Chính phủ khuyến khích trữ đông thịt lợn sạch
Bộ Công Thương phải quản lý không để giá thịt lợn xuống thấp; có nguồn thực phẩm an toàn trong thời gian tới.
ced4xd52bxfb6dxfeb2xd536xf0e4x10370xf260xd001xX7x12cb7x15774x13d01xe765x11029x15cf4xX5x12120xXaxd3ebx14333xX1x10addx108a6xX1xX3xXbxX1x14741xX3x14221xX1x100fax139e8x11a47xX16xX3xX1dxX1xX15xX4xX1xX3xXex12617x14120xX3xe53ax10369xX16x110e8xX3xXexX1x122dexXexX3xX5xde73xX16xX3xX7x10acdxX4xX1xX0x157d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11638xX10xX6x11752xXaxX12x11c4bx15caaxX3xX13xX2fxX16xX31xX3xXcxX1xf016x117e3xX16xX31xX3xXbxX1xfc92xXdxX3xff39xX1fxX67xX16xX3xX5x13768xX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xX3xX2ex1316axX3xX31xXdx14ce0xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xf5a5xX1fxd929xX16xX31xX3xXexX1x108a0xXbx1561exX3xX4x10431xX3xX16xX31xX1fxfb2dxX16xX3xXexX1x11f7fxX4xX3xXbxX1x15ef8x1134axX3xX6xX16xX3xXex15bcfx11eccxX16xX3xXexX2bxXabxX16xX31xX3xXexX1xd58dxXdxX3xX31xXdxX6xX16xX3xXex1249dxXdx109c0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xXabxX53xX20xXaxX12xfc7dxX31xXacxX20xX3xX2xd827xX41xea7cx15a4dxX3xXcxX1xX1bxX3xXexX60xXc0xX16xX31xX3xXd8xX31xX1fxX20x11142xX16xX3xf501xX1fxdcc9xX16xX3x15979xX1x15e00xX4xX3xX1dxX70xX3x12a8dxX6xX16xX3xX1xXacxX16xX1xX3xX16xX31xX1xX35xX3xX6axX1fxX20xX21xXexX3xXexX2bxXdxX79xX16xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXa5xX57xXexX3xX7xX8axX3xX31xXdxX67xXdxX3xXbxX1xX7dxXbxX3xX4xX90xXbxX3xX101xX7dxX4xX1xX3xXbxX1x136d4xX16xX31xXe1xX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX101xd0fcxX16xX1xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxXc2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xXabxX53xX20xXaxX12xXcxX1xX10xXabxX3xX16xX31xX1xX35xX3xX6axX1fxX20xX21xXexXe1xX3xX16xX31xX6xX20xX3xX1dxX1xXdxX3xX4xX95xX3xXexX1xX2fxX16xX31xX3xXexXdxX16xX3xf24cxe0f3xX3xX53xX35xX4xX1xX3xX101xX148xX16xX1xX3xX88xX1fxX90xXexX3xX1xXdxX148xX16xX3xd020xX3xX4xX7dxX4xX3xX16xX60xXc0xX4xX3xX5xX7dxX16xX31xX3xX31xXdxX19exX16xX31xXe1xX3xX56xX6xX16xX3xX101xX15xX3xXexX1xX60xXe1xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxXe1xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX60xXc0xX16xX31xX3xX2exdc4axX3xX2ex158bbxX4xX3xX101xXdxX148xXexX3xX6axX1fxX6xX16xX3xXexXf6xXa5xXe1xX3xXexX2bxXdxX79xX16xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX19exX1fxX3xX31xXdxX67xXdxX3xXbxX1xX7dxXbxX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX53xX35xX4xX1xXe1xX3xX5xXacxXa5xX3xX1xX3dxX16xX3xX4xX1xX21xX3xXexX8axX4xX3xX2exX57xX3xX5xXf6xX20xX3xX5xX6xX16xXc2xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX101xX5xX10xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXa5xX6xX2bxX31xXdxX16x14c97xX3x13173xXbxX88xX3xX6xX1fxXexXabxX92xXaxX12xX0xXexX101xXabxX53xX20xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxXa5xX31xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25cxX41xX41xXdxXc2xX101xX6xXabxX1xX6xXexXdxX16xX1xXc2xX19dxX16xX41xX16xX10x14227xX7xX41xX2xdcfaxX25ex1212axX41xX2x143c6xf155xX53xX25exX25exX2xX2a4xX2x14297xXe0xXex15dd6xX29exX2aexX5xX2xXc2x1108cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX16xX3xX1dxX1xX15xX4xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX2fxX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xXaxX3xX53xX6xXexX6x15e6dxX16xX6xXexX1fxX2bxX6xX5xX2f1xX1xX9xXaxX2abxX2a4xXe0xXaxX3xX53xX6xXexX6xX2f1xX16xX6xXexX1fxX2bxX6xX5xX2f1xX29axXdxX53xXexX1xX9xXaxX2a4xX2a3xX2a3xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXabxX16xXaxX12xX13xX7dxX16xX3xX101xX57xX3xXexX1xXfbxX3xX20xX3xX5xX90xX20xX3xXa5x12733xX1fxX3xX1dxXdxX79xXa5xX3xXexX2bxX6xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX95xX3xXa5x15ef9xX4xX3xX101xX148xX16xX1xX3xX1xX6xX20xX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xXc2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX2bxX12xX0xX41xXexX101xXabxX53xX20xX12xX0xX41xXexX6xX101xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xXabxX53xX20xXaxX12xXcxX1fxX20xX3xX16xX1xXdx14610xX16xXe1xX3xX19dxXdxX148xX4xX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX53xX35xX4xX1xX3xX4xX13cxX16xX3xXexX9axX16xX3xXexX3dxXdxX3xX16xX1xX2cxX16xX31xX3xX101xX90xXexX3xX4x12ed7xXbxX3xX16xX1xX60xX25cxX3xX4xX1xX60xX6xX3xXexXdxX3b1xX1fxX3xX1xX1fx11abcxX3xX5xX39xX16xX3xX101xX148xX16xX1xX3xX1dxX35xXbxX3xXexX1xXb7xXdxXe1xX3xX5xXacxXa5xX3xX5xXf6xX20xX3xX5xX6xX16xX3xX53xX35xX4xX1xXe1xX3xX31xXf6xX20xX3xX2fxX3xX16xX1xXdxXf1xXa5xX3xXa5xX2fxXdxX3xXexX2bxX60xXb7xX16xX31xX3xX1dxX1xXdxX21xX16xX3xX4xX57xX16xX31xX3xX2exX9axX16xX31xX3xX101x16152xX4xX3xX88xXfbxX4xX92xX3xX16xX31xX1fxX9axX16xX3xX5xX9fxX4xX3xX4xX1xXabxX3xX19dxXdxX148xX4xX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX53xX35xX4xX1xX3xX4xX1xX60xX6xX3xX1dxX35xXbxX3xXexX1xXb7xXdxX92xX3xX4xX95xX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xXexX2bxfb49xX4xX3xX5xX39xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX7xX7dxX4xX1xX3xX1x103d7xX3xXexX2bxX39xX3xXexXdxX3b1xX1fxX3xX1xX1fxX3f0xX3xX5xX39xX16xXc2xXc2xXc2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xXabxX53xX20xXaxX12xXcx14141xX3xXexX1xX7dxX16xX31xX3xX25exX41xX25exX2a3xX2xX29exX3xX2exX21xX16xX3xX16xX6xX20xXe1xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxX3xX88xX67xX20xX3xX2bxX6xX3xXexX3dxXdxX3xX1x152c0xX1fxX3xX1xX21xXexX3xX4xX7dxX4xX3xX2exX35xX6xX3xXbxX1xX60xX61xX16xX31xX92xX3xX25exXe1xX2abxX3xXexX2bxXdxX148xX1fxX3xX4xXabxX16xX3xX2exX1edxX3xXbxX1xX67xXdxX3xXexXdxX3b1xX1fxX3xX1xX1fxX3f0xXc2xX3xX56xX148xX16xX1xX3xX4xX1xX60xX6xX3xX4xX95xX3xXexX1xX1fxX8axX4xX3xX2exXdxX19exX1fxX3xXexX2bxX35xX3xX19dxXacxX3xX19dxX369xX4xX3xX88xXdxX16xX3xXbxX1xX13cxX16xX31xXc2xX3xX13xX67xX3xX16xX60xXc0xX4xX3xX4xX13cxX16xX3xX25exXe1xX2a0xX3xXexX2bxXdxX148xX1fxX3xX1xX57xX3xX16xX1fxX2fxXdxX3xX5xX39xX16xX3xX16xX1xe961xX3xX5x15dfdxX3xX16xX3b1xX16xX3xX16xX31xX1fxX20xX3xX4xX61xX3xX53xX35xX4xX1xX3xX101x10f38xX16xX31xX3xXbxX1xX7dxXexX3xX19dxX355xX16xX3xX4xX13cxX16xX3xX4xX6xXabxXc2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xXabxX53xX20xXaxX12x15181xee75xX3xX19dxX3dcxX20xXe1xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX60xXc0xX16xX31xX3xX20xX3b1xX1fxX3xX4xX4f6xX1fxX3xX56xX6xX16xX3xX4xX1x12d4axX3xX2exX3dxXabxX3xX6axX1fxX8axX4xX3xX31xXdxX6xX3xX19dxX19exX3xXbxX1xX13cxX16xX31xX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxX3xX88xXf6xX20xX3xX53xX9fxX16xX31xX3xX1dxX21xX3xX1xXabxX3dxX4xX1xX3xX19dxXacxX3xX1dxX35xX4xX1xX3xX101xX67xX16xX3xXex1399axX16xX31xX3xXexX1xX79xX3xX2exX79xX3xX2exX8axXdxX3xXbxX1xX95xXc2xX3xX13xX7dxX4xX3xX2exX35xX6xX3xXbxX1xX60xX61xX16xX31xX3xX1xX492xX3xXexX2bxX39xX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xX4xX1x13ab5xX16xX3xX16xX1fxX2fxXdxX3xX4xX95xX3xX5xX39xX16xX3xXbxX1xX67xXdxX3xXexXdxX3b1xX1fxX3xX1xX1fxX3f0xX3xX53xXabxX3xX16xX1xXdxXf1xXa5xX3xX101xX148xX16xX1xX3xX19dxXc0xXdxX3xXa5xX43fxX4xX3xX31xXdxX7dxX3xX1xX39xXbxX3xX5xX70xXc2xX3xX5c0xXdxX148xX4xX3xX1xX492xX3xXexX2bxX39xX3xXbxX1xX67xXdxX3xX4xX2fxX16xX31xX3xX1dxX1xX6xXdxXe1xX3xXa5xXdxX16xX1xX3xX101xX3dxX4xX1xXe1xX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xX3xX2exX79xX3xX88xX67xX20xX3xX2bxX6xX3xXexX5c1xX16xX1xX3xXexX2bxX3dxX16xX31xX3xXexX2bxX47fxX4xX3xX5xX39xXdxXc2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xXabxX53xX20xXaxX12xfbd7xXabxX6xX16xX1xX3xX16xX31xX1xXdxX148xXbxX3xX4xX1xX664xX16xX3xX16xX1fxX2fxXdxX3xX16xX1xX57fxX3xX19dxXacxX3xX19dxX4bdxX6xX3xX4xX596xX16xX31xX3xX4xX1xX1bxX3xX1xX57xX3xX16xX1fxX2fxXdxX3xX4xX7dxX4xX3xX31xXdxX8axX16xX31xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX47fxXe1xX3xX1dx13ad4xXe1xX3xX2fxX16xX31xX3xX101xXacxX3xX2exX60xX39xX4xX3xX1xX492xX3xXexX2bxX39xX3xX2a4xX2a3xX2a3xXc2xX2a3xX2a3xX2a3xX3xX2exX9axX16xX31xX3xXa5xX492xXdxX3xX4xXabxX16xX3xX2exX79xX3xX7xX7dxXexX3xXexX2bxX596xX16xX31xXe1xX3xX53xXdxX148xXexX3xXa5xX4f6xXa5xX3xX101xX148xX16xX1xXe1xX3xX53xX1fxX20xX3xXexX2bxX5c1xX3xX2exXacxX16xX3xX5xX39xX16xX3xX31xXdxX8axX16xX31xXc2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xXabxX53xX20xXaxX12xXcxX1xX1bxX3xXexX60xXc0xX16xX31xX3xX31xXdxX6xXabxX3xX56xX57xX3xXd8xX2fxX16xX31xX3xX16xX31xX1xXdxX148xXbxX3xX19dxXacxX3xXf9xX1xX7dxXexX3xXexX2bxXdxX79xX16xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xXexX1xX2fxX16xX3xX4xX1xX5e0xX3xX2exX3dxXabxXe1xX3xX1xX60xXc0xX16xX31xX3xX53xX355xX16xX3xX4xX7dxX4xX3xX2exX35xX6xX3xXbxX1xX60xX61xX16xX31xX3xX2exXa4xX20xX3xXa5xX3dxX16xX1xX3xX4xX90xX1fxX3xXexX2bxXfbxX4xX3xX16xX31xXacxX16xX1xX3xX4xX1xX664xX16xX3xX16xX1fxX2fxXdxXc2xX3xXcxX2bxX60xXc0xX4xX3xXa5xX369xXexX3xXexX3dcxXbxX3xXexX2bxX1fxX16xX31xX3xX16xX1fxX2fxXdxX3xX2exX3dxXdxX3xX31xXdxX6xX3xX7xXfbxX4xXe1xX3xX31xXdxX6xX3xX4xX4f6xXa5xXe1xX3xXexX1xX1fxX3f0xX3xX7xX67xX16xX3xX2exX79xX3xX101xX596xX3xX2exX369xXbxX3xX5xX60xX39xX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xXexX1xXdxX21xX1fxX3xX1xX47fxXexX3xXexX2bxX3b1xX16xX3xXexX1xX35xX3xXexX2bxX60xXb7xX16xX31xXc2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xXabxX53xX20xXaxX12xX56xX57xX3x119ccxX1xXabxX6xX3xX1xd766xX4xX3xX19dxXacxX3xX13xX2fxX16xX31xX3xX16xX31xX1xX148xX3xX1dxX1xXa4xX16xX3xXexX2bxX60xX61xX16xX31xX3xX16xX31xX1xXdxX3b1xX16xX3xX4xX43fxX1fxX3xX19dxX369xX4xX3xX88xXdxX16xX3xX19dxXacxX3xX4xX7dxX4xX3xX101xXdxX148xX16xX3xXbxX1xX7dxXbxX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xXc2xX3xX56xX57xX3xX13xX2fxX16xX31xX3xXcxX1xX60xX61xX16xX31xX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX16xX3xX1dxX1xX15xX4xX1xX3xX4xX7dxX4xX3xX53xXabxX6xX16xX1xX3xX16xX31xX1xXdxX148xXbxX3xXexX1xX1fxX3xXa5xX1fxX6xX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xXe1xX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xX3xX16xX1xXdxXf1xXa5xX3xX101xX148xX16xX1xX3xX2exX79xX3xXexXdxX3b1xX1fxX3xXexX1xX47fxXe1xX3xX4xX90xXbxX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX2fxX16xX31xX3xX16xX1x12443xXa5xX3xX31xXdxX67xXa5xX3xXexX1xXdxX79xX1fxX3xX5xXf6xX20xX3xX5xX6xX16xX3xX53xX35xX4xX1xX3xX101xX148xX16xX1xXe1xX3xX31xXdxX67xXa5xX3xXexX1xXdxX79xX1fxX3xXexX1xXdxX148xXexX3xX1xX3dxXdxX3xX4xX1xXabxX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xX4xX1xX664xX16xX3xX16xX1fxX2fxXdxXe1xX3xX31xXdxX2cxX3xX632xX16xX3xX2exX35xX16xX1xX3xX31xXdxX7dxX3xX5xX39xX16xX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xX3xX101xX35xX3xX88xX1fxX8axX16xX31xX3xXexX1xX90xXbxX3xX19dxXacxX3xX4xX95xX3xX16xX31xX1fxX9axX16xX3xXexX1xX9fxX4xX3xXbxX1xXa4xXa5xX3xX6xX16xX3xXexXabxXacxX16xX3xX4xX1xXabxX3xXexX1xX35xX3xXexX2bxX60xXb7xX16xX31xX3xXexX2bxXabxX16xX31xX3xXexX1xXb7xXdxX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexXc0xXdxX92xX3xX16xX31xX664xX16xX3xX4xX1xX1f0xX16xX3xX19dxXdxX148xX4xX3xX101xX1fxX2fxX16xX3xX101xX7dxX16xXe1xX3xX19dxX3dcxX16xX3xX4xX1xX1fxX20xX79xX16xX3xX5xX39xX16xX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xX3xX2bx15009xX3xX16xX31xX1fxX9axX16xX3xX31xX8axX4xXe1xX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xX3xX101xX67xXabxX3xX2exX67xXa5xX3xX19dxX148xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX6xX16xX3xXexXabxXacxX16xX3xXexX1xX9fxX4xX3xXbxX1xXa4xXa5xXc2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xXabxX53xX20xXaxX12xX56xX57xX3xXcxXacxXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX53xX9fxX6xX3xXexX2bxX3b1xX16xX3xX7xX8axX3xX5xXdxX148xX1fxX3xX53xXabxX3xX4xX7dxX4xX3xX2exX35xX6xX3xXbxX1xX60xX61xX16xX31xX3xXexX632xX16xX31xX3xX1xX39xXbxXe1xX3xXexX2bxX15xX4xX1xX3xX16xX31xXf6xX16xX3xX7xX7dxX4xX1xX3xXexX2bxX1fxX16xX31xX3xX60xX61xX16xX31xX3xX101xX632xX3xX7xX1fxX16xX31xX3xX1dxXdxX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1xX492xX3xXexX2bxX39xX3xX4xX7dxX4xX3xX2exX35xX6xX3xXbxX1xX60xX61xX16xX31xXc2xX3xX56xX57xX3xXcxXacxXdxX3xX16xX31xX1fxX20xX3b1xX16xX3xX19dxXacxX3x14ed2xX2fxXdxX3xXexX2bxX60xXb7xX16xX31xX3xX1xX60xXc0xX16xX31xX3xX53xX355xX16xX3xXexXdxX3b1xX1fxX3xX1xX1fxX3f0xX3xX5xX39xX16xX3xX2exX67xXa5xX3xX101xX67xXabxX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xX3xX5xXf6xX20xX3xX5xX6xX16xXe1xX3xX2fxX3xX16xX1xXdxXf1xXa5xX3xXa5xX2fxXdxX3xXexX2bxX60xXb7xX16xX31xXc2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xXabxX53xX20xXaxX12xXd8xX31xXacxX20xX3xX25exX2a3xX41xX2a4xXe1xX3xX56xX6xX16xX3xX56xX15xX3xXexX1xX60xX3xX101xX6xX16xX3xX1xXacxX16xX1xX3xX4xX1xX5e0xX3xXexX1xX35xX3xXexX664xX16xX31xX3xX4xX60xXb7xX16xX31xX3xX5xX1edxX16xX1xX3xX2exX3dxXabxXe1xX3xX4xX1xX5e0xX3xX2exX3dxXabxX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xXdxX148xX16xX3xX1xXdxX148xX1fxX3xX6axX1fxX67xX3xX4xX2fxX16xX31xX3xXexX7dxX4xX3xXbxX1xX13cxX16xX31xX3xX4xX1xX8axX16xX31xXe1xX3xX1dxX1xX8axX16xX31xX3xX4xX1xX21xX3xX101xX148xX16xX1xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxXc2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xXabxX53xX20xXaxX12xXd8xX31xXacxX20xX3xX2abxX41xXe0xXe1xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX60xXc0xX16xX31xX3xXd8xX31xX1fxX20xXf1xX16xX3xXf4xX1fxXf6xX16xX3xXf9xX1xXfbxX4xX3xX4xX95xX3xX4xX2fxX16xX31xX3xX2exXdxX148xX16xX3xX31x1055axXdxX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX61xX3xX6axX1fxX6xX16xX3xXexX2bxX1fxX16xX31xX3xX60xX61xX16xX31xX3xX19dxXacxX3xX2exX35xX6xX3xXbxX1xX60xX61xX16xX31xX3xX20xX3b1xX1fxX3xX4xX4f6xX1fxX3xXexX3dcxXbxX3xXexX2bxX1fxX16xX31xX3xXexX2bxXdxX79xX16xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX101xXdxX148xX16xX3xXbxX1xX7dxXbxX3xXbxX1xX13cxX16xX31xXe1xX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxXc2xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX19dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX7xXexX2bxXabxX16xX31xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX3b1xX16xX3xX6axX1fxX6xX16xX25cxX0xX41xX7xXexX2bxXabxX16xX31xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2f1xXexX1xX1fxXa5xX101xX2f1xX6xX16xX53xX2f1xX7xX6xXbxXabxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax131f3xXdxX7dxX3xX5xX39xX16xX3xXexX3dxXdxX3xX50xXacxX3xXcx10261xX16xX1xX3xXexX664xX16xX31xXe1xX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xX4xX1xX664xX16xX3xX16xX1fxX2fxXdxX3xX4xX1xXc0xXbxX3xX4xX61xX3xX1xX57xXdxX3xX88xX1fxX90xXexX3xX4xX1xX1fxX9axX16xX31xXaxX3xX1xX2bxX10x12b17xX9xXaxX41xX16xXabxX16xX31xX2f1xX16xX31xX1xXdxX10xXbxX41xX31xXdxX6xX2f1xX5xXabxX16xX2f1xXexX6xXdxX2f1xX1xX6xX2f1xXexXdxX16xX1xX2f1xXexX6xX16xX31xX2f1xX16xX31xX1fxXabxXdxX2f1xX4xX1xX6xX16xX2f1xX16xX1fxXabxXdxX2f1xX4xX1xXabxXbxX2f1xX4xXabxX2f1xX1xXabxXdxX2f1xX88xX1fxX6xXexX2f1xX4xX1xX1fxXabxX16xX31xX41xX2xX2aexX2a0xX25exX25exX25exXc2xX1xXexXa5xXaxX12xX0xXdxXa5xX31xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX41xXa5xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX25exX2a3xX41xX16xX10xX29axX7xX41xX2xX29exX25exX2abxX41xX2xX2a0xX2xX53xX2a0xX25exX25exX2a4xX2a4xX2a3xX2a4xXexXe0xX29exX2abxX2a0xX2xX5xX2a3xXc2xX2b4xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX16xX3xX1dxX1xX15xX4xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX2fxX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX19dxX12xX0xX7xXexX2bxXabxX16xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd4exXdxX7dxX3xX5xX39xX16xX3xXexX3dxXdxX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xXexX664xX16xX31xXe1xX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xX4xX1xX664xX16xX3xX16xX1fxX2fxXdxX3xX4xX1xXc0xXbxX3xX4xX61xX3xX1xX57xXdxX3xX88xX1fxX90xXexX3xX4xX1xX1fxX9axX16xX31xXaxX3xX1xX2bxX10xXd94xX9xXaxX41xX16xXabxX16xX31xX2f1xX16xX31xX1xXdxX10xXbxX41xX31xXdxX6xX2f1xX5xXabxX16xX2f1xXexX6xXdxX2f1xX1xX6xX2f1xXexXdxX16xX1xX2f1xXexX6xX16xX31xX2f1xX16xX31xX1fxXabxXdxX2f1xX4xX1xX6xX16xX2f1xX16xX1fxXabxXdxX2f1xX4xX1xXabxXbxX2f1xX4xXabxX2f1xX1xXabxXdxX2f1xX88xX1fxX6xXexX2f1xX4xX1xX1fxXabxX16xX31xX41xX2xX2aexX2a0xX25exX25exX25exXc2xX1xXexXa5xXaxX12xXd4exXdxX7dxX3xX5xX39xX16xX3xXexX3dxXdxX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xXexX664xX16xX31xXe1xX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xX4xX1xX664xX16xX3xX16xX1fxX2fxXdxX3xX4xX1xXc0xXbxX3xX4xX61xX3xX1xX57xXdxX3xX88xX1fxX90xXexX3xX4xX1xX1fxX9axX16xX31xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX2bxXabxX16xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXd8xX1xX2cxX16xX31xX3xX16xX31xXacxX20xX3xX31xX4f6xX16xX3xX2exXf6xX20xXe1xX3xX31xXdxX7dxX3xX5xX39xX16xX3xX1xX61xXdxX3xXexX664xX16xX31xX3xX2exX57xXexX3xX101xXdxX21xX16xXe1xX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xX4xX1xX664xX16xX3xX16xX1fxX2fxXdxX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xX1dxX1xXa4xX16xX3xXexX2bxX60xX61xX16xX31xX3xXexXdxX3b1xX1fxX3xXexX1xX47fxX3xXexX2bxX60xXc0xX4xX3xXexX5c1xX16xX1xX3xX1xX5c1xX16xX1xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxX3x14736xX703xXcxe859xX13xXf9xd7e7xX3xX2exX6xX16xX31xX3xX53xXdxXf1xX16xX3xX101xXdxX21xX16xX3xX1xX21xXexX3xX7xX43fxX4xX3xXbxX1xX43fxX4xX3xXexX3dxXbxXc2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX19dxX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX90xXbxX3xX2exX2fxX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX7xX8axX3xX5xX60xX39xX16xX31xX3xX5xXc0xX16xX25cxX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xX4xX1xX60xX6xX3xX2exX1bxX3xX2exXdxX19exX1fxX3xX1dxXdxX148xX16xX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xXdxX148xX16x1615fxXaxX3xX1xX2bxX10xXd94xX9xXaxX41xX16xXabxX16xX31xX2f1xX16xX31xX1xXdxX10xXbxX41xX4xX6xXbxX2f1xX53xXabxX16xX31xX2f1xXexX1xXdxXexX2f1xX5xXabxX16xX2f1xX7xX6xX4xX1xX2f1xX7xXabxX2f1xX5xX1fxXabxX16xX31xX2f1xX5xXabxX16xX2f1xX1xX6xX2f1xXexXdxX16xX1xX2f1xX4xX1xX1fxX6xX2f1xX53xX1fxX2f1xX53xXdxX10xX1fxX2f1xX1dxXdxX10xX16xX2f1xXexX1xX1fxX4xX2f1xX1xXdxX10xX16xX41xX2xX2aexX2a0xX2a3xX25exX2a3xXc2xX1xXexXa5xXaxX12xX0xXdxXa5xX31xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX41xXa5xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX25exX2a3xX41xX16xX10xX29axX7xX41xX2xX29exX25exX2abxX41xX2xX2a0xX25exX53xX2xX2a3xX29exX2xX2a3xX2a3xX2abxXexX2xX2a4xX2a3xX2abxX5xX25exX2f1xX2xX2abxX2a3xX53xX25exX2xXe0xX2abxX2abxX2a0xX2abxXexX25exXdexX2a3xX29exX2abxX5xX2a3xXc2xX2b4xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX16xX3xX1dxX1xX15xX4xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX2fxX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX19dxX12xX0xX7xXexX2bxXabxX16xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX90xXbxX3xX2exX2fxX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX7xX8axX3xX5xX60xX39xX16xX31xX3xX5xXc0xX16xX25cxX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xX4xX1xX60xX6xX3xX2exX1bxX3xX2exXdxX19exX1fxX3xX1dxXdxX148xX16xX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xXdxX148xX16xX1089xXaxX3xX1xX2bxX10xXd94xX9xXaxX41xX16xXabxX16xX31xX2f1xX16xX31xX1xXdxX10xXbxX41xX4xX6xXbxX2f1xX53xXabxX16xX31xX2f1xXexX1xXdxXexX2f1xX5xXabxX16xX2f1xX7xX6xX4xX1xX2f1xX7xXabxX2f1xX5xX1fxXabxX16xX31xX2f1xX5xXabxX16xX2f1xX1xX6xX2f1xXexXdxX16xX1xX2f1xX4xX1xX1fxX6xX2f1xX53xX1fxX2f1xX53xXdxX10xX1fxX2f1xX1dxXdxX10xX16xX2f1xXexX1xX1fxX4xX2f1xX1xXdxX10xX16xX41xX2xX2aexX2a0xX2a3xX25exX2a3xXc2xX1xXexXa5xXaxX12xX13xX90xXbxX3xX2exX2fxX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX7xX8axX3xX5xX60xX39xX16xX31xX3xX5xXc0xX16xX25cxX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xX4xX1xX60xX6xX3xX2exX1bxX3xX2exXdxX19exX1fxX3xX1dxXdxX148xX16xX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xXdxX148xX16xX1089xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX2bxXabxX16xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xdd97xX21xX16xX3xXexX1xXb7xXdxX3xX2exXdxX79xXa5xX3xX16xXacxX20xXe1xX3xXexX2bxX3b1xX16xX3xX2exX35xX6xX3xX101xXacxX16xX3xXexX5e0xX16xX1xX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xX4xX1xX60xX6xX3xX4xX95xX3xX53xXabxX6xX16xX1xX3xX16xX31xX1xXdxX148xXbxX3xX16xXacxXabxX3xX4xX95xX3xX1dxX1xXabxX3xX5xX3dxX16xX1xX3xX2exX1bxX3xX2exXdxX19exX1fxX3xX1dxXdxX148xX16xX3xX101xX67xXabxX3xX6axX1fxX67xX16xX3xXexX1xX35xXex14f69xX3xX16xX3b1xX16xX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xX3xXexX1xX79xX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xXdxX148xX16xX3xX4xX90xXbxX3xX2exX2fxX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX19dxXc0xXdxX3xX7xX8axX3xX5xX60xX39xX16xX31xX3xX5xXc0xX16xX3xXexX2bxX60xXc0xX4xX3xfefdxX101xX1edxXabxe8dbxX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxXc2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX19dxX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xX88xXc75xX3xX5xX70xX3xX16xX31xX1xXdxX3b1xXa5xX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX7dxX3xX16xX1xXf6xX16xXe1xX3xXexX3dcxXbxX3xXexX1xX79xX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xX3xX4xX1xX90xXbxX3xX1xXacxX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX31xX3xXexX7dxX4xX3xXbxX1xX13cxX16xX31xX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxXaxX3xX1xX2bxX10xXd94xX9xXaxX41xX16xXabxX16xX31xX2f1xX16xX31xX1xXdxX10xXbxX41xX1xX6xX2f1xXexXdxX16xX1xX2f1xX88xX1fxX2f1xX5xX20xX2f1xX16xX31xX1xXdxX10xXa5xX2f1xX4xX6xX4xX2f1xX4xX6xX2f1xX16xX1xX6xX16xX2f1xXexX6xXbxX2f1xXexX1xX10xX2f1xX1dxX1xXabxX16xX31xX2f1xX4xX1xX6xXbxX2f1xX1xX6xX16xX1xX2f1xX4xXabxX16xX31xX2f1xXexX6xX4xX2f1xXbxX1xXabxX16xX31xX2f1xX4xX1xXabxX16xX31xX2f1xX53xXdxX4xX1xX2f1xXexX6xX2f1xX5xXabxX16xX2f1xX4xX1xX6xX1fxX2f1xXbxX1xXdxX41xX2xX2aexX2abxX2aexX2abxX2a0xXc2xX1xXexXa5xXaxX12xX0xXdxXa5xX31xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX41xXa5xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX25exX2a3xX41xX16xX10xX29axX7xX41xX2xX29exX25exX25exX41xX2xX2a0xX25exX53xX25exX2xX2aexX2abxX2xX2abxX2a4xXexX25exX2a4xX2a0xX25exX2xX5xX2a3xXc2xX2b4xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX16xX3xX1dxX1xX15xX4xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX2fxX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX19dxX12xX0xX7xXexX2bxXabxX16xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xX88xXc75xX3xX5xX70xX3xX16xX31xX1xXdxX3b1xXa5xX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX7dxX3xX16xX1xXf6xX16xXe1xX3xXexX3dcxXbxX3xXexX1xX79xX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xX3xX4xX1xX90xXbxX3xX1xXacxX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX31xX3xXexX7dxX4xX3xXbxX1xX13cxX16xX31xX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxXaxX3xX1xX2bxX10xXd94xX9xXaxX41xX16xXabxX16xX31xX2f1xX16xX31xX1xXdxX10xXbxX41xX1xX6xX2f1xXexXdxX16xX1xX2f1xX88xX1fxX2f1xX5xX20xX2f1xX16xX31xX1xXdxX10xXa5xX2f1xX4xX6xX4xX2f1xX4xX6xX2f1xX16xX1xX6xX16xX2f1xXexX6xXbxX2f1xXexX1xX10xX2f1xX1dxX1xXabxX16xX31xX2f1xX4xX1xX6xXbxX2f1xX1xX6xX16xX1xX2f1xX4xXabxX16xX31xX2f1xXexX6xX4xX2f1xXbxX1xXabxX16xX31xX2f1xX4xX1xXabxX16xX31xX2f1xX53xXdxX4xX1xX2f1xXexX6xX2f1xX5xXabxX16xX2f1xX4xX1xX6xX1fxX2f1xXbxX1xXdxX41xX2xX2aexX2abxX2aexX2abxX2a0xXc2xX1xXexXa5xXaxX12xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xX88xXc75xX3xX5xX70xX3xX16xX31xX1xXdxX3b1xXa5xX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX7dxX3xX16xX1xXf6xX16xXe1xX3xXexX3dcxXbxX3xXexX1xX79xX3xX1dxX1xX2fxX16xX31xX3xX4xX1xX90xXbxX3xX1xXacxX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX31xX3xXexX7dxX4xX3xXbxX1xX13cxX16xX31xX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX2bxXabxX16xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX13xX1xXdxX19exX1fxX3xX2a0xX41xXe0xXe1xX3xXf9xX1xX95xX3xX13xX1xX1bxX3xXexX35xX4xX1xX3x11f37xX56xXd8xX703xX3xXexX5e0xX16xX1xX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xX12a7xX1f0xX16xX31xX3xXd8xX31xX8c0xX4xX3x108eaxX61xX16xX3xX19dxXacxX3xX5xX1edxX16xX1xX3xX2exX3dxXabxX3xXa5xX57xXexX3xX7xX8axX3xX7xX1b4xXe1xX3xX16xX31xXacxX16xX1xX3xX5xXdxX3b1xX16xX3xX6axX1fxX6xX16xX3xX2exX1edxX3xX2exXdxX3xX1dxXdxX79xXa5xX3xXexX2bxX6xX3xX4xX2fxX16xX31xX3xXexX7dxX4xX3xXbxX1xX13cxX16xX31xXe1xX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxX3xXexX2bxX3b1xX16xX3xX2exX35xX6xX3xX101xXacxX16xX3xX1xX1fxX20xX148xX16xX3xXcxX1xX3dxX4xX1xX3xX50xXacxXc2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX19dxX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8baxXdxX79xXa5xX3xX7xXabxX7dxXexX3xX4xX1xX1f0xXexX3xXexX3dxXdxX3xX5xX13cxX3xXa5xX632xXe1xX3xXa5xX6xX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX2exX21xX16xX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xX53xX596xX16xX31xX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xXd94xX9xXaxX41xXexX1xX1fxXabxX16xX31xX2f1xXa5xX6xXdxX2f1xX53xXdxX4xX1xX2f1xX19dxX1fxX41xX1dxXdxX10xXa5xX2f1xX7xXabxX6xXexX2f1xX4xX1xX6xXexX2f1xXexX6xXdxX2f1xX5xXabxX2f1xXa5xXabxX2f1xXa5xX6xX16xX31xX2f1xXexX1xXdxXexX2f1xX5xXabxX16xX2f1xX7xX6xX4xX1xX2f1xX53xX10xX16xX2f1xX16xX31xX1fxXabxXdxX2f1xX53xX1fxX16xX31xX2f1xX1xX6xX2f1xXexXdxX16xX1xX41xX2xX2aexX2abxX2a3xX2a3xXdexXc2xX1xXexXa5xXaxX12xX0xXdxXa5xX31xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX41xXa5xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX25exX2a3xX41xX16xX10xX29axX7xX41xX2xX29exX25exX2a3xX41xX2aexX2aexX53xX2abxX2a3xXdexX2abxX2abxX2abxX2a3xXexX29exX2a3xX2xXdexX5xX2a3xX2f1xX2xX2a3xXdexX53xX2a0xX2xX2a0xX25exX25exX2xX2abxXexX25exX2xX29exX2a3xX5xX2a3xX2f1xX6xXc2xX2b4xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX16xX3xX1dxX1xX15xX4xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX2fxX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX19dxX12xX0xX7xXexX2bxXabxX16xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8baxXdxX79xXa5xX3xX7xXabxX7dxXexX3xX4xX1xX1f0xXexX3xXexX3dxXdxX3xX5xX13cxX3xXa5xX632xXe1xX3xXa5xX6xX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX2exX21xX16xX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xX53xX596xX16xX31xX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xXd94xX9xXaxX41xXexX1xX1fxXabxX16xX31xX2f1xXa5xX6xXdxX2f1xX53xXdxX4xX1xX2f1xX19dxX1fxX41xX1dxXdxX10xXa5xX2f1xX7xXabxX6xXexX2f1xX4xX1xX6xXexX2f1xXexX6xXdxX2f1xX5xXabxX2f1xXa5xXabxX2f1xXa5xX6xX16xX31xX2f1xXexX1xXdxXexX2f1xX5xXabxX16xX2f1xX7xX6xX4xX1xX2f1xX53xX10xX16xX2f1xX16xX31xX1fxXabxXdxX2f1xX53xX1fxX16xX31xX2f1xX1xX6xX2f1xXexXdxX16xX1xX41xX2xX2aexX2abxX2a3xX2a3xXdexXc2xX1xXexXa5xXaxX12xX8baxXdxX79xXa5xX3xX7xXabxX7dxXexX3xX4xX1xX1f0xXexX3xXexX3dxXdxX3xX5xX13cxX3xXa5xX632xXe1xX3xXa5xX6xX16xX31xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX2exX21xX16xX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xX53xX596xX16xX31xX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX2bxXabxX16xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX13xX7dxX4xX3xX31xXdxX67xXdxX3xXbxX1xX7dxXbxX3xX4xX1xX8axX16xX31xX3xX53xX35xX4xX1xX3xXexX67xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX1xXf6xX1fxX3xXf9xX1xXdxX3xX2exX6xX16xX31xX3xX2exX60xX39xX4xX3xX4xX61xX3xX6axX1fxX6xX16xX3xX4xX1xX43fxX4xX3xX16xX664xX16xX31xX3xX19dxXacxX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xX4xX1xX664xX16xX3xX16xX1fxX2fxXdxX3xX50xXacxX3xXcxXd5exX16xX1xX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xXdxX148xX16xX3xX6axX1fxX20xX21xXexX3xX5xXdxX148xXexX3xX1xX61xX16xX3xX101xX6xXabxX3xX31xXdxXb7xX3xX1xX21xXexXc2xX3xX169exXabxX16xX31xX3xX7xXabxX16xX31xX3xX19dxXc0xXdxX3xX4xX2fxX16xX31xX3xXexX7dxX4xX3xX53xX3dcxXbxX3xX53xX35xX4xX1xX3xX5xXacxX3xX7xXdxX21xXexX3xX4xX1xX1f0xXexX3xX6axX1fxX67xX16xX3xX5xX70xX3xX31xXdxX21xXexX3xXa5xX632xXe1xX3xX16xX1xX97fxXa5xX3xXa5xX6xX16xX31xX3xX2exX21xX16xX3xX4xX1xXabxX3xX16xX31xX60xXb7xXdxX3xXexXdxX3b1xX1fxX3xX53xX596xX16xX31xX3xX7xX67xX16xX3xXbxX1xXa4xXa5xX3xXexX1xX35xXexX3xX5xX39xX16xX3xX6xX16xX3xXexXabxXacxX16xXe1xX3xX4xX596xX16xX31xX3xX4xX1xX1fxX16xX31xX3xXexX6xX20xX3xX31xXdxXfbxXbxX3xX16xX31xXacxX16xX1xX3xX4xX1xX664xX16xX3xX16xX1fxX2fxXdxX3xX5xX39xX16xX3xX19dxX60xX39xXexX3xX6axX1fxX6xX3xX135bxX7xX95xX16xX31xX3xX31xXdxX95xX135fxX1313xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX19dxX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX1fxX5xX12xX0xX53xXdxX19dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX41xX53xXdxX19dxX12xX0xX41xX53xXdxX19dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169exXabxX1fxX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXabxX3xX5c0xXd8xdf20xX0xX41xXbxX12