Tìm giấy tờ
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trường Tiểu học Đức Thuận, số giấy phát hành AQ-043902 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 14/12/2009.
e368x17137x10bd4xe959x13711x11eacx17437x124edxe370xX7x11dc9xf0b5x15e69x13125x15a84x144c1xX5x114efxXax120eexXcx187d9xef89xX3x14179xXdx125b1x17d5fxX3xXexe61fxX0x1271bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17763xX10xX6x13feexXaxX12x1155bxXdxX19xX1axX3xX4xX1x11fa6xe54fxX17xX3xX3cxX1xf757xX3cxX3x1417dx141c6xX1ax14bf9xX3cxX3xX7x18c4axX3xX31x10429xX3cxX17xX3x16805xX19xXexX3xX15xX6xX3cxX17xX3xXex117aexX3cxX3xXcx13218x170baxX1dxX3cxX17xX3xXcxXdx135c6xX45xX3xX1x12ec6xX4xX3xeeefxX3bxX4xX3xXcxX1xX45xX41xX3cx13981xX3xX7x11e96xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXbxX1xf174xXexX3xX1x17dc5xX3cxX1xX3x18466xf8a2x13686xfb98x175aax10682x16b20xX8fx1581bxX3xX31x17a03xX3x17f3bx17c69x189b6x11628xX3xXex1338cxX3cxX1xX3xX2exX88xX3xXcx155abxX3cxX1xX3xX4xX19xXbxX3xX3cxX17xX88xX1axX3xX2xX90xX1fxX2xX94xX1fxX94xX8fxX8fxX92x102fexX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX97xX31xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10x1251axXexX8exX6xX5xXdxX17xX3cxe6a1xX3xX4xX10xX3cxXexX10xX60x11e89xXaxX12xX0xX7xXexX60xX97xX3cxX17xX12xXcxX1x18527xX3cxX17xX3x14a76xX84xX97xX3xX60x169e0xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX0xX1fxX7xXexX60xX97xX3cxX17xX12xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX97xX31xX1axXaxX12xXcxX5cxX3cxX3xXexXfaxXdxX3xX5xX88xX3xXcxX60x10936xX3cxX3xXcxX1x11867xX3xXcxX1xX6xX3cxX1xX3x12a41xX6xX15xX3xX8exX3xX2exXdx12027xX45xX3xXexX60xX61x10faexX3cxX17xX3xXcxX60xX61xX1dxX3cxX17xX3xXcxXdxX68xX45xX3xX1xX6cxX4xX3xX6fxX3bxX4xX3xXcxX1xX45xX41xX3cxX3x1254axX3xXcx1711bxX3xX2ex145f1xX3cxX17xX3xX145xXa7xX3cxX1xXbexX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX97xX31xX1axXaxX12xXcxX60xX97xX3cxX17xX3xX44xX45xX84xX3xXexX60xX14xX3cxX1xX3xX5xX61xX45xX3xXexX60xf6bfxX78xX3xXfex16956xX97xX3xX44xX45xX1afxX3cxX3xX1xX177xX3xX7xX103xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX78xX3xX31xX97xX3x15bd8xX41xX3cxX3xX4xX1xX45xX1axX68xX3cxX3xX1xX177xX3xX7xX103xX78xX3xX3cxX1xX88xX3xXexX60xX61xX1dxX3cxX17xX3xX52xe955xX3xX5xX88xX15xX3xX15xX19xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX3bxX3cxX17xX3xX3cxX1xX41xX3cxX3xX44xX45xX1axX47xX3cxX3xX7xX4bxX3xX31xX4exX3cxX17xX3xX52xX19xXexX3xX15xX6xX3cxX17xX3xXexX5cxX3cxX3xXcxX60xX61xX1dxX3cxX17xX3xXcxXdxX68xX45xX3xX1xX6cxX4xX3xX6fxX3bxX4xX3xXcxX1xX45xX41xX3cxX78xX3xX7xX7bxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXbxX1xX84xXexX3xX1xX88xX3cxX1xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX90xX91xX92xX8fxX94xX3xX31xX97xX3xX99xX9axX9bxX9cxX3xXexX9fxX3cxX1xX3xX2exX88xX3xXcxXa7xX3cxX1xX3xX4xX19xXbxX3xX3cxX17xX88xX1axX3xX2xX90xX1fxX2xX94xX1fxX94xX8fxX8fxX92xXbexX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX97xX31xX1axXaxX12x14fdbxX41xX1axX3xX6xXdxX3xX3cxX1x15a22xXexX3xX52xX61x1800exX4xX3xX4xX1xX97xX3xXexXfaxXdxX3xXddxXdxX3cxX3xX5x144ecxXdxX3xXexX1xX10xX97xX3xX52xX13dxX6xX3xX4xX1xX9fxXe5xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX97xX31xX1axXaxX12xXcxX60xX138xX3cxX3xXcxX1xX13dxX3xXcxX1xX6xX3cxX1xX3xX145xX6xX15xX3xX171xX3xX2exXdxX14dxX45xX3xXexX60xX61xX153xX3cxX17xX3xXcxX60xX61xX1dxX3cxX17xX3xXcxXdxX68xX45xX3xX1xX6cxX4xX3xX6fxX3bxX4xX3xXcxX1xX45xX41xX3cxX3xX171xX3xXcxX174xX3xX2exX177xX3cxX17xX3xX145xXa7xX3cxX1xXbexX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX97xX31xX1axXaxX12x16e1dxX6fxXcxXe5xX3xX8fxX92xX2xX2xX8fxX92x1378fxX33exX94xX33exX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX97xX31xX1axXaxX12xXcxXfaxXdxX3xXddxXdxX3cxX3xX4xX1afxX15xX3xX103xX3cxX3xX1c9xX88xX3xX1xX41xX45xX3xXexX2afxXbexX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX97xX31xX1axXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax1844fxXdxX31xXexX1xXe5xX33exX33exX8fxXbxXddxXedxX1xX10xXdxX17xX1xXexXe5xX91x1102fxX3a5xXbxXddxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xXexX1xX45xX15xXfexX3xX31xX1xXdxX31xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xXexX97xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe5xX1fxX1fxXdxXbexXfexX6xX97xX1xX6xXexXdxX3cxX1xXbexX1c9xX3cxX1fxX3cxX10xX391xX7xX1fxX2xe450xX90xX94xX1fxX3f3xX3a5xX31xX90xX8fxX92xX2xX8fxX8fxX90xXexX94xX33exX91xX5xX8fxXbex14541xXbxX17xXaxX3xX1fxX12xX0xX1fxXbxX12