Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu Quảng Nam ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia
(Baohatinh.vn) - Vòng loại Cúp Quốc gia đã diễn ra 5 trận cuối cùng vào chiều tối qua (25/5). Với cú lội ngược dòng 2-1 trước đội khách Fico Tây Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đi tiếp vào vòng 1/8 gặp Quảng Nam.
caf8x11519x13226x164d9x12a9dx11ef9xed5ex1334exee93xX7x11eeex15efcx13ffexfd06x1067fx12397xX5x14a36xXaxee90x14118x13fccxd6e3x1466axX3x11c10xf568xX15xX1xX3xX13x1433cxX3xXcxX19xX15xX1xX3x12123x137e2xXdxX3xX25x15487x1451cxX3xf5c2xX2bx116c3xX15xX16xX3xff11xX6x1236dxX3x15c2bxX3xcdacx14bffxX15xX16xX3xX2xcbeexd16cxX3x14da9x14877xXbxX3xX2dxX2bxX26xX4xX3xX16xXdxX6xX0xX3fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x11d99xXaxX12x1177exX3axX15xX16xX3xX5xdb60xe8faxXdxX3xX42xX43xXbxX3xX2dxX2bxX26xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX25x10596xX3xX61xXdx1231axX15xX3x151c2xX6xX3x121e8xX3xXexX83xfc76xX15xX3xX4xX2bxX26xXdxX3xX4x13afdxX15xX16xX3xX39xX1exX6axX3xX4xX1xXdx1179fxX2bxX3xXexX26xXdxX3x1461cxX2bxX6xX3xd2d8x15619xX86xX3fxX86x15c02xce30xX3xX64x11830xXdxX3xX4xX43xX3xX5xf291xXdxX3xX15xX16x1187ex11d50xX4xX3xX61xX3axX15xX16xX3xXaax1533bxX2xX3xXexX83xXbexXb2xX4xX3xX25xXb9xXdxX3xf24exX1x12277xX4xX1xX3x1212fxXdxX4xX6axX3xXcx1490fxfe8dxX3xX33xXdxX15xX1xe6b2xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xXdxX3xXexXdxff6exXbxX3xX39xX1exX6axX3xX39xX3axX15xX16xX3xX2xX3fxX40xX3xX16x11be0xXbxX3xX2dxX2bxX2fxX15xX16xX3xX33xX6xX35xXafxX0xX3fxXbxX12xX0xX61xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX83xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc8xXexX1xX2bxX35x10b34xXc8xX6xX15xX61xXc8xX7xX6xXbxX6axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX5xXb9xXdxX3xX15xX16xXbexXbfxX4xX3xX61xX3axX15xX16xX3xXexX83xXbexXb2xX4xX3xXdbxXdxX4xX6axX3xXcxXe1xXe2xX3xX33xXdxX15xX1xXe8xX3xX16xXdxX1exX15xX1xX3xXa5xX2bxXe2xX9exX15xX3xX25xXdxX3xXexXdxX101xXbxX3xX16xXdxX2fxXdxX3xX42xX43xXbxX3xX2dxX2bxX26xX4xX3xX16xXdxX6xXaxX3xX1xX83xX10x134c8xX9xXaxX3fxX4xX5xX14exXc8xX1xX6axX15xX16xXc8xX5xXdxX15xX1xXc8xX1xX6xXc8xXexXdxX15xX1xX3fxX1xX6axX15xX16xXc8xX5xXdxX15xX1xXc8xX1xX6xXc8xXexXdxX15xX1xXc8xX5xX6axXdxXc8xX15xX16xX2bxX6axX4xXc8xX61xX6axX15xX16xXc8xXexX83xX2bxX6axX4xXc8xX1c8xXdxX4xX6axXc8xXexX6xXe2xXc8xX15xXdxX15xX1xXc8xX16xXdxX6xX15xX1xXc8xXa5xX2bxXe2xX10xX15xXc8xX61xXdxXc8xXexXdxX10xXbxXc8xX16xXdxX6xXdxXc8xX4xX2bxXbxXc8xXa5xX2bxX6axX4xXc8xX16xXdxX6xX3fxX2x11691xXaax13731xe1d5x14596xXafxX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX16xX3xX7xX83xX4xX9xXaxX3fxX35xX10xX61xXdxX6xX3fxX2xXaax13e1fxX3fxX15xX10x1416fxX7xX3fxXaaxX25cxXaaxX2xX3fxX2xX242xX242xX61xX2xXaaxX25cxX25cxX40xX241xX241xXexX86xXaaxX86xX86xX2xX5xX25cxXafxd49cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xX26xXdxX3xX25xX2axX2bxX3xX2dxX2bxX2fxX15xX16xX3xX33xX6xX35xX3xX37xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX2xX3fxX40xX3xX42xX43xXbxX3xX2dxX2bxX26xX4xX3xX16xXdxX6xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX61xXdxX39xX12xX0xX7xXexX83xX6axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX5xXb9xXdxX3xX15xX16xXbexXbfxX4xX3xX61xX3axX15xX16xX3xXexX83xXbexXb2xX4xX3xXdbxXdxX4xX6axX3xXcxXe1xXe2xX3xX33xXdxX15xX1xXe8xX3xX16xXdxX1exX15xX1xX3xXa5xX2bxXe2xX9exX15xX3xX25xXdxX3xXexXdxX101xXbxX3xX16xXdxX2fxXdxX3xX42xX43xXbxX3xX2dxX2bxX26xX4xX3xX16xXdxX6xXaxX3xX1xX83xX10xX1c8xX9xXaxX3fxX4xX5xX14exXc8xX1xX6axX15xX16xXc8xX5xXdxX15xX1xXc8xX1xX6xXc8xXexXdxX15xX1xX3fxX1xX6axX15xX16xXc8xX5xXdxX15xX1xXc8xX1xX6xXc8xXexXdxX15xX1xXc8xX5xX6axXdxXc8xX15xX16xX2bxX6axX4xXc8xX61xX6axX15xX16xXc8xXexX83xX2bxX6axX4xXc8xX1c8xXdxX4xX6axXc8xXexX6xXe2xXc8xX15xXdxX15xX1xXc8xX16xXdxX6xX15xX1xXc8xXa5xX2bxXe2xX10xX15xXc8xX61xXdxXc8xXexXdxX10xXbxXc8xX16xXdxX6xXdxXc8xX4xX2bxXbxXc8xXa5xX2bxX6axX4xXc8xX16xXdxX6xX3fxX2xX23exXaaxX240xX241xX242xXafxX1xXexX35xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX5xXb9xXdxX3xX15xX16xXbexXbfxX4xX3xX61xX3axX15xX16xX3xXexX83xXbexXb2xX4xX3xXdbxXdxX4xX6axX3xXcxXe1xXe2xX3xX33xXdxX15xX1xXe8xX3xX16xXdxX1exX15xX1xX3xXa5xX2bxXe2xX9exX15xX3xX25xXdxX3xXexXdxX101xXbxX3xX16xXdxX2fxXdxX3xX42xX43xXbxX3xX2dxX2bxX26xX4xX3xX16xXdxX6xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX83xX6axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12x13affxX93xX3xX14ex12cf0xX3xXdbxXdxX4xX6axX3xXcxXe1xXe2xX3xX33xXdxX15xX1xX3xX61x10c98xX15xX3xXexX83xXbexXb2xX4xXe8xX3xX15xX1xXbexX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX39xX44exX15xX3xX14exX9exX15xX3xX14ex13230xX3xXexf28bxX15xX3xX4x13901xX15xX16xX3xX39xX1exX3xX25xX7cxX3xX5xXb9xXdxX3xX15xX16xXbexXbfxX4xX3xX61xX3axX15xX16xX3xX39xXb2xXdxX3xX4xX1xXdxX101xX15xX3xXexX1x124ccxX15xX16xX3xXaaxXc8xX2xXe8xX3xX16xXdxX1exX15xX1xX3xXa5xX2bxXe2xX9exX15xX3xX25xXdxX3xXexXdxX101xXbxX3xXexX6bxXdxX3xX42xX43xXbxX3xX2dxX2bxX26xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXaaxX25cxXaaxX25cxXafxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX61xXdxX39xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxX2bxX5xX12xX0xX61xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX83xXaxX12xX0xX3fxX61xXdxX39xX12xX0xX3fxX61xXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11f95xX6axX61xXe2xX3xXbxX42xX10xX15xXexX10xX83xXaxX12xX0xXdxX35xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX15xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX260xXdxX61xXexX1x118dfxX3xX40xXaaxX25cxXbx103b0x1137fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX543xX3xX86xX242xX240xXbxX549xX54axXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX543xX3fxX3fxXdxXafxX14exX6xX6axX1xX6xXexXdxX15xX1xXafxX39xX15xX3fxX15xX10xX260xX7xX3fxXaaxX25cxXaaxX2xX3fxX2xX25cx13f51xX61xXaaxX25cxX583xXaaxX25cxX25cxX86xXexXaaxXaaxX86xX583xX5xX2xX25cxXc8xX2xX242xX242xX61xX2xXaaxX25cxX25cxX40xX2xXaaxXexX241xX2xX242xX25cxX40xX5xX25cxXafxX27cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xX26xXdxX3xX25xX2axX2bxX3xX2dxX2bxX2fxX15xX16xX3xX33xX6xX35xX3xX37xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX2xX3fxX40xX3xX42xX43xXbxX3xX2dxX2bxX26xX4xX3xX16xXdxX6xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX6xXbxXexXdxX6axX15xXaxX12xX514xX43dxX3xX61xX44exX15xX3xXexX83xXbexXb2xX4xX3xX2xXc8xX25cxX3xX15xX1xXbexX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xX7cxX3xX5xXb9xXdxX3xX15xX16xXbexXbfxX4xX3xX61xX3axX15xX16xXe8xX3xX16xXdxX1exX15xX1xX3xX4xX1xXdxX101xX15xX3xXexX1xX4a5xX15xX16xX3xXaaxXc8xX2xX3xXexX83xXbexXb2xX4xX3xXdbxXdxX4xX6axX3xXcxXe1xXe2xX3xX33xXdxX15xX1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX514xX6axX61xXe2xXaxX12xX514xX47cxXexX3xX15xX16x106a1xX3xXexX83xX6axX15xX16xX3xX5xX6axX6bxXexX3xXexX83xX8axX15xX3xX1xX480xX35xX3xXa5xX2bxX6xX3xX549xX2fxXe2xX3xX83xX6xX3xXexX83x15222xX15xX3xX7xXe1xX15xX3xX42xX6xX6axX3xX18xX7cxX15xX1xX3xXd5xX1xXdxX3xffbfxX14xX15xX16xX3xXcxX1xXd7xXbxX3xXa5xX2bxX8axXexX3xX15xX16xX7cxX3xX13xX2fxXdxX3x1572bxX1xX3axX15xX16xX3xX39xXb2xXdxX3xXexfc46xX3xX7xX26xX3xX241xXc8xX2xXe8xX3xXa5xX2bxX6xX3xX25x13ce7xXe8xX3xX16xXdxX1exX15xX1xX3xXa5xX2bxXe2xX9exX15xX3xX25xXdxX3xXexXdxX101xXbxXafxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX514xX6axX61xXe2xXaxX12xe8fbxX3xX4xXd7xX4xX3xXexX83xX8axX15xX3xX4xX3axX15xX3xX5xX6bxXdxXe8xX3xX4xXd7xX4xX3xX25xXb9xXdxX3xX1xX6bxX15xX16xX3xX15xX1xX47cxXexX3xX25xX7cxX3xXd5xX1xX480xX15xX16xX3xXexX1x12e3fxX3xXexX6bxX6axX3xX15xX6adxX15xX3xX14exX47cxXexX3xX15xX16xX68axX3xXexX83xXbexXb2xX4xX3xX25xX6bxXdxX3xX61xXdxd933xX15xX3xX64xXafxX18xX10xX6xX16xX2bxX10xX3xX61xX93xX3xX16xXe1xXe2xX3xX4xX1xX6axX3xX25xX26xXdxX3xXexX1x12784xX3xXd5xX1xX480xX15xX16xX3x11b11xXexX3xXd5xX1xX6f2xX3xXd5xX1x1369fxX15xXafxX3xX6d8xX1xX26xX3xX13xXdxX101xX15xX3xX39xX1exX3xf94fxX6xX15xX15xX6xXafx10bc9xX13xX3xX25xX7cxX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX7xXb2xX35xX3xX83xX68axXdxX3xX4xX2bxXb9xX4xX3xX4xX1xd147xXdxXafxX3xf6c1xXb9xXexX3xX25xXb9xXdxX3xX1xX6bxX15xX16xX3xX15xX1xX47cxXexX3xX16xXdxX1exX15xX1xX3xXa5xX2bxXe2xX9exX15xX3xX25xXdxX3xXexXdxX101xXbxX3xX7xX6xX2bxX3xX5xXbexXbfxXexX3xX25xX47cxX2bxX3xX4xX1xXdxX9exX2bxX3xXaaxX86xX3fxX86xX3xX5xX1exX3xX514xee92xX15xX1xX3xX6d8xX1xXbexXb2xX4xX3xX15xX1xXbexX15xX16xX3xX4xX1xX479xX3xX25xXd7xX15xX1xX3xX14exX6bxXdxX3xX25xX26xXdxX3xXexX1xX78axX3xX4xX93xX15xX16xX3xX1xX6bxX15xX16xX3xX5xX1exX3xX6c1xX4a5xXd5xX3xX18xX4a5xXd5xXafxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX514xX6axX61xXe2xXaxX12xX0xXdxX35xX16xX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX260xXdxX61xXexX1xX543xX3xX40xXaaxX25cxXbxX549xX54axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX543xX3xX40xX242xX241xXbxX549xX54axXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX543xX3fxX3fxXdxXafxX14exX6xX6axX1xX6xXexXdxX15xX1xXafxX39xX15xX3fxX15xX10xX260xX7xX3fxXaaxX25cxXaaxX2xX3fxX2xX25cxX583xX61xXaaxX25cxX583xX2xX86xXaaxXaaxXexX241xX241xXaaxX2xX5xX583xXafxX27cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xX26xXdxX3xX25xX2axX2bxX3xX2dxX2bxX2fxX15xX16xX3xX33xX6xX35xX3xX37xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX2xX3fxX40xX3xX42xX43xXbxX3xX2dxX2bxX26xX4xX3xX16xXdxX6xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX514xX6axX61xXe2xXaxX12xX64xX3axX15xX16xX3xX2xX3fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xX2dx15518xX3xXaaxX25cxXaaxX25cxX3xX7xd532xX3xX61xXdxX80xX15xX3xX83xX6xX3xX39xX1exX6axX3xX4xXd7xX4xX3xX15xX16xX1exXe2xX3xX241xX25cxX3fxX86xX3xX39xX1exX3xX241xX2xX3fxX86xX3xXexXb2xXdxXafxX3xX33xX1xXdxX9exX2bxX3xX4xX112xXbxX3xX25xX47cxX2bxX3xX1x12c35xX6xX3xX1xe679xX15xX3xX7xX936xX3xX25xX10xX35xX3xX25xX101xX15xX3xX4xX1xX47cxXexX3xX5xXbexXbfxX15xX16xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX6axX3xXd5xX1xXd7xX15xX3xX16xXdxX2fxX3xX15xX1xXbexX3xX4xX2bxXb9xX4xX3xX25x13612xX3xX7xX96exX4xX3xX16xXdxf296xX6xX3xXcxX1xX6xX15xX3xX2dxX2bxX2fxX15xX16xX3xX33xXdxX15xX1xX3xX39xX1exX3xX439xX33xX13xX3xX33xX6xX35xX3xX6c1xX43dxX15xX1xXe8xX3xX514xXafxX514xX811xX15xX1xX3xX439xXbexX7cbxX15xX16xX3xXexXdxX101xXbxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX6f2xX6xX3xX1xX6xXe2xX3xXcxX6d8xXafxX13xX42xX7cfxX3xX25xX9a6xX3xX7xX96exX4xX3xX39xXb2xXdxX3xX7abxX13xX514xX3xX6c1xX1exX3xX33x132e4xX15xX16x146d5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX514xX6axX61xXe2xXaxX12xX0xXdxX35xX16xX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX260xXdxX61xXexX1xX543xX3xX40xXaaxX25cxXbxX549xX54axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX543xX3xX40xX242xX241xXbxX549xX54axXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX543xX3fxX3fxXdxXafxX14exX6xX6axX1xX6xXexXdxX15xX1xXafxX39xX15xX3fxX15xX10xX260xX7xX3fxXaaxX25cxXaaxX2xX3fxX2xX25cxX583xX61xXaaxX25cxX583xX2xX86xXaaxXaaxXexX242xX242xX23exX2xX5xX2xXafxX27cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xX26xXdxX3xX25xX2axX2bxX3xX2dxX2bxX2fxX15xX16xX3xX33xX6xX35xX3xX37xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX2xX3fxX40xX3xX42xX43xXbxX3xX2dxX2bxX26xX4xX3xX16xXdxX6xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx143ffxX2bxXexX1xX6axX83xXaxX12xX6d8xXafxX64xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7abxX6axX2bxX83xX4xX10xXaxX12xXa9xXex13f03xX15xX16xX3xX1xXbfxXbxXaexX0xX3fxXbxX12
P.V