2 thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng Lương Định Của
(Baohatinh.vn) - 85 gương thanh niên có thành tích xuất sắc vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh tại lễ trao thưởng Lương Định Của lần thứ XI năm 2016.
c8b6x128eaxefc7xf059x14b6fxc9f6x121abxfe06x1381bxX7x15629x1110ax13e78xeb0cx11413x13fdaxX5xead3xXaxef2fx13c44xX3xXexX1xX6x1210fxX1xX3xX18xXdx1506fxX18xX3x11bc5xe576xX3xXcx135d0xX18xX1xX3xX18xX1xec25xX18xX3x13be6xXdx120e0xXdxX3xXexX1x14ae0x113e4xX18xX2dxX3x144fcxX34xd011xX18xX2dxX3xd2bbx10fccxX18xX1xX3xc94bx14d09xX6xX0x10e0axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xe2e1xXaxX12x130d7x14fdaxX3xX2dxX34xX3bxX18xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX4x110ddxX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexe6d4xX4xX1xX3xdacdx142bfxed25xXexX3xX7x15666xX4xX3x14bccx10b48xX6xX3x129f9xX34x10d46xX4xX3xXcx13385xX80xX18xX2dxX3xX34xX3bxX18xX2dxX3xX3fxe8c8xX21xX18xX3xXcxd114xX44xf1e5xX3xX20xcfa9xX3xX44xX1xX7bxX3x15422xXdxX18xX1xX3xX88xXdxX18xX1xX3xX5axX6xX18xX1xX3xXex152a4xXdxX3xX5x105fexX3xXexX92xX6xX9dxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX34xX3bxX18xX2dxX3xX3fxX40xX18xX1xX3xX44xX45xX6xX3xX5x10bdfxX18xX3xXexX1x142c5xX3x14deax12e73xX3xX18xe93dxce46xX3xX13x12840xX2xd085xe966xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX9dxX18xXaxX12xX0xXdxXebxX2dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX10xX18xX3xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX2dxXdxX6xXdxX3xXexX1xX80xX9dxX18xX2dxX3xX5xX80xX9dxX18xX2dxX3xX5axXdxX18xX1xX3xX4xX80xX6xXaxX3xX7xXex14ba1xX5xX10xX9xXaxcb75xXdxX5axXexX1xd494xX5exX5exXeexXbxX7fxccf1xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX156xe9dbxXf0x143c8xXbxX7fxXaxX3xX7xX92xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXf1xf567xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf1xX88xX18xX48xX18xX10xX151xX7xX48xX2xXf0x10ab2xX5dxX48xX2xXeexX5exX5axX2xX2xXf0xX164xX13xX13xXf0xXexX2xd0b7xX2xX5exX5xXf0xXf1x10061xXbxX2dxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX9dxX18xXaxX12xX3fxXbdxXdxX3xX5axXdx14d55xX18xX3x10602xf1f6xX3xXa2xXa2x15366x114afxXcxXa2xXa2xX3xXexX92xX6xX9dxX3xXex1142bxX18xX2dxX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX34xX3bxX18xX2dxX3xX3fxX40xX18xX1xX3xX44xX45xX6xX3xX4xX1xX9dxX3xX6xX18xX1xX3xXcxX92xXdfxX18xX3x131a4xXdxXebxX3x13f29xXdxX1c3xXexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX9dxX18xXaxX12xX0xXdxXebxX2dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX10xX18xX3xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX2dxXdxX6xXdxX3xXexX1xX80xX9dxX18xX2dxX3xX5xX80xX9dxX18xX2dxX3xX5axXdxX18xX1xX3xX4xX80xX6xXaxX3xX7xXexX14cxX5xX10xX9xXaxX151xXdxX5axXexX1xX156xX5exX5exXeexXbxX7fxX15cxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX156xX164xXf0xX166xXbxX7fxXaxX3xX7xX92xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXf1xX174xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf1xX88xX18xX48xX18xX10xX151xX7xX48xX2xXf0xX188xX5dxX48xX2xXeexX5exX5axX2xX2xXf0xX164xX13xX2xX198xXexX166xX13xX188xX166xX5xXeexXf1xX19exXbxX2dxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX9dxX18xXaxX12xX88xX21xX3xX6xX18xX1xX3xXa2xX2dxX80xX14cxXc1xX18xX3xX207xXeaxX18xX3xX20xXdxX1c3xX80xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX9dxX5axX14cxXaxX12xX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX8cxX34xX8exX4xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX34xX3bxX18xX2dxX3xX3fxX40xX18xX1xX3xX44xX45xX6xX3xX5xXdfxX18xX3xXexX1xXe4xX3xXe6xXe7xX3xX5xX21xX3xX6xX18xX1xX3xXcxX92xXdfxX18xX3xX203xXdxXebxX3xX207xXdxX1c3xXexX3xefc2xXa4xXa2xX3xX2xX198xX198xXeexd9b4xX3xXcxX1xXbdxX4xX3xX7x13c30xX3xX44xX1xX80xX14cxX1dxX18xX3xX18xX2dxX21xX18xX1xX3xe5a8xX1xX9dxX6xX3xX1x12997xX4xX3xX4xfaf3xX14cxX3xXexX92xXa7xX18xX2dxX363xX3xX5xX21xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX37axX1xX80xX14cx136caxXexX3xXexX2axXexX363xX3xX35xX3xX7fx13829xX3xX20xX34xX3bxX18xX2dxX3xX39xX9dxX18xX2dxX363xX3xX1xX80xX14cxX1c3xX18xX3xX20xX34xX3bxX18xX2dxX3xX203xX1xX1dxd19dxX363xX3xe61axXdx13c3axXebxX3xX8cx10989xX4xX3xX44x13addxX18xX2dxX3xXexX14cxX3xXcxXa2xX20xX20xX3xX207xX34x14a95xX18xX3xX34xX3bxXebxX3xX207xXdxX1c3xXexX363xX3xX4xX1xX80xX14cxX1dxX18xX3xX4xX80xX18xX2dxX3xX4xX81xXbxX3xX2dxXdxX3d1xX18xX2dxX3xXexX92xX9dxX18xX2dxX3xX88xX21xX3xX18xX2dxX9dxX21xXdxX3xX18xX34xcf96xX4xX3xX4x14a3exX18xX2dxX3xX18xX1xX34xX3xX4xX1xX80xX14cx11a3fxX18xX3xX2dxXdxX6xX9dxX3xX37axX1xX9dxX6xX3xX1xX380xX4xX3xX37axX36bxX3xXexX1xX80xX2axXexX363xX3xX5axX9dxX6xX18xX1xX3xXexX1xX80xX3xX8cxXbdxXexX3xX164xX3xXex116f8xX3xX8cxXa7xX18xX2dxX48xX18xXeaxXebx1366exX15cxX3xX6xX18xX1xX3xXa2xX2dxX80xX14cxXc1xX18xX3xX207xXeaxX18xX3xX20xXdxX1c3xX80xX3xX35bxXa4xXa2xX3xX2xX198xX5dxXf0xX363xX3xX7fxX3abxX3xX44x1360axXebxX3xd5e4xX1dxX18xX363xX3xX44xX482xXebxX3xXe6xX80xX14cxX1dxX18xX3c8xX3x13e95xX3xX3cbxXdxX3cdxXebxX3xX8cxX3d1xX4xX3xX44xX3d5xX18xX2dxX3xXexX14cxX3xXcxXa2xX20xX20xX3xXcxXadxX1cbx150d6xX207xX3xX44xX1xX7bxX3xX44xX3d5xX18xX2dxX363xX3xX4xX1xX45xX3xXebxX3d5xX3xX1x11b59xX18xX1xX3xXexX92xX6xX18xX2dxX3xXexX92xXbdxXdxX3xX4xX1xXeaxX18xX3xX18xX80xX3d5xXdxX3xX5xX8exX18xX3xX4xX72xX3xec0fxX80xX14cxX3xXebxX3d5xX3xX5exXeexXeexX3xX4xX9dxX18xX48xX5xXe4xX6xX363xX3xXexdf49xX18xX2dxX3xX5axX9dxX6xX18xX1xX3xXexX1xX80xX3xX8cxXbdxXexX3xX5exX3xXexX453xX3xX8cxXa7xX18xX2dxX48xX18xXeaxXebxXf1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX9dxX5axX14cxXaxX12xXcxXbdxXdxX3xX5xXc1xX3xXexX92xX6xX9dxX3xX2dxXdxX2fxXdxX363xX3xX1ccxX1xX72xX3xXcxX1xX45xX3xXexX34xX417xX18xX2dxX3xX44xX1xX7bxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX207xX34xX3bxX18xX2dxX3xX3fxX4c5xX18xX1xX3xX20xX80xX1c3xX3xX4xX41bxX18xX2dxX3xX8cxX3abxX3xXexX92xX6xX9dxX3xX174x1011dxX18xX2dxX3xX37axX1xX10xX18xX3xX4xX45xX6xX3xXcxX1xX45xX3xXexX34xX417xX18xX2dxX3xX44xX1xX7bxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX4xX1xX9dxX3xX6xX18xX1xX3xXcxX92xXdfxX18xX3xX203xXdxXebxX3xX207xXdxX1c3xXexX3xX88xX4c5xX3xX8cxX3abxX3xX4xX72xX3xX18xX1xXdxe76fxX80xX3xX8cxX72xX18xX2dxX3xX2dxX72xXbxX3xXexX92xX9dxX18xX2dxX3xXexX1xX6xXebxX3xX2dxXdxX6xX3xX7fxX384xX14cxX3xX5axe2a5xX18xX2dxX3xX18xX3d5xX18xX2dxX3xXexX1xX3d5xX18xX3xXebxX417xXdxXf1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX9dxX18xXaxX12xX0xXdxXebxX2dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX10xX18xX3xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX2dxXdxX6xXdxX3xXexX1xX80xX9dxX18xX2dxX3xX5xX80xX9dxX18xX2dxX3xX5axXdxX18xX1xX3xX4xX80xX6xXaxX3xX7xXexX14cxX5xX10xX9xXaxX151xXdxX5axXexX1xX156xX5exX5exXeexXbxX7fxX15cxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX156xX164xXf0xX166xXbxX7fxXaxX3xX7xX92xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXf1xX174xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf1xX88xX18xX48xX18xX10xX151xX7xX48xX2xXf0xX188xX5dxX48xX2xXeexX5exX5axX2xX2xXf0xX188xX198xXeexX188xXexX5dxX188xXf0xXeexX5xX5exXf1xX19exXbxX2dxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX9dxX18xXaxX12xX1ccxX1xX72xX3xXcxX1xX45xX3xXexX34xX417xX18xX2dxX3xX44xX1xX7bxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX207xX34xX3bxX18xX2dxX3xX3fxX4c5xX18xX1xX3xX20xX80xX1c3xX3xXexX92xX6xX9dxX3xX174xX576xX18xX2dxX3xX37axX1xX10xX18xX3xX4xX1xX9dxX3xX6xX18xX1xX3xXcxX92xXdfxX18xX3xX203xXdxXebxX3xX207xXdxX1c3xXexX3xX88xX21xX3xX18xX1xca1exX18xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX18xX3d5xX18xX2dxX3xXexX1xX3d5xX18xX3xXexXdxX1dxX80xX3xX174xXdxX427xX80xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX9dxX5axX14cxXaxX12xX3cbxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX34xX3bxX18xX2dxX3xX3fxX40xX18xX1xX3xX44xX45xX6xX3xX5xX21xX3xXbxX1xXdfxX18xX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX4xX6xX9dxX3xX4e5xX80xff9bxX3xX4xX45xX6xX3xX1c6xX6xX18xX3xX44xX1xX81xXbxX3xX1xX21xX18xX1xX3xXcxX92xX80xX18xX2dxX3xX34xX3bxX18xX2dxX3xX3fxX9dxX21xX18xX3xXexX92xX6xX9dxX3xXexX1d7xX18xX2dxX3xX1xX21xX18xX2dxX3xX18xXeaxXebxX3xX4xX1xX9dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX18xX3d5xX18xX2dxX3xXexX1xX3d5xX18xX3xX4xX72xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX7bxX4xX1xX3xX8cxX1d7xX4xX3xX174xXdxX1c3xXexX3xX7fxX80xX81xXexX3xX7xX85xX4xX3xXexX92xX9dxX18xX2dxX3xXa4xXe6xX495xX203xX4b0xX363xX3xX4xX1xX80xX14cxX427xX18xX3xX2dxXdxX6xX9dxX3xXexXdxX3a0xX18xX3xX174xX1c7xX3xX203xX20xX495xX203xXcxX363xX3xX4xX3d5xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xX1c3xX363xX3xXbxX1xX3cdxXexX3xXexX92xXdxX427xX18xX3xX18xX2dxX21xX18xX1xX3xX18xX2dxX1xX5b9xX363xX3xX174xX2fxX9dxX3xX88xX1c3xX3xXebxX3d5xXdxX3xXexX92xX34xX3e3xX18xX2dxX3xX88xX21xX3xX7fxX384xX14cxX3xX5axX5d9xX18xX2dxX3xX18xX3d5xX18xX2dxX3xXexX1xX3d5xX18xX3xXebxX417xXdxX363xX3xX4xX72xX3xX8cxX72xX18xX2dxX3xX2dxX72xXbxX3xXexX7bxX4xX1xX3xX4xX5d9xX4xX3xX88xX21xX9dxX3xX1xX9dxXbdxXexX3xX8cxX1c7xX18xX2dxX3xX8cxX9dxX21xX18xX363xX3xX1xX1c7xXdxX3xX35xX3xX8cxX40xX6xX3xXbxX1xX34xX3bxX18xX2dxX3xX88xX21xX3xX8cxX3bxX18xX3xX88xX40xXf1xX3xX3cbxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX18xX1xX576xXebxX3xX8cxX1c7xX18xX2dxX3xX88xXdxX1dxX18xX363xX3xX4xX4faxX3xX88xX41bxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX18xX3d5xX18xX2dxX3xXexX1xX3d5xX18xX3xX7fxX80xX18xX2dxX3xX37axX7bxX4xX1xX3xXbxX1xX3cdxXexX3xXexX92xXdxX427xX18xX3xX203xXcxX495xXe6xX20xX363xX3xX8cxX72xX18xX2dxX3xX2dxX72xXbxX3xXexX7bxX4xX1xX3xX4xX5d9xX4xX363xX3xX1xXdxX1c3xX80xX3xX4e5xX80xX2fxX3xX88xX21xX9dxX3xX4e5xX80xX3cdxX3xXexX92xX4c5xX18xX1xX3xXbxX1xX3cdxXexX3xXexX92xXdxX427xX18xX3xX18xX3d5xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX1c3xXbxX3xX88xX21xX3xX7fxX384xX14cxX3xX5axX5d9xX18xX2dxX3xX18xX3d5xX18xX2dxX3xXexX1xX3d5xX18xX3xXebxX417xXdxXf1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX9dxX5axX14cxXaxX12xf576xX80xX6xX3xX2xXeexX3xX18xXeaxXebxX3xXexX4faxX3xX4xX1xXe4xX4xX363xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX34xX3bxX18xX2dxX3xX3fxX40xX18xX1xX3xX44xX45xX6xX3xX8cxX3abxX3xXexX3d5xX18xX3xX88xXdxX18xX1xX3xX2xXf1xXf0xX5exXeexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX18xX3d5xX18xX2dxX3xXexX1xX3d5xX18xX3xXexXdxX1dxX80xX3xX174xXdxX427xX80xX363xX3xXexX92xX9dxX18xX2dxX3xX8cxX72xX3xX4xX72xX3xX13xXeexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX8cxX34xX8exX4xX3xX88xXdxX18xX1xX3xX5axX6xX18xX1xXf1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfffcxX80xXexX1xX9dxX92xXaxX12xXcxX1xX80xX3xX20xX21xX0xX48xXbxX12
Thu Hà