[Infographics] Năm học 2021-2022 cả nước sẽ thiếu 59.000 giáo viên
Nhu cầu giáo viên trong năm năm tới, từ năm học 2021-2022, khi lứa sinh viên sư phạm tuyển năm 2018 tốt nghiệp, của 63 tỉnh thành là 59.000 giáo viên.
8b14x1057dx10118xc83bxfa58xf25dxa305xce17xd4f9xX7xa1a5xea73xebf8x104d6xaa26xb537xX5xbb1dxXaxf85axa5eex10a58xda93x10d19xe185xb130xd18fxX6xXbxX1xXdxX4xX7xe6c1xX3x9aacx10870xd522xX3xX1xdbabxX4xX3x921ax9458xX2axX2x95d3xX2axX2bxX2axX2axX3xX4xa059xX3xX15xfc0cx10ceaxX4xX3xX7xde27xX3xXexX1xXdxaa7ax98dexX3xd40ax8ebdxe35exX2bxX2bxX2bxX3xX18xXdxf426xX17xX3x9992xXdxff84xX15xX0xdb76xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx938axX10xX6x10ce8xXaxX12xX22xX1xX43xX3xX4xb799xX43xX3xX18xXdxX4exX17xX3xX51xXdxX53xX15xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX23xX24xX3xX15xX23xX24xX3xXexX39xXdxe4e8xX3xXexde0axX3xX15xX23xX24xX3xX1xX27xX4xX3xX2axX2bxX2axX2xX2exX2axX2bxX2axX2axX8exX3xda05xX1xXdxX3xX5xeca0xX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX51xXdxX53xX15xX3xX7xX38xX3xXbxX1xb85exX24xX3xXexX43xb521xd47exX15xX3xX15xX23xX24xX3xX2axX2bxX2x9301xX3xXexd2f1xXexX3xX15xX18xX1xXdxd541xXbxX8exX3xX4xa250xX6xX3x910fxdeadxX3xXexf6d3xX15xX1xX3xXexX1xa69bxX15xX1xX3xX5xXe9xX3xX45xX46xX47xX2bxX2bxX2bxX3xX18xXdxX4exX17xX3xX51xXdxX53xX15xX47xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1023fxX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xf543xX56xX56xXdxX24xX18xX47xX51xXdxX10xXexX15xX6xX24xXbxX5xX43xX7xX47xX51xX15xX56xXexXdfxXdfxX2bxX56xfba1xXbxX5xX17xX6xX68xX10xX68xX56xda3dxX16xX7xX14axXc2xX56xX2axX2bxX2xXcdxb2d7xX2bxX45xX154xX2bxX46xX56xX18xXdxX6xX17xX154xX51xXdxX10xX15xX2xX47xcc19xXbxX18xXaxX3xX68xX6xXexX6xX2exXdxX15xX68xX10xff82xX9xXaxX2bxXaxX12xX0xXdxX24xX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX56xX56xXdxX47xe4b4xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX47xX51xX15xX56xX15xX10xc5c4xX7xX56xX2xXcdxX2xX46xX56xX2xX2bxX2axX68xXe0xX2xX45xX45xf749xX2xX2xXexXcdxX1acxX2axX2xX5xX2bxX47xX166xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX15xX6xX24xX3xX1xX17xX4xX3xX2axX2bxX2axX2xX3xX2axX2bxX2axX2axX3xX4xX6xX3xX15xX43xX17xX4xX3xX7xX10xX3xXexX1xXdxX10xX43xX3xX45xX46xX3xX2bxX2bxX2bxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX51xXdxX10xX15xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0efxX17xX68xXc2xXaxX12xcfa7xXd0xX3xX5xX38xf380xX15xX18xX3xX15xXe9xXc2xX3xX18dxX6xX17xX3xX18xb06fxX24xX3xX4xX35xX3xX15xX1xX43xX3xX4xX70xX43xX3xX18xXdxX4exX17xX3xX51xXdxX53xX15xX3xX24xX39xXdxX3xX51xXe9xX3xXexX1xX6xXc2xX3xXexX1xX42xX3xX18xXdxX4exX17xX3xX51xXdxX53xX15xX3xX51xb4f9xX3xX1xX38xX43xX47xX56xX47xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX17xX68xXc2xXaxX12xX0xXdxX24xX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX56xX56xXdxX47xX18dxX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX47xX51xX15xX56xX15xX10xX19cxX7xX56xX2xXcdxX2xX46xX56xX2xX2bxX2axX68xXe0xX2xX45xX45xX1acxX2xX2xXexX45xX46xXe0xX46xX5xX2xX47xX166xXbxX18xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX68xXexX1xX126xXdfxX2xX45xXbxX174xaf14xX1xX10xXdxX18xX1xXexX126xX1acxX2xX2bxXbxX174xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX15xX6xX24xX3xX1xX17xX4xX3xX2axX2bxX2axX2xX3xX2axX2bxX2axX2axX3xX4xX6xX3xX15xX43xX17xX4xX3xX7xX10xX3xXexX1xXdxX10xX43xX3xX45xX46xX3xX2bxX2bxX2bxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX51xXdxX10xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXexX1xX43xX24xX18dxX3xX68xX1xXdxX68xX10xX3xXdxX110xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX19xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX68xXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX19xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX43xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2exXexX1xX43xX24xX18dxX2exX6xX15xX68xX2exX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxca16xX35xX24xX3xX18dxX35xX17xX3xX4xX1xc0aexXexX3xX5xX38xX223xX15xX18xX3xX15xX18xX43xX230xX15xX3xXexX43xXc2xXc3xX15xX3xX7xX38xX3xXbxX1xXbdxX24xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX56xX18xXdxX6xX17xX2exX68xX43xX4xX56xX68xX6xX24xX2exX18dxX6xX17xX2exX4xX1xX6xXexX2exX5xX43xX17xX15xX18xX2exX15xX18xX43xX17xX15xX2exXexX43xXc2xX10xX15xX2exX7xX43xX2exXbxX1xX6xX24xX56xX2xX1acxX46xX46xX45xX1acxX47xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX56xX56xXdxX47xX18dxX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX47xX51xX15xX56xX15xX10xX19cxX7xX56xX2xXcdxX2xX46xX56xX2xX2bxX2axX68xXe0xX2xX45xX45xX1acxX2xX2xXexc62exX46xX45xX2xX5xX2axX47xX166xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX15xX6xX24xX3xX1xX17xX4xX3xX2axX2bxX2axX2xX3xX2axX2bxX2axX2axX3xX4xX6xX3xX15xX43xX17xX4xX3xX7xX10xX3xXexX1xXdxX10xX43xX3xX45xX46xX3xX2bxX2bxX2bxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX51xXdxX10xX15xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX51xX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a8xX35xX24xX3xX18dxX35xX17xX3xX4xX1xX3b2xXexX3xX5xX38xX223xX15xX18xX3xX15xX18xX43xX230xX15xX3xXexX43xXc2xXc3xX15xX3xX7xX38xX3xXbxX1xXbdxX24xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX56xX18xXdxX6xX17xX2exX68xX43xX4xX56xX68xX6xX24xX2exX18dxX6xX17xX2exX4xX1xX6xXexX2exX5xX43xX17xX15xX18xX2exX15xX18xX43xX17xX15xX2exXexX43xXc2xX10xX15xX2exX7xX43xX2exXbxX1xX6xX24xX56xX2xX1acxX46xX46xX45xX1acxX47xX1xXexX24xXaxX12xX3a8xX35xX24xX3xX18dxX35xX17xX3xX4xX1xX3b2xXexX3xX5xX38xX223xX15xX18xX3xX15xX18xX43xX230xX15xX3xXexX43xXc2xXc3xX15xX3xX7xX38xX3xXbxX1xXbdxX24xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xff45xX53xX43xX3xX4xX70xX43xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXd0xXexX3xX15xX18xX1xXdxXd7xXbxX3xXcxX65x8cadxXcxX3xX174xX42xXbxX3xX5xX17xXbdxXdxX3xX1xX27xX4xX3xX5xe157xX4xX3xX5xX39xXbxX3xX2xX2axX3xX5xX17xXbdxXdxX3xX18xXdxdcdexXdxX3xX24xX39xXdxX3xdc36xX38xX223xX4xX3xX174xfed6xXexX3xXexX43xXc2xXc3xX15xX3xX51xXe9xX17xX3xX4xX4exX4xX3xX15xX18xXe9xX15xX1xX3xX7xX38xX3xXbxX1xXbdxX24xX8exX3xX5aexXdxX263xX43xX3xX15xXe9xXc2xX3xX7xX3dxX3xX18xXdxbd41xXbxX3xX15xec3exX15xX18xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX3b2xXexX3xX5xX38xX223xX15xX18xX3xX5aexX70xX43xX3xX51xXe9xX17xX3xX7xX38xX3xXbxX1xXbdxX24xX3xX51xXd0xX15xX3xX5aexX38xX223xX4xX3xX4xX17xXdxX3xX5xXe9xX3xX4xb426xX15xX3xX15xX1xXdxX263xX43xX3xX1xXbdxX15xX3xX4xX1xX42xX3xX15xX1xX38xX3xX1xXdxXd7xX15xX3xX15xX6xXc2xX47xX3xX22xX1xXdxX263xX43xX3xX4xX1xX43xXc2xX53xX15xX3xX18xXdxX6xX3xXexX43xXc2xXc3xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5aexe78dxX3xX5aexX230xX15xX18xX3xXex9455xX15xX1xX3xX51xX39xXdxX3xX51xXdxXd7xX4xX3xb066xX596xX3xXexX1xX35xX17xX3x9a56xX43xXc2xX3xX4xX1xX42xX3xXexX1xXdxX3xXexX43xXc2xXc3xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX65xX585xXcxX3xX14axX43xXd0xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX5aexX38xX223xX4xX3xX218xd67dxX3xaa60xX66bxaf26xX3a8xXcxX3xX5aexX38xX6xX3xX19xX6xX3xX5xX3b2xXc2xX3x975cxX3xXa6xXdxX42xX15xX47xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX51xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX27xX4xX3xX18xXdxX5a7xXdxX3xX24xX39xXdxX3xX5aexX38xX223xX4xX3xX51xXe9xX17xX3xX7xX38xX3xXbxX1xXbdxX24xX126xX3xX110xX4exX4xX3xXexX19xX38x1105cxX15xX18xX3xX4xafa9xX3xXexX43xXc2xXc3xX15xX3xc3a1xXexX19xX10xX17xf79dx96c8xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX56xX18xXdxX6xX17xX2exX68xX43xX4xX56xX1xX17xX4xX2exX18xXdxX17xXdxX2exX24xX17xXdxX2exX68xX43xX17xX4xX2exX51xX6xX17xX2exX7xX43xX2exXbxX1xX6xX24xX2exX4xX6xX4xX2exXexX19xX43xX17xX15xX18xX2exX4xX17xX2exXexX43xXc2xX10xX15xX2exXexX19xX10xX17xX56xX2xX1acxX46xX45xXcdxX2bxX47xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX56xX56xXdxX47xX18dxX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX47xX51xX15xX56xX15xX10xX19cxX7xX56xX2xXcdxX2xX46xX56xX2xX2bxX2axX68xXe0xX2xX45xX45xX1acxX2xX2xXexX1acxX2bxX5xXe0xX47xX166xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX15xX6xX24xX3xX1xX17xX4xX3xX2axX2bxX2axX2xX3xX2axX2bxX2axX2axX3xX4xX6xX3xX15xX43xX17xX4xX3xX7xX10xX3xXexX1xXdxX10xX43xX3xX45xX46xX3xX2bxX2bxX2bxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX51xXdxX10xX15xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX51xX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX27xX4xX3xX18xXdxX5a7xXdxX3xX24xX39xXdxX3xX5aexX38xX223xX4xX3xX51xXe9xX17xX3xX7xX38xX3xXbxX1xXbdxX24xX126xX3xX110xX4exX4xX3xXexX19xX38xX6fbxX15xX18xX3xX4xX700xX3xXexX43xXc2xXc3xX15xX3xX708xXexX19xX10xX17xX70dxX70exXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX56xX18xXdxX6xX17xX2exX68xX43xX4xX56xX1xX17xX4xX2exX18xXdxX17xXdxX2exX24xX17xXdxX2exX68xX43xX17xX4xX2exX51xX6xX17xX2exX7xX43xX2exXbxX1xX6xX24xX2exX4xX6xX4xX2exXexX19xX43xX17xX15xX18xX2exX4xX17xX2exXexX43xXc2xX10xX15xX2exXexX19xX10xX17xX56xX2xX1acxX46xX45xXcdxX2bxX47xX1xXexX24xXaxX12xX65xX27xX4xX3xX18xXdxX5a7xXdxX3xX24xX39xXdxX3xX5aexX38xX223xX4xX3xX51xXe9xX17xX3xX7xX38xX3xXbxX1xXbdxX24xX126xX3xX110xX4exX4xX3xXexX19xX38xX6fbxX15xX18xX3xX4xX700xX3xXexX43xXc2xXc3xX15xX3xX708xXexX19xX10xX17xX70dxX70exX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX3a8xXbdxXdxX3xX68xXdxXd7xX15xX3xX15xX1xXdxX263xX43xX3xXexX19xX38xX6fbxX15xX18xX3xX3a8xX65xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX6xXc2xX3xXc2xX53xX43xX3xX4xX70xX43xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXd0xXexX3xX15xX18xX1xXdxXd7xXbxX3xXcxX65xX585xXcxX3xX174xX42xXbxX3xX5xX17xXbdxXdxX3xX1xX27xX4xX3xX5xX596xX4xX3xX5xX39xXbxX3xX2xX2axX3xX5xX17xXbdxXdxX3xX18xXdxX5a7xXdxX3xX24xX39xXdxX3xX5aexX38xX223xX4xX3xX174xX5b4xXexX3xXexX43xXc2xXc3xX15xX3xX51xXe9xX17xX3xX4xX4exX4xX3xX15xX18xXe9xX15xX1xX3xX7xX38xX3xXbxX1xXbdxX24xX3xX7xX3dxX3xX18xXdxX5e2xXbxX3xX4xX1xX3b2xXexX3xX5xX38xX223xX15xX18xX3xX5aexX70xX43xX3xX51xXe9xX17xX3xX7xX38xX3xXbxX1xXbdxX24xX3xXexXd0xXexX3xX1xdbd4xX15xX3xX15xX1xXdxX263xX43xX8exX3xX15xX1xX38xX15xX18xX3xXa6xX1xbc2axX15xX18xX3xX68xeb93xX3xX5aexXc3xX3xXexX43xXc2xXc3xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX8exX3xXexX1xa7f7xX24xX3xX4xX1xd3b3xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX4xX1xX3b2xXbxX3xX15xX1xX9cdxX15xX3xX5aexX700xX15xX18xX3xX4x10c6bxX6xX3xX24xX69exXexX3xX7xXd0xX3xX15xX18xXe9xX15xX1xX3xX5aexXe9xX17xX3xXexXbdxX17xX47xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX51xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6a0xXdxX4exX17xX3xX51xXdxX53xX15xX3xXcxX65xX585xXcxX3xX18dxXdxXd7xXexX3xXbxX1xX4exXdxX126xX3xX22xX1xX38xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX1xX263xX3xX708xX5xd44exX15xX1xX3xX3b2xX15xX70dxX3xX19xX6xX3xX5aexXdxX47xX47xX47xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX56xX18xXdxX6xX17xX2exX68xX43xX4xX56xX18xXdxX6xX17xX2exX51xXdxX10xX15xX2exXexX1xXbxXexX2exX18dxXdxX10xXexX2exXbxX1xX6xXdxX2exX15xX1xX43xX2exX4xX1xX43xX6xX2exX1xX10xX2exX5xXdxX15xX1xX2exX6xX15xX2exX19xX6xX2exX68xXdxX56xX2xX1acxX449xX46xXcdxX1acxX47xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX56xX56xXdxX47xX18dxX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX47xX51xX15xX56xX15xX10xX19cxX7xX56xX2xXcdxX2xX46xX56xX2xX2bxX2axX68xXe0xX2xX45xX45xX1acxX2xX2xXexX2xX2xX1acxX2axX5xX1acxX47xX166xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX15xX6xX24xX3xX1xX17xX4xX3xX2axX2bxX2axX2xX3xX2axX2bxX2axX2axX3xX4xX6xX3xX15xX43xX17xX4xX3xX7xX10xX3xXexX1xXdxX10xX43xX3xX45xX46xX3xX2bxX2bxX2bxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX51xXdxX10xX15xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX51xX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6a0xXdxX4exX17xX3xX51xXdxX53xX15xX3xXcxX65xX585xXcxX3xX18dxXdxXd7xXexX3xXbxX1xX4exXdxX126xX3xX22xX1xX38xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX1xX263xX3xX708xX5xXa46xX15xX1xX3xX3b2xX15xX70dxX3xX19xX6xX3xX5aexXdxX47xX47xX47xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX56xX18xXdxX6xX17xX2exX68xX43xX4xX56xX18xXdxX6xX17xX2exX51xXdxX10xX15xX2exXexX1xXbxXexX2exX18dxXdxX10xXexX2exXbxX1xX6xXdxX2exX15xX1xX43xX2exX4xX1xX43xX6xX2exX1xX10xX2exX5xXdxX15xX1xX2exX6xX15xX2exX19xX6xX2exX68xXdxX56xX2xX1acxX449xX46xXcdxX1acxX47xX1xXexX24xXaxX12xX6a0xXdxX4exX17xX3xX51xXdxX53xX15xX3xXcxX65xX585xXcxX3xX18dxXdxXd7xXexX3xXbxX1xX4exXdxX126xX3xX22xX1xX38xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX1xX263xX3xX708xX5xXa46xX15xX1xX3xX3b2xX15xX70dxX3xX19xX6xX3xX5aexXdxX47xX47xX47xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX21exX6xX43xX3xX2axX3xXexX43xX70xX15xX3xXexX1xX596xX4xX3xX1xXdxXd7xX15xX3xX51xXdxXd7xX4xX3xX5aexXdxX263xX43xX3xX5aexX69exX15xX18xX3xX5xX43xX5e6xX15xX3xX4xX1xX43xXc2xXc3xX15xX3xX4xXdcxX6xX3xX15xX18xXe9xX15xX1xX3xX6a0xX66bxX6a2xX3a8xXcxX3xX65xXe9xX3xXcxXa46xX15xX1xX8exX3xX5aexX42xX15xX3xX15xX6xXc2xX8exX3xX4xX4exX4xX3xX18xXdxX4exX17xX3xX51xXdxX53xX15xX3xXcxX65xX585xXcxX3xX5aexX38xX223xX4xX3xX18dxXdxXd7xXexX3xXbxX1xX4exXdxX3xX5aexX656xX3xa40bxX15xX3xX5aexb95cxX15xX1xX3xXexX5e6xX24xX3xX5xX6b1xX3xX51xXe9xX3xX14axX43xX10xX15xX3xX51xX39xXdxX3xX24xX9b5xXdxX3xXexX19xX38xX6fbxX15xX18xX3xX24xX39xXdxX47xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX51xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX1xXdxX263xX43xX3xX5aexXca2xXdxX3xX24xX39xXdxX3xX51xX263xX3xX18xXdxX4exX17xX3xX68xb40axX4xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX23xX24xX3xX2axX2bxX2xXcdxXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX56xX18xXdxX6xX17xX2exX68xX43xX4xX56xX15xX1xXdxX10xX43xX2exX68xX17xXdxX2exX24xX17xXdxX2exX51xX10xX2exX18xXdxX6xX17xX2exX68xX43xX4xX2exXexX19xX17xX15xX18xX2exX15xX6xX24xX2exX2axX2bxX2xXcdxX56xX2xX1acxX449xX2bxX449xX2bxX47xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX56xX56xXdxX47xX18dxX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX47xX51xX15xX56xX15xX10xX19cxX7xX56xX2xXcdxX2xX46xX56xX2xX2bxX2axX68xXe0xX2xX45xX45xX1acxX2xX2xXexX46xXe0xX2xX2bxX5xX45xX47xX166xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX15xX6xX24xX3xX1xX17xX4xX3xX2axX2bxX2axX2xX3xX2axX2bxX2axX2axX3xX4xX6xX3xX15xX43xX17xX4xX3xX7xX10xX3xXexX1xXdxX10xX43xX3xX45xX46xX3xX2bxX2bxX2bxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX51xXdxX10xX15xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX51xX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX1xXdxX263xX43xX3xX5aexXca2xXdxX3xX24xX39xXdxX3xX51xX263xX3xX18xXdxX4exX17xX3xX68xXd00xX4xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX23xX24xX3xX2axX2bxX2xXcdxXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX56xX18xXdxX6xX17xX2exX68xX43xX4xX56xX15xX1xXdxX10xX43xX2exX68xX17xXdxX2exX24xX17xXdxX2exX51xX10xX2exX18xXdxX6xX17xX2exX68xX43xX4xX2exXexX19xX17xX15xX18xX2exX15xX6xX24xX2exX2axX2bxX2xXcdxX56xX2xX1acxX449xX2bxX449xX2bxX47xX1xXexX24xXaxX12xX22xX1xXdxX263xX43xX3xX5aexXca2xXdxX3xX24xX39xXdxX3xX51xX263xX3xX18xXdxX4exX17xX3xX68xXd00xX4xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX23xX24xX3xX2axX2bxX2xXcdxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX218xX69exX3xX6a0xXdxX4exX17xX3xX68xXd00xX4xX3xX2exX3xX3a8xXe9xX17xX3xXexXbdxX17xX3xa245xX6a0xX66bxX3xX2exX3xX3a8xXcxf60bxX3xX5aexX38xX6xX3xX19xX6xX3xX15xX1xXdxX263xX43xX3xX5aexXdxXc3xX24xX3xX24xX39xXdxX3xX5aexX4exX15xX18xX3xX4xX1xX5e2xX3xX6b1xX3xX7xX3dxX3xX5aexX38xX223xX4xX3xX4exXbxX3xX68xXd00xX15xX18xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX23xX24xX3xX2axX2bxX2xXcdxX47xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX51xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX43xX5xX12xX0xX68xXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX51xX12xX0xX56xX68xXdxX51xX12xX0xX68xXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xX3xXbxX110xX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21exX17xX43xX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX51xXdxX10xXexX15xX6xX24x109f6xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX51xX12