Cựu chiến binh Hà Tĩnh xứng đáng với 8 chữ vàng “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”
(Baohatinh.vn) - 30 năm thành lập (6/12/1989 - 6/12/2019), Hội Cựu chiến binh (CCB) Hà Tĩnh luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thời kỳ mới của tỉnh.
7ea1x10605xfaabxc2d9x104aaxe773xc018xfd20xd1d2xX7x102c9xd3a5x9113xaeaexa8f2xda31xX5x863dxXaxec72xc0cex96f6x107d2xX3xX4xX1xXdxec32xd141xX3x88c0xXdxX1bxX1xX3xbab6x98acxX3xXcx8c03xX1bxX1xX3xc4c5x9ea9xX1bxda1cxX3x9c90xd607xX1bxX2dxX3x949bx96e0xXdxX3xd408xX3xX4xX1xbcc7xX3xX34xX23xX1bxX2dxX3xac5cxXex8872xX15xX1bxX2dxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xce4dxX3xX2fx83f0xX23xX1bxX3xe117xX1axXexX3xX50xX3xX2dx9212xfef2xX1bxX2dxX3xa361xdec4xX15xX3xX50xX3xX2fx108e3xXdxX3xX63xX35xXdx911cxX0x10495xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6x9535xXaxX12xa4d1xa754xX3xX1bxf9ffxX63xX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX5xae2fxXbxX3xa58bxec92xX72xX2x103dcxX72xX2xd569xX38xX9fxX3xX50xX3xX99xX72xX2xX9cxX72xX9cxX88xX2xX9fxd767x8534xX3xX22xce5exXdxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX98xX13xX13x9b33xXaexX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX5xX15xd440xX1bxX3xX1bxe865xX15xX3xX4xX6xX53xX3xX34xX6xXdxX3xXexX45xf331xXafxX3xXexX45xX30xX4xX1xX3xX1bxX1xXdx89faxX63xXafxX3xXbxX1x98ddxX63xX3xX4xX1xa826xXexX3xX43xXc7xXb2xX3xX2fxXb2xXdxX3xX13xf757xX3xX22x9bc2xX70xXafxX3xX2fxfdc9xX1bxX2dxX3xX2dxX110xXbxX3xcf57xX15xX6xX1bxX3xXexX45xd360xX1bxX2dxX3xXexX45xX53xX1bxX2dxX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxXf1xX1bxX3xX4xX30xX4xX3xX63xX108xX4xX3xXexXdxXd8xX15xXafxX3xX1bxX1xXdxXf1xX63xX3xX34xX108xX3xXexX1xe4c0xXdxX3xX57xf538xX3xX63xX35xXdxX3xX4xbf70xX6xX3xXexc75dxX1bxX1xfcd4xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84x8d10xX3xXbxX13xX10xX1bxXexX10xX45xXaxX12xX0xXdxX63xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX171xX5xX10xX9xXaxebbdxXdxX84xXexX1x90aexX3xX99xX2x9323xXbxX2axdd9bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX19dxX3xc730xX2xX88xXbxX2axX1a4xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX72xX72xXdxX15exX1dxX6xX53xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX15exX34xX1bxX72xX1bxX10xX198xX7xX72xX2xX9fxX1aexX1aexX72xX2xX87xX38xX84xX1a1xX9cxX2xX1aexX38xX1a1xX1a1xXexX2x84c2xX9fxX1aexX1aexX5xX88xX15exf560xXbxX2dxd83fxX45xX9xX1aexX1e8xX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2axX2bxX1bxX2dxX3xX2fxX30xX1bxX2dxX3xX34xX35xXdxX3xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX34xX23xX1bxX2dxX3xX43xXexX45xX15xX1bxX2dxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX50xX3xX2fxX53xX23xX1bxX3xX57xX1axXexX3xX50xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX3xX50xX3xX2fxX6axXdxX3xX63xX35xXdxX70xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX53xX1bxXaxX12xce5axX1bxX2dxX3x9263xX2dxX15xX171xc444xX1bxX3xb0b3xX8bxX1bxX3xde08xf6bcxX15xX3xX4xcc80xX1bxX2dxX3xX2fxX10bxX1bxX2dxX3xX2fxXb2xXdxX3xXexcfb0xXdxX3xX63xXb2xXexX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX45xX5exX14cxX1bxX2dxX3xX2fxX6xX1bxX2dxX3xXexX1xXdxX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xX4xX157xX6xX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX171xX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xX288xX6xX15xX3xX57xX1xXdxX3xX2axX15xXfcxXexX3xX1bxX2dx9426xXafxX3xXd4xX1bxX2dxX3xX27dxX2dxX15xX171xX281xX1bxX3xX284xX8bxX1bxX3xX288xX289xX15xX3xX50xX3xe9d5xX1xX110xX3xX13xX1xX157xX3xXexa696xX4xX1xX3xX22xXb2xXdxX3xa278xX53xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1xf94exX1bxX3xX13xX13xXc7xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2fxf26cxX3xX4xX110xX3xX2xX9cxX3xX1bxX8bxX63xX3xX2fxX2bxX1bxX2dxX3xXexX45xXd8xX1bxX3xX1dxX108xX4xX3xX2dxXdxd56axX1bxX2dxXafxX3xX45xX10bxXdxX3xX5xX23xX63xX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX30xX4xX3xX118xX15xX349xX1bxX3xX5x9565xX3xXexX29bxXdxX3xX4xX30xX4xX3xXexX45xX5exX14cxX1bxX2dxX3xcad9xX3xX1xX15xX171xXf1xX1bxX3xe3ffxXb2xX4xX3xX22xX23xX3xXexX45xX5exX35xX4xX3xX57xX1xXdxX3xX1bxX2dxX1xX15bxX3xX1xX5exX15xX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xX315xX28dxX3xX34x8112xX3xX1xX5exX15xX3xX1bxX1xX5exX1bxX2dxX3xX34xX35xXdxX3xX1dxX349xX1bxX3xXexc470xX1bxX1xX3xX1bxX8bxX1bxX2dxX3xX2fxXb2xX1bxX2dxXafxX3xX4xX1xX30dxX15xX3xX57xX1xX110xX3xX34xX23xX3xX1bxX2dxX1xX30dxX3xX5xX14xX4xX3xX4xX157xX6xX3xX63xXb2xXexX3xX1bxX2dxX5exX14cxXdxX3xX5xX3c6xX1bxX1xX3xX2fxX32dxX3xXexb761xX1bxX2dxX3xX57xXdxX1bxX1xX3xX118xX15xX6xX3xXexX45xX95xX1bxX3xX63xX29bxX4xXafxX3xXd4xX1bxX2dxX3xX118xX15xX171xX1axXexX3xX2fxX30dxX1bxX1xX3xX7xX30xX1bxX2dxX3xX5xX95xXbxX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX171xX3xX2fxd57bxX3xX5xX23xX63xX3xX2dxXdxX23xX15xX3xX4xX1xX53xX3xX1dxX349xX1bxX3xXexX1xX31dxX1bxXafxX3xX2fxX110xX1bxX2dxX3xX2dxX110xXbxX3xX4xX1xX53xX3xX118xX15xXd8xX3xX1xX5exX5fxX1bxX2dxX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xXcxX401xX3xX1bxX1xX3cxX1bxX2dxX3xX2fxX10bxX1bxX2dxX3xX34x98fbxX1bxX3xX1dxX6xX1bxX3xX2fx1064cxX15xX3xX2fxX5exe842xX4xX3xX1xX15xX171xX3xX2fxXb2xX1bxX2dxX3xXexX401xX3xX6xX1bxX1xX3xX10xX63xXafxX3xX1dxX29bxX1bxX3xX1dxae4exX3xX5xX23xX3xX4xX30xX1bxX3xX1dxXb2xX3xX118xX15xX31dxX1bxX3xX2fxXb2xXdxX3xX1bxX2dxX1xX15bxX3xX1xX5exX15xXafxX3xXexX1xX30xX1bxX2dxX3xX9cxX72xX9cxX88xX88xX88xXafxX3xXd4xX1bxX2dxX3xX288xX289xX15xX3xX2fxX32dxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX5xX95xXbxX3xX13xXd4xX1bxX2dxX3xXexX171xX3xf83dxX31dxX171xX3xX84xX14xX1bxX2dxX3x9c2exXdxX3b1xX1bxX3xXcxX45xX15xX1bxX2dxX15exX3xX284xX5exX49axXexX3xX118xX15xX6xX3xX1bxX1xX3cxX1bxX2dxX3xX57xX1xX110xX3xX57xX1xX8bxX1bxX3xX1dxX6xX1bxX3xX2fxX495xX15xXafxX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX171xX3xX2fxX32dxX3xX57xX1xXd4xX1bxX2dxX3xX1bxX2dxX401xX1bxX2dxX3xX5xX35xX1bxX3xX63xX29bxX1bxX1xX3xX34xX23xX3xX1xXdxXf1xX1bxX3xX1bxX6xX171xX3xX2fxX32dxX3xX57xX1xd696xX1bxX2dxX3xX2fxX30dxX1bxX1xX3xX2fxX5exX49axX4xX3xXexXd8xX1bxX3xXexX15xX6axXdxX3xXexX45xXd8xX1bxX3xXexX1xX30dxX3xXexX45xX5exX14cxX1bxX2dxX3xX2axX31dxX171xX3xX84xX14xX1bxX2dxX3xXexX15bxX1bxX1xX3xX1bxX1xX23xX3xX34xX35xXdxX3xXexX1xX5exX5fxX1bxX2dxX3xX1xXdxXf1xX15xX3xX13xXd4xX1bxX2dxX3xXexX171xX3xX13xX304xX3xXcxX5exX3xX34xXfcxX1bxX3xX2fxX495xX15xX3xXexX5exX3xX2axX31dxX171xX3xX84xX14xX1bxX2dxX3xX509xXdxX3b1xX1bxX3xXcxX45xX15xX1bxX2dxX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xX279xX1bxX2dxX3xX288xX289xX15xX3xX4xX1xX53xX3xX1dxXdxX1axXexX19dxX3xX43xXcxX401xX3xX1bxX8bxX63xX3xX9cxX88xX2xX1aexX3xX50xX3xX9cxX88xX2xX9fxXafxX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX171xX3xX2fxX32dxX3xX1xX53xX23xX1bxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX34xX23xX3xX1dxX23xX1bxX3xX2dxXdxX6xX53xX3xX1xX5fxX1bxX3xX87xX88xX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX45xefbbxX1bxX1xX3xX4xX495xX15xX3xX2fxX5exX14cxX1bxX2dxX3xX34xX35xXdxX3xXexX6axX1bxX2dxX3xX2dxXdxX30xX3xXexX45xX30dxX3xX1xX23xX1bxX2dxX3xXexX45xX8bxX63xX3xXexe5f6xX3xX2fxX10bxX1bxX2dxXafxX3xX2fxX5exX49axX4xX3xX2fxX30xX1bxX1xX3xX2dxXdxX30xX3xX4xX6xX53xX3xX34xX3b1xX3xX4xX1xXfcxXexX3xX5xX5exX49axX1bxX2dxX15exX3xX27dxX2dxX53xX23xXdxX3xX45xX6xXafxX3xXexXd4xXdxX3xX4xXe5xX1bxX3xX2fxX495xX15xX3xXexX5exX3xXexX45xX6xX1bxX2dxX3xXexX45xX29bxXdxX3xX4xX1xX8bxX1bxX3xX1bxX15xXd4xXdxX3xX118xX15xX171xX3xX63xXd4xX3xX1e8xX3xX1xX6xX3xX34xX35xXdxX3xX1xX5fxX1bxX3xX1aexX88xX88xX3xX4xX53xX1bxX3xX5xX49axX1bxX3xX1bxX30xXdxXafxX3xX99xX15exX88xX88xX88xX3xX5xX49axX1bxX3xXexX1xX30dxXexXafxX3xX63xd90bxXdxX3xX1bxX8bxX63xX3xX2axX15xXfcxXexX3xX4xX1xX15xX10bxX1bxX2dxX3xXexX45xXd8xX1bxX3xX1a1xX88xX88xX3xXexXfcxX1bxX3xXexX1xX30dxXexX70xX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xc294xX1xXd4xX1bxX2dxX3xX4xX1xX15bxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX45xX53xX1bxX2dxX3xX57xXdxX1bxX1xX3xX84xX53xX6xX1bxX1xXafxX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX171xX3xX2fx7f2cxX4xX3xX1dxXdxXf1xXexX3xX118xX15xX6xX1bxX3xXexX31dxX63xX3xX2fxX1axX1bxX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX30xX4xX3xX6xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX2axX32dxX3xX1xXb2xXdxX15exX3xX13xX1xX15bxX3xXexX3c6xX1bxX1xX3xX45xXdxXd8xX1bxX2dxX3xX1a1xX3xX1bxX8bxX63xX3xX2dxX495xX1bxX3xX2fxX31dxX171xXafxX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX171xX3xX2fxX32dxX3xX2axX31dxX171xX3xX84xX14xX1bxX2dxX3xX2xX87xX3xX1bxX1xX23xX3xXexX649xX1bxX1xX3xX1bxX2dxX1xX26xX6xXafxX3xXexX76bxX1bxX2dxX3xX9cxX3xX7xX6axX3xXexXdxX1axXexX3xX57xXdxXf1xX63xX3xX99xX88xX3xXexX45xXdxXf1xX15xX3xX2fxX10bxX1bxX2dxX3xX34xX649xX3xX1bxX2dxX1xX26xX6xX3xXexX649xX1bxX1xX3xX2fxX10bxX1bxX2dxX3xX2fxXb2xXdxXafxX3xXexX76bxX1bxX2dxX3xX1xX23xX1bxX2dxX3xX1bxX2dxX1xX649xX1bxX3xX7xX15xXfcxXexX3xX118xX15xX23xX3xX4xX1xX53xX3xX2fxX48dxXdxX3xXexX5exX49axX1bxX2dxX3xX4xX1xX3c6xX1bxX1xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX34xX23xX3xX1xX53xX23xX1bxX3xX4xX349xX1bxX1xX3xX57xX1xX110xX3xX57xX1xX8bxX1bxX1a4xX3xX2fxX110xX1bxX2dxX3xX2dxX110xXbxX3xX1xX23xX1bxX2dxX3xXexX673xX3xX2fxX10bxX1bxX2dxX3xX2axX31dxX171xX3xX84xX14xX1bxX2dxX3xX1xX29bxX3xXexX495xX1bxX2dxX3xX1bxXd4xX1bxX2dxX3xXexX1xXd4xX1bxX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xX3xXbxX13xX10xX1bxXexX10xX45xXaxX12xX0xXdxX63xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX45xX3xX84xXexX1xX15xX63xX1dxXaxX3xX7xXexX171xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX84xXexX1xX19dxX3xX99xX2xX1a1xXbxX2axX1a4xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX19dxX3xX1aexX2xX88xXbxX2axX1a4xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX72xX72xXdxX15exX1dxX6xX53xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX15exX34xX1bxX72xX1bxX10xX198xX7xX72xX2xX9fxX1aexX1aexX72xX2xX87xX38xX84xX1a1xX9cxX2xX1aexX9fxX88xX1e8xXexX38xX1a1xX9fxX87xX2xX5xX88xX15exX1efxXbxX2dxX1f2xX45xX9xX9fxX38xX1e8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2axX2bxX1bxX2dxX3xX2fxX30xX1bxX2dxX3xX34xX35xXdxX3xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX34xX23xX1bxX2dxX3xX43xXexX45xX15xX1bxX2dxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX50xX3xX2fxX53xX23xX1bxX3xX57xX1axXexX3xX50xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX3xX50xX3xX2fxX6axXdxX3xX63xX35xXdxX70xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX53xX1bxXaxX12xXc7xa809xX1bxX2dxX3xX34xXdxXf1xX4xX3xX2bxX1bxX2dxX3xX84xX108xX1bxX2dxX3xX57xX1xX53xX6xX3xX1xX11fxX4xX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xX1bxX2dxX1xXf1xX3xX4xX6xX53xXafxX3xX63xXd4xX3xX1xX649xX1bxX1xX3xX57xXdxX1bxX1xX3xXexX1axX3xX4xX157xX6xX3xXd4xX1bxX2dxX3xX37exXd8xX3xX284xX8bxX1bxX3xXc7xX649xX1bxX1xX3xX4xX1xX53xX3xXexX1xX15xX3xX1bxX1xX95xXbxX3xX4xX6xX53xX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xX13xX2ecxX1bxX2dxX3xX1bxX1xX5exX3xXd4xX1bxX2dxX3xX288xX289xX15xXafxX3xXd4xX1bxX2dxX3xX37exXd8xX3xX284xX8bxX1bxX3xXc7xX649xX1bxX1xX3xX98xX1xXb2xXdxX3xX34xXdxXd8xX1bxX3xX22xXb2xXdxX3xX13xX13xXc7xX3xX2axX32dxX3xX500xX15xX31dxX1bxX3xX509xe5d1xXafxX3xX27dxX2dxX1xXdxX3xX500xX15xX31dxX1bxXaexX3xX2fxX32dxX3xX4xX28dxX1bxX2dxX3xX4xX30xX4xX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX34xXdxXd8xX1bxX3xXexX45xX53xX1bxX2dxX3xX2dxXdxX6xX3xX2fxX649xX1bxX1xX3xX2axX31dxX171xX3xX84xX14xX1bxX2dxX3xX34xX23xX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX45xXdxX439xX1bxX3xX63xXd4xX3xX1xX649xX1bxX1xX3xX57xXdxX1bxX1xX3xXexX1axX3xXexX1xX15xX3xX1bxX1xX95xXbxX3xX4xX6xX53xX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xX509xXd4xX3xX1xX649xX1bxX1xX3xX4xX157xX6xX3xX2dxXdxX6xX3xX2fxX649xX1bxX1xX3xXd4xX1bxX2dxX3xXc7xX649xX1bxX1xX3xX2fxX32dxX3xXexX45xX376xX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX1xX649xX1bxX1xX3xX63xX64xX15xX3xX7xX349xX1bxX3xX2axX15xXfcxXexX3xX1bxXd4xX1bxX2dxX3xX1bxX2dxX1xXdxXf1xXbxX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xX1bxX2dxX1xXf1xX3xX4xX6xX53xXafxX3xX7xX289xX3xX84xX108xX1bxX2dxX3xX1xXf1xX3xXexX1xX48dxX1bxX2dxX3xX1bxX1xX23xX3xX63xX23xX1bxX2dxX3xXexX45xX10bxX1bxX2dxX3xX84xX5exX6xX3xX5xX5exX35xXdxX3xX34xX35xXdxX3xX118xX15xX171xX3xX63xXd4xX3xX1a1xX15exX88xX88xX88xX3xX63xX0xX7xX15xXbxX12xX9cxX0xX72xX7xX15xXbxX12xX15exX3xX27dxX8bxX63xX3xX9cxX88xX2xX38xXafxX3xX63xXd4xX3xX1xX649xX1bxX1xX3xX4xX1xX53xX3xXexX1xX15xX3xX1xX53xX29bxX4xX1xX3xX9cxX88xX3xXexXfcxX1bxX3xX84xX5exX6xX3xX5xX5exX35xXdxXafxX3xX84xX14xX3xX57xXdxX1axX1bxX3xX1bxX8bxX63xX3xX9cxX88xX2xX9fxX3xX5xX23xX3xX87xX88xX3xXexXfcxX1bxX15exX3xXc7xXd8xX1bxX3xX4xX29bxX1bxX1xX3xX2fxX110xXafxX3xXd4xX1bxX2dxX3xX4xXe5xX1bxX3xX2fxX495xX15xX3xXexX5exX3xX4xX1xX15xX10bxX1bxX2dxX3xXexX45xX29bxXdxX3xX1bxX15xXd4xXdxX3xX5xX49axX1bxXafxX3xX1dxXe5xXafxX3xX2dxX23xXafxX3xX34xX30dxXexX3xX57xX1x96d1xXbxX3xX57xX3c6xX1bxX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xX3xXbxX13xX10xX1bxXexX10xX45xXaxX12xX0xXdxX63xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX171xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX84xXexX1xX19dxX3xX99xX2xX1a1xXbxX2axX1a4xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX19dxX3xX1aexX2xX88xXbxX2axX1a4xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX72xX72xXdxX15exX1dxX6xX53xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX15exX34xX1bxX72xX1bxX10xX198xX7xX72xX2xX9fxX1aexX1aexX72xX2xX87xX38xX84xX1a1xX9cxX2xX1aexX9fxX9cxX88xXexX2xX9fxX88xX1a1xX38xX5xX88xX15exX1efxXbxX2dxX1f2xX45xX9xX1a1xX1a1xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2axX2bxX1bxX2dxX3xX2fxX30xX1bxX2dxX3xX34xX35xXdxX3xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX34xX23xX1bxX2dxX3xX43xXexX45xX15xX1bxX2dxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX50xX3xX2fxX53xX23xX1bxX3xX57xX1axXexX3xX50xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX3xX50xX3xX2fxX6axXdxX3xX63xX35xXdxX70xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX53xX1bxXaxX12xX22xXb2xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xXfcxXbxX3xX5xX15xXd4xX1bxX3xXexX3c6xX4xX1xX3xX4xX14xX4xX3xXexX45xX53xX1bxX2dxX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xXexX30xX4xX3xX2axX32dxX3xX1xXb2xXdxX3xX98xXcxX45xX53xX1bxX2dxX3xX349xX1bxX1xX19dxX3xX0xX10xX63xX12xX22xXb2xXdxX3xX13xX13xXc7xX3xXexX15bxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX57xX1xX376xXdxX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xX1bxX1xX23xX3xXexX649xX1bxX1xX3xX1bxX2dxX1xX26xX6xX3xX4xX1xX53xX3xX4xX30xX4xX3xX1xX53xX23xX1bxX3xX4xX349xX1bxX1xX3xX57xX1xX110xX3xX57xX1xX8bxX1bxX0xX72xX10xX63xX12xXaexX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xX43xX509xX700xXdxX3xX1bxX8bxX63xXafxX3xX84xX53xX6xX1bxX1xX3xXexX1xX15xX3xX4xX157xX6xX3xX4xX1xcd3fxX1bxX2dxX3xXexXd4xXdxX3xX1xX5fxX1bxX3xX2xX88xX3xXexX673xX3xX2fxX10bxX1bxX2dxXafxX3xXexX29bxX53xX3xX4xXd4xX1bxX2dxX3xX34xXdxXf1xX4xX3xX6axX1bxX3xX2fxX30dxX1bxX1xX3xX4xX1xX53xX3xX9cxX88xX3xX1xXb2xXdxX3xX34xXdxXd8xX1bxX3xX34xX23xX3xX4xX53xX1bxX3xX10xX63xX3xX2fxX30dxX6xX3xXbxX1xX5exX5fxX1bxX2dxX3xX34xX35xXdxX3xX63xX2bxX4xX3xX5xX5exX5fxX1bxX2dxX3xX1dxX649xX1bxX1xX3xX118xX15xX31dxX1bxX3xX99xX3xXexX45xXdxXf1xX15xX3xX2fxX10bxX1bxX2dxX72xX1bxX2dxX5exX14cxXdxX72xXexX1xX30xX1bxX2dxX70xX3xX50xX3xXd4xX1bxX2dxX3xXc7xX649xX1bxX1xX3xX4xX1xX53xX3xX1dxXdxX1axXexX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xX509xXd4xX3xX1xX649xX1bxX1xX3xX57xXdxX1bxX1xX3xXexX1axX3xX4xX157xX6xX3xX13xX13xXc7xX3xX37exXd8xX3xX284xX8bxX1bxX3xXc7xX649xX1bxX1xX3xX2fxX32dxX3xX34xXdxX1bxX1xX3xX84xX14xX3xX2fxX110xX1bxX3xX5xX32dxX1bxX1xX3xX2fxX29bxX53xX3xXexX45xX15xX1bxX2dxX3xX5exX5fxX1bxX2dxX3xX2fxX1axX1bxX3xXexX1xX8bxX63xX3xX34xX23xX3xX1bxX1xXdxX3b1xX15xX3xX2fxX53xX23xX1bxX3xXexX401xX3xX4xX30xX4xX3xX2fxX30dxX6xX3xXbxX1xX5exX5fxX1bxX2dxX3xXexX45xX53xX1bxX2dxXafxX3xX1bxX2dxX53xX23xXdxX3xXexX15bxX1bxX1xX3xX2fxX1axX1bxX3xXexX1xX6xX63xX3xX118xX15xX6xX1bxXafxX3xX1xX11fxX4xX3xXexX95xXbxX3xX57xXdxX1bxX1xX3xX1bxX2dxX1xXdxXf1xX63xX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xX13xX13xXc7xX3xX7xX6xX171xX3xX63xXd8xX3xX5xX23xX63xX3xX57xXdxX1bxX1xX3xXexX1axXafxX3xX2fxX110xX1bxX2dxX3xX2dxX110xXbxX3xX4xX1xX53xX3xX2axX32dxX3xX1xXb2xXdxX3xX1bxX1xX5exX3xXd4xX1bxX2dxX3xX288xX289xX15xXafxX3xXd4xX1bxX2dxX3xXc7xX649xX1bxX1xX3xX5xX23xX3xX9cxX3xXexX45xX53xX1bxX2dxX3xX7xX48dxX3xX1xX5fxX1bxX3xX1e8xX88xX3xXexX95xXbxX3xXexX1xX439xXafxX3xX4xX30xX3xX1bxX1xX31dxX1bxX3xX2axX15xXfcxXexX3xX7x90c5xX4xX3xX7xe588xX3xX2fxX5exX49axX4xX3xX34xXdxX1bxX1xX3xX84xX6xX1bxX1xX3xXexX29bxXdxX3xX5xX281xX3xX57xX673xX3xX1bxXdxXf1xX63xX3xX87xX88xX3xX1bxX8bxX63xX3xX1bxX2dxX23xX171xX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX5xX95xXbxX3xX22xXb2xXdxX3xX13xX13xXc7xX3xX284xXdxXf1xXexX3xX27dxX6xX63xX3xX34xX23xX3xa49bxX29bxXdxX3xX1xXb2xXdxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX15xX6xX3xX43xX13xX13xXc7xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX70xX3xX5xX495xX1bxX3xXexX1xX2bxX3xX284xf41bxX3xX2dxXdxX6xXdxX3xX2fxX53xX29bxX1bxX3xX9cxX88xX2xX1aexX3xX50xX3xX9cxX88xX2xX9fxX3xX4xX157xX6xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xX3xXbxX13xX10xX1bxXexX10xX45xXaxX12xX0xXdxX63xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX171xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX84xXexX1xX19dxX3xX99xX2xX1a1xXbxX2axX1a4xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX19dxX3xX1aexX2xX88xXbxX2axX1a4xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX72xX72xXdxX15exX1dxX6xX53xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX15exX34xX1bxX72xX1bxX10xX198xX7xX72xX2xX9fxX1aexX1aexX72xX2xX87xX38xX84xX1a1xX9cxX2xX1aexX9fxX87xX1a1xXexX87xX2xX1a1xX87xX88xX5xX88xX15exX1efxXbxX2dxX1f2xX45xX9xX87xX1a1xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2axX2bxX1bxX2dxX3xX2fxX30xX1bxX2dxX3xX34xX35xXdxX3xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX34xX23xX1bxX2dxX3xX43xXexX45xX15xX1bxX2dxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX50xX3xX2fxX53xX23xX1bxX3xX57xX1axXexX3xX50xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX3xX50xX3xX2fxX6axXdxX3xX63xX35xXdxX70xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX53xX1bxXaxX12xX22xXb2xXdxX3xX13xX13xXc7xX3xXexX15bxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX1bxX1xX95xX1bxX3xX4xX14cxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX15xX6xX3xX4xX157xX6xX3xXcxX1xX157xX3xXexX5exX35xX1bxX2dxX3xX13xX1xX3c6xX1bxX1xX3xXbxX1xX157xX3xXexX29bxXdxX3xX1022xX29bxXdxX3xX1xXb2xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX3xX5xX495xX1bxX3xXexX1xX2bxX3xX104bxX284xX15exX3xafcbxX1bxX1xX3xXexX5exX3xX5xXdxXf1xX15xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xX13xX1xX157xX3xXexX30dxX4xX1xX3xX22xXb2xXdxX3xX13xX13xXc7xX3xXexX15bxX1bxX1xX3xX27dxX2dxX15xX171xX281xX1bxX3xX1022xX2bxX4xX3xXcxX35xXdxX3xX4xX1xX53xX3xX1dxXdxX1axXexX19dxX3xX43xX27dxX1xX3cxX1bxX2dxX3xX4xX30xX3xX1bxX1xX31dxX1bxX3xX2fxXdxX439xX1bxX3xX1xX649xX1bxX1xX3xXexX45xX53xX1bxX2dxX3xXbxX1xX53xX1bxX2dxX3xXexX45xX23xX53xX3xXexX1xXdxX3xX2fxX15xX6xX3xX13xX13xXc7xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX3xX5xX23xX3xX1bxXe5xX1bxX2dxX3xX4xX48dxXexX3xX4xX157xX6xX3xX1xXb2xXdxXafxX3xX2dxX110xXbxX3xXbxX1xX495xX1bxX3xX2axX31dxX171xX3xX84xX14xX1bxX2dxX3xXexX6axX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX1xXb2xXdxX3xX34xX3cxX1bxX2dxX3xX63xX29bxX1bxX1xX15exX3xX37exX14xX4xX3xX5xX5exX49axX1bxX2dxX3xX13xX13xXc7xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2fxX32dxX3xXbxX1xX30xXexX3xX1xX15xX171xX3xX2fxX5exX49axX4xX3xXbxX1xXf7xX63xX3xX4xX1xXfcxXexX3xX43xXc7xXb2xX3xX2fxXb2xXdxX3xX13xX108xX3xX22xX10bxX70xX3xXexX45xXd8xX1bxX3xX63xX76bxXexX3xXexX45xX95xX1bxX3xX2axX31dxX171xX3xX84xX14xX1bxX2dxXafxX3xX1dxX349xX53xX3xX34xXf1xX3xXcxX6axX3xX118xX15xX48dxX4xXafxX3xX2axX2bxX1bxX2dxX3xX2fxX30xX1bxX2dxX3xX34xX35xXdxX3xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX34xX23xX1bxX2dxX3xX43xXcxX45xX15xX1bxX2dxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX50xX3xX2fxX53xX23xX1bxX3xX57xX1axXexX3xX50xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX3xX50xX3xX2fxX6axXdxX3xX63xX35xXdxX70xX15exX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX53xX84xX171xXaxX12xX284xX35xXdxX3xX1bxX1xX3cxX1bxX2dxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xXexX3c6xX4xX1xX3xX2fxX32dxX3xX2fxX29bxXexX3xX2fxX5exX49axX4xX3xXexX45xX53xX1bxX2dxX3xXbxX1xX53xX1bxX2dxX3xXexX45xX23xX53xX3xXexX1xXdxX3xX2fxX15xX6xX3xX43xX13xX13xXc7xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX70xXafxX3xX4xX30xX4xX3xX4xXfcxXbxX3xX1xXb2xXdxXafxX3xX4xX30xX1bxX3xX1dxXb2xXafxX3xX1xXb2xXdxX3xX34xXdxXd8xX1bxX3xX4xX157xX6xX3xX22xXb2xXdxX3xX13xX13xXc7xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2fxX32dxX3xX34xXdxX1bxX1xX3xX84xX14xX3xX1bxX1xX95xX1bxX3xX1bxX1xXdxX3b1xX15xX3xXbxX1xX495xX1bxX3xXexX1xX5exX376xX1bxX2dxX3xX4xX6xX53xX3xX118xX15xX365xX3xX1bxX1xX5exX19dxX3xX22xX15xX31dxX1bxX3xX4xX1xX5exX5fxX1bxX2dxX3xX37exX6xX53xX3xX2fxXb2xX1bxX2dxX3xX1xX29bxX1bxX2dxX3xX22xX6xXdxXafxX3xX1xX29bxX1bxX2dxX3xXc7xX6xX1a4xX3xX13xX14cxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX15xX6xX3xX2axX15xXfcxXexX3xX7xXfd4xX4xX3xX4xX157xX6xX3xXcxX1xX157xX3xXexX5exX35xX1bxX2dxX3xX13xX1xX3c6xX1bxX1xX3xXbxX1xX157xX1a4xX3xX1bxX1xXdxX3b1xX15xX3xX1dxX9b4xX1bxX2dxX3xX57xX1xX10xX1bxX3xX4xX157xX6xX3xXcxX45xX15xX1bxX2dxX3xX5exX5fxX1bxX2dxX3xX22xXb2xXdxX3xX13xX13xXc7xX3xX284xXdxXf1xXexX3xX27dxX6xX63xXafxX3xX4xX157xX6xX3xc738xXc7xX27dxX315xX3xXexX15bxX1bxX1xff56xX0xX72xXbxX12xX0xX84xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX84xX45xX10xX5xX6xXexX10xX84xXaxX12xX0xX7xXexX45xX53xX1bxX2dxX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxXd8xX1bxX3xX118xX15xX6xX1bxX19dxX0xX72xX7xXexX45xX53xX1bxX2dxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX50xXexX1xX15xX63xX1dxX50xX6xX1bxX84xX50xX7xX6xXbxX53xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xXafxX3xX2fxXdxX3xX2fxX495xX15xX3xXexX45xX53xX1bxX2dxX3xX4xX30xX4xX3xXbxX1xX53xX1bxX2dxX3xXexX45xX23xX53xX3xX376xX3xX4xX5fxX3xX7xX376xXaxX3xX1xX45xX10x10215xX9xXaxX72xX2axX6xX50xX1xX53xXdxX72xX4xX15xX15xX50xX4xX1xXdxX10xX1bxX50xX1dxXdxX1bxX1xX50xX1xX6xX50xXexXdxX1bxX1xX50xX2dxX15xX53xX1bxX2dxX50xX63xX6xX15xX50xX84xXdxX50xX84xX6xX15xX50xXexX45xX53xX1bxX2dxX50xX4xX6xX4xX50xXbxX1xX53xX1bxX2dxX50xXexX45xX6xX53xX50xX53xX50xX4xX53xX50xX7xX53xX72xX2xX38xX2xX9fxX9cxX9fxX15exX1xXexX63xXaxX12xX0xXdxX63xX2dxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX72xX63xX10xX84xXdxX6xX72xX2xX9cxX88xX72xX1bxX10xX198xX7xX72xX2xX9fxX1aexX1aexX72xX2xX88xX1a1xX84xX1a1xX88xX1a1xX1aexX9fxX9cxX1aexXexX87xX9fxX88xX1a1xX5xX2xX88xX50xX38xX88xX84xX1aexX88xX38xX1a1xX88xX9cxX87xXexX1e8xX9fxX87xX99xX87xX5xX88xX15exX1efxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2axX2bxX1bxX2dxX3xX2fxX30xX1bxX2dxX3xX34xX35xXdxX3xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX34xX23xX1bxX2dxX3xX43xXexX45xX15xX1bxX2dxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX50xX3xX2fxX53xX23xX1bxX3xX57xX1axXexX3xX50xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX3xX50xX3xX2fxX6axXdxX3xX63xX35xXdxX70xXaxX3xX72xX12xX0xX72xX6xX12xX0xX84xXdxX34xX12xX0xX7xXexX45xX53xX1bxX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xXafxX3xX2fxXdxX3xX2fxX495xX15xX3xXexX45xX53xX1bxX2dxX3xX4xX30xX4xX3xXbxX1xX53xX1bxX2dxX3xXexX45xX23xX53xX3xX376xX3xX4xX5fxX3xX7xX376xXaxX3xX1xX45xX10xX157bxX9xXaxX72xX2axX6xX50xX1xX53xXdxX72xX4xX15xX15xX50xX4xX1xXdxX10xX1bxX50xX1dxXdxX1bxX1xX50xX1xX6xX50xXexXdxX1bxX1xX50xX2dxX15xX53xX1bxX2dxX50xX63xX6xX15xX50xX84xXdxX50xX84xX6xX15xX50xXexX45xX53xX1bxX2dxX50xX4xX6xX4xX50xXbxX1xX53xX1bxX2dxX50xXexX45xX6xX53xX50xX53xX50xX4xX53xX50xX7xX53xX72xX2xX38xX2xX9fxX9cxX9fxX15exX1xXexX63xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xXafxX3xX2fxXdxX3xX2fxX495xX15xX3xXexX45xX53xX1bxX2dxX3xX4xX30xX4xX3xXbxX1xX53xX1bxX2dxX3xXexX45xX23xX53xX3xX376xX3xX4xX5fxX3xX7xX376xX0xX72xX6xX12xX0xX72xX7xXexX45xX53xX1bxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX84xXaxX12xXcxX45xX349xXdxX3xX118xX15xX6xX3xX1bxX8bxX63xX3xXexX1xX30xX1bxX2dxX3xX30xX4xX3xX5xXdxXf1xXexX3xX4xX157xX6xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX45xX6xX1bxX1xXafxX3xX1bxX2dxX23xX171xX3xX1bxX6xX171xXafxX3xX1bxX1xX3cxX1bxX2dxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX98xX13xX13xXc7xXaexX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX34xX35xXdxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX495xX1bxXafxX3xX365xX3xX4xX1xX3c6xX3xX4xX157xX6xX3xX43xXc7xXb2xX3xX2fxXb2xXdxX3xX13xX108xX3xX22xX10bxX70xX3xX34xX64xX1bxX3xX5xX15xXd4xX1bxX3xX5xX23xX3xX5xX14xX4xX3xX5xX5exX49axX1bxX2dxX3xXexXdxXd8xX1bxX3xXbxX1xX53xX1bxX2dxXafxX3xX2fxX495xX15xX3xXexX23xX15xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xXafxX3xXexX45xX53xX1bxX2dxX3xX4xX30xX4xX3xXbxX1xX53xX1bxX2dxX3xXexX45xX23xX53xX3xX2axX31dxX171xX3xX84xX14xX1bxX2dxX3xX118xX15xXd8xX3xX1xX5exX5fxX1bxX2dxXafxX3xX2fxXfcxXexX3xX1bxX5exX35xX4xX15exX0xX72xXbxX12xX0xX72xX84xXdxX34xX12xX0xX72xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xXcxX1xX29bxX4xX1xX3xX37exXdxXd8xX1bxX19dxX3xX288x101faxX1bxX3xX7xX23xX1bxX2dxX3xX2fxX349xX63xX3xX1bxX1xX95xX1bxX3xXbxX1xX495xX1bxX3xX34xXdxXf1xX4xX3xX57xX1xX110xXaxX3xX1xX45xX10xX157bxX9xXaxX72xX84xX53xX6xX1bxX50xXexX1xX10xX72xX4xX15xX15xX50xX4xX1xXdxX10xX1bxX50xX1dxXdxX1bxX1xX50xXexX1xX6xX4xX1xX50xX5xXdxX10xX1bxX50xX7xX6xX1bxX50xX7xX6xX1bxX2dxX50xX84xX6xX63xX50xX1bxX1xX6xX1bxX50xXbxX1xX6xX1bxX50xX34xXdxX10xX4xX50xX57xX1xX53xX72xX2xX38xX2xX38xX2xX38xX15exX1xXexX63xXaxX12xX0xXdxX63xX2dxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX72xX63xX10xX84xXdxX6xX72xX2xX9cxX88xX72xX1bxX10xX198xX7xX72xX2xX9fxX1aexX1aexX72xX2xX1aexX1aexX84xX9cxX9cxX87xX1a1xX9cxX1aexX9cxXexX38xX38xX1a1xX87xX88xX5xX88xX15exX1efxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2axX2bxX1bxX2dxX3xX2fxX30xX1bxX2dxX3xX34xX35xXdxX3xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX34xX23xX1bxX2dxX3xX43xXexX45xX15xX1bxX2dxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX50xX3xX2fxX53xX23xX1bxX3xX57xX1axXexX3xX50xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX3xX50xX3xX2fxX6axXdxX3xX63xX35xXdxX70xXaxX3xX72xX12xX0xX72xX6xX12xX0xX84xXdxX34xX12xX0xX7xXexX45xX53xX1bxX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xXcxX1xX29bxX4xX1xX3xX37exXdxXd8xX1bxX19dxX3xX288xX18cdxX1bxX3xX7xX23xX1bxX2dxX3xX2fxX349xX63xX3xX1bxX1xX95xX1bxX3xXbxX1xX495xX1bxX3xX34xXdxXf1xX4xX3xX57xX1xX110xXaxX3xX1xX45xX10xX157bxX9xXaxX72xX84xX53xX6xX1bxX50xXexX1xX10xX72xX4xX15xX15xX50xX4xX1xXdxX10xX1bxX50xX1dxXdxX1bxX1xX50xXexX1xX6xX4xX1xX50xX5xXdxX10xX1bxX50xX7xX6xX1bxX50xX7xX6xX1bxX2dxX50xX84xX6xX63xX50xX1bxX1xX6xX1bxX50xXbxX1xX6xX1bxX50xX34xXdxX10xX4xX50xX57xX1xX53xX72xX2xX38xX2xX38xX2xX38xX15exX1xXexX63xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xXcxX1xX29bxX4xX1xX3xX37exXdxXd8xX1bxX19dxX3xX288xX18cdxX1bxX3xX7xX23xX1bxX2dxX3xX2fxX349xX63xX3xX1bxX1xX95xX1bxX3xXbxX1xX495xX1bxX3xX34xXdxXf1xX4xX3xX57xX1xX110xX0xX72xX6xX12xX0xX72xX7xXexX45xX53xX1bxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX84xXaxX12xX284xX35xXdxX3xXbxX1xXf7xX63xX3xX4xX1xXfcxXexX3xX4xX157xX6xX3xX43xXc7xXb2xX3xX2fxXb2xXdxX3xX13xX108xX3xX22xX10bxX70xXafxX3xX1bxX1xX3cxX1bxX2dxX3xX1bxX8bxX63xX3xX118xX15xX6xXafxX3xX22xXb2xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX98xX13xX13xXc7xXaexX3xX2axX32dxX3xXcxX1xX29bxX4xX1xX3xX37exXdxXd8xX1bxX3xX98xXcxX1xX29bxX4xX1xX3xX22xX23xXaexX3xX5xX15xXd4xX1bxX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX3xX2fxX349xX63xX3xX1bxX1xX95xX1bxX3xX1bxX1xX3cxX1bxX2dxX3xXbxX1xX495xX1bxX3xX34xXdxXf1xX4xX3xX57xX1xX110xX3xX57xX1xX8bxX1bxXafxX3xX2dxX110xXbxX3xXbxX1xX495xX1bxX3xX4xX28dxX1bxX2dxX3xX1bxX1xX31dxX1bxX3xX84xX31dxX1bxX3xX2axX31dxX171xX3xX84xX14xX1bxX2dxX3xX2axX32dxX3xX2fxX29bxXexX3xX4xX1xX15xXf7xX1bxX3xX1bxXd4xX1bxX2dxX3xXexX1xXd4xX1bxX3xX63xX35xXdxX3xX98xX27dxXcxX509xXaexX3xX1bxX8bxX63xX3xX9cxX88xX2xX99xXafxX3xXbxX1xXfcxX1bxX3xX2fxXfcxX15xX3xX2fxX29bxXexX3xX4xX1xX15xXf7xX1bxX3xX27dxXcxX509xX3xX1bxX31dxX1bxX2dxX3xX4xX6xX53xX3xX34xX23xX53xX3xX4xX15xX48dxXdxX3xX1bxX8bxX63xX3xX9cxX88xX2xX9fxX15exX0xX72xXbxX12xX0xX72xX84xXdxX34xX12xX0xX72xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX1axXexX3xXexX1xX14xX4xXafxX3xX5xX6xX1bxX3xXex99b4xX6xX3xX4xX30xX4xX3xX1xX53xX29bxXexX3xX2fxXb2xX1bxX2dxX3xX57xX673xX3xX1bxXdxXf1xX63xX3xX34xX23xX3xX1022xX29bxXdxX3xX1xXb2xXdxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX15xX6xX3xX22xXb2xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xXaxX3xX1xX45xX10xX157bxX9xXaxX72xX4xX1xXdxX1bxX1xX50xXexX45xXdxX72xXexX1xXdxX10xXexX50xXexX1xX15xX4xX50xX5xX6xX1bxX50xXexX53xX6xX50xX4xX6xX4xX50xX1xX53xX6xXexX50xX84xX53xX1bxX2dxX50xX57xX171xX50xX1bxXdxX10xX63xX50xX34xX6xX50xX84xX6xXdxX50xX1xX53xXdxX50xXexX1xXdxX50xX84xX15xX6xX50xX1xX53xXdxX50xX4xX15xX15xX50xX4xX1xXdxX10xX1bxX50xX1dxXdxX1bxX1xX50xX1xX6xX50xXexXdxX1bxX1xX72xX2xX38xX88xX9fxX99xX9fxX15exX1xXexX63xXaxX12xX0xXdxX63xX2dxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX72xX63xX10xX84xXdxX6xX72xX2xX9cxX88xX72xX1bxX10xX198xX7xX72xX2xX9fxX1aexX9cxX72xX2xX9cxX1e8xX84xX2xX2xX88xX1aexX38xX9cxX2xXexX1e8xX1aexX9fxX88xX38xX5xX88xX15exX1efxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX2axX2bxX1bxX2dxX3xX2fxX30xX1bxX2dxX3xX34xX35xXdxX3xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX34xX23xX1bxX2dxX3xX43xXexX45xX15xX1bxX2dxX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX50xX3xX2fxX53xX23xX1bxX3xX57xX1axXexX3xX50xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX3xX50xX3xX2fxX6axXdxX3xX63xX35xXdxX70xXaxX3xX72xX12xX0xX72xX6xX12xX0xX84xXdxX34xX12xX0xX7xXexX45xX53xX1bxX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX1axXexX3xXexX1xX14xX4xXafxX3xX5xX6xX1bxX3xXexX1c26xX6xX3xX4xX30xX4xX3xX1xX53xX29bxXexX3xX2fxXb2xX1bxX2dxX3xX57xX673xX3xX1bxXdxXf1xX63xX3xX34xX23xX3xX1022xX29bxXdxX3xX1xXb2xXdxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX15xX6xX3xX22xXb2xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xXaxX3xX1xX45xX10xX157bxX9xXaxX72xX4xX1xXdxX1bxX1xX50xXexX45xXdxX72xXexX1xXdxX10xXexX50xXexX1xX15xX4xX50xX5xX6xX1bxX50xXexX53xX6xX50xX4xX6xX4xX50xX1xX53xX6xXexX50xX84xX53xX1bxX2dxX50xX57xX171xX50xX1bxXdxX10xX63xX50xX34xX6xX50xX84xX6xXdxX50xX1xX53xXdxX50xXexX1xXdxX50xX84xX15xX6xX50xX1xX53xXdxX50xX4xX15xX15xX50xX4xX1xXdxX10xX1bxX50xX1dxXdxX1bxX1xX50xX1xX6xX50xXexXdxX1bxX1xX72xX2xX38xX88xX9fxX99xX9fxX15exX1xXexX63xXaxX12xXcxX1xXdxX1axXexX3xXexX1xX14xX4xXafxX3xX5xX6xX1bxX3xXexX1c26xX6xX3xX4xX30xX4xX3xX1xX53xX29bxXexX3xX2fxXb2xX1bxX2dxX3xX57xX673xX3xX1bxXdxXf1xX63xX3xX34xX23xX3xX1022xX29bxXdxX3xX1xXb2xXdxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX15xX6xX3xX22xXb2xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX0xX72xX6xX12xX0xX72xX7xXexX45xX53xX1bxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX84xXaxX12xX288xX30xX1bxX2dxX3xX9cxX2xX72xX2xX88xXafxX3xXc7xX3c6xX3xXexX1xX5exX3xXcxX15bxX1bxX1xX3xX157xX171xX3xX37exXd8xX3xX1022xX649xX1bxX1xX3xX288xX5fxX1bxX3xX4xX1xX157xX3xXexX45xX649xX3xX1dxX15xX6axXdxX3xX5xX23xX63xX3xX34xXdxXf1xX4xX3xX34xX35xXdxX3xXcxX1xX5exX14cxX1bxX2dxX3xXexX45xX14xX4xX3xX22xXb2xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1bxX1xX3xX1bxX2dxX1xX10xX3xX34xX23xX3xX4xX1xX53xX3xX365xX3xX57xXdxX1axX1bxX3xX34xX3b1xX3xX57xX1axX3xX1xX53xX29bxX4xX1xX3xXexX6axX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX57xX673xX3xX1bxXdxXf1xX63xX3xX87xX88xX3xX1bxX8bxX63xX3xX1bxX2dxX23xX171xX3xXexX1xX23xX1bxX1xX3xX5xX95xXbxX3xX22xXb2xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX284xXdxXf1xXexX3xX27dxX6xX63xX3xX34xX23xX3xX1022xX29bxXdxX3xX1xXb2xXdxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX15xX6xX3xX43xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xX2dxX5exX5fxX1bxX2dxX3xX63xX64xX15xX70xX3xX5xX495xX1bxX3xXexX1xX2bxX3xX284xX104bxXafxX3xX2dxXdxX6xXdxX3xX2fxX53xX29bxX1bxX3xX9cxX88xX2xX1aexX3xX50xX9cxX88xX2xX9fxX15exX3xX13xX1xX157xX3xXexX30dxX4xX1xX3xX14bfxXc7xX27dxX315xX3xXexX15bxX1bxX1xX3xXcxX45xX495xX1bxX3xXcxXdxX1axX1bxX3xX22xX5exX1bxX2dxX3xX34xX23xX3xXcxX45xX5exX376xX1bxX2dxX3xX1dxX6xX1bxX3xX315xX31dxX1bxX3xX34xX95xX1bxX3xX304xX1xX6xX1bxX3xX13xX6xX53xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX28dxX1bxX2dxX3xX84xX14xX15exX0xX72xXbxX12xX0xX72xX84xXdxX34xX12xX0xX72xX5xXdxX12xX0xX72xX15xX5xX12xX0xX84xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX45xXaxX12xX0xX72xX84xXdxX34xX12xX0xX72xX84xXdxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf221xX15xXexX1xX53xX45xXaxX12xX73bxXdxX3b1xX15xX3xX509xXdxX1bxX1xX0xX72xXbxX12
Kiều Minh