Hồ Chí Minh với văn hóa Đảng
(Baohatinh.vn) - Nếu nói văn hóa Đảng là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần gắn liền với sự ra đời, với mục tiêu lý tưởng và cách thức tổ chức, phương pháp hoạt động của Đảng, thì các giá trị đó đã tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, với dân tộc, tạo niềm tin và sức mạnh cho Đảng.
78b9x8b6dx10ed2xde2axd25axa8ccx10094x8604x8570xX7xe991xdf8exb153x8b85x9351xcfa0xX5xa448xXax11086xec9fxaa04xX3x8ca9xX1x8c5fxX3xc17exXdx101abxX1xX3xab07x8fdexXdxX3xX1fxd83dxX1cxX3xX1x7afcxX6xX3xa455xb7c6xX1cxce95xX0xcb58xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xb826xXaxX3xX7xXex93daxX5xX10xX9xXaxXexX10xc71axXexc8dbxX6xX5xXdxX2exX1cx8664xX3xf9e8xa51axX7xXexXdxf940xX47x8953xXaxX12xdb22x102d0xX59xX3xX1cxX28xXdxX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX5xedc8xX3xXexae56xX78xX1cxX3xf56ax981dxX3xX2exXdx1059bxX3xXex9ce2xa87fxX3xX1fxa9c1xXexX3xX4xX1xf475xXexX3xX1fxX78xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1x9d09xX1cxX3xX2exdc5cxX1cxX3xX5xXdxb900xX1cxX3xX1fxX20xXdxX3xX7xa5f3xX3xX87xX6xX3xa48dx8464xXdxc8daxX3xX1fxX20xXdxX3x99bexa7a7xX4xX3xXexXdxb2f7xX59xX3xX5x10318xX3xXexa093xf4d4xX1cxX2exX3xX1fxX78xX3xX4xX84xX4xX1xX3xXexX1x9068xX4xX3xXexfddfxX3xX4xX1xXd8xX4xXb6xX3xXbxX1xXc9x7d5fxX1cxX2exX3xXbxX1xX84xXbxX3xX1xX7bxfe0dxXexX3xXb3xX80xX1cxX2exX3xX4xf6ebxX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exXb6xX3xXexX1x88b1xX3xX4xX84xX4xX3xX2exXdxX84xX3xXexX87xX88xX3xXb3xX28xX3xXb3xcc3exX3xXexXf2xX7bxX3xX1cxXc2xX1cxX3xXbcxd57axXdxX3xd254xX59xX6xX1cxX3xX1xc5e2xX3xXbcxX8bxXexX3xXexX1xXdxX63xXexX3xX2exXdxa9e8xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX1fxX20xXdxX3xX1cxX1x8acdxX1cxX3xX42xX148xX1cxXb6xX3xX1fxX20xXdxX3xX42xX148xX1cxX3xXexX80xX4xXb6xX3xXexXf2xX7bxX3xX1cxXdxXa6xXbcxX3xXexXdxX1cxX3xX1fxX78xX3xX7xXd8xX4xX3xXbcxXf2xX1cxX1xX3xX4xX1xX7bxX3xX2bxX2cxX1cxX2exbe5cxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfbdxX7bxX42xX47xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1axXdxX1cxX1xX3xXb3xX118xX3xe641xX1xX84xXdxX3xX126xX59xX84xXexX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX7fxd3edxX1cxX2exX3xXbcxX80xXexX3xXb3xX88xX1cxX1xX3xX1cxX2exX1xfb66xX6xX56xX3xc26fxX2bxX2cxX1cxX2exX3xXexX6xX3xX5xX78xX3xXb3xXf2xX7bxX3xXb3xXd8xX4xX3xX5xX78xX3xX1fxX24xX1cxX3xXbcxXdxX1cxX1xd656xX17exX3x1096dxX3xXb3xX148xX47xX3xX1cfxXb3xXf2xX7bxX3xXb3xXd8xX4xX1eexX3xX5xX78xX3xX2exXdxX84xX3xXexX87xX88xX3xXexX87xX59xX47xXa6xX1cxX3xXexX1xX123xX1cxX2exXb6xX3xX2exXdxX84xX3xXexX87xX88xX3xX1cxXa6xX1cxX3xX1cxX63xXbxX3xX4xXfbxX6xX3xXexXdcxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX1fxX78xX3xX4xX7bxX1cxX3xX1cxX2exXc9xXb4xXdxX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exX17exX3xX1cfxfd0cxX24xX1cxX3xXbcxXdxX1cxX1xX1eexX3xX5xX78xX3xX7fxX6xX7bxX3xX126xX59xX84xXexX3xX4xX2cxX3xXexX87xX18xX3xXexX59xX12cxXb6xX3xX4xX2cxX3xX5xXc6xX3xXexXc9xXcaxX1cxX2exXb6xX3xXb3xX88xX1cxX1xX3xX1xXc9xX20xX1cxX2exX3xX4xX1xX7bxX3xX7xXaexX3xXexXdxX63xX1cxX3xX7fxX80xXb6xX3xX7xXaexX3xXbxX1xX84xXexX3xXexX87xXdx8ea8xX1cxX3xX4xXfbxX6xX3xXb3xX90xXexX3xX1cxXc9xX20xX4xX17exX3xX1cfxX2bxXf2xX7bxX3xXb3xXd8xX4xX1eexXb6xX3xX1cfxX1fxX24xX1cxX3xXbcxXdxX1cxX1xX1eexX3xX5xX78xX3xX1a3xX63xXexX3xXexXdxX1cxX1xX3xX4xXfbxX6xX3xXexXc9xX3xX4xX1xX90xXexX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX4xX6xX7bxX3xX1fxX78xX3xXb3xX28xX3xX4xe24cxX1cxX2exX3xX5xX78xX3xX7fxXdxX2a4xX59xX3xX1xXdxX12cxX1cxX3xXb3xcde0xX4xX3xXexX87xXc9xX1cxX2exX3xX1cxX1xX90xXexX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX4xXfbxX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xXexX6xX17exX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX7bxX42xX47xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX50xX6xX5xXdxX2exX1cxX56xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX87xX5fxXaxX12xX0xXdxXbcxX2exX3xX7xX87xX4xX9xXaxX30xX30xXdxX17exX7fxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX17exX1fxX1cxX30xX1cxX10xb5a6xX7xX30xX2xe2aexbdacxfadbxX30xX2xX37exX37cxX42xd83fxX37exa5a6x8007xX386xX2xX2xXexa4c7x8e4axX38dxX37dxX5xX38dxX17exX58xXbxX2exXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX378xXdxX42xXexX1xX56xX387xX387xX37exXbxX4exX5fxX1xX10xXdxX2exX1xXexX56xX38cxX37cxX386xXbxX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX7bxX3xX4xX1xXdxX3xXbcxXdxX1cxX1xX3xX1fxX7bxXdxX3xX1fxX6xX1cxX3xX1xX7bxX6xX3xX42xX6xX1cxX2exXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX7bxX1cxXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX50xX6xX5xXdxX2exX1cxX56xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX87xX5fxXaxX12xX16xX1xXfbxX3xXexX88xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1axXdxX1cxX1xX17exX3xc1b7xX1cxX1xX3xXexXc9xX3xX5xXdxX12cxX59xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX7bxX42xX47xXaxX12xXcxX1xX10xX7bxX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1axXdxX1cxX1xXb6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX16xX80xX1cxX2exX3xX7xX2cxX1cxX3xX24fxXdxX12cxXexX3xX62xX6xXbcxX3xX5xX78xX3xX7xX2cxX1cxX3xXbxX1xd9e2xXbcxX3xX4xXfbxX6xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xXexX1xXb4xXdxX3xXb3xXf2xXdxXb6xX3xX1a3xX63xXexX3xX1x10673xXbxX3xX2exXdxX13axX6xX3xXb3x10cc2xX1cxX1xX3xX4xX6xX7bxX3xX4xXfbxX6xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX1cxX1xX148xX1cxX3xX5xX7bxXf2xXdxX3xX5xX78xX3xX4xX1xXfbxX3xX1cxX2exX1xX1cbxX6xX3xX1axX84xX4xX3xea5bxX3x1161exXc2xX50xX1cxXdxX1cxX3xX1fxX20xXdxX3xXb3xX4a1xX1cxX1xX3xX4xX6xX7bxX3xX4xXfbxX6xX3xXbxX1xX7bxX1cxX2exX3xXexX87xX78xX7bxX3xX2exXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX28xX1cxX2exX3xX42xX148xX1cxX3xXexX80xX4xXb6xX3xX2exXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX28xX1cxX2exX3xX2exXdxX6xXdxX3xX4xX90xXbxX17exX3xX62xX2exXc9xXb4xXdxX3xX1cxX28xXdxX56xX3xX1cfxX16xX1xXfbxX3xX1cxX2exX1xX1cbxX6xX3xX1axX84xX4xX3xX4d0xX3xX4d2xXc2xX50xX1cxXdxX1cxX3xX1a3xX63xXexX3xX1xX498xXbxX3xX1fxX20xXdxX3xXbxX1xX7bxX1cxX2exX3xXexX87xX78xX7bxX3xX4xafc7xX1cxX2exX3xX1cxX1xX148xX1cxXb6xX3xXbxX1xX7bxX1cxX2exX3xXexX87xX78xX7bxX3xX47xXc2xX59xX3xX1cxXc9xX20xX4xX3xXb3xX118xX3xX42xff40xX1cxX3xXexX20xXdxX3xX1fxXdxX12cxX4xX3xXexX1xX78xX1cxX1xX3xX5xX8bxXbxX3xX2bxX2cxX1cxX2exX1eexX17exX3xX62xX1xXc9xX3xX1fxX8bxX47xXb6xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX42xX148xX1cxX3xXexX80xX4xXb6xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xXexX1xXb4xXdxX3xXb3xXf2xXdxX3xX7xX2cxX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX87xX6xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX1fxX78xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX5xX78xXbcxX3xX2exXdxX78xX59xX3xXexX1xXc2xXbcxX3xX1a3xX1xX7bxX3xXexX78xX1cxX2exX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX42xX148xX1cxX3xXexX80xX4xX3xX1fxX78xX3xXbcxX6xX1cxX2exX3xXexX18xX1cxX1xX3xXexX1xXb4xXdxX3xXb3xXf2xXdxX17exX3x823bx10086xX3xX87xX78xX1cxX2exXb6xX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xXexXc9xX3xXexXc9xXcaxX1cxX2exX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1axXdxX1cxX1xXb6xX3xX7xXaexX3xXexX1xX123xX1cxX2exX3xX1cxX1xX90xXexX3xX2exXdxX13axX6xX3xXexX18xX1cxX1xX3xX2exXdxX6xXdxX3xX4xX90xXbxXb6xX3xXexX18xX1cxX1xX3xX42xX148xX1cxX3xXexX80xX4xX3xX1fxX78xX3xXexX18xX1cxX1xX3xX1cxX1xX148xX1cxX3xX5xX7bxXf2xXdxX3xX5xX78xX3xXbcxX80xXexX3xXb3xX308xX4xX3xXexX87xXc9xX1cxX2exX3xX1cxXdcxXdxX3xX7fxX8bxXexX3xX4xXfbxX6xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX16xX80xX1cxX2exX3xX7xX2cxX1cxX17exX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX7bxX42xX47xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX50xX6xX5xXdxX2exX1cxX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xX5fxXaxX12xX24fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exXb6xX3xXexX1xX10xX7bxX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1axXdxX1cxX1xX3xX4xX28xX3xX1cxX1xX13axX1cxX2exX3xXb3xX308xX4xX3xXexX87xXc9xX1cxX2exX3xX2exXdxX84xX3xXexX87xX88xX3xX7fxXa6xX1cxX3xX1fxX13axX1cxX2exXb6xX3xXb3xXc9xX498xX4xX3xX1a3xX63xXexX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX87xXc9xX20xX4xX3xX1xX63xXexX3xXcaxX3xX7fxX2cxX1cxX3xX4xX1xX90xXexXb6xX3xXbcxXbdxX4xX3xXexXdxXc2xX59xX3xX5xXc6xX3xXexXc9xXcaxX1cxX2exXb6xX3xX1cxXa6xX1cxX3xXexX2cxX1cxX2exX3xXexXc9xX3xXexXc9xXcaxX1cxX2exX3xX1fxX78xX3xXexX87xX18xX3xXexX59xX12cxX3xX4xXfbxX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX17exX3xX2bxXdxXa6xX59xX3xXbcxX78xX3xX62xX2exXc9xXb4xXdxX3xXb3xX118xX3xX1cxXc2xX59xX3xX87xX6xX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xX16xX1xX18xX1cxX1xX3xX4xXc9xXe7xX1cxX2exX3xX1fxXa1xX1cxX3xXexXa1xXexX56xX3xX1cfxX4d2xX78xXbcxX3xXexXc9xX3xX7xX2cxX1cxX3xX42xX148xX1cxX3xX126xX59xX47xXa6xX1cxX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exX3xX1fxX78xX3xXexX1xXdcxX3xXb3xX88xX6xX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exX3xXb3xX2a4xX3xXb3xXdxX3xXexX20xXdxX3xX4exX118xX3xX1xX80xXdxX3xX4xX80xX1cxX2exX3xX7xX2cxX1cxX1eexX17exX3xX2bxX28xX3xX5xX78xX3xX2exXdxX78xX1cxX1xX3xX4xX1xX18xX1cxX1xX3xX126xX59xX47xXa6xX1cxX3xXb3xX2a4xX3xX4exX148xX47xX3xX42xXaexX1cxX2exX3xXbcxX80xXexX3xX4exX118xX3xX1xX80xXdxX3xX1cxX1xX148xX1cxX3xX42xX148xX1cxX3xX5xX78xXbcxX3xX4xX1xXfbxXb6xX3xX1cxX1xX148xX1cxX3xX42xX148xX1cxX3xX90xXbcxX3xX1cxX7bxX3xX1fxX78xX3xX1xXf2xX1cxX1xX3xXbxX1xcbbaxX4xXb6xX3xX1cfxX6xXdxX3xX4xX2f6xX1cxX2exX3xX4xX28xX3xX4xXe7xXbcxX3xX24xX1cxXb6xX3xX6xXdxX3xX4xX2f6xX1cxX2exX3xXb3xXc9xX498xX4xX3xX1xcc4cxX4xX3xX1xX78xX1cxX1xX1eexX3xXbcxX6xX1cxX2exX3xXb3xX8bxXbcxX3xXexX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX90xXexX3xX1cxX1xX148xX1cxX3xX1fxX24xX1cxX3xXex10167xX3xX4xX80xXdxX3xX1cxX2exX59xX14xX1cxX3xX4xXfbxX6xX3xX42xX148xX1cxX3xXexX80xX4xX17exX3xX2bxX28xX3xX5xX78xX3xXb3xXf2xX7bxX3xXb3xXd8xX4xX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exX3xX4xX6xX7bxX3xX4xX2cxX3xXb3xXc9xX498xX4xX3xXexX1xX2a4xX3xX1xXdxX12cxX1cxX3xXcaxX3xXbxX1xX47axXbcxX3xX4xX1xX90xXexX3xX4xXfbxX6xX3xXexX8c1xX1cxX2exX3xX4xX84xX1cxX3xX7fxX80xXb6xX3xXb3xX2cxX1cxX2exX3xX1fxXdxXc2xX1cxX3xX7xX59xX123xXexX3xXb3xXb4xXdxX3xXb3xX90xX59xX3xXexX87xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX7bxX3xX2bxX2cxX1cxX2exXb6xX3xX4xX1xX7bxX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exXb6xX3xXb3xX308xXexX3xX5xX498xXdxX3xX18xX4xX1xX3xX4xXfbxX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX4xXfbxX6xX3xX1cxX1xX148xX1cxX3xX42xX148xX1cxXb6xX3xX4xXfbxX6xX3xX42xX148xX1cxX3xXexX80xX4xX3xX5xXc2xX1cxX3xXexX87xXc2xX1cxX3xX1xX63xXexX5fxX3xX4xX28xX3xX4xX59xX80xX4xX3xX7xX123xX1cxX2exX3xX2exXdxX2cxX1cxX3xX42xX88xXb6xX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xX7xXf2xX4xX1xX3xX1cfxX4xX9dxX1cxXb6xX3xX1a3xXdxX12cxXbcxXb6xX3xX5xXdxXc2xXbcxXb6xX3xX4xX1xX18xX1cxX1xXb6xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX559xX1cxX2exX3xX1fxX559xX3xXexXc9xX1eexXb6xX3xX1cfxX2exXdxX78xX59xX3xX7xX6xX1cxX2exX3xX1a3xX1xX559xX1cxX2exX3xXexX1xX2a4xX3xX126xX59xX47xX63xX1cxX3xX87xX2f6xXb6xX3xX1cxX2exX1x9618xX7bxX3xX1a3xX1xX28xX3xX1a3xX1xX559xX1cxX2exX3xXexX1xX2a4xX3xX4xX1xX59xX47xX2a4xX1cxX3xX5xX6xX47xXb6xX3xX59xX47xX3xX1fxX2f6xX3xX1a3xX1xX559xX1cxX2exX3xXexX1xX2a4xX3xX1a3xX1xX59xX90xXexX3xXbxX1xXbdxX4xX1eexXb6xX3xX5xX59xX559xX1cxX3xX5xX78xX3xXexX90xXbcxX3xX2exXc9xXe7xX1cxX2exX3xX7xX84xX1cxX2exX3xXexX87xXc9xX20xX4xX3xX126xX59xX9dxX1cxX3xX4xX1xX875xX1cxX2exX3xX1cxX1xX148xX1cxX3xX42xX148xX1cxX3xX1fxX78xX3xX4xX1xX18xX1cxX1xX3xX62xX2exXc9xXb4xXdxX3xX5xX78xX3xXbcxX80xXexX3xXbcxX57bxX59xX3xXbcxXaexX4xX17exX3xX2bxX28xX3xX5xX78xX3xXexX18xX1cxX1xX3xX1a3xf39cxX3xX5xX59xX8bxXexXb6xX3xXexXaexX3xX2exXdxX84xX4xXb6xX3xXbxX1xX7bxX1cxX2exX3xX4xX84xX4xX1xX3xX5xX118xX1cxX1xX3xXb3xXf2xX7bxX3xX42xX148xX1cxX3xX4xX1xXfbxX3xXexX1xX10xX7bxX3xX1cxX2exX59xX47xXc2xX1cxX3xXexXa1xX4xX3xXexXdcxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX42xX148xX1cxX3xX4xX1xXfbxX3xXexX8bxXbxX3xXexX87xX59xX1cxX2exXb6xX3xX5xX90xX47xX3xXexXaexX3xXbxX1xXc2xX3xX7fxX106xX1cxX1xX3xX1fxX78xX3xXbxX1xXc2xX3xX7fxX106xX1cxX1xX3xX5xX78xXbcxX3xX126xX59xX47xX3xX5xX59xX8bxXexX3xXbxX1xX84xXexX3xXexX87xXdxX2a4xX1cxXb6xX3xXexX1xX2a4xX3xX1xXdxX12cxX1cxX3xX7xXd8xX4xX3xX7xX123xX1cxX2exX3xXbcxX118xX1cxX1xX3xX5xXdxX12cxXexX3xX4xXfbxX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX17exX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX7bxX42xX47xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX50xX6xX5xXdxX2exX1cxX56xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX87xX5fxXaxX12xX0xXdxXbcxX2exX3xX7xX87xX4xX9xXaxX30xX30xXdxX17exX7fxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX17exX1fxX1cxX30xX1cxX10xX378xX7xX30xX2xX37cxX37dxX37exX30xX2xX37exX37cxX42xX384xX37ex100faxX37exX37exX37exX387xXexX38dxXba8xX2xX384xX5xX387xX17exX58xXbxX2exXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX378xXdxX42xXexX1xX56xX387xX37exX37exXbxX4exX5fxX1xX10xXdxX2exX1xXexX56xX38cxX38cxX38dxXbxX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX7bxX3xX4xX1xXdxX3xXbcxXdxX1cxX1xX3xX1fxX7bxXdxX3xX1fxX6xX1cxX3xX1xX7bxX6xX3xX42xX6xX1cxX2exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX42xXexX1xX59xXbcxX7fxXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX7bxX1cxXaxX12xX16xX1xXfbxX3xXexX88xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1axXdxX1cxX1xX3xX1cxX28xXdxX3xX4xX1xX59xX47xX12cxX1cxX3xX1fxX20xXdxX3xXb3xX14xX1cxX2exX3xX7fxX78xX7bxX3xXcxX148xX47xX3xX18exXa1xX4xX17exX3xX428xX1cxX1xX3xXexXc9xX3xX5xXdxX12cxX59xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX7bxX42xX47xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1axXdxX1cxX1xX3xX4xX1xX7bxX3xX87xX1bbxX1cxX2exXb6xX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX12cxX1cxX3xX4xX1xX63xX3xXb3xX80xX3xX42xX148xX1cxX3xX4xX1xXfbxX3xXexX8bxXbxX3xXexX87xX59xX1cxX2exXb6xX3xXexX1xXc9xXb4xX1cxX2exX3xX4exX59xX47xXc2xX1cxX3xXexXaexX3xXbxX1xXc2xX3xX7fxX106xX1cxX1xX3xX1fxX78xX3xXbxX1xXc2xX3xX7fxX106xX1cxX1xX3xX5xX78xX3xX7xXaexX3xXd8xX1cxX2exX3xX4ex99d1xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX1fxX8c1xX6xX3xX4xX28xX3xX1cxX2exX59xX47xXc2xX1cxX3xXexXa1xX4xXb6xX3xX1fxX8c1xX6xX3xX4xX28xX3xXexX106xX1cxX1xXb6xX3xX4xX28xX3xX1cxX2exX1xX1cbxX6xXb6xX3xXexX1xX148xX1cxX3xX84xXdxXb6xX3xX4xX1xX148xX1cxX3xXexX1xX78xX1cxX1xX3xX4xXfbxX6xX3xX4xX84xX1cxX3xX7fxX80xXb6xX3xXb3xX2cxX1cxX2exX3xX1fxXdxXc2xX1cxX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xX1cxX80xXdxX3xX7fxX80xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX17exX3xX2bxX28xX3xX5xX78xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX5xX59xX559xX1cxX3xX2exXa1xX1cxX3xX7fxX28xX3xXbcxX84xX59xX3xXexX1xX88xXexX3xX1fxX20xXdxX3xX42xX148xX1cxXb6xX3xX2exX9dxX1cxX3xX42xX148xX1cxXb6xX3xX1xXdxX2a4xX59xX3xX42xX148xX1cxXb6xX3xX7xX84xXexX3xX42xX148xX1cxXb6xX3xX1fxX8bxX1cxX3xX42xXbdxX1cxX2exX3xX7xXd8xX4xX3xXbcxXf2xX1cxX1xX3xX4xXfbxX6xX3xX42xX148xX1cxX3xXb3xX2a4xX3xX5xX78xXbcxX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exX3xX1fxX78xX3xX5xX78xXbcxX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exX3xX5xX78xX3xX1fxX106xX3xX1cxX1xX148xX1cxX3xX42xX148xX1cxXb6xX3xX42xX148xX1cxX3xX5xX78xX3xX4xX80xXdxX3xX1cxX2exX59xX14xX1cxX3xX7xXd8xX4xX3xXbcxXf2xX1cxX1xX3xX4xXfbxX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX17exX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX7bxX42xX47xXaxX12xX24fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX1xX106xX1cxX1xX3xXexX1xX78xX1cxX1xX3xX1fxX78xX3xXexX14xX1cxX3xXexXf2xXdxX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xX42x10d3bxX1cxX2exX3xX4xX1xX2cxX47xX3xX5xX88xX4xX1xX3xX7xXce8xX3xX4xXfbxX6xX3xX42xX148xX1cxX3xXexX80xX4xX3xX24fxXdxX12cxXexX3xX62xX6xXbcxX17exX3xX18exXcaxXdxX3xX1fxX8bxX47xXb6xX3xX126xX59xX6xX3xXbcx10efexXdxX3xXexX1xX24xX1cxX2exX3xXexX87xX9dxXbcxX3xX5xX88xX4xX1xX3xX7xXce8xXb6xX3xX1a3xX1xXdxX3xX2exX308xXbxX3xX1a3xX1xX28xX3xX1a3xX1xX24xX1cxX3xX1xX6xX47xX3xX1a3xX1xXdxX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exX3xX4xX1xX59xX47xX2a4xX1cxX3xX7xX6xX1cxX2exX3xX2exXdxX6xXdxX3xXb3xX7bxXf2xX1cxX3xXbxX1xX84xXexX3xXexX87xXdxX2a4xX1cxX3xXbcxX20xXdxX5fxX3xXexX87xXc9xX20xX4xX3xX1cxX1xX13axX1cxX2exX3xXb3xXe4cxXdxX3xX1xab2dxXdxX3xXexX1xXaexX4xX3xXexXdx8667xX1cxX3xX4xX9dxX1cxX3xXexX1xX2a4xX3xX1xXdxX12cxX1cxX3xX7fxX2cxX1cxX3xX5xX1cbxX1cxX1xX3xX1fxX78xX3xXexX87xX18xX3xXexX59xX12cxX3xX4xXfbxX6xX3xXbcxX106xX1cxX1xXb6xX3xXexX1xX106xX3xX4xX84xX4xX3xX2exXdxX84xX3xXexX87xX88xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xXb3xX28xX3xXb3xXc9xX498xX4xX3xXbxX1xX84xXexX3xX1xX59xX47xXb6xX3xXb3xX84xXbxX3xXd8xX1cxX2exX3xX1fxX20xXdxX3xX47xXc2xX59xX3xX4xX9dxX59xX3xXbcxX20xXdxX3xX4xXfbxX6xX3xX5xX88xX4xX1xX3xX7xXce8xXb6xX3xX2exXdxX875xXbxX3xX4xX1xX7bxX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX1cxX1xXf2xX47xX3xX7fx1015fxX1cxX3xXexX87xXc9xX20xX4xX3xXexX106xX1cxX1xX3xX1xX106xX1cxX1xX3xXbcxX20xXdxX3xX1fxX78xX3xX4exX84xX4xX3xXb3xX88xX1cxX1xX3xXb3xXc9xX498xX4xX3xX4xX1xX18xX1cxX1xX3xX4exX84xX4xX3xXbcxXbdxX4xX3xXexXdxXc2xX59xX3xXb3xX90xX59xX3xXexX87xX6xX1cxX1xX3xXb3xX2a4xX3xX2exXdxX78xX1cxX1xX3xXexX1xXa1xX1cxX2exX3xX5xX498xXdxX17exX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX7bxX42xX47xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1axXdxX1cxX1xX3xX1cxX28xXdxX56xX3xX1cfxX1axX80xXexX3xX42xX148xX1cxX3xXexX80xX4xXb6xX3xXbcxX80xXexX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX1fxX78xX3xXbcxXe81xXdxX3xX4xX7bxX1cxX3xX1cxX2exXc9xXb4xXdxXb6xX3xX1xX559xXbcxX3xX126xX59xX6xX3xX5xX78xX3xX1fxX1cbxX3xXb3xXf2xXdxX3xX4xX28xX3xX7xXd8xX4xX3xX1xX90xXbxX3xX42xX57bxX1cxX3xX5xX20xX1cxXb6xX3xX1a3xX1xX559xX1cxX2exX3xX1cxX1xX90xXexX3xXb3xX88xX1cxX1xX3xX1cxX2exX78xX47xX3xX1xX559xXbcxX3xX1cxX6xX47xX3xX1fxX78xX3xX1cxX2exX78xX47xX3xXbcxX6xXdxX3xX1fxX57bxX1cxX3xXb3xXc9xX498xX4xX3xXbcxX89bxXdxX3xX1cxX2exXc9xXb4xXdxX3xX47xXc2xX59xX3xXbcxX63xX1cxX3xX1fxX78xX3xX4xX6xX3xX1cxX2exX498xXdxXb6xX3xX1cxX63xX59xX3xX5xXe4cxX1cxX2exX3xX42xXf2xX3xX1a3xX1xX559xX1cxX2exX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xX7xX84xX1cxX2exX3xX1cxX13axX6xXb6xX3xX1cxX63xX59xX3xX7xX6xX3xX1fxX78xX7bxX3xX4xX1xXfbxX3xX1cxX2exX1xX1cbxX6xX3xX4xX84xX3xX1cxX1xX148xX1cxX1eexX17exX3xX16xX1xX7bxX3xX1cxXc2xX1cxX3xX1fxXdxX12cxX4xX3xX2exXdxX13axX3xX2exX106xX1cxX3xX1fxX78xX3xX1cxX148xX1cxX2exX3xX4xX6xX7bxXb6xX3xX7fxXdcxX3xX7xX59xX1cxX2exX3xX4xX84xX4xX3xX2exXdxX84xX3xXexX87xX88xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX1fxX8c1xX6xX3xX4xX28xX3xXexX18xX1cxX1xX3xX126xX59xX47xX3xX5xX59xX8bxXexXb6xX3xX1fxX8c1xX6xX3xX5xX78xX3xXbcxX80xXexX3xX1fxXdxX12cxX4xX3xX5xX78xXbcxX3xXexX1xXc9xXb4xX1cxX2exX3xX4exX59xX47xXc2xX1cxXb6xX3xX5xX78xX3xXexX87xX84xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX12cxXbcxX3xX4xXfbxX6xX3xXbcxXe81xXdxX3xXexXdcxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xXb3xX2cxX1cxX2exX3xX1fxX78xX3xXbcxX89bxXdxX3xX4xX84xX1cxX3xX7fxX80xXb6xX3xXb3xX2cxX1cxX2exX3xX1fxXdxXc2xX1cxX17exX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX7bxX42xX47xXaxX12xX2bxX2a4xX3xX2exX106xX1cxX3xX2exXdxX13axX3xX1fxX78xX3xXbxX1xX84xXexX3xX1xX59xX47xX3xX1cxX1xX13axX1cxX2exX3xX2exXdxX84xX3xXexX87xX88xX3xXexX123xXexX3xXb3xf0b7xXbxX3xX4xXfbxX6xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xXexX1xX10xX7bxX3xXexXc9xX3xXexXc9xXcaxX1cxX2exX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1axXdxX1cxX1xXb6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xXexX6xX3xX5xX59xX559xX1cxX3xXb3xX308xXexX3xX1fxX90xX1cxX3xXb3xXa6xX3xXexX1xXc9xXb4xX1cxX2exX3xX4exX59xX47xXc2xX1cxX3xXb3xXdcxXdxX3xXbcxX20xXdxX3xX1fxX78xX3xX4xX1xX4a1xX1cxX1xX3xXb3xX123xX1cxX3xX2bxX2cxX1cxX2exX17exX3xXcxX87xX7bxX1cxX2exX3xX7xXaexX3xX1cxX2exX1xXdxX12cxXbxX3xXb3xXdcxXdxX3xXbcxX20xXdxX3xX1cxX2exX78xX47xX3xX1cxX6xX47xXb6xX3xXexX87xXc9xX20xX4xX3xX1cxX1xX13axX1cxX2exX3xXbcxX308xXexX3xXexX87xX84xXdxX3xX4xXfbxX6xX3xX4xXe7xX3xX4xX1xX63xX3xXexX1xX88xX3xXexX87xXc9xXb4xX1cxX2exXb6xX3xX1cxX1xX13axX1cxX2exX3xX1fxX90xX1cxX3xXb3xXa6xX3xX1cxX2cxX47xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xX126xX59xX84xX3xXexX87xX106xX1cxX1xX3xX1xX80xXdxX3xX1cxX1xX8bxXbxXb6xX3xXb3xX118xX3xX4xX28xX3xXbcxX80xXexX3xX7fxX80xX3xXbxX1xX8bxX1cxX3xX4xX84xX1cxX3xX7fxX80xXb6xX3xXb3xX2cxX1cxX2exX3xX1fxXdxXc2xX1cxX3xX7xX59xX47xX3xXexX1xX7bxX84xXdxX3xX1fxXa6xX3xX4xX1xX18xX1cxX1xX3xXexX87xX88xXb6xX3xXb3xXf2xX7bxX3xXb3xXd8xX4xX3xX1fxX78xX3xX5xX123xXdxX3xX7xX123xX1cxX2exXb6xX3xX4xX28xX3xX1cxX2exX59xX47xX3xX4xXe7xX3xX5xX78xXbcxX3xX4exX28xXdxX3xXbcxXe4cxX1cxX3xX1cxX1xX13axX1cxX2exX3xX2exXdxX84xX3xXexX87xX88xX3xXexX123xXexX3xXb3xX11ddxXbxX3xX4xXfbxX6xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX17exX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX7bxX42xX47xXaxX12xXcxX87xXc9xX20xX4xX3xXexX106xX1cxX1xX3xX1xX106xX1cxX1xX3xXb3xX28xXb6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xXbxX1xX2cxXdxX3xXexX8bxXbxX3xXexX87xX59xX1cxX2exX3xX1fxX78xX7bxX3xX1fxXdxX12cxX4xX3xX4exX148xX47xX3xX42xXaexX1cxX2exX3xXb3xX80xXdxX3xX1cxX2exX2f6xX3xX4xX84xX1cxX3xX7fxX80xXb6xX3xXb3xX2cxX1cxX2exX3xX1fxXdxXc2xX1cxX3xX1fxX13axX1cxX2exX3xX1fxX78xX1cxX2exX3xX1fxXa6xX3xX4xX1xX18xX1cxX1xX3xXexX87xX88xXb6xX3xX1a3xXdxXc2xX1cxX3xXb3xX88xX1cxX1xX3xXbcxXbdxX4xX3xXexXdxXc2xX59xX3xX5xXc6xX3xXexXc9xXcaxX1cxX2exX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exXb6xX3xX1a3xX1xX559xX1cxX2exX3xX42xX6xX7bxX3xXb3xX80xX1cxX2exX3xXexX87xXc9xX20xX4xX3xXbcxX89bxXdxX3xX42xXdxXefcxX1cxX3xX7fxXdxX63xX1cxX3xX4xXfbxX6xX3xXexX106xX1cxX1xX3xX1xX106xX1cxX1xXb6xX3xX4xX28xX3xXbxX1xX47axXbcxX3xX4xX1xX90xXexX3xXb3xXf2xX7bxX3xXb3xXd8xX4xX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xX7xX84xX1cxX2exXb6xX3xX4xX1xX123xX1cxX2exX3xXbcxX89bxXdxX3xX7fxXdxX2a4xX59xX3xX1xXdxX12cxX1cxX3xXexXdxXc2xX59xX3xX4xXaexX4xXb6xX3xXexX1xX6xXbcxX3xX559xXb6xX3xX5xX118xX1cxX2exX3xXbxX1xX18xXb6xX3xX4xXce8xX6xX3xX126xX59xX47xXa6xX1cxXb6xX3xX1xX84xX4xX1xX3xX42xX88xX4xX1xX3xX42xX148xX1cxdc75xX3xXcxX1xXaexX4xX3xX1xXdxX12cxX1cxX3xXexX123xXexX3xX384xX3xX1cxX1xX28xXbcxX3xX2exXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX84xXbxX3xXbcxX78xX3xX62xX2exX1xX88xX3xX126xX59xX47xX63xXexX3xXcxX87xX59xX1cxX2exX3xXc9xXe7xX1cxX2exX3xX384xX3xf6e0xX1a3xX1xX28xX6xX3x8559xc541xd9fdxX3xXb3xX118xX3xX1cxXc2xX59xX3xX87xX6xX3xX1cxX1xX1bbxXbcxX3xX2exXdxX84xX7bxX3xX42xXbdxX4xXb6xX3xX87xXa04xX1cxX3xX5xX59xX47xX12cxX1cxX3xXbxX1xX47axXbcxX3xX4xX1xX90xXexX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exXb6xX3xX1cxX2exX24xX1cxX3xX4xX1xX308xX1cxXb6xX3xXb3xX47axX47xX3xX5xf056xXdxX3xX1cxX1xX13axX1cxX2exX3xXexXdxXc2xX59xX3xX4xXaexX4xXb6xX3xX4xX7bxXdxX3xXb3xX28xX3xX5xX78xX3xX1cxX1xX13axX1cxX2exX3xX2exXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX84xXbxX3xX87xX90xXexX3xX4xXe7xX3xX7fxX2cxX1cxX3xX1fxX78xX3xX4xX90xXbxX3xX7fxX84xX4xX1xX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xX4xX559xX1cxX2exX3xXexX84xX4xX3xX4exX148xX47xX3xX42xXaexX1cxX2exX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX1xXdxX12cxX1cxX3xX1cxX6xX47xX17exX3xX4d2xX90xX47xX3xX1fxXdxX12cxX4xX3xXexXdxX63xXbxX3xXexXbdxX4xX3xXb3xX47axX47xX3xXbcxXf2xX1cxX1xX3xX1xX89bxX4xX3xXexX8bxXbxX3xX1fxX78xX3xX5xX78xXbcxX3xXexX1xX10xX7bxX3xXexX90xXbcxX3xX2exXc9xXe7xX1cxX2exX3xXb3xXf2xX7bxX3xXb3xXd8xX4xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1axXdxX1cxX1xX3xX5xX78xXbcxX3xX1cxX80xXdxX3xX42xX59xX1cxX2exX3xX126xX59xX6xX1cxX3xXexX87xX89bxX1cxX2exX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xX1fxXdxX12cxX4xX3xX2exXdxX13axX3xX2exX106xX1cxX3xX1fxX78xX3xX1cxX148xX1cxX2exX3xX4xX6xX7bxX3xX1cxX1xX13axX1cxX2exX3xX2exXdxX84xX3xXexX87xX88xX3xX4xXfbxX6xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX17exX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX7bxX42xX47xXaxX12xX24fxX24xX1cxX3xX1a3xXdxX12cxX1cxX3xX2bxXf2xXdxX3xX1xX80xXdxX3xX14e8xX14e9xX14e9xX3xX4xXfbxX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX1fxXa6xX3xX4xX559xX1cxX2exX3xXexX84xX4xX3xX4exX148xX47xX3xX42xXaexX1cxX2exX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xXb3xXc9xX6xX3xXb3xXf2xX7bxX3xXb3xXd8xX4xX3xXexX1xX78xX1cxX1xX3xX47xX63xX59xX3xXexX123xX3xX126xX59xX6xX1cxX3xXexX87xX89bxX1cxX2exX3xXb3xX2a4xX3xX4exX148xX47xX3xX42xXaexX1cxX2exX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xX7xXf2xX4xX1xX3xX1fxX13axX1cxX2exX3xXbcxXf2xX1cxX1xXb6xX3xX4exX10xXbcxX3xX1cfxXexX24xX1cxX2exX3xX4xXc9xXb4xX1cxX2exX3xX87xXa04xX1cxX3xX5xX59xX47xX12cxX1cxX3xXbxX1xX47axXbcxX3xX4xX1xX90xXexX3xXb3xXf2xX7bxX3xXb3xXd8xX4xX3xX4xX84xX4xX1xX3xXbcxXf2xX1cxX2exXb6xX3xX4xX1xX123xX1cxX2exX3xX4xX1xXfbxX3xX1cxX2exX1xX1cbxX6xX3xX4xX84xX3xX1cxX1xX148xX1cxXb6xX3xX4xXe7xX3xX1xX80xXdxXb6xX3xXexX1xXaexX4xX3xX42xXbdxX1cxX2exX1eexX3xX5xX78xX3xXbcxX80xXexX3xX1cxX80xXdxX3xX42xX59xX1cxX2exX3xX2exXa1xX1cxX3xX5xXdxXa6xX1cxX3xX1fxX20xXdxX3xX4exX148xX47xX3xX42xXaexX1cxX2exX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xX1fxXa6xX3xX4xX1xX18xX1cxX1xX3xXexX87xX88xXb6xX3xXexXc9xX3xXexXc9xXcaxX1cxX2exX3xX1fxX78xX3xXexXdcxX3xX4xX1xXd8xX4xX17exX3xX2bxX28xX3xX4xX2f6xX1cxX2exX3xX4xX1xX18xX1cxX1xX3xX5xX78xX3xX1cxX1xX13axX1cxX2exX3xX1cxX80xXdxX3xX42xX59xX1cxX2exX3xX4xX123xXexX3xX5xX62bxXdxX3xX4xXfbxX6xX3xX1fxX24xX1cxX3xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xXbcxX78xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1axXdxX1cxX1xX3xX5xX59xX559xX1cxX3xXb3xX308xXexX3xX87xX6xX3xX1cxX2exX6xX47xX3xXexX8c1xX3xX1a3xX1xXdxX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xXbcxX20xXdxX3xX87xX6xX3xXb3xXb4xXdxX3xX4xX1xX7bxX3xXb3xX63xX1cxX3xXexX87xXc9xX20xX4xX3xX1a3xX1xXdxX3xX62xX2exXc9xXb4xXdxX3xXb3xXdxX3xX4exX6xX56xX3xX1cfx105d7xX1xX2cxXdxX3xX2exXdxX13axX3xX2exX106xX1cxX3xX2bxX2cxX1cxX2exX3xXexX6xX3xXexX1xX8bxXexX3xXexX87xX7bxX1cxX2exX3xX7xXf2xX4xX1xXb6xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX4exXd8xX1cxX2exX3xXb3xX84xX1cxX2exX3xX5xX78xX3xX1cxX2exXc9xXb4xXdxX3xX5xX118xX1cxX1xX3xXb3xXf2xX7bxXb6xX3xX1cxX2exXc9xXb4xXdxX3xXb3xX9dxX47xX3xXexX20xX3xXexX1xX8bxXexX3xXexX87xX59xX1cxX2exX3xXexX1xX78xX1cxX1xX3xX4xXfbxX6xX3xX1cxX1xX148xX1cxX3xX42xX148xX1cxX1eexX17exX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx115fcxX59xXexX1xX7bxX87xXaxX12xX2bxX308xX1cxX2exX3xea25xX59xX47xX3xX18exX84xX59xX0xX30xXbxX12
Đặng Duy Báu