Australia kiện Facebook vi phạm quyền riêng tư
Ủy viên phụ trách thông tin và quyền riêng tư của Australia Angelene Falk cho biết, từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2015, Facebook đã cố tình và nhiều lần vi phạm luật về bảo vệ quyền riêng tư tại Australia thông qua việc khai thác thông tin của những người sử dụng ứng dụng This is Your Digital Life.
57aex988ax8a0cxc06bx7a16xa7e6x8df0xb273xab47xX7xd197x9201xd30bx592bx6baexb2b4xX5xd0b7xXax7dbdxc5f6xa1bbxX7xXex68e2xX6xX5xXdxX6xX3xa1c5xXdxcfb3xc98cxX3xd8c0xX6xX4xX10xc097xabcaxX27xX1dxX3xad6dxXdxX3xXbxX1xa915xabcdxX3xbf4cxX14xabaexad63xX20xX3xX17xXdx7021xX20x9676xX3xXex6f0cxX0xb923xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa9cxX10xX6x5c96xXaxX12xae5dxX35xX3xX2bxXdxX3bxX20xX3xXbxX1xa448xX3xXexX17xac84xX4xX1xX3xXexX1xca14xX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX2bxdc66xX3xX33xX14xX35xX36xX20xX3xX17xXdxX3bxX20xX3dxX3xXexX40xX3xX4xcf48xX6xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX13xX20xX3dxX10xX5xX10xX20xX10xX3xX22xX6xX5xX1dxX3xX4xX1xX27xX3xX26xXdx8e86xXex9680xX3xXexcd67xX3xXexX1xX65xX20xX3dxX3x611exX42x9f1axbcf7xX2xb242xX3x60e4xXa7xX20xX3xXexX1xX65xX20xX3dxX3x795cxX42xXb6xXb7xX2xXc5xXa9xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xXbbx679dxX3xX4xa320xX3xXex9282xX20xX1xX3xX2bxX74xX3xX20xX1xXdxX36xX14xX3xX5xe08cxX20xX3xX2bxXdxX3xXbxX1xX30xX31xX3xX5xX14xc40exXexX3xX2bxX36xX3xX26x898bxX27xX3xX2bxX1fxX3xX33xX14xX35xX36xX20xX3xX17xXdxX3bxX20xX3dxX3xXexX40xX3xXexX30xXdxX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xX33xX14xX6xX3xX2bxXdxX1fxX4xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX65xX4xX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX86xX6xX3xX20xX1x67e5xX20xX3dxX3xX20xX3dxX40x8f08xXdxX3xX7xd78fxX3xX54xX61xX20xX3dxX3xc861xX20xX3dxX3xX54xX61xX20xX3dxX3xXcxX1xXdxX7xX3xXdxX7xX3xc27dxX27xX14xX17xX3xd2fexXdxX3dxXdxXexX6xX5xX3xd0cfxXdx9645xX10xbafdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx65aexX27xX54xX35xXaxX12xX51xXebxX14xX3xX1xXa7xXexX3xX20xX1xX14bxX20xX3dxX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xX7xX156xX3xX54xX61xX20xX3dxX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX1dxX1xX6bxX20xX3dxX3xXex970axX3xX4xX74xXdxX3xXbbx5e88xXexX3xX15dxX20xX3dxX3xX54xX61xX20xX3dxX3xX20xX74xX35xX3xX2bxX74xX3xX4xX1xa32fxX3xX2bx7e7cxXdxX3xXc5xXb4xX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xX4xX74xXdxX3xXbbxX1c8xXexX3xX15dxX20xX3dxX3xX54xX61xX20xX3dxX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX4x6721xX3xXexX1xb060xX3xXexX17xX14xX35xX3xX4xXf8xXbxX3xXbbxX40x5e3cxX4xX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX86xX6xX3xXb4xXb7xXb7xX17fxXb7xXb7xXb7xX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xX1dxX1xX65xX4xX17fxX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX26xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX31xX6xX17xX3dxXdxX20xd644xX3xXb6xXbx756exX3xX6xX14xXexX27x7f5cxXaxX12xX0xXexX26xX27xX54xX35xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX31xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX31xX7x9827xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX1dxXdxX1fxX20xX3xX17dxX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX2bxXdxX3xXbxX1xX30xX31xX3xX33xX14xX35xX36xX20xX3xX17xXdxX3bxX20xX3dxX3xXexX40xX3xX1xXddxX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX17fxX26xX6xX27xX1xX6xXexXdxX20xX1xX17fxX2bxX20xX42xX20xX10xd75exX7xX42xXb6xXb7xX2xXb7xX42xX2xXb7xXc5xX54xXb6xXb6xXb7xXc5xbe24xXb7xc33fxXexa3a5xXb4xXb6xXb9xX5xX2xX17fxb07axXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX1dxXdxX1fxX20xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX2bxXdxX3xXbxX1xX30xX31xX3xX33xX14xX35xX36xX20xX3xX17xXdxX3bxX20xX3dxX3xXexX40xXaxX3xX54xX6xXexX6xX27fxXbxX1xX27xXexX27xX27fxX27xX17xXdxX3dxXdxX20xX6xX5xX27fxX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX254xX42xX42xXdxX31xX6xX3dxX10xX7xX17fxX2bxX27xX2bxX17fxX2bxX20xX42xX14xXbxX5xX27xX6xX54xX10xX54xX42xX17xX3dxX2f8xX258xX6xXdxX20xX20xX33xX17dxX7xX42xXb6xXb7xXb6xXb7x6209xXb7xXb4xX37axX2xXb7xX42xX17dxX26xX37axX35xX7xX35xXdxX17fxX2f8xXbxX3dxXaxX3xX54xX6xXexX6xX27fxX54xX10xX7xX4xX9xXaxXcxb69dxX6xX3xX65xX20xX3xX17bxXdxX3bxX20xX3xX26xX6xX20xX3dxX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX2bxXacxX6xX3xX20xX1xXf8xX20xX3xXbbx8098xX20xX3xX1dxXdxX1fxX20xXa9xX3xX2bxX1e0xXdxX3xX4xX65xX27xX3xX26xX14xdba0xX4xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX7xX156xX3xX54xX61xX20xX3dxX3xXexX17xX65xXdxX3xXbxX1xc102xXbxX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX65xX3xX20xX1x8003xX20xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX65xX4xX3xX1dxX1xX65xX4xX1xX3xX1xX74xX20xX3dxX17fxX3x5cacx8f5dxX20xX1xX3xX31xXdxX20xX1xX3xX1xbd63xX6xX254xX3xXcxX1xX10xX3x79ecxX10xX17xX3dxX10x72e3xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa3aaxX6xXbxXexXdxX27xX20xXaxX12xXcxX39axX6xX3xX65xX20xX3xX17bxXdxX3bxX20xX3xX26xX6xX20xX3dxX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX2bxXacxX6xX3xX20xX1xXf8xX20xX3xXbbxX3bexX20xX3xX1dxXdxX1fxX20xXa9xX3xX2bxX1e0xXdxX3xX4xX65xX27xX3xX26xX14xX3d1xX4xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX7xX156xX3xX54xX61xX20xX3dxX3xXexX17xX65xXdxX3xXbxX1xX3ecxXbxX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX65xX3xX20xX1xX3fexX20xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX65xX4xX3xX1dxX1xX65xX4xX1xX3xX1xX74xX20xX3dxX17fxX3xX415xX416xX20xX1xX3xX31xXdxX20xX1xX3xX1xX420xX6xX254xX3xXcxX1xX10xX3xX428xX10xX17xX3dxX10xX42dxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX17xX12xX0xX42xXexX26xX27xX54xX35xX12xX0xX42xXexX6xX26xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX27xX54xX35xXaxX12xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xXbbxXd7xX3xX7xX156xX3xX54xX61xX20xX3dxX3xX54xX14bxX3xX5xXdxX1fxX14xX3xXexX74xXdxX3xX1dxX1xX27xXffxX20xX3xX4xX86xX6xX3xXb4xX2xX2xX17fxX2xXb6xX2efxX3xX4xX6bxX20xX3dxX3xX54xX3fexX20xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX17xdf84xXdxX3xX26xX65xX20xX3xX4xX1xX27xX3xX26xX3bxX20xX3xXexX1xX15dxX3xX26xX6xX3xX1xX27xX1c8xX4xX3xX7xX156xX3xX54xX61xX20xX3dxX3xX4xX65xX4xX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX20xX74xX35xX3xX2bxX1e0xXdxX3xX31xX61xX4xX3xXbbx6a81xX4xX1xX3xX4xX1xX5a0xX20xX1xX3xXexX17xb0aaxX3xX20x8e9exX31xX3xX20xX3dxX27xX74xXdxX3xX31xX27xX20xX3dxX3xX31xX14xXdaxX20xX3xX4xX86xX6xX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xX7xX156xX3xX54xX61xX20xX3dxX17fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX27xX54xX35xXaxX12xX18fxX74xX3xX13xX20xX3dxX10xX5xX10xX20xX10xX3xX22xX6xX5xX1dxX3xX1dxX1xbe9fxX20xX3dxX3xXbbxX5acxX20xX1xX254xX3xd132xXcxX1xXdxXa7xXexX3xX1dxXa7xX3xX4xX86xX6xX3xX20xX36xX20xX3xXexXffxX20xX3dxX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX1dxX1xXdxXa7xX20xX3xX4xX1xX27xX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xX54xb0ccxX20xX3dxX3xX1dxX1xX207xX3xX4xX207xX3xXexX1xX20bxX3xXbbxX40xX6xX3xX17xX6xX3xX7xX1c1xX3xX5xX1c1xX6xX3xX4xX1xX420xX20xX3xX1xX218xXbxX3xX5x6f7cxX3xX2bxX74xX3xX1dxXdxX20bxX31xX3xX7xX27xX65xXexX3xX2bxXdxX1fxX4xX3xX7xX156xX3xX54xX61xX20xX3dxX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX65xX3xX20xX1xX3fexX20xX3xX4xX86xX6xX3xX1xX420xba3dxX17fxX3xb4bexX562xX20xX3dxX3xXexX1xX152xXdxXa9xX3xX4xX65xX4xX3xX4xX74xXdxX3xXbbxX1c8xXexX3xX31xX1c8xX4xX3xXbbxX5acxX20xX1xX3xX4xX86xX6xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX4x756dxX20xX3dxX3xXexX30xX27xX3xXbbxXdxX36xX14xX3xX1dxXdxX1fxX20xX3xX4xX1xX27xX3xX2bxXdxX1fxX4xX3xXexXdxXa7xXexX3xX5xX3d1xX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX65xX3xX20xX1xX3fexX20xXa9xX3xX26xX6xX27xX3xX3dxX562xX31xX3xX4xXffxX3xX4xX65xX4xX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX20xX1xX30xX35xX3xX4xXffxX31xXa9xX3xX2bxXdxX3xXbxX1xX30xX31xX3xX33xX14xX35xX36xX20xX3xX17xXdxX3bxX20xX3dxX3xXexX40xX17fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX27xX54xX35xXaxX12x5c97xX1xX6bxX20xX3dxX3xX4xX1xX1ddxX3xX7xX156xX3xX54xX61xX20xX3dxX3xXexX17xX65xXdxX3xXbxX1xX3ecxXbxX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX65xX3xX20xX1xX3fexX20xX3xX4xX86xX6xX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xX7xX156xX3xX54xX61xX20xX3dxXa9xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX4xX39axX20xX3xX1dxX1xX6bxX20xX3dxX3xXbbxX40xX6xX3xX17xX6xX3xX4xX65xX4xX3xX26xXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX65xXbxX3xX4xXebxX20xX3xXexX1xXdxXa7xXexX3xXbbxX20bxX3xX26xXffxX27xX3xX2bxX1fxX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX65xX3xX20xX1xX3fexX20xX3xX4xX86xX6xX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xX54xX637xX20xX3dxX3xX1dxX1x98f8xXdxX3xX2bxXdxX1fxX4xX3xX26xX5acxX3xXexXdxXa7xXexX3xX5xX3d1xX3xXexX17xX65xXdxX3xXbxX1xX3ecxXbxX17fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX27xX54xX35xXaxX12xbac3xX1xXffxX20xX3xX1xX562xXdxX3xXexX17xX40xX1e0xX4xX3xX2bxX61xX3xX1dxXdxX1fxX20xX3xX20xX74xX35xXa9xX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xXbxX1xX65xXexX3xX20xX3dxX6bxX20xX3xX4xX86xX6xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX4xX1xX27xX3xX26xXdxXa7xXexXa9xX3xX4xX6bxX20xX3dxX3xXexX35xX3xXbbxX6xX20xX3dxX3xX606xXexX5a0xX4xX1xX3xX4xX1c1xX4xX3xXexX1xX6xX31xX3xX3dxXdxX6xX692xX3xX33xX14xX65xX3xXexX17xXddxX20xX1xX3xXbbxXdxX36xX14xX3xXexX17xX6xX3xX4xX637xX20xX3dxX3xX2bxX1e0xXdxX3xX428xba7exX20xX3xXbxX1xX39axX20xX3dxX3xX57xX35xX3xX2bxXdxX3bxX20xX3xXbxX1xX61xX3xXexX17xX65xX4xX1xX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX2bxX74xX3xX33xX14xX35xX36xX20xX3xX17xXdxX3bxX20xX3dxX3xXexX40xX3xX4xX86xX6xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX17fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX27xX54xX35xXaxX12xX695xX562xX20xX3dxX3xXexX1xX152xXdxXa9xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX4xX6c3xX20xX3dxX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX2bxX36xX3xX2bxXdxX1fxX4xX3xX606xXexX1xX1c1xX4xX3xX1xXdxX1fxX20xX3xX20xX1xX14bxX20xX3dxX3xXexX1xX6xX35xX3xXbbxab60xXdxX3xX5xX1e0xX20xX3xXexX17xX3bxX20xX3xX4xX65xX4xX3xX20xX36xX20xX3xXexXffxX20xX3dxX3xX4xX86xX6xX3xX31xXddxX20xX1xXa9xX3xXexX1xX6xX31xX3xX1dxX1xXffxX27xX3xX65exX3xX1dxXdxXa7xX20xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX65xX4xX3xX20xX1xX74xX3xX33xX14xXffxX20xX3xX5xX65exX3xX33xX14xXdaxX4xX3xXexXa7xX3xXbbxX20bxX3xX1xX30xX20xX3xX4xX1xXa7xX3xX2bxXdxX1fxX4xX3xX5xX3d1xX3xX4xX65xX4xX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX86xX6xX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xX7xX156xX3xX54xX61xX20xX3dxX3xX4xX1xX27xX3xX4xX65xX4xX3xX20xX1xX74xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX17xXdxX20bxX20xX3xX15dxX20xX3dxX3xX54xX61xX20xX3dxX692xX17fxX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX4xX6c3xX20xX3dxX3xX606xXexX1xX1c1xX4xX3xX1xXdxX1fxX20xX3xX4xX65xX4xX3xX3dxXdxX6xX27xX3xXexX1xX15dxX4xX3xX33xX14xXffxX20xX3xXexX17xX5acxX3xX31xX1e0xXdxX3xX2bxX74xX3xX258xX3fexX35xX3xX54xX1c1xX20xX3dxX3xX4xX65xX4xX3xX1dxXdxX20bxX31xX3xX7xX27xX65xXexX3xX1xX74xX20xX3dxX3xXbbxXebxX14xX3xXexX17xX27xX20xX3dxX3xX20xX3dxX74xX20xX1xX3xX3dxXdxb8b2xXbxX3xX31xX420xXdxX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xX26xXffxX27xX3xX2bxX1fxX3xX2bxX74xX3xX33xX14xXffxX20xX3xX5xX65exX3xX54xX14bxX3xX5xXdxX1fxX14xX3xX4xX86xX6xX3xX1xX420xX692xX17fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX27xX54xX35xXaxX12xX428xX89bxX20xX3xXbxX1xX39axX20xX3dxX3xX57xX35xX3xX2bxXdxX3bxX20xX3xXbxX1xX61xX3xXexX17xX65xX4xX1xX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX2bxX74xX3xX33xX14xX35xX36xX20xX3xX17xXdxX3bxX20xX3dxX3xXexX40xX3xX4xX86xX6xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX4xX1xX27xX3xX26xXdxXa7xXexXa9xX3xX1xX420xX3xX26x921bxXexX3xXbbxXebxX14xX3xXbbxXdxX36xX14xX3xXexX17xX6xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xXexXacxX3xXexX1xX65xX20xX3dxX3xXb9xX42xXb6xXb7xX2xX2edxX17fxX3xX44fxX6c3xX20xX3dxX3xX2bxX74xX27xX3xX20xX89bxX31xX3xXb6xXb7xX2xX2edxXa9xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX26xX5acxX3xX4xX3bexX3xX33xX14xX6xX20xX3xX26xXffxX27xX3xX2bxX1fxX3xX54xX14bxX3xX5xXdxX1fxX14xX3xX4xX86xX6xX3xX13xX20xX1xX3xXbxX1xX30xXexX3xX3dxXebxX20xX3xX2xX3xXexX17xXdxX1fxX14xX3xX13xb1f5xX173xX3xX54xX27xX3xX7xX156xX3xX54xX61xX20xX3dxX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX86xX6xX3xX1dxX1xX65xX4xX1xX3xX1xX74xX20xX3dxX3xXexX17xX65xXdxX3xXbxX1xX65xXbxX3xX5xX14xXf8xXexX17fxX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX4xX6c3xX20xX3dxX3xX26xX5acxX3x57ebxd96cxX3xXbxX1xX30xXexX3xX7xXdaxX3xXexXdxX36xX20xX3xXexX40xX3bexX20xX3dxX3xXbbxX40xX3bexX20xX3dxX3xX2efxXa9xc0d0xXc5xX3xXexcbf9xX3xX13xXb53xX173xX3xX2bxXddxX3xXbbxXd7xX3xX606xX5xXacxX6xX3xX54xXdaxXdxX692xX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xX54xX637xX20xX3dxX3xX2bxX36xX3xX1dxX1xXffxX3xX20xX89bxX20xX3dxX3xX1dxXdxX20bxX31xX3xX7xX27xX65xXexX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX65xX3xX20xX1xX3fexX20xX17fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX27xX54xX35xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXbxX1xX39axX20xX3dxX3xX57xX35xX3xX2bxXdxX3bxX20xX3xXbxX1xX61xX3xXexX17xX65xX4xX1xX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX2bxX74xX3xX33xX14xX35xX36xX20xX3xX17xXdxX3bxX20xX3dxX3xXexX40xX3xX4xX86xX6xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xXa9xX3xXcxX39axX6xX3xX65xX20xX3xX5xXdxX3bxX20xX3xX26xX6xX20xX3dxX3xX4xX207xX3xXexX1xX20bxX3xXbxX1xX30xXexX3xXexXdxX36xX20xX3xX5xX3bxX20xX3xXexX1e0xXdxX3xX2xXa9xX2efxX3xXexX17xXdxX1fxX14xX3xX13xXb53xX173xX3xX4xX1xX27xX3xX31xc809xXdxX3xX4xX6xX20xX3xXexX1xXdxX1fxXbxX3xX20xX3dxX1xXdxX3bxX31xX3xXexX17xX420xX20xX3dxX3xX2bxX74xX3xX5xX1c8xXbxX3xXbbxXdxX3xX5xX1c8xXbxX3xX5xX30xXdxX3xXbbxXdaxXdxX3xX2bxX1e0xXdxX3xX33xX14xX35xX36xX20xX3xX17xXdxX3bxX20xX3dxX3xXexX40xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX6bxX20xX3dxX3xX54xX3fexX20xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX17fxX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX17xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX17xX27xX20xX3dxX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX3bxX20xX3xX33xX14xX6xX20xX254xX0xX42xX7xXexX17xX27xX20xX3dxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX27fxXexX1xX14xX31xX26xX27fxX6xX20xX54xX27fxX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xXbbxXdaxXdxX3xX54xXdxX1fxX20xX3xX31xX15dxX4xX3xXbxX1xX30xXexX3xX5xX1e0xX20xX3xX4xX1xX40xX6xX3xXexXacxX20xX3dxX3xX4xX207xXaxX3xX1xX17xX10xX17dxX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX27fxX26xXdxX27fxX7xX27xX42xX17dxX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX27fxX54xX27xXdxX27fxX54xXdxX10xX20xX27fxX31xX14xX4xX27fxXbxX1xX6xXexX27fxX5xX27xX20xX27fxX4xX1xX14xX6xX27fxXexX14xX20xX3dxX27fxX4xX27xX42xX2xX2edxX2edxXb9xXb6xX2edxX17fxX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX3dxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX42xX31xX10xX54xXdxX6xX42xX2xXb6xXb7xX42xX20xX10xX2ddxX7xX42xXb6xXb7xX2xXb7xX42xX2xXb4xXb9xX54xX2xXb6xX2xXb9xX2f1xXb6xXc5xXexXc5xXb6xX2efxX2xXb4xX5xXb7xX17fxX2f8xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX1dxXdxX1fxX20xX3xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xX2bxXdxX3xXbxX1xX30xX31xX3xX33xX14xX35xX36xX20xX3xX17xXdxX3bxX20xX3dxX3xXexX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX17xX27xX20xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xXbbxXdaxXdxX3xX54xXdxX1fxX20xX3xX31xX15dxX4xX3xXbxX1xX30xXexX3xX5xX1e0xX20xX3xX4xX1xX40xX6xX3xXexXacxX20xX3dxX3xX4xX207xXaxX3xX1xX17xX10xX17dxX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX27fxX26xXdxX27fxX7xX27xX42xX17dxX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX27fxX54xX27xXdxX27fxX54xXdxX10xX20xX27fxX31xX14xX4xX27fxXbxX1xX6xXexX27fxX5xX27xX20xX27fxX4xX1xX14xX6xX27fxXexX14xX20xX3dxX27fxX4xX27xX42xX2xX2edxX2edxXb9xXb6xX2edxX17fxX1xXexX31xXaxX12xX22xX6xX4xX10xX26xX27xX27xX1dxX3xXbbxXdaxXdxX3xX54xXdxX1fxX20xX3xX31xX15dxX4xX3xXbxX1xX30xXexX3xX5xX1e0xX20xX3xX4xX1xX40xX6xX3xXexXacxX20xX3dxX3xX4xX207xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX17xX27xX20xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xbf26xX10xX14xXexX10xX17xX7xXa9xX3xX31xX30xX20xX3dxX3xX258xXd7xX3xX1xX3d1xXdxX3xX5xX1e0xX20xX3xX20xX1xa1f6xXexX3xX1xX74xX20xX1xX3xXexXdxX20xX1xX3xX26xX5acxX3xXexXdaxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x70faxX3xXexX17xX65xXdxX3xXbxX1xX3ecxXbxX3xXexX1xX6bxX20xX3dxX3xXexXdxX20xX3xX4xX65xX3xX20xX1xX3fexX20xX3xX4xX86xX6xX3xX1xX3bexX20xX3xXb4xXb7xXb7xX17fxXb7xXb7xXb7xX3xX20xX3dxX40xX152xXdxX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX17fxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX2bxX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX14xX5xX12xX0xX54xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX42xX54xXdxX2bxX12xX0xX42xX54xXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7dfcxX27xX14xX17xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX428xb5e4xX428xX0xX42xXbxX12