Sẽ sớm đầu tư tuyến đường điện cho người dân vùng đồi Trạng Nẹo
(Baohatinh.vn) - Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh, ông Phạm Lương Trung - Giám đốc Điện lực Hương Khê cho biết, đơn vị sẽ sớm triển khai khảo sát xây dựng tuyến đường điện để phục vụ cho người dân khu vực đồi Trạng Nẹo, xã Phúc Trạch.
ad4cxc000x14365x112bdx106edxdd5fx13527xba97xba03xX7x11e24x11421xe5e6xc018xc7e4x10433xX5xd8dbxXax14519xdff7xb682xX3xX7xc471xce51xX3xd920xd19cxd9adxX3xXexd526xX3xXexX1cxc86dx13763x1363exX3xX1axX1fxb8f7xX25x10328xX3xX1axXdxfa75xX25xX3xX4xX1xe2e9xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xecb9xbf60xX25xX3xdf9ax124e9xX25xX2bxX3xX1axde97xXdxX3xXcxd175x132a0xX25xX2bxX3x10fb5x1254axX34xX0xffebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12132xX10xX6xX3cxXaxX12xX13xX6xX1cxX3xXbxX1xec59xX25xX3x13a2exX25xX1xX3xX4x12b7exX6xX3x11450xX71xX34xX3xX62x1225bxX3xXcx12ff9xX25xX1xfd6dxX3xe45axX25xX2bxX3x13a6axX1xX4bxX18xX3x14ab1xX1fxb1f2xX25xX2bxX3xXcxX4axX1cxX25xX2bxX3xfd6exX3x120e7xXdxX71xX18xX3xX1ax10a0dxX4xX3xd8e8xXdxX2fxX25xX3xX5xda86xX4xX3xX62xX1fxX91xX25xX2bxX3xb9a0xX1xe78axX3xX4xX1xX34xX3x129fdxXdxX24xXexX84xX3xX1axX91xX25xX3xX40xdd12xX3xX7xX14xX3xX7xX17xX18xX3xXexX4axXdxc33bxX25xX3x11ad4xX1xX6xXdxX3xXd7xX1xX6exX34xX3xX7xX71xXexX3xfbadxX3dxX23xX3xX3cxXacxX25xX2bxX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX1axXd4xX3xXbxX1xdc3axX4xX3xX40xX104xX3xX4xX1xX34xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xXd7xX1xX1cxX3xX40xXacxX4xX3xX1axX46xXdxX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xX84xX3xXe5x100d1xX3xX8axX1x1004dxX4xX3xXcxX4axX4bxX4xX1xf2efxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc13cxX10xX25xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX18xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX14cxX10xX25xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxea39xXdxX3cxXexX1xbaf7xX3x11741xX2xb49axXbxXe5xbde6xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX176xX3x10cd2xX2x12f6exXbxXe5xX17dxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX53xX53xXdxX13cxXbdxX6xX34xX1xX6xXexXdxX25xX1xX13cxX40xX25xX53xX25xX10xX171xX7xX53xX2xc2ddxX187xd95axX53xX2xX189xX1b0xX3cxX187xX189xX1b0xX1b2xX1b2xf23fxX187xXexX1bdxX1bdxX1b0x1358dxX178xX5xX189xX13cx12e7bxXbxX2bxbcbbxX4axX9xX1bdxX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX4xX1xX34xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xX40xX41xX25xX2bxX3xX1axX46xXdxX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX34xX25xXaxX12xXa6xX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXexX4bxX18xX3xXbdx13b06xX84xX3xX25xX2bxX1cxX23xX3xX1xXdxXd4xX18xX3xX4axbd44xX25xX1xX3xX4axde54xXbxX3xXexX4axXb7xX25xX3xX1axX1bxX1cxX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX34xX3cxX23xXaxX12xX4fxX2bxX7exX23xX3xX1bdxX178xX53xX2xX189xX53xX1bdxX189xX2xX1b0xX84xX3xX79xX71xX34xX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1xX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXexce64xX3xX1ax10cd0xX25xX2bxX3xXbdxX7exXdxX3xf702xX14cxccb0xXexX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXexX4bxX18xX3xXbdxX242xX3xXbdx10880xX25xX2bxX3xXexX4axX10xX84xX3xX2bx14391xX3xX9bxX3x10e75xX25xX3xX1x100dfxX6xX3xX4xX1xX24xXexX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3x12967xX3xXe5xc4fbxX3xXbdxX1fxX2dfxXdxX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1x10ae9xX84xX3xXbxX1xX71xX25xX3xX6exX25xX1xX3xX40xed93xX3xXexX250xX25xX1xX3xXexX4axX4bxX25xX2bxX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xXd7xX1xX1cxX3xX40xXacxX4xX3xX1axX46xXdxX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xX84xX3xXe5xX130xX3xX8axX1xX134xX4xX3xXcxX4axX4bxX4xX1xX84xX3xX1xX1cxX23xX2fxX25xX3xX62xX1fxX91xX25xX2bxX3xXb5xX1xXb7xX3xXexXacxX3xXd7x135f2xX34xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXexX4bxX18xX3xXbdxX242xX3xX1axXd4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX34xX4bxXexX3xX40xX7exX3xX7xX6exX25xX3xXe5xX1cx12908xXexX3xX25xX86xX25xX2bxX3xX25xX2bxX1xXdxX2fxXbxX3xXexXdxX2fdxX18xX3xX2cdxX25xX3xX25xX1xXdxX2fdxX1cxX3xX25xX2bxX1cxX23xX3xX4xX91xX13cxX0xX53xXbxX12xX0xX3cxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX4axX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9bxXexX1xX1cxX18xXbdxX9bxX6xX25xX3cxX9bxX7xX6xXbxX34xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14cxX2afxXexX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXexX4bxX18xX3xXbdxX242xX3xXbdxX2bfxX25xX2bxX3xXexX4axX10xX84xX3xX2bxX2c9xX3xX9bxX3xX2cdxX25xX3xX1xX2d1xX6xX3xX4xX1xX24xXexX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX2dfxX3xXe5xX2e2xX3xXbdxX1fxX2dfxXdxX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1xXaxX3xX1xX4axX10x12dd3xX9xXaxX53xXbdxX6xX25xX9bxX3cxX34xX4xX9bxX40xXdxX10xXexX53xX4xX34xXexX9bxX3cxXdxX10xX25xX9bxXexX6xX18xX9bxXbdxX34xX9bxXbdxX6xX25xX2bxX9bxXexX4axX10xX9bxX2bxX34xX9bxX6xX25xX9bxX1xX34xX6xX9bxX4xX1xX10xXexX9bxX25xX2bxX1cxX34xXdxX9bxX34xX9bxXe5xX1cxX9bxXbdxX1cxX34xXdxX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX25xX1xX53xX2xX1c3xX2xX2xX187xX189xX13cxX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX2bxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX53xX18xX10xX3cxXdxX6xX53xX2xX1bdxX189xX53xX25xX10xX171xX7xX53xX2xX1b0xX187xX1bdxX53xX2xX189xX1b0xX3cxX187xX189xX1c3xX17axX2xX1b2xda39xXexX17axX189xX2xX4b4xX1c3xX5xX189xX13cxX1c8xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX4xX1xX34xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xX40xX41xX25xX2bxX3xX1axX46xXdxX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX3cxXdxX40xX12xX0xX7xXexX4axX34xX25xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14cxX2afxXexX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXexX4bxX18xX3xXbdxX242xX3xXbdxX2bfxX25xX2bxX3xXexX4axX10xX84xX3xX2bxX2c9xX3xX9bxX3xX2cdxX25xX3xX1xX2d1xX6xX3xX4xX1xX24xXexX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX2dfxX3xXe5xX2e2xX3xXbdxX1fxX2dfxXdxX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1xXaxX3xX1xX4axX10xX42exX9xXaxX53xXbdxX6xX25xX9bxX3cxX34xX4xX9bxX40xXdxX10xXexX53xX4xX34xXexX9bxX3cxXdxX10xX25xX9bxXexX6xX18xX9bxXbdxX34xX9bxXbdxX6xX25xX2bxX9bxXexX4axX10xX9bxX2bxX34xX9bxX6xX25xX9bxX1xX34xX6xX9bxX4xX1xX10xXexX9bxX25xX2bxX1cxX34xXdxX9bxX34xX9bxXe5xX1cxX9bxXbdxX1cxX34xXdxX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX25xX1xX53xX2xX1c3xX2xX2xX187xX189xX13cxX1xXexX18xXaxX12xX14cxX2afxXexX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXexX4bxX18xX3xXbdxX242xX3xXbdxX2bfxX25xX2bxX3xXexX4axX10xX84xX3xX2bxX2c9xX3xX9bxX3xX2cdxX25xX3xX1xX2d1xX6xX3xX4xX1xX24xXexX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX2dfxX3xXe5xX2e2xX3xXbdxX1fxX2dfxXdxX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX4axX34xX25xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX4fxX1xde7bxX25xX2bxX3xX4xX2afxXexX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX3cxXacxX25xX2bxX3xXexX4bxX18xX3xXbdxX2bfxX25xX2bxX3xXexX4axX10xX84xX3xX2bxX2c9xX3xX1axX6xX25xX2bxX3xXbdxXc8xX3xX18xX104xX4xX3xX25xX71xXexX84xX3xXe5xXdxXb7xX1cxX3xX40xX50xX34xX17dxX3xX25xX1xXdxX2fdxX1cxX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX3cxX3dxX23xX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX7xX7exX3xX7xX71xXexX3xX1axX379xXexX3xXexX4axX2dfxX3xXexX1xX7exX25xX1xX3xX25xX1xX62bxX25xX2bxX3xX4xX71xXdxX3xXbdx133d3xX23xX3xX4axX379xXexX3xX25xX2bxX1cxX23xX3xX1xXdxXd4xX18xX13cxX3xXa6xaf8fxX3xX5xX7exX3xXexX1xXacxX4xX3xXexX4axX4bxX25xX2bxX3xXexX4bxXdxX3xXd7xX1xX1cxX3xX40xXacxX4xX3xX1axX46xXdxX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xX84xX3xXe5xX130xX3xX8axX1xX134xX4xX3xXcxX4axX4bxX4xX1xX3x12b73xX62xX1fxX91xX25xX2bxX3xXb5xX1xXb7xX84xX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1x10e90xX13cxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX3cxXdxX40xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX1cxX5xX12xX0xX3cxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4axXaxX12xX0xX53xX3cxXdxX40xX12xX0xX53xX3cxXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX34xX3cxX23xXaxX12xXa6xXdxX2fxX25xX3xX5xXacxX4xX3xX62xX1fxX91xX25xX2bxX3xXb5xX1xXb7xX3xX1axX130xX3xXd7xXc8xXbxX3xXexX1xX29xXdxX3xXbxX1xX6exX25xX3xX1xX46xXdxX13cxX3xe067xX25xX2bxX3xX8axX1xX4bxX18xX3xX8fxX1fxX91xX25xX2bxX3xXcxX4axX1cxX25xX2bxX3xX9bxX3xX9dxXdxX71xX18xX3xX1axXa3xX4xX3xXa6xXdxX2fxX25xX3xX5xXacxX4xX3xX62xX1fxX91xX25xX2bxX3xXb5xX1xXb7xX3xXd7xX1xe615xX25xX2bxX3xX1axXc8xX25xX1xX84xX3xX40xXdxX2fxX4xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xXexXacxX3x137abxX3xX3cxX41xX25xX2bxX3xXexX4axX10xX84xX3xX4xX2afxXexX3xX2bxX2c9xX3xXd7xX34exX34xX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX1axXd4xX3xX7xX2a2xX3xX3cxX104xX25xX2bxX3xX3cxXdxbafaxX25xX3xX4axX6xX3xXexX4bxXdxX3xXd7xX1xX1cxX3xX40xXacxX4xX3xX1axX46xXdxX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xX84xX3xXe5xX130xX3xX8axX1xX134xX4xX3xXcxX4axX4bxX4xX1xX3xXexXdxX2fdxX18xX3xX2cdxX25xX3xX25xX2bxX1cxX23xX3xX4xX91xX3xX18xX379xXexX3xX6xX25xX3xXexX34xX7exX25xX3xX5xX7exX3xX4xX6b7xX3xXexX1xX255xXexX13cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX10xX25xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX18xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14cxX10xX25xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX171xXdxX3cxXexX1xX176xX3xX178xX2xX17axXbxXe5xX17dxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX176xX3xX187xX2xX189xXbxXe5xX17dxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX53xX53xXdxX13cxXbdxX6xX34xX1xX6xXexXdxX25xX1xX13cxX40xX25xX53xX25xX10xX171xX7xX53xX2xX1b0xX187xX1b2xX53xX2xX189xX1b0xX3cxX187xX189xX1b0xX1b2xX1b2xX17axX17axXexX2xX189xX17axX1bdxX189xX5xX189xX13cxX1c8xXbxX2bxX1cbxX4axX9xX17axX17axX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX4xX1xX34xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xX40xX41xX25xX2bxX3xX1axX46xXdxX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX34xX25xXaxX12x1319fxX7exX34xX3xX18xX41xX6xX3xX25x110efxX25xX2bxX3xX25xX6b7xX25xX2bxX84xX3xX1axXd4xX3xX4xX6b7xX3xX25xX1fxX17xX4xX3xXexX1fxX17xXdxX3xX4xX1xXa3xX25xX2bxX3xX1xX4bxX25xX3xX4xX1xX34xX3xXbdxX1fxX2dfxXdxX84xX3xX4xX6xX18xX84xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xXbxX1xX6exXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX1xX7exX25xX2bxX3xX4xX1xX104xX4xX3xXexX4axXdxX2fxX1cxX3xX1axX46xX25xX2bxX3xX18xX1cxX6xX3xX18xX71xX23xX3xX25x13272xX3xXbdxX91xX18xX3xX25xX1fxX17xX4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX34xX3cxX23xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX86xX25xX2bxX3xX8axX1xX4bxX18xX3xX8fxX1fxX91xX25xX2bxX3xXcxX4axX1cxX25xX2bxX84xX3xXexX4axX1fxX17xX4xX3xX1axX6b7xX84xX3xX7xX6xX1cxX3xXd7xX1xXdxX3xX25xX1xX255xX25xX3xX1axX1fxX242xX4xX3xXbxX1xX6exX25xX3xX71xX25xX1xX3xX25xX2bxX1cxX23xX2fxX25xX3xX40xX2d1xX25xX2bxX3xX4xX76xX6xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xX1axX6xX25xX2bxX3xX7xXa3xX25xX2bxX3xX40xX7exX3xX7xX6exX25xX3xXe5xX1cxX379xXexX3xX25xX86xX25xX2bxX3xX25xX2bxX1xXdxX2fxXbxX3xX6f0xXexX4axX46xX25xX2bxX3xXbdxX1fxX2dfxXdxX84xX3xX4xX6xX18xX703xX3xXexX4bxXdxX3xXd7xX1xX1cxX3xX40xXacxX4xX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xX84xX3xX1axX91xX25xX3xX40xXc8xX3xX1axX130xX3xXbdxX71xX34xX3xX4xX71xX34xX3xX40xX17xXdxX3xX14cxX86xX25xX2bxX3xXexX23xX3xXa6xXdxX2fxX25xX3xX5xXacxX4xX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1xX13cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX34xX3cxX23xXaxX12xX4fxX2bxX7exX23xX3xX1c3xX53xX4b4xX53xX1bdxX189xX2xX1b0xX84xX3xX14cxX86xX25xX2bxX3xXexX23xX3xXa6xXdxX2fxX25xX3xX5xXacxX4xX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1xX3xX1axX130xX3xX4xX6b7xX3xX40xX2a5xX25xX3xXbdxX6exX25xX3xX7xXa3xX3xX2xX1b2xX17axX1bdxX53xX8axX14cxX62xXcxX9bxXb5xX62xX935xXcxX3xX1axX2fdxX3xX25xX2bxX1xXc8xX3xX13xX2dfxX3xX14cxX86xX25xX2bxX3xXexX1xX1fxX91xX25xX2bxX3xX4xX1xX76xX3xXexX4axX250xX3xXbxX1xXa3xXdxX3xX1xX242xXbxX3xX7xX2dfxX84xX3xXbdxX6xX25xX84xX3xX25xX2bxX7exX25xX1xX3xX5xXdxXb7xX25xX3x106e7xX1cxX6xX25xX3xX4xX1cxX25xX2bxX3xX4xX379xXbxX3xXb31xX1cxX23xX3xX1xX34xX4bxX4xX1xX3xX1axX130xX3xX1axX1fxX242xX4xX3xXbxX1xXb7xX3xX3cxX1cxX23xX2fxXexX3xX4x116dfxX25xX2bxX3xX25xX1xX1fxX3xX4xX6xX18xX3xXd7xX24xXexX3xX25xX1xX1cxX3xX4xX1bxX1cxX3xXbxX1xX104xX3xXexX6exXdxX3xX7xX2a2xX3xX3cxX104xX25xX2bxX3xX2dfxX3xX40xX41xX25xX2bxX3xXexX4axX46xX25xX2bxX3xX4xX3dxX23xX3xX2a5xX25xX3xXb31xX1cxX6exX3xXexX255xXbxX3xXexX4axX1cxX25xX2bxX3xXexX4axXb7xX25xX3xX1axXc8xX6xX3xXbdxX7exX25xX3xX1axXd4xX3xX14cxX86xX25xX2bxX3xXexX23xX3xXexX4axX250xX25xX1xX3xXcxX9a5xX25xX2bxX3xX4xX86xX25xX2bxX3xXexX23xX3xXa6xXdxX2fxX25xX3xX5xXacxX4xX3xX18xXdxX2fdxX25xX3xX79xX93exX4xX3xXe5xX10xX18xX3xXe5xX34exXexX3xX1axX71xX25xX1xX3xX2bxXdxX71xX3xX1xXdxX2fxX1cxX3xXb31xX1cxX6exX84xX3xXexXdxX24xX25xX3xX1xX7exX25xX1xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX379xXbxX3xX1axXdxX2fxX25xX13cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX10xX25xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX18xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14cxX10xX25xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX171xXdxX3cxXexX1xX176xX3xX178xX2xX17axXbxXe5xX17dxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX176xX3xX187xX2xX189xXbxXe5xX17dxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX53xX53xXdxX13cxXbdxX6xX34xX1xX6xXexXdxX25xX1xX13cxX40xX25xX53xX25xX10xX171xX7xX53xX2xX1b0xX187xX1b2xX53xX2xX189xX1b0xX3cxX187xX189xX1b0xX1b2xX187xX2xX1bdxXexX178xX4b4xX187xX178xX187xX5xX189xX13cxX1c8xXbxX2bxX1cbxX4axX9xX1bdxX187xX187xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX4xX1xX34xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xX40xX41xX25xX2bxX3xX1axX46xXdxX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX34xX25xXaxX12xXb5xX1xX86xX25xX2bxX3xX4xX6b7xX3xX1axXdxX2fxX25xX84xX3xX2bxXdxX6xX3xX1axX250xX25xX1xX3xX6xX25xX1xX3xX4fxX2bxX1cxX23xX7eaxX25xX3xX935xX2a5xX25xX3xX14cxX1xXdxXb7xX25xX3xXbxX1xX6exXdxX3xX7xX2a2xX3xX3cxX104xX25xX2bxX3xX93exX4xX3xXb31xX1cxX23xX3xX1axXd4xX3xX4xX1xXdxX24xX1cxX3xX7xX71xX25xX2bxX3xXbxX1xX104xX4xX3xX40xX104xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX34xX4bxXexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX34xX3cxX23xXaxX12xX2adxXcxX4axX1fxX17xX4xX3xX18xX93exXexX84xX3xX1axXd4xX3xX1axX6exX18xX3xXbdxX6exX34xX3xX6xX25xX3xXexX34xX7exX25xX84xX3xX1axX91xX25xX3xX40xXc8xX3xX7xX14xX3xXd7xXdxXd4xX18xX3xXexX4axX6xX3xXexX34xX7exX25xX3xXbdxX2afxX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX3cxX3dxX23xX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xXexXacxX3xXd7xX34exX34xX13cxX3xXa6xX46xX25xX2bxX3xXexX1xX29xXdxX84xX3xX1axX91xX25xX3xX40xXc8xX3xX7xX14xX3xXexX250xX18xX3xX25xX2bxX1cxX46xX25xX3xX40xXa3xX25xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xXe5xX3dxX23xX3xX3cxXacxX25xX2bxX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX4xX1xX34xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xXexX4axX34xX25xX2bxX3xXexX1xX29xXdxX3xX2bxXdxX6xX25xX3xX7xX17xX18xX3xX25xX1xX379xXexX2f0xX84xX3xX86xX25xX2bxX3xX8axX1xX4bxX18xX3xX8fxX1fxX91xX25xX2bxX3xXcxX4axX1cxX25xX2bxX3xX4xX1xX34xX3xXbdxXdxX24xXexX13cxX0xX53xXbxX12xX0xXbdxX5xX34xX4xXd7xXb31xX1cxX34xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX4axXdxX4xX1xX3cxX6xX25xXaxX12xX0xX3cxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX1cxXexX1xX34xX4axXaxX12xX0xX53xX3cxXdxX40xX12xX0xX3cxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX1cxXexX1xX34xX4axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX34xX3cxX23xXaxX12xX0xX10xX18xX12xXb5xX1xX1cxX3xX40xXacxX4xX3xX1axX46xXdxX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xX3xX1xXdxX2fxX25xX3xX4xX6b7xX3xX2xX4b4xX189xX3xX1xX2afxX3xX2bxXdxX6xX3xX1axX250xX25xX1xX3xXbxX1xX71xXexX3xXexX4axXdxXd4xX25xX3xXd7xXdxX25xX1xX3xXexX24xX3xXexX4axX6xX25xX2bxX3xXexX4axX4bxXdxX3xX40xX17xXdxX3xXexX4axXb7xX25xX3xX1bdxX1b2xX189xX3xX1xX6xX3xXexX4axX46xX25xX2bxX3xXd7xX10xX34xX84xX3xXbdxX1fxX2dfxXdxX3xX8axX1xX134xX4xX3xXcxX4axX4bxX4xX1xX3xX40xX7exX3xX4xX6xX18xX13cxX3xX4fxX1xXdxX2fdxX1cxX3xX25xX2a5xX18xX3xX25xX6xX23xX84xX3xXd7xX1xX1cxX3xX40xXacxX4xX3xX25xX7exX23xX3xX40xX6a4xX25xX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX4xX6b7xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX25xXb7xX25xX3xX40xXdxX2fxX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX34xX4bxXexX3xX40xX7exX3xX7xX6exX25xX3xXe5xX1cxX379xXexX3xX25xX86xX25xX2bxX3xX25xX2bxX1xXdxX2fxXbxX3xX2bx10273xXbxX3xX25xX1xXdxX2fdxX1cxX3xXd7xX1xX6b7xX3xXd7xX1xX2a5xX25xX84xX3xX1axXfaaxX4xX3xXbdxXdxX2fxXexX3xX5xX7exX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXbxX1xX104xX4xX3xX40xX104xX3xXexX1fxX17xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX4xX3dxX23xX3xXbdxX1fxX2dfxXdxX84xX3xX4xX6xX18xX3xX40xX7exX34xX3xX18xX41xX6xX3xX25xX93exX25xX2bxX3xX25xX6b7xX25xX2bxX13cxX0xX53xX10xX18xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX34xX3cxX23xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe5xXexX9bxX6xX5xXdxX2bxX25xX176xX3xX4axXdxX2bxX1xXexX17dxXaxX12xX0xX7xXexX4axX34xX25xX2bxX12xX14cxX1xX76xX3xXexXc8xX4xX1xX3x14564xX79xX4fx11eb8xX3xXe5xX130xX3xX8axX1xX134xX4xX3xXcxX4axX4bxX4xX1xX3xXcxX4axX1bxX25xX3xde21xX1cxXa3xX4xX3xXb5xX1xX71xX25xX1xX0xX53xX7xXexX4axX34xX25xX2bxX12xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX3cxXdxX40xX12xX0xX53xXbdxX5xX34xX4xXd7xXb31xX1cxX34xXexX10xX12xX0xX3cxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX4axX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX3cxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX4axX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX7xXexX4axX34xX25xX2bxX12xXcxXdxX25xX3xX5xXdxXb7xX25xX3xXb31xX1cxX6xX25xX176xX0xX53xX7xXexX4axX34xX25xX2bxX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9bxXexX1xX1cxX18xXbdxX9bxX6xX25xX3cxX9bxX7xX6xXbxX34xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa6xX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXexX4axX1cxX25xX2bxX3xXexX1xX24xX3xX2adxXe5xX1cxX23xXb7xX25xX2f0xX3xXexX4axX1fxX29xX25xX2bxX3xX2dfxX3xXb5xcdcdxX3x14a8fxX25xX1xX84xX3xX2bxX1bxX25xX3xX2xX13cxX189xX189xX189xX3xX4xX86xX3xXexX4ax141cexX3xXbdxX379xXexX3xX6xX25xe52dxXaxX3xX1xX4axX10xX42exX9xXaxX53xX6xX25xX9bxX25xXdxX25xX1xX9bxXexX4axX6xXexX9bxXexX1cxX53xX3cxX1cxX34xX25xX2bxX9bxX3cxXdxX10xX25xX9bxXexX4axX1cxX25xX2bxX9bxXexX1xX10xX9bxXe5xX1cxX23xX10xX25xX9bxXexX4axX1cxX34xX25xX2bxX9bxX34xX9bxXd7xX23xX9bxX6xX25xX1xX9bxX2bxX6xX25xX9bxX2xX9bxX189xX189xX189xX9bxX4xX34xX9bxXexX4axX34xX9bxXbdxX6xXexX9bxX6xX25xX53xX2xX1c3xX2xX187xX1b2xX187xX13cxX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX2bxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX53xX18xX10xX3cxXdxX6xX53xX2xX1bdxX189xX53xX25xX10xX171xX7xX53xX2xX1b0xX187xX1b2xX53xX2xX187xX178xX3cxX1bdxX2xX178xX2xX1b2xX1bdxX1c3xXexX2xX1b0xX17axX1c3xX1b0xX5xX189xX13cxX1c8xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX4xX1xX34xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xX40xX41xX25xX2bxX3xX1axX46xXdxX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX3cxXdxX40xX12xX0xX7xXexX4axX34xX25xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa6xX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXexX4axX1cxX25xX2bxX3xXexX1xX24xX3xX2adxXe5xX1cxX23xXb7xX25xX2f0xX3xXexX4axX1fxX29xX25xX2bxX3xX2dfxX3xXb5xX1128xX3xX112axX25xX1xX84xX3xX2bxX1bxX25xX3xX2xX13cxX189xX189xX189xX3xX4xX86xX3xXexX4axX113exX3xXbdxX379xXexX3xX6xX25xX1146xXaxX3xX1xX4axX10xX42exX9xXaxX53xX6xX25xX9bxX25xXdxX25xX1xX9bxXexX4axX6xXexX9bxXexX1cxX53xX3cxX1cxX34xX25xX2bxX9bxX3cxXdxX10xX25xX9bxXexX4axX1cxX25xX2bxX9bxXexX1xX10xX9bxXe5xX1cxX23xX10xX25xX9bxXexX4axX1cxX34xX25xX2bxX9bxX34xX9bxXd7xX23xX9bxX6xX25xX1xX9bxX2bxX6xX25xX9bxX2xX9bxX189xX189xX189xX9bxX4xX34xX9bxXexX4axX34xX9bxXbdxX6xXexX9bxX6xX25xX53xX2xX1c3xX2xX187xX1b2xX187xX13cxX1xXexX18xXaxX12xXa6xX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXexX4axX1cxX25xX2bxX3xXexX1xX24xX3xX2adxXe5xX1cxX23xXb7xX25xX2f0xX3xXexX4axX1fxX29xX25xX2bxX3xX2dfxX3xXb5xX1128xX3xX112axX25xX1xX84xX3xX2bxX1bxX25xX3xX2xX13cxX189xX189xX189xX3xX4xX86xX3xXexX4axX113exX3xXbdxX379xXexX3xX6xX25xX1146xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX4axX34xX25xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX4fxX1xXdxX2fdxX1cxX3xX25xX2a5xX18xX3xXb31xX1cxX6xX84xX3xX1xX91xX25xX3xX1b0xX1bdxX189xX3xX2bxXdxX71xX34xX3xX40xXdxXb7xX25xX3xX40xX7exX3xX1xX2d1xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xXcxX4axX1fxX29xX25xX2bxX3xXcxX62xX14cxX13xX3xXb5xX1128xX3xXb5xX1xX6xX25xX2bxX3xX6f0xX1xX1cxX23xX2fxX25xX3xXb5xX1128xX3xX112axX25xX1xX84xX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1xX703xX3xXbxX1xX6exXdxX3xX2adxX7xXa3xX25xX2bxX3xX4xX1xX1cxX25xX2bxX2f0xX3xX40xX17xXdxX3xX25xX2bxX1cxX23xX3xX1xXdxXd4xX18xX3xX4axX250xX25xX1xX3xX4axX255xXbxX3xXd7xX1xXdxX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX3cxX3dxX23xX3xX1axXdxX2fxX25xX3xXexX4axX1cxX25xX2bxX3xXexX1xX24xX3xX6f0xX1b2xX17axX3xXd7xX935xX703xX3xX4xX1xX4bxX23xX3xXb31xX1cxX6xX3xX2bxXdxX62bxX6xX3xXd7xX1xX1cxX86xX25xX3xX40xXdxXb7xX25xX3xX25xX1xX7exX3xXexX4axX1fxX29xX25xX2bxX13cxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX3cxXdxX40xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX178xX3xXex1282fxX3xX1axX46xX25xX2bxX3xXe5xX3dxX23xX3xX3cxXacxX25xX2bxX3xX1xX2fxX3xXexX1xXa3xX25xX2bxX3xX4xX1xXdxX24xX1cxX3xX7xX71xX25xX2bxX3xX18xX2afxXexX3xX7xXa3xX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX2dfxX3xXcxX8axX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1xXaxX3xX1xX4axX10xX42exX9xXaxX53xX3cxX6xX1cxX9bxXexX1cxX53xX178xX9bxXexX23xX9bxX3cxX34xX25xX2bxX9bxXe5xX6xX23xX9bxX3cxX1cxX25xX2bxX9bxX1xX10xX9bxXexX1xX34xX25xX2bxX9bxX4xX1xXdxX10xX1cxX9bxX7xX6xX25xX2bxX9bxX18xX34xXexX9bxX7xX34xX9bxXexX1cxX23xX10xX25xX9bxX3cxX1cxX34xX25xX2bxX9bxX34xX9bxXexXbxX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX25xX1xX53xX2xX4b4xX17axX1bdxX187xX1b2xX13cxX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX2bxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX53xX18xX10xX3cxXdxX6xX53xX2xX1bdxX189xX53xX25xX10xX171xX7xX53xX2xX1b0xX1bdxX178xX53xX2xX189xX178xX3cxX1b2xX2xX2xX189xX1c3xX2xX17axXexX1b0xX1c3xX1bdxX1c3xX1c3xX5xX189xX13cxX1c8xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX4xX1xX34xX3xX25xX2bxX1fxX29xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xX40xX41xX25xX2bxX3xX1axX46xXdxX3xXcxX4axX4bxX25xX2bxX3xX4fxX50xX34xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX3cxXdxX40xX12xX0xX7xXexX4axX34xX25xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX178xX3xXexX1447xX3xX1axX46xX25xX2bxX3xXe5xX3dxX23xX3xX3cxXacxX25xX2bxX3xX1xX2fxX3xXexX1xXa3xX25xX2bxX3xX4xX1xXdxX24xX1cxX3xX7xX71xX25xX2bxX3xX18xX2afxXexX3xX7xXa3xX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX2dfxX3xXcxX8axX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1xXaxX3xX1xX4axX10xX42exX9xXaxX53xX3cxX6xX1cxX9bxXexX1cxX53xX178xX9bxXexX23xX9bxX3cxX34xX25xX2bxX9bxXe5xX6xX23xX9bxX3cxX1cxX25xX2bxX9bxX1xX10xX9bxXexX1xX34xX25xX2bxX9bxX4xX1xXdxX10xX1cxX9bxX7xX6xX25xX2bxX9bxX18xX34xXexX9bxX7xX34xX9bxXexX1cxX23xX10xX25xX9bxX3cxX1cxX34xX25xX2bxX9bxX34xX9bxXexXbxX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX25xX1xX53xX2xX4b4xX17axX1bdxX187xX1b2xX13cxX1xXexX18xXaxX12xX178xX3xXexX1447xX3xX1axX46xX25xX2bxX3xXe5xX3dxX23xX3xX3cxXacxX25xX2bxX3xX1xX2fxX3xXexX1xXa3xX25xX2bxX3xX4xX1xXdxX24xX1cxX3xX7xX71xX25xX2bxX3xX18xX2afxXexX3xX7xXa3xX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xX2dfxX3xXcxX8axX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX4axX34xX25xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX1045xX79xX4fxX1048xX3xXex14155xX25xX1xX3xX40x135faxX6xX3xX1axX46xX25xX2bxX3xX7c1xX3xX4xX1xX76xX3xXexX4axX1fxX91xX25xX2bxX84xX3xX2bxXdxX6xX34xX3xX1045xX79xX4fxX1048xX3xXcxX8axX3xX62xX7exX3xXcxX81xX25xX1xX3xX5xX7exX18xX3xX4xX1xX76xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX84xX3xXexX9a5xX3xX4xX1xX2e2xX4xX3xX25xX2bxX1xXdxXb7xX25xX3xX4xX2e2xX1cxX84xX3xX5xX255xXbxX3xX1xX46xX3xX7xX91xX3xXbdxX71xX34xX3xX4xX71xX34xX3xX1axX2fdxX3xXe5xX1cxX379xXexX3xXe5xX3dxX23xX3xX3cxXacxX25xX2bxX3xX1xX2fxX3xXexX1xXa3xX25xX2bxX3xX1axXdxX2fxX25xX3xX4xX1xXdxX24xX1cxX3xX7xX71xX25xX2bxX3xXexX4axXb7xX25xX3xX18xX2afxXexX3xX7xXa3xX3xXexX1cxX23xX24xX25xX3xX1axX1fxX29xX25xX2bxX3xXexX4axXb7xX25xX3xX1axXc8xX6xX3xXbdxX7exX25xX3xXexX1xX7exX25xX1xX3xXbxX1xXa3xX13cxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX3cxXdxX40xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX1cxX5xX12xX0xX3cxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4axXaxX12xX0xX53xX3cxXdxX40xX12xX0xX53xX3cxXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112axX1cxXexX1xX34xX4axXaxX12xX4fxX6xX18xX3xX9dxXdxX6xX25xX2bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX3cxXdxX40xX12
Nam Giang