Triết lý của người Đức và Manchester United
“Kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh”. Người Đức đã có một câu triết lý duy ý chí như vậy. Và họ đã chứng minh cho triết lý bóng đá để đời của mình là đúng...
ef90xf428x13d0cx17664x11e33x16254x1119cx18262x16de3xX7x11cadx14911x12d39x12a33x14061x16f81xX5x10397xXax1673fxXcx135f3xXdx168f6xXexX3xX5x1889axX3xX4xfb25xX6xX3xf336x17b70x162e1x1867bxXdxX3x1030bx17dccxX4xX3x11c59x165eaxX3x10513xX6xX20xX4xX1xX10xX7xXexX10xX14xX3x182c0xX20xXdxXexX10x1108exX0xf99bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11654xX10xX6xX3dxXaxX3xX7xXex1198fxX5xX10xX9xXaxXexX10x16650xXex17f2fxX6xX5xXdxX21xX20xf3aaxX3x15a89x13114xX7xXexXdx120ddxX56xXaxX12x15262x12474xf25exX3x14520x101d8xX20xX1xX3x11bf8xX1x17613xX20xX21xX3xXbxX1x11eeaxXdxX3xX5xX2bxX3xX79xX72xX3xX4xX1xXdxX16xX20xX3xXexX1x13688xX20xX21xX3xX74xX2bxX3xX79xX72xX3xX4xX1xXdxX16xX20xX3xXexX1xX92xX20xX21xX3xX74x13d62xXdxX3xX5xX2bxX3xX79xX72xX3xX74xX75xX20xX1x10953x13081xX3x10caexX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX4xX3x173e5x143cdxX3xX4x16683xX3xX74x165fdxXexX3xX4x13762xX68xX3xXexX14xXdxX16xXexX3xX5xX1axX3xX3dxX68xX56xX3xX1axX3xX4xX1x12897xX3xX20xX1xX22xX3xX2ax15eabxX56xXb7xX3x113d0xX2bxX3xX1xfaeexX3xXc3xXc4xX3xX4xX1xX27xX20xX21xX3xX74xXdxX20xX1xX3xX4xX1x15382xX3xXexX14xXdxX16xXexX3xX5xX1axX3x13fcdxXc7xX20xX21xX3xXc3x10f3axX3xXc3x112c9xX3xXc3xX23xXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX74x1426axX20xX1xX3xX5xX2bxX3xXc3x11e14xX20xX21xXb7xXb7xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117a1xX103xX3dxX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX68xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX12xXcxX75xXdxX3x14c63xX103xX14xX5xX3dxX3x1835cxX68xXbxX3x158e9xf7f0xX2xX170x1762bxX3xX20xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX4xX3xXc3xXc4xX3xX74xX6xX20xX21xX3xXc3xX16xX20xX3xXb9xX6xX74xX3x12aabxX1xXdxX3xX74xXcaxXexX3xXc3xXcaxXdxX3xX1xX122xX20xX1xX3xX79xX1xX7bxX20xX21xX3xX4xXc7xX3xX20xX21xX7bxXdxX3xX7xX6xX103xX3xX5xXa9xX20xX3xX20xX1xX22xX20xX21xX3xX1xXf1xX3xX2ax1443bxX20xX3xX5dxX68x177efxXexX3xX7xX92xX4xX3xX5xX103xX75xXdxX3xX1xX16xXexX3xXc3x16f0exXdxX3xXexX1xX1dxX3xX20xX2bxX56xX3xXc3xX16xX20xX3xXc3x12839xX3xX10ex16ce5xXbxX3xXc3xX1d6xXdxX3xXexX1xX1dxX3xX79xX1xX114xX4xX3xXexX1xX92xX20xX21xX3x175c9xX20xX1xX3x13920xX5fxX2xX173xX3xXexX1xX92xX20xX21xX3xX1ffxX14xX21xX10xX20xXexXdxX20xX6xX3xX203xX5fxX170xXb7xXb7xXb7xX3xX5dxX16xXbxX3xXexX1xX27xX3xX10exX6xX3xXexX1xX16xX3xX21xXdxXa9xXdxX3xX4xX1xf66fxX3xX2axXa9xXdxX3xX20xX1x14debxX20xX21xX3xX4xf9c5xX68xX3xXexX1xX1dxX3xXexX14xX72xX3xXexX14xX103xX20xX21xX3xXc3xXcaxXdxX3xX1xX122xX20xX1xX3xX20xX1xX22xX3xX2dxX10xX7xX68xXexX3x13033x10927xXdxX5xX173xX3xXcxX1xX103xX74xX6xX7xX3xX2dxX68xX5xX5xX10xX14xX173xX3xX18fxX103xX5xX3dxX103xX5xX7xX79xXdx17b55xX3xXedxX2bxX3xX10exX114xX103xX3xX4xX1xXe2xX3xXexX103xX2bxX20xX3xXexX1xX16xX3xX21xXdxXa9xXdxX3xXc3xXc4xX3xXbxX1xX81xXdxX3xXexX1xX1d6xXexX3xX5x10459xX20xX3xX14x17e66xX20xX21xX3xX70xXc3xXc7xX3xX5xX2bxX3xX20xX1xX23dxX20xX21xX3xX4xX114xX3xX20xX1xXcexX20xX3xX79xXdx1381cxXexX3xX5dxX68xX1c5xXexX3xXexX14xX103xX20xX21xX3xX74xXcaxXexX3xXexXe9xXbxX3xXexX1xX117xX3xX10exX122xX20xX1xX3xX3dxXcexX20xXb6xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX103xX3dxX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX68xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX12xXcxX75xXdxX3xX18fxX14xX10xX74xXdxX10xX14xX3x15160xX10xX6xX21xX68xX10xX3xX2axX2bxX103xX3xXexX1xX23xXdxX3xXc3xXdxX117xX74xX3xX20xX2bxX56xX3xX4xXc7xX3xX74xXcaxXexX3xX4xXcexX68xX3xX5xX75xX4xX3xX10exXcaxX3xX4x11bb3xX20xX21xX3xXc3xX6xX20xX21xX3xX5xX2bxX74xX3xXc3xX22x10fe9xX4xX3xXc3xXdx166a2xX68xX3xX79xX122xX3xX3dxXdxX2ccxX68xX3xX20xX1xX22xX3xX20xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX4xX3xX20x111c9xX74xX3xXc3xXc7xXb7xX3xX4exXf1xX3xXc3xX6xX20xX21xX3xX10exX387xX20xX21xX3xX10exX387xX20xX21xX3xXexXdxX16xX20xX3xX2axX36dxX3xX4xX1xX27xX4xX3xX2axX7bxX3xXc3x16bbaxX4xX1xX3xX20xX21xX103xX75xXdxX3xX1xX75xX20xX21xX3xX2axXa9xXdxX3x10a1bxX3xXc3xXdxX117xX74xX3xX1x10bfaxX20xX3xXc3xXcaxXdxX3xX5dxX16xXbxX3xXexX1xX27xX3xX1xX6xXdxX3xX1ffxX14xX7xX10xX20xX6xX5xX173xX3xXc3xX6xX20xX21xX3xXexX14xX2bxX20xX3xXc3xX242xX56xX3xX4xX3ccxX3xX1xXcaxXdxX3xXc3xX103xX75xXexX3xX4xX12axXbxX3x1440cxX1ffxX3xX2axX2bxX3xX20xX21xX2bxX56xX3xX4xX2bxX20xX21xX3xXexXdxX16xX20xX3xX7xXcexX68xX3xX1xX3ccxX20xX3xX2axX2bxX103xX3xXc3xX1c5xX68xX3xXexX14xX22xX23xX20xX21xX3xX3dxX6xX20xX1xX3xX21xXdxX114xX3xX38xfbf5xX406xX1ffxX3xX16bxX1xX6xX74xXbxXdxX103xX20xX7xX3xX32dxX10xX6xX21xX68xX10xXb7xX3xX26xXc7xX3xX5xX2bxX3xX2dxX6xX20xX4xX1xX10xX7xXexX10xX14xX3xX38xX20xXdxXexX10xX3dxX3xX5fxX3xX10exX242xX56xX3x12878xX68x16224xX3xXc3x14c1dxX3xX4xX1dxX6xX3xXexX1xX2bxX20xX1xX3xX2dxX6xX20xX4xX1xX10xX7xXexX10xX14xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX10exX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX21xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3dxX3dxXdxX20xX21xX9xXaxX2xXaxX3x102b8xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX16fxX170xX170xXaxX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX14xXaxX3xX10exX103xX14xX3dxX10xX14xX9xXaxX170xXaxX12xX0xXexX10exX103xX3dxX56xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXdxX74xX21xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb7xX10exX6xX103xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb7xX2axX20xX3fxX20xX10xX4b7xX7xX3fxX2xX2xX2x176cfxX3fxX2xX170x14935xX3dxX50fxX170x10e77xX2xX16fxX170xX170xXexX2xX16fxX16fxX3c4x1693dxX5xX170xXb7xX67xXbxX21xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX3dxX12xX0xX3fxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16bxX6xXbxXexXdxX103xX20xXaxX12xX2dxXb7xX38xX3xXc3xX6xX20xX21xX3xX5xX2bxX3xX27xX20xX21xX3xX4x11bf3xX3xX2axXdxX2adxX20xX3xX2axX7bxX3xXc3xX3b1xX4xX1xX3x17e56xX3xX20xX1xX23dxX20xX21xX3xXc3xX1c5xX68xX3xXexX14xX22xX23xX20xX21xX3xX1xXf1xX3xXc3xX6xX20xX21xX3xXexX1xX6xX74xX3xX3dx1380axX0xX3fxXexX3dxX12xX0xX3fxXexX14xX12xX0xX3fxXexX10exX103xX3dxX56xX12xX0xX3fxXexX6xX10exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX103xX3dxX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX68xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX12xXcxX14xX114xXdxX3xX20xX21xX22xX368xX4xX3xX2axXa9xXdxX3xX20xX560xX6xX3xX79xXdxX6xX3x1159bxX20xX3xX2bxX103xX3xXexX1xXdxX16xX68xX3xX21xXdxX6xX3xX2dxX6xX20xX3xX5dxX6xX20xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX1xX2bxX20xX1xX3xXbxX1xX1d6xX173xX3xX1xX6xX56xX3xX21xXc4xX3xX20xX1xX2bxX3xX21xXdxX2bxX68xX3xX16bxX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX472xX3xXbxX1xX1dxX3xX20xX21xX22xX23xXdxX3xXb9xX21xX6xX3xX1ffxX10exX14xX6xX74xX103xX2axXdxX4xX1xX173xX3xXc3xXc4xX3xX74xX1c5xX56xX3xX74x105b0xX6xX3xX21xXdxX81xXdxX3xX21xX242xX20xX3xXc3xXcexX56xX3xX2dxXb7xX38xX3xX79xX1xX7bxX20xX21xX3xX1xX36dxX3xX4xXc7xX3xX74xXcaxXexX3xX10exX81xX20xX3xX1xX368xXbxX3xXc3xX5efxX20xX21xX3xX70xX10exX103xX74xX3xXexX1c5xX20xXb6xX3xX20xX2bxX103xX173xX3xX79xX1xX7bxX20xX21xX3xX74xXcaxXexX3xX70xX7bxX20xX21xX3xX7xX6xX103xXb6xX3xX20xX2bxX103xX3xXc3x15f53xX3xX10exXcaxX3xX5dxX68xX1d6xX20xX21xX3xX7xXcexX20xX3xX2axXe9xX20xX3xXc3xXcaxX20xX21xX3xX266xX5xX3dxX3xXcxX14xX6xX6cxX6cxX103xX14xX3dxXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX103xX3dxX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX68xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX12xX71xX1xXdxX3x15dd1xX103xX20xX6xX5xX3dxX103xX3xX2axX2bxX3xX16bxX6xX14xX5xX103xX7xX3xXcxX10xX2axX10xX267xX3xX14xX6xX3xXc3xXdxX173xX3xX20xX21xX22xX23xXdxX3xXexX6xX3xX79xX1xX7bxX20xX21xX3xX4x1103bxX20xX3xX4xX103xXdxX3xX2dxXb7xX38xX3xX5xX2bxX3xX74xXcaxXexX3xXc3xXcaxXdxX3xX10exXc7xX20xX21xX3xX74xX75xX20xX1xX3xX5dxX68xX1c5xXexX3xX7xX92xX4xX3xX2axXa9xXdxX3xX20xX1xXdxX36dxX68xX3xX20xX21xX7bxXdxX3xX7xX6xX103xX3xXexX242xX74xX3xX4xf00dxX3xXexX14xX103xX20xX21xX3xXc3xXcaxXdxX3xX1xX122xX20xX1xX3xX20xX23dxX6xX3xX2axX2bxX3xX1xX2bxX20xX21xX3xX5xX103xX75xXexX3xX20xX1xX23dxX20xX21xX3xX4xXcexX68xX3xX1xX475xXdxX3xXc3xX22xX368xX4xX3xXc3x13aa2xXexX3xX14xX6xX3xX2axX36dxX3xX7xX27xX4xX3xX74xX75xX20xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX470xX68xX472xX3xX26xX475xXb7xX3xX16bxX1xXe2xX20xX1xX3xX2axX122xX3xX2axXe9xX56xX3xX74xX2bxX3xX2axX3b1xX3xXexX14xXe2xX3xX3dxX590xX3xX16bxX1xX6xX74xXbxXdxX103xX20xX7xX3xX32dxX10xX6xX21xX68xX10xX3xX3dxX22xX23xX20xX21xX3xX20xX1xX22xX3xXc3xX22xX368xX4xX3xX4xX114xX4xX3xX4xX1xX68xX56xX2adxX20xX3xX21xXdxX6xX3xX2axX2bxX3xX4xX114xX4xX3xX20xX1xX2bxX3xX10exX122xX20xX1xX3xX5xX68xXe9xX20xX3xXexX1xX117xX3xXexX1xX6xX103xX3xX70xXc3xX103xX3xX20xXdxX3xXc3xXc7xX20xX21xX3xX3dxX2bxX56xXb6xX3xX4xX1xX103xX3xX2axX3b1xX3xXexX14xXe2xX3xXexX14xX2adxX20xX3xX10exX81xX20xX21xX3xX5dxX16xXbxX3xX1xX75xX20xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX2dxX38xX3xXexX14xX22xXa9xX4xX3xX79xX1xXdxX3xX74xX658xX6xX3xX21xXdxX81xXdxX3xX10exX92xXexX3xXc3xX242xX68xX3xX79xX1xX56fxXdxX3xXexX14xX6xX20xX1xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX103xX3dxX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX68xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX12xXcxX14xX103xX20xX21xX3xXc3xXcaxXdxX3xX1xX122xX20xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX1xXf1xX3xX4xXc7xX3xX5x111dfxX3xX4xX1xX235xX3xX4xXc7xX3xX165xX6xX56xX20xX10xX14xX3xX70bxX103xX103xX20xX10xX56xX3xX5xX2bxX3xX20xX21xX7bxXdxX3xX7xX6xX103xX3xX7xX114xX20xX21xX3xX20xX1xX1c5xXexX173xX3xX4xXc7xX3xX21xXdxX114xX3xXexX14xX3b1xX3xX4xX6xX103xX3xX20xX1xX1c5xXexX3xXexX14xX2adxX20xX3xXexX1xX3b1xX3xXexX14xX22xX23xX20xX21xX3xX4xX1xX68xX56xX117xX20xX3xX20xX1xX22xX368xX20xX21xXb7xX3xXb9xX1xX22xX20xX21xX3xX74xX7b1xX4xX3xX79xX2ccxX3xX20xX1xX23dxX20xX21xX3xXexXe2xX20xX1xX3xXexX103xX114xX20xX3xX2axXe9xXexX3xX4xX1xX1c5xXexX3xX1c5xX56xX3xX2axX36dxX3xXc3xXcaxXdxX3xX1xX122xX20xX1xX173xX3xX1xX6xX56xX3xX20xX1xXe9xX20xX3xXc3xX3b1xX20xX1xX3xX2axX36dxX3xX7xX27xX4xX3xX74xX75xX20xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xXc3xXcaxXdxX3xX10exXc7xX20xX21xX173xX3x15c48xXdxX14xX3xX1ffxX5xX10xX5dxX3xX406xX10xX14xX21xX68xX7xX103xX20xX3xX2axX2bxX3xX4xX114xX4xX3xX1xXf1xX4xX3xXexX14xX73axX3xXc3xXc4xX3xX4xX1xX27xX20xX21xX3xX74xXdxX20xX1xX3xX4xX1xX103xX3xX4xX114xX4xX3xX4xX1xX68xX56xX2adxX20xX3xX21xXdxX6xX3xX2axX2bxX3xX21xXdxXa9xXdxX3xX74xXcaxX3xXc3xXdxX2ccxX68xX3xX74xX7bxX20xX3xXexX12axX4xX3xX4xX242xX68xX3xX74xXcaxXexX3xX4xX1xXcexX20xX3xX5xXe2xX65xX3xX20xX1xXdxX36dxX68xX3xX20xX21xX7bxXdxX3xX7xX6xX103xX3xX4xX1xX22xX6xX3xX4xX1xX92xX4xX3xXc3xXc4xX3xX74xX6xX20xX21xX3xX2axX36dxX3xXexX1xX2bxX20xX1xX3xX4xX7bxX20xX21xX3xX4xX1xX103xX3xXc3xXcaxXdxX3xX10exXc7xX20xX21xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX103xX3dxX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX68xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX12xX165xX6xX56xX20xX10xX14xX3xX70bxX103xX103xX20xX10xX56xX3xX2axX2bxX3xX4xX114xX4xX3xXc3xX5efxX20xX21xX3xXc3xXcaxXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX22xX3xXb9xX6xX20xXdxX173xX3xXedxXdxX3dxXdxX4xX173xX3xX18fxX6xX14xX79xX173xX3xX406xX5xX10xXexX4xX1xX10xX14xX173xX284xX3xX4xX658xX20xX21xX3xX2axXa9xXdxX3xX1xX2bxX20xX21xX3xX5xX103xX75xXexX3xX4xX114xX20xX1xX3xX4xX1xXdxX74xX3xX79xX1xX7bxX20xX21xX3xX74xX475xXdxX3xX70bxX56xX6xX20xX3x109f3xXdxX7xX7xX173xX3xX18fxX6xX68xX5xX3xX99cxX4xX1xX103xX5xX10xX7xX173xX3xX43cxX3dxX4b7xXdxX20xX3xXedxX6xX20xX3xX3dxX10xX14xX3xX99cxX6xX14xX284xX3xX2dxXb7xX38xX3xX2axX1c0xX20xX3xX4xX27xX3xXexX1xX92xX20xX21xX3xX5xX368xXdxX173xX3xX2axX1c0xX20xX3xX4xX27xX3xXexX1xX2bxX20xX1xX3xX4xX7bxX20xX21xX173xX3xX1xXf1xX3xX2axX1c0xX20xX3xXc3xXdxX3xX1xX16xXexX3xXex11c50xX3xXexX1xX92xX20xX21xX3xX5xX368xXdxX3xX20xX2bxX56xX3xXc3xX16xX20xX3xXexX1xX92xX20xX21xX3xX5xX368xXdxX3xX79xX1xX114xX4xX173xX3xX1xXf1xX3xX2axX1c0xX20xX3xXc3xX6xX20xX21xX3xX2axX23dxX20xX21xX3xX10exX22xXa9xX4xX3xX4xX658xX20xX21xX3xX20xX1xX6xX68xX3xXexXdxX16xX20xX3xX2axX2bxX103xX3xX20xX21xX7bxXdxX3xXc3xX36dxX20xX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX1xX23dxX20xX21xX3xX79xX472xX3xX5x12ebdxX4xX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX22xXa9xX4xX3xX1ffxX20xX1xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX103xX3dxX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX68xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX12xX71xX1xX7bxX20xX21xX3xX4xX1xX68xX56xX117xX20xX3xX20xX1xX22xX368xX20xX21xX3xX5efxX20xX3xX2bxX103xX173xX3xX79xX1xX7bxX20xX21xX3xX4xXc7xX3xXc3xXcaxXdxX3xX1xX122xX20xX1xX3xXexX103xX2bxX20xX3xX20xX21xX7bxXdxX3xX7xX6xX103xX3xX20xX1xX22xX3xX4xX114xX4xX3xXc3xX1d6xXdxX3xXexX1xX1dxX3xX4xX73axX20xX3xX5xX75xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX21xX3xX2dxXb7xX38xX3xX5xX12axX4xX3xX20xX2bxX56xX3xX2axX1c0xX20xX3xX5xX2bxX3xX74xXcaxXexX3xXc3xXcaxXdxX3xX1xX122xX20xX1xX3xX14xX1c5xXexX3xX79xX1xXc7xX3xX10exX3b1xX3xXc3xX114xX20xX1xX3xX10exX75xXdxX3xXexX75xXdxX3xX18fxX14xX10xX74xXdxX10xX14xX3xX32dxX10xX6xX21xX68xX10xX3xX2axX2bxX3xX4xX12axXbxX3xX4xX1xXcexX68xX3x13142xX68xXb7xX3xX26xX12axX20xX21xX3xX5xX2bxX3xX2dxXb7xX38xX3xX5xX12axX4xX3xX20xX2bxX56xX3xX79xX1xX7bxX20xX21xX3xX4xX73axX20xX3xX5xX2bxX3xX74xXcaxXexX3xXc3xXcaxXdxX3xX10exXc7xX20xX21xX3xX2axXa9xXdxX3xX7xX27xX4xX3xX74xX75xX20xX1xX3xX79xX1xX1dxX20xX21xX3xX79xX1xXdxX16xXbxX3xX4xXc7xX3xXexX1xX117xX3xX114xXbxX3xXc3xX7b1xXexX3xX5xX1d6xXdxX3xX4xX1xX3ccxXdxX3xX2axXa9xXdxX3xX4xX114xX4xX3xXc3xX1d6xXdxX3xXexX1xX1dxX3xX20xX1xX22xX3xXexX1xX68xX56fxX3xX4xX73axX20xX3xX70bxX103xX20xX6xX5xX3dxX103xX3xX1xX6xX56xX3xX16bxX6xX14xX5xX103xX7xX3xXcxX10xX2axX10xX267xX3xX20xX1xX22xX20xX21xX3xX10exXcexX56xX3xX21xXdxX23xX3xX1xXf1xX3xX5xX75xXdxX3xX5xX2bxX3xX74xXcaxXexX3xXc3xXcaxXdxX3xX10exXc7xX20xX21xX3xX21xXdxX475xXdxX3xX2axX2bxX3xX5xX122xX3xX5xX368xX74xX173xX3xX10exXdxX16xXexX3xX4xX114xX4xX1xX3xXc3xX1e6xX3xX10exX1e9xXbxX3xXc3xX1d6xXdxX3xXexX1xX1dxX3xX79xX117xX3xX4xX81xX3xXexX14xX103xX20xX21xX3xX20xX1xX23dxX20xX21xX3xXexX122xX20xX1xX3xX4xX81xX20xX1xX3xX79xX1xXc7xX3xX79xX1xX387xX20xX3xX20xX1xX1c5xXexXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX103xX3dxX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX68xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX12xXedxX73axX20xX21xX3xX20xX21xX68xX56xX2ccxXexX3x16b5exX68xX16xX3xX2axX1c0xX20xX3xXc3xX6xX20xX21xX3xX4xX1xX23xX3xXc3xX368xXdxX3xX2axX2bxX3xX21xXf1xXdxX3xXexX2adxX20xX3xX1xXf1xX173xX3xXexX1xX1c5xXexX3xX10exX75xXdxX3xX4xX2bxX20xX21xX3xX20xX21xX2bxX56xX3xX4xX2bxX20xX21xX3xX14xX23xXdxX3xX5dxX6xXb7xX3xX2dxXb7xX38xX3xX5xX12axX4xX3xX20xX2bxX56xX3xX1xXdxX2ccxX20xX3xX20xX21xX68xX56xX2adxX20xX3xX1xX122xX20xX1xX3xX5xX2bxX3xX74xXcaxXexX3xX70xX4xX103xX20xX3xXde5xX68xX472xXb6xX3xX21xXdxX2bxX3xX3dxX3ccxX173xX3xXexXdxX20xX1xX3xXde5xX68xX114xXdxX3xX2axX2bxX3xXc3xX242xX56xX3xX10exX81xX20xX3xX5xf8adxX20xX1xXb7xX3xX16bxX103xX20xX3xXde5xX68xX472xX3xXc3xXc7xX3xXexX1xX117xX3xX79xX16xXexX3xX5xXdx16bc4xX68xX3xX4xX68xXcaxX4xX3xXc3xX23xXdxX3xX4xX1dxX6xX3xXc3xX1d6xXdxX3xXexX1xX1dxX3xX10exX1c5xXexX3xX4xX27xX3xX5xX12axX4xX3xX20xX2bxX103xX173xX3xX2axX2bxX3xX10exX2b1xX20xX21xX3xX10exX1c5xXexX3xX4xX27xX3xXbxX1xX22xX3ccxX20xX21xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xX2bxX20xX1xX3xXc3xXcaxX20xX21xX3xX21xX122xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX103xX3dxX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX68xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX12xX26xXdxX36dxX68xX3xXc3xX114xX20xX21xX3xX7xX368xX3xX56fxX3xX2dxX38xX3xX5xX2bxX3xX10exX81xX20xX3xX20xX387xX20xX21xX3xX7xX114xXexX3xXexX1xX1dxX3xXexXdxX36dxX74xX3xXexX2bxX20xX21xX3xXexX14xX103xX20xX21xX3xX10exX1c5xXexX3xX4xX27xX3xX4xX242xX68xX3xXexX1xX1dxX173xX3xX74xXf1xXdxX3xX2axX3b1xX3xXexX14xXe2xX3xXc3xX36dxX68xX3xX4xXc7xX3xXexX1xX117xX3xX10exXdxX16xX20xX3xX4xX3ccxX3xX1xXcaxXdxX3xX74xX2bxX3xX74xX122xX20xX1xX3xX4xXc7xX3xXexX1xX2bxX20xX1xX3xX10exX2bxX20xX3xXexX1xX92xX20xX21xX173xX3xX20xX21xX6xX56xX3xX4xX81xX3xXc3xX16xX20xX3xXedxX6xX20xX3xX3dxX10xX14xX3xX99cxX6xX14xX3x11304xX3xX20xX21xX22xX23xXdxX3xX21xX114xX4xX3xXc3xX36dxX20xX3xX4xX1dxX6xX3xX470xX68xX472xX3xXc3xX475xX3xX4xX359xX20xX21xX3xX4xXc7xX3xX79xX1xX81xX3xX20xX387xX20xX21xX3xXbxX1xX114xXexX3xXc3xXcaxX20xX21xX3xXexX1c5xX20xX3xX4xX7bxX20xX21xX173xX3xX79xX1xXdxX3xX79xX1xX7bxX20xX21xX3xX3dxX22xXa9xXdxX3xX4xX1xXbabxX4xX3xX5xX242xX20xX3xXexX14xX103xX20xX21xX3xX74xX658xX6xX3xX10exXc7xX20xX21xX3xX20xX2bxX56xX3xX4xX114xX4xX3xX10exX2bxX20xX3xXexX1xX92xX20xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX2dxX68xX3xXc3xX16xX20xX3xX20xX21xX6xX56xX3xX7xX6xX68xX3xX4xX12axX3xXbxX1xX114xXexX3xX10exXc7xX20xX21xX3xX5xX2adxX20xX3xX4xX1dxX6xX3xX6xX20xX1xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX103xX3dxX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX68xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX12xX71xXdxX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX2ccxX74xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX114xX4xX3xXexX14xXbabxX3xX4xXcaxXexX173xX3xX10exX81xX20xX3xX5xXe75xX20xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX7bxX20xX21xX3xX5xXa9xX20xX173xX3xX2axX2bxX3xX7xX590xX3xX4xX114xX103xX3xX21xXdxX2bxX3xX4xX1dxX6xX3xX99cxXdxX14xX3xX1ffxX5xX10xX5dxX3xXfacxX3xX1xX68xX1c5xX20xX3xX5xX68xX56xX2ccxX20xX3xX2axXdxX2adxX20xX3xXexX14xX22xX56fxX20xX21xX3xX4xXcexX68xX3xX5xX75xX4xX3xX10exXcaxX3xX5xX2bxX3xX20xX1xX23dxX20xX21xX3xXexX14xX3b1xX3xX21xXdxX114xX3xX2dxXb7xX38xX3xX4xXc7xX3xXc3xX22xX368xX4xX3xX5xX12axX4xX3xX20xX2bxX56xX3xX74xX2bxX3xX4xX114xX4xX3xX4xXcexX68xX3xX5xX75xX4xX3xX10exXcaxX3xX79xX1xX114xX4xX3xX79xX1xX7bxX20xX21xX3xXexX1xX117xX3xX4xXc7xXb7xX3xXcxX1xX2adxX74xX3xX2axX2bxX103xX3xXc3xXc7xX173xX3xX7xX590xX3xXc3xX103xX2bxX20xX3xX79xX16xXexX173xX3xXexXe2xX20xX1xX3xX79xX235xX3xX5xX68xXe9xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX114xX4xX3xX4xX242xX68xX3xXexX1xX1dxX3xXexX14xX103xX20xX21xX3xXc3xXcaxXdxX3xX1xX122xX20xX1xX3xX5xX2bxX3xX7xX27xX4xX3xX74xX75xX20xX1xX3xXexX103xX3xX5xXa9xX20xX3xX74xX6xX20xX21xX3xXc3xX16xX20xX3xX4xX1xX103xX3xX1xXf1xX3xXexX1xX2bxX20xX1xX3xX4xX7bxX20xX21xX173xX3xXexX1xX92xX20xX21xX3xX5xX368xXdxXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX103xX3dxX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX68xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX12xX16bxXc7xX3xXexX1xX117xX173xX3xX20xX1xX23dxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX16xX20xX3xXexX1xX92xX20xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX2dxX38xX3xX2axX2bxX3xX2axXdxX2ccxX4xX3xX1xXf1xX3xXc3xX6xX20xX21xX3xX3dxX1c0xX20xX3xXc3xX242xX68xX3xX20xX21xX103xX75xXdxX3xX1xX75xX20xX21xX3xX5xX2bxX74xX3xX20xX1xXdxX36dxX68xX3xX20xX21xX22xX23xXdxX3xX79xX1xX7bxX20xX21xX3xXbxX1xXbabxX4xX3xX2axX2bxX3xX10exX1c5xXexX3xX20xX21xX23xX3xX79xX1xXdxX3xX20xX1xX122xX20xX3xX2axX2bxX103xX3xX4xX1xX1c5xXexX3xX5xX22xX368xX20xX21xX3xXc3xXcaxXdxX3xX1xX122xX20xX1xX3xX4xX658xX20xX21xX3xX2axXa9xXdxX3xX5xX1d6xXdxX3xX4xX1xX3ccxXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX2dxXb7xX38xXb7xX3xXb9xX1xX22xX20xX21xX173xX3xX20xX1xX22xX3xX20xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX4xX3xXc3xXc4xX3xX14xX1c5xXexX3xXexX590xX3xX1xX2bxX103xX3xX2axX36dxX3xXexX14xXdxX16xXexX3xX5xXe2xX3xX10exXc7xX20xX21xX3xXc3xX114xX3xX4xX1dxX6xX3xX1xXf1xX3xX70xX79xX72xX3xX74xX75xX20xX1xX3xX79xX1xX7bxX20xX21xX3xXbxX1xX81xXdxX3xX5xX2bxX3xX79xX72xX3xX4xX1xXdxX16xX20xX3xXexX1xX92xX20xX21xX173xX3xX74xX2bxX3xX79xX72xX3xX4xX1xXdxX16xX20xX3xXexX1xX92xX20xX21xX3xX74xXa9xXdxX3xX5xX2bxX3xX79xX72xX3xX74xX75xX20xX1xXb6xXb7xX3xXedxX2bxX3xX2dxXb7xX38xX3xXc3xX6xX20xX21xX3xX5xX2bxX3xX74xXcaxXexX3xX4xXcexX68xX3xX5xX75xX4xX3xX10exXcaxX3xX20xX1xX22xX3xXexX1xX16xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99cxX103xX68xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX103xX3xX0xX7xXexX14xX103xX20xX21xX12xX13fxX103xX20xX21x181cfxX6xXb7xX4xX103xX74xXb7xX2axX20xX0xX3fxX7xXexX14xX103xX20xX21xX12xX0xX3fxXbxX12
HongDuong