Con mắt khổng lồ trên sa mạc Sahara làm đau đầu giới nghiên cứu
Cấu trúc Richat hay "con mắt của châu Phi" có đường kính 10 km và niên đại 100 triệu năm, từng là bí ẩn khoa học trong thời gian dài.
2c53x6396x42d7x5851x60a6x89e9x9e8bx7d83x3cc5xX7xb2cexa80cxc171x54c2x5696x78c8xX5x4778xXax90a5x99cbx7556x662fxX3xb809x9e23xXexX3x53b9xX1x685bxX15xb7e7xX3xX5x8a62xX3xXex7ebexa53dxX15xX3xX7xX6xX3xX17xb562xX4xX3x82cexX6xX1xX6xX25xX6xX3xX5x64f3xX17xX3xbe5exX6x52bcxX3xX3bx634axX3dxX3xX1fxXdxbe93xXdxX3xX15xX1fxX1xXdxX26xX15xX3xX4x9259xX3dxX0x611axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8f10xX10xX6xae27xXaxX12xX13x5b36xX3dxX3xXexX25xb210xX4xX3x5a64xXdxX4xX1xX6xXexX3xX1xX6x417cxX3xXaxX4xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX4x80bdxX6xX3xX4xX1x9c69xX3dxX3x6522xX1xXdxXaxX3xX4x6bc4xX3xX3bx7f73x4e60xX15xX1fxX3xX1bxd176xX15xX1xX3xX2xacf7xX3xX1bxX17xX3x4602xX38xX3xX15xXdxX26xX15xX3xX3bxX2dxXdxX3xX2xXa2xXa2xX3xXexX25xXdxaf34xX3dxX3xX15xa772xX17xb824xX3xXex4f89xX15xX1fxX3xX5xX38xX3x9361xX9dxX3xb20bxX15xX3xX1bxX1xX14xX6xX3xX1x8e13xX4xX3xXexX25xX14xX15xX1fxX3xXexX1xX98xXdxX3xX1fxXdxX6xX15xX3xX65xX38xXdx6488xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc60xX14xX65xX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xc9caxXex512fxX6xX5xXdxX1fxX15x8855xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25x8191xXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX4xX10xX10dxX14xXcax85f7xX10xX4xXexX3xX65xX1fxX17xX10xX65xXdxX6xX3xXa7xXdxX65xX10xX14xX3xX17xXbxc9c6xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxc08bxXdxX65xXexX1xX113xX3x65c9xX2xc1daxXbxX10bxX11bxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX113xX3xc84bxX145xX145xXbxX10bxX11bxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX53xX6xXbxXbxX7xX53xX14xXbxX10xX15xX53xX17xX10xX65xXdxX6xX53xXexX1xX3dxX17xXcax3150xXbxX9xX15xX10xX14fxX7xX53xX2x3fa7xXa2xXa2xX53xX2xX165x5ff7xX65xac7fxX2xX199xX145xX145xX158xX158xXexX191xX156xX2xX156xX5xXa2xX10dxXa7xX15xX10xX10xX7axX10xX10dxX2xX199xX145xX156xX199xcdf2xX191xX1b4xX199xX156xX10dxX156xX156xXecxX130xXbxX1fxXaxX3xX65xX6xXexX6xX10dxXexX7axXbxX10xX9xXaxXa7xXdxX65xX10xX14xX53xX17xXbxX145xXaxX3xX65xX6xXexX6xX10dxX10xX15xX4xX14xX65xX10xX9xXax4128xXfcxX62x8098x6c21xX5xX65x8137xXcaxXa7xXfcxX10xc1f9xX145xX1e9xX15xX30xX8exX2xX8exXbxX1xX8exX7axX10bxX53x9482xX4x3c54xX4x7ef0xX156xX10xX197xX5xb601xX203xX17xX1e8xX7xXcxX1fxX145xX1f1xX15xX1ffxbd87x7d73xX1fxb1faxX199xX208xX197x2f33xX165xX213xX165xX1b4x3d74xX53xX10x9737xX1fxX14fxX15xX201xX15x38e0xXcxXcxXexX1e9xX201xX71xX130xXbxX199xX156xX14fxX7axXdxXex54a1xX71xX216xX216xXbxX214xX228xX197xX6xX53xX1e9xX222xX214xX1e5xX201xX1ecxX1e8xXexX237xX1fxX1f1xX15xX197x47dbxX1bxX214xX208xX10xX1ecx3601xX158xXfcx5d16xX214xX8exXa2xX156xX4xX8exX21fxX254xX158xXfcxX1e5xX4xX1f1xX228xX130xX1e5xbbc7xX1ecxX2xX14x876cxX5xX26cxXfcxX21axX208xX254xX158xXfcxX7xX199xXcaxX208xX1f1xX257xXcxX197xX156xX30xX7xX10xX1fxX13xX1e9xX1ffxXcaxXcaxX214xX8exX65xX1ffxX268xXexX25xX24exX237xX1xX25xX254xX158xXfcxX1ffxXfcxX145xX254xX165xX237xXaxX3xX65xX6xXexX6xX10dxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX1fxX15xX113xX3xX5xX10xX222xXexX11bxXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX3dxX17xXcaxX3xX65xX1xXdxX65xX10xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX113xX3xX1b4xX158xXa2xXbxX10bxX11bxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX113xX3xX199xX145xX197xXbxX10bxX11bxX3xX65xXdxX7xXbxX5xX6xX7axX113xX3xXcaxX5xX14xX4xX1bxX11bxX3xX17xX6xX25xX1fxXdxX15xX10dxX5xX10xX222xXexX113xX3xX6xX3dxXexX14xX11bxX3xX17xX6xX25xX1fxXdxX15xX10dxX25xXdxX1fxX1xXexX113xX3xX6xX3dxXexX14xX11bxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX53xX53xXdxXecxXcaxX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxXa7xX15xX53xX15xX10xX14fxX7xX53xX2xX191xXa2xXa2xX53xX2xXa2xX1b4xX65xX199xX2xX199xX199xX199xXa2xX156xXexX191xX158xX165xX197xX5xX2xXa2xX10dxX15xX15xX15xX15xX15xX15xX15xX15xX15xX15xX15xX15xX15xX15xX15xXecxX130xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX5xX22xX3xXexX25xX26xX15xX3xX7xX6xX3xX17xX2dxX4xX3xX30xX6xX1xX6xX25xX6xX3xX5xX38xX17xX3xX3bxX6xX3dxX3xX3bxX40xX3dxX3xX1fxXdxX45xXdxX3xX15xX1fxX1xXdxX26xX15xX3xX4xX50xX3dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX14xX65xX7axXaxX12xX0xX7xXexX25xX14xX15xX1fxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX26xX15xX3xX26cxX3dxX6xX15xX113xX0xX53xX7xXexX25xX14xX15xX1fxX12xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX25xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX3dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10dxXexX1xX3dxX17xXcaxX10dxX6xX15xX65xX10dxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfcxX9dxX3xXcdxX15xX3xXa7x30eaxX3xX15xX1fxX97xX98xXdxX3xXa7x8a1fxX15xX3xX4xX1xX3dxX7ax4a77xX15xX3xX15xX1x5251xX15xX1fxX3xXex8b75xX15xX1fxX3xX3bx9fd7xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX5xX22xX3xX10bxX8bxX7axX3xX65x5f85xX15xX1fxX3xXcax36baxXdxX3xX3bxX495xX3xX4xX1dxX3xX15xX1dxXdxX3xXexXdxc6d4xX15xX1fxXaxX3xX1xX25xX10xX222xX9xXaxX53xX1fxXdxX6xXdxX10dxXexX25xXdxX53xXcaxXdxX10dxX6xX15xX10dxXa7xX10xX10dxX15xX1fxX3dxX14xXdxX10dxXa7xX6xX15xX10dxX4xX1xX3dxX7axX10xX15xX10dxX15xX1xX3dxX15xX1fxX10dxXexX6xX15xX1fxX10dxX65xX6xX10dxX1bxX1xX14xX15xX1fxX10dxX5xX14xX10dxX10bxX6xX7axX10dxX65xX3dxX15xX1fxX10dxXcaxX6xXdxX10dxX65xX6xX10dxX4xX14xX10dxX15xX14xXdxX10dxXexXdxX10xX15xX1fxX53xX2xX199xX191xX2xX145xX156xXecxX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX53xX17xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX158xXa2xX53xX15xX10xX14fxX7xX53xX2xX1b4xX165xX158xX53xX2xXa2xX156xX65xX2xX158xX158xXa2xX197xX158xX1b4xXexX191xX197xX2xXa2xX5xX2xXecxX130xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX5xX22xX3xXexX25xX26xX15xX3xX7xX6xX3xX17xX2dxX4xX3xX30xX6xX1xX6xX25xX6xX3xX5xX38xX17xX3xX3bxX6xX3dxX3xX3bxX40xX3dxX3xX1fxXdxX45xXdxX3xX15xX1fxX1xXdxX26xX15xX3xX4xX50xX3dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXa7xX12xX0xX7xXexX25xX14xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfcxX9dxX3xXcdxX15xX3xXa7xX476xX3xX15xX1fxX97xX98xXdxX3xXa7xX47fxX15xX3xX4xX1xX3dxX7axX486xX15xX3xX15xX1xX48bxX15xX1fxX3xXexX490xX15xX1fxX3xX3bxX495xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX5xX22xX3xX10bxX8bxX7axX3xX65xX4a5xX15xX1fxX3xXcaxX4aaxXdxX3xX3bxX495xX3xX4xX1dxX3xX15xX1dxXdxX3xXexXdxX4b9xX15xX1fxXaxX3xX1xX25xX10xX222xX9xXaxX53xX1fxXdxX6xXdxX10dxXexX25xXdxX53xXcaxXdxX10dxX6xX15xX10dxXa7xX10xX10dxX15xX1fxX3dxX14xXdxX10dxXa7xX6xX15xX10dxX4xX1xX3dxX7axX10xX15xX10dxX15xX1xX3dxX15xX1fxX10dxXexX6xX15xX1fxX10dxX65xX6xX10dxX1bxX1xX14xX15xX1fxX10dxX5xX14xX10dxX10bxX6xX7axX10dxX65xX3dxX15xX1fxX10dxXcaxX6xXdxX10dxX65xX6xX10dxX4xX14xX10dxX15xX14xXdxX10dxXexXdxX10xX15xX1fxX53xX2xX199xX191xX2xX145xX156xXecxX1xXexX17xXaxX12xXfcxX9dxX3xXcdxX15xX3xXa7xX476xX3xX15xX1fxX97xX98xXdxX3xXa7xX47fxX15xX3xX4xX1xX3dxX7axX486xX15xX3xX15xX1xX48bxX15xX1fxX3xXexX490xX15xX1fxX3xX3bxX495xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX5xX22xX3xX10bxX8bxX7axX3xX65xX4a5xX15xX1fxX3xXcaxX4aaxXdxX3xX3bxX495xX3xX4xX1dxX3xX15xX1dxXdxX3xXexXdxX4b9xX15xX1fxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX25xX14xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX24exX1xX48bxX15xX1fxX3xXbxX1xX8bxX15xX3xXexX9dxX4xX1xX3xX17xX45xXdxX3xX3bxX8bxX7axX3xX4xX86xX6xX3xX4xX495xX4xX3xX15xX1xX38xX3xX1bxX1xX14xX6xX3xX1xXd6xX4xX3xX3bxX4b9xX15xX3xXexXc3xX3x4b40xX2dxXdxX3xX1xXd6xX4xX3xX216xX10bxX222xX14xX25xX65xXc0xX3xX1ecxX15xX1xXc0xX3xXbxX1xX40xX15xX3xX15xX38xX14xX3xX1xb43axX3xX5xcc0bxX3xXcaxX9dxX3xXcdxX15xX3xXa7xX476xX3xX15xX1fxX97xX98xXdxX3xXa7xX47fxX15xX3xX4xX1xX3dxX7axX486xX15xX3xX15xX1xX48bxX15xX1fxX3xXexX490xX15xX1fxX3xX3bxX495xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX5xX22xX3xX65xX4a5xX15xX1fxX3xX15xX26xX15xX3xXcaxX4aaxXdxX3xX3bxX495xX3xX4xX1dxX3xX30xXexX14xX15xX10xX1xX10xX15xX1fxX10xX3xX4xX495xX4xX1xX3xX3bxX8bxX7axX3xX1x5a02xX15xX3xX199xXa2xXa2xXa2xX3xX15xXbexX17xXecxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXa7xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax6dd4xX13xX1dxX15xX1fxX3xX3bxca85xX6xX3xX15xX1fx7a97xX4xcad9xX3xXcaxd232xX4xX3xX4xX1xX495xX7axX3xX15xX1fxd0b4xX15xX3xX15xX1fxX7cbxXexX3xXexX25xX26xX15xX3xX7xX6xX3xX17xX2dxX4xX3xX7xX3dxX7d0xXexX3xX15xb99axX6xX3xXexX1xX4b9xX3xX1bx6a08xXaxX3xX1xX25xX10xX222xX9xXaxX53xX65xX3dxX10dxX5xXdxX4xX1xX53xX4xX14xX15xX1fxX10dxX65xXdxX6xX10dxX15xX1fxX3dxX4xX10dxXcaxX14xX4xX10dxX4xX1xX6xX7axX10dxX15xX1fxX3dxX15xX10dxX15xX1fxX3dxXexX10dxXexX25xX10xX15xX10dxX7xX6xX10dxX17xX6xX4xX10dxX7xX3dxX14xXexX10dxX15xX3dxX6xX10dxXexX1xX10xX10dxX1bxX7axX53xX2xX199xX165xX1b4xX165xX1b4xXecxX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX53xX17xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX158xXa2xX53xX15xX10xX14fxX7xX53xX2xX1b4xX2xX1b4xX53xX197xX197xX65xX145xX2xXa2xX2xXa2xX199xX2xXexX199xXa2xX165xX158xX5xXa2xXecxX130xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX5xX22xX3xXexX25xX26xX15xX3xX7xX6xX3xX17xX2dxX4xX3xX30xX6xX1xX6xX25xX6xX3xX5xX38xX17xX3xX3bxX6xX3dxX3xX3bxX40xX3dxX3xX1fxXdxX45xXdxX3xX15xX1fxX1xXdxX26xX15xX3xX4xX50xX3dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXa7xX12xX0xX7xXexX25xX14xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7bfxX13xX1dxX15xX1fxX3xX3bxX7c6xX6xX3xX15xX1fxX7cbxX4xX7cdxX3xXcaxX7d0xX4xX3xX4xX1xX495xX7axX3xX15xX1fxX7daxX15xX3xX15xX1fxX7cbxXexX3xXexX25xX26xX15xX3xX7xX6xX3xX17xX2dxX4xX3xX7xX3dxX7d0xXexX3xX15xX7f4xX6xX3xXexX1xX4b9xX3xX1bxX7fcxXaxX3xX1xX25xX10xX222xX9xXaxX53xX65xX3dxX10dxX5xXdxX4xX1xX53xX4xX14xX15xX1fxX10dxX65xXdxX6xX10dxX15xX1fxX3dxX4xX10dxXcaxX14xX4xX10dxX4xX1xX6xX7axX10dxX15xX1fxX3dxX15xX10dxX15xX1fxX3dxXexX10dxXexX25xX10xX15xX10dxX7xX6xX10dxX17xX6xX4xX10dxX7xX3dxX14xXexX10dxX15xX3dxX6xX10dxXexX1xX10xX10dxX1bxX7axX53xX2xX199xX165xX1b4xX165xX1b4xXecxX1xXexX17xXaxX12xX7bfxX13xX1dxX15xX1fxX3xX3bxX7c6xX6xX3xX15xX1fxX7cbxX4xX7cdxX3xXcaxX7d0xX4xX3xX4xX1xX495xX7axX3xX15xX1fxX7daxX15xX3xX15xX1fxX7cbxXexX3xXexX25xX26xX15xX3xX7xX6xX3xX17xX2dxX4xX3xX7xX3dxX7d0xXexX3xX15xX7f4xX6xX3xXexX1xX4b9xX3xX1bxX7fcxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX25xX14xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX25xX14xX15xX1fxX3xX7xX3dxX7d0xXexX3xX1fxX40xX15xX3xX15xX7f4xX6xX3xXexX1xX4b9xX3xX1bxX7fcxXc0xX3xX17xXdxXbaxX15xX1fxX3xX1xX7d0xX3xX237xX6xX25xXa7xX6xX203xX6xX3xX1xX6xX7axX3xX7bfxX13xX1dxX15xX1fxX3xX3bxX7c6xX6xX3xX15xX1fxX7cbxX4xX7cdxX3xX15x4e14xX17xX3xc34axX3xX7xX6xX3xX17xX2dxX4xX3xXexX1xX3dxX73bxX4xX3xXbxX1xX9dxX6xX3xXcaxX18xX4xX3xXcxX3dxX25xX1bxX17xX10xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xXa7x4a66xX15xX3xXcaxX7d0xX4xX3xX4xX1xX495xX7axX3xX15xX1fxX7daxX15xX3xX15xX1fxX7cbxXexX3xX4xX1xX97xX6xX3xX4xX94xX3xX65xX69xX3dxX3xX1xXdxXbaxX3dxX3xX15xX1fxXc3xX15xX1fxX3xX5xX2dxXdxXecxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXa7xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX2dxX15xX3xX1xX495xX15xX3xXcaxXdxX4b9xX15xX3xX1xX22xX3xX15xX97xX45xX4xX3xX15xX1fxXd6xXexX3xX5xX45xX15xX3xX15xX1xX69xXexX3xXcxX25xX3dxX15xX1fxX3xX201xX3dxX7d0xX4xX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xX3bxX22xX15xX1fxX3xX4x888fxXaxX3xX1xX25xX10xX222xX9xXaxX53xX65xXdxX10xX17xX10dxX15xX14xX15xX1fxX53xX1xX6xX15xX10dxX1xX6xX15xX10dxXcaxXdxX10xX15xX10dxX1xX14xX10dxX15xX3dxX14xX4xX10dxX15xX1fxX14xXexX10dxX5xX14xX15xX10dxX15xX1xX6xXexX10dxXexX25xX3dxX15xX1fxX10dxX26cxX3dxX14xX4xX10dxXexX1xX6xX15xX1xX10dxX65xX14xX15xX1fxX10dxX4xX14xX53xX2xX199xX165xXa2xXa2xX2xXecxX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX53xX17xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX158xXa2xX53xX15xX10xX14fxX7xX53xX2xX1b4xX2xX156xX53xX197xX197xX65xX199xXa2xX1b4xX145xX197xX2xX1b4xXexX165xXa2xX2xX1b4xX5xXa2xXecxX130xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX5xX22xX3xXexX25xX26xX15xX3xX7xX6xX3xX17xX2dxX4xX3xX30xX6xX1xX6xX25xX6xX3xX5xX38xX17xX3xX3bxX6xX3dxX3xX3bxX40xX3dxX3xX1fxXdxX45xXdxX3xX15xX1fxX1xXdxX26xX15xX3xX4xX50xX3dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXa7xX12xX0xX7xXexX25xX14xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX2dxX15xX3xX1xX495xX15xX3xXcaxXdxX4b9xX15xX3xX1xX22xX3xX15xX97xX45xX4xX3xX15xX1fxXd6xXexX3xX5xX45xX15xX3xX15xX1xX69xXexX3xXcxX25xX3dxX15xX1fxX3xX201xX3dxX7d0xX4xX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xX3bxX22xX15xX1fxX3xX4xXad5xXaxX3xX1xX25xX10xX222xX9xXaxX53xX65xXdxX10xX17xX10dxX15xX14xX15xX1fxX53xX1xX6xX15xX10dxX1xX6xX15xX10dxXcaxXdxX10xX15xX10dxX1xX14xX10dxX15xX3dxX14xX4xX10dxX15xX1fxX14xXexX10dxX5xX14xX15xX10dxX15xX1xX6xXexX10dxXexX25xX3dxX15xX1fxX10dxX26cxX3dxX14xX4xX10dxXexX1xX6xX15xX1xX10dxX65xX14xX15xX1fxX10dxX4xX14xX53xX2xX199xX165xXa2xXa2xX2xXecxX1xXexX17xXaxX12xX62xX2dxX15xX3xX1xX495xX15xX3xXcaxXdxX4b9xX15xX3xX1xX22xX3xX15xX97xX45xX4xX3xX15xX1fxXd6xXexX3xX5xX45xX15xX3xX15xX1xX69xXexX3xXcxX25xX3dxX15xX1fxX3xX201xX3dxX7d0xX4xX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xX3bxX22xX15xX1fxX3xX4xXad5xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX25xX14xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX62xX22xX3xX15xX97xX45xX4xX3xX15xX1fxXd6xXexX3xX5xX45xX15xX3xX15xX1xX69xXexX3xXcxX25xX3dxX15xX1fxX3xX201xX3dxX7d0xX4xX3xX3bxX6xX15xX1fxX3xXcaxX7c6xX3xX1bxX1x73cbxX3xX1xX2dxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX94xX15xX1fxX3xXa7xX38xX3xX4xX94xX3xXexX1xX486xX3xX7xX45xX17xX3xXexX25xXa27xX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xX17xX73bxXexX3xX3bxX22xX15xX1fxX3xX4xXad5xX3xX1xX14x728exX4xX3xX7xX6xX3xX17xX2dxX4xX3xX15xX4b9xX3dxX3xX1xX2dxX15xX3xX1xX495xX15xX3xXexXdxX4b9xXbxX3xXexX7cbxX4xX3xX1bxX738xX14xX3xX65xX38xXdxXecxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXa7xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX3dxX5xX12xX0xX65xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX53xX65xXdxXa7xX12xX0xX53xX65xXdxXa7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX14xX3dxX25xX4xX10xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX1fxX15xX113xX3xX5xX10xX222xXexX11bxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXa7xX15xX10xX10bxXbxX25xX10xX7xX7xXecxX15xX10xXexX0xX53xXbxX12