Lấy ý kiến nhân dân Hà Tĩnh công nhận 16 người hoạt động cách mạng
(Baohatinh.vn) - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa lập danh sách trích ngang 16 hồ sơ người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đã hy sinh, từ trần để nhân dân tham gia ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định công nhận.
c585x121f7x1098bx10156x15217xe1c9x13e11xd12fx135a7xX7x153f2x140d0xd07fx1430fx10f94xf712xX5x11504xXaxX3xX7xXexfd08xX5xX10xX9xXaxXexX10x1378axXex127ddxX6xX5xXdx16705x10757x152cexX3x14778x133a3xX7xXexXdx15160xX15x13db4xXax165c0x1058bxc8c3xX15xX3xf1c2xX3x13b96xXdxc8a8xX23xX3xX23xX1xd3e6xX23xX3x15ecdxX3dxX23xX3x13137x158eexX3xXcxed0bxX23xX1xX3xX4xe142xX23xX22xX3xX23xX1xe8f0xX23xX3xX2xf8a5xX3xX23xX22x14453x14984xXdxX3xX1x16034x12584xXexX3xe730x126ffxX23xX22xX3xX4x120a7xX4xX1xX3x12f5bxX61xX23xX22xX0xd03dxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX40xXaxX2fxf5b2xX6xX23xX3xXcx131e7xX3xX4xX1x1143bxX4xX3xXcx12598xX23xX1xX3x10476xX15xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xc9c2x156f6xX6xX3xX5xX53xXbxX3xX40xX6xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xXexe202x14d9dxX4xX1xX3xX23xX22xX6xX23xX22xX3xX2xX57xX3xX1x133dfxX3xX7xce56xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX1xX60xX61xXexX3xX64xX65xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX6exX61xX23xX22xX3xXexXb7xX5bxcfc3xX4xX3xX23xX22xX45xX15xX3xX2xX73xX2xX73xX2x141a5x11df3x105e8xX3xXa4xX45xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX1xX60xX61xXexX3xX64xX65xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX6exX61xX23xX22xX3xXexXa5xX3xX23xX22xX45xX15xX3xX2xX73xX2xX73xX2xXf5xXf6xXf7xX3xX64xX38xX23xX3xXexXb7xX5bxXe8xX4xX3xX23xX22xX45xX15xX3xXcxX8dxX23xX22xX3xX36xX1x1219cxXdxX3xX23xX22xX1xX48xX6xX3xX2xXf5xX73xda81xX73xX2xXf5xXf6xXf7xX3xX64x10b91xX3xX1xX15xX3xX7xXdxX23xX1xfbb5xX3xXexXa5xX3xXexXb7x1134exX23xX3xX64x14ec9xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xXexX1xX6xX6exX3xX22xXdxX6xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xXexXb7xX5bxXe8xX4xX3xX36xX1xXdxX3xXexXb7x134c1xX23xX1xX3xX88xX6xX23xX3xXcxX1xX5bxX5cxX23xX22xX3xXa4xf47axX3xXcxX95xX23xX1xX3xX99xX15xX3xd125xX27xX15xX38xXexX3xX64xd8f0xX23xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX23x16465xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX60xX40xX15xX3xXbxd637xX10xX23xXexX10xXb7xXaxX2fxX0xXdxX6exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xXexX1xX27xX6ex11876xX3xX40xX1xXdxX40xX10xX3xXdxX1d0xX10xX23xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxc922xXdxX40xXexX1xX24xX3xX57xX2xXf7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf6xX2x1183bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxX1baxX1e9xX6xX60xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxXa4xX23xX73xX23xX10xX201xX7xX73xX2xXf5xXf6x16017xX73xX2xX219xX57xX40x12568xX248xX2xXf7xXf7xXf6xX149xXexXf6xX2xX57xX2xX5xXf5xX1ex14555xX242xXf5xX248xX2bxX1e9xX257xX2bxX242xXf5xX242xX10xXf5xX219xX248xX219xX4xXf5xX57xX2bxX1baxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX23xX3xX2xX57xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX1xX60xX61xXexX3xX64xX65xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX6exX61xX23xX22xXaxX3xX73xX2fxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX60xX40xX15xXaxX2fxXcxXb7xX60xX23xX22xX3xX7x12d5cxX3xX23xX45xX15xX3xX4x141e0xX3xX2xX248xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX0xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX1xX60xX61xXexX3xX64xX65xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX6exX61xX23xX22xX3xXexXb7xX5bxXe8xX4xX3xX23xX22xX45xX15xX3xX2xX73xX2xX73xX2xXf5xXf6xXf7xX0xX73xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX3xX64xX151xX3xX1xX15xX3xX7xXdxX23xX1xX15axX3xXexXa5xX3xXexXb7xX161xX23xX3xX22xXc6xX6exX24xX3x14daaxX1xX6xX23xX3x11d6exX22x15604xX4xX3xX88xX6axX3x12eb8xX1e9xXb8xX3xX40xX6xX23xX1xX3xf202xX65xX3xceb1xXdxX3x12398xX27xX2d8xX4xcfdfxX15axX3x16646xX341xX3xX2xXf5xX219xX242xX15axX3xX1a6xX27x14106xX3xX1cxX151xX3xX33cxX1x1379dxX4xX3xXcxXb7xX61xX4xX1xX15axX3xX1xX27xX15x10f6bxX23xX3xX44xX5bxXc9xX23xX22xX3x15e6dxX1xX36axX2dxX3xX44xXc6xX3xX35fxe5c1xX3x1313fxXdxX23xX1xX3xX349xXexX36axX23xX3xX36xX1xX6axX4xX3xX44xXc6xX3xX35fxX48xX3xX392xXdxX23xX1xX35cxX15axX3xX35fxX341xX3xX2xXf5xX2xXf7xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xX44xX45xX3xX30xXdxX23xX1xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xX44xX5bxXc9xX23xX22xX3xX387xX1xX36axX2dxX3xX341xX22xX27xX15x1405fxX23xX3xXcxX1xX1adxX3xX341xe1a9xX6exX15axX3xX35fxX341xX3xX2xXf5xX2xX219xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xXcxXdxX38xX23xX3xX30xX65xX4xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xX1d0xX6xX23xX3xX30xX65xX4xX2dxX3xX33cxX1xX6xX23xX3xXcxXb8xX23xX1xX15axX3xX35fxX341xX3xX2xXf5xX2xXf6xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xX358xX27xX6xX23xX22xX3xX30xX65xX4xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xX1d0xX6xX23xX3xX30xX65xX4xX2dxX3xfe2bx1129exX23xX22xX3xX1d0xX371xX4xX15axX3xX35fxX341xX3xX2xXf5xX2xX257xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xXcxX1xX61xX4xX1xX3xX387xX36axX23xX1xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xXcxX1xX61xX4xX1xX3xX44xX45xX2dxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX60xX40xX15xXaxX2fxX30xX36axX3xd8dcxX23xX1xX3xX44xXdx12db9xX23xX15axX3xX35fxX341xX3xX2xXf5xX248xX257xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xXcxX1xX61xX4xX1xX3xX30xXdxX36axX23xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xXcxX1xX61xX4xX1xX3xX44xX45xX2dxX3xX341xX22xX27xX15xX3dcxX23xX3xX392xX6xX23xX1xX3xXcxX19cxX4xX15axX3xX35fxX341xX3xX2xXf5xX248xX219xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xXcxX1xX61xX4xX1xX3xX30xXdxX36axX23xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xXcxX1xX61xX4xX1xX3xX44xX45xX2dxX3xX341xX22xX27xX15xX3dcxX23xX3xX352xXdxX36axX23xX15axX3xX35fxX341xX3xX2xXf5xX219xX57xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3x12289xXdxX37exXexX3xf64fxX27xX15xX36axX23xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xXcxX1xX61xX4xX1xX3xX44xX45xX2dxX3xX446xX53xX27xX3xX35fxX13dxX15axX3xX35fxX341xX3xX2xX149xX242xX2xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xX523xXdxX37exXexX3xX528xX27xX15xX36axX23xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xXcxX1xX61xX4xX1xX3xX44xX45xX2dxX3xXcxXb7xX161xX23xX3xX30xXdxX36axX27xX15axX3xX35fxX341xX3xX2xXf5xX2xXf6xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xX523xXdxX37exXexX3xX528xX27xX15xX36axX23xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xXcxX1xX61xX4xX1xX3xX44xX45xX2dxX3xXcxXb7xX161xX23xX3xXcxX1xX1adxX3xXcxX1xfba1xX23xX3xX349xX1e9xXb8xX3xX40xX6xX23xX1xX3xXcxXb7xX161xX23xX3xXcxX1xX1adxX3xX341xX22xX4dxX23xX35cxX15axX3xX35fxX341xX3xX2xX149xXf5xX257xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xX35fxXc9xX23xX3xX341xXdxX23xX1xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xX44xX5bxXc9xX23xX22xX3xX35fxXc9xX23xX2dxX3xX30xX36axX3xX446xX91xX4xX15axX3xX35fxX341xX3xX2xX149xX149xX57xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xX352xX6xXdxX3xX33cxX1xX19cxX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xX30xX65xX4xX3xX44xX45xX1baxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX60xX40xX15xXaxX2fxX0xX10xX6exX2fxX1d0xX1xXdxX3xXexXdxX38xXexX3xX2xX248xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX1xX60xX61xXexX3xX64xX65xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX6exX61xX23xX22xX3xXexXb7xX5bxXe8xX4xX3xX23xX22xX45xX15xX3xX2xX73xX2xX73xX2xXf5xXf6xXf7xX3xX64xX151xX3xX1xX15xX3xX7xXdxX23xX1xX15axX3xXexXa5xX3xXexXb7xX161xX23xX3xX6exX5cxXdxX3xX1cxX10xX6exX0xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX61xXdxX3xX64xX3dxX15xXaxX3xX1xXb7xX10xX2bxX9xXaxX73xX73xXdxX1baxX1e9xX6xX60xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxXa4xX23xX73xX23xX10xX201xX7xX73xX2xXf5xXf6xX242xX73xX2xX219xX57xX40xX248xX248xX2xXf7xX219xX219xXf6xXexXf6xX248xX219xXf7xX5xX257xX1exX40xX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX5xXexX4xX6exX1exX40xX6xX23xX22xX1baxXbxX40xX2bxXaxX3xXexX6xXb7xX22xX10xXexX9xXaxcf99xX1e9xX5xX6xX23xX36xXaxX3xXb7xX10xX5xX9xXaxX23xX60xX60xXbxX10xX23xX10xXb7xXaxX2fxXexX61xXdxX3xX64xX3dxX15xX0xX73xX6xX2fxX0xX73xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX1baxX0xX73xX10xX6exX2fxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX60xX40xX15xXaxX2fxXf6xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX0xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX1xX60xX61xXexX3xX64xX65xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX6exX61xX23xX22xX3xXexXa5xX3xX23xX22xX45xX15xX3xX2xX73xX2xX73xX2xXf5xXf6xXf7xX3xX64xX38xX23xX3xXexXb7xX5bxXe8xX4xX3xX23xX22xX45xX15xX3xXcxX8dxX23xX22xX3xX36xX1xX13dxXdxX3xX23xX22xX1xX48xX6xX3xX2xXf5xX73xX149xX73xX2xXf5xXf6xXf7xX0xX73xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX3xX64xX151xX3xX1xX15xX3xX7xXdxX23xX1xX15axX3xXexXa5xX3xXexXb7xX161xX23xX3xX22xXc6xX6exX24xX3xX30xX36axX3xX33cxX1xX5bxXc9xX23xX22xX3xX349xX1e9xXb8xX3xX40xX6xX23xX1xX3xX446xX447xX23xX22xX3xX44xX53xX27xX3xX30xX65xX4xX35cxX15axX3xX35fxX341xX3xX2xXf5xX2xX248xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xX33cxX1xX371xX4xX3xXcxXb7xX61xX4xX1xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xX44xX5bxXc9xX23xX22xX3xX387xX1xX36axX2dxX3xX341xX22xX27xX15xX3dcxX23xX3xX1d0xX1xXdxX3xX349xX1e9xXb8xX3xX40xX6xX23xX1xX3xX341xX22xX27xX15xX3dcxX23xX3xX523xX3dxX23xX35cxX15axX3xX35fxX341xX3xX2xX149xXf5xXf5xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xX33cxX1xX371xX4xX3xXcxXb7xX61xX4xX1xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xX44xX5bxXc9xX23xX22xX3xX387xX1xX36axX2dxX3xX88x14a79xXdxX3xX44xX60xea42xX23xX22xX15axX3xX35fxX341xX3xX2xXf5xX2xX219xX15axX3xX1a6xX27xX36axX3xX1cxX151xX3xX33cxX1xX371xX4xX3xXcxXb7xX61xX4xX1xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xX44xX5bxXc9xX23xX22xX3xX387xX1xX36axX2dxX3xX446xXdxX23xX1xX3xX35fxX390xX3xX341xX6xX6exX3xX349xX1e9xXb8xX3xX40xX6xX23xX1xX3xX30xX6xX6exX3xX35fxXc9xX23xX35cxX15axX3xX35fxX341xX3xX2xXf5xX248xX242xX15axX3xX1cxX151xX3xX446xX91xX4xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX15axX3xX1xX27xX15xX37exX23xX3xX446xX91xX4xX3xXcxX1xX343xX1baxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX60xX40xX15xXaxX2fxX0xX10xX6exX2fxX1d0xX1xXdxX3xXexXdxX38xXexX3xXf6xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX1xX60xX61xXexX3xX64xX65xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX6exX61xX23xX22xX3xXexXa5xX3xX23xX22xX45xX15xX3xX2xX73xX2xX73xX2xXf5xXf6xXf7xX3xX64xX38xX23xX3xXexXb7xX5bxXe8xX4xX3xX23xX22xX45xX15xX3xXcxX8dxX23xX22xX3xX36xX1xX13dxXdxX3xX23xX22xX1xX48xX6xX3xX2xXf5xX73xX149xX73xX2xXf5xXf6xXf7xX3xX64xX151xX3xX1xX15xX3xX7xXdxX23xX1xX15axX3xXexXa5xX3xXexXb7xX161xX23xX3xX6exX5cxXdxX3xX1cxX10xX6exX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xXexX61xXdxX3xX64xX3dxX15xXaxX3xX1xXb7xX10xX2bxX9xXaxX73xX73xXdxX1baxX1e9xX6xX60xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxXa4xX23xX73xX23xX10xX201xX7xX73xX2xXf5xXf6xX242xX73xX2xX219xX57xX40xX248xX248xX2xXf7xX248xX2xX248xXexXf7xX2xXf6xXf6xX5xXf6xX1exX40xX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX4xX1e9xXexX36xX23xX1exX40xX6xX23xX22xX1baxXbxX40xX2bxXaxX3xXexX6xXb7xX22xX10xXexX9xXaxX708xX1e9xX5xX6xX23xX36xXaxX3xXb7xX10xX5xX9xXaxX23xX60xX60xXbxX10xX23xX10xXb7xXaxX2fxX0xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX3xXexX61xXdxX3xX64xX3dxX15xX0xX73xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX0xX73xX6xX2fxX0xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX1baxX0xX73xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX0xX73xX10xX6exX2fxX0xX73xXbxX2fxX0xX40xXdxXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xXb7xX10xX5xX6xXexX10xX40xXaxX2fxX0xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX36axX23xX3xX1a6xX27xX6xX23xX24xX0xX73xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX6exX1e9xX1exX6xX23xX40xX1exX7xX6xXbxX60xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX5xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX5bxX13dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX5bxXc9xX23xX22xX3xX4xX1xX60xX3xX1xXc9xX23xX3xX2xX257xX219xX3xXexX53xXbxX3xXexX1xX165xX15axX3xX4xX6axX3xX23xX1xX3dxX23xXaxX3xX1xXb7xX10xX2bxX9xXaxX73xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXb7xXdxX73xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX6xX15xX1exX15xX1exX36xXdxX10xX23xX1exX36xX1xX10xX23xX1exXexX1xX27xX60xX23xX22xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX60xX23xX22xX1exX4xX1xX60xX1exX1xX60xX23xX1exX2xX257xX219xX1exXexX6xXbxX1exXexX1xX10xX1exX4xX6xX1exX23xX1xX6xX23xX73xX2xX149xX219xX219xX219xX149xX1baxX1xXexX6exXaxX2fxX0xXdxX6exX22xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX73xX6exX10xX40xXdxX6xX73xX2xX248xX219xX73xX23xX10xX201xX7xX73xX2xXf5xX257xXf5xX73xX2xX219xX57xX40xX257xX2xXf7xXf7xX149xX248xXf5xXexX257xX248xX219xX57xX5xXf6xX1exX242xX242xX40xX219xX219xX149xXf7xX242xXf6xXf6xXexX248xXf7xX219xX57xX5xX219xX1baxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX23xX3xX2xX57xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX1xX60xX61xXexX3xX64xX65xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX6exX61xX23xX22xXaxX3xX73xX2fxX0xX73xX6xX2fxX0xX40xXdxXa4xX2fxX0xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX5xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX5bxX13dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX5bxXc9xX23xX22xX3xX4xX1xX60xX3xX1xXc9xX23xX3xX2xX257xX219xX3xXexX53xXbxX3xXexX1xX165xX15axX3xX4xX6axX3xX23xX1xX3dxX23xXaxX3xX1xXb7xX10xX2bxX9xXaxX73xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXb7xXdxX73xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX6xX15xX1exX15xX1exX36xXdxX10xX23xX1exX36xX1xX10xX23xX1exXexX1xX27xX60xX23xX22xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX60xX23xX22xX1exX4xX1xX60xX1exX1xX60xX23xX1exX2xX257xX219xX1exXexX6xXbxX1exXexX1xX10xX1exX4xX6xX1exX23xX1xX6xX23xX73xX2xX149xX219xX219xX219xX149xX1baxX1xXexX6exXaxX2fxX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX5xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX5bxX13dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX5bxXc9xX23xX22xX3xX4xX1xX60xX3xX1xXc9xX23xX3xX2xX257xX219xX3xXexX53xXbxX3xXexX1xX165xX15axX3xX4xX6axX3xX23xX1xX3dxX23xX0xX73xX6xX2fxX0xX73xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX2fxX88xX6xX23xX3xXcxX1xXdxX3xX64xX27xX6xX3xX1exX3xX387xX1xX10xX23xX3xXexX1xX5bxX13dxX23xX22xX3xXexX95xX23xX1xX3xXa4xXa5xX6xX3xX4xX2dfxX3xXa4xX3e4xX23xX3xX1e9xX5b5xX23xX3xX64xX3e4xX23xX22xX3xXexX5b5xXdxX3xX5xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xXexXb7xX36axX23xX3xX88xX6axX60xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xXa4xX499xX3xXa4xXdxX37exX4xX3xX64xX499xX3xX23xX22xX1xX1adxX3xX1d0xX1xX99xX3xXexX1adxX4xX1xX3xX23xX5bxXe8xX4xX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX5bxX13dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX5bxXc9xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX3xX5xX60xX61xXdxX3xX4xX1xX60xX3xX4xX6axX4xX3xXexX53xXbxX3xXexX1xX165xX15axX3xX4xX6axX3xX23xX1xX3dxX23xX1baxX0xX73xXbxX2fxX0xX73xX40xXdxXa4xX2fxX0xX73xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xXa4xX499xX3xX64xX499xX3xX23xX22xX1xX1adxX3xX1d0xX1xX99xX3xXexX1adxX4xX1xX3xX23xX5bxXe8xX4xX3xXexX447xX23xX22xX3xXexX1xX5bxX13dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX5bxXc9xX23xX22xX3xX4xX1xX60xX3xX4xX6axX4xX3xXexX53xXbxX3xXexX1xX165xX15axX3xX4xX6axX3xX23xX1xX3dxX23xXaxX3xX1xXb7xX10xX2bxX9xXaxX73xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXb7xXdxX73xX5xX6xX15xX1exX15xX1exX36xXdxX10xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX40xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXa4xX10xX1exX40xX10xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX23xX27xX60xX4xX1exXexX6xX23xX22xX1exXexX1xX27xX60xX23xX22xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX60xX23xX22xX1exX4xX1xX60xX1exX4xX6xX4xX1exXexX6xXbxX1exXexX1xX10xX1exX4xX6xX1exX23xX1xX6xX23xX73xX2xX242xXf5xX57xXf6xX242xX1baxX1xXexX6exXaxX2fxX0xXdxX6exX22xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX73xX6exX10xX40xXdxX6xX73xX2xX248xX219xX73xX23xX10xX201xX7xX73xX2xXf5xX257xX149xX73xX2xX219xX57xX40xXf6xX219xX149xXf6xX2xX248xX219xXexXf6xX248xX57xXf7xX5xX219xX1exX2xX219xX57xX40xX257xX2xX242xX257xX2xXf7xX219xXexXf7xXf5xX2xX2xX2xX5xX219xX1baxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX23xX3xX2xX57xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX1xX60xX61xXexX3xX64xX65xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX6exX61xX23xX22xXaxX3xX73xX2fxX0xX73xX6xX2fxX0xX40xXdxXa4xX2fxX0xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xXa4xX499xX3xX64xX499xX3xX23xX22xX1xX1adxX3xX1d0xX1xX99xX3xXexX1adxX4xX1xX3xX23xX5bxXe8xX4xX3xXexX447xX23xX22xX3xXexX1xX5bxX13dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX5bxXc9xX23xX22xX3xX4xX1xX60xX3xX4xX6axX4xX3xXexX53xXbxX3xXexX1xX165xX15axX3xX4xX6axX3xX23xX1xX3dxX23xXaxX3xX1xXb7xX10xX2bxX9xXaxX73xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXb7xXdxX73xX5xX6xX15xX1exX15xX1exX36xXdxX10xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX40xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXa4xX10xX1exX40xX10xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX23xX27xX60xX4xX1exXexX6xX23xX22xX1exXexX1xX27xX60xX23xX22xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX60xX23xX22xX1exX4xX1xX60xX1exX4xX6xX4xX1exXexX6xXbxX1exXexX1xX10xX1exX4xX6xX1exX23xX1xX6xX23xX73xX2xX242xXf5xX57xXf6xX242xX1baxX1xXexX6exXaxX2fxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xXa4xX499xX3xX64xX499xX3xX23xX22xX1xX1adxX3xX1d0xX1xX99xX3xXexX1adxX4xX1xX3xX23xX5bxXe8xX4xX3xXexX447xX23xX22xX3xXexX1xX5bxX13dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX5bxXc9xX23xX22xX3xX4xX1xX60xX3xX4xX6axX4xX3xXexX53xXbxX3xXexX1xX165xX15axX3xX4xX6axX3xX23xX1xX3dxX23xX0xX73xX6xX2fxX0xX73xX7xXexXb7xX60xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX2fxX88xX6xX23xX3xXcxX1xXdxX3xX64xX27xX6xX3xX1exX3xX387xX1xX10xX23xX3xXexX1xX5bxX13dxX23xX22xX3xXexX95xX23xX1xX3xXa4xXa5xX6xX3xX4xX2dfxX3xXa4xX3e4xX23xX3xX1e9xX5b5xX23xX3xX64xX3e4xX23xX22xX3xXexX5b5xXdxX3xX5xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xXexXb7xX36axX23xX3xX88xX6axX60xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xXa4xX45xX3xX446xX45xXdxX3xX33cxXcxX1exXcxX44xX3xXexX95xX23xX1xX3xXa4xX499xX3xXa4xXdxX37exX4xX3xX64xX499xX3xX23xX22xX1xX1adxX3xX1d0xX1xX99xX3xXexX1adxX4xX1xX3xX23xX5bxXe8xX4xX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX5bxX13dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX5bxXc9xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX3xX5xX60xX61xXdxX3xX4xX1xX60xX3xX4xX6axX4xX3xXexX53xXbxX3xXexX1xX165xX15axX3xX4xX6axX3xX23xX1xX3dxX23xX1baxX0xX73xXbxX2fxX0xX73xX40xXdxXa4xX2fxX0xX73xX5xXdxX2fxX0xX73xX27xX5xX2fxX0xX40xXdxXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb7xXaxX2fxX0xX73xX40xXdxXa4xX2fxX0xX73xX40xXdxXa4xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX493xX27xXexX1xX60xXb7xXaxX2fxX33cxX1baxX523xX0xX73xXbxX2f
P.V