Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 500 suất quà hỗ trợ người dân vùng dịch Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao 500 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho người dân vùng dịch Hà Tĩnh.
3f72x43f6x70b3x53fbxded2xddf7xc8cbx7f95xad91xX7x50bcx8cdex4999xaa5exc191xd3e0xX5xdd15xXax5746x8296x8e43xXdxX3xde92xX1xc91cxX3xXexX1x6efaxXbxX3x7b24x4334xX3x5706xXdx5876xXexX3x7b63xX6x4977xX3xXex4ca8xX6x460cxX3x6a43xd003xX32xX3xX7x46dfxcb07xXexX3xd60axX36x684bxX3xX1x943bxX3xXexX2dxb320xX3x64dbx6597xb626xcb81xXdxX3x68e5x6450xX45xX3x82dcxbe2cxX45xX46xX3xX4bxa847xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXcx6ec9xX45xX1xX0x6e7dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX4bxXaxX12xXcxX1x7b7axX45xX46xX3xX3axX36xX6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXexa5afxX45xX1x5259xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX20x9e57xX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX4fx80e6xXdxX3xXex9fe1xX45xX46xX3xXexX2dxX55xX3xX46xXdx65ebxX3x4f09xX32xX32xX3xXexX2dxXdxX25xX36xX3xX20x68c7xX45xX46xX3xX4xX1xX2fxX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xd0d5xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx911exX2fxX4bx6939xXaxX12xX0xXdxX2axX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX45xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxc88axXdxX4bxXexX1x4aadxX3x45fbxX2xX31xXbxbdc7xa65exX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX13axX3x407cxX2xX32xXbxX140xX141xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX61xX61xXdxX103x49c1xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX45xX1xX103xX4fxX45xX61xX45xX10xX135xX7xX61xXd5xX2xXd5xX31xX61xX2xXd5x871fxX4bxbc47xX32xbe7fxXd5xX31xXd5xX179xXexX31xX13cxX179xX13cxX32xX5xX32xX103xa63bxXbxX46xc1e9xX2dxX9xX31xb383xXd5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xXaxX3xX135xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX13cxX2xX31xXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX14bxX2xX32xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2fxX45xXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXex4358xX6xX5xXdxX46xX45xX13axX3xX187xX36xX7xXexXdx94abxX116xX141xXaxX12xX17xXd3xX4xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX20xX47xX43xX4xX3xXbxX1xX4cxX45xX3xX15cxXc9xX3xX4fx63e6xX3xX4xXd3xX4xX3xX20xX55xX6xX3xXbxX1xX47xc43cxX45xX46xX94xX3xX4x7391xX3xXexX1xcaecxX13axX3xXcx850dxX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xX3xXd5xX32xX32xX3xX7xX36xX37xXexX141xX3xXcxX1x75f7xX4xX1xX3xX13xX3cxX94xX3xX13xXe0xX45xX46xX3xb0e5xX5dxX45xX1xX94xX3xX28fxX14xX4xX3xX13xX3cxX3x5edaxX2axX3fxXdxX3xX1xX36xX116xX25xX45xX3xX31xX32xX3xX7xX36xX37xXex7f1bxX94xX3xX28xX46xX1xXdxX3x40d9xX36xX4cxX45xX3xX18exX32xX3xX7xX36xX37xXexX94xX3xX13xX47xX25exX45xX46xX3x5f14xX25exX45xX3xX179xX32xX3xX7xX36xX37xXexX103xX3xX0xX10xX2axX12xX29cxXcxX2dxX2fxX45xX46xX3x3fbexX45xX1xX13axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXexX91xX45xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xX3xX20xXb0xX3xX20xbd71xX45xX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xXexX282xXdxX3xXcxX1xX282xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xX7xXd3xX45xX46xX3xX45xX6xX116xX3xX29cxXd5xX177xX61xX13cxX2aexX103xX0xX61xX10xX2axX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX2fxX4bxX116xXaxX12xX0xXdxX2axX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX45xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxX135xXdxX4bxXexX1xX13axX3xX13cxX2xX31xXbxX140xX141xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX13axX3xX14bxX2xX32xXbxX140xX141xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX61xX61xXdxX103xX15cxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX45xX1xX103xX4fxX45xX61xX45xX10xX135xX7xX61xXd5xX2xXd5xX31xX61xX2xXd5xX175xX4bxX177xX32xX179xXd5xX31xX14bxX14bxXexX177xX13cxXd5xX175xX179xX5xX32xX103xX187xXbxX46xX18axX2dxX9xX177xX179xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xXaxX3xX135xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX13cxX2xX31xXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX14bxX2xX32xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2fxX45xXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXexX224xX6xX5xXdxX46xX45xX13axX3xX187xX36xX7xXexXdxX231xX116xX141xXaxX12x579fxX3fxXdxX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xXexX2dxX55xX3xX46xXdxXd3xX3xX14bxX32xX32xX3xX45xX46xX1xa9a4xX45xX3xX20xXe0xX45xX46xX3xX46xXe0xX2axX3xX45xX1xX36xX3xX116xX308xX36xX3xXbxX1xa997xX2axX3xX45xX1xX47xX13axX3xX46xX282xX2fxX94xX3xX45xX47xXc5xX4xX3xX2ax5a86xX2axX94xX3xX15cxX14xXexX3xX45xdc2exX2axX94xX3xX7xX19xX6xX94xX3xX4bx4c7cxX36xX3x490dxX45xX94xX3x5ef0xX1xX4a2xX36xX3xXexX2dxX6xX45xX46xX3xX116xX3xXexX308xX94xX3xX45xX47xXc5xX4xX3xX2axX36xd780xXdxX103xX0xX10xX2axX12xX3xX29cxXcxX2dxX2fxX45xX46xX3xX2e2xX45xX1xX13axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xXexX282xXdxX3xX1xX36xX116xX25xX45xX3xX28fxX14xX4xX3xX13xX3cxX2aexX103xX0xX61xX10xX2axX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX2fxX4bxX116xXaxX12xX0xXdxX2axX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX45xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxX135xXdxX4bxXexX1xX13axX3xX13cxX2xX31xXbxX140xX141xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX13axX3xX14bxX2xX32xXbxX140xX141xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX61xX61xXdxX103xX15cxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX45xX1xX103xX4fxX45xX61xX45xX10xX135xX7xX61xXd5xX2xXd5xX31xX61xX2xXd5xX175xX4bxX177xX32xX179xXd5xX31xX31xX13cxXexX2xX32xX13cxX179xX31xX5xX32xX103xX187xXbxX46xX18axX2dxX9xX18exX18exX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xXaxX3xX135xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX13cxX2xX31xXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX14bxX2xX32xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2fxX45xXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXexX224xX6xX5xXdxX46xX45xX13axX3xX187xX36xX7xXexXdxX231xX116xX141xXaxX12xdf18xX4cxX116xX3xX5xX3cxX3xX45xX1xX19xX45xX46xX3xX2axae70xX45xX3xX3axX36xX3cxX3xd536xX3xX45xX46xX1xX5dxX6xX3xX20xX47xX43xX4xX3xXcxX2dxX36xX45xX46xX3xX47xX25exX45xX46xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX4cfxX4bexX36xX3xX46x844fxXdxX3xd8c8xX45xX46xX3xX1xX14xX3xXex622exX3xX4xXd3xX4xX3xX45xX1xX3cxX3xX1xX2e2xX2fxX3xXexX4cxX2axX3xXexX2dxX2fxX45xX46xX3xX4xX2e2xX3xX45xX47xXc5xX4xX94xX3xX46xX673xXbxX3xXbxX1xX4c8xX45xX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX4cfxX1xX4a2xX45xX3xX4xX37xXbxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xXd3xX4xX3xX1xX14xX3xX4bxX4cxX45xX3xX15cxX4bexX45xX3xXexX2dxX2fxX45xX46xX3xX4cfxX1xX36xX3xX4fx478dxX4xX3xXbxX1xX2fxX45xX46xX3xXexX21xX6xX103xX3xX0xX10xX2axX12xX29cxd80axX45xX1xX13axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXexX91xX45xX1xX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX3axX36xX3cxX3xXexX282xXdxX3xX1xX36xX116xX25xX45xX3xX28xX46xX1xXdxX3xX2b6xX36xX4cxX45xX2aexX103xX0xX61xX10xX2axX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX2fxX4bxX116xXaxX12xX0xXdxX2axX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX45xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxX135xXdxX4bxXexX1xX13axX3xX13cxX2xX31xXbxX140xX141xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX13axX3xX14bxX2xX32xXbxX140xX141xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX61xX61xXdxX103xX15cxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX45xX1xX103xX4fxX45xX61xX45xX10xX135xX7xX61xXd5xX2xXd5xX31xX61xX2xXd5xX175xX4bxX177xX32xX179xXd5xX18exXd5xX13cxXexX179xX14bxXd5xX179xX31xX5xX32xX103xX187xXbxX46xX18axX2dxX9xX177xX177xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xXaxX3xX135xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX13cxX2xX31xXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX14bxX2xX32xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2fxX45xXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXexX224xX6xX5xXdxX46xX45xX13axX3xX187xX36xX7xXexXdxX231xX116xX141xXaxX12xX28xX1xX19xX45xX46xX3xX2axX673xX45xX3xX3axX36xX3cxX3xX5xX3cxX3xX45xXdxX251xX2axX3xX20xX14xX45xX46xX3xX4fxXdxX4bexX45xX94xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x64c0xX3xX67axX3xX45xX46xX1xX5dxX6xX94xX3xXexX1xXdxX308xXexX3xXexX1xX713xX4xX3xX4fxXc5xXdxX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xX3x7b58xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xX103xX3xX0xX10xX2axX12xX29cxXcxX2dxX2fxX45xX46xX3xX2e2xX45xX1xX13axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXexX91xX45xX1xX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX3axX36xX3cxX3xXexX282xXdxX3xX1xX36xX116xX25xX45xX3xX13xX47xX25exX45xX46xX3xX2caxX25exX45xX2aexX103xX0xX61xX10xX2axX12xX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xX15cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX140xX6xX45xX1xX45xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX45xX46xX9xXaxX32xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX45xX46xX9xXaxX31xXaxX12xX0xXexX15cxX2fxX4bxX116xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX2fxX4bxX116xXaxX12xX17xX1xX36xX45xX46xX3xXexX6xX116xX3xXexX1xX713xX4xX3xX1xXdxX25xX45xX3xX4xX78xX45xX46xX3xXexXd3xX4xX3xXbxX1x74faxX45xX46xX94xX3xX4xX1xX4e7xX45xX46xX3xX17xX2fxX4fxXdxX4bxX224xX2xX175xX94xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXexX91xX45xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xX3xX4cfxX4bexX36xX3xX46xX6b0xXdxX3xX4xXd3xX4xX3xXexXc9xX3xX4xX1x93f0xX4xX94xX3xX4xXd3xX3xX45xX1xX4cxX45xX3xXexX2dxX2fxX45xX46xX3xX4fxX3cxX3xX45xX46xX2fxX3cxXdxX3xXexX91xX45xX1xX3xX20xX673xX45xX46xX3xX46xX673xXbxX94xX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX45xX46xX36xXe0xX45xX3xX5xX713xX4xX3xX29cxX1xXdxX25xX45xX3xX4fxX1dxXexX3xX1xX2fx82a0xX4xX3xXexXdxX251xX45xX3xX2axXa42xXexX2aexX3xX20xX268xX3xX4xX1xX36xX45xX46xX3xXexX6xX116xX3xX46xXdx9d91xXbxX3xX20x492dxX3xX45xX1xX19xX45xX46xX3xX20xX4e7xXdxX3xX20xX47xX43xX45xX46xX3xX4bx55e3xX3xX15cxX55xX3xXexXc9xX45xX3xXexX1xX47xX25exX45xX46xX3xXexX282xXdxX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4xXd3xX4xX1xX3xX5xX116xX3xX116xX3xXexX308xX94xX3xXbxX1xX2fxX45xX46xX3xXexX2fxX2e2xX3xX4bxX2fxX3xX4bxX55xX4xX1xX3xX17xX2fxX4fxXdxX4bxX224xX2xX175xX103xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX2fxX4bxX116xXaxX12xX0xX7xXexX2dxX2fxX45xX46xX12xX470xX6b0xXdxX3xX20xX673xX45xX46xX3xX46xX673xXbxX94xX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX140xXdxX45xX3xX4fxX36xXdxX3xX5xX9b8xX45xX46xX3xX46x7bedxXdxX3xX4fxX251xX13axX0xX61xX7xXexX2dxX2fxX45xX46xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX2fxX4bxX116xXaxX12xb2f0xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXexX91xX45xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xX94xX3xX7xX4e7xX3xX2xX31xX18exX3xX13xX3cxX3xX13xX36xX116xX3xXcxX1dxXbxX94xX3xXexX1xX3cxX45xX1xX3xXbxX1xX4e7xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX2fxX4bxX116xXaxX12xXb1bxX3xX2caxX4e7xX3xX20xXdxX25xX45xX3xXexX1xX2fxX282xXdxX3xX5xXdxX4bexX45xX3xX1xX25xX13axX3xX32xX175xX179xX179xX3xX32xX32xXd5xX3xX32xX32xX175xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX2fxX4bxX116xXaxX12xXb1bxX3xX2caxX4e7xX3xXexX3cxXdxX3xX4cfxX1xX2fxX2e2xX45xX13axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXexX91xX45xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xX3xX177xX18exX32xX2xXd5xX2xX2xX32xX14bxX177xX32xX179xX31xX3xX28xX46xX4cxX45xX3xX1xX3cxX45xX46xX3xX28xX78xX45xX46xX3xX45xX46xX1xXdxX25xXbxX3xX4fxX3cxX3xX26cxX1xXd3xXexX3xXexX2dxXdxX268xX45xX3xX45xX78xX45xX46xX3xXexX1xX78xX45xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX224xX3xX17xX1xXdxX3xX45xX1xXd3xX45xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xX3x7d12xXc34xX103xX3xX28xX14xXdxX3xX4bxX36xX45xX46xX13axX3xX13xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX20xX4e7xXdxX3xXexX47xX43xX45xX46xX3xX4bxXa75xX3xX15cxX55xX3xXexXc9xX45xX3xXexX1xX47xX25exX45xX46xX3xX2e2xX45xX1xX3xX1xX47xX8eaxX45xX46xX3xX15cxX8eaxXdxX3xX17xX2fxX4fxXdxX4bxX224xX2xX175xX103xX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX4bxX12xX0xX61xXexX2dxX12xX0xX61xXexX15cxX2fxX4bxX116xX12xX0xX61xXexX6xX15cxX5xX10xX12xX0xX4bxXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX2dxX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX224xXexX1xX36xX2axX15cxX224xX6xX45xX4bxX224xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2dxX6xX2fxX3xX3axX36xX3cxX3xX4xX1xX2fxX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4cfxX1xX673xX3xX4cfxX1xX4cbxX45xX3xXexX2dxX2fxX45xX46xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xXaxX3xX1xX2dxX10xX231xX9xXaxX61xX45xX1xXdxXbxX224xX4xX6xX36xX224xX116xX10xX36xX224xXexX1xX36xX2fxX45xX46xX61xXexX2dxX6xX2fxX224xX3axX36xX6xX224xX4xX1xX2fxX224xX45xX46xX36xX2fxXdxX224xX4bxX6xX45xX224xX4cfxX1xX2fxX224xX4cfxX1xX6xX45xX224xXexX2dxX2fxX45xX46xX224xX4fxX36xX45xX46xX224xX4bxXdxX4xX1xX61xXd5xX2xX177xX177xX175xX177xX103xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX46xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX61xX2axX10xX4bxXdxX6xX61xX2xXd5xX32xX61xX45xX10xX135xX7xX61xXd5xX2xXd5xX177xX61xX2xXd5xX175xX4bxX177xX32xX175xX31xX175xX31xX175xXexX179xX2xX32xX32xX18exX5xX32xX103xX187xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX4bxXdxX4fxX12xX0xX7xXexX2dxX2fxX45xX46xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2dxX6xX2fxX3xX3axX36xX3cxX3xX4xX1xX2fxX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4cfxX1xX673xX3xX4cfxX1xX4cbxX45xX3xXexX2dxX2fxX45xX46xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xXaxX3xX1xX2dxX10xX231xX9xXaxX61xX45xX1xXdxXbxX224xX4xX6xX36xX224xX116xX10xX36xX224xXexX1xX36xX2fxX45xX46xX61xXexX2dxX6xX2fxX224xX3axX36xX6xX224xX4xX1xX2fxX224xX45xX46xX36xX2fxXdxX224xX4bxX6xX45xX224xX4cfxX1xX2fxX224xX4cfxX1xX6xX45xX224xXexX2dxX2fxX45xX46xX224xX4fxX36xX45xX46xX224xX4bxXdxX4xX1xX61xXd5xX2xX177xX177xX175xX177xX103xX1xXexX2axXaxX12xXcxX2dxX6xX2fxX3xX3axX36xX3cxX3xX4xX1xX2fxX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4cfxX1xX673xX3xX4cfxX1xX4cbxX45xX3xXexX2dxX2fxX45xX46xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX2dxX2fxX45xX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX28xX1xX19xX45xX46xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX20xXb0xX3xX46xX673xXbxX3xXbxX1xX4c8xX45xX3xX20xX14xX45xX46xX3xX4fxXdxX4bexX45xX3xXexXdxX45xX1xX3xXexX1xX4c8xX45xX3xX4fxX3cxX3xX7xX8bcxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4cfxX1xX673xX3xX4cfxX1xX4cbxX45xX3xX4fxXc5xXdxX3xX45xX1xX19xX45xX46xX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX45xX46xX1xa127xX2fxX3xXexX282xXdxX3xX4xXd3xX4xX3xX4cfxX1xX36xX3xX4fxX713xX4xX3xXbxX1xX2fxX45xX46xX3xXexX21xX6xX3xX8eaxX3xXexX1xX3cxX45xX1xX3xXbxX1xX4e7xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xX103xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX4bxXdxX4fxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX1xX282xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXbxX1xXd3xXexX3xX20xX14xX45xX46xX3xXcxX1xXd3xX45xX46xX3xX28xX1xX4cxX45xX3xX20xX282xX2fxX3xX4fxX48cxX3xX6xX45xX3xXexX2fxX3cxX45xX3xX4xX14xX45xX46xX3xX20xXe0xX45xX46xXaxX3xX1xX2dxX10xX231xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX45xX1xX224xX7xX6xX4xX1xX224xX140xX6xX224xX1xX2fxXdxX61xX1xX2fxXdxX224xX4xX1xX36xX224xXexX1xX6xXbxX224xX4bxX2fxX224xXexX1xX6xX4xX1xX224xX1xX6xX224xXbxX1xX6xXexX224xX4bxX2fxX45xX46xX224xXexX1xX6xX45xX46xX224xX45xX1xX6xX45xX224xX4bxX6xX2fxX224xX4fxXdxX224xX6xX45xX224xXexX2fxX6xX45xX224xX4xX2fxX45xX46xX224xX4bxX2fxX45xX46xX61xXd5xX2xX2xX2xX18exX18exX103xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX46xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX61xX2axX10xX4bxXdxX6xX61xX2xXd5xX32xX61xX45xX10xX135xX7xX61xXd5xX2xX2xX179xX61xX2xX177xX2xX4bxXd5xX2xX2xXd5xX177xX32xX32xXexX14bxX14bxX175xX2xX179xX5xX32xX103xX187xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX4bxXdxX4fxX12xX0xX7xXexX2dxX2fxX45xX46xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX1xX282xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXbxX1xXd3xXexX3xX20xX14xX45xX46xX3xXcxX1xXd3xX45xX46xX3xX28xX1xX4cxX45xX3xX20xX282xX2fxX3xX4fxX48cxX3xX6xX45xX3xXexX2fxX3cxX45xX3xX4xX14xX45xX46xX3xX20xXe0xX45xX46xXaxX3xX1xX2dxX10xX231xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX45xX1xX224xX7xX6xX4xX1xX224xX140xX6xX224xX1xX2fxXdxX61xX1xX2fxXdxX224xX4xX1xX36xX224xXexX1xX6xXbxX224xX4bxX2fxX224xXexX1xX6xX4xX1xX224xX1xX6xX224xXbxX1xX6xXexX224xX4bxX2fxX45xX46xX224xXexX1xX6xX45xX46xX224xX45xX1xX6xX45xX224xX4bxX6xX2fxX224xX4fxXdxX224xX6xX45xX224xXexX2fxX6xX45xX224xX4xX2fxX45xX46xX224xX4bxX2fxX45xX46xX61xXd5xX2xX2xX2xX18exX18exX103xX1xXexX2axXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX1xX282xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXbxX1xXd3xXexX3xX20xX14xX45xX46xX3xXcxX1xXd3xX45xX46xX3xX28xX1xX4cxX45xX3xX20xX282xX2fxX3xX4fxX48cxX3xX6xX45xX3xXexX2fxX3cxX45xX3xX4xX14xX45xX46xX3xX20xXe0xX45xX46xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX2dxX2fxX45xX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xXcxX2dxX2fxX45xX46xX3xXcxX1xXd3xX45xX46xX3xX28xX1xX4cxX45xX3xX20xX282xX2fxX3xX45xX4cbxX2axX3xXd5xX32xXd5xX2xX94xX3xX1xX36xX116xX25xX45xX3xXcxX1xX282xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xX29cxX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xX2aexX3xXbxX1xX37xX45xX3xX20xX37xX36xX3xX4xX673xX3x7708xXexX3xX45xX1xX37xXexX3xX177xX32xX32xX3xX5xX47xX43xXexX3xX20xX4e7xXdxX3xXexX47xX43xX45xX46xX3xX4xX673xX3xX1xX2fxX3cxX45xX3xX4xX2e2xX45xX1xX3xX4cfxX1xX673xX3xX4cfxX1xX4cbxX45xX3xX20xX47xX43xX4xX3xXexX2dxX43xX3xX46xXdxXa5exXbxX141xX3xX4xX673xX3xX31xX3xX20xX55xX6xX3xX4xX1xX91xX3xX45xX1xX4cxX45xX3xX20xX282xX2fxX3xX2axXc5xXdxX3xX20xX47xX43xX4xX3xX46xXdxXc5xXdxX3xXexX1xXdxX25xX36xX94xX3xX4cfxX308xXexX3xX45xX4e7xXdxX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX141xX3xXexXdxX308xXbxX3xX45xX1xX1dxX45xX3xXd5xX31xX32xX3xX20xX25exX45xX3xX4fxX55xX3xX2axXd3xX36xX103xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX4bxXdxX4fxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2dxX6xX2fxX3xX14bxX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX4xX713xX36xX3xX4xX1xXdxX308xX45xX3xX15cxXdxX45xX1xX3xX4cfxX1xX673xX3xX4cfxX1xX4cbxX45xX3xX8eaxX3xX28xX46xX1xXdxX3xX2b6xX36xX4cxX45xXaxX3xX1xX2dxX10xX231xX9xXaxX61xX45xX1xXdxXbxX224xX4xX6xX36xX224xX116xX10xX36xX224xXexX1xX36xX2fxX45xX46xX61xXexX2dxX6xX2fxX224xX14bxX32xX224xX7xX36xX6xXexX224xX3axX36xX6xX224xX1xX2fxX224xXexX2dxX2fxX224xX4xX36xX36xX224xX4xX1xXdxX10xX45xX224xX15cxXdxX45xX1xX224xX4cfxX1xX2fxX224xX4cfxX1xX6xX45xX224xX2fxX224xX45xX46xX1xXdxX224xX140xX36xX6xX45xX61xXd5xX2xX32xX18exX13cxX31xX103xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX46xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX61xX2axX10xX4bxXdxX6xX61xX2xXd5xX32xX61xX45xX10xX135xX7xX61xXd5xX2xX2xX18exX61xX175xXd5xX4bxXd5xX2xX31xX2xX177xX14bxX14bxXexX14bxX18exX14bxXd5xX13cxX5xX32xX103xX187xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX45xX46xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX45xX3xX4fxX50xX45xX46xX3xX4bxX55xX4xX1xX3xX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX4bxXdxX4fxX12xX0xX7xXexX2dxX2fxX45xX46xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2dxX6xX2fxX3xX14bxX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX4xX713xX36xX3xX4xX1xXdxX308xX45xX3xX15cxXdxX45xX1xX3xX4cfxX1xX673xX3xX4cfxX1xX4cbxX45xX3xX8eaxX3xX28xX46xX1xXdxX3xX2b6xX36xX4cxX45xXaxX3xX1xX2dxX10xX231xX9xXaxX61xX45xX1xXdxXbxX224xX4xX6xX36xX224xX116xX10xX36xX224xXexX1xX36xX2fxX45xX46xX61xXexX2dxX6xX2fxX224xX14bxX32xX224xX7xX36xX6xXexX224xX3axX36xX6xX224xX1xX2fxX224xXexX2dxX2fxX224xX4xX36xX36xX224xX4xX1xXdxX10xX45xX224xX15cxXdxX45xX1xX224xX4cfxX1xX2fxX224xX4cfxX1xX6xX45xX224xX2fxX224xX45xX46xX1xXdxX224xX140xX36xX6xX45xX61xXd5xX2xX32xX18exX13cxX31xX103xX1xXexX2axXaxX12xXcxX2dxX6xX2fxX3xX14bxX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX3xX1xX3fxX3xXexX2dxX43xX3xX4xX713xX36xX3xX4xX1xXdxX308xX45xX3xX15cxXdxX45xX1xX3xX4cfxX1xX673xX3xX4cfxX1xX4cbxX45xX3xX8eaxX3xX28xX46xX1xXdxX3xX2b6xX36xX4cxX45xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX2dxX2fxX45xX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX17xX113xX3xX1xX36xX116xX25xX45xX3xX28xX46xX1xXdxX3xX2b6xX36xX4cxX45xX3xX29cxX13xX3cxX3xXcxX5dxX45xX1xX2aexX3xX4fxX3cxX3xX113xXd3xX2fxX3xX17xX713xX36xX3xX4xX1xXdxX308xX45xX3xX15cxXdxX45xX1xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX4fxX6bbxX6xX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX14bxX32xX3xX7xX36xX37xXexX3xX3axX36xX3cxX94xX3xX2axX3fxXdxX3xX7xX36xX37xXexX3xX31xX32xX32xX3xX45xX46xX3cxX45xX3xX20xXe0xX45xX46xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xXd3xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX4fxXdxX4bexX45xX3xXexX2dxX4bexX45xX3xX20xX55xX6xX3xX15cxX3cxX45xX103xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX4bxXdxX4fxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX36xX5xX12xX0xX4bxXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2dxXaxX12xX0xX61xX4bxXdxX4fxX12xX0xX61xX4bxXdxX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6813xX36xXexX1xX2fxX2dxXaxX12xX13xX3cxX3xX28fxXdxX45xX1xX0xX61xXbxX12
Hà Linh