Những “bức tường” biên giới ngăn cách các vùng đất trên thế giới
Một điều thú vị là chỉ cần nhìn vào đường biên giới giữa các quốc gia, người ta có thể phần nào thấy được mối quan hệ của 2 bên.
1a09x2cbdxb022x7f7ax73aax4a1cxa1e4x2754x26c0xX7x8ae1x80dex52a3x2cd5x34a1x70f0xX5x4598xXaxb1d6x7c72xX1x4b38xa2fbx6fe5xX3x63bfx96bax31b8xX4xX3xXex41e3x25b4xX16xX17x77a6xX3xX1axXdx5447xX16xX3xX17xXdx312exXdxX3xX16xX17x798dxX16xX3xX4xa6ebxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3x4c57x91a6xX16xX17xX3x45ddx95c5xXexX3xXex3e32xX27xX16xX3xXexX1xa420xX3xX17xXdxX2cxXdxX0x6ca8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8defxX10xX6x5976xXaxX12x62cex396dxXexX3xX42xXdx5a50x466axX3xXexX1x6d0axX3xX3dx49cfxX3xX5x8f18xX3xX4xX1xae12xX3xX4x3e59xX16xX3xX16xX1x2a01xX16xX3xX3dxX7ax4fa6xX3xX42xX1fxX20xX16xX17xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX17xXdxX15xX6xX3xX4xX35xX4xX3x73a4xX70x76caxX4xX3xX17xXdxX6x6a2axX3xX16xX17xX1fxX20xXdxX3xXexX6xX3xX4x1c4cxX3xXexX1x2ff8xX3xXbxX1xX81xX16xX3xX16xX7axX8bxX3xXexX1xX43x352axX3xX42xX1fxa7c3xX4xX3x3b0exXa8xXdxX3xXa6xX70xX6xX16xX3xX1x6732xX3xX4x983bxX6xX3x5efcxX3xX1axX27xX16x5facxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2df9xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7x6a2bxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx27b4xX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10x56f6xX7xX54xX2x2f9ax9c2bxXe3xX54xX2xX148x83fexX66x2157xX148xX147x4617xXe3xXe3xX14dxXexX14fxX2xX2xX147xX5xX2xXe8x9b38xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54x798fxX1axXbxX66xXccxX152xXccx8791xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147x7e3bxX148xX2xX1f2xX2x46f6xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX2xX1f2xb74cx1e3axXcx3aaaxXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10x686axXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdx9a90xXccx2aa3xXaxX12xX69xX6axXexX3xX4x5117xX3xX1axa2afxX3xX63xX7axX16xX3x4adexX70xXa8xX4xX3xXd3x6f30xX4xX3xX1xX6xX16xX1axX8bxX1e9xX3xX16xX1xX86xX16xX3xXa6xX70xX6xX3xX1xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xX3dxX6fxX3xXbxX1x2dafxX6xX3xXcxX47xXdxX6fxX70xX3xXcxXdxX27xX16xX3xXex9f5dxXdxX3xX4xX251xX16xX17xX3xX3dxXdxX27xX16xX3x6691xXd3xX15exXdxX16xX17xX6xX1e9xX3xX16x753dxXd3xX3x9624xX3xX1e9xX1xX70xX3xX3dx4743xX4xX3xXbxX1xXdxX3xXa6xX70x2c1dxX16xX3xX7xX2b1xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX47xXdxX6fxX70xX3xXcxXdxX27xX16xX3xX3dxX7axX3xX63xX7axX16xX3xX25axX70xXa8xX4xXe8xX3xX13xX1xXdxX6fxX70xX3xX17xXdxX6xX3xX42xX86xX16xX1xX3xX63xX7axX16xX3xX25axX70xXa8xX4xX3xX1axX77xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xXccxX3xXexX47xX8bxX16xX17xX3xXf8xX1xXdxX4dxX16xX3xXexX47xX6xX16xX1xX3xXcxX47xXdxX6fxX70xX3xXcxXdxX27xX16xX3xX42x6d8exX3xX42xX4dxX16xX3xXexX1xX31xXd3xX3xX16x1eafxXdxX3xX16xX7axXccxX3xX42xXbexX3xX4xX81xX70xX3xX16xX17xX70xXccxXddxX16xX3xX4xX1xX8bxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1fxX20xXdxX3xXexX1xX2baxX16xX3xX4xXe0xX6xX3xX1x6d9cxX3xX2aaxX3xXcxX47xXdxX6fxX70xX3xXcxXdxX27xX16xX3xX16xX1xX2baxX16xX3xX66xX77xXbxX3xX16xX31xXd3xX3xXd3xX2cxXdxXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexa24axX1e2xX3e7xX1e2xX5xXe3xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxXe3xX1f2xa667x8b75xX49bx1df8xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12x810dxX1bxX4xX3x5916xX16xX1xX3xX4xX1x48f7xXbxX3xXexa2b7xX3xXexX47xX27xX16xX3xX4xX6xX8bxX3xX16xX7axXccxX3xX4xX1xX8bxX3xXexX1xX43xXccxX3xXd3xX6axXexX3xXbxX1xX81xX16xX3xX4dcxX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX3xXcxX2baxXccxX3x4cb4xX6xX1xX6xX47xX6xX3xX4xXe0xX6xX3xX69xX8bxX47xX8bxX4xX4xX8bxX3xX10fxX3xXd3xX6axXexX3xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX3xX1e9xXdxX27xX16xX3xX4xXa8xX3xX1e9xX254xX8bxX3xX66xX7axXdxX3xX1xX32axX16xX3xXe3xXe8xX1f7xX148xX148xX3xX1e9xXd3xXe8xX3xX4dcxX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX7axXccxX3xX42xX1fxXd0xX4xX3xX238xX2baxXccxX3xX66xX2b1xX16xX17xX3xX3dxX7axX8bxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX31xXd3xX3xX2xX147xX3e7xX148xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4x7dacxXexX3xX4xX35xX4xX3xX1e9xX1xX70xX3xX3dxX2b1xX4xX3xXbxX1xX281xX6xX3xXexX2baxXccxX3xX66xX8bxX3xX69xX8bxX47xX8bxX4xX4xX8bxX3xX1e9xXdxXbexXd3xX3xX7xX8bxX35xXexX3xX3dxX2cxXdxX3xX1e9xX1xX70xX3xX3dxX2b1xX4xX3xXbxX1xX281xX6xX3xX42xX251xX16xX17xX3xX66xX8bxX3xX69xX260xXexX3xXexX47x4b11xX16xX3xa727xX8bxX5xXdxX7xX6xX47xXdxX8bxX3xX16xX58fxXd3xX3xX17xXdxX15xXe8xX3xX69xX260xXexX3xXexX47xX5dbxX16xX3xX5dexX8bxX5xXdxX7xX6xX47xXdxX8bxX3xX5xX7axX3xXd3xX6axXexX3xX16xX1xXbaxXd3xX3xX16x9f2fxXdxX3xX66xX5dbxXccxX3xXd3xX70xXa8xX16xX3xX42x7b32xXccxX3xX5xX3exXdxX3xX69xX8bxX47xX8bxX4xX4xX8bxX3xX1e9xX1x4c7dxXdxX3xXbxX1xX281xX6xX3xXexX2baxXccxX3xX519xX6xX1xX6xX47xX6xXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexXe3xX152xX147xX2xX5xX152xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX152xX1f2xX49cxb221xX5dexX20cxXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xXf8xX35xX4xX3xX4xX251xX16xX17xX3xX16xX1xX2baxX16xX3xX42xX6xX16xX17xX3xX7x3b21xX6xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX1xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xX66xX2baxXccxX3xXexX1xX254xXbxX3xX17xX6xXdxX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX4dcxX70xX5xX17xX6xX47xXdxX3xX3dxX7axX3xXcxX1xX611xX3xX13xX1x9cb6xX3x265dx3a8axX3xX16xX17xX7axXccxX3xXe3xX2xX54xXe3xX54xXe3xX148xX2xX1f7xXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX14dxX2xX14dxX14dxX5xX1e2xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX1e2xX1f2xX13x238bxX519xXcxXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX69xX6axXexX3xX1axX1bxX4xX3xX4e0xX16xX1xX3xX4xX1xX4e6xXbxX3xX16xX17xX7axXccxX3xX2xX3e7xX54xX2xX148xX54xXe3xX148xX2xX14dxX3xX4xX1xX8bxX3xXexX1xX43xXccxX3xXd3xX6axXexX3xX4xX1xX7axX16xX17xX3xXexX47xX6xXdxX3xX5dexX6xX5xX10xX7xXexXdxX16xX10xX3xX42xX6xX16xX17xX3xX16xX1xX86xX16xX3xX3dxX6fxX3xXbxX1xX281xX6xX3xXexX47xX290xXdxX3xXexX77xX3xX16xX290xX16xX3xX519xX1xX70xX6xX247xX6xXexX3xX4xXe0xX6xX3xX5dexX6xX5xX10xX7xXexXdxX16xX3x9830xXbxX1xX4e0xXdx7b4dxX3xX42xX2a7xX16xX17xX3xX7xX6xX70xX3xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX3xX17xX2baxXccxX3xXexX47xX6xX16xX1xX3xX4xX31exXdxX3xX4xXe0xX6xX3xX29dxX7xX47xX6xX10xX5xXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX1f7xX2xX1f7xXe3xX5xX14fxXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX14fxX1f2xX25ax26a9xX49cx5ad0xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX49cxX4e0xXdxX3xX7xX35xX16xX17xX3xXd3xX7axX70xX3xX4xX6xXd3xX3xX66xX8bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX7axX16xX1xX3xX42xX8bxX7axX16xX3xX49exX238xXbxX10xX66xXdxXexXdxX8bxX16xX3xXe3xX3e7xX3xXexX47xX27xX16xX3xXcxX47xX290xXd3xX3x9e5cx839cxX3xXexX47xX4e6xX3xX25axX70xXa8xX4xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX4e6xXbxX3xX4xX1xX281xX16xX1xX3xX5xX7axX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX17xXdxX15xX6xX3x5cd2xX16xX3x45a5xX6axX3xX3dxX7axX3xX5dexX6xX1e9xXdxX7xXexX6xX16xXe8xX3xX63xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xX16xX7axXccxX3xX42xX1fxXd0xX4xX3xXexX1xX58fxXbxX3xX42x3768xX16xX3xX7xX35xX16xX17xX3xX47xX2b1xX4xX3xX42xXbexX3xXbxX1xX4e6xX4xX3xX3dxX4e6xX3xX4xX1xX8bxX3xXd3xX4e6xX4xX3xX42xX281xX4xX1xX3xX17xXdxX35xXd3xX3xX7xX35xXexX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXa6xX70xXa8xX4xX3xX17xXdxX6xXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX147xX1f7xX14fxXe3xX5xX14dxXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX14dxX1f2xX69xXb3cxX92exX20exXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX63xX86xX16xX1xX3xX4e0xX16xX1xX3xX1xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX69xX8bxX47xX8bxX4xX4xX8bxX3xX3dxX7axX3xXexX1xX7axX16xX1xX3xXbxX1xXa8xX3xXexX2b1xX3xXexX47xX77xX3xX69xX10xX5xXdxX5xX5xX6xX3xX4xXe0xX6xX3xXcxX2baxXccxX3xX4dcxX6xX16xX3xX13xX1xX6xX3xX2aaxX3xXbxX1xX281xX6xX3xX4dcxX58fxX4xX3xX4xX1xX2baxX70xX3xX5dexX1xXdxXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexXe3xX1e2xX152xX147xX5xX1f7xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX1f7xX1f2xX29dxaee5xX519x39d9xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX7axX16xX3xXexX281xX4xX1xX3xX4xae8bxX16xX3xX5xX290xXdxX3xXexX4eaxX3xX4dcxX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX3xX63xX6xX66xX47xXdxX6xX16xX3xX4xX1xX290xXccxX3xXa6xX70xX6xX3xX1e9xX1xX70xX3xX3dxX2b1xX4xX3xX13xX8bxX47xXexX1xX70xXd3xX1axX10xX47xX5xX6xX16xX66xXaexX3xX20bxX16xX1xXe8xX3xX4dcxX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX7axXccxX3xX5xX7axX3xXd3xX6axXexX3xXbxX1xX35xX8bxX3xX42xX7axXdxX3xXbxX1xXf8exX16xX17xX3xXexX1xXe0xX3xX4xXe0xX6xX3xX16xX17xX1fxX20xXdxX3xb76exX6xX3xX69xX31exX3xX42xX1fxXd0xX4xX3xX238xX2baxXccxX3xX66xX2b1xX16xX17xX3xX3dxX7axX8bxX3xX16xX31xXd3xX3xX2xX3xX7xX6xX70xX3xXf8xX251xX16xX17xX3xX16xX17xX70xXccxX27xX16xXaexX3xX1axX6xX8bxX3xXa6xX70xX6xX16xX1xX3xX16xX1fxX2cxX4xX3xX20bxX16xX1xX3xXexX4eaxX3xX4dcxXdxXbexX16xX3xX29dxX47xX10xX5xX6xX16xX66xX3xX42xX4dxX16xX3xX4dcxXdxXbexX16xX3xX4dcxX58fxX4xX3xX16xX1xX2a7xXd3xX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX1xX260xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1fxX20xXdxX3xXexX4eaxX3xXbxX1xX1fxX32axX16xX17xX3xX4dcxX58fxX4xX3xX1e9xX254xX8bxX3xX238xX70xXa8xX16xX17xXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX152xX1f7xX148xX152xX5xX3e7xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX3e7xX1f2xX13xX69xX13xXf3exXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX63xX86xX16xX1xX3xX4e0xX16xX1xX3xX47xX6xX16xX1xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX2baxX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1axX27xX16xX3xXexX47xX8bxX16xX17xX3xXexX1xX7axX16xX1xX3xXbxX1xXa8xX3xX13xXdxX4xX8bxX7xXdxX6xX3xX16xX17xX7axXccxX3xX1f7xX54xX152xX54xXe3xX148xX2xX1f7xXe8xX3xX5dexX1xX281xX6xX3xX16xX6xXd3xX3xXexX1xX7axX16xX1xX3xXbxX1xXa8xX3xX16xX7axXccxX3xXexX1xX70xX6axX4xX3xX3dxX6fxX3xXf8xX6axX16xX17xX3xX1xXf8exX6xX3xX519xX281xXbxX3xX63xXccxX3xX1002xX290xXbxX3xXexX47xX8bxX16xX17xX3xX1e9xX1xXdxX3xXbxX1xX281xX6xX3xX1axX58fxX4xX3xX66xX8bxX3xXf8xX6axX16xX17xX3xX1xXf8exX6xX3xX519xX281xXbxX3xXcxX1xX611xX3xX13xX1xX7f7xX3xX7f9xX7faxX3xX1e9xXdxXbexXd3xX3xX7xX8bxX35xXexXaexX3xX7xX6xX70xX3xX1e9xX1xXdxX3xX16xXbaxX3xX1axX77xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX58fxXexX3xXexX47xX8bxX16xX17xX3xX4xX70xX6axX4xX3xX4xX1xXdxX4dxX16xX3xX16xX31xXd3xX3xX2xX147xX1f7xX1e2xXe8xX3xaabdxX3xXbxX1xX281xX6xX3xX16xX6xXd3xXaexX3xXf8xX6axX16xX17xX3xX1xXf8exX6xX3xX519xX281xXbxX3xX63xXccxX3xX1002xX290xXbxX3xX42xX1fxXd0xX4xX3xXa6xX70xXa8xX4xX3xXexX4dxX3xX4xX251xX16xX17xX3xX16xX1xX5dbxX16xX3xX3dxX7axX3xX5xX7axX3xXd3xX6axXexX3xXexX1xX7axX16xX1xX3xX3dxXdxX27xX16xX3xX4xXe0xX6xX3xX49exX765xXaexX3xXexX47xX8bxX16xX17xX3xX1e9xX1xXdxX3xX2aaxX3xXbxX1xX281xX6xX3xX1axX58fxX4xXaexX3xXf8xX6axX16xX17xX3xX1xXf8exX6xX3xX4dcxX58fxX4xX3xX519xX281xXbxX3xXcxX1xX611xX3xX13xX1xX7f7xX3xX7f9xX7faxX3xX4xX1xX7exX3xX42xX1fxXd0xX4xX3xXcxX1xX611xX3xX13xX1xX7f7xX3xX7f9xX7faxX3xX4xX251xX16xX17xX3xX16xX1xX5dbxX16xX3xX16xX1xX1fxX16xX17xX3xX3dxa090xX16xX3xX4xXbaxX3xX4xXbaxX3xX1xX7axX16xX17xX3xX16xX17xX1xX86xX16xX3xXa6xX70xX2baxX16xX3xX42xXbaxX16xX17xX3xXexX290xXdxX3xX42xX2baxXccxXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX14fxX14fxX152xX1f7xX5xX147xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX147xX1f2xX49cxX519xX519xX1002xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX63xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xXcxX47xXdxX6fxX70xX3xXcxXdxX27xX16xX3xX3dxX2cxXdxX3xXexX1xX7axX16xX1xX3xXbxX1xXa8xX3xXbe3xX6xX16xX3xXbe3xX251xX16xX17xX3xXexX1xX70xX6axX4xX3xXexX7exX16xX1xX3xX1002xXdxX27xX70xX3xX13xXdxX16xX1xX3xX2aaxX3xX42xX251xX16xX17xX3xX1axX58fxX4xX3xXcxX47xX70xX16xX17xX3xX25axX70xXa8xX4xXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX3e7xX1e2xX1f7xX3e7xX5xX2xX148xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX2xX148xX1f2xX69xXf3exX49bxX49bxXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1fxX20xXdxX3xX5xX281xX16xX1xX3xXexX1xX70xX6axX4xX3xX1002xX2b1xX4xX3xX5xX1fxXd0xX16xX17xX3xX20bxX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX4dcxXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xXbe0xX16xX3xXbe3xX6axX3xX42xX1bxX16xX17xX3xX17xX35xX4xX3xX66xX359xX4xX3xX1xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX17xXdxX15xX6xX3xX16xX1fxX2cxX4xX3xX16xX7axXccxX3xX3dxX7axX3xX5dexX6xX1e9xXdxX7xXexX6xX16xXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX1e2xXe3xX148xX2xX5xX2xX2xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX2xX2xX1f2xXbb4xXf3exX25axX20cxXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX69xX6axXexX3xX16xX17xX1fxX20xXdxX3xX66xXdxX3xX4xX1fxX3xX4xX1xX290xXccxX3xX42xXdxX3xX7xX6xX70xX3xX1e9xX1xXdxX3xX3dxX7axX8bxX3xX42xX1fxXd0xX4xX3xX63xX70xX16xX17xX6xX47xXccxX3xX1axX2a7xX16xX17xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX3dxX1fxXd0xXexX3xXa6xX70xX6xX3xX1xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xX1axX4e0xX8bxX3xX3dxXddxX3xXexX290xXd3xX3xXexX1xX20xXdxX3xX66xX359xX4xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX63xX70xX16xX17xX6xX47xXccxX3xX3dxX7axX3xX519xX10xX47xX1axXdxX6xX3xX16xX17xX7axXccxX3xX1f7xX54xX147xX54xXe3xX148xX2xX14fxXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX1f7xX148xX1f7xX1f7xX5xX2xXe3xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX2xXe3xX1f2xX1002xX49bxX63xXf8xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX69xX6axXexX3xX7xX7f7xX3xXa6xX70xX6xX16xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX17xX35xX4xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX765xX1e9xX47xX6xXdxX16xX10xX3xX42xX1bxX16xX17xX3xX17xX81xX16xX3xXd3xX6axXexX3xX5xX35xX3xXa6xX70xXa8xX4xX3xX1e9xX7faxX3xX16xX1fxX2cxX4xX3xX16xX7axXccxX3xX42xX1fxXd0xX4xX3xXexX47xX10xX8bxX3xX5xX27xX16xX3xX1xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX13xX17xX6xX3xX10fxX3xX765xX1e9xX47xX6xXdxX16xX10xX3xX17xX81xX16xX3xX63xX8bxXbxXexXdxX3dxX1e9xX6xXaexX3xX1e9xX1xX70xX3xX3dxX2b1xX4xX3xX7f9xX1xX6xX47xX1e9xXdxX3dxX3xX2aaxX3xXbxX1xX281xX6xX3xX42xX251xX16xX17xX3xX765xX1e9xX47xX6xXdxX16xX10xX3xX16xX17xX7axXccxX3xX2xX3e7xX54xX1e2xX54xXe3xX148xX2xX14fxXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX66xXdxX7xXbxX5xX6xXccxX12fxX3xX1axX5xX8bxX4xX1e9xX249xX3xXd3xX6xX47xX17xXdxX16xX10fxX5xX10xX247xXexX12fxX3xX6xX70xXexX8bxX249xX3xXd3xX6xX47xX17xXdxX16xX10fxX47xXdxX17xX1xXexX12fxX3xX6xX70xXexX8bxX249xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX14fxX14fxX1f7xX3e7xX5xX2xX152xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX2xX152xX1f2xX20bxX519xX20exX25axXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX69xX6axXexX3xX16xX17xX1fxX20xXdxX3xX16xX1xX5dbxXbxX3xX4xX1fxX3xX20cxXdxXd3xX1axX6xX1axX143xX10xX3xXexX47xXc0bxX8bxX3xXa6xX70xX6xX3xX1xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xXexX1xX254xXbxX3xX17xX6xXdxX3xX42xXbexX3xX3dxX1fxXd0xXexX3xX1axXdxX27xX16xX3xX1axX43xXexX3xX1xXd0xXbxX3xXbxX1xX35xXbxX3xX3dxX7axX8bxX3xX13xX6xXd3xX3xX5dexX1xXdxXe8xX3xXcxX47xX1fxX2cxX4xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX238xX70xX16xX17xX3xX42xX6axXexX3xX3dxX6fxX3xX1e9xXdxX16xX1xX3xXexX4dxX3xX3dxX7axX3xX4xX1xX281xX16xX1xX3xXexX47xX77xX3xXexX47xX8bxX16xX17xX3xX16xX1fxX2cxX4xXaexX3xX16xX1xXdxX6fxX70xX3xX16xX17xX1fxX20xXdxX3xX20cxXdxXd3xX1axX6xX1axX143xX10xX3xX42xX31exX3xXexX86xXd3xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX3dxX1fxXd0xXexX3xX1axXdxX27xX16xXaexX3xX1axX43xXexX3xX4xX1xX43xXbxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX70xX6axX4xX3xXexX43xX16xX3xX4xX251xX16xX17xX3xX1axX290xX8bxX3xX5xX2b1xX4xX3xX16xX1xX2a7xXd3xX3xX3dxX7axX8bxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1fxX20xXdxX3xX16xX1xX5dbxXbxX3xX4xX1fxX3xX16xX1fxX2cxX4xX3xX16xX17xX8bxX7axXdxX3xX2aaxX3xX13xX6xXd3xX3xX5dexX1xXdxXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX3e7xX148xX14dxX148xX5xX2xX1e2xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX2xX14fxX1f2xX20cxX49cxXf3exX49exXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX12xX63xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX17xXdxX15xX6xX3xX69x7e1bxX3xX3dxX7axX3xX69xX10xX238xXdxX4xX8bxX3xX42xX1fxXd0xX4xX3xX4xX1xX4e6xXbxX3xXexX4eaxX3xXexX47xX27xX16xX3xX4xX6xX8bxX3xX16xX17xX7axXccxX3xX2xX2xX54xX2xX54xXe3xX148xX2xX147xXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX147xX14dxX147xX5xX2xX14fxXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX2xX14dxX1f2xX29dxX765xX25axXf40xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX69xX6axXexX3xX1xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xX42xX1fxXd0xX4xX3xXexX47xX6xX16xX17xX3xXexX47xX281xX3xX1axX2a7xX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX66xX4e0xXdxX3xX47xX70xXccxX3xX1axX31xX16xX17xX3xX17xX1xXdxX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xX251xX16xX17xX3xX42xXdxXddxXbxX3xX4xXe0xX6xX3xX4xX35xX4xX3xX66xX70xX3xX1e9xX1xX35xX4xX1xXaexX3xX4xX81xX70xX3xX4xX1xX74xX4xX3xX1xX6xXdxX3xXd3xXdxX6fxX16xX3xXcxX47xXdxX6fxX70xX3xXcxXdxX27xX16xX3xX7xX2cxXd3xX3xXexX1xXa8xX16xX17xX3xX16xX1xX43xXexX3xX2aaxX3xX4xX251xX16xX17xX3xX3dxXdxX27xX16xX3xX29dxXd3xX15exXdxX16xX17xX6xX1e9xX3xX17xX81xX16xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX3dxX2cxXdxX3xXcxX47xXdxX6fxX70xX3xXcxXdxX27xX16xX3xXexX290xXdxX3xX5dexX6xX15exX70xXaexX3xX63xX7axX16xX3xX25axX70xXa8xX4xXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX1e2xX1f7xX14dxX1f7xX5xX2xX14dxXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX2xX1f7xX1f2xX1002xX29dxX92exX92exXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX238xXexX10fxX6xX5xXdxX17xX16xX12fxX3xX15exX70xX7xXexXdxX247xXccxX249xXaxX12xX63xX6xXdxX3xX16xX17xX1fxX20xXdxX3xXbxX1xX4e6xX3xX16xX15xX3xX251xXd3xX3xX16xX1xX6xX70xX3xXa6xX70xX6xX3xXd3xX6axXexX3xX1e9xX1xX10xX3xX1xX2aaxX3xX2aaxX3xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xXf8xXdxX70xX66xX6xX66xX3xXf3exX70xX6xX47xX10x5b7dxXaexX3xX69xX10xX238xXdxX4xX8bxX3xX3dxX2cxXdxX3xX4xX251xX16xX17xX3xX3dxXdxX27xX16xX3xX519xX70xX16xX5xX6xX16xX66xX3xX5dexX6xX47xX1e9xXaexX3xX13xX10xX143xX3xX69xX10xX238xXdxX4xX8bxXaexX3xX69xX1f7fxX3xX16xX17xX7axXccxX3xXe3xX152xX54xX2xX148xX54xXe3xX148xX2xX1f7xXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxXd3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxXe8xX1axX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX3dxX16xX54xX16xX10xX143xX7xX54xX2xX147xX148xXe3xX54xX2xX148xX14dxX66xX14fxX148xX147xX152xXe3xXe3xX14dxXexX14dxX1f7xX147xX14dxX5xX2xX1f7xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1fxX20xX16xX17xX23xX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX16xX17xX31xX16xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX3dxX3exX16xX17xX3xX42xX43xXexX3xXexX47xX27xX16xX3xXexX1xX4dxX3xX17xXdxX2cxXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX10fxXbxX1xX8bxXexX8bxX10fxX8bxX47xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12fxX54xX54xXdxXd3xX6xX17xX10xX7xXe8xX3dxX8bxX3dxXe8xX3dxX16xX54xX70xXbxX5xX8bxX6xX66xX10xX66xX54xX1e2xX1axXbxX66xXccxX152xXccxX1e9xX8bxX5xXa6xX54xXe3xX148xX2xX147xX1f2xX148xX2xX1f2xX2xX1f7xX54xX1axX70xX4xXexX70xX8bxX16xX17xX1axXdxX10xX16xX17xXdxX8bxXdxX2xX3e7xX1f2x8da4xXf40xXbb4xXbb4xXe8xX15exXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX7axX16xX17xX3xX47xX7axX8bxX3xX1axXdxX27xX16xX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX17xXdxX15xX6xX3xX69xX1f7fxX3xX3dxX7axX3xX69xX10xX238xXdxX4xX8bxX3xX42xX1fxXd0xX4xX3xXexX1xX6xXccxX3xXexX1xX4dxX3xX3dxX7axX3xX7xX7b9xX6xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX16xX17xX7axXccxX3xX3e7xX54xX2xX54xXe3xX148xX2xX147xXe8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX519xX8bxX70xX47xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8bxX3xXbb4xX49bxXbb4xX0xX54xXbxX12