Những gương mặt ấn tượng của bóng chuyền Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Cúp Hoa Lư - Bình Điền đang đến rất gần và những cái tên Trần Đức Hạnh, Lê Văn Thành, Lê Thành Hạc, Cao Đức Hoàng đang được người hâm mộ xem là niềm hy vọng của bóng chuyền nam Hà Tĩnh tại giải đấu sắp tới.
32bfx3916x5f58x629dx3921x54cfx675bx564bx33ecxX7x90a2xbb5fxa0ecx4b50x7414xc0dfxX5x850bxXax37d6x6068xX1xa50bx6c91x74d3xX3xX17x5401x7bcexX16xX17xX3x7735xbca6xXexX3x6c8bxX16xX3xXexX1ax425exX16xX17xX3xX4xab2cxX6xX3x8e78x681cxX16xX17xX3xX4xX1x64e5x9dd3x44dexX16xX3x7a23x82b7xX3xXcx664cxX16xX1xX0xbbc4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6x7b3dxXaxX12xa71exc1ebxXbxX3xX3cxbfbaxX6xX3x4c44xX1axX3xc258xX3x8036x5260xX16xX1xX3x4182xXdxX39xX16xX3x4925xX6xX16xX17xX3xX70x7e32xX16xX3x8a02xX23xXexX3xX17xb6abxX16xX3x5637xX3dxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xb0cbxXdxX3xXexa9fbxX16xX3xXcxX79xX7exX16xX3xX6bxc53dxX4xX3xX3cx6eb8xX16xX1xbe38xX3xX61xX8fxX3xb56cx9ea0xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX9fxX3xX61xX8fxX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX3cxX9cxX4xX9fxX3xX59xX6xX5exX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX5exX3dxX16xX17xX3xX70xX6xX16xX17xX3xX70xX1axX28xX4xX3xX16xX17xX1ax3978xXdxX3xX1x40b4xX1fxX3xX1fxc095xX3x5990xX10xX1fxX3xX5xX3dxX3xX16xXdxX39xX1fxX3xX1xX38xX3xX81x3b51xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX16xX6xX1fxX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xXexX9cxXdxX3xX17xXdx607dxXdxX3xX70xX23xX37xX3xX7xc2e4xXbxX3xXex8888xXdx6dabxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX0xXdxX1fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1fxX4xX10xX64xX5exX30x7477xX10xX4xXexX3xX56xX17xX1fxX10xX56xXdxX6xX3xX81xXdxX56xX10xX5exX3xX1fxXbx8515xX3xXdxX59xX10xX16xXexX10xX79xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxa612xXdxX56xXexX1xb082xX3xX2xa7b1xX17dx5e74xba09xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17axX3xa682x955exX17dxXbxXe2xX180xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX44xX6xXbxXbxX7xX44xX5exXbxX10xX16xX44xX1fxX10xX56xXdxX6xX44xXexX1xX37xX1fxX30x9cd8xXbxX9xX16xX10xX175xX7xX44xX18bxX2xX2xX2xX44xc1c1x5540xX56xX1bbxX18bxX18bxX17dx4e67xX18axX18bxXex40e5xX163xX1c1xX2xX5xX18axX64xXdxX1fxX17xX64xX17dxX18bxX17dxX1baxX126xX14exXbxX17xXaxX3xX56xX6xXexX6xX64xXexX38xXbxX10xX9xXaxX81xXdxX56xX10xX5exX44xX1fxXbxX163xXaxX3xX56xX6xXexX6xX64xX10xX16xX4xX5exX56xX10xX9xXaxXbxX30xX4xX79xbd64xXdx4a87xX81x75fex6cd5xX1bbxX201xX17fxX18bxX66x8322xX17xX14exX79xX30x58ecxX211x6445xX81xXexX3cxX203xX17xX1c5xX66xX5exX2x3c12xX13xX79xX5ex95dexX16xX18axX16xX5exX13xX1fxX6x430bxXexX79xX1fxX206xXe2xX13xac3fxb1e1xX21dxX79xX229xX59xX10xX79xXexX5xX211xX44xX213xX10xX13xX205xX30xX2xX1c1xX1c1xX1xX59xX1bbxX16xX3cxX17dxX10xX231xX1xX6xX221xX1baxX81xX1c5xX7xX14exXcxXcxX213x3c10xb576xX10xX1bbxXe2xb2bdxXa4x8f02xX30xX13xX1c1xXcxX1c5xX25cxX25ex5fc2xX1fxX25cxa5d0xX269xX10xX18bxX17dx5041xX66xX163xX269xX17fxX18bxX66x7db7xX205xX231xX30xX7xX257xX201xX21dxX38xb21exX16xX269xXaxX3xX56xX6xXexX6xX64xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX56xX6xXexX6xX64xX6xX79xX17xX7xX9xXaxX1bbxX1c5xX126xX21dxX163xX17axX17dxX17axX2xX1c1xX1c5xX17axX17dxX17axX2xX17axX2xX17axX2xX17dxX17dxX17fxX17axX17dxX17axX21dxX1bbxX18bxX17axX163xX21dxX17dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX0xX7xXexX79xX5exX16xX17xX12xXa4xXdxX56xX10xX5exX17axX3xa60cxX1x6754xX16xX17xX3xX2e4xX1x6ec8xX3xXex92c2xXbxX3xX5xX37xX38x34e7xX16xX3xX4xX2dxX6xX3xX70xXe0xXdxX3xXexX37xX38x9555xX16xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xXexX79xX1axX124xX4xX3xXexX1xX8fxX1fxX3xX17xXdxX118xXdxX3xX59xX5axXbxX3xX3cxX5exX6xX3xX61xX1axX3xX64xX3xX66xX67xX16xX1xX3xX6bxXdxX39xX16xX3xX18bxX17dxX18bxX2xX0xX44xX7xXexX79xX5exX16xX17xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX16xXexX10xX79xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe2xXexX64xX6xX5xXdxX17xX16xX17axX3xX4xX10xX16xXexX10xX79xX180xXaxX12xXcxX79xX7exX16xX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX9cxX16xX1xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xXcxX79xX7exX16xX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX9cxX16xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xXa5xX1fxX3xX2xX1c5xX1c5xX1bbxX3xXexX9cxXdxX3xXe2x4035xX3xX206xX1bxX16xX3xX201xX1xX5axX3xab21xX3cxX1axX1bxX16xX17xX3xX206xX1bxX16x3bd2xX126xX3xX3cxX9cxX16xX1xX3xXexX79xX1ax340bxX16xX17xX3xXexX1xX3dxX16xX1xX3xXexa52cxX3xX5x9abfxX3xX70xX3dxX5exX3xXexX9cxX5exX3xXexX79xc1e8xX3xX4xX2dxX6xX3xXcxX79xX37xX16xX17xX3xXexXdcxX1fxX3xX3cxX37xX23xX16xX3xX5xX37xX38xX2f5xX16xX3xX81xX3dxX3xXcxX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xXcxX266xXcxXcxX3xXex9135xX16xX1xX9fxX3xX5xX3dxX3xX6bxXe0xXdxX3xXexX79xX1axX3e7xX16xX17xX3xX70xXe0xXdxX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX9fxX3xX16xX17xX1axXd8xXdxX3xX4xX31xX3xXexX7exX1fxX3xX118xX16xX1xX3xX1xX1axX3e7xX16xX17xX3xX79xX23xXexX3xX5xX124xX16xX3xXexX79xX5exX16xX17xX3xX5x3d14xXdxX3xX4xX1xX1bxXdxX3xX4xX2dxX6xX3xX4xX118xX3xX70xXe0xXdxX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX0xXdxX1fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX16xXexX10xX79xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX56xXexX1xX17axX3xX21dxX18bxX17dxXbxXe2xX180xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX1baxXbxXe2xX180xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX126xX30xX6xX5exX1xX6xXexXdxX16xX1xX126xX81xX16xX44xX16xX10xX175xX7xX44xX18bxX2xX2xX2xX44xX1baxX1bbxX56xX1bbxX18bxX2xX18axX18bxX18axX1c1xXexX163xX1c5xX1c5xX1bbxX1c5xX5xX17dxX126xX14exXbxX17xX1adxX79xX9xX18axX163xX1bbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX16xX3xXexX1axX28xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xXaxX3xX175xXdxX56xXexX1xX9xXaxX21dxX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX1baxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX5exX16xXaxX12xXcxX79xX7exX16xX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX9cxX16xX1xX3xX70xX1axX28xX4xX3xX4xX5exXdxX3xX5xX3dxX3xX4xX5exX16xX3xX4xX1xXdxX1fxX3xX70xX7exX37xX3xX70xX3dxX16xX3xX4xX2dxX6xX3xX70xXe0xXdxX3xXexX37xX38xX303xX16xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX206xX3e7xX3xX1xX15xX37xX3xX4xX1xXdxX39xX37xX3xX4xX6xX5exX3xX1xX1bxX16xX3xX2xX1fxX21dxX21dxX9fxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX2e6xX16xX17xX3xXcxX79xX7exX16xX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX9cxX16xX1xX3xX2e4xX1xX2e6xX16xX17xX3xX4xX1xX42dxX3xX17xXdx4d4cxXdxX3xXexX23xX16xX3xX4xX2e6xX16xX17xX3xX17xX1xXdxX3xX70xXdxX303xX1fxX3xXexX79xX8fxX16xX3xX5xX1axX124xXdxX3xX1fxX3dxX3xX4xX3f5xX16xX3xXexX1xX303xX3xX1xXdxX2f5xX16xX3xX2e4xX1xX118xX3xX16xXa5xX16xX17xX3xXbxX1xX3f5xX16xX17xX3xXexX1xX2dxX3xX81xX3dxX3xXbxX1xX8bxXexX3xX30xX31xX16xX17xX3xXexX23xX16xX3xX4xX2e6xX16xX17xX3xX79xX23xXexX3xXexX47fxXexX126xX3xX221xXdxX6xXdxX3xX70xX5exX9cxX16xX3xX18bxX17dxX2xX18bxX64xX18bxX17dxX2xX1bbxX9fxX3xX3cxX9cxX16xX1xX3xXexX3f2xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xXexX79xX5exX16xX17xX3xX1fxX3dxX37xX3xX8bxX5exX3xX4xX2dxX6xX3xX70xXe0xXdxX3xXexX79xX401xX3xXcxX1xX303xX3xX59xX2e6xX16xX17xX9fxX3xX66xXdxX8fxX16xX3xXbxX1xX3f5xX16xX17xX126xX3xX59xX37xX47fxXdxX3xX16xXa5xX1fxX3xX18bxX17dxX2xX1bbxX9fxX3xX2e4xX1xXdxX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xX5xX8fxX16xX3xX1xX9cxX16xX17xX9fxX3xXcxX79xX7exX16xX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX9cxX16xX1xX3xXexX79xX3e7xX3xX81xX39xX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xX4xX1xX5exX3xX70xXe0xXdxX3xX30xX31xX16xX17xX3x6324xX37xX8fxX3xX16xX1xX3dxX3xX81xX3dxX3xXexX629xX6xX3xX7xX8bxX16xX17xX3xX3e7xX3xX221xXdxX118xXdxX3xXa4xX2e6xX3xX70x86c9xX4xX1xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX18bxX17dxX2xX1c1xX126xX3xX13xXa5xX1fxX3xX18bxX17dxX2xX21dxX9fxX3xXcxX79xX7exX16xX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX9cxX16xX1xX3xX81xXdxX16xX1xX3xX56x836axX3xX70xX1axX28xX4xX3xX2e4xX1xX5exX8bxX4xX3xX8bxX5exX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xX4xX1xX5exX3xX70xXe0xXdxX3xXexX37xX38xX303xX16xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xXexX9cxXdxX3xX206xX229xX26exX3xX221xX6xX1fxX10xX7xX3xX18axX17dxX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX3cxXdxX2f5xX16xX3xX16xX6xX38xX9fxX3xXcxX79xX7exX16xX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX9cxX16xX1xX3xX70xX6xX16xX17xX3xX4x7323xX16xX17xX3xX70x5f18xX16xX17xX3xX70xXe0xXdxX3xXexX2efxXbxX3xXexX79xX37xX16xX17xX3xX4xX1xX5exX3xX59xX5axXbxX3xX3cxX5exX6xX3xX61xX1axX3xX64xX3xX66xX67xX16xX1xX3xX6bxXdxX39xX16xX3xX18bxX17dxX18bxX2xX126xX3xXa4xX124xXdxX3xX6xX16xX1xX9fxX3xX70xXdcxX38xX3xX5xX3dxX3xX1fxXe0xXexX3xX17xXdxX118xXdxX3xX70xX23xX37xX3xX73bxX37xX6xX16xX3xXexX79xXf2xX16xX17xX9fxX3xX5xX3dxX3xX30xX1axX124xX4xX3xX70xX2f5xX1fxX3xX70xX303xX3xX70xXe0xXdxX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xXexXdxX76xX16xX3xXexX124xXdxX3xX1fx5f34xX4xX3xXexXdxX8fxX37xX3xXexX79xX890xX3xX1xX9cxX16xX17xX3xX221xXdxX118xXdxX3xXa4xX2e6xX3xX70xX75axX4xX1xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX18bxX17dxX18bxX2xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX16xXexX10xX79xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe2xXexX64xX6xX5xXdxX17xX16xX17axX3xX4xX10xX16xXexX10xX79xX180xXaxX12xX61xX8fxX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX3cxX9cxX4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX59xX78bxX37xX3xXexX37xX38xX303xX16xX3xXexX1xX2dxX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX61xX8fxX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX3cxX9cxX4xX3xX3d2xX7xXdxX16xX1xX3xX16xXa5xX1fxX3xX2xX1c5xX1c5xX18bxX3dcxX3xX70xX76xX16xX3xXexX3f2xX3xXexX42dxX16xX1xX3xXcxX79xX3dxX3xXa4xXdxX16xX1xX3xX4x6a0bxX16xX17xX3xX70xX6xX16xX17xX3xX16xX1xX2efxX16xX3xX70xX1axX28xX4xX3xX7xX78bxX3xX8bxXdxX3xX1fxXe0xX3xX4xX2dxX6xX3xX70xX2e6xX16xX17xX3xX70xX118xX5exX3xX2e4xX1xX8bxX16xX3xX17xXdxX118xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX126xX3xX61xX8fxX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX3cxX9cxX4xX3xX4xX95exX16xX17xX3xX70xX1axX28xX4xX3xX4xX5exXdxX3xX5xX3dxX3xX16xX1xXdcxX16xX3xXexX47fxX3xX73bxX37xX6xX16xX3xXexX79xXf2xX16xX17xX3xX16xX1xX31xX1fxX3xX5xX8fxX16xX3xX16xX17xXf2xX16xX3xX5x6945xX6xX3xX2e4xX1xX6xX5exX3xX2e4xX1xX8bxXexX3xX4xX1xXdxX76xX16xX3xXexX1xX120xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xXexX5exX3dxX16xX3xX70xXe0xXdxX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX0xXdxX1fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX16xXexX10xX79xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX56xXexX1xX17axX3xX21dxX18bxX17dxXbxXe2xX180xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX1baxXbxXe2xX180xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX126xX30xX6xX5exX1xX6xXexXdxX16xX1xX126xX81xX16xX44xX16xX10xX175xX7xX44xX18bxX2xX2xX2xX44xX1baxX1bbxX56xX1bbxX18bxX2xX18axX18axX18axX18axXexX18axX1baxX2xX18axX1c5xX5xX17dxX126xX14exXbxX17xX1adxX79xX9xX1bbxX1baxX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX16xX3xXexX1axX28xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xXaxX3xX175xXdxX56xXexX1xX9xXaxX21dxX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX1baxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX5exX16xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe2xXexX64xX6xX5xXdxX17xX16xX17axX3xX14exX37xX7xXexXdxX25exX38xX180xXaxX12xX6bxXdxX303xX1fxX3xX1fxX9cxX16xX1xX3xX4xX2dxX6xX3xX61xX8fxX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX3cxX9cxX4xX3xX5xX3dxX3xX4xX31xX3xX7xX98xX4xX3xX30xX2efxXexX3xXexX47fxXexX9fxX3xXexX1xX37xX2efxX16xX3xXexX6xX38xX3xXexX79xX8bxXdxX9fxX3xX4xX1xXf2xX16xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX70xXdxX303xX1fxX3xX4xX1xX120xX16xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX1xX28xXbxX3xX5x9b53xX3xX4xX7fexX16xX17xX3xX2e4xX1xX118xX3xX16xXa5xX16xX17xX3xXbxX1xX3f5xX16xX17xX3xXexX1xX2dxX3xX81xX15xX16xX17xX3xX81xX3dxX16xX17xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX61xX8fxX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX3cxX9cxX4xX3xX70xX6xX16xX17xX3xXexX2efxXbxX3xX5xX37xX38xX2f5xX16xX3xX70xX7exX38xX3xX1xX1axX16xX17xX3xXbxX1xX23xX16xX3xX81xX3dxX3xX2e4xX1xX2e6xX16xX17xX3xXexX1xX2e6xXdxX3xXexXdxX16xX3xXexX1axX3e7xX16xX17xX3xX7xb6c4xX3xX4xX7fexX16xX17xX3xX70xX803xX16xX17xX3xX70xXe0xXdxX3xX81xXdxX76xXexX3xX16xX8fxX16xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX30xX23xXexX3xX16xX17xXd8xX3xXexX1xX5axX3xX81xX75axX3xX3e7xX3xX59xX5axXbxX3xX3cxX5exX6xX3xX61xX1axX3xX64xX3xX66xX67xX16xX1xX3xX6bxXdxX39xX16xX3xXexX124xXdxX3xX70xXdcxX38xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX0xXdxX1fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX16xXexX10xX79xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX56xXexX1xX17axX3xX21dxX18bxX17dxXbxXe2xX180xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX1baxXbxXe2xX180xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX126xX30xX6xX5exX1xX6xXexXdxX16xX1xX126xX81xX16xX44xX16xX10xX175xX7xX44xX18bxX2xX2xX2xX44xX1baxX1bbxX56xX1bbxX18bxX2xX18axX1c5xX18bxX18axXexX21dxX18axX2xX18axX17dxX5xX17dxX126xX14exXbxX17xX1adxX79xX9xX2xX1bbxX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX16xX3xXexX1axX28xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xXaxX3xX175xXdxX56xXexX1xX9xXaxX21dxX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX1baxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX5exX16xXaxX12xX61xX8fxX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX3cxX9cxX4xX3xX4xX31xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX5axX3xX70xX2efxXbxX3xX30xX31xX16xX17xX3xXexX6xX38xX3xXexX79xX8bxXdxX3xX79xX23xXexX3xX2e4xX1xX31xX3xX4xX1xX75axX37xX3xX56xX3dxX16xX1xX3xX4xX1xX5exX3xX70xX47fxXdxX3xXbxX1xX1axX1bxX16xX17xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX16xXexX10xX79xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe2xXexX64xX6xX5xXdxX17xX16xX17axX3xX4xX10xX16xXexX10xX79xX180xXaxX12xX59xX6xX5exX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX5exX3dxX16xX17xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xa1a8xX3xXexX37xX38xX76xX16xX3xXbxX1xX3f5xX16xX17xX3xXexX1xX2dxX9fxX3xX4xX78bxX37xX3xXexX37xX38xX303xX16xX3xXexX1xX2dxX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX59xX6xX5exX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX5exX3dxX16xX17xX3xX5xX3dxX3xX1fxXe0xXexX3xXexX79xX5exX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX8bxXdxX3xXexX8fxX16xX3xX70xX8bxX16xX17xX3xX4xX1xX5axX3xXb6fxX3xX4xX2dxX6xX3xX81xX75axX3xXexX79xX2ecxX3xX5xXdxX30xX10xX79xX5exX126xX3xX211xX37xX23xXexX3xXbxX1xX8bxXexX3xX70xXdxX303xX1fxX3xXexX3f2xX3xX5xX3f5xX3xX70xX3dxX5exX3xXexX9cxX5exX3xX231xX37xXdcxX16xX3xX2e4xX1xX37xX3xX163xX9fxX3xX59xX6xX5exX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX5exX3dxX16xX17xX3xXexX3f2xX16xX17xX3xX5xX3dxX3xX5xXdxX30xX10xX79xX5exX3xX4xX2dxX6xX3xX70xXe0xXdxX3xXexX37xX38xX303xX16xX3xX20cxX18bxX18axX3xXa4xXdxX2f5xXexX3xX13xX6xX1fxX3xX81xX3dxX3xX1xXdxX2f5xX16xX3xXexX9cxXdxX3xX70xX6xX16xX17xX3xX5xX3dxX3x62e8xX1fxX118xX16xX1xX3xX17xX1x68f9xXbx4cc6xX3xX2e4xX1xX2e6xX16xX17xX3xXexX1xX303xX3xXexX1xXdxX76xX37xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX0xXdxX1fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX16xXexX10xX79xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX56xXexX1xX17axX3xX21dxX18bxX17dxXbxXe2xX180xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX1baxXbxXe2xX180xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX126xX30xX6xX5exX1xX6xXexXdxX16xX1xX126xX81xX16xX44xX16xX10xX175xX7xX44xX18bxX2xX2xX2xX44xX1baxX1bbxX56xX1bbxX18bxX2xX18axX163xX17dxX18axXexX163xX18axX18bxX17dxX1baxX5xX17dxX126xX14exXbxX17xX1adxX79xX9xX163xX1baxX1baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX16xX3xXexX1axX28xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xXaxX3xX175xXdxX56xXexX1xX9xXaxX21dxX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX1baxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX5exX16xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe2xXexX64xX6xX5xXdxX17xX16xX17axX3xX14exX37xX7xXexXdxX25exX38xX180xXaxX12xX206xX3e7xX3xX1xX15xX37xX3xX5xX47fxXdxX3xX4xX1xX1bxXdxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX16xX1x832dxX16xX9fxX3xX1fxX8bxX37xX3xX5xX9d9xX6xX9fxX3xX2e4xX1xX118xX3xX16xXa5xX16xX17xX3xXbxX1xX3f5xX16xX17xX3xXexX1xX2dxX3xX2e4xX1xX8bxX3x9d85xX16xX3xX70xX75axX16xX1xX9fxX3xX6bxX98xX4xX3xX3cxX5exX3dxX16xX17xX3xX70xX1axX28xX4xX3xX5xX78bxX6xX3xX4xX1xXf2xX16xX3xX5xX3dxX3xX5xXdxX30xX10xX79xX5exX3xX4xX1xX2ecxX16xX1xX3xXexX1xX98xX4xX3xX4xX2dxX6xX3xX70xXe0xXdxX3xXexX37xX38xX303xX16xX3xXexX79xX401xX3xXa4xXdxX2f5xXexX3xX13xX6xX1fxX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX3cxX1bxX16xX3xX18bxX3xX1fxX7fexX6xX3xX17xXdxX118xXdxX3xX17xX120xX16xX3xX2e4xX76xXexX3xX81xX124xXdxX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX9fxX3xX4xX1xX3dxX16xX17xX3xXexX79xX6xXdxX3xX73bxX37xX8fxX3xX266xXdx752dxX16xX3xX59xX1xXdcxX37xX3xX3d2xX13xX17xX1xX2f5xX3xX26exX16xX3dcxX9fxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xXa5xX1fxX3xX2xX1c5xX1c5xX21dxX9fxX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xX81xX2e6xX3xX4xX7fexX16xX17xX3xX5xXa5xX16xX3xXe2xX118xX9fxX3xXexX9cxX5exX3xX4xX118xX1fxX3xX1xX98xX16xX17xX3xX4xX1xX5exX3xX70xX803xX16xX17xX3xX70xXe0xXdxX126xX3xX13xX17xX1axXd8xXdxX3xX1xXdcxX1fxX3xX1fxXe0xX3xX70xX6xX16xX17xX3xX2e4x7eefxX3xX81xXf2xX16xX17xX3xX6xX16xX1xX3xX7xXbebxX3xXexX79xX3e7xX3xXexX1xX3dxX16xX1xX3xX81xX75axX3xXexX79xX2ecxX3xX5xXdxX30xX10xX79xX5exX3xX4xX2dxX6xX3xX70xXe0xXdxX3xXexX37xX38xX303xX16xX3xXa4xXdxX2f5xXexX3xX13xX6xX1fxX3xXexX79xX5exX16xX17xX3xXexX1axX1bxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX17xX7exX16xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX3cxXdxX2f5xX16xX3xX16xX6xX38xX9fxX3xXexX5exX3dxX16xX3xX70xXe0xXdxX3xX70xX6xX16xX17xX3xX1xXe0xXdxX3xX73bxX37xXdcxX16xX3xXexX2efxXbxX3xX1xX37xX23xX16xX3xXexX9cxXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX3cxX31xX6xX3xX70xX303xX3xXexXa5xX16xX17xX3xX2e4x4046xX3xX16xXa5xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX8fxX16xX3xX1fxX2e6xX16xX9fxX3xX1xX5exX3dxX16xX3xX4xX1xX42dxX16xX1xX3xX4xX8bxX4xX3xXebbxX1fxX118xX16xX1xX3xX17xX1xXec3xXbxXec5xX3xX16xX1xXdcxX16xX3xX7xX78bxX3xX81xX3dxX3xX1xX8bxX5exX3xX1xX98xX4xX3xX1xX1axX124xX16xX17xX3xX70xX76xX16xX3xX59xX5axXbxX3xX3cxX5exX6xX3xX61xX1axX3xX64xX3xX66xX67xX16xX1xX3xX6bxXdxX39xX16xX3xX18bxX17dxX18bxX2xX3xX81xX124xXdxX3xXexX1xX3dxX16xX1xX3xXexX2ecxX4xX1xX3xXexX47fxXexX3xX16xX1xX23xXexX3xX16xX1x882exX1fxX3xXexX9cxX5exX3xX70xX3dxX3xXexXdxX76xX16xX3xX73bxX37xXdcxX16xX3xX81xX3dxX5exX3xX221xXdxX118xXdxX3xXa4xX2e6xX3xX70xX75axX4xX1xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX18bxX17dxX18bxX2xXec5xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX16xXexX10xX79xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe2xXexX64xX6xX5xXdxX17xX16xX17axX3xX4xX10xX16xXexX10xX79xX180xXaxX12xX61xX8fxX3xXa4xXa5xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX59xX1xX2dxX3xX4xX2e6xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xXa5xX1fxX3xX2xX1c5xX1c5xX1bbxX3xXexX9cxXdxX3xXe2xX3c8xX3xX275xX1xX8bxX16xX1xX3xXa4xX40xX16xX1xX3xX205xX8fxX16xX3xX3d2xX59xX6xX16xX3xX61xXe0xX4xX3dcxX3xX70xX1axX28xX4xX3xX30xXdxX76xXexX3xX70xX76xX16xX3xX73bxX37xX6xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX6xX3xXexX23xX16xX3xX4xX2e6xX16xX17xX3xX30xXdxX76xX16xX3xX1xX31xX6xX3xXexX79xX8fxX16xX3xX5xX1axX124xXdxX126xX3xX61xX8fxX3xXa4xXa5xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX16xX1xX2efxXbxX3xX1fxX2e6xX16xX3xXexX9cxXdxX3xXcxX79xX37xX16xX17xX3xXexXdcxX1fxX3xX3cxX37xX23xX16xX3xX5xX37xX38xX2f5xX16xX3xX81xX3dxX3xXcxX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xXcxX266xXcxXcxX3xXexX42dxX16xX1xX3xX3e7xX3xXexX37xX103fxXdxX3xX2xX21dxX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX25cxX20xX4xX3xX56xX7fexX3xX4xX31xX3xXbxX1xX7exX16xX3xX1fxX37xXe0xX16xX3xX1xX1bxX16xX3xX7xX5exX3xX81xX124xXdxX3xX1fxXe0xXexX3xX7xX47fxX3xX4xX7exX37xX3xXexX1xX2dxX3xXexX79xX401xX3xX2e4xX1xX8bxX4xX3xX16xX1xX1axX16xX17xX3xX16xX1xXd8xX3xX16xXa5xX16xX17xX3xX2e4xX1xXdxX76xX37xX3xX30xc2e3xX1fxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX81xX3dxX3xX16x67c2xX3xX5xX78bxX4xX3xXexX2efxXbxX3xX5xX37xX38xX2f5xX16xX9fxX3xX4xX1xX42dxX3xX1fxXe0xXexX3xX16xXa5xX1fxX3xX7xX6xX37xX9fxX3xXa4xXa5xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX17xX1xXdxX3xX56xX6xX16xX1xX3xX81xX3dxX5exX3xX70xXe0xXdxX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX56xX78bxX3xX221xXdxX118xXdxX3xX66xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX9cxX16xX17xX3xX26exX3xXexX5exX3dxX16xX3xX73bxX37xX47fxX4xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX0xXdxX1fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX16xXexX10xX79xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX56xXexX1xX17axX3xX21dxX18bxX17dxXbxXe2xX180xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX1baxXbxXe2xX180xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX126xX30xX6xX5exX1xX6xXexXdxX16xX1xX126xX81xX16xX44xX16xX10xX175xX7xX44xX18bxX2xX2xX2xX44xX1baxX1bbxX56xX1bbxX18bxX2xX18axX163xX18axX1bbxXexX21dxX1c5xX163xX163xX17dxX5xX17dxX126xX14exXbxX17xX1adxX79xX9xX1c1xX1c5xX18bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX16xX3xXexX1axX28xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xXaxX3xX175xXdxX56xXexX1xX9xXaxX21dxX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX1baxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX5exX16xXaxX12xXa4xXa5xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX5xX3dxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX2e6xX16xX17xX3xX2e4xX1xX2e6xX16xX17xX3xXexX1xX303xX3xXexX1xXdxX76xX37xX3xXexX79xX5exX16xX17xX3xX5xX47fxXdxX3xX4xX1xX1bxXdxX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xXa4xXa5xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX4xX7fexX16xX17xX3xX81xX124xXdxX3xX70xX803xX16xX17xX3xX70xXe0xXdxX3xX70xX3c8xX3xX5xX2efxXbxX3xX16xX8fxX16xX3xX2e4xX114exX3xXexX2ecxX4xX1xX3xX2e4xX1xXdxX3xX17xXdxX3dxX16xX1xX3xX16xX17xX2e6xXdxX3xX8bxX3xX73bxX37xXdcxX16xX3xX221xXdxX118xXdxX3xX66xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX9cxX16xX17xX3xX26exX3xXexX5exX3dxX16xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX18bxX17dxX2xX1bbxX3xX70xX303xX3xX17xXdxX3dxX16xX1xX3xX81xXec3xX3xX5xX8fxX16xX3xX4xX1xX1bxXdxX3xX17xXdxX118xXdxX3xX1xX9cxX16xX17xX3xX4xX8bxX4xX3xX70xXe0xXdxX3xX1fxX9cxX16xX1xX3xXexX5exX3dxX16xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX16xXa5xX1fxX3xX18bxX17dxX2xX1c1xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xXa4xXa5xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX4xX95exX16xX17xX3xXexX3f2xX16xX17xX3xX70xX1axX28xX4xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xX4xX1xX5exX3xX1fxX1axX28xX16xX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xX17xXdxX118xXdxX3xXexX79xX401xX3xX4xX1xX5exX3xX206xX6xX4xX5exX1fxX30xX6xX16xX2e4xX3xX66xXdxX8fxX16xX3xXbxX1xX3f5xX16xX17xX3xX81xX3dxX3xaab7xX1fxX3xX5xX37xX2e6xX16xX3xX56xX6xX16xX1xX3xX1xXdxX2f5xX37xX3xX16xX6xX1fxX3xXa4xX6bxXa4xX3xXe2xX37xX23xXexX3xX7xX120xX4xX3xXexX5exX3dxX16xX3xX56xXdxX2f5xX16xX3xX221xXdxX118xXdxX3xX66xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xXexX79xX401xX3xX4xX5axXbxX3xX4xX8bxX4xX3xX59xX61xX66xX3xXexX5exX3dxX16xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX16xXa5xX1fxX3xX18bxX17dxX2xX1bbxX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xXcxX3f2xX3xX1fxX7fexX6xX3xX17xXdxX118xXdxX3xX18bxX17dxX2xX1c1xX3xX70xX76xX16xX3xX16xX6xX38xX9fxX3xXa4xXa5xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX5xX3dxX3xX1fxXe0xXexX3xXexX79xX5exX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXebbxX1fxX118xX16xX1xX3xX17xX1xXec3xXbxXec5xX3xX73bxX37xX6xX16xX3xXexX79xXf2xX16xX17xX3xXexX79xX5exX16xX17xX3xX70xXe0xXdxX3xX1xX67xX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xX4xX1xX2ecxX16xX1xX3xXexX1xX98xX4xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX126xX3xX206xX78bxX3xXe2xX37xX23xXexX3xX7xX120xX4xX3xX4xX2dxX6xX3xXa4xXa5xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX70xX3c8xX3xX17xX31xXbxX3xX4xX2e6xX16xX17xX3xX17xXdxX5axXbxX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xX17xXdxX3dxX16xX1xX3xX81xXec3xX3xXexX79xX890xX3xX1xX9cxX16xX17xX3xX7xX124xX1fxX3xX2xX3xX81xX3f5xX16xX17xX3xX70xX23xX37xX3xXexX79xX1axX124xX4xX3xX2e4xX1xXdxX3xX221xXdxX118xXdxX3xXa4xX2e6xX3xX70xX75axX4xX1xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX2e4xX76xXexX3xXexX1xX5axX4xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX0xXdxX1fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX16xXexX10xX79xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX56xXexX1xX17axX3xX21dxX18bxX17dxXbxXe2xX180xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX1baxXbxXe2xX180xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX126xX30xX6xX5exX1xX6xXexXdxX16xX1xX126xX81xX16xX44xX16xX10xX175xX7xX44xX18bxX2xX2xX2xX44xX1baxX1bbxX56xX1bbxX18bxX18bxX17dxX1c5xX18bxX21dxXexX1bbxX1bbxX163xX2xX5xX163xX64xXdxX1fxX17xX64xX17dxX1c5xX18bxX1c1xX126xX14exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX16xX3xXexX1axX28xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xXaxX3xX175xXdxX56xXexX1xX9xXaxX21dxX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX1baxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX5exX16xXaxX12xX6bxXe0xXdxX3xXexX37xX38xX303xX16xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xX16xX142exX3xX5xX78bxX4xX3xXexX2efxXbxX3xX5xX37xX38xX2f5xX16xX3xX4xX1xX37xX1422xX16xX3xX30xX75axX3xX4xX1xX5exX3xX17xXdxX118xXdxX3xX59xX5axXbxX3xX3cxX5exX6xX3xX61xX1axX3xX64xX3xX66xX67xX16xX1xX3xX6bxXdxX39xX16xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX3cxXdxX2f5xX16xX3xXa4xXa5xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX70xX6xX16xX17xX3xX3e7xX3xX70xX42dxX16xX1xX3xX4xX6xX5exX3xXbxX1xX5exX16xX17xX3xX70xXe0xX126xX3xX26exX16xX1xX3xX5xX3dxX3xX16xX1xXdcxX16xX3xXexX47fxX3xX79xX23xXexX3xX73bxX37xX6xX16xX3xXexX79xXf2xX16xX17xX3xXexX79xX5exX16xX17xX3xX5xX47fxXdxX3xX4xX1xX1bxXdxX3xXexX23xX16xX3xX4xX2e6xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xX70xXe0xXdxX3xX81xX3dxX3xX5xX3dxX3xX4xXdcxX38xX3xX7xXa5xX16xX3xX70xXdxX303xX1fxX3xX4xX1xX2dxX3xX5xX78bxX4xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xXexX9cxXdxX3xX59xX5axXbxX3xX3cxX5exX6xX3xX61xX1axX3xX64xX3xX66xX67xX16xX1xX3xX6bxXdxX39xX16xX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX275xX1xX2e6xX16xX17xX3xX4xX1xX42dxX3xX4xX31xX3xX5xX28xXdxX3xXexX1xX76xX3xX81xX39xX3xX4xX1xXdxX39xX37xX3xX4xX6xX5exX3xX2xX9fxX21dxX1c1xX1fxX9fxX3xX2e4xX11f5xX3xXexX1xX37xX2efxXexX3xXexX23xX16xX3xX4xX2e6xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX16xX17xX3xX70xX47fxXdxX3xXexX5exX3dxX16xX3xX56xXdxX2f5xX16xX9fxX3xXa4xXa5xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX4xX3f5xX16xX3xX7xX3e7xX3xX1xX15xX37xX3xX7xX98xX4xX3xX30xX2efxXexX3xX79xX23xXexX3xXexX47fxXexX126xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xXa4xXa5xX16xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xX4xX31xX3xX7xX78bxX3xX30xXdxX76xX16xX3xX1xX31xX6xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX5exX9cxXexX3xX81xX3dxX3xXex7ea7xX3xX5xX2f5xX3xXa5xX16xX3xX70xXdxX303xX1fxX3xX4xX6xX5exX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX59xX1xX2dxX3xX4xX2e6xX16xX17xX3xXe2xX37xX23xXexX3xX7xX120xX4xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xX70xX6xX16xX17xX3xX70xX1axX28xX4xX3xX56xX78bxX3xX70xX5exX8bxX16xX3xX4xX31xX3xX16xX1xXdxX39xX37xX3xX4xX1bxX3xX1xXe0xXdxX3xX17xX31xXbxX3xX1fxX20xXexX3xXexX79xX5exX16xX17xX3xX56xX6xX16xX1xX3xX7xX8bxX4xX1xX3xX70xXe0xXdxX3xXexX37xX38xX303xX16xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX56xX78bxX3xX206xX229xX26exX3xX221xX6xX1fxX10xX7xX3xX18axX2xX3xX7xX120xXbxX3xXexX124xXdxX126xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX5exX56xX38xXaxX12xX0xXdxX1fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXexX1xX37xX1fxX30xX3xX56xX1xXdxX56xX10xX3xXdxX59xX10xX16xXexX10xX79xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX56xXexX1xX17axX3xX21dxX18bxX17dxXbxXe2xX180xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX1baxXbxXe2xX180xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX126xX30xX6xX5exX1xX6xXexXdxX16xX1xX126xX81xX16xX44xX16xX10xX175xX7xX44xX18bxX2xX2xX2xX44xX2xX17dxX1c1xX56xX1bbxX18bxX18axX2xX18bxX18bxX2xXexX2xX1c1xX1baxX17dxX5xX1c1xX64xX2xX163xX1baxX56xX18axX2xX1bbxX1bbxX1c5xX17dxX1bbxXexX21dxX2xX17dxX1bbxX1c1xX5xX17dxX126xX14exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX16xX3xXexX1axX28xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xXaxX3xX175xXdxX56xXexX1xX9xXaxX21dxX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX1baxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX79xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexX79xX5exX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX8fxX16xX3xX73bxX37xX6xX16xX17axX0xX44xX7xXexX79xX5exX16xX17xX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX64xXexX1xX37xX1fxX30xX64xX6xX16xX56xX64xX7xX6xXbxX5exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX3f5xX16xX17xX3xX2xX3xX221xXdxX118xXdxX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xXa4xX6bxX231xX221xX3xXexX9cxXdxX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX17axX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX79xX2efxX16xX3xX70xX23xX37xX3xX4xX1xX23xXexX3xX5xX1axX28xX16xX17xX3xX4xX6xX5exXaxX3xX1xX79xX10xX25exX9xXaxX44xX1fxX37xX5exX16xX64xX1fxX6xX37xX64xXexX1xX10xX64xXexX1xX6xX5exX44xX81xX5exX16xX17xX64xX2xX64xX17xXdxX6xXdxX64xX30xX5exX16xX17xX64xX4xX1xX37xX38xX10xX16xX64xX81xX56xX73bxX17xX64xXexX6xXdxX64xX1xX6xX64xXexXdxX16xX1xX64xX16xX1xX37xX16xX17xX64xXexX79xX6xX16xX64xX56xX6xX37xX64xX4xX1xX6xXexX64xX5xX37xX5exX16xX17xX64xX4xX6xX5exX44xX2xX1c5xX18axX1c5xX2xX163xX126xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX17xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX44xX1fxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX18bxX17dxX44xX16xX10xX175xX7xX44xX18bxX17dxX18bxX163xX44xX2xX163xX1baxX56xX163xX17dxX17dxX18bxX18axX18axX21dxXexX21dxX1baxX1c5xX17dxX1bbxX5xX17dxX126xX14exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX16xX3xXexX1axX28xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX81xX12xX0xX7xXexX79xX5exX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX3f5xX16xX17xX3xX2xX3xX221xXdxX118xXdxX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xXa4xX6bxX231xX221xX3xXexX9cxXdxX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX17axX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX79xX2efxX16xX3xX70xX23xX37xX3xX4xX1xX23xXexX3xX5xX1axX28xX16xX17xX3xX4xX6xX5exXaxX3xX1xX79xX10xX25exX9xXaxX44xX1fxX37xX5exX16xX64xX1fxX6xX37xX64xXexX1xX10xX64xXexX1xX6xX5exX44xX81xX5exX16xX17xX64xX2xX64xX17xXdxX6xXdxX64xX30xX5exX16xX17xX64xX4xX1xX37xX38xX10xX16xX64xX81xX56xX73bxX17xX64xXexX6xXdxX64xX1xX6xX64xXexXdxX16xX1xX64xX16xX1xX37xX16xX17xX64xXexX79xX6xX16xX64xX56xX6xX37xX64xX4xX1xX6xXexX64xX5xX37xX5exX16xX17xX64xX4xX6xX5exX44xX2xX1c5xX18axX1c5xX2xX163xX126xX1xXexX1fxXaxX12xXa4xX3f5xX16xX17xX3xX2xX3xX221xXdxX118xXdxX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xXa4xX6bxX231xX221xX3xXexX9cxXdxX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX17axX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX79xX2efxX16xX3xX70xX23xX37xX3xX4xX1xX23xXexX3xX5xX1axX28xX16xX17xX3xX4xX6xX5exX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX79xX5exX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX18bxX17dxX3xXexX79xX2efxX16xX3xX70xX23xX37xX3xXexX79xX5exX16xX17xX3xX2e4xX1xX37xX2e6xX16xX3xX2e4xX1xX103fxX3xX30xX118xX16xX17xX3xX66xX9fxX3xX81xX3f5xX16xX17xX3xX2xX3xX221xXdxX118xXdxX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xXa4xX6bxX231xX221xX3xX56xXdxX10e6xX16xX3xX79xX6xX3xXexX9cxXdxX3xX16xX1xX3dxX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xXcxX266xXcxXcxX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xXexX3f2xX3xX16xX17xX3dxX38xX3xX2xX18axX64xX2xX1baxX44xX1c1xX3xX70xX3c8xX3xX16xX1xX2efxX16xX3xX70xX1axX28xX4xX3xX7xX78bxX3xXexX1xX10xX5exX3xX56xb3f4xXdxX9fxX3xX4xX103fxX3xX81xX95exX3xX16xX1xXdxX2f5xXexX3xXexX67xX16xX1xX3xX4xX2dxX6xX3xX2e4xX1xX8bxX16xX3xX17xXdxX118xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX126xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX81xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xXexX1xX120xX16xX17xX3xXexX1axX16xX17xX3xX30xX3f2xX16xX17xX3xX16xX17xX3dxX38xX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xX4xX37xX47fxXdxX3xX4xX7fexX16xX17xX3xX221xXdxX118xXdxX3xX66xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX81xX2e6xX3xX70xX75axX4xX1xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xXaxX3xX1xX79xX10xX25exX9xXaxX44xXexX1xX10xX64xXexX1xX6xX5exX44xX1xX6xX64xXexXdxX16xX1xX64xXexX1xX6xX16xX17xX64xXexX37xX16xX17xX64xX30xX37xX16xX17xX64xX16xX17xX6xX38xX64xXexX1xXdxX64xX56xX6xX37xX64xX4xX37xX5exXdxX64xX4xX37xX16xX17xX64xX17xXdxX6xXdxX64xX30xX5exX16xX17xX64xX4xX1xX37xX38xX10xX16xX64xX81xX5exX64xX56xXdxX4xX1xX64xX73bxX37xX5exX4xX64xX17xXdxX6xX44xX2xX1c5xX18axX1c5xX17dxX1bbxX126xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX17xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX44xX1fxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX18bxX17dxX44xX16xX10xX175xX7xX44xX18bxX17dxX18bxX163xX44xX1baxX1bbxX56xX18axX18bxX2xX163xX17dxX17dxX18axXexX18bxX2xX21dxX17dxX17dxX5xX17dxX126xX14exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1axX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX16xX3xXexX1axX28xX16xX17xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX81xX12xX0xX7xXexX79xX5exX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xXexX1xX120xX16xX17xX3xXexX1axX16xX17xX3xX30xX3f2xX16xX17xX3xX16xX17xX3dxX38xX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xX4xX37xX47fxXdxX3xX4xX7fexX16xX17xX3xX221xXdxX118xXdxX3xX66xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX81xX2e6xX3xX70xX75axX4xX1xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xXaxX3xX1xX79xX10xX25exX9xXaxX44xXexX1xX10xX64xXexX1xX6xX5exX44xX1xX6xX64xXexXdxX16xX1xX64xXexX1xX6xX16xX17xX64xXexX37xX16xX17xX64xX30xX37xX16xX17xX64xX16xX17xX6xX38xX64xXexX1xXdxX64xX56xX6xX37xX64xX4xX37xX5exXdxX64xX4xX37xX16xX17xX64xX17xXdxX6xXdxX64xX30xX5exX16xX17xX64xX4xX1xX37xX38xX10xX16xX64xX81xX5exX64xX56xXdxX4xX1xX64xX73bxX37xX5exX4xX64xX17xXdxX6xX44xX2xX1c5xX18axX1c5xX17dxX1bbxX126xX1xXexX1fxXaxX12xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xXexX1xX120xX16xX17xX3xXexX1axX16xX17xX3xX30xX3f2xX16xX17xX3xX16xX17xX3dxX38xX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xX4xX37xX47fxXdxX3xX4xX7fexX16xX17xX3xX221xXdxX118xXdxX3xX66xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX81xX2e6xX3xX70xX75axX4xX1xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX79xX5exX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX61xX5exX9cxXexX3xXexX79xX2efxX16xX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xX4xX37xX47fxXdxX3xX4xX7fexX16xX17xX3xX30xX118xX16xX17xX3xX66xX9fxX3xX221xXdxX118xXdxX3xX66xX31xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX38xX39xX16xX3xX81xX2e6xX3xX70xX75axX4xX1xX3xX73bxX37xX47fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX3d2xX16xX17xX3dxX38xX3xX2xX1baxX44xX1c1xX3dcxX9fxX3xX70xXe0xXdxX3xX3cxX3dxX3xXcxX40xX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX70xX23xX37xX3xXexX1xXa5xX16xX17xX3xX1xX5exX6xX3xX81xX3dxX3xX17xXdxX3dxX16xX1xX3xX4xX1xXdxX76xX16xX3xXexX1xX120xX16xX17xX3xXexX79xX1axX124xX4xX3xXa4xX61xX211xX266xX3xX66xX67xX16xX1xX3xX266xX1axX1bxX16xX17xX3xX81xX124xXdxX3xXexX1b81xX3xX7xX47fxX3xX18axX64xX18bxX126xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX81xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX37xX5xX12xX0xX56xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX79xXaxX12xX0xX44xX56xXdxX81xX12xX0xX44xX56xXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26exX37xXexX1xX5exX79xXaxX12xX231xX37xX6xX16xX17xX3xX206xX8bxX16xX17xX0xX44xXbxX12
Quang Sáng