Phát hiện 3 hũ tiền xu cổ nặng 100 kg khi đào móng nhà
(Baohatinh.vn) - Trong lúc đào móng làm nhà cho con, gia đình ông Nguyễn Văn Phù ở thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã phát hiện 3 hũ sành khá lớn đựng tiền xu cổ có trọng lượng trên 100 kg.
213ax3764xa6cdx8d06x3174xc4a6x9dd4x644exadbexX7x4cfdx8f01xb2afx8b2bx9890x3050xX5x2bcbxXax3231xad6dxX1x2b44xXexX3xX1xXdx2993x3bdaxX3xa9d3xX3xX1x836dxX3xXexXdx4a95xX1bxX3xc1e0x3370xX3xX4xa5f0xX3xX1bxbab0xX1bxaa66xX3xX2xc662xX33xX3x845fxX30xX3xX36xX1xXdxX3x851fx3c59x7f17xX3xc52ex3aebxX1bxX30xX3xX1bxX1xX3exX0x872dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9fbxX10xX6x72e0xXaxX12xXcx3648xX3fxX1bxX30xX3xX5x4c5dxX4xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX42xX1bxX30xX3xX5xX3exX41xX3xX1bxX1xX3exX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX3fxX1bx43d1xX3xX30xXdxX6xX3xX3dx5a66xX1bxX1xX3x6cf2xX1bxX30xX3x8754xX30xX28x9e58x5de8xX1bxX3xab85x4a35xX1bxX3xX13xX1xafa4xX3xbe31xX3xXexX1xX8cxX1bxX3x82b2xa37dxX1bxX3x48b3xX28xX81xX3xX27xa36bxX3x3d7exa8b4xX4xX3x9f6cx3df0xX1bxX1xX81xX3xX1xX28xX93xX1axX1bxX3xX97xX20xX3xb1fcxX28xX6xX1bxX30xX3x3cb6xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1x7289xX3xX3dxXafxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX3xX1xX20xX3xX7xX3exX1bxX1xX3xX36xX1xX15xX3xX5x2acbxX1bxX3xX3dx2e3cxX1bxX30xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX4xX42xX3xXexX60x7ba9xX1bxX30xX3xX5x5251x872exX1bxX30xX3xXexX60xXa7xX1bxX3xX2xX33xX33xX3xX36xX30xbd66xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6045xX3fxX5cxX93xX3xXbxb1a5xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX12xX0xXdxX41xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX133xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXax5ae7xXdxX5cxXexX1x2d70xX3xbdc6xX2x619dxXbxX27xb92cxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX15cxX3xa79cxX2xX33xXbxX27xX163xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4axX4axXdxX11dx85bdxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11dx3c71xX1bxX4axX1bxX10xX157xX7xX4axX2x3ebexX160xX33xX4axX196xX16dxX5cxX160xX2xX160xX33xX2xX1dxb3b0xXexX2xX16dxX160xX16dx637dxX5xX33xX11dx8417xXbxX30x2b18xX60xX9xX1a3x4859xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX3xX1xX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX1bxX2exX1bxX30xX3xX2xX33xX33xX3xX36xX30xX3xX36xX1xXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX42xX1bxX30xX3xX1bxX1xX3exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12x64fcxX1xX28xX3xX18dxXf4xX4xX3xX8cxX1bxX30xX3xX90xX30xX28xX93xX94xX1bxX3xX97xX98xX1bxX3xX13xX1xX9dxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX2xX3xXexX60xX3fxX1bxX30xX3xX1dxX3xX1xX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX4xX2bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX3fxX5cxX93xXaxX12xbf9dxX1bxX30xX3xX90xX30xX28xX93xX94xX1bxX3xX97xX98xX1bxX3xX13xX1xX9dxX3xX4xX1xX3fxX3xX183xXdx9b4dxXexX81xX3xX4xX15xX4xX1xX3xX3dx5f96xX93xX3xX1xa509xX1bxX3xX2xX3xXexX1xX15xX1bxX30xX81xX3xXexX60xX3fxX1bxX30xX3xX5xX66xX4xX3xX30xXdxX6xX3xX3dxX88xX1bxX1xX3xX5cxX9dxX1bxX30xX3xX41xX15xX93xX3xX41xX66xX4xX3xX3dx9431xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX42xX1bxX30xX3xX1bxX1xX3exX3xXexX1xX88xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX2xX3xX1xX20xX3xX7xX3exX1bxX1xX3xX4xX20xX3xX1bxbae0xX41xX3xX9fxX3xX3dx45e2xX3xX7xX27fxX28xX3xX1xX283xX1bxX3xX2xX81xX160xX41xX11dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX3fxX5cxX93xXaxX12xXcxX28xX93xX3xX1bxX1xXdxXa7xX1bxX81xX3xX5cxX3fxX3x88c2xX28xX15xX3xXexX60xX88xX1bxX1xX3xX41xX15xX93xX3xX41xX66xX4xX3xX3dxX3exX3fxX3xX27xXf0xXdxX3xX3dx3a18xXexX3xX1bxXa7xX1bxX3xX4xX1xXdxX275xX4xX3xX1xX20xX3xX3dxXafxX3xX183x91e7xX3xX18dx7e4cxX81xX3xX30xXdxX6xX3xX3dxX88xX1bxX1xX3xX3dxXafxX3xX30xX3fxX41xX3xX1bxX1xX2exXexX3xXexXdxX24xX1bxX3xX5xXa7xX1bxX3xX3dxX2b0xX3xX36xXdxX2b0xX41xX3xXexX60xX6xX11dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX3fxX5cxX93xX3xXbxX133xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX12xX0xXdxX41xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxXexX1xX28xX41xX183xX3xXdxX133xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX5cxXexX1xX15cxX3xX15exX2xX160xXbxX27xX163xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xX33xXbxX27xX163xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4axX4axXdxX11dxX183xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11dxX18dxX1bxX4axX1bxX10xX157xX7xX4axX2xX196xX160xX33xX4axX196xX16dxX5cxX160xX2xX160xX33xX1dxX2xX196xXexX196xX2xX2xX1a9xX1a3xX5xX33xX11dxX1adxXbxX30xX1b0xX60xX9xX1a9xX16dxX1b4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX3xX1xX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX1bxX2exX1bxX30xX3xX2xX33xX33xX3xX36xX30xX3xX36xX1xXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX42xX1bxX30xX3xX1bxX1xX3exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12xX90xX1x48d8xX1bxX30xX3xX3dx6fd1xX1bxX30xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX4xX2bxX3xX3dxX10dxX10exX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXex3c4bxXdxX3xXexX1xX8cxX1bxX3xXa6xXa7xX1bxX3xXaaxX28xX81xX3xX27xXafxX3xXb1xXb2xX4xX3xXb5xXb6xX1bxX1xX81xX3xX1xX28xX93xX1axX1bxX3xX97xX20xX3xXc4xX28xX6xX1bxX30xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX3fxX5cxX93xXaxX12x8f4cx8456xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX28xX3xX1bxX1xX2exXexX3xX3dxX10dxX10exX4xX3xX36xX1xX3fxb498xX1bxX30xX3xX1dxX33xX3xX36xX30xX3xX4xX1xX10dxX6xX3xX60x9869xX3xX1bxXdxXa7xX1bxX3xX3dxX48dxXdxX81xX3xX3dxX10dxX10exX4xX3xX27xX275xXbxX3xX5xXf0xXbxX3xXexX1xX10xX3fxX3xX27xX27fxX28xX11dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX3fxX5cxX93xXaxX12xX90xX30xX6xX93xX3xX7xX6xX28xX3xX3dxX42xX81xX3xX8cxX1bxX30xX3xX3dxXafxX3xXexX1xX28xXa7xX3xX41xX15xX93xX3xX5cxae05xX3xX36xXdxX41xX3xX5xX3fxX48dxXdxX3xX3dxX275xX1bxX3xXexX88xX41xX3xX36xXdxX275xX41xX81xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX1xXa7xX41xX3xX1xX20xX3xX7xX3exX1bxX1xX3xXexX1xXb2xX3xX1b4xX3xX4xX42xX3xXexX60xX108xX1bxX30xX3xX5xX10dxX10exX1bxX30xX3xX1dxX15exX36xX30xX3xX18dxX3exX3xX1xX20xX3xXexX1xXb2xX3xX1dxX3xX4xX42xX3xXexX60xX108xX1bxX30xX3xX5xX10dxX10exX1bxX30xX3xX16dxX15exX36xX30xX11dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX3fxX5cxX93xX3xXbxX133xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX12xX0xXdxX41xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX133xX10xX1bxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX5cxXexX1xX15cxX3xX15exX2xX160xXbxX27xX163xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xX33xXbxX27xX163xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4axX4axXdxX11dxX183xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11dxX18dxX1bxX4axX1bxX10xX157xX7xX4axX2xX196xX160xX33xX4axX196xX16dxX5cxX160xX2xX160xX33xX16dxX160xX1a3xXexX1dxX15exX15exX196xX16dxX5xX33xX11dxX1adxXbxX30xX1b0xX60xX9xX16dxX2xX1b4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX3xX1xX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX1bxX2exX1bxX30xX3xX2xX33xX33xX3xX36xX30xX3xX36xX1xXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX42xX1bxX30xX3xX1bxX1xX3exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12xX59xX20xX3xX7xX3exX1bxX1xX3xX3dxXf4xX1bxX30xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX183xX342xX3xX18dxX345xX3xX5cxX3fxX3xX41xX15xX93xX3xX41xX66xX4xX3xXexX15xX4xX3xX3dxX2e1xX1bxX30xX11dxX11dxX11dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX3fxX5cxX93xXaxX12xX133xX20xX1bxX30xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX8cxX1bxX30xX3xX13xX1xX9dxX81xX3xX1dxX3xX1xX20xX3xX7xX3exX1bxX1xX3xX3dxX10dxX10exX4xX3xX4xX1xX8cxX1bxX3xX1dxX3xX30xX42xX4xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX1xX88xX1bxX1xX3xXexX6xX41xX3xX30xXdxX15xX4xX81xX3xX18dxXf0xXdxX3xXexX2bxX1bxX30xX3xXexX60xX108xX1bxX30xX3xX5xX10dxX10exX1bxX30xX3xXexX60xXa7xX1bxX3xX2xX33xX33xX36xX30xX11dxX3xX90xX1xX88xX1bxX3xX183xX2dbxX1bxX30xX3xX41xab19xXexX3xXexX1xX10dx521axX1bxX30xX3xX4xX1xX3fxX3xXexX1xX32exX93xX81xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX3dxX10dxX10exX4xX3xX5xX3exX41xX3xX183xX2dbxX1bxX30xX3xX4xX1xX32exXexX3xX5xXdxX1axX28xX3xX1xX10exXbxX3xX36xXdxX41xX81xX3xX4xX42xX3xX1xX88xX1bxX1xX3xXexX60xX54axX1bxX81xX3xX5x9f31xX3xX18dxX28xX8cxX1bxX30xX81xX3xX3dxX10dxX75bxX1bxX30xX3xX36x7e12xX1bxX1xX3xX1b4xX81xX16dxX3xX4xX41xX81xX3xX5cxX3exX93xX3xX33xX81xX2xX3xX4xX41xX81xX3xX41xX2e1xXexX3xX41xX2exXexX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX28xX3xX4xX42xX3xX4xX1xX46cxX3xX59xX15xX1bxX11dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX3fxX5cxX93xXaxX12xX4cdxX6xX28xX3xX36xX1xXdxX3xXexXdxX275xXbxX3xX1bxX1x6d31xX1bxX3xXexX1xX8cxX1bxX30xX3xXexXdxX1bxX81xX3xX12dxX4e5xX3fxX3xXexX3exX1bxX30xX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xX3xX3dxXafxX3xX4xbdcbxX3xX4xX15xX1bxX3xX183xX2e1xX3xX4xX1xX28xX93xXa7xX1bxX3xX41xX8cxX1bxX3xX3dxX275xX1bxX3xX27xX15xX4xX3xX41xXdxX1bxX1xX11dxX3xXb1xX10dxX10exX4xX3xX183xXdxX275xXexX81xX3xX36xX1xX28xX3xX18dxXf4xX4xX3xX30xXdxX6xX3xX3dxX88xX1bxX1xX3xX8cxX1bxX30xX3xX90xX30xX28xX93xX94xX1bxX3xX97xX98xX1bxX3xX13xX1xX9dxX3xX9fxX3xXexX60xX10dxXf0xX4xX3xX3dxX27fxX93xX3xX4xX42xX3xX3dxX24xX1bxX3xXc4xX28xX805xX1bxX3xX12dxX15xX3fxX81xX3xX7xX6xX28xX3xX5xX3exX3xX1bxX283xXdxX3xX3dxX42xX1bxX30xX3xX313xX28xX27fxX1bxX3xX18dxX3exX3xX183xXafxXdxX3xXexX805xXbxX3xX4xabdbxX6xX3xX1bxX30xX1xXb6xX6xX3xX313xX28xX27fxX1bxX3xX13xX1xX6xX1bxX3xXb1xX88xX1bxX1xX3xX13xX1xX9dxX1bxX30xX11dxX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX18dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX60xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x65d6xXexX1xX28xX41xX183xX8ffxX6xX1bxX5cxX8ffxX7xX6xXbxX3fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX2e1xXdxX3xX18dxXdxXa7xX1bxX3xX59xX2e1xXdxX3xX4xX2bxX3xX18dxX805xXexX3xX7xX8cxX1bxX30xX3xXb5xX6xX41xX3xX1xXdxX275xX1bxX3xXexX2exX1bxX30xX3xX1b4xX1a9xX3xX4xX2bxX3xX18dxX805xXexX3xX4xX1xX3fxX3xX12dxX4e5xX3fxX3xXexX3exX1bxX30xX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10x6f96xX9xXaxX4axX18dxX6xX1bxX8ffxX1xX3fxX6xX8ffxX1xX6xX8ffxXexXdxX1bxX1xX4axX1xX3fxXdxX8ffxX18dxXdxX10xX1bxX8ffxX1xX3fxXdxX8ffxX4xX3fxX8ffxX18dxX6xXexX8ffxX7xX3fxX1bxX30xX8ffxX5xX6xX41xX8ffxX1xXdxX10xX1bxX8ffxXexX6xX1bxX30xX8ffxX1b4xX1a9xX8ffxX4xX3fxX8ffxX18dxX6xXexX8ffxX4xX1xX3fxX8ffxX183xX6xX3fxX8ffxXexX6xX1bxX30xX8ffxX1xX6xX8ffxXexXdxX1bxX1xX4axX2xX1a3xX1a3xX1a3xX1a9xX15exX11dxX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX30xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX4axX41xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1b4xX33xX4axX1bxX10xX157xX7xX4axX2xX196xX1dxX1dxX4axX15exX196xX5cxX1b4xX2xX2xX33xX2xX33xX160xXexX16dxX196xX16dxX1a9xX1b4xX5xX33xX11dxX1adxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX3xX1xX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX1bxX2exX1bxX30xX3xX2xX33xX33xX3xX36xX30xX3xX36xX1xXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX42xX1bxX30xX3xX1bxX1xX3exXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX18dxX12xX0xX7xXexX60xX3fxX1bxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX2e1xXdxX3xX18dxXdxXa7xX1bxX3xX59xX2e1xXdxX3xX4xX2bxX3xX18dxX805xXexX3xX7xX8cxX1bxX30xX3xXb5xX6xX41xX3xX1xXdxX275xX1bxX3xXexX2exX1bxX30xX3xX1b4xX1a9xX3xX4xX2bxX3xX18dxX805xXexX3xX4xX1xX3fxX3xX12dxX4e5xX3fxX3xXexX3exX1bxX30xX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10xX968xX9xXaxX4axX18dxX6xX1bxX8ffxX1xX3fxX6xX8ffxX1xX6xX8ffxXexXdxX1bxX1xX4axX1xX3fxXdxX8ffxX18dxXdxX10xX1bxX8ffxX1xX3fxXdxX8ffxX4xX3fxX8ffxX18dxX6xXexX8ffxX7xX3fxX1bxX30xX8ffxX5xX6xX41xX8ffxX1xXdxX10xX1bxX8ffxXexX6xX1bxX30xX8ffxX1b4xX1a9xX8ffxX4xX3fxX8ffxX18dxX6xXexX8ffxX4xX1xX3fxX8ffxX183xX6xX3fxX8ffxXexX6xX1bxX30xX8ffxX1xX6xX8ffxXexXdxX1bxX1xX4axX2xX1a3xX1a3xX1a3xX1a9xX15exX11dxX1xXexX41xXaxX12xX59xX2e1xXdxX3xX18dxXdxXa7xX1bxX3xX59xX2e1xXdxX3xX4xX2bxX3xX18dxX805xXexX3xX7xX8cxX1bxX30xX3xXb5xX6xX41xX3xX1xXdxX275xX1bxX3xXexX2exX1bxX30xX3xX1b4xX1a9xX3xX4xX2bxX3xX18dxX805xXexX3xX4xX1xX3fxX3xX12dxX4e5xX3fxX3xXexX3exX1bxX30xX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX60xX3fxX1bxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX12dxX4e5xX3fxX3xXexX3exX1bxX30xX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xX3xX18dx5b7exX6xX3xXexX2bxX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX1xXdxX275xX1bxX3xXexX2exX1bxX30xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX18dxX805xXexX3xX4xX8b7xX6xX3xX6xX1bxX1xX3xX90xX30xX28xX93xX94xX1bxX3xXb1xXb2xX4xX3xX97xX10dxX10exX1bxX30xX3xX18dxX3exX3xX6xX1bxX1xX3xX13xX1xX6xX1bxX3xX12dxX15xX3xXcxX1xX8b7xX93xX3xX8ffxX3xX1xX2e1xXdxX3xX18dxXdxXa7xX1bxX3xX59xX2e1xXdxX3xX4xX2bxX3xX18dxX805xXexX3xX7xX8cxX1bxX30xX3xXb5xX6xX41xX3xXcaxXexa7d2xX1bxX1xX3xX90xX30xX1xX1axX3xb7abxX1bxXd2xX3xX4xX1xX3fxX3xX12dxX4e5xX3fxX3xXexX3exX1bxX30xX3xXexXbefxX1bxX1xX11dxX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX18dxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX97xX24xX3xX18dxX9dxX1bxX30xX3xX3dxX32exXexX3xXdxX1bxX3xX5cxX32exX28xX3xX1bxX30xX10dxX75bxXdxX3xX97xXdxX1axXexX3xX4xX2bxX3xX9fxX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10xX968xX9xXaxX4axX1bxX28xXdxX8ffxX1xX3fxX1bxX30xX8ffxX7xX3fxX1bxX30xX8ffxX5xX6xX4axX18dxX10xX8ffxX18dxX28xX1bxX30xX8ffxX5cxX6xXexX8ffxXdxX1bxX8ffxX5cxX6xX28xX8ffxX1bxX30xX28xX3fxXdxX8ffxX18dxXdxX10xXexX8ffxX4xX3fxX8ffxX3fxX8ffxX1xX6xX8ffxXexXdxX1bxX1xX4axX2xX1a3xX160xX1a3xX15exX1a9xX11dxX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX30xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX4axX41xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1b4xX33xX4axX1bxX10xX157xX7xX4axX2xX196xX1b4xX1a3xX4axX2xX1b4xX1a9xX5cxX160xX2xX15exX2xX1b4xX16dxX16dxXexX1a9xX2xX1a3xX1a3xX2xX5xX33xX11dxX1adxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX3xX1xX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX1bxX2exX1bxX30xX3xX2xX33xX33xX3xX36xX30xX3xX36xX1xXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX42xX1bxX30xX3xX1bxX1xX3exXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX18dxX12xX0xX7xXexX60xX3fxX1bxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX97xX24xX3xX18dxX9dxX1bxX30xX3xX3dxX32exXexX3xXdxX1bxX3xX5cxX32exX28xX3xX1bxX30xX10dxX75bxXdxX3xX97xXdxX1axXexX3xX4xX2bxX3xX9fxX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10xX968xX9xXaxX4axX1bxX28xXdxX8ffxX1xX3fxX1bxX30xX8ffxX7xX3fxX1bxX30xX8ffxX5xX6xX4axX18dxX10xX8ffxX18dxX28xX1bxX30xX8ffxX5cxX6xXexX8ffxXdxX1bxX8ffxX5cxX6xX28xX8ffxX1bxX30xX28xX3fxXdxX8ffxX18dxXdxX10xXexX8ffxX4xX3fxX8ffxX3fxX8ffxX1xX6xX8ffxXexXdxX1bxX1xX4axX2xX1a3xX160xX1a3xX15exX1a9xX11dxX1xXexX41xXaxX12xX97xX24xX3xX18dxX9dxX1bxX30xX3xX3dxX32exXexX3xXdxX1bxX3xX5cxX32exX28xX3xX1bxX30xX10dxX75bxXdxX3xX97xXdxX1axXexX3xX4xX2bxX3xX9fxX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX60xX3fxX1bxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXc4xX28xX93xX3xX5xX28xX805xXexX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX60xXdxX2b0xX1bxX3xX3dxXafxX3xXexX15xX4xX3xX3dxX2e1xX1bxX30xX3xX5xXa7xX1bxX3xX18dxX9dxX1bxX30xX3xX3dxX32exXexX3xX5xX10dxX28xX3xX5cxX32exX28xX3xX1bxX30xX10dxX75bxXdxX3xX97xXdxX1axXexX3xX4xX2bxX3xX4xX15xX4xX1xX3xX3dxX27fxX93xX3xX16dxX11dxX1a9xX33xX33xX3xX1bxX98xX41xX3xX9fxX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xX81xX3xX1xX88xX1bxX1xX3xXexX1xX3exX1bxX1xX3xX5cxXdxX1axX1bxX3xX41xX48dxX3fxX3xXexX10dxX283xXdxX3xX7xX15xX1bxX30xX11dxX3xX97xb553xX3xX3dx4b70xXbxX3xX32exX93xX3xX5xX3exX3xX36xX275xXexX3xX313xX28xX4e5xX3xX183xX15xX3fxX3xX3dxX15xXbxX3xX4xX8b7xX6xX3xX1bxX30xX10dxX75bxXdxX3xX3dxX75bxXdxX3xX1bxX6xX93xX3xX18dxXf0xXdxX3xX1bxX30xX10dxX75bxXdxX3xX3dxX75bxXdxX3xX27xX10dxX6xX81xX3xX3dxX471xX1bxX30xX3xXexX1xX75bxXdxX81xX3xX4xX1xXb2xX1bxX30xX3xX41xXdxX1bxX1xX3xX7xXb2xX4xX3xX41xX48dxX1bxX1xX3xX1bxX2e1xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX4xX8b7xX6xX3xX18dxX98xX1bxX3xX1xX42xX6xX3xXexX60xX3fxX1bxX30xX3xXexX2bxX1bxX30xX3xXexX1xX2b0xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX60xXdxX2b0xX1bxX3xX27xXafxX3xX1xX2e1xXdxX11dxX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX18dxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX2xX160xX36xX30xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX4xX2bxX3xXexX1xX75bxXdxX3xXb5xXa7xX3xX4cdxX283xX3xX9fxX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10xX968xX9xXaxX4axX1bxX28xXdxX8ffxX1xX3fxX1bxX30xX8ffxX7xX3fxX1bxX30xX8ffxX5xX6xX4axXbxX1xX6xXexX8ffxX1xXdxX10xX1bxX8ffxX2xX160xX36xX30xX8ffxXexXdxX10xX1bxX8ffxX4xX3fxX8ffxXexX1xX3fxXdxX8ffxX5xX10xX8ffxX7xX3fxX8ffxX3fxX8ffxX1xX6xX8ffxXexXdxX1bxX1xX4axX2xX15exX1b4xX1dxX2xX160xX11dxX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX30xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX4axX41xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1b4xX33xX4axX1bxX10xX157xX7xX4axX2xX1a9xX16dxX2xX4axX2xX1b4xX1a9xX5cxX1dxX2xX2xX33xX33xX1b4xX2xXexX1b4xX1dxX1a9xX16dxX5xX1a3xX8ffxX7xX3fxX8ffxXexXdxX10xX1bxX8ffxXexX1xX3fxXdxX8ffxX5xX10xX8ffxX7xX3fxX8ffxX18dxX11dxX1adxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX3xX1xX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX1bxX2exX1bxX30xX3xX2xX33xX33xX3xX36xX30xX3xX36xX1xXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX42xX1bxX30xX3xX1bxX1xX3exXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX18dxX12xX0xX7xXexX60xX3fxX1bxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX2xX160xX36xX30xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX4xX2bxX3xXexX1xX75bxXdxX3xXb5xXa7xX3xX4cdxX283xX3xX9fxX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xXaxX3xX1xX60xX10xX968xX9xXaxX4axX1bxX28xXdxX8ffxX1xX3fxX1bxX30xX8ffxX7xX3fxX1bxX30xX8ffxX5xX6xX4axXbxX1xX6xXexX8ffxX1xXdxX10xX1bxX8ffxX2xX160xX36xX30xX8ffxXexXdxX10xX1bxX8ffxX4xX3fxX8ffxXexX1xX3fxXdxX8ffxX5xX10xX8ffxX7xX3fxX8ffxX3fxX8ffxX1xX6xX8ffxXexXdxX1bxX1xX4axX2xX15exX1b4xX1dxX2xX160xX11dxX1xXexX41xXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX2xX160xX36xX30xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX4xX2bxX3xXexX1xX75bxXdxX3xXb5xXa7xX3xX4cdxX283xX3xX9fxX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX60xX3fxX1bxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX133xX15xX4xX3xX1bxX1xX3exX3xX36xX1xX4e5xX3fxX3xX4xX2bxX3xXcxX60xX10dxX75bxX1bxX30xX3xXb1xX48dxXdxX3xX1xX108xX4xX3xX20exX59xabe5xX59x8274xX90xX97xX3xXcaxXb1xX59xXc4x7668xX3xX59xX3exX3xX90xX2e1xXdxXd2xX3xX18dxX3exX3xX12dxX4e5xX3fxX3xXexX3exX1bxX30xX3xX59xX3exX3xXcxXb6xX1bxX1xX3xX18dxXb83xX6xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX36xX1xX3fxX4e5xX1bxX30xX3xX2xX160xX3xX36xX30xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX4xX2bxX3xXcaxXexX1xX75bxXdxX3xXb5xXa7xX3xX4cdxX283xX81xX3xX1bxXdxXa7xX1bxX3xX3dxX48dxXdxX3xXexX1xX275xX3xX36x46c4xX3xX1137xX97xXd2xX3xX9fxX3xX27xXafxX3xX97xXb6xX1bxX1xX3xXb5xX2e1xX4xX3xXcaxX133xX6xX1bxX3xXb5xX2e1xX4xXd2xX11dxX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX18dxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX28xX5xX12xX0xX5cxXdxX18dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX60xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX18dxX12xX0xX4axX5cxXdxX18dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbf8xX28xXexX1xX3fxX60xXaxX12xXcxXdxX275xX1bxX3xX13xX1xX66xX4xX0xX4axXbxX12
Tiến Phúc