Những resort hút sao Hollywood tới Thái Lan
Từ lâu Thái Lan nổi tiếng được giới du lịch bụi yêu thích. Gần đây, nhờ những resort hạng sang, quốc gia này bắt đầu trở thành điểm đến hấp dẫn với ngôi sao như Kate Moss, Beyonce.
96f3xaa7fxeeccxecc1xc44exeaf4xbe41x98dex10737xX7x9e40xa40bxb757xfef9x10c20xa90bxX5xaa41xXaxca7dxac62xX1xa56cxe5b7x11576xX3x10b57xX10xX7x10f00xX19xXexX3xX1xf043xXexX3xX7xX6xX1cxX3x113d2xX1cxX5xX5x112e6xd949xX1cxX1cxe720xX3xXexccddxXdxX3xXcxX1xcae0xXdxX3x101cdxX6xX16xX0xe181xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6xX30xXaxX12xXcxd0cfxX3xX5xccacxfeb1xX3xXcxX1xX38xXdxX3xX3bxX6xX16xX3xX16xbef2xXdxX3xXexXdxc2d3xX16xX17xX3xe34excab7x9a2exX4xX3xX17xXdxX33xXdxX3xX30xX59xX3xX5xa3acxX4xX1xX3xa448x11a5axXdxX3xX2cxaad1xX59xX3xXexX1xdb65xX4xX1xf9d7xX3x10e10x11e0exX16xX3xX6exX58xX2cx10a60xX3xX16xX1xe1f1xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX7xX1cxX19xXexX3xX1xffc7xX16xX17xX3xX7xX6xX16xX17xX96xX3x10536xX59x9750xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX16xe7f7xX2cxX3xX80xc84dxXexX3xX6exX90xX59xX3xXexX19xcfd6xX3xXexX1xXbexX16xX1xX3xX6exXdxff22xd6e0xX3xX6exX6axX16xX3xX1xeb4bxXbxX3xX30x9a05xX16xX3xf1f7xX33xXdxX3xX16xX17xea9dxXdxX3xX7xX6xX1cxX3xX16xX1xX6fxX3xee75xX6xXexX10xX3x11c46xX1cxX7xX7xX96xX3xffcdxX10xX2cxX1cxX16xX4xX10xX8dxX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xb997xXex11d5fxX6xX5xXdxX17xX16xf2f5xX3x110d2xX59xX7xXexXdxd8e6xX2cxa226xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe272xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX0xXdxXd6xX17xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8dxX80xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8dxXe4xX16xX3fxX16xX10xX2dxX7xX3fxX2xf368xb459xae2bxX3fxX2xcaefxX182xX30xX184xX2xX184xX184xfbf7xX187xX187xXex971dxX184xX184xX187xcd34xX5xX187xX8dxX135xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxe6e9xXd6xX6xX17xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xXcxX1xX38xXdxX3xX3bxX6xX16xX3xX16xX65xXdxX3xXexXdxX6axX16xX17xX3xX5xXbexX3xXexX1xX38xX16xX1xX3xX6exX7cxX6xX3xX4xedfaxX6xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX30xX59xX3xb9fexX1xX38xX4xX1xX3xXexX19xa6c6xX3xXexX59xX65xXdxX96xX3xd843xX16xX3xXbexX1cxX96xX3xX16xX1xXbexX3xX16xX17xX1x9e7fxX3xX17xXdxX38xX3xX19xX23axX3xXe4xXbexX3xX4xX38xX4xX3xX80xX15xX6xX3xXexXdx1111exX4xX3xX7xXeaxXdxX3xX6excd44xX16xX17xX8dxX3xXcxX59xX2cxX3xX16xX1xXdxX85xX16xX96xX3xX1xXdxX266xX16xX3xXexXaaxXdxX3xX12bxX59xX3xX1xX6fxX33xX16xX17xX3xX16xXbexX2cxX3xX6exf797xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX6exX65xXdxX8dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xX3fxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX0xXdxXd6xX17xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8dxX80xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8dxXe4xX16xX3fxX16xX10xX2dxX7xX3fxX2xX182xX183xX184xX3fxX2xX187xX182xX30xX184xX2xX184xX184xX18exX187xX187xXexX184xX187xX2xdbcfxX183xX347xX183xX192xX184xX5xX2xX8dxX135xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX1a7xXd6xX6xX17xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xf0dcxX6xX16xX6xX4xX10xX6xX3x11a62xX10xXexX19xX10xX6xXexX3xX6exX6fxX70xX4xX3xX4xX1cxXdxX3xX5xXbexX3xXd6xX26exXexX3xXexX19xX1cxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xbbecxX3xX7xXcbxX3xX16xX17xX1xX250xX3xX30xX6fxa868xX16xX17xX3xX7xX6xX16xX17xX3xXexX19x10bddxX16xX17xX3xX16xX1xXddxXexX3xX6ex10168xX1cxX3xXf5xX1cxX1xX3xd18exX6xXd6xX59xXdxX8dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xX3fxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX0xXdxXd6xX17xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8dxX80xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8dxXe4xX16xX3fxX16xX10xX2dxX7xX3fxX2xX182xX183xX184xX3fxX2xX187xX182xX30xX184xX2xX184xX184xX18exX187xX187xXexX184xX187xX2xX347xX183xX347xX183xX192xX347xX5xX184xX8dxX135xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX1a7xXd6xX6xX17xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xXcxXaaxXdxX3xX3bbxX1xX59xX232xX10xXexX96xX3xXf5xX6xXexX6xX3xX3c3xX1cxX4xX232xX7xX3xXe4xX33xXdxX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX232xX6axX3xXexXb6xXdxX3xX17xXdxX409xX16xX96xX3xX1xXdxX266xX16xX3xX6exXaaxXdxX96xX3xX6exX6fxX70xX4xX3xX17xXdxX33xXdxX3xXexX1xX6fxX70xX16xX17xX3xX5xX6fxX59xX3xX5x103a3xX6xX3xX4xX1xX3ffxX16xX8dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xX3fxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX0xXdxXd6xX17xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8dxX80xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8dxXe4xX16xX3fxX16xX10xX2dxX7xX3fxX2xX182xX183xX184xX3fxX2xX187xX182xX30xX184xX2xX184xX184xX18exX187xX187xXexX184xX187xX2xX347xX183xX347xX183xX192xX183xX5xX347xX8dxX135xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX1a7xXd6xX6xX17xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xXf5xX1xX38xX4xX1xX3xX7xXaaxX16xX3xX16xXbexX2cxX3xX16xaf1fxXd6xX3xX17xX90xX16xX3xXf5xX6xXexX6xX96xX3xXd6xX26exXexX3xXexX1xX7cxX3xXexX19xXddxX16xX3xX16xX17xX1xX250xX3xX30xX6fxX3f4xX16xX17xX3xX16xX65xXdxX3xXexXdxX6axX16xX17xX3xXe4xX33xXdxX3xX17xXdxX33xXdxX3xX4xX1xX3e8xXdxX3xX30xX59xX3xXexX1xX59xX2cxfdf9xX16xX96xX3xXexX1xX59xX26exX4xX3xX80xX9axX3xXexX58xX2cxX3xX16xX6xXd6xX3xX3bbxX1xX59xX232xX10xXexX8dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xX3fxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX0xXdxXd6xX17xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8dxX80xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8dxXe4xX16xX3fxX16xX10xX2dxX7xX3fxX2xX182xX183xX184xX3fxX2xX187xX182xX30xX184xX2xX184xX184xX18exX187xX187xXexX184xX187xX2xX347xX183xX347xX183xX192xX182xX5xX183xX8dxX135xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX1a7xXd6xX6xX17xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xXfaxXcbxX3xX4x98daxX6xX3xX6exc25bxX16xX3xX232xX1xX38xX4xX1xX3xXexX55xX3xXexX1xX38xX16xX17xX3xX2xX2xX3fxX184xX187xX2xX183xX96xX3xXf5xX6xXexX6xX3xX3c3xX1cxX4xX232xX7xX3xX4xX1xX1cxX3xX30xX59xX3xX232xX1xX38xX4xX1xX3xX4xX3e8xX3xX1xX26exXdxX3xX4xX1xXdxX85xXd6xX3xX16xX17xX6fxX3f4xX16xX17xX3xX4xX409xX16xX1xX3xX80xXdxXd5xX16xX3xXe4xXbexX3xXe4xX38xX4xX1xX3xX6exX38xX3xXexX59xX2cxX266xXexX3xX6excb99xXbxX8dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xX3fxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX0xXdxXd6xX17xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8dxX80xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8dxXe4xX16xX3fxX16xX10xX2dxX7xX3fxX2xX182xX183xX184xX3fxX2xX187xX182xX30xX184xX2xX184xX184xX18exX187xX187xXexX184xX187xX2xX347xX183xX347xX183xX192xX18exX5xX182xX8dxX135xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX1a7xXd6xX6xX17xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX28xXdxX85xX16xX3xX16xX17xX1cxXbexXdxX3xX19xX26exX16xX17xX3xX19xX295xXdxX3xXe4xX33xXdxX3xXexX90xXd6xX3xX16xX1xf6a7xX16xX3xXexX59xX2cxX266xXexX3xX6exX897xXbxX3xXe4xXbexX3xX80xXd5xX3xX80xX3e8xXdxX3xXe4xXeaxX3xX4xX57fxX4xX8dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xX3fxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX0xXdxXd6xX17xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8dxX80xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8dxXe4xX16xX3fxX16xX10xX2dxX7xX3fxX2xX182xX183xX184xX3fxX2xX187xX182xX30xX184xX2xX184xX184xX18exX187xX187xXexX184xX187xX2xX347xX183xX347xX183xX192xX196xX5xX18exX8dxX135xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX1a7xXd6xX6xX17xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX1a7xX16xX30xXdxX17xX1cxX3xX3bbxX10xX6xX19xX5xX3xX5xXbexX3xXd6xX26exXexX3xX232xX1xX38xX4xX1xX3xX7xXaaxX16xX3xXbxX1xX1cxX16xX17xX3xX4xX38xX4xX1xX96xX3xX7xX6xX16xX17xX3xXexX19xX3ffxX16xX17xX3xXcbxX3xX3bbxX1xX59xX232xX10xXexX3xX30xX1cxX3xX100xXdxX5xX5xX3xX100xX10xX16xX7xX5xX10xX2cxX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX232xX6axX96xX3xXe4xX33xXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX232xX1xX59xX3xXbxX1x11b0bxX16xX17xX3xXe4xXbexX3xX80xXdxX266xXexX3xXexX1xX57fxX3xXexX59xX2cxX266xXexX3xX6exX897xXbxX8dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xX3fxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX0xXdxXd6xX17xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8dxX80xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8dxXe4xX16xX3fxX16xX10xX2dxX7xX3fxX2xX182xX183xX184xX3fxX2xX187xX182xX30xX184xX2xX184xX184xX18exX187xX187xXexX184xX187xX2xX347xX183xX347xX183xX192xc05cxX5xX196xX8dxX135xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX1a7xXd6xX6xX17xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX1a7xX16xX30xXdxX17xX1cxX3xX3bbxX10xX6xX19xX5xX3xX16xX6b1xXd6xX3xX16xX17xX6xX2cxX3xX7xX38xXexX3xXd6xee9axXexX3xX16xX6fxX33xX4xX96xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX232xX1xX59xX3xXe4xX6fxX9axX16xX3xX12bxX6xX16xX1xX3xXexX6fxX3e8xXdxX96xX3xXexXaaxX1cxX3xX4xX409xXd6xX3xX17xXdxX38xX4xX3xX6exX7cxX6xX3xXbxX1xX6fxX3e8xX16xX17xX96xX3xX6exX26exX4xX3xX6exX38xX1cxX8dxX3xXfaxX3ffxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX6axXexX3xX6exX6f5xX59xX3xX6exX6fxX70xX4xX3xX4xX1xX21xX3x10914xX3xXe4xXbexX3xX4xX58xX16xX3xX16xX1xXc2xX4xX3xX4x11237xX16xX3xXexX1x11db0xX16xX8dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xX3fxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX0xXdxXd6xX17xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8dxX80xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8dxXe4xX16xX3fxX16xX10xX2dxX7xX3fxX2xX182xX183xX184xX3fxX2xX187xX182xX30xX184xX2xX184xX184xX18exX187xX187xXexX184xX187xX2xX347xX183xX347xX183xX192xX192xX5xXc3axX8dxX135xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX1a7xXd6xX6xX17xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xXf5xX1xX38xX4xX1xX3xX7xXaaxX16xX3xX4xX834xX3xX6exX226xX3xXd6xX3ffxXdxX3xXexX1xc994xX3xX30xX59xX3xX232xX1xX38xX4xX1xX3xX4xX90xX16xX96xX3xXexX55xX3xX16xX1xXbexX3xX1xXbexX16xX17xX96xX3xX17xXdxX6fxX9axX16xX17xX3xXexXc2xXd6xX3xX16xXc2xX16xX17xX96xX3xX80xXd5xX3xX80xX3e8xXdxX3xX19xXdxX85xX16xX17xX96xX3xXb4xX59xX90xX2cxX3xX80xX6xX19xX96xX3xX7xXbxX6xX96xX3xXbxX1xXb74xX16xX17xX3xXexXc2xXd6xX3xX1xX3e8xXdxX3xXe4xXbexX3xX30xX7cxX4xX1xX3xXe4xX81xX3xXbxX1xXb74xX16xX17xX3xX184xX183xX3fxX196xX8dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xX3fxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX0xXdxXd6xX17xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8dxX80xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8dxXe4xX16xX3fxX16xX10xX2dxX7xX3fxX2xX182xX183xX184xX3fxX2xX187xX182xX30xX184xX2xX184xX184xX18exX187xX187xXexX184xX187xX2xX347xX183xX347xX183xX192xX2xX187xX5xX192xX8dxX135xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX1a7xXd6xX6xX17xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX30xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX17xX16xX133xX3xX135xX59xX7xXexXdxX13axX2cxX13cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX1cxX30xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX16xXaxX12xX3bbxX1xXb74xX16xX17xX3xX16xX17xX226xX3xXexX19xX1cxX16xX17xX3xX4xX38xX4xX3xX80xXdxX266xXexX3xXexX1xX57fxX3xX4xX834xX3xXexXeaxX16xX17xX3xXd6xXbexX59xX3xXddxXd6xX3xX38xXbxX3xXe4xXbexX3xX6exX242xX3xX16xX26exXdxX3xXexX1xXddxXexX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX6axX96xX3xXexXaaxX1cxX3xX4xX409xXd6xX3xX17xXdxX38xX4xX3xXexX1xX1cxX409xXdxX3xXd6xX38xXdxX96xX3xX16xX1xX897xX3xX16xX1xXbexX16xX17xX8dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX30xX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX80xX1cxX30xX2cxX12xX0xX3fxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX410xX1cxX59xX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xbec0xXdxX16xX17xX8dxXe4xX16xX0xX3fxXbxX12
congthanh