iPhone 12 sẽ có giá từ 749 USD
Giá iPhone 12 được cho là sẽ cao hơn 50 USD so với iPhone 11, bất chấp việc hãng có thể bỏ sạc và tai nghe đi kèm.
3535xaf63x8612x9da0xca90x86dcxccd7xa844x93c5xX7xab4exd043x402fx86d2x7728x4197xX5x7322xXax989exXdx7d27xX1x9a81xb078xX10xX3xX2x7e1exX3xX7x4137xX3xX4x715dxX3x89abxXdxc91bxX3xXex8c88xX3x67b5xc5bax73d6xX3x5222x905bx3ef2xX0x729cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb480xX10xX6xbf9fxXaxX12xcea4xXdxX25xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3x7ab1xadeexcb24xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX5x51aexX3xX7xX1exX3xX4xX6xX16xX3xX1xbd12xX17xX3x9ccax4504xX3xX2exX2fxX30xX3xX7xX16xX3x81c1x442exXdxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX2x4f03xX3x4aa7x50c7xXexX3xX4xX1xX86xXbxX3xX76xXdx98c9xX4xX3xX1x6039xX17xX23xX3xX4xX21xX3xXexX1x7d99xX3xX85x4204xX3xX7x8dc5xX4xX3xX76xX5fxX3xXexX6xXdxX3xX17xX23xX1xX10xX3xX55xXdxX3x985ax6e8bx5cd1xce00xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6408xX16xX44xcb54xXaxX12xX0xXdxXb7xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx7f58xX10xX17xXexX10xa98cxXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXax96c1xXdxX44xXexX1x40bexX3x752cxX2xX6cxXbx707dx434bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXefxX3xX2bxX2xX6dxXbxXf5xXf6xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX32xX32xXdxXb8xX85xX6xX16xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb8xX76xX17xX32xX17xX10xXeaxX7xX32xX1bxX6dxX1bxX2axX32xX2xX6dxXf1xX44xX2bxX1bxX1bxX2x6332x8a72xXf1xXexX2axX6cxX2cxX2axX6cxX5xX6dxXb8x511dxXbxX23x84aexXe0xX9xX131xX131xX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX7xX1exX3xX4xX21xX3xX23xXdxX25xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xXaxX3xXeaxXdxX44xXexX1xX9xXaxXf1xX2xX6cxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX2bxX2xX6dxXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX16xX17xXaxX12xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX4xX21xX3xXexX1xX9dxX3xX7xX1exX3xXex8cd1xX17xX23xX3xX23xXdxX25xX3xX7xX16xX3xX76xX77xXdxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX2xX83xX3xX44x494exX3xXexX1xXdx84b5x9522xX3xX7xXa3xX4xX3xX76xX5fxX3xXexX6xXdxX3xX17xX23xX1xX10xXb8xX3xaa93xX17xX1xXefxX3xcb1exX6xX4x7cf1xX1d5xXb7xX16xXe0xX7xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX16xX44xXcbxXaxX12xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX85x9bf9xX17xX3xXe0x97f9xX3xX17xX1xX86xXexX3xX7xX1exX3xX4xX21xX3xX23xXdxX25xX3xXb5xX1x7e60xXdxX3xX55xXdxX9dxXb7xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xX83xX3xXexX1xX10xX16xX3xX44x89d9xX3xX85xX25xX16xX3xX4xc53exX6xX3xX17xX1xX5fxX3xXbxX1xa6edxX17xX3xXex3d94xX4xX1xX3x8e87xX10x71ffxX25exX3xX14xX1d5xXb8xX3x7343xX254xXcbxX3xX5xX5fxX3xXb7x7f30xX4xX3xX23xXdxX25xX3xX44xX5fxX17xX1xX3xX4xX1xX16xX3xXbxX1xXdx516dxX17xX3xX85xX216xX17xX3xXb7xX5fxX17xX3xX1xbf79xX17xX1xX3xX6cxX83xX2bxX3xXdxX17xX4xX1xX83xX3xX85x93fbxX3xX17xX1xX77xX3xXexX1xX86xXbxX3xX17xX1xX86xXexXb8xX3xX1edxX26dxX4xX3xX17xX5fxXcbxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX69xX17xX3xX6cxX6dxX3xX2exX2fxX30xX3xX7xX16xX3xX76xX77xXdxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX2xX83xX3xX76x7df6xX17xX3xX4xX21xX3xX23xXdxX25xX3xXb5xX1xX22dxXdxX3xX55xXdxX9dxXb7xX3xXf1xX2cxX2cxX3xX2exX2fxX30xXb8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX16xX44xXcbxXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX25cxX10xX25exX25exX3xX14xX1d5xX83xX3xX4xX1xX280xX17xX1xX3xX5xX90xX4xX1xX3xX23xXdxX25xX3xX55xX1d4xX17xX3xXexX28xX3xX4xX25xX4xX3xXexXe0xX6xX17xX23xX3xX85x49faxX3xXb7xX77xXdxX3xXb7xX5fxX3x86b8xXbxXbxX5xX10xX3xX7x5d8axX3xX44x9425xX17xX23xX3xX4xX1xX16xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX83xX3xX17xX1xX56xX3xXb7xX5fxX17xX3xX1xX28cxX17xX1xX3x58c9x370fx4b10xX30xX83xX3xXb5xX1d4xXexX3xX17xX2d6xXdxX3xX6cxX47xXb8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX16xX44xXcbxXaxX12xd065xXdxX90xX4xX3xXexX1b4xX17xX23xX3xX23xXdxX25xX3xX7xX16xX3xX76xX77xXdxX3xXexX1xX1d4xX3xX1xX90xX3xXexXe0xX56xX77xX4xX3xX4xX21xX3xXexX1xX9dxX3xX23xX254xXcbxX3xXexXe0xX6xX17xX1xX3xX4xX94xXdxX83xX3xX55x65ecxX4xX3xX85xXdxX90xXexX3xXb5xX1xXdxX3xX17xX1xXdx83bbxX1d5xX3xX17xX23xX56xb118xXdxX3xXb5xcd35xX3xX76xbc3exX17xX23xX3xX76xXdxX90xX4xX3xX85xXa0xX3xX7xXa3xX4xX3xX76xX5fxX3xXexX6xXdxX3xX17xX23xX1xX10xX3xX7xX1exX3xXb5xX1xXdxX1d4xX17xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX23xXdxX216xXb7xX3xX23xXdxX25xXb8xX3xXcxX1d5xXcbxX3xX17xX1xXdxX280xX17xX83xX3xX17xX1xX5fxX3xXbxX1xX254xX17xX3xXexX258xX4xX1xX3xX17xX5fxXcbxX3xX4x7397xX17xX23xX3xX17xX1x3b91xX17xX3xX55xX336xX17xX1xX83xX3xX17xX1xX3ddxX3xX4xX21xX3xX6cxX47xX83xX3xXb7xX26dxX4xX3xX23xXdxX25xX3xXexXe0xX280xX17xX3xX7xX1exX3xX55xX56xX57xX4xX3xX17xX23xX56xX3ddxXdxX3xXexXdxX280xX1d5xX3xX44xX1cfxX17xX23xX3xX4xX1xX86xXbxX3xX17xX1xX43exX17xX3xX76xX5fxX3xXb5xX1x389exX17xX23xX3xX216xX17xX1xX3xX1xX56xX22dxX17xX23xX3xX55xX1d4xX17xX3xX17xX1xX1d5xX3xX4xc9f3xX1d5xX3xXb7xX1d5xX6xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xXb7xX77xXdxXb8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX16xX44xXcbxXaxX12xX47xXdxX25xX3xX4xX24bxX6xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX7xX1exX3xX216xX17xX1xX3xX1xX56xX22dxX17xX23xX3xX55xX1d4xX17xX3xX4xX25xX4xX3xX7xX216xX17xX3xXbxX1x785fxXb7xX3xXb5xX1xX25xX4xX3xX4xX1cfxX17xX23xX3xXe0xX6xX3xXb7x48d1xXexXb8xX3xXcxX1xX10xX16xX3xX44xX244xX3xX55xX16xX25xX17xX83xX3xXbxX1xXdxX280xX17xX3xX85xX216xX17xX3xX2xX1bxX3xX1edxX6xXf5xX3xX7xX1exX3xX4xX21xX3xX23xXdxX25xX3xX2axX2cxX2cxX3xX1xX16xX3c8xX4xX3xX130xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xX83xX3xX55xX502xXexX3xX1xX69xX17xX3xX2xX6dxX6dxX3xX55xX1d4xX17xX3xX2xX6cxX6dxX3xX2exX2fxX30xX3xX7xX16xX3xX76xX77xXdxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX2xXb8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX16xX44xXcbxXaxX12xX30xX244xX3xX85xX25xX16xX3xX4xX24bxX6xX3xX25cxX10xX25exX25exX3xX23xX254xXcbxX3xXe0xX6xX3xX17xX1xXdxX3d7xX1d5xX3xXexXe0xX6xX17xX1xX3xX4xX94xXdxXb8xX3xXcxXe0xX280xX17xX3xX44xXdx7aacxX17xX3xX55xX5fxX17xX3xX1edxX6xX4xX1f0xX1d5xXb7xX16xXe0xX7xX3xX83xX3xX17xX1xXdxX3d7xX1d5xX3x4c7fxX3xXb5xXdxX1d4xX17xX3xX4xX1xX16xX3xXe0x697dxX17xX23xX3xXb7xX26dxX4xX3xX23xXdxX25xX3xXexXe0xX280xX17xX3xX5xX5fxX3xXb5xX1xX21xX3xX4xX1xX86xXbxX3xX17xX1xX43exX17xX3xX76xX5fxX3xX33fxXbxXbxX5xX10xX3xX4xX21xX3xXexX1xX9dxX3xX7xX1exX3xXb5xX1xX486xX17xX23xX3xX5xX5fxXb7xX3xX76xX43exXcbxX3xX85xX22dxXdxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX2xX3xXexX1xX5fxX17xX1xX3xX4xX486xX17xX23xX3xXb7xX29bxXexX3xXbxX1xX49dxX17xX3xX17xX1xX3ddxX3xXb7xX26dxX4xX3xX23xXdxX25xX3xXexX1xX86xXbxXb8xX3xXcxXe0xX56xX77xX4xX3xX55xX21xX83xX3xXb7xX29bxXexX3xX85xX5xX16xX23xX23xX10xXe0xX3xX4xX486xX17xX23xX3xX17xX23xX1xX90xX3xX17xbea6xXdxX3xXexXdxX1d4xX17xX23xX3xXb5xX1xX25xX4xX3xX5xX5fxX3xX25cxX16xX17xX3xX14xXe0xX16xX7xX7xX10xXe0xX3xXb5xX1x8a79xX17xX23xX3xX55xX336xX17xX1xX83xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX7xX1exX3xX4xX21xX3xX23xXdxX25xX3xXb5xX1xX22dxXdxX3xX55xXdxX9dxXb7xX3xXf1xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xXb8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX16xX44xXcbxXaxX12xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX4xX21xX3xXexX1xX9dxX3xXe0xX6xX3xXb7xX502xXexX3xX76xX5fxX16xX3xXexX1xX25xX17xX23xX3xX2xX6dxX3xX17xX1b4xXb7xX3xX17xX6xXcbxX83xX3xX4xX1xX43exXb7xX3xXb7xX29bxXexX3xXexX1xX25xX17xX23xX3xX7xX16xX3xX76xX77xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX17xX1b4xXb7xX3xXexXe0xX56xX77xX4xXb8xX3xXcxX1xX10xX16xX3xXexX1xX486xX17xX23xX3xXexXdxX17xX3xXe0x92b2xX3xXe0x6f70xX83xX3xX33fxXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1exX3xX23xXdxX77xXdxX3xXexX1xXdxX90xX1d5xX3xX2bxX3xXbxX1xXdxX280xX17xX3xX85xX216xX17xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xXb7xX77xXdxX83xX3xX23x78fcxXb7xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX83xX3xX2xX1bxX3xX1edxX6xXf5xX83xX3xX2xX1bxX3xX14xXe0xX16xX83xX3xX2xX1bxX3xX14xXe0xX16xX3xX1edxX6xXf5xXb8xX3xXcxX16xX5fxX17xX3xX85xX29bxX3xX7xX1exX3xX7xX346xX3xX44xX349xX17xX23xX3xXb7xX5fxX17xX3xX1xX28cxX17xX1xX3xX369xX36axX36bxX30xX83xX3xXb5xX258xX4xX1xX3xXexX1xX56xX77xX4xX3xXexX28xX3xX6cxX83xX2bxX3xX55xX1d4xX17xX3xXf1xX83xX2axX3xXdxX17xX4xX1xXb8xX3xXdbxX25xX4xX3xX7xX216xX17xX3xXbxX1xX4f1xXb7xX3xX17xX5fxXcbxX3xX4xX21xX3xXexX1xX9dxX3xXb5xX1xX486xX17xX23xX3xXb5xXb6xXb7xX3xX7xXa3xX4xX3xX76xX5fxX3xXexX6xXdxX3xX17xX23xX1xX10xXb8xX0xX32xXbxX12xX0xX44xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xXe0xX10xX5xX6xXexX10xX44xXaxX12xX0xX7xXexXe0xX16xX17xX23xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX280xX17xX3x6553xX1d5xX6xX17xXefxX0xX32xX7xXexXe0xX16xX17xX23xX12xX0xX1d5xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xcfa4xXexX1xX1d5xXb7xX85xX84cxX6xX17xX44xX84cxX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX4xX21xX3xXexX1xX9dxX3xXe0xX21axX3xXb5xX1xX486xX17xX23xX3xXexX56xX22dxX17xX23xXaxX3xX1xXe0xX10xX25exX9xXaxX32xXexX1xXdxX10xXexX84cxX85xXdxX84cxX7xX16xX32xXdxXbxX1xX16xX17xX10xX84cxX2xX1bxX84cxX4xX16xX84cxXexX1xX10xX84cxXe0xX10xX84cxXb5xX1xX16xX17xX23xX84cxXexX1d5xX16xX17xX23xX32xX2xX2cxX2bxXf1xX1bxX1bxXb8xX1xXexXb7xXaxX12xX0xXdxXb7xX23xX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX32xXb7xX10xX44xXdxX6xX32xX2xX1bxX6dxX32xX17xX10xXeaxX7xX32xX1bxX6dxX1bxXf1xX32xX2xX6dxX6cxX44xX131xX2xX1bxX2xX2cxX2xX130xXexX2bxX6dxX2cxX2bxX5xX2xXb8xXbxX17xX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX7xX1exX3xX4xX21xX3xX23xXdxX25xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xXaxX3xX32xX12xX0xX32xX6xX12xX0xX44xXdxX76xX12xX0xX7xXexXe0xX16xX17xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX4xX21xX3xXexX1xX9dxX3xXe0xX21axX3xXb5xX1xX486xX17xX23xX3xXexX56xX22dxX17xX23xXaxX3xX1xXe0xX10xX25exX9xXaxX32xXexX1xXdxX10xXexX84cxX85xXdxX84cxX7xX16xX32xXdxXbxX1xX16xX17xX10xX84cxX2xX1bxX84cxX4xX16xX84cxXexX1xX10xX84cxXe0xX10xX84cxXb5xX1xX16xX17xX23xX84cxXexX1d5xX16xX17xX23xX32xX2xX2cxX2bxXf1xX1bxX1bxXb8xX1xXexXb7xXaxX12xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX4xX21xX3xXexX1xX9dxX3xXe0xX21axX3xXb5xX1xX486xX17xX23xX3xXexX56xX22dxX17xX23xX0xX32xX6xX12xX0xX32xX7xXexXe0xX16xX17xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xXc8xX280xX17xX3xX4xXa3xX17xX1xX3xX4xX25xX4xX3xXbxX1xXdxX280xX17xX3xX85xX216xX17xX3xX6cxX47xX83xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX7xX1exX3xX4xX21xX3xX258xXexX3xX17xX1xX86xXexX3xXb7xX29bxXexX3xXbxX1xXdxX280xX17xX3xX85xX216xX17xX3xX2bxX47xX3xX76xX77xXdxX3xX23xXdxX25xX3xX85xX25xX17xX3xXe0xX21axX3xX1xX69xX17xXb8xX0xX32xXbxX12xX0xX32xX44xXdxX76xX12xX0xX32xX5xXdxX12xX0xX32xX1d5xX5xX12xX0xX44xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe0xXaxX12xX0xX32xX44xXdxX76xX12xX0xX32xX44xXdxX76xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX16xX1d5xXe0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xa226xX1d5xX5c7xX3xX38fxX1b4xX17xX32xX38fxb90bxX36bxX0xX32xXbxX12