Hà Tĩnh: Phạt “nguội” 10.000 trường hợp vi phạm ATGT
(Baohatinh.vn) - Sau gần 3 tháng triển khai xử lý vi phạm ATGT qua hệ thống camera được gắn tại các điểm quy định, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập và gửi biên bản phạt “nguội” 10.000 trường hợp, chủ yếu chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ; có những phương tiện vi phạm 3 đến 4 lần…
e5bbx13271x122f8x11f82x10f26x169dfx1564fx17b72x132ddxX7x116f2xea8ex1692ax17241xfe77x12dfaxX5x14fb6xXax1768ex12ca7x14560xX3xXcx16e48x108dcxX1x1182axX3xf990xX1xfa57xXexX3xXaxX18x13322xfdc3x11629xXdxXaxX3xX2x15971x12a30xX2axX2axX2axX3xXex14a69x17741x1501fxX18xX23xX3xX1xf61dxXbxX3xf5b8xXdxX3xXbxX1xX1ex15e62xX3x17e48xXcx1096fxXcxX0xfee3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1072axXaxX12x13a82xX6xX24xX3xX23x12120xX18xX3x1286exX3xXexX1xefedxX18xX23xX3xXexX31xXdx12f34xX18xX3xf732xX1xX6xXdxX3x15ceexee6dxX3xX5x1699bxX3xX3bxXdxX3xXbxX1xX1exX41xX3xX43xXcxX45xXcxX3x122d3xX24xX6xX3xX1x15300xX3xXexX1x15680xX18xX23xX3xX4xX6xX41xX10xX31xX6xX3x10a92xX32xX38xX4xX3xX23x12fb8xX18xX3xXexX1exXdxX3xX4xX69xX4xX3xX9fxXdxX70xX41xX3xX8bxX24x1587dxX3xX9fx104f2xX18xX1x11269xX3xX1cxX1xefb1xX18xX23xX3xf1c9xX5dxX45xXcxX3xXc5x13ae9xX18xX23xX3xX6xX18xX3xXex11886xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX9fx1497bxX3xX5xf35cxXbxX3xX3bxX14xX3xX23xX79xXdxX3x161d8xXdx172c9xX18xX3xXedx16165xX18xX3xXbxX1xX1exXexX3xf330xX18xX23xX24xX25xXdx1465cxX3xX2xX2axX2bxX2axX2axX2axX3xXexX31xX32xX33xX18xX23xX3xX1xX38xXbxXbdxX3xX4xX1xf822xX3xXb7xfa17xX24xX3xX4xX1xX1exXb7xX3xX8bxX24xX69xX3xXexX94xX4xX3xX9fxX25xXbdxX3xX3bxX32xX38xXexX3xX9fxef09xX18xX3xX9fxf2d4x14ec7xX3xX4x10aa3xX3xX18xX1x15018xX18xX23xX3xXbxX1xX32x13f35xX18xX23xX3xXexXdxX90xX18xX3xX3bxXdxX3xXbxX1xX1exX41xX3xX65xX3xX9fxX11bxX18xX3xe87fxX3xX5xX62xX18xe674xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1027bx17d84xX5axXb7xXaxX12xX0xXdxX41xX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXbxX1xX6xXexX3xX18xX23xX24xX175xXdxX3xX2xX2axX3xX2axX2axX2axX3xXexX31xX24xX175xX18xX23xX3xX1xX175xXbxX3xX3bxXdxX3xXbxX1xX6xX41xX3xX6xXexX23xXexXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX48xX48xXdxX2bxXedxX6xX175xX1xX6xXexXdxX18xX1xX2bxX3bxX18xX48xX18xX10xf8c4xX7xX48xX2x14416xX15fxX65xX48xX2xX2ax12f98xX5axX1dexX2xX65xX2xX2xX1dex1425cxXex1747dxX1d8x10030xX2xX5xX2axX2bx15c3fxXbxX23xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX1d4xXdxX5axXexX1xX1axX1e8xX2axX2axXbxX78xX13axX1xX10xXdxX23xX1xXexX1axX15fxX2axX2axXbxX78xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX175xX18xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX78xXex14e58xX6xX5xXdxX23xX18xX1axX3xX1efxX24xX7xXexXdx10906xXb7xX13axXaxX12x15ffdx17113xX4xX3xX5xX32xX38xX18xX23xX3xXc5xX5dxX45xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXex10d21xX18xX23xX3xX4xX32xX33xX18xX23xX3xX4xX69xX4xX3xXedxXdxX90xX18xX3xXbxX1xX1exXexX3xX9fxX70xX3xX9fx14ceaxXb7xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX78xX79xX3xX5xX7cxX3xX7xX94xX3xXbxX1xX32xX148xX18xX23xX3xXexXdxX90xX18xX3xX4xX1xX32xX6xX3xX9fxX11bxX18xX3xX18xX25xXbxX3xXbxX1xX1exXexX2bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX175xX5axXb7xXaxX12x10cb7xX11bxX18xX3xX18xX6xXb7xXbdxX3xX9fxXe0xX3xX4xX13dxX3xX65xX2bxX2axX2axX2axX3xX18xX23xX32xX33xXdxX3xX3bxXdxX3xXbxX1xX1exX41xX3xX9fxX11bxX18xX3xX18xX25xXbxX3xXbxX1xX1exXexXbdxX3xX3bxffebxXdxX3xXexe61dxX18xX23xX3xX7xX94xX3xXexXdx17728xX18xX3xX5xXefxX18xX3xX9fxX11bxX18xX3xX65xXbdxX15fxX3xXex11848xX3xX9fx10488xX18xX23xX2bxX3xXc5xXc1xX18xX3xX5xX1exXdxX3xX1d8xX2bxX2axX2axX2axX3xXexX31xX32xX33xX18xX23xX3xX1xX38xXbxX3xX1cxX1xXc1xX18xX23xX3xXc5xX5dxX45xXcxX3xXc5xXcbxX18xX23xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX9fxXe0xX3xX3bxX14xX3xX9fxX6xX18xX23xX3xX23xX79xXdxX3xX23xXdx13c9exXb7xX3xXexX1xXcbxX18xX23xX3xXedxX69xX175xX3xX9fxX11bxX18xX3xXexXe3xX18xX3xX4xX1xX118xX3xXbxX1xX32xX148xX18xX23xX3xXexXdxX90xX18xXbdxX3xXexX31xX175xX18xX23xX3xX9fxX13dxX3xX4xX13dxX3xX2xX2bx10c8axX2axX2axX3xXexX31xX32xX33xX18xX23xX3xX1xX38xXbxX3xX9fxXe0xX3xX23xX79xXdxX3xX23xXdxX361xXb7xX3xX18xX1xX32xX18xX23xX3xX4xX1xX32xX6xX3xX9fxX11bxX18xX3xX78xX79xX3xX5xX7cxX3xX3bxXdxX3xXbxX1xX1exX41xX2bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX175xX5axXb7xXaxX12xX2c5xX6xX3xXbxX1xX62xX18xX3xX5axX175xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX1xX118xX3xX78xX10xX3x149fbxX3xX4xX69xX4xX3xXexXd3xX18xX1xX3xX73xX1xX69xX4xX3xX9fxXbaxX6xX3xX4xX1xXd3xX3xX73xX1xXcbxX18xX23xX3xX4x11930xX3xXexX1xX70xXbdxX3xXbxX1xX32xX148xX18xX23xX3xXexXdxX90xX18xX3xX9fxXe0xX3xXedxX69xX18xX3xX5xX1exXdxX3xX4xX1xX175xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX1xX118xX3xX73xX1xX69xX4xXbdxX3xX1xX6xXb7xX3xX4xX1xX24xXb7xX70xX18xX3xX18xX148xXdxX3xX4xX32xX3xXexX31x115c6xX3xX1xX175x11892xX4xX3xX4xX1xX118xX3xXbxX1xX32xX148xX18xX23xX3xXexXdxX90xX18xX3xXexX31xX94xX18xX3xXexX31xX69xX18xX1xX3xXexX31xX69xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX90xX41xX164xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX175xX5axXb7xXaxX12xX13xXdxX90xX18xX3xX5xX24dxX4xX3xX5xX32xX38xX18xX23xX3xX4xX1xf371xX4xX3xX18xX264xX18xX23xX3xX9fxXe0xX3xXexXdxX11bxXbxX3xX18xX1xXe3xX18xX3xX5xX1exXdxX3xX7xX94xX3xXedxXdxXefxX18xX3xXedxXf3xX18xX3xX78xX79xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX31xXefxX18xX3xXex1658bxX3xX174xX32xX24xX3xX9fxXdxX90xX18xX3xXexXd3xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXbdxX3xXexXdxX11bxXbxX3xXexX417xX4xX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1xX38xXbxX3xX3bxX2f7xXdxX3xX4xXcbxX18xX23xX3xX6xX18xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX148xX3xX7xX3f8xX3xXexX1xXcbxX18xX23xX3xXedxX69xX175xX3xXexX31xXefxX18xX3xX4xX69xX4xX3xXbxX1xX32xX148xX18xX23xX3xXexXdxX90xX18xX3xXexX1xXcbxX18xX23xX3xXexXdxX18xX3xX9fxX1exXdxX3xX4xX1xX45bxX18xX23xX3xXb7xXefxX24xX3xX4xX62xX24xX3xX4xX1xX118xX3xXbxX1xX32xX148xX18xX23xX3xXexXdxX90xX18xX3xX9fxX11bxX18xX3xX9fxX70xX3xX78xX79xX3xX5xX7cxX2bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX175xX5axXb7xXaxX12xX0xXdxX41xX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXbxX1xX6xXexX3xX18xX23xX24xX175xXdxX3xX2xX2axX3xX2axX2axX2axX3xXexX31xX24xX175xX18xX23xX3xX1xX175xXbxX3xX3bxXdxX3xXbxX1xX6xX41xX3xX6xXexX23xXexXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX48xX48xXdxX2bxXedxX6xX175xX1xX6xXexXdxX18xX1xX2bxX3bxX18xX48xX18xX10xX1d4xX7xX48xX2xX1d8xX15fxX65xX48xX2xX2axX1dexX5axX1dexX2xX65xX2xX2xX1dexX1e6xXexX1dexX2xX2xX1e6xX5xX2xX2bxX1efxXbxX23xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX1d4xXdxX5axXexX1xX1axX1e8xX2axX2axXbxX78xX13axX1xX10xXdxX23xX1xXexX1axX15fxX2axX2axXbxX78xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX175xX18xXaxX12xXcxf80axX18xX1xX3xX9fxX11bxX18xX3xX18xX6xXb7xXbdxX3xX4xXc1xX18xX3xX2xX2bxX395xX2axX2axX3xXexX31xX32xX33xX18xX23xX3xX1xX38xXbxX3xX4xX1xX32xX6xX3xX9fxX11bxX18xX3xX78xX79xX3xX5xX7cxX3xX3bxXdxX3xXbxX1xX1exX41xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX175xX5axXb7xXaxX12xXcxX1xXdxX11bxX24xX3xXexX69xX3x125f1xXdxX90xXbxX3x10a10xX24x1117exX18xX3x11a26xX24xXb7xX304xX18xX3xX23axX3xX2c5xX25xXdxX3xXexX31xX32xX3f8xX18xX23xX3xX2c5xX25xXdxX3xX6a1xX79xX3xX5xX7cxXbdxX3xX1cxX1xXc1xX18xX23xX3xXc5xX5dxX45xXcxX3xXc5xXcbxX18xX23xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX175xX3xXedxXdxX11bxXexX1axX3xXfbx1769bxX23xX175xX14xXdxX3xX18xX1xX141xX18xX23xX3xXedxXdxX90xX18xX3xXbxX1xX69xXbxX3xXexX31xXefxX18xXbdxX3xX9fxX148xX18xX3xX3bxXbaxX3xX4xXc1xX18xX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1xX38xXbxX3xX3bxX2f7xXdxX3xX4xX148xX3xX8bxX24xX6xX18xX3xX9fxX264xX18xX23xX3xX73xXdxX70xX41xX3xX9fxX70xX3xXexXdxX11bxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX78xX79xX3xX5xX7cxXbdxX3xX18xX11bxX24xX3xX4xX1xX118xX3xXbxX1xX32xX148xX18xX23xX3xXexXdxX90xX18xX3xX3bxXdxX3xXbxX1xX1exX41xX3xX73xX1xXcbxX18xX23xX3xX4xX1xX361xXbxX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX1x106fdxX3xX7xf141xX3xX73xX1xXcbxX18xX23xX3xX5xX14xX41xX3xXexX1xX118xX3xXexX417xX4xX3xX9fxX264xX18xX23xX3xX73xXdxX70xX41xX2bxX3x14600xX25xXexX3xX7xX94xX3xX4xX1xX118xX3xXbxX1xX32xX148xX18xX23xX3xXexXdxX90xX18xX3xX3f8xX3xX78xX6xXbdxX3xX73xX1xX13dxX3xX73xX1xX264xX18xX3xXexX31xX175xX18xX23xX3xX3bxXdxX90xX4xX3xX9fxXdxX3xX5xX1exXdxXbdxX3xX9fxX148xX18xX3xX3bxXbaxX3xXexX1exX175xX3xX9fxXdxX304xX24xX3xX73xXdxX90xX18xX3xX4xX1xX175xX3xX5xXdxXefxX18xX3xX1xX90xX3xX174xX32xX24xX3xX9fxXdxX90xX18xX3xXexXd3xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXbdxX3xX1xX32xX2f7xX18xX23xX3xX5axffffxX18xX3xX4xX69xX4xX3xXexX1xX118xX3xXexX417xX4xX3xX18xX25xXbxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX4e2xX3xX78xX6xX3xXexX1xX10xX175xX3xX8bxX24xXb7xX3xX4xX1xX11bxX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1xX38xXbxX101xX2bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX24xXexX1xX175xX31xXaxX12xX43xX18xX1xX3xXcxX361xX18xX0xX48xXbxX12
Anh Tấn