Loạt smartphone giảm giá mạnh đầu tháng 6
Các mẫu điện thoại của Oppo, Samsung và Xiaomi được điều chỉnh giá với mức giảm cao nhất hai triệu đồng so với tháng 5.
d413xda6ax100acx103f1xda75xf623x108afxf79fxd540xX7x131f6x15cb3x14240xeca4x11568x16233xX5x1265fxXaxd92axed98x1610ex1100cxXexX3xX7x11889xX6x12b56xXexXbxX1xX14x10de5xX10xX3x11627xXdx101d1xX19xX3xX23xXdx1521fxX3xX19xX15xX20xX1xX3xea79x157ffx10639xX3xXexX1xX2axX20xX23xX3xefbbxX0x15d18xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b77xX10xX6x11c91xXaxX12x14872xX2axX4xX3xX19x12c72xX33xX3xX31xXdxd63bxX20xX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX4x14c80xX6xX3xdd64xXbxXbxX14x15f8cxX3x10e29xX6xX19xX7xX33xX20xX23xX3xf78bx1240bxX3xfa40xXdxX6xX14xX19xXdxX3xX31xf555xe3b2xX4xX3xX31xXdxe632xX33xX3xX4xX1x13289xX20xX1xX3xX23xXdxX2axX3xX77x129dcxXdxX3xX19x16691xX4xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX4xX6xX14xX3xX20xX1x10ddfxXexX3xX1xX6xXdxX3xXexX1bxXdxX5cxX33xX3xX31x1006cxX20xX23xX3xX7xX14xX3xX77xX96xXdxX3xXexX1xX2axX20xX23xX3xf694x10effxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1218axX14xX4fx13f27xXaxX12xX0xXdxX19xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX20xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXax14766xXdxX4fxXexX1x151d6xX3xX2xX2x12669x14905xXbxfae4x15b5dxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXffxX3x136b2xX3bxe239xX111xXbxX106xX107xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXc8x12fccxX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xXc8xX77xX20xX3dxX20xX10xXfaxX7xX3dxX111xX111xX111x147d6xX3dxX2xX104xX3bxX4fxX2xX111xX138xX104xX111xX103xX3bxXexX113xX103xX104xX104xX5xXc7x163acxXfaxX10xX123xX14cxX7xX19xXexX14cxX23xX23xXc7xX14cxX111xX104xX111xX111xXc8x115cbxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX31xX32xX33xX3xXexX1xX2axX20xX23xX3xX3bxXaxX3xXfaxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX103xX104xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX111xX3bxX113xX111xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX14xX4fxXdbxXaxX12xX0xXdxX19xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxXexX1xX33xX19xX123xX3xX4fxX1xXdxX4fxX10xX3xXdxX52xX10xX20xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXfaxXdxX4fxXexX1xXffxX3xdd66xX113xX113xXbxX106xX107xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXffxX3xX3bxX104xX104xXbxX106xX107xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXc8xX123xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xXc8xX77xX20xX3dxX20xX10xXfaxX7xX3dxX111xX111xX111xX138xX3dxX2xX104xX3bxX4fxX2xX111xX138xX104xX138xX103xX2xXexX3bxX138xX104xX104xX113xX5xX104xXc8xX15exXbxX23x13e2cxX1bxX9xX113xX111xX138xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX31xX32xX33xX3xXexX1xX2axX20xX23xX3xX3bxXaxX3xXfaxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX1f5xX113xX113xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX3bxX104xX104xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX14xX33xX1bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3x156c0xX20xe45fxX106xXbxX1bxX10xX7xX7xX0xX3dxXbxX12