Mạng 5G có nguy hiểm với sức khỏe con người không?
Để đạt được tốc độ tốt nhất, mạng 5G sẽ hoạt động trên tần số từ 3 GHz đến 300 GHz. Liệu tần số cao này có ảnh hướng xấu đến sức khỏe người sử dụng không.
df71x1665cx198fbx17b48x180c7x17df6x169c5x1022ax1a9baxX7x1a03cx1174bx13903x18e04x187cdx12d47xX5x13290xXax174c5x159aax14cdex19ec9x14842xX3xff79x129d6xX3xX4x19216xX3xX15xX16x1674fxe105xX3xX1xXdxfb25x15069xX3x11eefx152e6xXdxX3xX7x1449axX4xX3x15537xX1xf0edxX10xX3xX4x18bbexX15xX3xX15xX16x12424x1434dxXdxX3xX30xX1x144a7xX15xX16x12619xX0xXdxef0dxfb5cxX6xX26xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXbxX36xX7xXdxXexXdxX36xX15x14cb8xX3xX6x1a7f6xX7xX36xX5xX20xXexX10x18affxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX5cx15cecxX74xX7xXbx109e1x133daxX6xX5xX36xX78xX26xX10xX74xXbxX5xX20xX16xXdxX15xX7xX74xX7xX1xX6xX48xX10xX44x173c3xX10xX28xX9xX15xX20xX5xX5xf918xX4xX36xX5xX36xX48xX9xX15xX20xX5xX5xX97xX36xX6xXdxX8fxX9x102ccxX18x17a07xXa8x12f4cx1aceexXacxXa8xXacxXadxX18x170ecxX18xXacx1078bxXacxXa8xXb6xXaaxX97xX1xX48xX10xX47xX9xX1xXexXexXbxX7x19c36x19524x181a6xXc6xXb6x16e86xXc6xXb6xXcbxX15xX10x156e3xX7xX78xX79xXdxX15xX16xX78xX28xX15xXc6xXb6xXcbxX79xXdxX15xX16xX15xX10xXd1xX7x138a4xXbxX36xX7xXex14c60xXacxXb6xX18xX2xX2xX78xX1xXexX26xX5xXc6xXc7xXcbxX20xXexX26xf975xX7xX36xX20xX48xX4xX10xXc6xXc7x13404xX79xX6xX5xX36xXc6xXb6xXaaxX20xXexX26xXfcxX26xX10xX8fxXdxX20xX26xXc6xXc7xX105xX79xX6xX5xX36xX26xX7xX16xXc6xXb6xXaaxX20xXexX26xXfcxX4xX6xX26xXbxX6xXdxX16xX15xXc6xXc7xX105xX79xXdxX15xX16xX8fxX10xX7xX30xXexX36xXbxX97xX5xX6xX21xX36xX20xXexX9xXdxX4xX36xX15xXe6xXexX10xeb0fxXexX97xX4xX20xX7xXexX36xX26xXdxX79xX10xX9xXexX48xX20xX10xX97xX4xX6xX5xX5xX5fxX6xX4xX30xX9xX15xX20xX5xX5xX97xXdxX8fxX9xXacxXb3xXebxX5fxXacxXb6xXebxX2xXe6xX10xXadxX10xXa8xXe6xXa8xX6xX6xX2xXe6xX5fxX5fxX18xX10xXe6xXc7xX2xX18xXc7xX4xX10xX8fxXebxX8fxXebxXaaxX10xX97xX8fxX36xX26xX6xXdxX15xX9xX15xX10xXd1xX7xX78xX79xXdxX15xX16xX78xX28xX15xX97xX6xX15xX8fxX48xX36xXdxX8fxX9xX47xX6xX5xX7xX10xX97xXdxX36xX7xX9xX47xX6xX5xX7xX10xXaxX3xXd1xXdxX8fxXexX1xX9xXaxXacxXbxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXacxXbxX14dxXaxX3xX47xX48xX6xX26xX10xX5fxX36xX48xX8fxX10xX48xX9xXaxXacxXaxX3xX7xX4xX48xX36xX5xX5xXdxX15xX16xX9xXaxX15xX36xXaxX3xX6xX5xX5xX36xXd1xX47xX20xX5xX5xX7xX4xX48xX10xX10xX15xX9xXaxXaxX12xX0xX74xXdxX47xX48xX6xX26xX10xX12xX0xX74xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113e0xX10xX6xX8fxXaxX12x1329dxX25xX3x190cbxX14xXexX3xX22fxX3bx165c0xX4xX3xXex17298xX4xX3xX22fx173dfxX3xXexX239xXexX3xX15xX1x19339xXex15b41xX3xX26xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX7x14abcxX3xX1xX36xX14xXexX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xXexX48x15fbexX15xX3xXex1216dxX15xX3xX7xX239xX3xXex11f97xX3xXc7xX3xX19xX226xX79xX3xX22fx15693xX15xX3xXc7xXacxXacxX3xX19xX226xX79xX78xX3xfa9cxXdx175f5xX20xX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xX4xX6xX36xX3xX15x11509xX21xX3xX4xX1cxX3xe59fxX15xX1xX3xX1xX3bxX29xX15xX16xX3xX14dxX245xX20xX3xX22fxX274xX15xX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX1xX32xX10xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX7x1441fxX3xX8fx15541xX15xX16xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13aebxX36xX8fxX21xXaxX12x1274ex15f23xX4xX3xX15xX1xX291xX3xX26xX14xX15xX16xX3xXexX48xX260xX15xX3xXexX1xX274xX3xX16xXdxX29xXdxX3xX22fxX6xX15xX16xX3xX5fx10a35xXexX3xXexX6xX21xX3xX28xX291xX36xX3xXbxX1xX2dcxXexX3xXexX48xXdxX25xX15xX3xX26xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX78xX3xXcxX14xXdxX3xX13x16cb9xX247xX3xXc8xXcxX97xXcxX3xX22fx19c76xX3xXexX48xXdxX25xX15xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX26xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX22fxX264xX20xX3xXexXdxX260xX15xX3xec47xX3xX2xXb6xX3xXexX1xX291xX15xX1xX3xXbxX1xX239xX78xX3xXcxX1xXdxX274xXexX3xX5fx17079xX3xX18xX19xX3xX22fxX264xX20xX3xXexXdxX260xX15xX3xX4xX1cxX3xXexX260xX15xX3x11485xX10xXexX16xX10xX6xX48xX3xX373xXdxX16xX1xXexX1xX6xXd1xX30xX3xX18xX19xX3xX4x1468bxX15xX16xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX4xX41xX15xX16xX3xX5fxX239xX3xX4x102fcxX15xX16xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX22fxXdxX25xX26xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xXcxX48xX36xX15xX16xX3xX15x156dcxX26xX3xXb6xXacxX2xXebxX247xX3xX15xX1xe0d2xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX274xX4xX3xX22fxXdxX282xX15xX3xXexX1xX36xX14xXdxX3xX1x11cb2xX3xXexX48xX235xX3xX30xX274xXexX3xX15xX239xXdxX3xX18xX19xX3xX7xX252xX3xX5xX264xX15xX3xX5xX3bxX235xXexX3xX14dxX20xX245xXexX3xX1xXdxX282xX15xX78xX3xX2dbxX1cxX3xXexX1xX25xX3xX15xX1cxXdxX3xX18xX19xX3xX7xX252xX3xX5xX291xX3xXexX3bx1905axX15xX16xX3xX5xX6xXdxX3xX4x15f49xX6xX3xX30xX274xXexX3xX15xX239xXdxX3xX8fxXdxX3xX22fxX23dxX15xX16xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXexX6xX5fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX20xX48xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX48xXaxX12xX0xXexX5fxX36xX8fxX21xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX26xX16xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXd1xXdxX8fxXexX1xX5cxX3xX18xX2xXebxXbxX14dxX66xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX5cxX3xXc7xXa8xX18xXbxX14dxX66xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX5cxX74xX74xXdxX78xX5fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX78xX28xX15xX74xX15xX10xXd1xX7xX74xX2xXadxX18xX2xX74xX2xXacxX18xX8fxXacxXb6xX2xXc7xXaaxXc7xX2xXexXebxXc7xX18xXc7xXb6xX5xXacxX78x18ec8xXbxX16xX44xX48xX9xXb6xXb6xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX1xX32xX10xX3xX4xX36xX15xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX30xX1xX41xX15xX16xX44xXaxX3xXd1xXdxX8fxXexX1xX9xXaxX2xXb6xXacxXacxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXaaxXc7xXacxXaxX3xX74xX12xX0xX74xXexX8fxX12xX0xX74xXexX48xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX6xXbxXexXdxX36xX15xX3xX4xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX7xX252xX3xX5xX291xX3xXexX3bxX424xX15xX16xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX42dxX6xX3xX30xX274xXexX3xX15xX239xXdxX3xX8fxXdxX3xX22fxX23dxX15xX16xX78xX3x117f3xX15xX1xX5cxX3x16701xXexX6xX48xXexX20xXbxX5a5xXexX36xX48xXdxX10xX7xX78xX0xX74xXexX8fxX12xX0xX74xXexX48xX12xX0xX74xXexX5fxX36xX8fxX21xX12xX0xX74xXexX6xX5fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xXcxX20xX21xX3xX15xX1xXdxX260xX15xX247xX3xX15xX1xXdx107d1xX20xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX7xX252xX3xXexX1xX2fcxX4xX3xX26xX2fcxX4xX247xX3xX28xX29xXdxX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xX4xX6xX36xX3xX1xX424xX15xX3xX48xX245xXexX3xX15xX1xXdxX5edxX20xX3xX7xX36xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX2dcxX4xX3xX4xX41xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX282xX3xX4xX389xX247xX3xX5xXdxX282xX20xX3xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX16x12991xX21xX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX4xX1xX36xX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX1xX32xX10xX3xX4xX42dxX6xX3xX4xX1x17e46xX15xX16xX3xXexX6xX3xX1xX6xX21xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX0xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX5a5xX1cxX15xX16xX3xX18xX19xX3xX26xXdxX5xXdxX26xX10xXexX3xX5xX291xX3xX16x175c2xX44xX0xX74xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX2dbxX1xX36xX3xX22fxX274xX15xX3xX15xX6xX21xX247xX3xX5fxX3c5xX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xXbxX1x19046xX3xX5fxXdxX274xX15xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX7xX2b9xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xX22fxX25xX3xXexX48xX20xX21xX5edxX15xX3xXexX297xXdxX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX8fxXdxX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xX15x1ae09xX26xX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xX26xX2dxX4xX3xXexX26bxX3xXaaxXacxXacxX3xX13xX226xX79xX3xX22fxX274xX15xX3xXb6xX247xXaaxX3xX19xX226xX79xX78xX3xX22cxX645xX21xX3xX5xX291xX3xX8fxX329xX21xX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xXexX1xX245xXbxX3xX15xX1xX245xXexX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX2dxX15xX16xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xX28xX291xX36xX3xX22fxX3cxXdxX3xX7xX239xX15xX16xX3xX1xX291xX15xX16xX3xX15xX16xX291xX21xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX2dbxX41xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX282xX3xX18xX19xX3xX7xX252xX3xX7xX2b9xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xX4xX6xX36xX3xX1xX424xX15xX247xX3xX5fxX6xX36xX3xX16x1ac83xX26xX3xX4xX297xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xXaxX26xXdxX5xXdxX26xX10xXexXaxX3xX22fxX329xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX15xX1xX2fcxX4xX3xXexX29xXdxX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3x13d2bxX20xX6xX78xX3xX13x15a82xX4xX3xX8fxX39bxX3xX4xX2dcxX4xX3xX15xX1xX291xX3xX4xX20xX15xX16xX3xX4xX245xXbxX3xX28x16c90xX15xX3xX7xX2b9xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xXexX1xX245xXbxX3xX22fxX25xX3xXexX48xX20xX21xX5edxX15xX3xXexX297xXdxX3xX18xX19xX247xX3xX15xX1xX3bxX15xX16xX3xX22fxX25xX3xXex16b23xX15xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xXexX239xXdxX3xX22fxX6xX3xXexX239xX4xX3xX22fxX23dxX3xX28xX291xX3xXex10466xX15xX1xX3xX3bxX20xX3xX28xXdxX282xXexX3xX4xX42dxX6xX3xX4xX41xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX282xX3xX26xX14xX15xX16xX3xX15xX291xX21xX247xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX8fxXdxX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xX4xX264xX15xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xXexX48xX20xX21xX5edxX15xX3xXexX297xXdxX3xXexX48xX260xX15xX3xX5fxX3c5xX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xX4xX6xX36xX3xX1xX424xX15xX247xX3xX4xX1x130f4xX15xX16xX3xX1xX14xX15xX3xX15xX1xX3bxX3xXc7xX247xX18xX3xX19xX226xX79xX247xX3xXaaxX3xX19xX226xX79xX3xXexX1xX83exX26xX3xX4xX1xX858xX3xX5xX291xX3xXc7xXacxX3xX19xX226xX79xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXexX6xX5fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX20xX48xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX48xXaxX12xX0xXexX5fxX36xX8fxX21xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX26xX16xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX5cxX74xX74xXdxX78xX5fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX78xX28xX15xX74xX15xX10xXd1xX7xX74xX2xXadxX18xX2xX74xX2xXacxX18xX8fxXacxXb6xX2xXc7xXadxXc7xXacxXexXadxXa8xXb6xXaaxX5xX2xX78xX4e8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX1xX32xX10xX3xX4xX36xX15xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX30xX1xX41xX15xX16xX44xXaxX3xXd1xXdxX8fxXexX1xX9xXaxX18xXadxXadxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXc7xXebxXb6xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXexX8fxX12xX0xX74xXexX48xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX6xXbxXexXdxX36xX15xX3xX4xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xX373xX10xXexX16xX10xX6xX48xX3xX373xXdxX16xX1xXexX1xX6xXd1xX30xX3xX18xX19xX3xX5xX291xX3xXexX1xXdxX274xXexX3xX5fxX35exX3xX4xX1cxX3xX30xX274xXexX3xX15xX239xXdxX3xX18xX19xX3xX22fxX264xX20xX3xXexXdxX260xX15xX3xXexX48xX260xX15xX3xXexX1xX274xX3xX16xXdxX29xXdxX78xX3xX5a0xX15xX1xX5cxX3xf01axX1xX36xX15xX10xXc8xX48xX10xX15xX6xX78xX0xX74xXbxX12xX0xX74xXexX8fxX12xX0xX74xXexX48xX12xX0xX74xXexX5fxX36xX8fxX21xX12xX0xX74xXexX6xX5fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX373xX1xX291xX3xX7xX297xX15xX3xX14dxX20xX245xXexX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX4xX41xX15xX16xX3xX5fxX239xX3xX373xX10xXexX16xX10xX6xX48xX3xX373xXdxX16xX1xXexX1xX6xXd1xX30xX3xX18xX19xX3xX1xX36xX14xXexX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xXexX48xX260xX15xX3xX5fxX3c5xX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xX15xX291xX36xX3xX15xX1xX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX36xX3xX5fxXdxX274xXexX3xX22fxX645xX21xX3xX5xX291xX3xXexX1xXdxX274xXexX3xX5fxX35exX3xX7xX2b9xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX26xXdxX5xXdxX26xX10xXexX78xX3xX105xX36xX3xX22fxX1cxX247xX3xXexX6xX3xX4xX1cxX3xXexX1xX25xX3xX14dxX2dcxX4xX3xX22fxX35exX15xX1xX3xX373xXdxX16xX1xXexX1xX6xXd1xX30xX3xX18xX19xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xXexX48xX6xX15xX16xX3xX5fxX35exX3xX26xX36xX8fxX10xX26xX3xX5a5xX15xX6xXbxX8fxX48xX6xX16xX36xX15xX3x117c0xX18xXacxX3xX18xX19xX3xX4xX42dxX6xX3x1a71bxX20xX6xX5xX4xX36xX26xX26xX247xX3xX1xX36xX14xXexX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xXexX48xX260xX15xX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xXc7xXacxX3xX19xX226xX79xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX5a5xX1cxX15xX16xX3xX26xXdxX5xXdxX26xX10xXexX3xX5xX291xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xXexX48xX20xX21xX5edxX15xX3xXexX297xXdxX3xXexX48xX260xX15xX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xXexX26bxX3xXc7xXacxX3xX19xX226xX79xX3xX22fxX274xX15xX3xXc7xXacxXacxX3xX19xX226xX79xX247xX3xX5fxX347xXdxX3xX28xX6a7xX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xXc7xXacxX3xX19xX226xX79xX3xXexX3bxX424xX15xX16xX3xX22fxX3bxX424xX15xX16xX3xX28xX29xXdxX3xX5fxX3bxX29xX4xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX4xX1cxX3xX22fxX23dxX3xX8fxX291xXdxX3xX14dxX245xXbxX3xX14dx1817dxX3xX2xXacxX3xX26xX26xX3xX28xX291xX3xXc7xXacxXacxX3xX19xX226xX79xX3xX14dxX245xXbxX3xX14dxXc17xX3xX2xX3xX26xX26xX78xX3xX2dbxX20xX239xXdxX3xX4xX39bxX15xX16xX3xX5fxX3c5xX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xX4xX6xX36xX3xX15xX291xX21xX3xX4xX389xX15xX16xX3xX22fxX329xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX26xX347xX3xX4xX1xX36xX3xX28xXdxX282xX4xX3xXexX48xX20xX21xX5edxX15xX3xXexX297xXdxX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX8fxXdxX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xX18xX19xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX0xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX5a5xX1cxX15xX16xX3xX18xX19xX3xX26xXdxX5xXdxX26xX10xXexX3xX4xX1cxX3xX6xX15xX3xXexX36xX291xX15xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX44xX0xX74xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX13xX23dxXexX3xX7xX239xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX4xX1xX36xX3xX48xX70fxX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xX4xX6xX36xX3xX4xX42dxX6xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX26xXdxX5xXdxX26xX10xXexX3xX7xX252xX3xX16xX645xX21xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX15xX329xX36xX78xX3xXcxX20xX21xX3xX15xX1xXdxX260xX15xX247xX3xX22fxXdxX5edxX20xX3xX15xX291xX21xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xX22fxX665xX15xX16xX3xX22fxX239xXdxX3xX28xX29xXdxX3xX5fxX3c5xX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xX26xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX7xX2b9xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX2dbxX1cxX3xX15xX1xX3d0xX15xX16xX3xX5xX36xX14xXdxX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX22fxXdxX282xX15xX3xXexX2b9xX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xX48xX245xXexX3xX4xX6xX36xX247xX3xX28xX3bxX235xXexX3xX7edxX20xX2dcxX3xX15xX16xX3bx11a32xX15xX16xX3xX4xX1xX35exX20xX3xX22fx18d3fxX15xX16xX3xX4xX42dxX6xX3xX4xX36xX15xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX28xX291xX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xX28xX83exXexX78xX3xX373xX1xX3bxX15xX16xX3xX15xX16xX3bxXdb4xX15xX16xX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xXbxX1xX297xXdxX3xX5xX291xX3xXc7xXacxX3xX19xX226xX79xX247xX3xXexX1xX83exX26xX3xX4xX1xX858xX3xX4xX389xX15xX16xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xXbxX1xX297xXdxX3xXc7xXacxXacxX3xX19xX226xX79xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXexX6xX5fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX20xX48xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX48xXaxX12xX0xXexX5fxX36xX8fxX21xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX26xX16xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX5cxX74xX74xXdxX78xX5fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX78xX28xX15xX74xX15xX10xXd1xX7xX74xX2xXadxX18xX2xX74xX2xXacxX18xX8fxXacxXb6xX2xXc7xXadxXc7xXacxXexXadxX18xX18xXb3xX5xXb6xX78xX4e8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX1xX32xX10xX3xX4xX36xX15xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX30xX1xX41xX15xX16xX44xXaxX3xXd1xXdxX8fxXexX1xX9xXaxXebxXa8xXacxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXa8xXa8xXaaxXaxX3xX74xX12xX0xX74xXexX8fxX12xX0xX74xXexX48xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX6xXbxXexXdxX36xX15xX3xX4xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xX5a5xX1cxX15xX16xX3xX48xX6xX8fxXdxX36xX3xX7xX2b9xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xX30xX274xXexX3xX15xX239xXdxX3xX8fxXdxX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xX16xX645xX21xX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX78xX3xX5a0xX15xX1xX5cxX3x112fbxX15xXdxX28xX10xX48xX7xXdxXexX21xX3xX36xX47xX3xeec4xX6xX7xX1xXdxX15xX16xXexX36xX15xX78xX0xX74xXexX8fxX12xX0xX74xXexX48xX12xX0xX74xXexX5fxX36xX8fxX21xX12xX0xX74xXexX6xX5fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX28xX29xXdxX3xX5fxX3c5xX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xXc7xXacxX3xX19xX226xX79xX3xX7xX252xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xX22fxX42dxX3xX26xX14xX15xX1xX3xX22fxX25xX3xX16xX645xX21xX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX1xX665xX15xX16xX3xXexX6xX78xX3xXcxX48xX36xX15xX16xX3xXbxX1xX14xX26xX3xX28xXdxX3xXexX26bxX3xXc7xXacxXacxX3xX19xX226xX79xX3xXexX48xX347xX3xX14dxX20xX239xX15xX16xX247xX3xX4xX1xX665xX15xX16xX3xXexX6xX3xX4xX1cxX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX48xX6xX8fxXdxX36xX3xX22fxX6xX15xX16xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX7xX2b9xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xX48xX23dxX15xX16xX3xX48xX329xXdxX3xXexX48xX260xX15xX3xXexX36xX291xX15xX3xX4xX264xX20xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12x1279dxX3xX26xX2dxX4xX3xX4xX6xX36xX3xX1xX424xX15xX247xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX1xX7b7xX15xX16xX3xX15xX16xX36xX14xXdxX3xX4xX1cxX3xX5fxX3c5xX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xXexX48xX297xXdxX3xX48xX23dxX15xX16xX3xXexX26bxX3xXc7xXacxXacxX3xX19xX226xX79xX3xX22fxX274xX15xX3xXc7xXadxX18xX3xXcxX226xX79xX3x199c3xX2xX3xXcxX226xX79xX9xX2xX78xXacxXacxXacxX3xX19xX226xX79x1474dxX78xX3xX105xX36xX3xX22fxX1cxX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX1xX7b7xX15xX16xX3xX15xX16xX36xX14xXdxX3xX7xX252xX3xX4xX1cxX3xX22fxX23dxX3xX8fxX291xXdxX3xX5fxX3bxX29xX4xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xXexX26bxX3xX2xX3xX26xX26xX3xX10c9xX28xXdxX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX15xX16xX2fcxX15xX3xX15xX1xX245xXexX10d9xX3xX22fxX274xX15xX3xXb3xXadxXacxX3xX15xX26xX3xX10c9xX2xX3xX26xX26xX3xX9xX3xX2xX78xXacxXacxXacxX3xX15xX6xX15xX36xX26xX10xXexX10d9xX78xX3xX13xX2fcxXexX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xXexX1xX25xX3xX15xX1xX6a7xX15xX3xXexX1xX245xX21xX3xX4xX2dcxX4xX3xXexXdxX6xX3xX1xX7b7xX15xX16xX3xX15xX16xX36xX14xXdxX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX2d5xX297xX15xX3xXexX1xX645xX15xX3xX5xX36xX14xXdxX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX15xX291xX21xX3xX4xX389xX15xX16xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX2dxX15xX16xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX5edxX20xX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xX22fxX3cxXdxX3xX7xX239xX15xX16xX3xX28xX291xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xX16xX645xX21xX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX16xX6a7xX3xX22fxX274xX15xX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX1xX32xX10xX78xX3xXcxX48xX260xX15xX3xXexX1xXdbexX4xX3xXexX274xX247xX3xX26xX23dxXexX3xX15xX2b9xX6xX3xX15xX3c5xX15xX16xX3xX5xX3bxX235xX15xX16xX3xX26xX7f3xXexX3xXexX48xX3cxXdxX3xXexX48xX20xX21xX5edxX15xX3xX14dxX20xX239xX15xX16xX3xXexX48xX2dcxXdxX3xX22fxX245xXexX3xX8fxX3bxX29xXdxX3xX8fxX14xX15xX16xX3xX5fxX2dxX4xX3xX14dxX14xX3xX1xX7b7xX15xX16xX3xX15xX16xX36xX14xXdxX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12x198dbxX1xXdxX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xXexXdxX274xXbxX3xXexX2bcxX4xX3xX4xX6xX36xX3xX1xX424xX15xX247xX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xX30xX1xX36xX297xX15xX16xX3xXexX26bxX3xXa8xXc7xXacxX3xXcxX226xX79xX3xX22fxX274xX15xX3xXb3xXebxXacxX3xXcxX226xX79xX247xX3xX4xX1xX665xX15xX16xX3xXexX6xX3xX4xX1cxX3xXaxX2dcxX15xX1xX3xX7xX2dcxX15xX16xX3xX30xX1xX297xX3xX30xXdxX274xX15xXaxX247xX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1cxX3xXexX1xX25xX3xX15xX1xX6a7xX15xX3xXexX1xX245xX21xX3xX5fxX70fxX15xX16xX3xX26xX2fcxXexX3xXexX1xX3bxX3cxX15xX16xX247xX3xX5xX36xX14xXdxX3xX2dcxX15xX1xX3xX7xX2dcxX15xX16xX3xX15xX291xX21xX3xX15xX1cxXdxX3xX4xX1xX20xX15xX16xX3xX4xX389xX15xX16xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xX16xX645xX21xX3xXexX2dcxX4xX3xX1xX14xXdxX3xX22fxX274xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX28xX83exXexX3xX28xX291xX3xX4xX36xX15xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX0xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX280xX36xX14xXdxX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX15xX291xX36xX3xX16xX645xX21xX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX44xX0xX74xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX1266xX1xXdxX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xX28xX3bxX235xXexX3xX7edxX20xX6xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX22fxX36xX14xX15xX3xX4xX42dxX6xX3xX2dcxX15xX1xX3xX7xX2dcxX15xX16xX3xX30xX1xX297xX3xX30xXdxX274xX15xX247xX3xX26xfa25xXdxX3xXexX1xX2dxX3xX22fxX329xX3xXexX48xX347xX3xX15xX260xX15xX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX1xX424xX15xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xXcxX264xX15xX3xX7xX239xX3xXexX26bxX3xXb3xXebxXacxX3xXcxX226xX79xX3xX22fxX274xX15xX3xXc7xXacxX3xXa4axX226xX79xX3xX10c9xX2xX3xXa4axX226xX79xX3xX9xX3xX2xX78xXacxXacxXacxX78xXacxXacxXacxX3xX19xX226xX79xX10d9xX247xX3xXexX6xX3xX4xX1cxX3xX5xX36xX14xXdxX3xXexXdxX6xX3xX4xXdbexX4xX3xXexX858xX26xX78xX3xXb55xX20xX6xX15xX16xX3xXbxX1xX6dfxX3xX15xX291xX21xX3xX4xX1cxX3xX5fxX2dxX4xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xXexX26bxX3xXa8xXacxXacxX3xX15xX26xX3xX22fxX274xX15xX3xX2xXacxX3xX15xX26xX78xX3xXcxXdxX6xX3xX4xXdbexX4xX3xXexX858xX26xX3xXexX1xX41xX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3cxX15xX16xX3xX4xX389xX15xX16xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xX16xX645xX21xX3xX1xX14xXdxX247xX3xXexX20xX21xX3xX15xX1xXdxX260xX15xX3xX15xX1cxX3xX4xX1cxX3xX30xX1xX297xX3xX15xX3c5xX15xX16xX3xX5fxXdxX274xX15xX3xX22fxX239xXdxX3xXexX26bxX3xX8fxX14xX15xX16xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xXdxX36xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX8fxX14xX15xX16xX3xXdxX36xX15xX3xX1xX1cxX6xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXexX6xX5fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX20xX48xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX48xXaxX12xX0xXexX5fxX36xX8fxX21xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX26xX16xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXd1xXdxX8fxXexX1xX5cxX3xX18xXaaxXb6xXbxX14dxX66xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX5cxX3xXc7xXb3xX18xXbxX14dxX66xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX1xX32xX10xX3xX4xX36xX15xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX30xX1xX41xX15xX16xX44xX3xX1xX6a7xX15xX1xX3xX297xX15xX1xX3xXa8xX3xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX5cxX74xX74xXdxX78xX5fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX78xX28xX15xX74xX15xX10xXd1xX7xX74xX2xXadxX18xX2xX74xX2xXacxX18xX8fxXacxXb6xX2xXc7xXb3xXacxXebxXexX18xX2xX2xXaaxXa8xX5xXacxX78xX4e8xXbxX16xX44xX48xX9xXb3xXadxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX1xX32xX10xX3xX4xX36xX15xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX30xX1xX41xX15xX16xX44xXaxX3xXd1xXdxX8fxXexX1xX9xXaxXb6xXadxXb3xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xXb3xX18xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXexX8fxX12xX0xX74xXexX48xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX6xXbxXexXdxX36xX15xX3xX4xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xX2d5xX2dxX4xX3xX14dxX14xX3xXdxX36xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX4xX1cxX3xX15xX16xX20xX21xX3xX4xX424xX3xX16xX645xX21xX3xX1xX14xXdxX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX1xX32xX10xX78xX3xX5a0xX15xX1xX5cxX3x127daxX5a5xX226xX373xX78xX0xX74xXbxX12xX0xX74xXexX8fxX12xX0xX74xXexX48xX12xX0xX74xXexX5fxX36xX8fxX21xX12xX0xX74xXexX6xX5fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX2dbxX2dcxX4xX3xX5fxX2dxX4xX3xX14dxX14xX3xXdxX36xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX26xX6xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX5edxX20xX3xX15xX3c5xX15xX16xX3xX5xX3bxX235xX15xX16xX247xX3xX4xX1cxX3xXexX1xX25xX3xXexX2dcxX4xX1xX3xX10xX5xX10xX4xXexX48xX36xX15xX3xX48xX6xX3xX30xX1xX32xXdxX3xXbxX1xX645xX15xX3xXexX2b9xX3xX1xX36xX7f3xX4xX3xX15xX16xX20xX21xX260xX15xX3xXexX2b9xX247xX3xX30xX1xXdxX274xX15xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX1xX665xX15xX16xX3xX26xX6xX15xX16xX3xX22fxXdxX282xX15xX3xXexX858xX4xX1xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX107dxX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xX4xX6xX36xX3xX30xX274xX3xXexXdxX274xXbxX247xX3xXexX6xX3xX4xX1cxX3xXexXdxX6xX3xXb4axX3xX1xX36xX14xXexX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xXexX48xX260xX15xX3xX5fxX3c5xX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xXc7xXacxX3xXcxX226xX79xX3xX22fxX274xX15xX3xXc7xXacxX3xe6acxX226xX79xX247xX3xXexX2dxX4xX3xX5fxX3bxX29xX4xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xX30xX1xX36xX297xX15xX16xX3xXexX26bxX3xX2xXacxX3xX15xX26xX3xX22fxX274xX15xX3xXacxX247xX2xX3xX15xX26xX78xX3xX373xX274xX20xX3xXexXdxX6xX3xX15xX291xX21xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX4xX1xXdxX274xX20xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX3bxX3cxX15xX16xX3xX22fxX23dxX3xX15xX1xX32xX247xX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX16xX2fcxX15xX3xXexX1xX6a7xX3xX4xX389xX15xX16xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xX16xX645xX21xX3xXexX2dcxX4xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX29xX15xX78xX3xX2dbxX36xX15xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX22fxX329xX3xX2dxX15xX16xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xXexXdxX6xX3xXb4axX3xX28xX291xX36xX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xX21xX3xX1xX13c9xX4xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX107dxX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xX4xX6xX36xX3xX15xX1xX245xXexX3xX5xX291xX3xXexXdxX6xX3xX19xX6xX26xX26xX6xX247xX3xX5fxX3bxX29xX4xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX15xX1xX32xX3xX1xX424xX15xX3xXacxX247xX2xX3xX15xX26xX78xX3xXcxXdxX6xX3xX15xX291xX21xX3xX4xX389xX15xX16xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX2dxX15xX16xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xX28xX291xX36xX3xX21xX3xX1xX13c9xX4xX3xX28xX291xX3xX4xX41xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX282xXbxX3xX15xX1xX3bxX15xX16xX3xX4xX264xX15xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX30xXdxX25xX26xX3xX7xX36xX2dcxXexX3xX4xX1xX7f3xXexX3xX4xX1xX252xX3xX28xX6a7xX3xX7xX2dxX4xX3xX26xX14xX15xX1xX3xX4xX1cxX3xX15xX1cxX3xX7xX252xX3xX16xX645xX21xX3xXexX2dcxX4xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX29xX15xX3xX15xX274xX20xX3xXexXdxX274xXbxX3xX14dxX665xX4xX3xXexX48xXdbexX4xX3xXexXdxX274xXbxX3xX28xX29xXdxX3xX4xX36xX15xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX0xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX1266xX274xXexX3xX5xX20xX83exX15xX0xX74xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX373xX1xX3bxX3xX28xX83exX21xX247xX3xX5fxX2dxX4xX3xX14dxX14xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xXbxX1xX645xX15xX3xXexX1xX291xX15xX1xX3xXb6xX3xX5xX36xX14xXdxX247xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xX4xX1cxX3xX30xX1xX297xX3xX15xX3c5xX15xX16xX3xXdxX36xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX28xX291xX3xX4xX1cxX3xX30xX1xX297xX3xX15xX3c5xX15xX16xX3xXdxX36xX15xX3xX1xX1cxX6xX78xX3xX2dbxX2dcxX4xX3xX5fxX2dxX4xX3xX14dxX14xX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xXdxX36xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX15xX1xX3bxX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX48xX6xX8fxXdxX36xX247xX3xX28xXdxX3xX7xX1cxX15xX16xX247xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX1xX7b7xX15xX16xX3xX15xX16xX36xX14xXdxX3xX28xX291xX3xX2dcxX15xX1xX3xX7xX2dcxX15xX16xX3xX30xX1xX297xX3xX30xXdxX274xX15xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX14dxX10xX26xX3xX5xX291xX3xX6xX15xX3xXexX36xX291xX15xX247xX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xX30xX1xXdxX3xX4xX2dcxX4xX3xX5xX36xX14xXdxX3xX4xX1cxX3xX30xX1xX297xX3xX15xX3c5xX15xX16xX3xXdxX36xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX15xX1xX3bxX3xXexXdxX6xX3xX4xXdbexX4xX3xXexX858xX26xX247xX3xXexXdxX6xX3xXb4axX247xX3xXexXdxX6xX3xX19xX6xX26xX26xX6xX3xX4xX1cxX3xX30xX1xX297xX3xX15xX3c5xX15xX16xX3xX16xX645xX21xX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX78xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX36xX8fxX21xXaxX12xX13xX7f3xX4xX3xX8fxX39bxX3xX18xX19xX3xX7xX252xX3xX7xX2b9xX3xX8fxX2bcxX15xX16xX3xXexX264xX15xX3xX7xX239xX3xX4xX6xX36xX3xX1xX424xX15xX3xX4xX2dcxX4xX3xXexX1xX274xX3xX1xX282xX3xXexX48xX3bxX29xX4xX3xX15xX1xX3bxX15xX16xX3xX15xX1cxX3xX28xX80bxX15xX3xX15xX70fxX26xX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xXbxX1xX6dfxX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX36xX291xX15xX78xX3xXcxX260xX15xX3xX16xX13c9xXdxX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX26xXdxX5xXdxX26xX10xXexX3xX4xX1cxX3xXexX1xX25xX3xX26xX6xX15xX16xX3xX22fxX274xX15xX3xX4xX297xX26xX3xX16xXdxX2dcxX4xX3xX22fxX2dcxX15xX16xX3xX7xX235xX3xX15xX1xX3bxX15xX16xX3xXexX48xX260xX15xX3xXexX1xXdbexX4xX3xXexX274xX3xX15xX1cxX3xX30xX1xX41xX15xX16xX3xX1xX5edxX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX78xX0xX74xXbxX12xX0xX8fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8fxX48xX10xX5xX6xXexX10xX8fxXaxX12xX0xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX260xX15xX3xX7edxX20xX6xX15xX5cxX0xX74xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe6xXexX1xX20xX26xX5fxXe6xX6xX15xX8fxXe6xX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dbxX1xX20x178a6xX15xX3xX26xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX22fxX23dxX4xX3xX5xX83exXbxX3xX22fxX264xX20xX3xXexXdxX260xX15xX3xX22fxX329xX3xX4xX1xX858xX15xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xXbxX1xX260xX3xX4xX1xX20xX1c16xX15xXaxX3xX1xX48xX10xX47xX9xXaxX74xXexX1xXdxX10xXexXe6xX5fxXdxXe6xX7xX36xX74xX4xX1xX20xX6xX15xXe6xX26xX6xX15xX16xXe6xX18xX16xXe6xX8fxX36xX4xXe6xX5xX6xXbxXe6xX8fxX6xX20xXe6xXexXdxX10xX15xXe6xX8fxX6xXe6xX4xX1xXdxX15xX1xXe6xXexX1xX20xX4xXe6xX8fxX20xX36xX4xXe6xXbxX1xX10xXe6xX4xX1xX20xX6xX15xX74xX2xX18xXaaxX18xX18xXacxX78xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX16xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX74xX26xX10xX8fxXdxX6xX74xX2xXb6xXacxX74xX15xX10xXd1xX7xX74xX2xXadxXb6xXa8xX74xX2xXacxX18xX8fxXacxX2xXb6xXc7xX2xXacxXb3xXexXc7xXacxXaaxXa8xX5xX2xX78xX4e8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX1xX32xX10xX3xX4xX36xX15xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX30xX1xX41xX15xX16xX44xXaxX3xX74xX12xX0xX74xX6xX12xX0xX8fxXdxX28xX12xX0xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dbxX1xX20xX1c16xX15xX3xX26xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX22fxX23dxX4xX3xX5xX83exXbxX3xX22fxX264xX20xX3xXexXdxX260xX15xX3xX22fxX329xX3xX4xX1xX858xX15xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xXbxX1xX260xX3xX4xX1xX20xX1c16xX15xXaxX3xX1xX48xX10xX47xX9xXaxX74xXexX1xXdxX10xXexXe6xX5fxXdxXe6xX7xX36xX74xX4xX1xX20xX6xX15xXe6xX26xX6xX15xX16xXe6xX18xX16xXe6xX8fxX36xX4xXe6xX5xX6xXbxXe6xX8fxX6xX20xXe6xXexXdxX10xX15xXe6xX8fxX6xXe6xX4xX1xXdxX15xX1xXe6xXexX1xX20xX4xXe6xX8fxX20xX36xX4xXe6xXbxX1xX10xXe6xX4xX1xX20xX6xX15xX74xX2xX18xXaaxX18xX18xXacxX78xX1xXexX26xXaxX12xX2dbxX1xX20xX1c16xX15xX3xX26xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX22fxX23dxX4xX3xX5xX83exXbxX3xX22fxX264xX20xX3xXexXdxX260xX15xX3xX22fxX329xX3xX4xX1xX858xX15xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xXbxX1xX260xX3xX4xX1xX20xX1c16xX15xX0xX74xX6xX12xX0xX74xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8fxXaxX12xXa4axX1xXdxX260xX15xX3xX5fxX297xX15xX3xX22fxX23dxX4xX3xX5xX83exXbxX3xX22fxX264xX20xX3xXexXdxX260xX15xX3xX4xX42dxX6xX3xX18xX19xX3xX22fxX329xX3xX22fxX3bxX235xX4xX3xX1xX36xX291xX15xX3xXexX1xXdxX282xX15xX247xX3xX26xX347xX3xX22fxX3bxX3cxX15xX16xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX2dcxX4xX3xX15xX1xX291xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dcxX4xX3xX8fxXdxX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xX30xX1xX347xXdxX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xX4xX2dcxX4xX3xX26xX14xX15xX16xX3xXexX1xX3bxX424xX15xX16xX3xX26xX14xXdxX3xX28xX291xX36xX3xX22fxX264xX20xX3xX15xX3c5xX26xX3xX15xX6xX21xX78xX0xX74xXbxX12xX0xX74xX8fxXdxX28xX12xX0xX74xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX7xX252xX3xX26xX6xX15xX16xX3xX5xX14xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX4xX1xX665xX15xX16xX3xXexX6xX3xX15xX1xX3d0xX15xX16xX3xX16xX6a7xX44xXaxX3xX1xX48xX10xX47xX9xXaxX74xXexX1xXdxX10xXexXe6xX5fxXdxXe6xX7xX36xX74xX26xX6xX15xX16xXe6xX18xX16xXe6xX7xX10xXe6xX26xX6xX15xX16xXe6xX5xX6xXdxXe6xX4xX1xX36xXe6xX4xX1xX20xX15xX16xXe6xXexX6xXe6xX15xX1xX20xX15xX16xXe6xX16xXdxX74xX2xXa8xXebxXadxXa8xXa8xX78xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX16xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX74xX26xX10xX8fxXdxX6xX74xX2xXb6xXacxX74xX15xX10xXd1xX7xX74xX2xXadxXacxXebxX74xXb3xXb3xX8fxXa8xX2xXb6xXb6xXa8xXa8xX2xXexXc7xXaaxXacxXa8xX5xXacxX78xX4e8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX16xX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX1xX32xX10xX3xX4xX36xX15xX3xX15xX16xX3bxX3cxXdxX3xX30xX1xX41xX15xX16xX44xXaxX3xX74xX12xX0xX74xX6xX12xX0xX8fxXdxX28xX12xX0xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX7xX252xX3xX26xX6xX15xX16xX3xX5xX14xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX4xX1xX665xX15xX16xX3xXexX6xX3xX15xX1xX3d0xX15xX16xX3xX16xX6a7xX44xXaxX3xX1xX48xX10xX47xX9xXaxX74xXexX1xXdxX10xXexXe6xX5fxXdxXe6xX7xX36xX74xX26xX6xX15xX16xXe6xX18xX16xXe6xX7xX10xXe6xX26xX6xX15xX16xXe6xX5xX6xXdxXe6xX4xX1xX36xXe6xX4xX1xX20xX15xX16xXe6xXexX6xXe6xX15xX1xX20xX15xX16xXe6xX16xXdxX74xX2xXa8xXebxXadxXa8xXa8xX78xX1xXexX26xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX7xX252xX3xX26xX6xX15xX16xX3xX5xX14xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX4xX1xX665xX15xX16xX3xXexX6xX3xX15xX1xX3d0xX15xX16xX3xX16xX6a7xX44xX0xX74xX6xX12xX0xX74xX7xXexX48xX36xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX22fxX6xX15xX16xX3xX5xX291xX3xXexX26bxX3xX30xX1xX1cxX6xX3xX1xX36xXexX3xX15xX1xX245xXexX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xX7xXdbexX3xX30xXdxX282xX15xX3xX13xXf82xX2dbxX3xXb6xXacxX2xXadxX3xX15xX3c5xX26xX3xX15xX6xX21xX3xX28xX29xXdxX3xX15xX1xX3d0xX15xX16xX3xX3bxX20xX3xX28xXdxX282xXexX3xX26xX291xX3xX15xX1cxX3xX26xX6xX15xX16xX3xX5xX14xXdxX3xXexX48xX36xX15xX16xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX22fxX14xXdxX3xX4xX41xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX282xX3xX7xX239xX3xX28xX291xX3xX4xX41xX15xX16xX3xXc8xX16b0xX3xX22fxX6xX15xX16xX3xXbxX1xX2dcxXexX3xXexX48xXdxX25xX15xX78xX3x16da8xX83exX21xX3xXexX1xXdbexX4xX3xX7xXdbexX3xX26xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX36xX14xXexX3xX22fxX23dxX15xX16xX3xX15xX1xX3bxX3xXexX1xX274xX3xX15xX291xX36xX247xX3xX26xX6xX15xX16xX3xX5xX14xXdxX3xX5xX235xXdxX3xX858xX4xX1xX3xX16xX6a7xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX1xX665xX15xX16xX3xXexX6xX44xX0xX74xXbxX12xX0xX74xX8fxXdxX28xX12xX0xX74xX5xXdxX12xX0xX74xX20xX5xX12xX0xX8fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX48xXaxX12xX0xX74xX8fxXdxX28xX12xX0xX74xX8fxXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5a5xX36xX20xX48xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3x1a6f9xXdxX15xX16xX0xX74xXbxX12