CSGT Hà Tĩnh tập trung kiểm tra vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên xe khách
(Baohatinh.vn) - Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng CSGT Hà Tĩnh còn tăng cường kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân.
8162x8c38xaa31x8d25xd274x9092xb6a0xfaa4xe574xX7x8454xfdfax9752x932bx9341xda09xX5xad14xXax93d2xd05dx827fx8ff7xXcxX3xce58xc555xX3xXcxe329xae2dxX1xX3xXexd21dxXbxX3xXex8fdbxf0f7xX1dxaee2xX3xaee1xXdxb013xf2f6xX3xXexX25xX6xX3xfae3xXdxX3xXbxX1xc066xX2dxX3xb469xX26xa55axX3x8f05xc41dxX1dxX1xX3xXbxX1xb398xX1dxX28xfa09xX3xX4xX1xdc57xX1dxX28xX3xc71bxX40xX4xX1xX3xX13x9c3axX33xXdxX51x976fxX2xb096xX3xXexX25x10144xX1dxX3xa5c4xX10xX3xX2axX1xc33fxX4xX1xX0xbe00xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX25xX57xX1dxX28xX3xX28xXdxX6xXdxX3xX3fxX57xX38xX1dxX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xX51xXdxe41fxX1dxX3x9312xXdxd01axX1dxX3xXbxX1xa7d1xX4xX3xXexX38xXbxX49xX3xX1dxX28xX57xX19xXdxX3xX3fxb793xX2dxX3xXa5xXbbxX57xX3xXexX25xX21xXexX3xXexdca6xX3xbec1xXcxX15xXcxX49xX3xX5xXc8xX4xX3xX5xbebbx9609xX1dxX28xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX4xX46xX1dxX3xXex8ebfxX1dxX28xX3xX4xXd5xafa1xX1dxX28xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX49xX3xXexX26xX3dxX61xX1dxX3xXexX25xX26xX3dxb7a0xX1dxX3xX1dxbef2xX1dxX28xX3xX4xX6xX57xX3xec8bxX3xXexX1xXacxX4xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX4xX1xX57xX3xX1dxX28xXd5xXf2xXdxX3xX51xX10exX1dxf92exX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9eaxX57xX51xX3dxXaxX12xX0xXdxX2dxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX25xX3xX51xXexX1xX26xX2dxXa5xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxc655xXdxX51xXexX1xeed0xX3x8f4axX2xfc54xXbxX64x9c43xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX173xX3xf881xX2x989fxXbxX64xX17axXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX6dxX6dxXdxX135xXa5xX6xX57xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX33xX1dxX6dxX1dxX10xX16exX7xX6dx951exX186xf9a3xX186xX6dxX2xX1aexX1acxX51xX186xX186x9504xX186xX186xX2xe78cxXexX5dxX1bbxX1b7xX2xX175xX5xX186xX135xd948xXbxX28x9fa2xX25xX9xX184xX175xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX21xXbxX3xXexX25xX26xX1dxX28xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX64xX10xX3xX2axX1xX69xX4xX1xXaxX3xX16exXdxX51xXexX1xX9xXaxX175xX2xX177xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX184xX2xX186xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX1dxXaxX12xX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX1xeec5xX1dxX1xX3xXbxX1xXd5xb609xX1dxX28xX3xXexXdxe24axX1dxX3xX5xXd5xX26xX3xXexX1xf8c3xX1dxX28xX3xXexX25xX61xX1dxX3xX3fxX40xX6xX3xXa5xX19xX1dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX135xX3xb4e0xX1dxX1xX3xX4xX1xe2d0xXbxX3xX1dxX28xX19xX3dxX3xX1aexX2xX6dxX1bbxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12xXcxa2daxX3xX1dxX1xXdxX10axX26xX3xX1dxX28xX19xX3dxX3xX3bxX26xX6xX49xX3xX4xX69xX4xX3xXexd6adxX3xX4xX296xX1dxX28xX3xXexX69xX4xX3xX4x83eaxX6xX3xa46axX1xX46xX1dxX28xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX13xX296xX1dxX28xX3xX6xX1dxX3xXex88eexX1dxX1xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX4xXecxX1dxX28xX3xX2dxfcf6xX1dxX1xX3xX5xX19xX2dxX3xX1dxX1xXdxX28dxX2dxX3xX33xX2b6xX3xX3fxXbbxX2dxX3xXa5xXbbxX57xX3xXcaxXcxX15xXcxX49xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xXa5xX28dxX1dxX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX3fxX40xX6xX3xXa5xX19xX1dxX135xX3xX145xX61xX1dxX3xX4xX38xX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxX28dxX2dxX3xX33xX2b6xX3xX4xX1xX26xX3dxX61xX1dxX3xX2dxX296xX1dxX3xXexX1xXd5xXf2xX1dxX28xX3xX1dxX1xX21xXexX49xX3xX1xXdxX28dxX1dxX3xX1dxX6xX3dxX49xX3xX5xXc8xX4xX3xX5xXd5xXd6xX1dxX28xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX1xb3a3xX3xXexX25xXd6xX3xX5xXc8xX4xX3xX5xXd5xXd6xX1dxX28xX3xX3bxX26xX10exX1dxX3xX3fx8988xXdxX49xX3xX3dxX3xXexXa7xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX28xXdxX6xX3xX51xX2d8xX1dxX28xX3xXbxX1xXd5xX287xX1dxX28xX3xXexXdxX28dxX1dxX49xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX3xX2axX1xX6xXdxX3xXa5xX69xX57xX3xX3dxX3xXexXa7xX49xX3xX1dxX1xd2f7xX4xX3xX1dxX1x8285xX3xX3fxX10xX57xX3xX2axX1xb1bcxX26xX3xXexX25xX6xX1dxX28xX49xX3xX7xee6exX3xX51xX2b6xX1dxX28xX3xX1dxXd5xb054xX4xX3xX25xX420xX6xX3xXexX6xX3dxX135xX135xX135xX3xX4xX2fbxX6xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX2axX1xX69xX4xX1xX3xX33xX19xX3xX5xX69xXdxX3xX64xX10xX135xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12x82b1xX2cxX3xXexX1xX26xX21xX1dxX3xXexXdxX28dxX1dxX3xX4xX1xX57xX3xX4xX296xX1dxX28xX3xXexX69xX4xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX49xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xXa5xX28dxX1dxX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX49xX3xX5xXc8xX4xX3xX5xXd5xXd6xX1dxX28xX3xX4xX1xXacxX4xX3xX1dxXecxX1dxX28xX3xX3fxfa6axX3xX4xX1xba31xX1dxX3xX33xX40xX3xXexX25xX280xX3xX4xX420xX6xX3xX1dxX28xe8d9xX49xX3xXexX26xX3dxXa7xX1dxX3xX28xXdxX6xX57xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX3xX4xX1xX280xX1dxX1xX3xX40dxX3xX1xX6xXdxX3xX3fx8f68xX26xX3xX145xX408xX4xX3xX5bxX3xf940xX6xX2dxX3xX1dxX1xfe9axX2dxX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX3xX3fxXdxX10axX26xX3xX2axXdxX28dxX1dxX3xX2axXdxX1dxX1xX3xX51xX57xX6xX1dxX1xX3xX33xX21xX1dxX3xXexXbbxXdxX3xX2axX1xX69xX4xX1xX49xX3xX64xX420xX3xX5xX116xX3xX1dxX28xX1xXdxX61xX2dxX3xX4xX69xX4xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX33xXdxX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX3xX1dxX1xXd5xX173xX3xX4xX1xX40dxX3xX3bxX26xX69xX3xX7xX4dxX3xX1dxX28xXd5xXf2xXdxX49xX3xX7xX4dxX3xX28xX1xXa7xX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX17axX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX33xX10axX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xX3fxX4dxXdxX3xX33xX429xXdxX3xX4xX69xX4xX3xX3fxX287xX1dxX3xX33xX40xX3xX33xX21xX1dxX3xXexXbbxXdxX135xX135xX135xX3xX2axX1xXdxX3xX3fxXdxX3xX3bxX26xX6xX3xX3fxX40xX6xX3xXa5xX19xX1dxX135xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12xXcxX1xX10xX57xX3xX28xX1xXdxX3xX1dxX1xX21xX1dxX49xX3xX2dxX3b4xXdxX3xX28xXdxXf2xX3xX4xc8aaxX3xX1xX19xX1dxX28xX3xXexX25xXecxX2dxX3xX5xXd5xXd6xXexX3xX64xX10xX3xX5xXd5xX26xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX3xX3bxX26xX6xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX1xX4dxXexX3xX1dxX61xX1dxX3xX33xXdxX28dxX4xX3xX51xX2d8xX1dxX28xX3xXexX2d8xX1dxX28xX3xXbxX1xXd5xX287xX1dxX28xX3xXexXdxX28dxX1dxX3xX3fxX2cxX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX3xX2axX1xX296xX1dxX28xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xX5xX19xX3xX3fxXdxX10axX26xX3xX51xXa2xX3xX51xX19xX1dxX28xX135xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12xX0xXdxX2dxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX51xXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX64xX17axX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX173xX3xX184xX2xX186xXbxX64xX17axXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX6dxX6dxXdxX135xXa5xX6xX57xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX33xX1dxX6dxX1dxX10xX16exX7xX6dxX1acxX186xX1aexX186xX6dxX2xX186xX1b7xX51xX186xX2xX184xX2xX5dxX186xX1b7xXexX1b7xX186xX1b7xX1aexX5xX175xX5bxX2xX1aexX1acxX51xX186xX186xX1b7xX186xX186xX1aexX186xXexX1aexX1bbxX1acxX1acxX177xX5xX186xX135xX1c5xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX21xXbxX3xXexX25xX26xX1dxX28xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX64xX10xX3xX2axX1xX69xX4xX1xXaxX3xX16exXdxX51xXexX1xX9xXaxX175xX2xX177xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX184xX2xX186xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX1dxXaxX12xd833xXc8xX4xX3xX5xXd5xXd6xX1dxX28xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX49xX3xX1dxX1xX408xX4xX3xX1dxX1xX40dxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX2axX1xX69xX4xX1xX3xX33xX19xX3xX5xX69xXdxX3xX64xX10xX3xX3fxX10xX57xX3xX2axX1xX415xX26xX3xXexX25xX6xX1dxX28xX49xX3xX7xX420xX3xX51xX2b6xX1dxX28xX3xX1dxXd5xX429xX4xX3xX25xX420xX6xX3xXexX6xX3dxX3xX7xX69xXexX3xX2axX1xX26xX415xX1dxX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX135xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12xf37axX324xX3xX33xX21xX3dxX49xX3xX2dxX3b4xXdxX3xXexX2efxX3xX4xX296xX1dxX28xX3xXexX69xX4xX3xX4xX2fbxX6xX3xX4xX69xX4xX3xX3fxX3caxXdxX3xX13xX14xX15xXcxX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX280xX6xX3xX145xX408xX4xX3xX5bxX3xX4fdxX6xX2dxX3xX3fxX10axX26xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xXexXecxX1dxX28xX3xX4xXd5xXf2xX1dxX28xX3xXa5xX4dxX3xXexX25xX280xX3xX184xX3xX5bxX3xX175xX3xX4xX69xX1dxX3xXa5xX3caxX3xXexX1xXd5xXf2xX1dxX28xX3xX64xX26xX3dxX61xX1dxX3xXacxX1dxX28xX3xXexX25xXc8xX4xX3xXexX38xXdxX3xX3fxX10exX3dxX3xX3fxX2cxX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX3xXexX38xXdxX3xX4xX1xX3b4xX3xX3fxX4dxXdxX3xX33xX429xXdxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX2axX1xX69xX4xX1xX3xX33xX19xX3xX1dxX28xXd5xXf2xXdxX3xX3fxXdxX10axX26xX3xX2axX1xXdxX2cxX1dxX3xX64xX10xX3xX296xX3xXexX296xX0xX7xXexX25xX57xX1dxX28xX12xX135xX3xX0xX6dxX7xXexX25xX57xX1dxX28xX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12xf3e5xX1xXdxX3xXexX1xXc8xX4xX3xX1xXdxX28dxX1dxX3xX1dxX1xXdxX28dxX2dxX3xX33xX2b6xX49xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX69xX1dxX3xXa5xX3caxX49xX3xX4xX1xXdxXa7xX1dxX3xX7x90afxX3xX3fxX10axX26xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xX4xX1xe9c3xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX69xX4xX3xXa5xXdxX28dxX1dxX3xXbxX1xX69xXbxX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexX25xX57xX1dxX28xX3xX28xXdxX6xXdxX3xX3fxX57xX38xX1dxX3xX2dxX429xXdxX49xX3xX3fxee40xX1dxX28xX3xXexX1xXf2xXdxX3xXexX1xX6xX3dxX3xX4xX6xX3xX1dxX1xX6xX26xX3xX3fxX2cxX3xX3fxXbbxX2dxX3xXa5xXbbxX57xX3xX7xXacxX4xX3xX2axX1xd16cxX10xX135xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12xX0xXdxX2dxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX51xXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX64xX17axX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX173xX3xX184xX2xX186xXbxX64xX17axXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX6dxX6dxXdxX135xXa5xX6xX57xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX33xX1dxX6dxX1dxX10xX16exX7xX6dxX1acxX186xX1aexX186xX6dxX2xX1aexX1acxX51xX186xX186xX1b7xX186xX186xX184xX2xXexX2xX5dxX177xX5dxX1acxX5xX186xX135xX1c5xXbxX28xX1c8xX25xX9xX177xX2xX1bbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX21xXbxX3xXexX25xX26xX1dxX28xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX64xX10xX3xX2axX1xX69xX4xX1xXaxX3xX16exXdxX51xXexX1xX9xXaxX175xX2xX177xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX184xX2xX186xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX1dxXaxX12xX4fdxX28xXd5xXf2xXdxX3xX51xX10exX1dxX3xX3fxXdxX3xX64xX10xX3xX2axX1xX69xX4xX1xX49xX3xX64xX10xX3xXa5xX26xX116xXexX135xX135xX135xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xXexX26xX10exX1dxX3xXexX1xX2fbxX3xX33xXdxX28dxX4xX3xX3fxX10xX57xX3xX2axX1xX415xX26xX3xXexX25xX6xX1dxX28xX3xXexX25xX57xX1dxX28xX3xX7xX26xX4dxXexX3xX3bxX26xX69xX3xXexX25xX324xX1dxX1xX3xX5xXd5xX26xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12xXcaxX1dxX1xX3xX4fdxX28xX26xX3dxXa2xX1dxX3xX844xXecxX1dxX3xX4fdxX1xX6xX1dxX1xX3xX5bxX3xX5xX69xXdxX3xX64xX10xX3xX4xX1xX38xX3dxX3xXexX26xX3dxXa7xX1dxX3xXcxX1xX69xXdxX3xX145xX324xX1dxX1xX3xX5bxX3xX465xX408xX2axX3xX7adxX408xX2axX3xX4xX1xX57xX3xXa5xXdxXa7xXexX173xX3xbbebxXcxX2d8xX3xX2axX1xXdxX3xX4xX609xX3xX2axX1xX26xX3dxXa7xX1dxX3xX4xX69xX57xX3xX4xX2fbxX6xX3xX145xX3caxX3xd282xX3xXexXa7xX3xX33xX19xX3xXexX26xX3dxX61xX1dxX3xXexX25xX26xX3dxX10axX1dxX3xX4xX2fbxX6xX3xX5xXc8xX4xX3xX5xXd5xXd6xX1dxX28xX3xX13xX14xX15xXcxX49xX3xX1dxX1xX19xX3xX64xX10xX3xX3fxX4bfxX3xXexX25xX6xX1dxX28xX3xXa5xX40xX3xX64xX40xXexX3xX2axX1xX26xX415xX1dxX49xX3xX2axX1xX415xX26xX3xXexX25xX6xX1dxX28xX3xX3fxX2cxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX64xX10xX3xX4xX1xX57xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX2axX1xX69xX4xX1xX3xX7xX420xX3xX51xX2b6xX1dxX28xX135xX3xX18xXdxX28dxX1dxX49xX3xX465xX408xX4xX3xX7adxX408xX2axX3xX3fxX4bfxX3xX28xX1xXdxX3xX1dxX1xX21xX1dxX3xX4xX6xX3xX1dxX1xXdxXa2xX2dxX3xX2dxX429xXdxX3xX1dxX61xX1dxX3xX4xX1xba77xX1dxX28xX3xXexX296xXdxX3xX4xX19xX1dxX28xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xX4xX1xX968xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX69xX4xX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX1dxX28xX1xXdxX61xX2dxX3xXexXc75xX4xX3xX33xX19xX3xX4xX415xX1dxX3xXexX1xX21xX1dxX3xX1xX287xX1dxbadcxX135xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12xX14xX57xX1dxX28xX3xX7xX57xX1dxX28xX3xX33xX429xXdxX3xX4xX296xX1dxX28xX3xXexX69xX4xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xXa5xX28dxX1dxX1xX49xX3xX5xXc8xX4xX3xX5xXd5xXd6xX1dxX28xX3xX13xX14xX15xXcxX3xXexXecxX1dxX28xX3xX4xXd5xXf2xX1dxX28xX3xXexX26xX4f4xX1dxX3xXexX25xX6xX49xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xX7xX57xX69xXexX3xX33xX19xX3xX64xX420xX3xX5xX116xX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX135xX3xXcxX21xXbxX3xXexX25xX26xX1dxX28xX3xX64xX420xX3xX5xX116xX3xX4xX69xX4xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX33xXdxX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX3xX4xX609xX3xX1dxX28xX26xX3dxX3xX4xX287xX3xX4xX6xX57xX3xX51x9e96xX1dxX3xX3fxXa7xX1dxX3xXexX6xXdxX3xX1dxX38xX1dxX3xX28xXdxX6xX57xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX3xX1dxX1xXd5xX173xX3xX4xX1xX38xX3dxX3xX3bxX26xX69xX3xXexX4dxX4xX3xX3fxX3caxX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX17axX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX3xX1dxX9a8xX1dxX28xX3xX3fxX3caxX3xX4xX9a8xX1dxX49xX3xX51xc5f1xX1dxX28xX3xX2dxX6xX3xXexXc75xX3dxX49xX3xX4xX1xX968xXexX3xX2axX280xX4xX1xX3xXexX1xX280xX4xX1xX17axX3xX3fxXdxX3xX2axX1xX296xX1dxX28xX3xX3fxXc75xX1dxX28xX3xXbxX1xX4f4xX1dxX3xX3fxXd5xXf2xX1dxX28xX49xX3xX5xX19xX1dxX3xX3fxXd5xXf2xX1dxX28xX49xX3xX3fxXdxX3xX1dxX28xXd5xXd6xX4xX3xX4xX1xXdxX10axX26xX49xX3xXexX25xX69xX1dxX1xX3xX33xXd5xXd6xXexX3xX2axX1xX296xX1dxX28xX3xX3fxXc75xX1dxX28xX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX49xX3xX5xX38xX1dxX28xX3xX5xX69xX4xX1xX3xX3fxX69xX1dxX1xX3xX33xX4d3xX1dxX28xX17axX3xX2axX1xX296xX1dxX28xX3xX3fxX3caxXdxX3xX2dx9528xX3xXa5xXbbxX57xX3xX1xXdxX2cxX2dxX3xX2axX1xXdxX3xXexX1xX6xX2dxX3xX28xXdxX6xX3xX28xXdxX6xX57xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX3xXa5xX503xX1dxX28xX3xX64xX10xX3xX2dxX296xX3xXexX296xX49xX3xX64xX10xX3xX28xX408xX1dxX3xX2dxX69xX3dxX135xX135xX135xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12xX0xXdxX2dxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX51xXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX64xX17axX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX173xX3xX184xX2xX186xXbxX64xX17axXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX6dxX6dxXdxX135xXa5xX6xX57xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX33xX1dxX6dxX1dxX10xX16exX7xX6dxX1acxX186xX1aexX186xX6dxX2xX186xX1b7xX51xX186xX2xX184xX2xX1b7xX177xX1acxXexX5dxX1b7xX2xX186xX5xX2xX186xX5bxX2xX1aexX1acxX51xX186xX186xX1b7xX186xX2xX1acxX177xXexX175xX1b7xX1bbxX186xX1acxX5xX186xX135xX1c5xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX21xXbxX3xXexX25xX26xX1dxX28xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX64xX10xX3xX2axX1xX69xX4xX1xXaxX3xX16exXdxX51xXexX1xX9xXaxX175xX2xX177xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX184xX2xX186xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX1dxXaxX12xX13xX69xX1dxX3xXa5xX3caxX3xX465xX3caxXdxX3xX13xX14xX15xXcxX3xXbxX1xX280xX6xX3xX4fdxX6xX2dxX3xe3aaxX2fexX1xX46xX1dxX28xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX13xX296xX1dxX28xX3xX6xX1dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xd0d8xX3xX3fxX10xX57xX3xX2axX1xX415xX26xX3xXexX25xX6xX1dxX28xX3xX4xX1xX57xX3xX10xX2dxX3xX1dxX1xX9cfxX3xX2axX1xXdxX3xXexX1xX6xX2dxX3xX28xXdxX6xX3xX28xXdxX6xX57xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12xX465xX38xXdxX3xXc75xX3dxX3xX4fdxX28xX26xX3dxXa2xX1dxX3xXcaxX1dxX1xX3xXcxX26xX968xX1dxX3xXff0xX465xX3caxXdxX3xX13xX14xX15xXcxX3xXbxX1xX280xX6xX3xX145xX408xX4xX3xX5bxX3xX2fexX1xX46xX1dxX28xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX13xX296xX1dxX28xX3xX6xX1dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX100bxX3xX4xX1xX57xX3xXa5xXdxXa7xXexX173xX3xXbb6xXcxX25xX57xX1dxX28xX3xX3bxX26xX69xX3xXexX25xX324xX1dxX1xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xX7xX57xX69xXexX3xX28xXdxX6xX57xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX49xX3xX64xX420xX3xX5xX116xX3xX4xX69xX4xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX33xXdxX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX49xX3xX4xX1xXc75xX1dxX28xX3xXexX296xXdxX3xX7xef45xX3xX1dxX1xX408xX4xX3xX1dxX1xX40dxX3xX1dxX28xXd5xXf2xXdxX3xXexX1xX6xX2dxX3xX28xXdxX6xX3xX28xXdxX6xX57xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xX1dxX28xX1xXdxX61xX2dxX3xXexXc75xX4xX3xXexX1xXc8xX4xX3xX1xXdxX28dxX1dxX3xX33xXdxX28dxX4xX3xX3fxX10xX57xX3xX2axX1xX415xX26xX3xXexX25xX6xX1dxX28xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX135xX3xX13xX69xX4xX3xXbxX1xXd5xX287xX1dxX28xX3xXexXdxX28dxX1dxX3xXexX1xX6xX2dxX3xX28xXdxX6xX3xX28xXdxX6xX57xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX49xX3xX3fx81edxX4xX3xXa5xXdxX28dxXexX3xX5xX19xX3xX64xX10xX3xX2axX1xX69xX4xX1xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xXexX25xX6xX1dxX28xX3xXa5xX40xX3xX51xX26xX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX64xX40xXexX3xX2axX1xX26xX415xX1dxX135xX3xX18xX4f4xX26xX3xX1xXa7xXexX3xX4xX69xX4xX3xXbxX1xXd5xX287xX1dxX28xX3xXexXdxX28dxX1dxX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX3xX7adxX26xX21xXexX3xX15xXdxX6xX57xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX3xX2axX1xXdxX3xXa5xX40xX3xX51xX2d8xX1dxX28xX3xX5xX38xXdxX3xX1dxX28xX57xX19xXdxX3xX33xXdxX28dxX4xX3xX4xX1xX968xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX64xX420xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX1xX10xX57xX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX4xX46xX1dxX3xX4xX1xX968xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX33xXdxX28dxX4xX3xX3fxX10xX57xX3xX2axX1xX415xX26xX3xXexX25xX6xX1dxX28xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX5xX10exX3dxX3xX5xX6xX1dxX3xX51xX40xX4xX1xX3xXexX25xX57xX1dxX28xX3xX3bxX26xX69xX3xXexX25xX324xX1dxX1xX3xX5xX19xX2dxX3xX33xXdxX28dxX4xX3xX33xX429xXdxX3xX4xX287xX3xX3bxX26xX6xX1dxX3xX4xX1xXacxX4xX3xX1dxXecxX1dxX28xXcc9xX135xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX57xX51xX3dxXaxX12xX145xX61xX1dxX3xX4xX38xX1dxX1xX3xX7xXc8xX3xX33xX19xX57xX3xX4xX26xX3caxX4xX3xX3bxX26xX3dxXa7xXexX3xX5xXdxX28dxXexX3xX4xX2fbxX6xX3xX5xXc8xX4xX3xX5xXd5xXd6xX1dxX28xX3xX4xX1xXacxX4xX3xX1dxXecxX1dxX28xX3xXexX1xX324xX3xX2dxX3b4xXdxX3xX1dxX28xXd5xXf2xXdxX3xX51xX10exX1dxX3xX4xX4f4xX1dxX3xX1dxX10exX1dxX28xX3xX4xX6xX57xX3xX116xX3xXexX1xXacxX4xX49xX3xXexX25xX69xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX28dxX2dxX3xXexX25xX57xX1dxX28xX3xXexX1xXc8xX4xX3xX1xXdxX28dxX1dxX3xX4xX69xX4xX3xXa5xXdxX28dxX1dxX3xXbxX1xX69xXbxX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX3xX1dxX28xX2d8xX6xX3xX51xX40xX4xX1xX3xXa5xX28dxX1dxX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xX4xXe64xX1dxX28xX3xX1dxX1xXd5xX3xX33xXdxX28dxX4xX3xX4xX1xX968xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX1dxX28xX1xXdxX61xX2dxX3xX4xX69xX4xX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX33xX10axX3xX7adxX26xX21xXexX3xX15xXdxX6xX57xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX3xX3fxXd5xXf2xX1dxX28xX3xXa5xX3caxX49xX3xX1xX38xX1dxX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX69xX4xX3xX33xX2b6xX3xXexX6xXdxX3xX1dxX38xX1dxX3xX28xXdxX6xX57xX3xXexX1xX296xX1dxX28xX3xX64xXbbxX3dxX3xX25xX6xX135xX0xX6dxXbxX12xX0xX51xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX25xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexX25xX57xX1dxX28xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX61xX1dxX3xX3bxX26xX6xX1dxX173xX0xX6dxX7xXexX25xX57xX1dxX28xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5bxXexX1xX26xX2dxXa5xX5bxX6xX1dxX51xX5bxX7xX6xXbxX57xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX930xX1xX26xX3xX51xX26xX3xX5xX40xX4xX1xX3xX1dxX2efxXdxX3xXexXdxXa7xX1dxX28xX3xX40dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX7xXdxXa7xXexX3xX4xX1xX117dxXexX3xX4xX69xX4xX3xXa5xXdxX28dxX1dxX3xXbxX1xX69xXbxX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX1xX25xX10xb802xX9xXaxX6dxX51xX26xX5bxX5xXdxX4xX1xX6dxX2axX1xX26xX5bxX51xX26xX5bxX5xXdxX4xX1xX5bxX1dxX57xXdxX5bxXexXdxX10xX1dxX28xX5bxX57xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX1dxX1xX5bxX7xXdxX10xXexX5bxX4xX1xX6xXexX5bxX4xX6xX4xX5bxXa5xXdxX10xX1dxX5bxXbxX1xX6xXbxX5bxXbxX1xX57xX1dxX28xX5bxX4xX1xX57xX1dxX28xX5bxX51xXdxX4xX1xX5bxX4xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX6dxX2xX5dxX175xX1acxX177xX1b7xX135xX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX6dxX2dxX10xX51xXdxX6xX6dxX2xX1acxX186xX6dxX1dxX10xX16exX7xX6dxX1acxX186xX1aexX186xX6dxX2xX184xX5dxX51xX184xX2xX5dxX1aexX1aexX1acxX1aexXexX5dxX2xX1aexX175xX175xX5xX186xX135xX1c5xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX21xXbxX3xXexX25xX26xX1dxX28xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX64xX10xX3xX2axX1xX69xX4xX1xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX51xXdxX33xX12xX0xX7xXexX25xX57xX1dxX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX930xX1xX26xX3xX51xX26xX3xX5xX40xX4xX1xX3xX1dxX2efxXdxX3xXexXdxXa7xX1dxX28xX3xX40dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX7xXdxXa7xXexX3xX4xX1xX117dxXexX3xX4xX69xX4xX3xXa5xXdxX28dxX1dxX3xXbxX1xX69xXbxX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX1xX25xX10xX1471xX9xXaxX6dxX51xX26xX5bxX5xXdxX4xX1xX6dxX2axX1xX26xX5bxX51xX26xX5bxX5xXdxX4xX1xX5bxX1dxX57xXdxX5bxXexXdxX10xX1dxX28xX5bxX57xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX1dxX1xX5bxX7xXdxX10xXexX5bxX4xX1xX6xXexX5bxX4xX6xX4xX5bxXa5xXdxX10xX1dxX5bxXbxX1xX6xXbxX5bxXbxX1xX57xX1dxX28xX5bxX4xX1xX57xX1dxX28xX5bxX51xXdxX4xX1xX5bxX4xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX6dxX2xX5dxX175xX1acxX177xX1b7xX135xX1xXexX2dxXaxX12xX930xX1xX26xX3xX51xX26xX3xX5xX40xX4xX1xX3xX1dxX2efxXdxX3xXexXdxXa7xX1dxX28xX3xX40dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX7xXdxXa7xXexX3xX4xX1xX117dxXexX3xX4xX69xX4xX3xXa5xXdxX28dxX1dxX3xXbxX1xX69xXbxX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX25xX57xX1dxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX25xXd5xX429xX4xX3xX51xXdxXa2xX1dxX3xXa5xXdxXa7xX1dxX3xXbxX1xXacxX4xX3xXexX38xXbxX3xX4xX2fbxX6xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX49xX3xX930xX1xX26xX3xX51xX26xX3xX5xX40xX4xX1xX3xXcxX1xXdxX61xX1dxX3xX13xX4f4xX2dxX3xXff0xX13xX415xX2dxX3xf1aexX26xX3dxX61xX1dxX49xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX100bxX3xX7xXdxXa7xXexX3xX4xX1xX117dxXexX3xX4xX69xX4xX3xXa5xXdxX28dxX1dxX3xXbxX1xX69xXbxX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexX1xX10xX57xX3xX4xX1xX312xX3xX3fxX38xX57xX3xX4xX2fbxX6xX3xXcxX1xX2fbxX3xXexXd5xX429xX1dxX28xX3xX13xX1xX280xX1dxX1xX3xXbxX1xX2fbxX3xX33xX19xX3xX1xXd5xX429xX1dxX28xX3xX51xXd83xX1dxX3xX4xX2fbxX6xX3xX1dxX28xX19xX1dxX1xX3xXbd3xX3xXexXa7xX135xX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX51xXdxX33xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7adxX408xXbxX3xX3fxX117dxXexX3xX1acxX186xX186xX3xXa5xX324xX1dxX1xX3xX51xX26xX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX25xX420xX6xX3xXexX6xX3dxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX64xX10xX3xXa5xX26xX7xX3xXexX38xXdxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xXaxX3xX1xX25xX10xX1471xX9xXaxX6dxX51xX57xX6xX1dxX5bxXexX1xX10xX6dxX5xX6xXbxX5bxX51xX6xXexX5bxX1acxX186xX186xX5bxXa5xXdxX1dxX1xX5bxX51xX26xX1dxX28xX5bxX51xXdxX4xX1xX5bxX25xX26xX6xX5bxXexX6xX3dxX5bxXexX25xX10xX1dxX5bxX64xX10xX5bxXa5xX26xX7xX5bxXexX6xXdxX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX1dxX1xX6dxX2xX1b7xX5dxX186xX175xX184xX135xX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX6dxX2dxX10xX51xXdxX6xX6dxX2xX1acxX186xX6dxX1dxX10xX16exX7xX6dxX1acxX186xX2xX2xX6dxX2xX184xX184xX51xX175xX2xX186xX177xX177xX186xX184xXexX1aexX1aexX186xX186xX1bbxX5xX186xX135xX1c5xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX21xXbxX3xXexX25xX26xX1dxX28xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX25xX6xX3xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX2dxX3xX3bxX26xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX64xX10xX3xX2axX1xX69xX4xX1xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX51xXdxX33xX12xX0xX7xXexX25xX57xX1dxX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7adxX408xXbxX3xX3fxX117dxXexX3xX1acxX186xX186xX3xXa5xX324xX1dxX1xX3xX51xX26xX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX25xX420xX6xX3xXexX6xX3dxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX64xX10xX3xXa5xX26xX7xX3xXexX38xXdxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xXaxX3xX1xX25xX10xX1471xX9xXaxX6dxX51xX57xX6xX1dxX5bxXexX1xX10xX6dxX5xX6xXbxX5bxX51xX6xXexX5bxX1acxX186xX186xX5bxXa5xXdxX1dxX1xX5bxX51xX26xX1dxX28xX5bxX51xXdxX4xX1xX5bxX25xX26xX6xX5bxXexX6xX3dxX5bxXexX25xX10xX1dxX5bxX64xX10xX5bxXa5xX26xX7xX5bxXexX6xXdxX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX1dxX1xX6dxX2xX1b7xX5dxX186xX175xX184xX135xX1xXexX2dxXaxX12xX7adxX408xXbxX3xX3fxX117dxXexX3xX1acxX186xX186xX3xXa5xX324xX1dxX1xX3xX51xX26xX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX25xX420xX6xX3xXexX6xX3dxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX64xX10xX3xXa5xX26xX7xX3xXexX38xXdxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX25xX57xX1dxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXcxXdxXa7xXbxX3xXexX2b6xX4xX3xXexX1xXc8xX4xX3xX1xXdxX28dxX1dxX3xX4xX69xX4xX3xX1xX57xX38xXexX3xX3fxX3caxX1dxX28xX3xXbxX1xX46xX1dxX28xX49xX3xX4xX1xX4dxX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX13xX57xX33xXdxX51xX5bxX2xX5dxX49xX3xX7xX69xX1dxX28xX3xX1acxX2xX6dxX1aexX49xX3xX465xX57xX19xX1dxX3xX930xX1xX4dxXdxX3xX13xX13xa48dxf2cfxd61dxX4fdxX3xXexX312xX1dxX1xX3xX33xX19xX3xX465xX57xX19xX1dxX3xXexX25xXd5xXf2xX1dxX28xX3xX13xX6xX57xX3xX3fxd5d9xX1dxX28xX3xXbd3xX3xXexXa7xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX2efxX3xX4xX1xXacxX4xX3xX5xX408xXbxX3xX3fxX117dxXexX3xXa5xX324xX1dxX1xX3xX51xX26xX1dxX28xX3xX51xX40xX4xX1xX3xX25xX420xX6xX3xXexX6xX3dxX3xXexX25xX61xX1dxX3xX64xX10xX3xXa5xX26xX7xX3xX33xX19xX3xXbxX1xX69xXexX3xXexXf2xX3xX25xX287xXdxX3xXexX429xXdxX3xX1dxX28xXd5xXf2xXdxX3xX51xX10exX1dxX135xX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX51xXdxX33xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX6dxX26xX5xX12xX0xX51xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX6dxX51xXdxX33xX12xX0xX6dxX51xXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX26xXexX1xX57xX25xXaxX12xX4fdxX28xX10exX1dxX3xX15xXdxX6xX1dxX28xX3xX5bxX3xXcaxX1dxX1xX3xXcxX968xX1dxX0xX6dxXbxX12
Ngân Giang - Anh Tấn