Cán bộ đoàn chủ chốt sẽ tham gia đối thoại với lãnh đạo tỉnh
(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những nội dung quan trọng sẽ được triển khai tại lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức từ 16/5 - 20/5.
b20ex1500dx169f2xe119x15783xdfa8x1205cx10a5axec1axX7x14a76x13c54xe26axc5adx1110fx105a9xX5xfb49xXax10645xf280x16407x15633xX3xbb5bxdb56xX3x131f4x107d0xc435xX15xX3xX4xX1x14aa0xX3xX4xX1x16a4cxXexX3xX7x10991xX3xXexX1xX6xb8b3xX3xfd33xXdxX6xX3xX1axX25xXdxX3xXexX1xX1bx11d02xXdxX3xdb4bxd8dcxXdxX3xX5x159a5xX15xX1xX3xX1axX3bxX1bxX3xXex1541axX15xX1xX0x14916xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1317exX10xX6xd229xXaxX12xe023x14561xX3xX5xX1cxX3xX2exX18xXexX3xXex12cc2xX1bxX15xX30xX3xX15xX1xef9axX15xX30xX3xX15xX18xXdxX3xX62x14995xX15xX30xX3xca8cxX80xX6xX15xX3xXexX70xc484xX15xX30xX3xX7xX29xX3xX1ax13638x143e7xX4xX3xXexX70xXdxbc73xX15xX3xd2efxX1xX6xXdxX3xXexX3bxXdxX3xX5xX3fxXbxX3xX17xbc9cxXdxX3xX62xX93x12f92xX15xX30xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX1xX25xXexX3xXexX4cxX15xX1xX3xX5fxX1cxX3xXcxe3f5xX15xX1xX3xX15xe43dxX2exX3x15faex15aedxX2xb323xX3xX62xX1bxX3xXcxX4cxX15xX1xX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xX5fxX1cxX3xXcxXd2xX15xX1xX3xXexcf5axX3xX4xX1x13689xX4xX3xXex11f89xX3xX2x13809xX50x12628xX3x158bbxX3xXdaxXdbxX50xX102xef73xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15f21xX1bxX62x13928xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX70xXaxX12xX0xXdxX2exX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX11dxX5xX10xX9xXax14dc4xXdxX62xXexX1xbd40xX3xX100xX2xX102xXbx157cdxb8c4xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX149xX3x160b4xX2xXdbxXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX50xX50xXdxX10axX17xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axX3exX15xX50xX15xX10xX144xX7xX50xX2xXddxXdaxXdbxX50xX2xXdbxXddxX62x10ebdxXdbx12dd3xX102xX102xX15axX102xXexX18dxX15axX15axXdbxX5xXdbxX10axca90xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX1xX25xXexX3xX7xX29xX3xXexX1xX6xX2exX3xX30xXdxX6xX3xX1axX25xXdxX3xXexX1xX1bxX3bxXdxX3xX3exX3fxXdxX3xX5xX43xX15xX1xX3xX1axX3bxX1bxX3xXexX4cxX15xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1bxX15xXaxX3xX7xXexX11dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexX104xX6xX5xXdxX30xX15xX149xX3xX19axX80xX7xXexXdxfc2fxX11dxX150xXaxX12x122f1xfe60xX3xX9dxX1xX6xXdxX3xX2exX3bxX4xX3xX62xXdxX21axX15xX3xX70xX6xX3xX7xX14xX15xX30xX3xX15xX6xX11dxX3xXexX3bxXdxX3xXcxX70xX93xe057xX15xX30xX3xX13xX1xcf98xX15xX1xX3xXexX70x1263dxX3xXcxX70x10a4bxX15xX3x10a6cxX1xc0a6xX3xX3exX3fxXdxX3xX7xee1exX3xXexX1xX6xX2exX3xX30xXdxX6xX3xX4xX21xX6xX3xX30xX24dxX15xX3xX18bxXdbxXdbxX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xXexX70x11236xX15xX3xX1axX249xX6xX3xX17xX1cxX15xX3xXexX4cxX15xX1xX3xX5fxX1cxX3xXcxXd2xX15xX1xX10axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX1bxX62xX11dxXaxX12xXcxX70xX1bxX15xX30xX3xXexX1xX23dxXdxX3xX30xXdxX6xX15xX3xX15axX3xX15xX30xX1cxX11dx108c7xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX8bxX4xX3xX3exXdxX27exX15xX3xX1axX93xX94xX4xX3xX15xX30xX1xX10xX3xX30xXdxf959xX15xX30xX3xX3exXdxX27exX15xX3xX5fxX8bxX4xX3xX3exXdx147bfxX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxdc89xX80xX3xX15xXdxX27exX15xX3xfffbxXdxX2ebxXexX3x150a2xX6xX2exX3xX3exX1cxX3xX4xX14xX4xX3xX1axc4b7xX15xX3xX3exX249xX3xX5xXdxX27exX15xX3xX84xX80xX6xX15xX3xXexX70xX80xX11dxba49xX15xX3xXexX2dcxXdxX3xXdaxXdbxX3xX4xX1xX80xX11dxX27exX15xX3xX1axX324xX3xX5xXdxX27exX15xX3xX84xX80xX6xX15xX3xX1axX2f7xX15xX3xX9dxXdxX2f7xX15xX3xXexX1xXf9xX4xX2c1xX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxX3xX3ex1004exX3xX4xca9dxX15xX30xX3xXexX14xX4xX3xX65xX1bxX1cxX15xX2c1xX3xX5fxX18xXdxX2c1xX3xX65xX18xXdxX10axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX1bxX62xX11dxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX70xXaxX12xX0xXdxX2exX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX11dxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX62xXexX1xX149xX3xX100xX2xX102xXbxX14fxX150xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX149xX3xX15axX2xXdbxXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX50xX50xXdxX10axX17xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axX3exX15xX50xX15xX10xX144xX7xX50xX2xXddxXdaxXdbxX50xX2xXdbxXddxX62xX18bxXdbxX18dxX102xX102xX15axX102xXexXdaxX100xX100xX2xX5xX2xX10axX19axXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX1xX25xXexX3xX7xX29xX3xXexX1xX6xX2exX3xX30xXdxX6xX3xX1axX25xXdxX3xXexX1xX1bxX3bxXdxX3xX3exX3fxXdxX3xX5xX43xX15xX1xX3xX1axX3bxX1bxX3xXexX4cxX15xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1bxX15xXaxX3xX7xXexX11dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexX104xX6xX5xXdxX30xX15xX149xX3xX19axX80xX7xXexXdxX214xX11dxX150xXaxX12xXcxc7e0xX3xX219xX27exX3xX2ffxXd7xX15xX3xX13xX24dxX80xX3xX104xX3xX5fxX8bxX4xX3xX3exXdxX2ebxX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX2f7xX80xX3xX15xXdxX27exX15xX3xX2ffxXdxX2ebxXexX3xX304xX6xX2exX3xXexX70xX80xX11dxX324xX15xX3xXexX2dcxXdxX3xX4xX1xX80xX11dxX27exX15xX3xX1axX324xX3x1559bxX304xX1xX77xX15xX30xX3xX3ex14defxX15xX3xX1axX324xX3xX4xX310xX3xX17xX2dcxX15xX3xX3exX324xX3xX65xX1bxX1cxX15xX3xXcxX304xX13xX482xX3xX5fxXabxX3xX13xX1xX243xX3x12755xXdxX15xX1xfe5cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX1bxX62xX11dxXaxX12xX304xX30xX1bxX1cxXdxX3xX70xX6xX2c1xX3xX1xX8bxX4xX3xX3exXdxX27exX15xX3xX4xcd67xX15xX3xX1axX93xX94xX4xX3xX4x163aaxXbxX3xX15xX1xX529xXexX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX35cxX15xX30xX3xXexXdxX15xX3xXexX1xX23dxXdxX3xX7xX259xX3xX84xX80xX25xX4xX3xXexX2f7xX2c1xX3xXexX70xX1bxX15xX30xX3xX15xX93xX3fxX4xX3xX3exX1cxX3xX15xX1xXdxX2ebxX2exX3xX3exX359xX3xX4xX1xX243xX15xX1xX3xXexX70xX249xX3xX4xX21xX6xX3xXexX4cxX15xX1xX3xX15xXd7xX2exX3xXdaxXdbxX2xXddxX150xX3xXbxX1xX93xX310xX15xX30xX3xXbxX1xX14xXbxX2c1xX3xX9dx11620xX3xX15xXd7xX15xX30xX3xXexX80xX11dxX27exX15xX3xXexX70xX80xX11dxX324xX15xX150xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX9dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX2c1xX3xX7x16290xX3xX62xX359xX15xX30xX3xX1xXdxX2ebxX80xX3xX84xX80xX2dcxX3xX2exX3bxX15xX30xX3xX14fxX43xX3xX1xX18xXdxX3xXexX70xX1bxX15xX30xX3xXexX80xX11dxX27exX15xX3xXexX70xX80xX11dxX324xX15xX3xX65xX2ffxXcxX304xX150xX3xX1xX93xX3fxX15xX30xX3xX62x16a09xX15xX3xXexXdxX2f7xXbxX3xX4xX529xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX15xX30xX80xXabxX15xX3xX3exX25xX15xX3xX3exX6xX11dxX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX70xXdxX9axX15xX3xX2exX35cxX3xX1x13da8xX15xX1xX3xX9dxXdxX15xX1xX3xXexX2f7xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX27exX15xX10axX10axX10axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX1bxX62xX11dxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX70xXaxX12xX0xXdxX2exX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xXexX1xX80xX2exX17xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX11dxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX62xXexX1xX149xX3xX100xX2xX102xXbxX14fxX150xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX149xX3xX15axX2xXdbxXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX50xX50xXdxX10axX17xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axX3exX15xX50xX15xX10xX144xX7xX50xX2xXddxXdaxXdbxX50xX2xXdbxXddxX62xX18bxXdbxX18dxX102xX102xX15axX102xXexX18dxX2xX18bxXddxX5xXdaxX10axX19axXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX1xX25xXexX3xX7xX29xX3xXexX1xX6xX2exX3xX30xXdxX6xX3xX1axX25xXdxX3xXexX1xX1bxX3bxXdxX3xX3exX3fxXdxX3xX5xX43xX15xX1xX3xX1axX3bxX1bxX3xXexX4cxX15xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1bxX15xXaxX3xX7xXexX11dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexX104xX6xX5xXdxX30xX15xX149xX3xX19axX80xX7xXexXdxX214xX11dxX150xXaxX12xX65x13a4fxX4xX3xX17xXdxX2ebxXexX2c1xX3xXexX70xX1bxX15xX30xX3xX9dxX1xX80xX35cxX15xX3xX9dxX1xXf5xX3xX4xX1xX93xX310xX15xX30xX3xXexX70xX621xX15xX1xX3xXexX529xXbxX3xX1xX80xX4d1xX15xX2c1xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX8bxX4xX3xX3exXdxX27exX15xX3xX7xX29xX3xX1axX93xX94xX4xX3xXexX1xX6xX2exX3xX30xXdxX6xX3xX1axX25xXdxX3xXexX1xX1bxX3bxXdxX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX1axXabxX15xX30xX3xX4xX1xX243xX3xX5xX43xX15xX1xX3xX1axX3bxX1bxX3xXexX4cxX15xX1xX3xX3exX324xX3xX15xX1xX77xX15xX30xX3xX3exX4d1xX15xX3xX1axX324xX3xX5xXdxX27exX15xX3xX84xX80xX6xX15xX10axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX1bxX62xX11dxXaxX12xX65x160bcxX11dxX3xX5xX1cxX3xX1xX1bxX3bxXexX3xX1axX18xX15xX30xX3xX15xX1xdbcexX2exX3xXexXd7xX15xX30xX3xX4xX93xX23dxX15xX30xX3xX17xXf5xX3xX7xX80xX15xX30xX3xX9dxXdxX2f7xX15xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX4xX1xX80xX11dxX27exX15xX3xX2exX35cxX15xX2c1xX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxX3xX3exX359xX3xX4xX35cxX15xX30xX3xXexX14xX4xX3xX65xX1bxX1cxX15xX2c1xX3xX5fxX18xXdxX2c1xX3xX65xX18xXdxX150xX3xX1axX1cxX1bxX3xXexX3bxX1bxX2c1xX3xX17xXabxXdxX3xX62xX93xXb0xX15xX30xX2c1xX3xX15xX7f7xX15xX30xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX70xX621xX15xX1xX3xX1axX18xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xX1axX14xXbxX3xXf9xX15xX30xX3xX15xX1xX80xX3xX4xX24dxX80xX2c1xX3xX15xX1xXdxX2ebxX2exX3xX3exX359xX3xXexX70xX1bxX15xX30xX3xXexX621xX15xX1xX3xX1xX621xX15xX1xX3xX2exX3fxXdxX10axX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX70xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX80xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX104xXexX1xX80xX2exX17xX104xX6xX15xX62xX104xX7xX6xXbxX1bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX80xXf5xXdxX3xXexX70xc3efxX3xX5fxX1cxX3xXcxXd2xX15xX1xX3xX4xX1xX21xX3xX1axX18xX15xX30xX3xX1xXdxX2ebxX15xX3xXexX1xX259xX4xX3xX1xX66xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX24dxX15xX3xX3exXdxX2ebxX4xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX310xX3xX7x15c51xXaxX3xX1xX70xX10xX214xX9xXaxX50xX62xX1bxX6xX15xX104xXexX1xX10xX50xXexX80xX1bxXdxX104xXexX70xX10xX104xX1xX6xX104xXexXdxX15xX1xX104xX4xX1xX80xX104xX62xX1bxX15xX30xX104xX1xXdxX10xX15xX104xXexX1xX80xX4xX104xX1xX1bxX6xX104xX4xX6xX4xX104xXbxX1xX6xX15xX104xX3exXdxX10xX4xX104xXexX6xXdxX104xX4xX1bxX104xX7xX1bxX50xX2xX102xXdaxX18dxX18bxXdbxX10axX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX30xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX50xX50xXdxX10axX17xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axX3exX15xX50xX15xX10xX144xX7xX50xX2xXddxX2xX100xX50xX2xXdbxX100xX62xX18bxX2xc56exXdaxX2xX2xX18bxXexXdaxX100xX102xX18bxX5xX2xX10axX19axXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX1xX25xXexX3xX7xX29xX3xXexX1xX6xX2exX3xX30xXdxX6xX3xX1axX25xXdxX3xXexX1xX1bxX3bxXdxX3xX3exX3fxXdxX3xX5xX43xX15xX1xX3xX1axX3bxX1bxX3xXexX4cxX15xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX3exX12xX0xX7xXexX70xX1bxX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX80xXf5xXdxX3xXexX70xX908xX3xX5fxX1cxX3xXcxXd2xX15xX1xX3xX4xX1xX21xX3xX1axX18xX15xX30xX3xX1xXdxX2ebxX15xX3xXexX1xX259xX4xX3xX1xX66xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX24dxX15xX3xX3exXdxX2ebxX4xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX310xX3xX7xX93fxXaxX3xX1xX70xX10xX214xX9xXaxX50xX62xX1bxX6xX15xX104xXexX1xX10xX50xXexX80xX1bxXdxX104xXexX70xX10xX104xX1xX6xX104xXexXdxX15xX1xX104xX4xX1xX80xX104xX62xX1bxX15xX30xX104xX1xXdxX10xX15xX104xXexX1xX80xX4xX104xX1xX1bxX6xX104xX4xX6xX4xX104xXbxX1xX6xX15xX104xX3exXdxX10xX4xX104xXexX6xXdxX104xX4xX1bxX104xX7xX1bxX50xX2xX102xXdaxX18dxX18bxXdbxX10axX1xXexX2exXaxX12xXcxX80xXf5xXdxX3xXexX70xX908xX3xX5fxX1cxX3xXcxXd2xX15xX1xX3xX4xX1xX21xX3xX1axX18xX15xX30xX3xX1xXdxX2ebxX15xX3xXexX1xX259xX4xX3xX1xX66xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX24dxX15xX3xX3exXdxX2ebxX4xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX310xX3xX7xX93fxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX70xX1bxX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX2ffxX3fxXdxX3xX4xX1xX21xX3xX1axX324xX3xX4c9xXcxX80xXf5xXdxX3xXexX70xX908xX3xX7xX14xX15xX30xX3xXexX3bxX1bxX3xX14fxX7f7xX11dxX3xX62xX259xX15xX30xX3xX1axX4d1xXexX3xX15xX93xX3fxX4xX4f6xX2c1xX3xXcxX1xX14xX15xX30xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX27exX15xX3xXexX3bxXdxX3xX5fxX1cxX3xXcxXd2xX15xX1xX3xX1axX43xX3xX1axX3bxXexX3xX15xX1xXdxX324xX80xX3xX9dxX2f7xXexX3xX84xX80xX2dcxX2c1xX3xX1axX750xX4xX3xX17xXdxX2ebxXexX3xXexX70xX1bxX15xX30xX3xX1xX1bxX3bxXexX3xX1axX18xX15xX30xX3xX4xX1xX80xX15xX30xX3xX7xXf9xX4xX3xX14fxX7f7xX11dxX3xX62xX259xX15xX30xX3xX15xX35cxX15xX30xX3xXexX1xX35cxX15xX3xX2exX3fxXdxX2c1xX3xX1axX35cxX3xXexX1xX249xX3xX3exXd7xX15xX3xX2exXdxX15xX1xX2c1xX3xX1xX93xX3fxX15xX30xX3xXexX3fxXdxX3xX9dx1600bxX3xX15xXdxX2ebxX2exX3xX102xXdbxX3xX15xXd7xX2exX3xX13xX1xXdxX2f7xX15xX3xXexX1x16b69xX15xX30xX3xX65xXabxX15xX30xX3xX219xX18xX4xX10axX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX3exX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX80xX11dxX27exX15xX3xX30xXdxX6xX3xX5fxX8bxX4xX3xX3exXdxX2ebxX15xX3xX304xX35cxX15xX30xX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxX3xX30xXdxX252xXbxX3xX65xX2ffxXcxX304xX3xX5fxX1cxX3xXcxXd2xX15xX1xX3xX9dxX1xX93fxXdxX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxXaxX3xX1xX70xX10xX214xX9xXaxX50xX9dxXdxX15xX1xX104xXexX10xX50xX4xX1xX80xX11dxX10xX15xX104xX30xXdxX6xX104xX1xX1bxX4xX104xX3exXdxX10xX15xX104xX15xX1bxX15xX30xX104xX15xX30xX1xXdxX10xXbxX104xX30xXdxX80xXbxX104xX62xX3exXexX15xX104xX1xX6xX104xXexXdxX15xX1xX104xX9dxX1xX1bxXdxX104xX15xX30xX1xXdxX10xXbxX50xX2xX102xXdaxXddxX18bxX2xX10axX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX30xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX50xX50xXdxX10axX17xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axX3exX15xX50xX15xX10xX144xX7xX50xX2xXddxX2xXddxX50xX2xXdbxX100xX62xXdbxX2xX100xX2xXdbxX2xX100xXexX18bxX18dxX9cexXdbxX5xXdaxX10axX19axXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX1xX25xXexX3xX7xX29xX3xXexX1xX6xX2exX3xX30xXdxX6xX3xX1axX25xXdxX3xXexX1xX1bxX3bxXdxX3xX3exX3fxXdxX3xX5xX43xX15xX1xX3xX1axX3bxX1bxX3xXexX4cxX15xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX3exX12xX0xX7xXexX70xX1bxX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX80xX11dxX27exX15xX3xX30xXdxX6xX3xX5fxX8bxX4xX3xX3exXdxX2ebxX15xX3xX304xX35cxX15xX30xX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxX3xX30xXdxX252xXbxX3xX65xX2ffxXcxX304xX3xX5fxX1cxX3xXcxXd2xX15xX1xX3xX9dxX1xX93fxXdxX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxXaxX3xX1xX70xX10xX214xX9xXaxX50xX9dxXdxX15xX1xX104xXexX10xX50xX4xX1xX80xX11dxX10xX15xX104xX30xXdxX6xX104xX1xX1bxX4xX104xX3exXdxX10xX15xX104xX15xX1bxX15xX30xX104xX15xX30xX1xXdxX10xXbxX104xX30xXdxX80xXbxX104xX62xX3exXexX15xX104xX1xX6xX104xXexXdxX15xX1xX104xX9dxX1xX1bxXdxX104xX15xX30xX1xXdxX10xXbxX50xX2xX102xXdaxXddxX18bxX2xX10axX1xXexX2exXaxX12xX13xX1xX80xX11dxX27exX15xX3xX30xXdxX6xX3xX5fxX8bxX4xX3xX3exXdxX2ebxX15xX3xX304xX35cxX15xX30xX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxX3xX30xXdxX252xXbxX3xX65xX2ffxXcxX304xX3xX5fxX1cxX3xXcxXd2xX15xX1xX3xX9dxX1xX93fxXdxX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX70xX1bxX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX482xX14xX15xX30xX3xX2xX9cexX50xX15axX2c1xX3xX5fxX8bxX4xX3xX3exXdxX2ebxX15xX3xX304xX35cxX15xX30xX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxX3xX2ffxXdxX2ebxXexX3xX304xX6xX2exX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX94xXbxX3xX3exX3fxXdxX3xXcxX4cxX15xX1xX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xX5fxX1cxX3xXcxXd2xX15xX1xX2c1xX3xX5fxX80xX11dxX2ebxX15xX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xX65xXf9xX4xX3xXcxX1xX8bxX3xXexXf5xX3xX4xX1xXf9xX4xX3xX9dxX1xX6xXdxX3xX30xXdxX2dcxX15xX30xX3xX5xX3fxXbxX3xX1axX1cxX1bxX3xXexX3bxX1bxX3xX9dxX1xX93fxXdxX3xX7xX259xX3xX62xX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxX3xX4xX1xX1bxX3xX2xX2xXdbxX3xX1xX8bxX4xX3xX3exXdxX27exX15xX3xX5xX1cxX3xX30xXdxX14xX2exX3xX1axX25xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX94xXbxX3xXexX14xX4xX3xX14fxX43xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX27exX15xX2c1xX3xX62xX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxX2c1xX3xX2exX35cxX3xX1xX621xX15xX1xX3xX9dxXdxX15xX1xX3xXexX2f7xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX27exX15xX3xX3exX1cxX3xX1axX1bxX1cxX15xX3xX3exXdxX27exX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX27exX15xX3xX1axX6xX15xX30xX3xX4d1xXbxX3xX21xX3xe43cxX3xXexX93xX93fxX15xX30xX3xX9dxX1xX93fxXdxX3xX15xX30xX1xXdxX2ebxXbxX10axX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX3exX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX80xX5xX12xX0xX62xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX70xXaxX12xX0xX50xX62xXdxX3exX12xX0xX50xX62xXdxX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12056xX80xXexX1xX1bxX70xXaxX12xX5fxX1cxX3xX219xXdxX15xX1xX0xX50xXbxX12
Hà Linh