Công an Thạch Hà “gác” lễ giúp dân xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Sáng 27/4, mặc dù đang trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng 30 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn về thôn Bắc Lạc (xã Thạch Lạc) giúp dân xây dựng NTM.
d5f7xf5efx14016x15173x15306xf601x13ff0x11eedx119edxX7x10b88xe794x120d4x10805xfeddxf2c7xX5x12239xXaxf894xf3abx11104x1343ex14b87xX3xX6xX15xX3xXcxX1x103a9xX4xX1xX3x13e5dxdb84xX3xXaxX16x14dd1xX4xXaxX3xX5xf731xX3xX16xXdxe4abxXbxX3x14be4xf9daxX15xX3x14888xX33x10a87xX3xX32x154b5xX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3x1288ax14b62xXdxX0x10211xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xX32xXaxX12xe007xX26xX15xX16xX3x12935x14230xX4dxfd3ex11bdaxX3xX49xf8caxX4xX3xX32x154b1xX3x1525fxX6xX15xX16xX3xXexe03cx13e9dxX15xX16xX3xXexX1x1224bxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX16xX1xead3xX3xX5xX2bxX3xe306xf3d1xX4dxX6axX3x12620xX22xX3xX2xX4dx13d92xX6bxX3xX15xX1xdde0xX15xX16xX3xX91xX92xX3xX4xX26xX15xX3x10e5bx11031xX6bxX3xX4xX1xXdxf7ccxX15xX3xX7xf0b7xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1x132b1xX38x10879xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3x13afcxX21xX22xX3xXcxXb6xX15xX1x10ccdxX3xX96x14d84xX15xX3xX96x14ad1xX3xXexX1xX14xX15xX3x12999x10893xX4xX3xec3bxX1dxX4xX3xXcfxX36x102dbxX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXe9xX1dxX4xXd7xX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3x1304dxXcx139a3x13b3bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX7bxX32xX38xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX7axXaxX12xX0xXdxX49xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7axXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxec58xXdxX32xXexX1x121e8xX3x128faxX2xX9bxXbxX36x11b8dxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX150xX3xX6axX2xX92xXbxX36xX157xXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX4dxX4dxXdxX111xXabxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX111xX96xX15xX4dxX15xX10xX14bxX7xX4dxX2x10812xX2xX152xX4dxX2xX91xX152xX32xX152xX2xX9bxX92xX6axX67xX92xXexX9bxX92xX9bxX18axX5x135a4xe2b0xX67xX67xX111x1272exXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xe983xX16xX26xX4x130daxX3xX5xX2bxX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX49xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX7bxX15xXaxX12x141b2xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xXabx1539exX15xX3xX1xX7bxX6xX3xXexX1dxXdxX3xXexX1xX14xX15xX3xXe5xXe6xX4xX3xXe9xX1dxX4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX7bxX32xX38xXaxX12xX13xX1xX8cxX3xXexX7axX7bxX15xX16xX3xXabxXc1x11af2xXdxX3xX7xX26xX15xX16xX6bxX3xX4xX26xX15xX3xXabxXacxX6bxX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xX7xXb6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xXc1xX38xXc3xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX74xXefxX3xX4xX72xX15xX16xX3xX96xX4axXdxX3xXabxX22xX3xX4xX7bxX15xX3xX74xf834xX6xX3xXbxX1xXa0xf5c4xX15xX16xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX9bxX92xX92xX49xX3xXabxX216xX15xX3xX1xX7bxX6xX157xX3xX74xX216xX15xX16xX3xXexX1xX81xXdxX3xX32x14cd5xX15xX3xX32xd604xXbxX3xX1xX22xX15xX16xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX7bxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX4xX26xX4xX3xXexX7ax14accxX4xX3xX74xXa0xX81xX15xX16xX3xX4xX1x10c92xX15xX1xX3xXexX7axX7bxX15xX16xX3xXexX1xX14xX15x11700xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX7bxX32xX38xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX7axXaxX12xX0xXdxX49xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7axX3xX32xXexX1xXc1xX49xXabxXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX32xXexX1xX150xX3xX152xX2xX9bxXbxX36xX157xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX150xX3xX6axX2xX92xXbxX36xX157xXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX4dxX4dxXdxX111xXabxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX111xX96xX15xX4dxX15xX10xX14bxX7xX4dxX2xX18axX2xX152xX4dxX2xX91xX152xX32xX152xX2xX9bxX92xX91xX91xX67xXexX152xX6axX92xX9bxX5xX92xX1a0xX91xX91xX111xX1a4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX1bfxX16xX26xX4xX1c3xX3xX5xX2bxX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX49xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX7bxX15xXaxX12xe006xX2bfxX15xX3xX32xX2c3xXbxX3xX1xX22xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX7bxX3xXexX1xX14xX15xX16xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX7bxX32xX38xXaxX12x12c14xXa0x10dd6xX4xX3xXabxXdxXb2xXexX6bxX3xXex14efbxX3xX74xe10bxXc1xX3xX15x15249xX49xX3xX67xX92xX2xX18axX3xX5xX1dxXdxX3xX15xX6xX38xX6bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xXc1xX38xXc3xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX74xXefxX3xX1xXc1xX38xX3xX74xXacxX15xX16xX3xX1xX299xX15xX3xX91xX9bxX92xX3xX5xXa0xX426xXexX3xX15xX16xX22xX38xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX74x14a91xX3xX15xX16xXa0xX81xXdxX3xX32xX33xX15xX3xX4xX26xX4xX3xX36xXefxX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXe9xX1dxX4xX6bxX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXe9xX33xX49xX6bxX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX424xX8cxX15xX1xX6bxX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX62xX299xX15xX2faxX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX10exXcxX110xX3xX15xX1xXa0xX150xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX1xX22xX15xX16xX3xX7axX22xX7bxX6bxX3xXabxX216xX15xX3xX1xX7bxX6xX6bxX3xX49xXa0xX299xX15xX16xX3xXexX1xX7bxX26xXexX3xX15xXa0xX4axX4xX6bxX3xXbxX1xX26xXexX3x14848xXc1xX6xX15xX16xX3xX1xX22xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX7bxX22xX15xX3xX16xXdxX6xX7bxX3xXexX1xX14xX15xX16xX6bxX3xXbxX1xX26xX3xXabx133edxX3xX96xXa0xX81xX15xX3xXexX1dxXbxX6bxX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX96xXa0xX81xX15xX3xX49xXdaxXc1xX157xX3xX50dxXc1xX38x13ebcxX15xX3xX16xe2e9xXbxX3xX91xX92xX3xXexX7axXdxXc3xXc1xX3xX74xX216xX15xX16xX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX49xXacxXexX3xX1xXacxX3xX32xX33xX15xX3xX4xX55cxX3xX1xX7bxX22xX15xX3xX4xe7e9xX15xX1xX3xX74xX6exX4xX3xXabxXdxXc3xXexX3x114d5xX1xX55cxX3xX593xX1xX437xX15xX3xXexX1dxXdxX3xX36xXefxX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXe9xX1dxX4xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX15xX1xX22xX3xXexde1dxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXb6xX6xX111xX0xX4dxXbxX12xX0xX32xXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX7axX10xX5xX6xXexX10xX32xXaxX12xX0xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX558xX15xX3xX50dxXc1xX6xX15xX150xX0xX4dxX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xXc1xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1a0xXexX1xXc1xX49xXabxX1a0xX6xX15xX32xX1a0xX7xX6xXbxX7bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe3ccxX1xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX8cxX3xX5xX2bxX6bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX5xX22xX49xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX49xX4axXdxXaxX3xX1xX7axX10x14995xX9xXaxX4dxX5xXc1xX4xX1a0xX5xXc1xX7bxX15xX16xX1a0xX96xXc1xX1a0xXexX7axX6xX15xX16xX4dxX593xX1xX7bxX15xX16xX1a0xX15xX16xX1xXdxX1a0xX5xX10xX1a0xX4xX7bxX15xX16xX1a0xX6xX15xX1a0xXexX1xX6xX4xX1xX1a0xX1xX6xX1a0xX16xXdxXc1xXbxX1a0xX32xX6xX15xX1a0xX5xX6xX49xX1a0xX15xX7bxX15xX16xX1a0xXexX1xX7bxX15xX1a0xX49xX7bxXdxX4dxX2xX68xX2xX2xX19fxX9bxX111xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX16xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX4dxX49xX10xX32xXdxX6xX4dxX2xX67xX92xX4dxX15xX10xX14bxX7xX4dxX2xX18axX2xX6axX4dxX18axX152xX32xX152xX2xX92xX67xX91xX2xX2xXexX68xX19fxX9bxX2xX19fxX5xX92xX111xX1a4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX1bfxX16xX26xX4xX1c3xX3xX5xX2bxX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX49xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX32xXdxX96xX12xX0xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62dxX1xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX8cxX3xX5xX2bxX6bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX5xX22xX49xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX49xX4axXdxXaxX3xX1xX7axX10xX66cxX9xXaxX4dxX5xXc1xX4xX1a0xX5xXc1xX7bxX15xX16xX1a0xX96xXc1xX1a0xXexX7axX6xX15xX16xX4dxX593xX1xX7bxX15xX16xX1a0xX15xX16xX1xXdxX1a0xX5xX10xX1a0xX4xX7bxX15xX16xX1a0xX6xX15xX1a0xXexX1xX6xX4xX1xX1a0xX1xX6xX1a0xX16xXdxXc1xXbxX1a0xX32xX6xX15xX1a0xX5xX6xX49xX1a0xX15xX7bxX15xX16xX1a0xXexX1xX7bxX15xX1a0xX49xX7bxXdxX4dxX2xX68xX2xX2xX19fxX9bxX111xX1xXexX49xXaxX12xX62dxX1xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX8cxX3xX5xX2bxX6bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX5xX22xX49xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX49xX4axXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xX62xX26xX15xX16xX3xX15xX6xX38xX3xXcfxX2xX91xX4dxX6axXd7xX6bxX3xX49xX6exX4xX3xX32xX72xX3xX74xX6xX15xX16xX3xXexX7axX7bxX15xX16xX3xXexX1xX81xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX16xX1xX8cxX3xX5xX2bxX3xX203xXdx123e3xX3xXcxX24exX3xX21xX72xX15xX16xX3x10fdcxXa0xX299xX15xX16xX6bxX3xX15xX1xXa0xX15xX16xX3xX91xX92xX3xX4xX26xX15xX3xXabxXacxX6bxX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xX7xXb6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xXc1xX38xXc3xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX96xXdaxX15xX3xX96xXdexX3xXexX1xX14xX15xX3x13e86xXc1xX38xXb2xXexX3xXcxXdxXb2xX15xX6bxX3xX36xXefxX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXe9xX1dxX4xX6bxX3xX1xXc1xX38xXc3xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xXcfxX21xX22xX3xXcxXb6xX15xX1xXd7xX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX15xX1xX33xX15xX3xX32xX33xX15xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX49xX4axXdxX111xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX32xXdxX96xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX67xX111xX92xX92xX92xX3xX5xXa0xX426xXexX3xX424xX891xXcxX10exX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX10exXcxX110xXaxX3xX1xX7axX10xX66cxX9xXaxX4dxX32xX7bxX6xX15xX1a0xXexX1xX10xX4dxX2xX67xX1a0xX92xX92xX92xX1a0xX5xXc1xX7bxXexX1a0xX32xX96xXexX15xX1a0xXexX1xX6xX4xX1xX1a0xX1xX6xX1a0xX16xXdxXc1xXbxX1a0xX32xX6xX15xX1a0xX36xX6xX38xX1a0xX32xXc1xX15xX16xX1a0xX15xXexX49xX4dxX2xX152xX2xX67xX2xX152xX111xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX16xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX4dxX49xX10xX32xXdxX6xX4dxX2xX67xX92xX4dxX15xX10xX14bxX7xX4dxX2xX19fxX91xX19fxX4dxX18axX6axX32xX67xX2xX152xX9bxX18axX9bxX9bxXexX18axX6axX68xX152xX5xX19fxX1a0xXexX1xX6xX4xX1xX1a0xX15xX16xX7bxX4xX1a0xX4xX7bxXbxX38xX111xX1a4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX1bfxX16xX26xX4xX1c3xX3xX5xX2bxX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX49xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX32xXdxX96xX12xX0xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX67xX111xX92xX92xX92xX3xX5xXa0xX426xXexX3xX424xX891xXcxX10exX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX10exXcxX110xXaxX3xX1xX7axX10xX66cxX9xXaxX4dxX32xX7bxX6xX15xX1a0xXexX1xX10xX4dxX2xX67xX1a0xX92xX92xX92xX1a0xX5xXc1xX7bxXexX1a0xX32xX96xXexX15xX1a0xXexX1xX6xX4xX1xX1a0xX1xX6xX1a0xX16xXdxXc1xXbxX1a0xX32xX6xX15xX1a0xX36xX6xX38xX1a0xX32xXc1xX15xX16xX1a0xX15xXexX49xX4dxX2xX152xX2xX67xX2xX152xX111xX1xXexX49xXaxX12xX2xX67xX111xX92xX92xX92xX3xX5xXa0xX426xXexX3xX424xX891xXcxX10exX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xX16xXdxX2fxXbxX3xX32xX33xX15xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX10exXcxX110xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX430xX3xX74xX433xXc1xX3xX15xX437xX49xX3xX74xXb2xX15xX3xX15xX6xX38xX6bxX3xX74xXefxX3xX4xX55cxX3xXexX7axX558xX15xX3xX2xX67xX111xX92xX92xX92xX3xX5xXa0xX426xXexX3xX424xX891xXcxX10exX3xe5bexX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX3xXcfxX21xX22xX3xXcxXb6xX15xX1xXd7xX3xXexX7axX6xX15xX1xX3xXexX1x1366fxX3xX15xX16xX22xX38xX3xX15xX16xX1xX8cxX3xX4xXc1xee8fxXdxX3xXexXc1xX433xX15xX3xX74x119dexX3xX74xXb2xX15xX3xXexX430xX15xX16xX3xX1xXacxX3xX32xX33xX15xX6bxX3xXexX24exX3xX5xXdxX558xX15xX3xX16xXdxX6xX6bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX16xXdxX6xX3xX36xX33xX38xX3xX32xX3bxX15xX16xX3xX10exXcxX110xX111xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX32xXdxX96xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxXc1xX5xX12xX0xX32xXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7axXaxX12xX0xX4dxX32xXdxX96xX12xX0xX4dxX32xXdxX96xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfca2xXc1xXexX1xX7bxX7axXaxX12xX3f3xXa0xX299xX15xX16xX3xX21xXc1xX38xX0xX4dxXbxX12
Dương Huy