Ngày hội tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông
(Baohatinh.vn) - Chiều 19/3, Chi đoàn Sở Giao thông vận tải (GTVT) và Chi đoàn Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức tổ chức ngày hội tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ATGT cho ĐVTN.
4c90x75a6x77c2x818dx5e92x85cex7bb6xad5bx72b8x543ax7de7xb467xa8b0x64a1x80dbx835fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxab9axb422x60b7xXexX0xb1d6xXaxX17xX18xX19xXexX0x831fx8d5exX19x67b1xXexX0xXax7b8axX9x7a66xXdxX18x9379xX2fxa647x8a5cx5d9fxX5xb7bcxXbxXdxX17xX32xXex959bxccf3x5570xX26xX9xXax6a76xX35xX9xXbx4fe8xX26xcb72xcc8exX9xXbx6706xX45xX26x9bc3xX48x67b8xX9xX33xXax5a56xX9xX23xX35x9f71xX48xX9xX3cxX35xb128xX24xX9xX19x82f4xX2cxX9xX33xXaxX5dxX33xX9xXdxX45x7563xXbxX9xX18xX48xX9xXbxX24xX3dxX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxa472xX48xX3cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9471xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35xX4exX45xX9xX2ax92a0xX1cx5b85xX50xX9xX4xXaxX35xX9x4d1exX24xX3dxX48xX9x5aacxcd25xX9x4d45xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX7dxX48xX3cxX9x84d6xX6bxX48xX9xXbx984cxX35xX9x6d74xXaexX5x55c8xX5x61baxX9xXb9xX3dxX9xX4xXaxX35xX9xXa6xX24xX3dxX48xX9xX5xX4bx5c8ax7554xX48xX3cxX9xX4xX18xX24xX9xXa6x8d8exX48xX3cxX9x9ac2x57d9xX9xXbxXaxX45xX6bxXbxX9xXc4xX35x6ff1xXbxX9x64c6xa0aexX2cxX9xX33xXax72daxX35xX9xXax616cxX33xX9xXb9x9c69xX35xX9x4e1cxX18xX48xX9xa174xX48xX9xXbxX24xX3dxX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX7dxX48xX3cxX9xXbxbd88xX48xXaxX50xX9xX4xX7dxX48xX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX5xX6bxX33xX9xXa6xX24xX3dxX48xX9xX7xXax7bc1xX9xX5xX3dxX35xX9xXf2xXf3xX2cxX9xXbxX54xX9xX2cxXaxXf3xX2cxX9xX48xX3cxX3dxX26xX9xXaxX41xX35xX9xXbxX45xX26xX47xX48xX9xXbxX4bxX45xX26xX4exX48xX50xX9xX33xXaxX54xX9xX23xX35xX58xX48xX9xX3cxX35xX5dxX24xX9xX19xX61xX2cxX9xX33xXaxX5dxX33xX9xXdxX45xX6bxXbxX9xX107xX5xXaexX5xX9xX2cxXaxX24xX9xXf2xXc4xX5xX3bx5209xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX103xX24xX19xX26xX32xXexX5xX4bxX24xX48xX3cxX9xX23xX45xX54xX35xX9xXbxX45xX26xX47xX48xX9xXbxX4bxX45xX26xX4exX48xX50xX9xXf2xXc4xX5xX3bxX9xXa6x995exX9xXa6xXd6xXfcxX2cxX9xXbxXaxX7dxX48xX3cxX9xXbxX35xX48xX9xXb9xX4exX9xXbx8e85xX48xXaxX9xXaxX1d2xX48xXaxX9xXbxX18xX35xX9xX48xa520xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX7dxX48xX3cxX9xXbxX4bxX47xX48xX9xXa6x83ccxX18xX9xX23xX3dxX48xX9xX90xX3dxX9xX5x885cxX48xXaxX9xXbxXaxXd7xX35xX9xX3cxX35xX18xX48xX9x9502xX45xX18xb534xX9xX48xX3cxXaxX17xX9xX33xXaxX54xX9xX23xX35xX58xX48xX9xXcxX41xXbxX9xX2fxXf8xX9xX20dxX45xX26xX9xXa6xX1f4xX48xXaxX9xXcxX100xX35xX9xXbxX1e0xX35xX9xX3bxX3cxXaxX1f4xX9xXa6xX1f4xX48xXaxX9x9a2ex8a80xX9xX48xX3cxX3dxX26xX9x657exX243xX1cx97c3xX1cxX24ax7767xX2axX243xX9xX2cxb81bxX18xX9xX4xXax6273xX48xXaxX9xX33xXaxX255xX9xXb9xX4exX9x588ax5d3exX9xXdx6942xX9xXb9xX35xX9xX33xXaxX1e0xXcxX9xXbxX4bxX24xX48xX3cxX9xXdxX1ffxX48xXaxX9xXb9xb57axX2cxX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX7dxX48xX3cxX9xXa6xXd6xXd7xX48xX3cxX9xX23xX41xX50xX9xXa6xXd6xXd7xX48xX3cxX9xX2fx4ff4xXbxX188xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX265xXbx5bc9xX18xXdxX35xX3cxX48x99a6xX9xX2cxX17xX48xXbxX17xX4bxX210xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2caxX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX188xXb9xX48xX1cxX48xX17x7558xX2fxX1cxX2ax902dxX2axX24axX1cxX2axX250xX24axX19xX24axX250xX9dxX24dxX242xX2axX2fbxXbxX9fxX2fbxX9dxX250xXdxX250xX188x9c81xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2f7xX35xX19xXbxXaxX2caxX243xX250xX250xX33xX265xX210xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX2caxX242xX250xX250xX33xX265xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xX3cxX18xX26xX9xXaxX24xX35xX9xXbxX45xX26xX17xX48xX9xXbxX4bxX45xX26xX17xX48xX9xX33xXaxX24xX9xX23xX35xX17xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xX19xX45xX2cxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXdxX45xX18xXbxX9xX18xX48xX9xXbxX24xX18xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX24xX48xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX265xXbxX2c4xX18xXdxX35xX3cxX48xX2caxX9xX2cxX17xX48xXbxX17xX4bxX210xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2caxX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX188xXb9xX48xX1cxX48xX17xX2f7xX2fxX1cxX2axX2fbxX2axX24axX1cxX2axX250xX24axX19xX24axX250xX9dxX24dxX242xX2axX2fbxXbxX242xX250xX24dxX2fbxXdxX2axX188xX312xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2f7xX35xX19xXbxXaxX2caxX243xX250xX250xX33xX265xX210xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX2caxX242xX250xX250xX33xX265xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xX3cxX18xX26xX9xXaxX24xX35xX9xXbxX45xX26xX17xX48xX9xXbxX4bxX45xX26xX17xX48xX9xX33xXaxX24xX9xX23xX35xX17xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xX19xX45xX2cxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXdxX45xX18xXbxX9xX18xX48xX9xXbxX24xX18xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX24xX48xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX265xXbxX2c4xX18xXdxX35xX3cxX48xX2caxX9xX312xX45xX2fxXbxX35x7c83xX26xX210xX32xXexXf2xX1e0xX35xX9xX19xX35xXefxX48xX9xX103xX18xX48xX9xX107xX5xXaexX5xX9xX90xX3dxX9xX5xX1ffxX48xXaxX9xXbxX4bxX18xX24xX9xXa6xX54xX35xX9xXb9xX4exX9xXbxX1d2xX48xXaxX9xXaxX1d2xX48xXaxX9xXaxX1d2xX48xXaxX9xX18xX48xX9xXbxX24xX3dxX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX7dxX48xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX103xX24xX19xX26xX32xXexXf2xb0a3xX2cxX9xX23xX35xXefxXbxX50xX9xX2cxX5dxX2cxX9xX23xX1e0xX48xX9xXf2xXc4xX5xX3bxX9xX2cx5d03xX48xX9xXa6xXd6xXfcxX2cxX9xXaxXd6xX100xX48xX3cxX9xX19x8cf5xX48xX9xXb9xX4exX9xX2cxX5dxX2cxXaxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3cxX35xX18xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX7dxX48xX3cxX9xX18xX48xX9xXbxX24xX3dxX48xX9xXb9xX3dxX9xX2cxX5dxX2cxXaxX9xXa6xX41xX35xX9xXcxa13fxX9xXa6xX136xX48xX3cxX9xX2cxXaxX45x78c0xX48xX188xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX103xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX265xXbxX2c4xX18xXdxX35xX3cxX48xX2caxX9xX2cxX17xX48xXbxX17xX4bxX210xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2caxX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX188xXb9xX48xX1cxX48xX17xX2f7xX2fxX1cxX2axX2fbxX2axX24axX1cxX2axX250xX24axX19xX24axX250xX9dxX24dxX242xX2axX2fbxXbxX24dxX2ax8271xX250xXdxX24axX188xX312xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2f7xX35xX19xXbxXaxX2caxX243xX250xX250xX33xX265xX210xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX2caxX242xX250xX250xX33xX265xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xX3cxX18xX26xX9xXaxX24xX35xX9xXbxX45xX26xX17xX48xX9xXbxX4bxX45xX26xX17xX48xX9xX33xXaxX24xX9xX23xX35xX17xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xX19xX45xX2cxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXdxX45xX18xXbxX9xX18xX48xX9xXbxX24xX18xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX24xX48xX3cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX45xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX265xXbxX2c4xX18xXdxX35xX3cxX48xX2caxX9xX2cxX17xX48xXbxX17xX4bxX210xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2caxX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX188xXb9xX48xX1cxX48xX17xX2f7xX2fxX1cxX2axX2fbxX2axX24axX1cxX2axX250xX24axX19xX24axX250xX9dxX24dxX242xX2axX2fbxXbxX24axX5cbxX24axX2axXdxX9fxX188xX312xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2f7xX35xX19xXbxXaxX2caxX243xX250xX250xX33xX265xX210xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX2caxX242xX250xX250xX33xX265xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xX3cxX18xX26xX9xXaxX24xX35xX9xXbxX45xX26xX17xX48xX9xXbxX4bxX45xX26xX17xX48xX9xX33xXaxX24xX9xX23xX35xX17xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xX19xX45xX2cxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXdxX45xX18xXbxX9xX18xX48xX9xXbxX24xX18xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX24xX48xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX265xXbxX2c4xX18xXdxX35xX3cxX48xX2caxX9xX2cxX17xX48xXbxX17xX4bxX210xX32xXexX90xXd6xX100xX48xX3cxX9xX19xX521xX48xX9xXe4xXe5xX9xX48x74dexX48xX3cxX9xXdxX5dxX35xX9xX265xX17xX9xX18xX48xX9xXbxX24xX3dxX48xX188xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX103xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX265xXbxX2c4xX18xXdxX35xX3cxX48xX2caxX9xX2cxX17xX48xXbxX17xX4bxX210xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2caxX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX188xXb9xX48xX1cxX48xX17xX2f7xX2fxX1cxX2axX2fbxX2axX24axX1cxX2axX250xX24axX19xX24axX250xX9dxX24dxX242xX2axX2fbxXbxX243xX5cbxX24dxX9dxXdxX242xX188xX312xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2f7xX35xX19xXbxXaxX2caxX243xX250xX250xX33xX265xX210xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX2caxX242xX250xX250xX33xX265xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xX3cxX18xX26xX9xXaxX24xX35xX9xXbxX45xX26xX17xX48xX9xXbxX4bxX45xX26xX17xX48xX9xX33xXaxX24xX9xX23xX35xX17xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xX19xX45xX2cxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXdxX45xX18xXbxX9xX18xX48xX9xXbxX24xX18xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX24xX48xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX103xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX265xXbxX2c4xX18xXdxX35xX3cxX48xX2caxX9xX2cxX17xX48xXbxX17xX4bxX210xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2caxX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX188xXb9xX48xX1cxX48xX17xX2f7xX2fxX1cxX2axX2fbxX2axX24axX1cxX2axX250xX24axX19xX24axX250xX9dxX24dxX242xX2axX2fbxXbxX243xX9fxX24dxX24dxXdxX24dxX188xX312xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2f7xX35xX19xXbxXaxX2caxX243xX250xX250xX33xX265xX210xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX2caxX242xX250xX250xX33xX265xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xX3cxX18xX26xX9xXaxX24xX35xX9xXbxX45xX26xX17xX48xX9xXbxX4bxX45xX26xX17xX48xX9xX33xXaxX24xX9xX23xX35xX17xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xX19xX45xX2cxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXdxX45xX18xXbxX9xX18xX48xX9xXbxX24xX18xX48xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX24xX48xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX103xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX265xXbxX2c4xX18xXdxX35xX3cxX48xX2caxX9xX312xX45xX2fxXbxX35xX499xX26xX210xX32xXexXf2xbfa2xX26xX9xXdxX3dxX9xXaxX24xX1e0xXbxX9xXa6xX41xX48xX3cxX9xX48xXax714dxXcxX9xXbxX45xX26xX47xX48xX9xXbxX4bxX45xX26xX4exX48xX9xX48xX980xX48xX3cxX9xX2cxX18xX24xX9xX48xXaxX6bxX48xX9xXbxXaxXf3xX2cxX50xX9xX3cxb806xX33xX9xX33xXax9036xX48xX9xX2cxXaxX45xX26x6e6fxX48xX9xXa6xX54xX35xX9xXaxX3dxX48xXaxX9xXb9xX35xX9xX2cxX255xX18xX9xXf2xXc4xX5xX3bxX9xXbxX4bxX24xX48xX3cxX9xX20dxX45xX5dxX9xXbxX4bxX1d2xX48xXaxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3cxX35xX18xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX7dxX48xX3cxX50xX9xX265xX5dxX2cxX9xXa6xX1f4xX48xXaxX9xX4bx7a16xX9xXbxX4bxX5dxX2cxXaxX9xX48xXaxX35xXefxXcxX50xX9xX33xXaxX5dxXbxX9xXaxX45xX26xX9xXb9xX18xX35xX9xXbxX4bxX512xX9xX265xX45xX48xX3cxX9xXe4xX25axX2cxXaxX9xXbxX1d2xX48xXaxX9xX48xX3cxX45xX26xXefxX48xX9xX2cxX255xX18xX9xXbxX45xX54xX35xX9xXbxX4bxab46xX9xXbxX4bxX24xX48xX3cxX9xXb9xX35xXefxX2cxX9xXbxXaxX27fxX2cxX9xXaxX3dxX48xXaxX9xX33xXaxX5dxX33xX9xXdxX45xX6bxXbxX9xXb9xX4exX9xX107xX5xXaexX5xX188xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX107xX45xXbxXaxX24xX4bxX32xXexX5xXaxX5dxX35xX9xX3xX18xX48xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thái Oanh