Kỳ họp thứ 8: Quốc hội tiến hành quy trình bầu nhân sự mới
Trong phiên họp chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
b040xdd11x12585xbda7x1032ax12f69xd362x1111bx11c77xX7x136bbx11dccx10238xcb41x13dbexc046xX5xdb10xXax11492x14d52x15c46xX3xX1x10196xXbxX3xXexX1xc2b6xX3xb8ecxc79exX3x14c85xb09cxc265xX4xX3xX1xd122xXdxX3xXexXdxb34cx128c8xX3xX1x109b4xX2dxX1xX3x14e7fxX22xdf86xX3xXex15878x119c0xX2dxX1xX3xb295xf7a1xX22xX3xX2dxX1xbddaxX2dxX3xX7x143b1xX3x1442bxfd1dxXdxX0xef79xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec31xX10xX6xd116xXaxX12xXcxX39xc746xX2dx135dcxX3xXbxX1xXdxc530xX2dxX3xX1xX17xXbxX3xX4xX1xXdxccb7xX22xX3xX2dxX6xX36x113c7xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX7x107cdxX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX2dxX1xX3xX34xX22xX36xX3xXexX39xX3axX2dxX1xX3xX3exX3fxX22xX3xb94exX36xX3xbdffxXdxX6cxX2dxX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xXcxX1xe943xc71cxX2dxX67xX3xXa5x13f6dxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdx1063dxX3xX3exX3fxX22xX3x11cf9xX1xf203xX3xX2dxX1xXdx151b8xX4axX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3x13d5exX1xb19dxXbxX3xX5xX22xed38xXexX3xX4xXcbxX6xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdx121e8xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX10xXexX6xXdxX5xX7x10645xX108xX7xX22xX4axX4axX6xX39xX36xX3xX4xX4axX7xd45dxX60xX10xX7xX4xX3xXbxXc9xX10xX2dxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX4axX67xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc9xX10xX2dxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax13290xXdxX60xXexX1xX1fxX3xd88dxX2x12837xXbx106d6xXc3xX3xX1xX10xXdxX67xX1xXexX1fxX3xfc63xd1c1xeb37xXbxX14bxXc3xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXf0xX3exX6xX65xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXf0xXa5xX2dxX4exX2dxX10xX140xX7xX4exX2xX157xX158x14423xX4exX2x113cbxX1exX60xX2xX17fxX1exX156xX157xX17fxX158xXexX147xX17cxX156xX156xX5xX147xX115xXexXexX14bxXa5xX2dxX34xX22xX65xX4xX1xX65xXdxXf0x15bf6xXbxX67xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX2dxX1xX3xX34xX22xX36xX3xXexX39xX3axX2dxX1xX3xX3exX3fxX22xX3xX2dxX1xX44xX2dxX3xX7xX48xX3xX4axX4bxXdxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX60xXdxXa5xX12xX0xX60xXdxXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX10xXexX6xXdxX5xX7xX108xX108xX7xX22xX4axX4axX6xX39xX36xX3xX4xX4axX7xX115xX60xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX4exX60xXdxXa5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6xXbxXexXdxX65xX2dxXaxX12xXdaxX1xXdxX6cxX2dxX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX7cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3x106a7xX1xd11axX6xX3x12a8dx1363bxc02fxXf0xX3x133a0x106acxX2dxX1xX1fxX3x11d32xXb3xd975xX2dxX67xX3x15756xXdxX6xX2dxX67xX4exXcxXcxX24cxX24ex13d30x15b61xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX10xXexX6xXdxX5xX7xX108xX108xX7xX22xX4axX4axX6xX39xX36xX3xX4xX4axX7xX115xX60xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1120bxX65xX60xX36xXaxX12xXcxXdxX2cxXbxX3xXexXb9xX4xX3xXc9xX1xXb3xX259xX2dxX67xX3xXexX39xX3axX2dxX1xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xX1exX7cxX3xX7xXdcxX2dxX67xX3x14686xX149xX4exX2xX2xX7cxX3xX4xXdcxX4xX3x1365bx108d0xXdxX3xX3exXdx1408bxX22xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXexX1xc348xX65xX3xX5xX22xXe1xX2dxX3xXexX2d6xXdxX3xX1xX27xXdxX3xXexX39xXb3xXb4xX2dxX67xX3xXa5xX76xX3xX60xX48xX3xXdcxX2dxX3xd10cxX22xXe1xXexX3xX7xe63cxX6xX3xX2d5x104e7xXdxX7cxX3xX3exX313xX3xX7xX22xX2dxX67xX3xX4axX27xXexX3xX7xX23xX3xX2d5xXdxX76xX22xX3xX4xXcbxX6xX3xX309xX22xXe1xXexX3xX25dxXdxXdcxX4axX3xX2d5xfba1xX2dxX1xX3xXexXb3xX3xXbxX1xXdcxXbxXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29fxX65xX60xX36xXaxX12xX309xX22xXe1xXexX3xX7xX30fxX6xX3xX2d5xX313xXdxX3xX5xXdxX6cxX2dxX3xX34xX22xX6xX2dxX3xXexX4bxXdxX3xX2caxX2caxX3xX2d5xXdxX76xX22xXc3xX3xX3exX313xX3xX7xX22xX2dxX67xX3xX4axX4bxXdxX3xX17fxX156xX3xX2d5xXdxX76xX22xX3xX4axX27xXexX3xX7xX23xX3xX34xX22xX36xX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xX4xXcbxX6xX3xX309xX22xXe1xXexX3xX2dx1232axX4axX3xX2caxX17fxX2xX2caxX3xXa5xX76xX3xX4xX3adxX2dxX3xX4xX1cxX3xXexX39xXb3xX2dxX67xX3xX4xX3fxX22xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xXc3xX3xX4xXdcxX4xX1xX3xXexX1xX1cxX4xX3xXexX39xXb3xX2dxX67xX3xX4xX3fxX22xX3xXa5xX30xX3xdaa0xXbxX1xX44xX2dxX3xXexX22xX36xX2cxX2dx1243fxX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxXd0xX2dxX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexX39xX65xX2dxX67xX3xXexX39xXb3xXb4xX2dxX67xX3xX1x1462fxXbxX3xXa5xXb9xX3xXa5xXdxXd0xX4xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xX5xXdxX6cxX2dxX3xX34xX22xX6xX2dxX3xX2d5xX6xX3xX2dxX67xX30xX2dxX1xX7cxX3xX2d5xX6xX3xX5x104abxX2dxX1xX3xXa5xX48xX4xXc3xX3xXexX39xXdcxX4xX1xX3xX2dxX1xXdxXd0xX4axX3xX4xXcbxX6xX3xX4xX259xX3xX34xX22xX6xX2dxX3xXexX39xXb3xX2dxX67xX3xX4xX3fxX22xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX7cxX3xX4xX259xX3xX34xX22xX6xX2dxX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxXd0xX2dxX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xXc3xX3xXexX1xcf02xX4axX3xX34xX22xX36xX76xX2dxX3xXexX39xXb3xX2dxX67xX3xX4xX3fxX22xX3xXa5xX30xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxXd0xX2dxX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xXc3xX3xXexX1xXb4xXdxX3xX1xX2d6xX2dxX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xXc3xX3xX14bxX30fxX3xX5x14097xX3xXa5xXdxX3xXbxX1xX2d6xX4axX3xXexX39xX65xX2dxX67xX3xX1xX65xX2d6xXexX3xX2d5xX27xX2dxX67xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexXb3xX3xXbxX1xXdcxXbxXc3xX3xXexX39xXdcxX4xX1xX3xX2dxX1xXdxXd0xX4axX3xX4xXcbxX6xX3xX4xXdcxX4xX3xX3exX27xX7cxX3xX2dxX67xX30xX2dxX1xX3xX4xX1xXcbxX3xX34xX22xX2e9xX2dxX3xX2d5xX23xXdxX3xXa5xX4bxXdxX3xX1xX65xX2d6xXexX3xX2d5xX27xX2dxX67xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexXb3xX3xXbxX1xXdcxXbxXc3xX3xXa5xXdxXd0xX4xX3xXdcxXbxX3xX60xXb9xX2dxX67xX3xX34xX22xX36xX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xX4xXcbxX6xX3xX309xX22xXe1xXexX3xXexX39xX65xX2dxX67xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxXd0xX2dxX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexX1xX10xX65xX3xXexX39xXb3xX2dxX67xX3xX4xX3fxX22xX3xX4xXcbxX6xX3xX4xX259xX3xX34xX22xX6xX2dxX3xXexX1xX6xX2dxX1xX3xXexX39xX6xXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29fxX65xX60xX36xXaxX12xXcxX39xXb3xX4bxX4xX3xX2d5xX249xX7cxX3xXexX39xX65xX2dxX67xX3xXbxX1xXdxX6cxX2dxX3xXexX1xX2e9xX65xX3xX5xX22xXe1xX2dxX3xXexX313xX3xXa5xX76xX3xX60xX48xX3xXdcxX2dxX3xX309xX22xXe1xXexX7cxX3xX4xXdcxX4xX3xX2d5xX2d6xXdxX3xX3exXdxX2dbxX22xX3xXexXdcxX2dxX3xXexX1xX30xX2dxX1xX3xXa5xX4bxXdxX3xXcxXb4xX3xXexX39xX3axX2dxX1xX3xX4xXcbxX6xX3xXc9xX1xe27dxX2dxX1xX3xXbxX1xXcbxX3xXa5xX76xX3xX7xX48xX3xX4xX3fxX2dxX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX7xX30fxX6xX3xX2d5xX313xXdxX7cxX3xX3exX313xX3xX7xX22xX2dxX67xX3xX4axX27xXexX3xX7xX23xX3xX2d5xXdxX76xX22xX3xX4xXcbxX6xX3xX309xX22xXe1xXexX3xX25dxXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexXb3xX3xXbxX1xXdcxXbxX3xX2dxX1x150d7xX4axX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexXb9xX4xX3xX1xX65xX30xX2dxX3xXexX1xXdxXd0xX2dxX3xXexX1xX2dbxX3xX4xX1xX2cxX3xXa5xX76xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexXb3xX3xXbxX1xXdcxXbxX7cxX3xXbxX1xb13cxX3xX1xX41axXbxX3xXa5xX4bxXdxX3xXexXdxX2dxX1xX3xXexX1xX3fxX2dxX3xX267xX67xX1xX33axX3xX34xX22xX36xX2cxXexX3xX7xX23xX3xX158xX157xX115xX267xX21xX4exXcxf107xX3xXa5xX76xX3xXc9xX1xXdxX2cxX2dxX3xX5xXb3xX41axX4xX3xX4xX2e9xXdxX3xX4xXdcxX4xX1xX3xXexXb3xX3xXbxX1xXdcxXbxX3xX2d5xX2cxX2dxX3xX2dxX3adxX4axX3xX2caxX17fxX2caxX17fxXc3xX3xX2dxX44xX2dxX67xX3xX4xX6xX65xX3xX1xXdxXd0xX22xX3xX5xX48xX4xX7cxX3xX1xXdxXd0xX22xX3xX34xX22xX2e9xX3xX4xXcbxX6xX3xX4xb492xX2dxX67xX3xXexXdcxX4xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexXb3xX3xXbxX1xXdcxXbxX7cxX3xX3exX2e9xX65xX3xX2d5xX2e9xX4axX3xX2d5xXdcxXbxX3xX1cxX2dxX67xX3xX36xX6cxX22xX3xX4xX3fxX22xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xX4xXcbxX6xX3xX1xX65xX2d6xXexX3xX2d5xX27xX2dxX67xX3xXexX23xX3xXexXb9xX2dxX67xX3xX2dxX249xXdxX3xX4xX1xX22xX2dxX67xX3xXa5xX30xX3xXexX39xX65xX2dxX67xX3xX67xXdxX2e9xXdxX3xX34xX22xX36xX2cxXexX3xXdcxX2dxX3xXexX1xX6xX4axX3xX2dxX1x14519xX2dxX67xX7cxX3xX247xXdxX2dxX1xX3xXexX2cxX3xX2dxX249xXdxX3xX39xXdxX6cxX2dxX67xXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29fxX65xX60xX36xXaxX12xX29fxX6cxX2dxX3xX4xX2d6xX2dxX1xX3xX2d5xX249xX7cxX3xX4xXdcxX4xX3xX2d5xX2d6xXdxX3xX3exXdxX2dbxX22xX3xXexXe1xXbxX3xXexX39xX22xX2dxX67xX3xX4xX1xX65xX3xX4dfxX3xX247xXdxX2cxX2dxX3xXa5xX76xX3xXexX6cxX2dxX3xX67xX17xXdxX7cxX3xX34xX22xX6xX2dxX3xX2d5xXdxX2dbxX4axX3xX4xX1xb20dxX3xX2d5xX2d6xX65xX7cxX3xXbxX1xX2d6xX4axX3xXa5xXdxX3xX7xX30fxX6xX3xX2d5xX313xXdxX3xX4xXcbxX6xX3xX60xX48xX3xXdcxX2dxX3xX309xX22xXe1xXexXc3xX3xXexX313xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexXb3xX3xXbxX1xXdcxXbxX3xX4xX729xX2dxX67xX3xX5xXe1xXbxXc3xX3xX34xX22xX36xX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexXdxX2cxXbxX3xX2dxX1xXe1xX2dxX3xXexX39xXb3xX2dxX67xX3xX4xX3fxX22xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexXb3xX3xXbxX1xXdcxXbxXc3xX3xXa5xX76xX3xXexX1xXb4xXdxX3xX1xX2d6xX2dxX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xXc3xX3xX14bxX30fxX3xX5xX4dfxX3xXa5xXdxX3xXbxX1xX2d6xX4axX3xXexX39xX65xX2dxX67xX3xX1xX65xX2d6xXexX3xX2d5xX27xX2dxX67xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexXb3xX3xXbxX1xXdcxXbxXc3xX3xX2dxX1xXdxXd0xX4axX3xXa5xXb9xX7cxX3xX34xX22xX36xX76xX2dxX3xX1xX2d6xX2dxX3xX4xXcbxX6xX3xX3exX27xX7cxX3xX4xX259xX3xX34xX22xX6xX2dxX3xX2dxX67xX6xX2dxX67xX3xX3exX27xX3xX34xX22xX2e9xX2dxX3xX5xX4dfxX3xX5xX447xX2dxX1xX3xXa5xX48xX4xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexXb3xX3xXbxX1xXdcxXbxXc3xX3xX2dxX1xXdxXd0xX4axX3xXa5xXb9xX7cxX3xX34xX22xX36xX76xX2dxX3xX1xX2d6xX2dxX3xX4xXcbxX6xX3xX13xXdxX2dbxX4axX3xXexX65xXdcxX2dxX3xX267xX1xX30xX3xX2dxXb3xX4bxX4xX3xXa5xX30xX3xX2dxX1xXdxXd0xX4axX3xXa5xXb9xX3xX34xX22xX36xX76xX2dxX3xX1xX2d6xX2dxX3xX4xXcbxX6xX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xX267xX1xX44xX2dxX3xX60xX44xX2dxX3xX4x12249xXbxX3xXexX817xX2dxX1xX7cxX3xXcxefb4xX6xX3xXdcxX2dxX3xX2dxX1xX44xX2dxX3xX60xX44xX2dxX3xXexX23xXdxX3xX4xX6xX65xX7cxX3xX24exXdxXd0xX2dxX3xX13xXdxX2dbxX4axX3xX7xXdcxXexX3xX2dxX1xX44xX2dxX3xX60xX44xX2dxX3xXcxX23xXdxX3xX4xX6xX65xXc3xX3xXa5xX76xX3xX247xXdxX2dxX1xX3xXbxX1xX627xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xXc3xX3xXa5xX76xX3xXdcxXbxX3xX60xXb9xX2dxX67xX3xX34xX22xX36xX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xXexX39xXb3xX2dxX67xX3xX4xX3fxX22xX3xX67xXdxXdcxX4axX3xX2d5xX33axX2dxX1xX3xX4xXcbxX6xX3xX4xX259xX3xX34xX22xX6xX2dxX3xXexX1xX6xX2dxX1xX3xXexX39xX6xe679xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29fxX65xX60xX36xXaxX12xXcxX1xXb4xXdxX3xX67xXdxX6xX2dxX3xX4xX98bxX2dxX3xX5xX2d6xXdxX3xX4xXcbxX6xX3xXbxX1xXdxX6cxX2dxX3xX1xX17xXbxX3xX7xXdcxX2dxX67xX7cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX2dxX1xX3xX4xX729xX2dxX67xX3xXexXdcxX4xX3xX2dxX1xX44xX2dxX3xX7xX48xX3xX2dxX67xX1xX10xX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xXcxX1xXb3xXb4xX2dxX67xX3xXa5xXb9xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXexX39xX3axX2dxX1xX3xX60xX6xX2dxX1xX3xX7xXdcxX4xX1xX3xX2d5xX76xX3xX4xX30fxX3xX2d5xX2dbxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX3exX3fxX22xX3xXa2xX36xX3xXa5xXdxX6cxX2dxX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xXcxX1xXb3xXb4xX2dxX67xX3xXa5xXb9xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXa5xX30xX3xXexX1xX2e9xX65xX3xX5xX22xXe1xX2dxX3xXexX2d6xXdxX3x10426xX65xX30xX2dxX3xXa5xX76xX3xX60xX48xX3xX247xXdxX2cxX2dxX3xX2dxX1xX44xX2dxX3xX7xX48xX3xX3exX3fxX22xX3xXa2xX36xX3xXa5xXdxX6cxX2dxX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xXcxX1xXb3xXb4xX2dxX67xX3xXa5xXb9xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29fxX65xX60xX36xXaxX12xXcxX39xX65xX2dxX67xX3xXbxX1xXdxX6cxX2dxX3xX1xX17xXbxX3xX4xX1xXdxX76xX22xX7cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX3exXdxX2dbxX22xX3xX34xX22xX36xX2cxXexX3xX309xX22xXe1xXexX3xX7xX30fxX6xX3xX2d5xX313xXdxX7cxX3xX3exX313xX3xX7xX22xX2dxX67xX3xXaefxXdxX76xX22xX3xX156xX3xX309xX22xXe1xXexX3xX21xX22xX2e9xX2dxX3xX5xX4dfxX7cxX3xX7xX30fxX3xX60xXb9xX2dxX67xX3xXa5xX7a4xX3xX247xX1xX627xX7cxX3xXa5xXe1xXexX3xX5xXdxXd0xX22xX3xX2dxX313xX3xXa5xX30xX3xX4xX729xX2dxX67xX3xX4xXb9xX3xX1xb08exX3xXexX39xX41axXc3xX3xX309xX22xXe1xXexX3xX7xX30fxX6xX3xX2d5xX313xXdxX7cxX3xX3exX313xX3xX7xX22xX2dxX67xX3xX4axX27xXexX3xX7xX23xX3xX2d5xXdxX76xX22xX3xX4xXcbxX6xX3xX309xX22xXe1xXexX3xX267xX1xXe1xXbxX3xX4xX2e9xX2dxX1xX7cxX3xX14bxX22xX981xXexX3xX4xX2e9xX2dxX1xX7cxX3xX34xX22xXdcxX3xX4xX2e9xX2dxX1xX7cxX3xX4xXb3xX3xXexX39x1205axX3xX4xXcbxX6xX3xX2dxX67xXb3xXb4xXdxX3xX2dxXb3xX4bxX4xX3xX2dxX67xX65xX30xXdxX3xXexX2d6xXdxX3xX24exXdxXd0xXexX3xX267xX6xX4axXc3xX3xX309xX22xXe1xXexX3xX7xX30fxX6xX3xX2d5xX313xXdxX7cxX3xX3exX313xX3xX7xX22xX2dxX67xX3xX4axX27xXexX3xX7xX23xX3xX2d5xXdxX76xX22xX3xX4xXcbxX6xX3xX309xX22xXe1xXexX3xXc9xXdcxX2dxX3xX3exX27xX7cxX3xX4xX729xX2dxX67xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXa5xX30xX3xX309xX22xXe1xXexX3xX24exXdxX6cxX2dxX3xX4xX1xX1cxX4xXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29fxX65xX60xX36xXaxX12xed5dxX6xX22xX3xX2dxX27xXdxX3xX60xX22xX2dxX67xX3xX2dxX30xX36xX7cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX2dxX1xX3xX34xX22xX36xX3xXexX39xX3axX2dxX1xX3xX3exX3fxX22xX3xXa2xX36xX3xXa5xXdxX6cxX2dxX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xXcxX1xXb3xXb4xX2dxX67xX3xXa5xXb9xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxXc3xX3xX3exX3fxX22xX3xXc9xX1xXcbxX3xX2dxX1xXdxXd0xX4axX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xXdaxX1xXdcxXbxX3xX5xX22xXe1xXexX3xX4xXcbxX6xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXa5xX30xX3xX3exXdxX2dbxX22xX3xX34xX22xX36xX2cxXexX3xX267xX67xX1xX33axX3xX34xX22xX36xX2cxXexX3xX3exX3fxX22xX3xXa2xX36xX3xXa5xXdxX6cxX2dxX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xXcxX1xXb3xXb4xX2dxX67xX3xXa5xXb9xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxXc3xX3xX267xX67xX1xX33axX3xX34xX22xX36xX2cxXexX3xX3exX3fxX22xX3xXc9xX1xXcbxX3xX2dxX1xXdxXd0xX4axX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xXdaxX1xXdcxXbxX3xX5xX22xXe1xXexX3xX4xXcbxX6xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxXf0xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX39xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX39xX65xX2dxX67xX12xXcxXdxX2dxX3xX5xXdxX6cxX2dxX3xX34xX22xX6xX2dxX1fxX0xX4exX7xXexX39xX65xX2dxX67xX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX115xXexX1xX22xX4axX3exX115xX6xX2dxX60xX115xX7xX6xXbxX65xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX22xX3fxX2dxX3xX5xX30xX4axX3xXa5xXdxXd0xX4xX3xX4xX22xX23xXdxX3xX4xX6b0xX2dxX67xX3xX4xXcbxX6xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX7cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX247xX1xX249xX6xX3xX24cxX24dxX24exXaxX3xX1xX39xX10x13ef4xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX2dxX1xX115xXexX39xXdxX4exXexX22xX6xX2dxX115xX5xX6xX4axX115xXa5xXdxX10xX4xX115xX4xX22xX65xXdxX115xX4xX22xX2dxX67xX115xX4xX22xX6xX115xX247xX36xX115xX1xX65xXbxX115xXexX1xX22xX115xX1exX115xX34xX22xX65xX4xX115xX1xX65xXdxX115xX247xX1xX65xX6xX115xX14bxXdxXa5xX4exX2xX1exX2caxX17cxX1exX147xXf0xX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX67xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX4exX4axX10xX60xXdxX6xX4exX2xX2caxX17fxX4exX2dxX10xX140xX7xX4exX2xX157xX158xX147xX4exX2xX17fxX1exX60xX17fxX17fxX157xX2caxX1exX158xX158xXexX17cxX147xX157xX158xX5xX1exX115xXexXexX14bxXa5xX2dxX34xX22xX65xX4xX1xX65xXdxXf0xX19exXbxX67xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX2dxX1xX3xX34xX22xX36xX3xXexX39xX3axX2dxX1xX3xX3exX3fxX22xX3xX2dxX1xX44xX2dxX3xX7xX48xX3xX4axX4bxXdxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXa5xX12xX0xX7xXexX39xX65xX2dxX67xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX22xX3fxX2dxX3xX5xX30xX4axX3xXa5xXdxXd0xX4xX3xX4xX22xX23xXdxX3xX4xX6b0xX2dxX67xX3xX4xXcbxX6xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX7cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX247xX1xX249xX6xX3xX24cxX24dxX24exXaxX3xX1xX39xX10xXe41xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX2dxX1xX115xXexX39xXdxX4exXexX22xX6xX2dxX115xX5xX6xX4axX115xXa5xXdxX10xX4xX115xX4xX22xX65xXdxX115xX4xX22xX2dxX67xX115xX4xX22xX6xX115xX247xX36xX115xX1xX65xXbxX115xXexX1xX22xX115xX1exX115xX34xX22xX65xX4xX115xX1xX65xXdxX115xX247xX1xX65xX6xX115xX14bxXdxXa5xX4exX2xX1exX2caxX17cxX1exX147xXf0xX1xXexX4axXaxX12xXcxX22xX3fxX2dxX3xX5xX30xX4axX3xXa5xXdxXd0xX4xX3xX4xX22xX23xXdxX3xX4xX6b0xX2dxX67xX3xX4xXcbxX6xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX7cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX247xX1xX249xX6xX3xX24cxX24dxX24exX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX39xX65xX2dxX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX267xX67xX30xX36xX3xX2caxX149xX4exX2xX2xX7cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX7xX88xX3xX3exXdxX2dbxX22xX3xX34xX22xX36xX2cxXexX3xX267xX67xX1xX33axX3xX34xX22xX36xX2cxXexX3xX3exX3fxX22xX3xXa2xX36xX3xXa5xXdxX6cxX2dxX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xXcxX1xXb3xXb4xX2dxX67xX3xXa5xXb9xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXa5xX30xX3xX267xX67xX1xX33axX3xX34xX22xX36xX2cxXexX3xX3exX3fxX22xX3xXc9xX1xXcbxX3xX2dxX1xXdxXd0xX4axX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xXdaxX1xXdcxXbxX3xX5xX22xXe1xXexX3xX4xXcbxX6xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxXf0xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXa5xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX115xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX247xX1xX249xX6xX3xX24cxX24dxX24exX3xX60xX48xX3xX247xXdxX2cxX2dxX3xX247xf73exX65xX3xX60xX30xXdxX3xX2caxX17cxX3xX2dxX67xX30xX36xXaxX3xX1xX39xX10xXe41xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX2dxX1xX115xXexX39xXdxX4exX247xX36xX115xX1xX65xXbxX115xXexX1xX22xX115xX1exX115xX34xX22xX65xX4xX115xX1xX65xXdxX115xX247xX1xX65xX6xX115xX14bxXdxXa5xX115xX60xX22xX115xX247xXdxX10xX2dxX115xX247xX10xX65xX115xX60xX6xXdxX115xX2caxX17cxX115xX2dxX67xX6xX36xX4exX2xX1exX17fxX17cxX157xX149xXf0xX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX67xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX4exX4axX10xX60xXdxX6xX4exX2xX2caxX17fxX4exX2dxX10xX140xX7xX4exX2xX157xX158xX2xX4exX2xX17fxX147xX60xX158xX2xX158xX2xX2caxX158xX1exXexX156xX156xX156xX17cxX157xX5xX17fxXf0xX19exXbxX67xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX2dxX1xX3xX34xX22xX36xX3xXexX39xX3axX2dxX1xX3xX3exX3fxX22xX3xX2dxX1xX44xX2dxX3xX7xX48xX3xX4axX4bxXdxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXa5xX12xX0xX7xXexX39xX65xX2dxX67xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX115xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX247xX1xX249xX6xX3xX24cxX24dxX24exX3xX60xX48xX3xX247xXdxX2cxX2dxX3xX247xX10faxX65xX3xX60xX30xXdxX3xX2caxX17cxX3xX2dxX67xX30xX36xXaxX3xX1xX39xX10xXe41xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX2dxX1xX115xXexX39xXdxX4exX247xX36xX115xX1xX65xXbxX115xXexX1xX22xX115xX1exX115xX34xX22xX65xX4xX115xX1xX65xXdxX115xX247xX1xX65xX6xX115xX14bxXdxXa5xX115xX60xX22xX115xX247xXdxX10xX2dxX115xX247xX10xX65xX115xX60xX6xXdxX115xX2caxX17cxX115xX2dxX67xX6xX36xX4exX2xX1exX17fxX17cxX157xX149xXf0xX1xXexX4axXaxX12xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX115xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX247xX1xX249xX6xX3xX24cxX24dxX24exX3xX60xX48xX3xX247xXdxX2cxX2dxX3xX247xX10faxX65xX3xX60xX30xXdxX3xX2caxX17cxX3xX2dxX67xX30xX36xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX39xX65xX2dxX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxXdxX2cxXbxX3xXexXb9xX4xX3xX4xX1xXb3xX259xX2dxX67xX3xXexX39xX3axX2dxX1xX3xXdaxX1xXdxX6cxX2dxX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX156xX1exX7cxX3xX7xXdcxX2dxX67xX3xX2xX17cxX4exX2xX17fxX7cxX3xXa2xX36xX3xX3exX6xX2dxX3xXcxX1xXb3xXb4xX2dxX67xX3xXa5xXb9xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX4xX1xX65xX3xX4dfxX3xX247xXdxX2cxX2dxX3xXa5xX76xX3xXa5xXdxXd0xX4xX3xX4xX1xX22xX49cxX2dxX3xX3exX33axX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX4xXcbxX6xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxXf0xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXa5xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX22xX5xX12xX0xX60xXdxXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX12xX0xX4exX60xXdxXa5xX12xX0xX4exX60xXdxXa5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXca0xX65xX22xX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX65xX3xX24exXdxX10xXexX2dxX6xX4ax15be6xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXa5xX12xX0xX60xXdxXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX10xXexX6xXdxX5xX7xX108xX108xX7xX22xX4axX4axX6xX39xX36xX3xX4xX4axX7xX115xX60xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX4exX60xXdxXa5xX12