Người Anh nói về văn hóa uống rượu, bia ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Dù mới hơn 4 tháng sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh, nhưng thầy Tom Hill (quốc tịch Anh) hiện là giáo viên ngoại ngữ Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh đã có những cảm nhận ban đầu khá thú vị về văn hóa uống rượu, bia của người Hà Tĩnh.
bf71xc34fx14d4cx170b6xe871xfb0ex144d3x11a36x151aexX7x132c2xe948xd640xd4b6x10831x134d7xX5x1352exXaxbf96x1461exfbc0xec3dx10d0cxXdxX3x1020axd9f1xX1xX3xX1axfb66xXdxX3x16104x144f4xX3xX21xf5bfxX1axX3xX1xX1exX6xX3x11781xfe86xX1axX14xX3x12e9bxX15x16baaxX2cxca56xX3x139a9xXdxX6xX3xd2dfxX3x13e0ex13a45xX3xXcxc403xX1axX1xX0x134aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6xcd6axXaxX12x14e89x10321xX3x125b2xd1a4xXdxX3xX1xc271xX1axX3xe053xX3xXexX1xc454xX1axX14xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX7xX2dxX1axX14xX3xX21xX3exX3xX5xX3exX5dxX3xX21xXdxf30dxX4xX3xXex1127exXdxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX35xX3xX1axX1xX15xX1axX14xX3xXexX1x157f8x10641xX3xXcxf0efxX5dxX3xX3dxXdxX5xX5xX3xf0f1xe02dxX2cxX2dxX4xX3xXex1022cxX4xX1xX3xX19xX1axX1x108cexX3xX1xXdxX80xX1axX3xX5xX3exX3xX14xXdxX69xX9cxX3xX21xXdxfa82xX1axX3xX1axX14xX9cxX84xXdxX3xX1axX14xcfa8xX3xXcxX31xX15xX16xX1axX14xX3xX3dx1268axXdxX3xX1axX1x17459xXbxX3xXa5xX2cxX2dxX4xX3xXexff5axX3xXdx15b9cxX4xX1xX9cxX9cxX5xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX3x12351x130a2xX3xX4xX1exX3xX1axX1xXcexX1axX14xX3xX4xe278xX5dxX3xX1axX1xXddxX1axX3xX37xX6xX1axX3xXf8xX98xX2cxX3xd8e7xX1xX69xX3xXexX1x16aa3xX3xX21xXabxX3xX21xX22xX3xX21xX25xX1axX3xX1xX1exX6xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX4xffd2xX6xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xdd84xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx124cfxX9cxX57xX99xXaxX12xXcx14f8axX1axX14xX3xX5xX3exX5dxX3xX21xXdxX80xX4xX3xX3bxX3xX1axX1xXdxX22xX2cxX3xX1axX62xXdxX3xXexX31xXc3xX1axX3xXexX1xXe6xX3xX14xXdxX5exXdxX3xX1axX1xX15xX3xX15bx1391axX35xX3x12a0exX35xX3xXcxX31xX2cxX1axX14xX3xccd5xX2cxX2dxX4xX14bxX14bxX14bxX3xX1axXc3xX1axX3xX115xX1xXdxX3xXexX5exXdxX3xXf8xd353xXexX3xX1axX15xX5exX4xX3xc822xXdxX80xXexX3xX13xX6xX5dxX35xX3xXexX1xX98xX99xX3xXcxX9cxX5dxX3xX1xe654xX6xX3xX1axX1xXddxXbxX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX21xX5exXdxX3xX4xX2cxXd8xX4xX3xX7xX2dxX1axX14xX3xX3bxX3xXf8x12ea8xX99xX14bxX3xX1b7xX3exX9cxX3xX4xX69xX4xX3xX1axX14xX3exX99xX3xX5xc33bxX35xX3xXexX1xX98xX99xX3xX4x15e97xX1axX14xX3xXexX1xX15xX16xX1axX14xX3xX4xX5bxX1axX14xX3xX37xX84xX1axX3xX37x11755xX3xX14x125e7xXbxX3xX14xf121xX35xX3xX25xX1axX3xX2cxX2dxX1axX14xX14bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX9cxX57xX99xXaxX12x171eaxX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xXf8xXf9xX3xXexX31xX3bxX3xXexX1xX3exX1axX1xX3x12e3exX5dxX1exX1axX3xX1axX14xX9cxX1ax12479xX3xX115xX1x1641exX1axX14xX3xXexX1x16816xX3xXexX1xXdxXe6xX2cxX3xXexX31xX9cxX1axX14xX3xX37xXcexX6xX3xXexXdxX80xX4xX35xX3xX14xXdxX11bxXbxX3xXexX1xX98xX99xX3xX21xX2cxXdxX3xX21x11415xX3xX21xX3exX3xX57xX1fcxX3xX57xX3exX1axX14xX3xX14xXdxX6xX9cxX3xX5xX15xX2cxX3xX21xX5exXdxX3xX5dxc23exXdxX3xX1axX14xX15xX16xXdxX14bxX3xXcxX31xX9cxX1axX14xX3xX7xX2cxX99xX3xX1axX14xX1xX41xX3xX4xX13bxX6xX3xXexX1xX98xX99xX3xXcxX9cxX5dxX35xX3xX258xX21xX25xX1axX3xX1xX1exX6xX261xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX4xX13bxX6xX3xX1axX1xXcexX1axX14xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX37xX84xX1axX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX3xX31xX1afxXexX3xXexX1xX11bxX3xX21xXabxX35xX3xXexX2cxX99xX3xX1axX1xXdxXc3xX1axX3xX21x10754xX1axX3xX4xX1cbxX1axX3xX1axX1xXcexX1axX14xX3xXf8xXdxX22xX2cxX3xXf8xX69xX1axX14xX3xX5xX15xX2cxX3xXexX1eaxX5dxX14bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX9cxX57xX99xX3xXbx12354xX10xX1axXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX5dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX354xX10xX1axXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXax145b9xXdxX57xXexX1xfc17xX3xd7cdxX2x17302xXbxc477x15cfcxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX37dxX3xX65xX2xc2a5xXbxX383xX384xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37dxX45xX45xXdxX14bxX37xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1axX1xX14bxX21xX1axX45xX1axX10xX378xX7xX45x139f7xX390xX390xX390xX45xX2xX3b6xce6axX57xX381xX2xX2xX381xX65xX381xX65xXexX3b6xX390xX37fxX3b6xX2xX5xX390xX14bx10967xXbxX14xed5fxX31xX9xX2xX37fxX390xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX1axX1exXdxX3xX21xX22xX3xX21xX25xX1axX3xX1xX1exX6xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX354xX6xXbxXexXdxX9cxX1axXaxX12xXcxX1xX98xX99xX3xXcxX9cxX5dxX3xX3dxXdxX5xX5xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX292xX3xX4xX105xX5dxX3xX1axX1xXddxX1axX3xX21xX22xX3xX21xX25xX1axX3xX1xX1exX6xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX4xX13bxX6xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX14bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX9cxX57xX99xXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX292xX3xX4xX13bxX6xX3xXexX1xX98xX99xX3xXcxX9cxX5dxX3xX3dxXdxX5xX5xX35xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX57xX1eaxX1axX3xX19xX1axX1xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX1axX1xXdxX22xX2cxX3xX1xX62xX1axX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX35xX3xX1axX1xX15xX1axX14xX3xX1xX2adxX3xX4xX1xX18exX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX5dxXd8xXexX3xX7xX2dxX3xX5xX9cxX84xXdxX3xX1axX1xX15xX3xX1b7xX9cxX57xX115xX6xX3xX21xX3exX3xX37xXdxX6xX35xX3xX4xX1cbxX1axX3xX3bxX3xX1b7xXdxX80xXexX3xX13xX6xX5dxX3xXf8xX6xX3xX7xX2dxX3xX5dxX2adxXdxX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX14xX84xX9cxX14bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX9cxX57xX99xX3xXbxX354xX10xX1axXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX383xXex10aa1xX6xX5xXdxX14xX1axX37dxX3xX3cfxX2cxX7xXexXdx13d7fxX99xX384xXaxX12xX1b7xX3exX3xX3bxX3xX19xX1axX1xX3xX4xX205xX1axX14xX3xX4xX1xX18exX3xX1axX1xXcexX1axX14xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xXexX162xX3xXf8xX13bxX3xX2x117e4xX3xXexX2cx16243xXdxX3xXexX31xX3bxX3xX5xXc3xX1axX3xX5dxX5exXdxX3xXf8xX15xX33xX4xX3xX2cxX2dxX1axX14xX14bxX3xXcxX1xXddxX5dxX3xX4xX1x11015xX3xX115xX1xXdxX3xX5dxX2cxX2dxX1axX3xX21xX3exX9cxX3xX4xX69xX4xX3xXa5xX2cxX69xX1axX3xX37xX6xX31xX35xX3xX1xX6xX99xX3xXf8xXdxX3xX5dxX2cxX6xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX35xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX57xX1eaxX1axX3xX19xX1axX1xX3xXbxX1xX105xXdxX3xX383xX2cxX1afxXexX3xXexX31x113d2xX1axX1xX3xX14xXdxX1afxX99xX3xXexX16xX3xX4xX69xX3xX1axX1xX1eaxX1axX3xX1axX1xX15xX3xX37x16679xX1axX14xX3xX5xX69xXdxX3xX383xX10xX35xX3xX1xX6xX99xX3xXexX1xX292xX3xX4xX25xX1axX3xX4xX15xX5exX4xX14bxX14bxX14bxX3xXf8xX26bxX3xX4xX1x1061bxX1axX14xX3xX5dxXdxX1axX1xX3xX5dxX607xX1axX1xX3xXf8xX13bxX3xXexX2cxX599xXdxX3xX5dxX2cxX6xX3xX1xX9cxX21dxX4xX3xX7xece6xX3xX57x14aafxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX14bxX3xX13xXe6xX2cxX3xX21xXdxX3xXbxX1xX84xX5dxX3xXf8xXdxX22xX2cxX3xX1axX3exX99xX35xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX37xX69xX1axX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX4xX1xX9cxX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX57xX15xX5exXdxX3xX2xX595xX3xXexX2cxX599xXdxX3xX7x13a65xX3xX37xXabxX3xX383xX665xX3xXbxX1xX84xXexX3xX31xX1afxXexX3xX1axX21dxX1axX14xX14bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX9cxX57xX99xX3xXbxX354xX10xX1axXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX383xXexX55exX6xX5xXdxX14xX1axX37dxX3xX3cfxX2cxX7xXexXdxX56bxX99xX384xXaxX12xX15bxX6xX1axX3xXf8xX98xX2cxX3xXexX1xX98xX99xX3xX115xX1xX69xX3xX1axX14xX84xX4xX3xX1axX1xXdxXc3xX1axX3xX115xX1xXdxX3xX3bxX3xX1b7xXdxX80xXexX3xX13xX6xX5dxX35xX3xX1xX98xX2cxX3xX1axX1xX15xX3xXexX1afxXexX3xX4xX105xX3xX5dxX2adxXdxX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX115xX1xX265xX1axX14xX3xX115xX26bxX3xXf8xXd8xX3xXexX2cxX599xXdxX3xXf8xX22xX2cxX3xX4xX1exX3xXexX1xX26bxX3xX5dxX2cxX6xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3xX4xX69xX4xX3xX4xX665xX6xX3xX1xX3exX1axX14xX3xXexX84xXbxX3xX1xX1exX6xX35xX3xXa5xX2cxX98xX99xX3xX1xX3exX1axX14xX3xX1xX6xX99xX3xX7xXdxXc3xX2cxX3xXexX1xXabxX14bxX3xX241xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xXf8xX15xX33xX4xX3xX37xX3exX99xX3xX37xX69xX1axX3xX3bxX3xXexX1afxXexX3xX4xX105xX3xX5dxX2adxXdxX3xX1axX62xXdxX3xX21xX3exX3xX5xX15xX33xX1axX14xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX4xX205xX1axX14xX3xX115xX1xX69xX3xX1axX1xXdxX22xX2cxX3xX115xX1xX265xX1axX14xX3xX115xX26bxX3xXexX31xX15xX6xX3xX1xX6xX99xX3xXexX2dxXdxX14bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX9cxX57xX99xX3xXbxX354xX10xX1axXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX383xXexX55exX6xX5xXdxX14xX1axX37dxX3xX4xX10xX1axXexX10xX31xX384xXaxX12xX0xXdxX5dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX354xX10xX1axXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX378xXdxX57xXexX1xX37dxX3xX37fxX2xX381xXbxX383xX384xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX37dxX3xX65xX2xX390xXbxX383xX384xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37dxX45xX45xXdxX14bxX37xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1axX1xX14bxX21xX1axX45xX1axX10xX378xX7xX45xX3b6xX390xX390xX390xX45xX2xX3b6xX3bdxX57xX381xX2xX2xX381xX381xX65xc595xXexX65xX37fxX65xX65xX3bdxX5xX390xX14bxX3cfxXbxX14xX3d2xX31xX9xX595xX3b6xX3bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX1axX1exXdxX3xX21xX22xX3xX21xX25xX1axX3xX1xX1exX6xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX354xX6xXbxXexXdxX9cxX1axXaxX12x15e28xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX35xX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX37xXdxX6xX3xXf8xX15xX33xX4xX3xX37xX3exX99xX3xX37xX69xX1axX3xXexX31xX3exX1axX3xX5xX6xX1axX3xXexX84xXdxX3xX4xX69xX4xX3xX4xX665xX6xX3xX1xX3exX1axX14xX35xX3xX7xXdxXc3xX2cxX3xXexX1xXabxX14bxX14bxX14bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX9cxX57xX99xXaxX12xXcxX1xX98xX99xX3xXcxX9cxX5dxX3xX4xX205xX1axX14xX3xXexX1xX162xX6xX3xX1axX1xXddxX1axX35xX3xXf8xXf9xX3xX4xX1exX3xX1axX1xXdxX22xX2cxX3xX4xX265xX1axX14xX3xX37xX2dxX3xXf8xXf9xX3xX4xX1xX18exX3xX31xX6xX3xX31xX620xX1axX14xX35xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX5xX3exX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX7xX6xX99xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX1axX1xXdxX22xX2cxX3xX1axX1xX1afxXexX3xXexX1xXe6xX3xX14xXdxX5exXdxX14bxX3xXcxX2cxX99xX3xX1axX1xXdxXc3xX1axX35xX3xXf8xXdxX22xX2cxX3xXf8xX21dxX4xX3xX37xXdxX80xXexX35xX3xX3bxX3xX19xX1axX1xX3xX115xX1xXdxX3xXf8xXf9xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX35xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xXexX2cxX99xX80xXexX3xXf8xX2dxXdxX3xX115xX1xX265xX1axX14xX3xXf8xXdxX22xX2cxX3xX115xX1xXdxX26bxX1axX3xXbxX1xX15xX62xX1axX14xX3xXexXdxX80xX1axX3xX14xXdxX6xX9cxX3xXexX1xX265xX1axX14xX35xX3xX1xX2adxX3xXexX1xX15xX16xX1axX14xX3xX14xX2adxXdxX3xXexX6xX383xXdxX3xXf8xX26bxX3xXexX31xX3bxX3xX21xX22xX3xX1axX1xX3exX3xX1axX1xX620xX5dxX3xXf8xX105xX5dxX3xX37xX105xX9cxX3xX6xX1axX3xXexX9cxX3exX1axX3xXexX5baxX1axX1xX3xX5dxX84xX1axX14xX3xX4xX1xX9cxX3xX4xX1xX5baxX1axX1xX3xX5dxX607xX1axX1xX3xX21xX3exX3xX4xX1xX9cxX3xX5dxX2adxXdxX3xX1axX14xX15xX16xXdxX14bxX3xX3dxX62xX1axX3xX1axXcexX6xX35xX3xX1axXe6xX2cxX3xX37xXabxX3xXbxX1xX69xXexX3xX1xXdxX80xX1axX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX5dxX3exX3xX5xX69xXdxX3xX383xX10xX35xX3xX4xX105xX1axX1xX3xX7xX69xXexX3xX19xX1axX1xX3xX7xX6b9xX3xX37xd24exXexX3xX14xXdxXcexX3xX31xX1afxXexX3xX5xX1eaxX2cxX3xX21xX3exX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xXf8xXdxX22xX2cxX3xX115xX1xXdxX26bxX1axX3xXbxX1xX15xX62xX1axX14xX3xXexXdxX80xX1axX3xX7xX6b9xX3xX14xX21dxXbxX3xX31xX1afxXexX3xX1axX1xXdxX22xX2cxX3xX31xXb06xX4xX3xX31xX2dxXdxX14bxX3xXcxX31xX9cxX1axX14xX3xXexX31xX15xX16xX1axX14xX3xX1xX33xXbxX3xX5xX69xXdxX3xX383xX10xX3xX7xX6xX99xX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX14xX1eaxX99xX3xX1xXddxX2cxX3xXa5xX2cxX105xX3xX1axX14xX1xXdxXc3xX5dxX3xXexX31xX2adxX1axX14xX35xX3xX4xX1xXb06xX4xX3xX4xX1xXb06xX1axX3xX1xX2adxX3xX7xX6b9xX3xX37xXabxX3xXexX1cbxX6xX3xX69xX1axX3xXexX31xX2cxX99xX3xXexX2dxX3xX21xX3exX3xXf8xXdxX26bxX5dxX3xXf8xXe6xX1axX3xX7xX6b9xX3xX5xX3exX3xX1axX1xX3exX3xXexX5bxX14bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX9cxX57xX99xXaxX12xXcxX1xX98xX99xX3xXcxX9cxX5dxX3xX4xX205xX1axX14xX3xXf8xXf9xX3xX1xX1cbxX6xX3xX1axX1xXddxXbxX3xX21xX5exXdxX3xX4xX2cxXd8xX4xX3xX7xX2dxX1axX14xX3xX4xX13bxX6xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX35xX3xX4xX205xX1axX14xX3xXexX1xX6xX5dxX3xX14xXdxX6xX3xX1axX1xXdxX22xX2cxX3xX37xXcexX6xX3xXexXdxX80xX4xX3xX21xX3exX3xXexX1xX1afxX99xX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xXexX6xX3xXexX1xX15xX16xX1axX14xX3x108a0xXbxX3xX1axX1xX6xX2cxX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX1afxXexX3xX1axX1xXdxX22xX2cxX14bxX3xX1b7xX3exX3xX115xX1xXdxX3xX7xX6xX99xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX35xX3xX1axX1xXdxX22xX2cxX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX21xX320xX1axX3xX4xX2dxX3xXexX607xX1axX1xX3xXf8xXdxX22xX2cxX3xX115xX1xXdxX26bxX1axX3xXbxX1xX15xX62xX1axX14xX3xXexXdxX80xX1axX3xXexX1xX6xX5dxX3xX14xXdxX6xX3xX14xXdxX6xX9cxX3xXexX1xX265xX1axX14xX35xX3xXf8xX26bxX3xX5xX84xXdxX3xX1axX1xXdxX22xX2cxX3xX1xXddxX2cxX3xXa5xX2cxX105xX3xX1axX14xX1xXdxXc3xX5dxX3xXexX31xX2adxX1axX14xX14bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX9cxX57xX99xX3xXbxX354xX10xX1axXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX5dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX354xX10xX1axXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX378xXdxX57xXexX1xX37dxX3xX37fxX2xX381xXbxX383xX384xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX37dxX3xX65xX2xX390xXbxX383xX384xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX14bxX37xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1axX1xX14bxX21xX1axX45xX1axX10xX378xX7xX45xX3b6xX390xX390xX390xX45xX2xX390xX595xX57xX390xX390xX3bdxX2xX8b5xX2xX65xXex10026xX8b5xX3b6xX2xX5xX65xX55exX2xX3b6xX3bdxX57xX381xX2xX2xX381xX37fxX381xX390xXexX3b6xX2xX595xX2xXd6bxX5xX390xX14bxX3cfxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX1axX1exXdxX3xX21xX22xX3xX21xX25xX1axX3xX1xX1exX6xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX354xX6xXbxXexXdxX9cxX1axXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX383xXexX55exX6xX5xXdxX14xX1axX37dxX3xX3cfxX2cxX7xXexXdxX56bxX99xX384xXaxX12xX91cxX3xX1axX15xX5exX4xX3xX19xX1axX1xX35xX3xX4xX1xX1afxXexX3xX4x1749cxX1axX3xX1axX1exXdxX3xX4xX1xX2cxX1axX14xX3xX37xXabxX3xXf8xX69xX1axX1xX3xXexX1xX2cxXe6xX3xX31xX1afxXexX3xX4xX6xX9cxX3xX21xX3exX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX5dxX2cxX6xX3xXbxX1xX105xXdxX3xX4xX1xX645xX1axX14xX3xX5dxXdxX1axX1xX3xX5dxX607xX1axX1xX3xXf8xX13bxX3xX2xX595xX3xXexX2cxX599xXdxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xXa5xX2cxX6xX3xX4xX25xX1axX3xX4xX15xX5exX4xX3xX4xX265xX1axX14xX3xX57xX1eaxX1axX35xX3xX37xX620xX1axX14xX3xX5xX69xXdxX3xX383xX10xX14bxX14bxX14bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX9cxX57xX99xX3xXbxX354xX10xX1axXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX383xXexX55exX6xX5xXdxX14xX1axX37dxX3xX3cfxX2cxX7xXexXdxX56bxX99xX384xXaxX12xX15bxX3bxXdxX3xX21xXddxX99xX35xX3xX57xX320xX2cxX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX5dxX6xX1axX14xX3xX5xX84xXdxX3xX1axX1xXcexX1axX14xX3xX4xX105xX5dxX3xX14xXdxX69xX4xX3xXbxX1xX1afxX1axX3xX115xX1xX5baxX4xX1xX35xX3xX21xX2cxXdxX3xX21xX292xX3xX1xXdxXe6xX5dxX3xX4xX1exX3xX1axX1xX15xX1axX14xX3xXexX31xX9cxX1axX14xX3xX7xX2cxX99xX3xX1axX14xX1xX41xX3xX4xX13bxX6xX3xX5dxX607xX1axX1xX35xX3xXexX1xX98xX99xX3xXcxX9cxX5dxX3xX21xX320xX1axX3xX5xX2cxX265xX1axX3xX5dxX9cxX1axX14xX3xX31xX620xX1axX14xX35xX3xX1axX1xXcexX1axX14xX3xX4xX1xXc54xX1axX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX3bxX3xX1b7xXdxX80xXexX3xX13xX6xX5dxX3xX1axX1exXdxX3xX4xX1xX2cxX1axX14xX35xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX3xX1axX1exXdxX3xX31xXdxXc3xX1axX14xX3xX7xX6b9xX3xX5xX3exX3xX1axX1xXcexX1axX14xX3xX4xX1xXc54xX1axX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX21xX2cxXdxX35xX3xXexX607xX1axX1xX3xX4xX105xX5dxX14bxX3xX1b7xX3exX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xXexX2cxX99xX80xXexX3xXf8xX2dxXdxX3xXexX2cxX1eaxX1axX3xXexX1xX13bxX3xXbxX1xX69xXbxX3xX5xX2cxXddxXexX3xX1b7xXdxX80xXexX3xX13xX6xX5dxX14bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX9cxX57xX99xXaxX12xX258xX5axX15xX16xX1axX14xX3xX1axX1xX15xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3xX1b7xXdxX80xXexX3xX13xX6xX5dxX3xX1axX1exXdxX3xX4xX1xX2cxX1axX14xX35xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX3xX1axX1exXdxX3xX31xXdxXc3xX1axX14xX3xXf8xX6xX1axX14xX3xXf8xX15xX33xX4xX3xX37xX69xX1axX3xX21xX5exXdxX3xX14xXdxX69xX3xXa5xX2cxX69xX3xX31xX292xX3xX1axXc3xX1axX3xX6xXdxX3xX4xX205xX1axX14xX3xX4xX1exX3xXexX1xX26bxX3xX5xX84xX5dxX3xX57xX668xX1axX14xX14bxX3xX91cxX3xX19xX1axX1xX35xX3xX4xX1xX1afxXexX3xX4xXe0cxX1axX3xX1axX1exXdxX3xX4xX1xX2cxX1axX14xX3xX37xXabxX3xXf8xX69xX1axX1xX3xXexX1xX2cxXe6xX3xX31xX1afxXexX3xX4xX6xX9cxX3xX21xX3exX3xX1axX14xX15xX16xXdxX3xX5dxX2cxX6xX3xXbxX1xX105xXdxX3xX4xX1xX645xX1axX14xX3xX5dxXdxX1axX1xX3xX5dxX607xX1axX1xX3xXf8xX13bxX3xX2xX595xX3xXexX2cxX599xXdxX14bxX3xX15bxX3bxXdxX3xX21xXddxX99xX35xX3xXexX265xXdxX3xX1axX14xX1xX41xX3xX1b7xXdxX80xXexX3xX13xX6xX5dxX3xX1axXc3xX1axX3xX4xX1exX3xX1axX1xXcexX1axX14xX3xXa5xX2cxX99xX3xXf8xXabxX1axX1xX3xX1axX14xX1xXdxXc3xX5dxX3xX115xX1xXb06xX4xX3xXexX15xX62xX1axX14xX3xXexc0fcxX3xXf8xX26bxX3xX1xX84xX1axX3xX4xX1xXe6xX3xXexX607xX1axX1xX3xXexX31xX84xX1axX14xX3xX7xX6xX99xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX14xX1eaxX99xX3xX105xX1axX1xX3xX1xX15xX3bxX1axX14xX3xXexX31xXddxXexX3xXexX1109xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX35xX3xX6xX1axX3xXexX9cxX3exX1axX3xX14xXdxX6xX9cxX3xXexX1xX265xX1axX14xX261xX3xX55exX3xXexX1xX98xX99xX3xXcxX9cxX5dxX3xX3dxXdxX5xX5xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX292xX14bxX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX31xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX55exXexX1xX2cxX5dxX37xX55exX6xX1axX57xX55exX7xX6xXbxX9cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax15ec7xX665xX3xXbxX1xX84xXexX3xX3b6xX2xX35xX381xX3xXexX31xXdxX80xX2cxX3xXf8xXe0cxX1axX14xX3xXexX31xX9cxX1axX14xX3xX1axX14xX3exX99xX3xXf8xX98xX2cxX3xXexX1xX1109xX4xX3xX1xXdxX80xX1axX3x16c7fxX2cxXddxXexX3x14943xX1xX1cbxX1axX14xX3xX4xX1xX2dxX1axX14xX3xXexX69xX4xX3xX1xX84xXdxX3xX4xX13bxX6xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xXexX31xX9cxX1axX14xX3xX1axXd8xXdxX3xXexX1xX3exX1axX1xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xXaxX3xX1xX31xX10xX56bxX9xXaxX45xX6xX1axX55exX1axXdxX1axX1xX55exXexX31xX6xXexX55exXexX2cxX45xX383xX2cxX55exXbxX1xX6xXexX55exX3b6xX2xX55exX381xX55exXexX31xXdxX10xX2cxX55exX57xX9cxX1axX14xX55exXexX31xX9cxX1axX14xX55exX1axX14xX6xX99xX55exX57xX6xX2cxX55exXexX1xX2cxX4xX55exX1xXdxX10xX1axX55exX5xX2cxX6xXexX55exXbxX1xX9cxX1axX14xX55exX4xX1xX9cxX1axX14xX55exXexX6xX4xX55exX1xX6xXdxX55exX4xX2cxX6xX55exX31xX2cxX9cxX2cxX55exX37xXdxX6xX55exXexX31xX9cxX1axX14xX55exX1axX9cxXdxX55exXexX1xX6xX1axX1xX55exX1xX6xX55exXexXdxX1axX1xX45xX2xX595xX65xX595xX37fxXd6bxX14bxX1xXexX5dxXaxX12xX0xXdxX5dxX14xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX45xX5dxX10xX57xXdxX6xX45xX2xX3b6xX390xX45xX1axX10xX378xX7xX45xX3b6xX390xX390xX390xX45xX2xX8b5xX3b6xX57xX65xX390xX2xX8b5xX390xX390xX3bdxXexX3bdxXd6bxX595xXd6bxX595xX5xX390xX14bxX3cfxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX1axX1exXdxX3xX21xX22xX3xX21xX25xX1axX3xX1xX1exX6xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX21xX12xX0xX7xXexX31xX9cxX1axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11c3xX665xX3xXbxX1xX84xXexX3xX3b6xX2xX35xX381xX3xXexX31xXdxX80xX2cxX3xXf8xXe0cxX1axX14xX3xXexX31xX9cxX1axX14xX3xX1axX14xX3exX99xX3xXf8xX98xX2cxX3xXexX1xX1109xX4xX3xX1xXdxX80xX1axX3xX11f4xX2cxXddxXexX3xX11f9xX1xX1cbxX1axX14xX3xX4xX1xX2dxX1axX14xX3xXexX69xX4xX3xX1xX84xXdxX3xX4xX13bxX6xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xXexX31xX9cxX1axX14xX3xX1axXd8xXdxX3xXexX1xX3exX1axX1xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xXaxX3xX1xX31xX10xX56bxX9xXaxX45xX6xX1axX55exX1axXdxX1axX1xX55exXexX31xX6xXexX55exXexX2cxX45xX383xX2cxX55exXbxX1xX6xXexX55exX3b6xX2xX55exX381xX55exXexX31xXdxX10xX2cxX55exX57xX9cxX1axX14xX55exXexX31xX9cxX1axX14xX55exX1axX14xX6xX99xX55exX57xX6xX2cxX55exXexX1xX2cxX4xX55exX1xXdxX10xX1axX55exX5xX2cxX6xXexX55exXbxX1xX9cxX1axX14xX55exX4xX1xX9cxX1axX14xX55exXexX6xX4xX55exX1xX6xXdxX55exX4xX2cxX6xX55exX31xX2cxX9cxX2cxX55exX37xXdxX6xX55exXexX31xX9cxX1axX14xX55exX1axX9cxXdxX55exXexX1xX6xX1axX1xX55exX1xX6xX55exXexXdxX1axX1xX45xX2xX595xX65xX595xX37fxXd6bxX14bxX1xXexX5dxXaxX12xX11c3xX665xX3xXbxX1xX84xXexX3xX3b6xX2xX35xX381xX3xXexX31xXdxX80xX2cxX3xXf8xXe0cxX1axX14xX3xXexX31xX9cxX1axX14xX3xX1axX14xX3exX99xX3xXf8xX98xX2cxX3xXexX1xX1109xX4xX3xX1xXdxX80xX1axX3xX11f4xX2cxXddxXexX3xX11f9xX1xX1cbxX1axX14xX3xX4xX1xX2dxX1axX14xX3xXexX69xX4xX3xX1xX84xXdxX3xX4xX13bxX6xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xXexX31xX9cxX1axX14xX3xX1axXd8xXdxX3xXexX1xX3exX1axX1xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX31xX9cxX1axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX31xX9cxX1axX14xX3xX1axX14xX3exX99xX3xXf8xX98xX2cxX3xXexXdxXc3xX1axX3xX11f4xX2cxXddxXexX3xXbxX1xX1cbxX1axX14xX3xX4xX1xX2dxX1axX14xX3xXexX69xX4xX3xX1xX84xXdxX3xX4xX13bxX6xX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX37xXdxX6xX3xX3b6xX390xX2xX3bdxX3xX4xX1exX3xX1xXdxX80xX2cxX3xX5xX1109xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3exX1axX1xX35xX3xXexX2dxXdxX3xX2xX45xX2xX45xX3b6xX390xX3b6xX390xX35xX3xX5xX1109xX4xX3xX5xX15xX33xX1axX14xX3xX354xXe9xd6bcxXcxX3xX55exX3xXcxX31xXddxXexX3xXexX1109xX3xX354xX265xX1axX14xX3xX6xX1axX3xXcxX11f9xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX3xXf8xXf9xX3xX31xX6xX3xXa5xX2cxX1eaxX1axX3xX1axX1xXb06xX4xX3xX1axX1xX3bxX3xX1xX3exX1axX14xX3xXexX31xX25xX5dxX3xXbxX1xX15xX62xX1axX14xX3xXexXdxX80xX1axX3xX21xX3exX3xX383xX665xX3xXbxX1xX84xXexX3xX381xX3xXexX31xX15xX16xX1axX14xX3xX1xX33xXbxX3xX21xX22xX3xX5x14394xXdxX3xX21xXdxX3xXbxX1xX84xX5dxX3xX1axXe0cxX1axX14xX3xXf8xXd8xX3xX4xXe0cxX1axX3xXexX31xX9cxX1axX14xX3xX1axXd8xXdxX3xXexX1xX3exX1axX1xX14bxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX21xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX162xX3xX1axX14xX3exX99xX3xX5dxX6xXdxX35xX3xX4xX1afxX5dxX3xXf8xXdxX22xX2cxX3xX115xX1xXdxX26bxX1axX3xXbxX1xX15xX62xX1axX14xX3xXexXdxX80xX1axX3xX14xXdxX6xX9cxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xX115xX1xXdxX3xXf8xXf9xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xXaxX3xX1xX31xX10xX56bxX9xXaxX45xXbxX1xX6xXbxX55exX5xX2cxX6xXexX55exX57xX9cxXdxX55exX7xX9cxX1axX14xX45xXexX2cxX55exX1axX14xX6xX99xX55exX5dxX6xXdxX55exX4xX6xX5dxX55exX57xXdxX10xX2cxX55exX115xX1xXdxX10xX1axX55exXbxX1xX2cxX9cxX1axX14xX55exXexXdxX10xX1axX55exX14xXdxX6xX9cxX55exXexX1xX9cxX1axX14xX55exX115xX1xXdxX55exX57xX6xX55exX2cxX9cxX1axX14xX55exX31xX2cxX9cxX2cxX55exX37xXdxX6xX45xX2xX595xX65xXd6bxX37fxXd6bxX14bxX1xXexX5dxXaxX12xX0xXdxX5dxX14xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX45xX5dxX10xX57xXdxX6xX45xX2xX3b6xX390xX45xX1axX10xX378xX7xX45xX2xX3bdxX381xX3b6xX45xX2xX390xX381xX57xX3b6xX390xX3bdxX3b6xX390xX381xX37fxXexX2xX37fxX381xX381xX5xXd6bxX55exX3bdxX37fxX57xX65xX390xX3bdxX381xX3bdxX3b6xX390xXexX8b5xX2xX3bdxX65xX5xX65xX55exX3b6xX14bxX3cfxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX1axX1exXdxX3xX21xX22xX3xX21xX25xX1axX3xX1xX1exX6xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX21xX12xX0xX7xXexX31xX9cxX1axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX162xX3xX1axX14xX3exX99xX3xX5dxX6xXdxX35xX3xX4xX1afxX5dxX3xXf8xXdxX22xX2cxX3xX115xX1xXdxX26bxX1axX3xXbxX1xX15xX62xX1axX14xX3xXexXdxX80xX1axX3xX14xXdxX6xX9cxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xX115xX1xXdxX3xXf8xXf9xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xXaxX3xX1xX31xX10xX56bxX9xXaxX45xXbxX1xX6xXbxX55exX5xX2cxX6xXexX55exX57xX9cxXdxX55exX7xX9cxX1axX14xX45xXexX2cxX55exX1axX14xX6xX99xX55exX5dxX6xXdxX55exX4xX6xX5dxX55exX57xXdxX10xX2cxX55exX115xX1xXdxX10xX1axX55exXbxX1xX2cxX9cxX1axX14xX55exXexXdxX10xX1axX55exX14xXdxX6xX9cxX55exXexX1xX9cxX1axX14xX55exX115xX1xXdxX55exX57xX6xX55exX2cxX9cxX1axX14xX55exX31xX2cxX9cxX2cxX55exX37xXdxX6xX45xX2xX595xX65xXd6bxX37fxXd6bxX14bxX1xXexX5dxXaxX12xXcxX162xX3xX1axX14xX3exX99xX3xX5dxX6xXdxX35xX3xX4xX1afxX5dxX3xXf8xXdxX22xX2cxX3xX115xX1xXdxX26bxX1axX3xXbxX1xX15xX62xX1axX14xX3xXexXdxX80xX1axX3xX14xXdxX6xX9cxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xX115xX1xXdxX3xXf8xXf9xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX31xX9cxX1axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX11f4xX2cxXddxXexX3xX11f9xX1xX1cbxX1axX14xX35xX3xX4xX1xX2dxX1axX14xX3xXexX69xX4xX3xX1xX84xXdxX3xX4xX13bxX6xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX3b6xX390xX2xX3bdxX3xX4xX1exX3xX1xXdxX80xX2cxX3xX5xX1109xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3exX1axX1xX3xXexX162xX3xX1axX14xX3exX99xX3xX2xX45xX2xX45xX3b6xX390xX3b6xX390xX14bxX3xX354xX265xX1axX14xX3xX6xX1axX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX3xX4xX205xX1axX14xX3xX7xX6b9xX3xXexX1xX15xX16xX1axX14xX3xX383xX2cxX99xXc3xX1axX3xXexX599xX3xX4xX1xX645xX4xX3xX115xXdxX26bxX5dxX3xXexX31xX6xX3xX1axXe0cxX1axX14xX3xXf8xXd8xX3xX4xXe0cxX1axX3xX3bxX3xX4xX69xX4xX3xXexX2cxX99xXe6xX1axX3xXf8xX15xX16xX1axX14xX3xX4xX1xX5baxX1axX1xX3xXexX31xXc3xX1axX3xXf8xXabxX6xX3xX37xX3exX1axX14bxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX21xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19axX2cxX2dxX4xX3xX1xXd8xXdxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xXa5xX2cxX6xX3xXa5xX2cxX99xX3xXf8xXabxX1axX1xX3xX258xXf8xXf9xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX37xXdxX6xX3xXexX1xX607xX3xX115xX1xX265xX1axX14xX3xX5xX69xXdxX3xX383xX10xX261xXaxX3xX1xX31xX10xX56bxX9xXaxX45xX4xX1xXdxX1axX1xX55exXexX31xXdxX45xXa5xX2cxX9cxX4xX55exX1xX9cxXdxX55exXexX1xX9cxX1axX14xX55exXa5xX2cxX6xX55exXa5xX2cxX99xX55exX57xXdxX1axX1xX55exX57xX6xX55exX2cxX9cxX1axX14xX55exX31xX2cxX9cxX2cxX55exX37xXdxX6xX55exXexX1xXdxX55exX115xX1xX9cxX1axX14xX55exX5xX6xXdxX55exX383xX10xX45xX2xXd6bxX65xX3b6xX65xX595xX14bxX1xXexX5dxXaxX12xX0xXdxX5dxX14xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX45xX5dxX10xX57xXdxX6xX45xX2xX3b6xX390xX45xX1axX10xX378xX7xX45xX2xX3bdxX3b6xX8b5xX45xX2xX390xX595xX57xX381xX2xX2xX390xX390xX8b5xX595xXexX3bdxX8b5xX390xX3b6xX5xX37fxX55exX37xXdxX10xX2cxX55exXa5xX2cxX99xX10xXexX55exX37xXdxX6xX55exX31xX2cxX9cxX2cxX14bxX3cfxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX1axX1exXdxX3xX21xX22xX3xX21xX25xX1axX3xX1xX1exX6xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX21xX12xX0xX7xXexX31xX9cxX1axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19axX2cxX2dxX4xX3xX1xXd8xXdxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xXa5xX2cxX6xX3xXa5xX2cxX99xX3xXf8xXabxX1axX1xX3xX258xXf8xXf9xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX37xXdxX6xX3xXexX1xX607xX3xX115xX1xX265xX1axX14xX3xX5xX69xXdxX3xX383xX10xX261xXaxX3xX1xX31xX10xX56bxX9xXaxX45xX4xX1xXdxX1axX1xX55exXexX31xXdxX45xXa5xX2cxX9cxX4xX55exX1xX9cxXdxX55exXexX1xX9cxX1axX14xX55exXa5xX2cxX6xX55exXa5xX2cxX99xX55exX57xXdxX1axX1xX55exX57xX6xX55exX2cxX9cxX1axX14xX55exX31xX2cxX9cxX2cxX55exX37xXdxX6xX55exXexX1xXdxX55exX115xX1xX9cxX1axX14xX55exX5xX6xXdxX55exX383xX10xX45xX2xXd6bxX65xX3b6xX65xX595xX14bxX1xXexX5dxXaxX12xX19axX2cxX2dxX4xX3xX1xXd8xXdxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xXa5xX2cxX6xX3xXa5xX2cxX99xX3xXf8xXabxX1axX1xX3xX258xXf8xXf9xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX37xXdxX6xX3xXexX1xX607xX3xX115xX1xX265xX1axX14xX3xX5xX69xXdxX3xX383xX10xX261xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX31xX9cxX1axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX11f4xX2cxXddxXexX3xX11f9xX1xX1cbxX1axX14xX35xX3xX4xX1xX2dxX1axX14xX3xXexX69xX4xX3xX1xX84xXdxX3xX4xX13bxX6xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX21xX162xX6xX3xXf8xX15xX33xX4xX3xX19axX2cxX2dxX4xX3xX1xXd8xXdxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xXa5xX2cxX6xX3xXa5xX2cxX99xX3xXf8xXabxX1axX1xX3xXf8xXf9xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX37xXdxX6xX3xXexX1xX607xX3xX115xX1xX265xX1axX14xX3xX5xX69xXdxX3xX383xX10xX14bxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX21xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX25xX1axX3xX258xX5dxX6xX3xX5dxX10xX1axX261xX3xX14xX1eaxX99xX3xX1xX2adxX6xX3xX14xXdxX6xX9cxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xXexX31xXc3xX1axX3xXf8xXabxX6xX3xX37xX3exX1axX3xXcxX11f9xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xXaxX3xX1xX31xX10xX56bxX9xXaxX45xXbxX1xX6xXbxX55exX5xX2cxX6xXexX55exX57xX9cxXdxX55exX7xX9cxX1axX14xX45xX1axX14xX6xX1axX55exX5dxX6xX55exX5dxX10xX1axX55exX14xX6xX99xX55exX1xX9cxX6xX55exX14xXdxX6xX9cxX55exXexX1xX9cxX1axX14xX55exXexX31xX10xX1axX55exX57xXdxX6xX55exX37xX6xX1axX55exXexXbxX55exX1xX6xX55exXexXdxX1axX1xX45xX2xXd6bxX8b5xX65xX8b5xX3b6xX14bxX1xXexX5dxXaxX12xX0xXdxX5dxX14xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX45xX5dxX10xX57xXdxX6xX45xX2xX3b6xX390xX45xX1axX10xX378xX7xX45xX2xX3bdxX3b6xX2xX45xX2xX390xX37fxX57xX8b5xX2xX595xX3b6xX381xX381xX390xXexX37fxX37fxX3bdxX3b6xX5xX3b6xX55exX2xX3b6xX381xX57xX8b5xX2xX2xX390xX390xX3b6xX381xXexX8b5xX3bdxX390xX595xX37fxX5xX390xX14bxX3cfxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX1axX1exXdxX3xX21xX22xX3xX21xX25xX1axX3xX1xX1exX6xX3xX2cxX2dxX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX35xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX21xX12xX0xX7xXexX31xX9cxX1axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX25xX1axX3xX258xX5dxX6xX3xX5dxX10xX1axX261xX3xX14xX1eaxX99xX3xX1xX2adxX6xX3xX14xXdxX6xX9cxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xXexX31xXc3xX1axX3xXf8xXabxX6xX3xX37xX3exX1axX3xXcxX11f9xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xXaxX3xX1xX31xX10xX56bxX9xXaxX45xXbxX1xX6xXbxX55exX5xX2cxX6xXexX55exX57xX9cxXdxX55exX7xX9cxX1axX14xX45xX1axX14xX6xX1axX55exX5dxX6xX55exX5dxX10xX1axX55exX14xX6xX99xX55exX1xX9cxX6xX55exX14xXdxX6xX9cxX55exXexX1xX9cxX1axX14xX55exXexX31xX10xX1axX55exX57xXdxX6xX55exX37xX6xX1axX55exXexXbxX55exX1xX6xX55exXexXdxX1axX1xX45xX2xXd6bxX8b5xX65xX8b5xX3b6xX14bxX1xXexX5dxXaxX12xX13xX14xX25xX1axX3xX258xX5dxX6xX3xX5dxX10xX1axX261xX3xX14xX1eaxX99xX3xX1xX2adxX6xX3xX14xXdxX6xX9cxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xXexX31xXc3xX1axX3xXf8xXabxX6xX3xX37xX3exX1axX3xXcxX11f9xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX31xX9cxX1axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX31xX15xX5exX4xX3xXexX607xX1axX1xX3xXexX31xX84xX1axX14xX3xX4xX69xX4xX3xX21xX668xX3xXexX6xXdxX3xX1axX84xX1axX3xX14xXdxX6xX9cxX3xXexX1xX265xX1axX14xX3xX1axX14xX1xXdxXc3xX5dxX3xXexX31xX2adxX1axX14xX3xX4xX1exX3xX5xXdxXc3xX1axX3xXa5xX2cxX6xX1axX3xXf8xXe6xX1axX3xX4xX69xX4xX3xXexX3exXdxX3xX383xXe6xX3xX7xX665xX3xX57xX668xX1axX14xX3xX31xX15xX33xX2cxX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3xX5dxX645xX4xX3xX37xX69xX9cxX3xXf8xXd8xX1axX14xX35xX3xX354xX265xX1axX14xX3xX6xX1axX3xXcxX11f9xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX1axX1xX3xXf8xXf9xX3xXexX5baxX4xX1xX3xX4xX1109xX4xX3xXexXdxXe6xXbxX3xX4xXddxX1axX3xX4xX69xX4xX3xXa5xX2cxX69xX1axX3xX1axX1xXddxX2cxX3xXexX2cxX99xXc3xX1axX3xXexX31xX2cxX99xX22xX1axX3xX21xX3exX9cxX3xX37xX6xX1axX3xX1axX14xX3exX99xX35xX3xXexX25xX1axX14xX3xX4xX15xX16xX1axX14xX3xXexX2cxX98xX1axX3xXexX31xX6xX3xX115xXdxX26bxX5dxX3xX7xX9cxX69xXexX3xXf8xX26bxX3xX383xX665xX3xX5x165d6xX3xX1axX14xX1xXdxXc3xX5dxX3xX4xX69xX4xX3xXexX31xX15xX16xX1axX14xX3xX1xX33xXbxX3xX21xXdxX3xXbxX1xX84xX5dxX3xX21xX3exX9cxX3xX37xX6xX1axX3xXf8xXc3xX5dxX14bxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX21xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX2cxX5xX12xX0xX57xXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX45xX57xXdxX21xX12xX0xX45xX57xXdxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX2cxXexX1xX9cxX31xXaxX12xX3dxX3exX3xX11f4xXdxX1axX1xX0xX45xXbxX12
Hà Linh