UBND TP Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã
Thực hiện Kế hoạch số 2427/KH-UBND ngày 8/12/2015 của UBND TP Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh trưởng công an xã và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2015; UBND thành phốthông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố như sau:
efbcx1424ax10c40x1817ex19c88x16a99x10d45x1416ex14584xX7x15e67x19886x1104cxfd1dx18ec3xf636xX5x17aabxXax15e68x184a5x16674x11933x11727xX3xXcx12945xX3x1798dx13ce8xX3xXcx1362ax19ad4xX1xX3xXex13576x194d9x10e7fxX20xX3x13c6cx16e00xX20x185b8xX3xX4x129e9xX20xX2cxX3xX4xX1x138cfxX4xX3xX4x16ec1xXbxX3x10246x16614xX0x17974xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX29xXaxX12xXcxX1x15af9xX4xX3xX1xXdx153c8xX20xX3x1879ex17ce9xX3xX1x17cb7x14594xX4xX1xX3xX7x170efxX3x10b09x19494xX6ax14a4dxX3fxX5exX1bx13c35xX13xX14xX15xX16xX3xX20xX2cxX1cxX25xX3x1070bxX3fxX2xX6axX3fxX6ax16561xX2xf6f8xX3xX4x18b1fxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX20xX2cxX3xX4xX2fxX20xX2cxX3xX4xX1xX35xX4xX3xX4xX39xXbxX3xX3cxX3dxX3x10fecxX26xX3x13462x13bbexX3xX20xX1xXdxX5bx11a53xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX29xX6xX20xX1xX3xXex16aa8x10681x170fdxX20xX2cxX3xX4xX2fxX20xX2cxX3xX6xX20xX3xX3cxX3dxX3x13577xX1cxX3xX4xX1x153caxX3xX1xX24xX25xX3xXexXcdxXcexXcfxX20xX2cxX3x12d6axX24x17a27xX20xX3xX7xX56xX3xX4xX39xXbxX3xX3cxX3dxX3xX20x129f8xXc0xX3xX6axX82xX2xX84x19198xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xXbxX1xX68xXexX1xX2fxX20xX2cxX3xXb9x15602xX62xX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX20xX2cxX3xX4xX2fxX20xX2cxX3xX4xX1xX35xX4xX3xX4xX39xXbxX3xX3cxX3dxX3xXexXcdx14b00xX20xX3xXb6x1239cxX6xX3xXb9xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xXbxX1xX68xX3xX20xX1xXcexX3xX7xX6xX24xff05xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX71xX6xX5xXdxX2cxX20xX15bxX3x14f85xX24xX7xXexXdx11143xX25xX107xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX62xX29xX25xXaxX12xX0xX7xXexXcdxX62xX20xX2cxX12xX2x1554fxX3x10123x17cebxX3xX4xX1xXe3xX3xXexXdxX13fxX24xX3xX4x16ec3xX20xX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX20xX2cxX15bxX0xX3fxX7xXexXcdxX62xX20xX2cxX12xX3xX82x12025xX197xX3xXcxXcdxX62xX20xX2cxX3xXb6x14f0dxX15bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX71xX6xX5xXdxX2cxX20xX15bxX3xX176xX24xX7xXexXdxX17bxX25xX107xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX62xX29xX25xXaxX12xX71xX3x18392xX1xX35xX4xX3xX29xX6xX20xX1xX3xXexXcdxXcexXcfxX20xX2cxX3xX4xX2fxX20xX2cxX3xX6xX20xX3xX3cxX3dxX15bxX3xX82xX6axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX71xX6xX5xXdxX2cxX20xX15bxX3xX176xX24xX7xXexXdxX17bxX25xX107xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX62xX29xX25xXaxX12xX71xX3xX1ffxX1xX35xX4xX3xX29xX6xX20xX1xX3xX4xX1xXe3xX3xX1xX24xX25xX3xXexXcdxXcexXcfxX20xX2cxX3xXf0xX24xXf2xX20xX3xX7xX56xX15bxX3xX82xX6dxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX71xX6xX5xXdxX2cxX20xX15bxX3xX176xX24xX7xXexXdxX17bxX25xX107xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX62xX29xX25xXaxX12xX0xX7xXexXcdxX62xX20xX2cxX12xX6axX197xX3xX1bx18e0exX3xX7x192fex1231bxX3xXb6xXdxX19axX24xX3x11a51xXdxX5bxX20xX2b8xX3xXexXdxX13fxX24xX3xX4xX1xX24x15fb6xX20xX3xXb6xX100xX20xX2cxX3xX2bfx105cexX3xX29xX56xX3xXexX24xX25xX26xX20xX0xX3fxX7xXexXcdxX62xX20xX2cxX12xX3xXb6xXcex161f2xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xXbxX1xX68xX3xXb9xX6xX20xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xXexX63xXdxX3xX5exX5fxX3xX1xX62xX63xX4xX1xX3xX7xX68xX3xX6axX6bxX6axX6dxX3fxX5exX1bxX71xX13xX14xX15xX16xX3xX20xX2cxX1cxX25xX3xX7cxX3fxX2xX6axX3fxX6axX82xX2xX84xX197xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX71xX6xX5xXdxX2cxX20xX15bxX3xX176xX24xX7xXexXdxX17bxX25xX107xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX62xX29xX25xXaxX12xX0xX7xXexXcdxX62xX20xX2cxX12x12a29xX197xX3xX1bx120d8xX20xX1xX3xXexX1xX35xX4xX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX20xX2cxX15bxX0xX3fxX7xXexXcdxX62xX20xX2cxX12xX3xX3cx113c8xXexX3xXexX24xX25xX26xX20xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX71xX6xX5xXdxX2cxX20xX15bxX3xX176xX24xX7xXexXdxX17bxX25xX107xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX62xX29xX25xXaxX12xX0xX7xXexXcdxX62xX20xX2cxX12xX6bxX197xX3xX19xX1xffb8xX3xX29xX56xX3xXexX24xX25xX26xX20xX15bxX0xX3fxX7xXexXcdxX62xX20xX2cxX12xX3xX6ax11315xX82xX197xX82xX82xX82xX3xXb6xX2b4xX20xX2cxX3fxX1xX2b4xX3xX7xX2b7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX71xX6xX5xXdxX2cxX20xX15bxX3xX176xX24xX7xXexXdxX17bxX25xX107xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX62xX29xX25xXaxX12xX0xX7xXexXcdxX62xX20xX2cxX12xX84xX197xX3xXcxX1x164efxXdxX3xX2cxXdxX6xX20xX3xXdexX1cxX3xXb6xX143xX6xX3xXb6xXdxX26xXc0xX3xX20xX1x19bf6xX20xX3xX1xX2b4xX3xX7xX2b7xX15bxX0xX3fxX7xXexXcdxX62xX20xX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX71xX6xX5xXdxX2cxX20xX15bxX3xX176xX24xX7xXexXdxX17bxX25xX107xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX62xX29xX25xXaxX12xX71xX3xX15xX2cxXcexX43dxXdxX3xX29xX56xX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xXexXcdxX56xX4xX3xXexXdxX5fxXbxX3xX20x160e7xXbxX3xX1xX2b4xX3xX7xX2b7xX3xXex136cfxX3xX20xX2cxX1cxX25xX3xX6bxX3fxX2xX3fxX6axX82xX2xX3edxX3xXb6xX5fxX20xX3xX1xX5fxXexX3xX20xX2cxX1cxX25xX3xX7cxX3fxX2xX3fxX6axX82xX2xX3edxX3x11004xX20xX1xX453xX20xX3xX1xX2b4xX3xX7xX2b7xX3xXexXcdxX62xX20xX2cxX3xX2cxXdxX43dxX3xX1xX1cxX20xX1xX3xX4xX1xX3d7xX20xX1xX15bxX3xX7xX11exX20xX2cxX3xX6dxX1xX3xXb6xX5fxX20xX3xX2xX2xX1xX36dxX82x1965bxX107xX3xX4xX1xXdxX19axX24xX3xX2xX36dxX1xX36dxX82xX516xX3xXb6xX5fxX20xX3xX2xX6dxX1xX197xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX71xX6xX5xXdxX2cxX20xX15bxX3xX176xX24xX7xXexXdxX17bxX25xX107xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX62xX29xX25xXaxX12xX71xX3x1936exX143xX6xX3xXb6xXdxX26xXc0xX3xX20xX1xX453xX20xX3xX1xX2b4xX3xX7xX2b7xX15bxX3xX19xX1x19e5bxX20xX2cxX3xX15xX4b3xXdxX3xXdexX2axX2b8xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX107xX3xXb6xX143xX6xX3xX4xX1xXe3xX3xX7xX68xX3xX6dxX6axX2b8xX3xXb6xXcexX43dxX20xX2cxX3xX19xX1xX6xX20xX3xX562xX371xX20xX1xX3xX19xX1x17a3exX20xX2cxX2b8xX3xXcxX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX107xX3xX562xXdxX5bxX20xX3xXexX1xX62xX63xXdxX15bxX3xX82xX36dxX1bfxX36dxX197xX7cxX1bfxX6axX6dxX36dxX7cxX197xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX71xX6xX5xXdxX2cxX20xX15bxX3xX176xX24xX7xXexXdxX17bxX25xX107xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX62xX29xX25xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXcdxX10xX17bxX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX3fxX3fxX6xX29xXc0xXdxX20xX197xXb9xX6xX62xX1xX6xXexXdxX20xX1xX197xXdexX20xX3fxX62xX17bxX4xX2bfxX10xX29xXdxXexX62xXcdxX3fxX10xX29xXdxXexX62xXcdxX3fxX17bxX4xX2bfxX10xX29xXdxXexX62xXcdxX197xX1xXexXc0xX5x19da8x14459xX20xX7xXexX6xX20xX4xX10xX15xX6xXc0xX10xX9xXexX3cxXexX1ffxX62xX20xXexX10xX20xXexX17bxf90ax196c1x1829bxX199xX1ffx1382axXcxX62xX62xX5xXb9xX6xXcdxX9x15772xX7xX19xX62xXcdxXexX6xX5xX66exX29xXdxXexX62xXcdxXaxX12xX0xXdxXc0xX2cxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX197xXb9xX6xX62xX1xX6xXexXdxX20xX1xX197xXdexX20xX3fxX20xX10x15194xX7xX3fxX2xX84xX84xX82xX3fxX6dxX3edxX29xX6axX82xX7cxX6bxX3edxX82xX82xXexX1bfxX3edxX1bfxX7cxX2xX5xX82xX197xX176xXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX656xXc0xX6xX2cxX10xX3xX29xXexX1xX24xXc0xXb9xX3xX29xX1xXdxX29xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxXbxX12
namthanh