UBND huyện Cẩm Xuyên tuyển dụng viên chức sự nghiệp

(Baohatinh.vn) - UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thông báo tuyển dụng 11 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp năm 2023 (đợt 1)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2023 (ĐỢT 1)

I. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện

- 01 chỉ tiêu: Thể dục thể thao. Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc nhóm ngành Thể dục thể thao (quản lý thể dục thể thao; huấn luyện thể thao).

- 01 chỉ tiêu: Hành chính, tổng hợp. Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Quản trị - quản lý; Quản trị văn phòng; Xã hội học; Công tác xã hội; Luật; Kinh tế.

2. Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi

01 chỉ tiêu: Bảo vệ thực vật. Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Bảo vệ thực vật; Thú y; Khuyến nông.

3. Ban Quản lý dự án xây dựng huyện

05 chỉ tiêu: Quản lý, giám sát. Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kinh tế xây dựng; Kinh tế thủy lợi; Kế hoạch - Đầu tư; Quản lý dự án; Quản lý xây dựng.

01 chỉ tiêu: Xây dựng kế hoạch, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kinh tế xây dựng; Kinh tế thủy lợi; Kế hoạch - Đầu tư; Quản lý dự án; Quản lý xây dựng.

01 chỉ tiêu: Hành chính, tổng hợp. Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành: Luật, Kinh tế học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kinh tế xây dựng, Kinh tế thủy lợi, Kế hoạch - Đầu tư, Quản lý dự án, Quản lý Xây dựng, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

01 chỉ tiêu: Văn thư. Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành Văn thư hành chính, Quản trị văn phòng, Văn thư - Lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

III. Hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

- Thời gian thu hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 10/7/2023 đến hết ngày 08/8/2023 (chỉ tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên. Địa chỉ: Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển và hình thức tuyển dụng được niêm yết công khai tại Cơ quan UBND huyện Cẩm Xuyên và đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên (http://camxuyen.hatinh.gov.vn/).

Thông tin chi tiết, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với Phòng Nội vụ huyện qua đồng chí Hoàng Trung Sơn - Phó trưởng phòng, điện thoại 0976196776 trong giờ hành chính để được hướng dẫn.

UBND huyện Cẩm Xuyên tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast