Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh) thông báo về công tác tuyển dụng viên chức năm 2023 (Xem đầy đủ văn bản tại đây).

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2023

1. Tuyển 12 chỉ tiêu biên chế viên chức: Cụ thể tại phụ lục kèm theo.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 12 vị trí.

3. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Đối tượng:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (không phân biệt loại hình đào tạo, hình thức đào tạo);

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Quy định cụ thể cho từng vị trí tại Phụ lục kèm theo.

3.3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo đựng trong túi đựng hồ sơ, ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu. Các giấy tờ, tài liệu chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3.4. Lệ phí xét tuyển: Lệ phí dự tuyển: Việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng;

- Địa chỉ, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng TC-HC-TH, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; số 6, đường La Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

- Điện thoại liên hệ: Cố định 02393 690 677; di động 0944 578 575 - ông Trần Hải Hà, Trưởng Phòng TC-HC-TH.

5. Hình thức, nội dung tuyển dung; thời gian và địa điểm tuyển dụng:

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

b) Nội dung tuyển dụng:

Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1:

+ Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2;

+ Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

- Vòng 2:

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn có 2 phần, gồm phần Kiến thức chung và phần Kiến thức chuyên ngành;

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;

+ Thời gian phỏng vấn là 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

c) Thời gian: Ngày 06/10/2023 (vòng 1); ngày 16/10/2023 (vòng 2).

d) Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, số 06, đường La Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại điểm c, khoản 2, mục IV của kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định người trúng tuyển.

c) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

đ) Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm c mục 6 của thông báo này (nếu có) thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

e) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Trên đây là nội dung thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2023. Thông báo này được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh và Website Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

Trần Ngọc Sơn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast