Sở Xây dựng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

(Baohatinh.vn) - Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa có thông báo tuyển dụng 23 viên chức năm 2023 (đợt 1) vào Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1);

Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 26/7/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng năm 2023;

Sở Xây dựng Hà Tĩnh ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1) với các nội dung chủ yếu như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG

Sở Xây dựng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIỂU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng

d) Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Sở Xây dựng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

a)Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5,0 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

* Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng: Ưu tiên những người có Chứng chỉ hành nghề xây dựng, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành:

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch hạng III trở lên

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế xây dựng DD & CN; công trình Giao thông, Thiết kế hạ tầng kỹ thuật… hạng III trở lên;

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình hạng III trở lên;

- Chứng chỉ Định giá xây dựng hạng III trở lên;

- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng III trở lên;

- Có kinh nghiệm thực tiễn: về công tác Thiết kế, Quy hoạch, Thẩm tra, Giám sát công trình xây dựng, Kế toán tài chính, Hành chính quản trị.

- Có kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành thiết kế, đồ họa: AutoCad, Sketch Up, 3Dmax, PhotoShop, Lumion, Adobe Premier…

* Vị trí kế toán yêu cầu có kinh nghiệm làm việc thực tế ít nhất từ 03 đến 05 năm, Có chứng chỉ kế toán trưởng.

* Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Ưu tiên những người có chứng chỉ hành nghề xây dựng, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành về công tác thiết kế, thẩm tra, giám sát, thí nghiệm, kiểm định về xây dựng, hành chính tổng hợp; có các chứng chỉ phù hợp vị trí cần tuyển dụng:

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên nghành thiết kế như AutoCad, Etab, Sap, RDS…;

- Ưu tiên những người có các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng như:

+ Được công nhận là người giám định viên tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng.

+ Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình hạng III trở lên;

+ Chứng chỉ Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện hạng III trở lên;

+ Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III trở lên;

+ Chứng chỉ hành nghề QLDA hạng III trở lên;

+ Chứng chỉ hành nghề đấu thầu hạng III trở lên.

+ Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, địa hình hạng III trở lên;

+ Các chứng chỉ trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành địa chất, vật liệu xây dựng và chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm (Còn hiệu lực ít nhất là 5 năm) do viện khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng cấp hoặc tương đương;

- Đối với các vị trí việc làm tư vấn kiểm định, xây dựng ưu tiên có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT để tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.

III. HÌNH THỨC, HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỨC PHÍ

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, bao gồm:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi nhiệm vụ của người dự tuyển) theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; thời gian phỏng vấn 30 phút (người dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn); thang điểm phỏng vấn 100 điểm.Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận, mức phí

a) Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Không nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

b) Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng); quy định tại Điều 4, Thông tư 92/2021 ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

c) Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày có thông báo tuyển dụng.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tùy theo vị trí đăng ký dự tuyển thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Kiểm định công trình xây dựng Hà Tĩnh, số 10, Ngõ 178, đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh và Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng, số 14, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển tại một vị trí việc làm, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển vào hai vị trí việc làm trở lên là hồ sơ không hợp lệ.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG: Tùy theo vị trí đăng ký dự tuyển việc tuyển dung tại Trụ sở Trung tâm Kiểm định công trình xây dựng Hà Tĩnh, số 10, Ngõ 178, đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh và Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng, số 14, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh thông báo để các cá nhân có đủ điều kiện tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu có nội dung chưa rõ về điền thông tin trong Phiếu dự tuyển, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với bà Phan Thị Hồng Vân - Viện Quy hoạch, điện thoại 0903.229.968; bà Nguyễn Thị Hường - Trung tâm Kiểm, điện thoại 0917.992.289 định trong giờ hành chính để được hướng dẫn.

Thông báo đầy đủ xem tại đây

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast