UBND huyện Thạch Hà tuyển dụng 20 giáo viên tiểu học

(Baohatinh.vn) - UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thông báo tuyển dụng 20 giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024.

UBND huyện Thạch Hà tuyển dụng 20 giáo viên tiểu học

THÔNG BÁO

Tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Thạch Hà, năm học 2023 - 2024

UBND huyện Thạch Hà thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 giáo viên tiểu học hạng III, trong đó: Giáo viên văn hóa 15 chỉ tiêu; Giáo viên tin học: 03 chỉ tiêu; Giáo viên tiếng Anh: 02 chỉ tiêu.

2. Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn:

a) Vị trí việc làm giáo viên văn hoá tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên, ngành giáo dục tiểu học.

b) Vị trí việc làm giáo viên Tin học tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên Tin học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

c) Vị trí việc làm giáo viên tiếng Anh tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 03/7/2023 (Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận).

Trường hợp thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính thì thời hạn được tính theo dấu bưu điện được đóng trên phong bì.

4. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc hoặc gửi theo đường bưu chính qua địa chỉ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà, số 209, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (Hội trường số 2).

Nếu nộp qua đường bưu chính, đề nghị thí sinh ghi rõ ngoài phong bì nội dung: “Đăng ký tuyển dụng giáo viên huyện Thạch Hà năm học 2023 - 2024”.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển qua 2 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển.

- Vòng 2: Phỏng vấn.

6. Phí xét tuyển: Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi, UBND huyện sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh theo quy định.

Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển và các nội dung liên quan khác được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo; niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khoa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast