Samsung Electronics sắp mở bán phiên bản titan của Galaxy Watch 3
Phiên bản titan sẽ có tất cả các tính năng cao cấp của Galaxy Watch 3 tiêu chuẩn, bao gồm theo dõi huyết áp, điện tâm đồ và các chương trình theo dõi sức khỏe khác.
7b48x8381x9a82x109b5xc8dex9789xeca1x1019bxb906xX7xad44xe674x10355xf9f4xc16bxcb39xX5xce2dxXaxcab2x10528xX6xc688xX7xd892x10dfex8432xX3xae66xX5xX10xX4xXexfa20x84b4xX18xXdxX4xX7xX3xX7xcdbcxXbxX3xX15xff15xX3xa2bfxc180xX18xX3xXbxX1xXdxdaefxX18xX3xX2exd451xX18xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xX4x119bdxX6xX3xc19dxX6xX5xX6xbe27xfe33xX3x1194exX6xXexX4xX1xX3x99d0xX0xec2axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc0cxX10xX6xfb5exXaxX12x7ef4xX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xX7xa1bdxX3xX4x11a8bxX3xXexb73cxXexX3xX4xX39xX3xX4xX2fxX4xX3xXexcbecxX18xX1xX3xX18x11f58xX18xX19xX3xX4xX6xX21xX3xX4xX81xXbxX3xX4xX43xX6xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xX3xXexXdxX35xX17xX3xX4xX1xX17x109b6xX18x9957xX3xX2exX6xX21xX3xX19xb066xX15xX3xXexX1xX10xX21xX3xX67x9993xXdxX3xX1xX17xX4bx10d13xXexX3xX2fxXbxXbaxX3x7cb9xXdx86d2xX18xX3xXexb7f9xX15xX3xXd7xXc1xX3x11504x11b91xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX1x11794x8df6xX18xX19xX3xXexX20xb903xX18xX1xX3xXexX1xX10xX21xX3xX67xXcaxXdxX3xX7x11e48xX4xX3x10f91xX1x11a97xX10xX3xX104xX1xX2fxX4xe7c1xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxXe3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX10xXexX6xXdxX5xX7x9e04xX125xX7xX17xX15xX15xX6xX20xX4bxX3xX4xX15xX7x10372xX67xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10c77xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXax92efxXdxX67xXexX1x11286xX3xef1bxX2xcc6axXbxX4axcec8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15axX3xX53x905axc976xXbxX4axX161xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX10dxX2exX6xX21xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10dxXe3xX18xX55xX18xX10xX155xX7xX55x8aa9xa76dxX53xbf79xX55xX2xX18fxea61xX67xX53xX18fxX15exX16dxX18fxX18fxX18exXexX15cxX2xX15cxX16dxX5xX2xX18fxX132xX19xX6xX5xX6xX4axX4bxX132xX155xX6xXexX4xX1xX132xX53xX132xXexXdxXexX6xX18xX10dx10693xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX20xX21xX18xXdxX4xX7xX3xX7xX28xXbxX3xX15xX2cxX3xX2exX2fxX18xX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xXaxX3xX155xXdxX67xXexX1xX9xXaxX15cxX2xX15exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX53xX16cxX16dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX67xXdxXe3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX21xX18xXaxX12xX6axX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xX3xX5xXe4xX15xX3xX2exca55xX18xX19xX3xXexXdxXexX6xX18xX10dxX3xd777xb46exX19xX17xXc1xX18xX15axX3xX7xXexX6xX67xXexX132xX2exX20xX10xX15xX10xX20xX1xX6xXe3xX10xX18xX10dxX67xX10x94bcxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1203dxX21xX67xX4bxXaxX12xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX20xX21xX18xXdxX4xX7xX3xX18xX19xXe4xX4bxX3xX2xX15exX55xX16cxX3xX4xX1xX21xX3xX2exXdxXd0xXexX3xX7xX7bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXe4xX18xX1xX3xX15xfc83xXexX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xX4xX1xX21xX3xX15xce7exX17xX3xXd7xXc1xX18xX19xX3xX1xXc1xX3xXexX1x8cbexX18xX19xX3xX15xXdxX18xX1xX3xX267xX7xX15xX6xX20xXexX155xX6xXexX4xX1xX283xX3xXd7x11ac5xXdxX3xX15x11a99xXdxX3xX18xX1xX81xXexX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xX3xXd7xXecx9984xX4xX3xXexX20xX6xX18xX19xX3xX2exca35xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX18xX91xX18xX19xX3xXexX1xX10xX21xX3xX67xXcaxXdxX3xX7xX101xX4xX3xX104xX1xX106xX10xX3xXe3xXe4xX3xX1xX21x7e31xXexX3xXd7xX2cexX18xX19xX3xXexX1xfe78xX3xX67x10c9fxX4xX3xX4xX43xX6xX3xX18xX19xXecxX30axXdxX3xX67xfe8fxX18xX19xX10dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX21xX67xX4bxXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX20xX21xX18xXdxX4xX7xXbaxX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xX3xX5xXe4xX15xX3xX2exX25cxX18xX19xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xX7xX7bxX3xX5xX35xX18xX3xX104xXd9xX3xXexX358xXdxX3xX64xXe4xX18xX3x93ffxX17xa3b7xX4xX3xXe3xXe4xX21xX3xXexX1xX101xX3xX13xX2fxX17xX3xXexX17xa370xX18xX3xX18xXe4xX4bxX3xX267xX2xX195xX55xX16cxX283xX3xXe3xX30exXdxX3xX15xX101xX4xX3xX19xXdxX2fxX3xX191xX191xX18fxX10dxX18fxX18fxX18fxX3xX155xX21xX18xX3xX267xX15cxX15exX18fxX3xa8d7xX13xf9d3xX283xX10dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX21xX67xX4bxXaxX12xX268xX19xX21xXe4xXdxX3xX20xX6xX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX7xX15xX6xX20xXexX155xX6xXexX4xX1xX3xX18xXe4xX4bxX3xX4xacacxX18xX19xX3xX4xX7exX3xX15xX2cexXexX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xX104xX1xX2fxX4xX3xX15xXe4xX17xX3xXd7xX10xX18xXbaxX3xX7x9672xX3xX67xX365xX18xX19xX3xX293xX5xX17xX10xXexX21xX21xXexX1xX3xX104xXd0xXexX3xX18xX3e2xXdxX3xXe3xX30exXdxX3xXexX1xXdxXd0xXexX3xX2exX331xX3xXd7xXdxXd9xX18xX3xXexX1xX21xX358xXdxX3xXe3xXe4xX3xX4xX7exX3xXd7xX2cexX3xX67xXe4xX4bxX3xX16dxX15exX15xX15xX10dxX3xX13xX39xX18xX3xXbxX1xXb8xX15xX3xX4xX457xX18xX19xX3xX7xX7bxX3xX2exX6xX21xX3xX19xXc1xX15xX3xX15xX2cexXexX3xX67xXddxX4bxX3xXd7xX10xX21xX3xX104xXdxX15xX3xX5xX21xX358xXdxX3xX4xX6xX21xX3xX4xX81xXbxX10dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX21xX67xX4bxXaxX12xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXd7xc1caxX3xX20xX6xX3xX15xX28xXexX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xX3xXe3xXe4xX21xX3xXexX1xX2fxX18xX19xX3xXexX20xXecxX30exX4xX3xXe3xX30exXdxX3xX4xX1xX81xXexX3xX5xXdxXd9xX17xX3xXexX1x118f6xXbxX3xX104xX1xX2f3xX18xX19xX3xX19xd9f0xXbaxX3xX4xX7exX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xX16dxX2xX15xX15xX3xXe3xX30exXdxX3xX15xXe4xX18xX3xX1xXf3xX18xX1xX3xX2xXbaxX18exX3xXdxX18xX4xX1xX3xXe3xXe4xX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xX16dxX15exX15xX15xX3xXe3xX30exXdxX3xX15xXe4xX18xX3xX1xXf3xX18xX1xX3xX2xXbaxX16dxX3xXdxX18xX4xX1xX10dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX21xX67xX4bxXaxX12x10ccdxX2e6xX17xX3xX7xX15xX6xX20xXexX155xX6xXexX4xX1xX3xX15xX30exXdxX3xX18xX1xX81xXexX3xX4xX43xX6xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX20xX21xX18xXdxX4xX7xX3xX4xX7exX3xX104xX1xX17xX18xX19xX3xXe3xXdxa0f9xX18xX3xXd7xXdxX5f8xX17xX3xX104xX1xXdxX362xX18xX3xX4axX21xX6xX4bxX3xXexX1xX6xX4bxX3xXe3xXf3xX3xX104xX1xX17xX18xX19xX3xXe3xXdxX5f8xX18xX3xX4xX39xX15xX3xX101xX18xX19xX3xXd7xXecxX327xX4xX3xX7xX47bxX3xX67xX365xX18xX19xX3xXexX20xX21xX18xX19xX3xX4xX2fxX4xX3xX15xX2e6xX17xX3xXexX20xXecxX30exX4xX3xXd7xXddxX4bxX10dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX21xX67xX4bxXaxX12xX146xX2f3xX18xX19xX3xXexX4bxX3xX4xX1xX21xX3xX2exXdxXd0xXexX3xXd7xXddxX4bxX3xX5xXe4xX3xX5xX3f3xX18xX3xXd7xX3f3xX17xX3xXexXdxX35xX18xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX7xX39xX18xX3xX4axX17xX81xXexX3xX15xX2cexXexX3xX15xX2e6xX17xX3xX7xX15xX6xX20xXexX155xX6xXexX4xX1xX3xX4xX7exX3xX4xX1xX81xXexX3xX5xXdxXd9xX17xX3xXexXdxXexX6xX18xXbaxX3xX15xX6xX18xX19xX3xXd7xXd0xX18xX3xX15xX2cexXexX3xXexX1xXdxXd0xXexX3xX104xXd0xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX5xX331xX4xX1xXbaxX3xX18xX1xa659xX3xX18xX1xXecxX18xX19xX3xX2exX5f8xX18xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xX10dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX21xX67xX4bxXaxX12xX6axX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xX7xX7bxX3xX4xX7exX3xXexX81xXexX3xX4xX39xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX18xX91xX18xX19xX3xX4xX6xX21xX3xX4xX81xXbxX3xX4xX43xX6xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xX3xXexXdxX35xX17xX3xX4xX1xX17xXb8xX18xXbaxX3xX2exX6xX21xX3xX19xXc1xX15xX3xXexX1xX10xX21xX3xX67xXcaxXdxX3xX1xX17xX4bxXd0xXexX3xX2fxXbxXbaxX3xXd7xXdxXd9xX18xX3xXexXddxX15xX3xXd7xXc1xX3xXe3xXe4xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX1xXecxXedxX18xX19xX3xXexX20xXf3xX18xX1xX3xXexX1xX10xX21xX3xX67xXcaxXdxX3xX7xX101xX4xX3xX104xX1xX106xX10xX3xX104xX1xX2fxX4xX3xX18xX1xXecxX3xXex12082xXbxX3xX5xX17xX4bxXd9xX18xX3xXexX358xXdxX3xX18xX1xXe4xX3xXe3xXe4xX3xXexX1xX10xX21xX3xX67xXcaxXdxX3xX19xXdxX81xX4xX3xX18xX19xX43xX10dxX3xX13xX39xX18xX3xXbxX1xXb8xX15xX3xX4xX457xX18xX19xX3xX1xd9f6xX3xXexX20xX327xX3xX101xX18xX19xX3xX67xX365xX18xX19xX3x7d32xX13xX15xX6xX20xXexX3xX146xX6xX67xX67xXdxX10x10328xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX81xXbxX3xXexX1xX2f3xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXe3xX5f8xX3xX16dxX18fxX10dxX18fxX18fxX18fxX3xX7xXddxX18xX3xX19xX21xX5x1004exX3xXexX20xX35xX18xX3xX104xX1xX28xXbxX3xXexX1xXd0xX3xX19xXdxX30exXdxX10dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX21xX67xX4bxXaxX12xX808xX46xX513xX3xX104xX1xd4eexX18xX19xX3xX5xXc1xX815xX3xX4xX2f3xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXd9xX3xX64xXe4xX18xX3xX3e0xX17xX3e2xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX2exXdxXd0xXexX3xX7xX7bxX3xX1xX327xXbxX3xXexX2fxX4xX3xXe3xX30exXdxX3xX18xX1xXe4xX3xX7xX39xX18xX3xX4axX17xX81xXexX3xXexX1xXdxXd0xXexX3xX2exX331xX3xXe3xXe4xX3xX4xXddxX17xX3xX5xX358xX4xX3xX2exX2cexX3xX4xX1xXedxXdxX3xX19xX21xX5xX83bxX3xXexX21xXe4xX18xX3xX4xX3f3xX17xX3xX6axX6xX20xX7xX21xX18xX7xX3xe041xXexX20xX10xX15xX10xX3xX46xX21xX5xX83bxX3xX267xX6axX8ddxX46xX283xX3xXd7xX362xX3xX2exX2fxX18xX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xX19xXdxX30exXdxX3xX1xX358xX18xX3xX4xX43xX6xX3xX15xX2e6xX17xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xX10dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX21xX67xX4bxXaxX12xX146xX457xX18xX19xX3xXexX1xX10xX21xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX20xX21xX18xXdxX4xX7xXbaxX3xX7xX7bxX3xX4xX1xX555xX3xX4xX7exX3xX2xX10dxX18fxX18fxX18fxX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xX3xXcxXdxXexX6xX18xXdxX17xX15xX3xX6axX8ddxX46xX3xX1bxX67xXdxXexXdxX21xX18xX3xe931xX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xXd7xXdxX3xX104x12192xX15xX3xX4xX2fxX4xX3xXbxX1xX365xX3xX104xXdxXd9xX18xX3xX4xX43xX6xX3xX6axX8ddxX46xX3xXd7xXecxX327xX4xX3xX2exX2fxX18xX3xX20xX6xX3xXexX1xX331xX3xXexX20xXecxX30axX18xX19xX10dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX21xX67xX4bxXaxX12xXcxX358xXdxX3xX64xXe4xX18xX3xX3e0xX17xX3e2xX4xXbaxX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xXd7x11602xX4xX3xX2exXdxXd9xXexX3xX7xX7bxX3xXd7xXecxX327xX4xX3xX2exX2fxX18xX3xXe3xX30exXdxX3xX19xXdxX2fxX3xX16cxX16cxX18fxX10dxX18fxX18fxX18fxX3xX155xX21xX18xX3xX267xX104xX1xX21xX39xX18xX19xX3xX195xX53xX16cxX3xX41exX13xX420xX283xX10dxX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxXe3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX20xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX20xX21xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX35xX18xX3x125a6xX17xX6xX18xX15axX0xX55xX7xXexX20xX21xX18xX19xX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX132xXexX1xX17xX15xX2exX132xX6xX18xX67xX132xX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXexX1xX2f3xX18xX19xX3xX2exX2fxX21xX3xXexX17xX18xX19xX3xX20xX6xX3xX15xX2e6xX17xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX13xX18exX18fxX3x8d3axX6xX18xX3xX1bxX67xXdxXexXdxX21xX18xXaxX3xX1xX20xX10xX83bxX9xXaxX55xXexX1xXdxX10xXexX132xX2exXdxX132xX7xX21xX55xX7xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX132xXexX1xX21xX18xX19xX132xX2exX6xX21xX132xXexX17xX18xX19xX132xX20xX6xX132xX15xX6xX17xX132xX19xX6xX5xX6xX4axX4bxX132xX7xX18exX18fxX132xX83bxX6xX18xX132xX10xX67xXdxXexXdxX21xX18xX55xX2xX16cxX195xX15exX53xX195xX10dxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX55xX15xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX18exX18fxX55xX18xX10xX155xX7xX55xX18exX18fxX53xX191xX55xX2xX18fxX195xX67xX2xX2xX16dxX18exX15exX2xX53xXexX15cxX15cxX15exX15cxX16dxX5xX18fxX10dxX1bcxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX20xX21xX18xXdxX4xX7xX3xX7xX28xXbxX3xX15xX2cxX3xX2exX2fxX18xX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXe3xX12xX0xX7xXexX20xX21xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXexX1xX2f3xX18xX19xX3xX2exX2fxX21xX3xXexX17xX18xX19xX3xX20xX6xX3xX15xX2e6xX17xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX13xX18exX18fxX3xXacbxX6xX18xX3xX1bxX67xXdxXexXdxX21xX18xXaxX3xX1xX20xX10xX83bxX9xXaxX55xXexX1xXdxX10xXexX132xX2exXdxX132xX7xX21xX55xX7xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX132xXexX1xX21xX18xX19xX132xX2exX6xX21xX132xXexX17xX18xX19xX132xX20xX6xX132xX15xX6xX17xX132xX19xX6xX5xX6xX4axX4bxX132xX7xX18exX18fxX132xX83bxX6xX18xX132xX10xX67xXdxXexXdxX21xX18xX55xX2xX16cxX195xX15exX53xX195xX10dxX1xXexX15xXaxX12xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXexX1xX2f3xX18xX19xX3xX2exX2fxX21xX3xXexX17xX18xX19xX3xX20xX6xX3xX15xX2e6xX17xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX13xX18exX18fxX3xXacbxX6xX18xX3xX1bxX67xXdxXexXdxX21xX18xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX20xX21xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX5bdxX2e6xX17xX3xXd7xXdxXd9xX18xX3xXexX1xX21xX358xXdxX3xXe3xX30exXdxX3xX18exX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xX15xXe4xX17xX3xX4xX1xX8cxX18xX1xX3xXexX1xX101xX4xX3xX67xa4e5xX3xX104xXdxXd0xX18xX3xX7xX7bxX3xXd7xXecxX327xX4xX3xX19xXdxX30exXdxX3xXexX1xXdxXd9xX17xX3xXexX20xX21xX18xX19xX3xX7xXcd3xX3xX104xXdxXd9xX18xX3xX4xX17xX3e2xXdxX3xXexX1xX2fxX18xX19xX3xX16cxX3xX18xXe4xX4bxX10dxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXe3xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX146xX1xXdxX3xXexXdxXd0xXexX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xXcxX6xX2exX3xX13xX191xX3xXaxX3xX1xX20xX10xX83bxX9xXaxX55xXexX1xXdxX10xXexX132xX2exXdxX132xX7xX21xX55xX4xX1xXdxX132xXexXdxX10xXexX132xX7xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX132xX19xX6xX5xX6xX4axX4bxX132xXexX6xX2exX132xX7xX191xX132xX18xX2exX7xXbxX55xX2xX16cxX15cxX15cxX15cxX195xX10dxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX55xX15xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX18exX18fxX55xX18xX10xX155xX7xX55xX18exX18fxX53xX2xX55xX2xX18fxX195xX67xX16dxX18exX18fxX18exX195xX53xX191xXexX195xX16cxX15exX191xX15exX5xX18fxX10dxX1bcxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX20xX21xX18xXdxX4xX7xX3xX7xX28xXbxX3xX15xX2cxX3xX2exX2fxX18xX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXe3xX12xX0xX7xXexX20xX21xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX146xX1xXdxX3xXexXdxXd0xXexX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xXcxX6xX2exX3xX13xX191xX3xXaxX3xX1xX20xX10xX83bxX9xXaxX55xXexX1xXdxX10xXexX132xX2exXdxX132xX7xX21xX55xX4xX1xXdxX132xXexXdxX10xXexX132xX7xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX132xX19xX6xX5xX6xX4axX4bxX132xXexX6xX2exX132xX7xX191xX132xX18xX2exX7xXbxX55xX2xX16cxX15cxX15cxX15cxX195xX10dxX1xXexX15xXaxX12xX146xX1xXdxX3xXexXdxXd0xXexX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xXcxX6xX2exX3xX13xX191xX3xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX20xX21xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX1xXd0xX3xX1xXd9xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xXcxX6xX2exX3xX15xX30exXdxX3xXd7xXecxX327xX4xX3xX18xXddxX18xX19xX3xX4xX81xXbxX3xX15xXe4xX18xX3xX1xXf3xX18xX1xXbaxX3xX7xX358xX4xX3xX18xX1xX6xX18xX1xXbaxX3xXd7xXa01xX4xX3xX2exXdxXd9xXexX3xX2ex11271xXexX3xX13xX3xX6axX10xX18xX3xXd7xX513xX3xX4xX7exX3xXexX1xXdxXd0xXexX3xX104xXd0xX3xXexX1xXddxX18xX3xXexX1xXdxXd9xX18xX3xX1xXedxX18xX3xXe3xX30exXdxX3xX18xX1xXdxX5f8xX17xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX18xX91xX18xX19xX3xXexX1xX2f3xX18xX19xX3xX15xXdxX18xX1xX10dxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXe3xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX21xX21xX19xX5xX10xX3xX20xX6xX3xX15xX28xXexX3xX7xX15xX6xX20xXexXbxX1xX21xX18xX10xX3xX7xX39xX18xX3xX4axX17xX81xXexX3xXexX358xXdxX3xdcd3xXdxXd9xXexX3xX268xX6xX15xXaxX3xX1xX20xX10xX83bxX9xXaxX55xXexX1xXdxX10xXexX132xX2exXdxX132xX7xX21xX55xX19xX21xX21xX19xX5xX10xX132xX20xX6xX132xX15xX6xXexX132xX7xX15xX6xX20xXexXbxX1xX21xX18xX10xX132xX7xX6xX18xX132xX4axX17xX6xXexX132xXexX6xXdxX132xXe3xXdxX10xXexX132xX18xX6xX15xX55xX2xX16cxX15cxX15exX53xX2xX10dxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX55xX15xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX18exX18fxX55xX18xX10xX155xX7xX55xX18exX18fxX53xX2xX55xX2xX53xX18fxX67xX18exX2xX15exX2xX18exX2xX15cxXexX18exX15cxX191xX53xX5xX2xX10dxX1bcxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX20xX21xX18xXdxX4xX7xX3xX7xX28xXbxX3xX15xX2cxX3xX2exX2fxX18xX3xXbxX1xXdxX35xX18xX3xX2exX39xX18xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX6xX5xX6xX4axX4bxX3xX4dxX6xXexX4xX1xX3xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXe3xX12xX0xX7xXexX20xX21xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX21xX21xX19xX5xX10xX3xX20xX6xX3xX15xX28xXexX3xX7xX15xX6xX20xXexXbxX1xX21xX18xX10xX3xX7xX39xX18xX3xX4axX17xX81xXexX3xXexX358xXdxX3xXf96xXdxXd9xXexX3xX268xX6xX15xXaxX3xX1xX20xX10xX83bxX9xXaxX55xXexX1xXdxX10xXexX132xX2exXdxX132xX7xX21xX55xX19xX21xX21xX19xX5xX10xX132xX20xX6xX132xX15xX6xXexX132xX7xX15xX6xX20xXexXbxX1xX21xX18xX10xX132xX7xX6xX18xX132xX4axX17xX6xXexX132xXexX6xXdxX132xXe3xXdxX10xXexX132xX18xX6xX15xX55xX2xX16cxX15cxX15exX53xX2xX10dxX1xXexX15xXaxX12xX46xX21xX21xX19xX5xX10xX3xX20xX6xX3xX15xX28xXexX3xX7xX15xX6xX20xXexXbxX1xX21xX18xX10xX3xX7xX39xX18xX3xX4axX17xX81xXexX3xXexX358xXdxX3xXf96xXdxXd9xXexX3xX268xX6xX15xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX20xX21xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xbc83xX358xX18xX19xX3xX7xX2fxX18xX19xX3xX16dxX55xX195xX3xX267xX19xXdxX30axX3xXf96xXdxXd9xXexX3xX268xX6xX15xX283xXbaxX3xX46xX21xX21xX19xX5xX10xX3xXd7xX513xX3xX19xXdxX30exXdxX3xXexX1xXdxXd9xX17xX3xX53xX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX7xX15xX6xX20xXexXbxX1xX21xX18xX10xX3xX15xX30exXdxX3xX19xXc1xX15xX3xX6axXdxX4axX10xX5xX3xX15exXbaxX3xX6axXdxX4axX10xX5xX3xX16dxX6xX3xX15exX46xX3xXe3xXe4xX3xX6axXdxX4axX10xX5xX3xX16dxX6xX3xX19xXdxX2fxX3xX53xX15exX18fxX3xX41exX13xX420xX10dxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXe3xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX17xX5xX12xX0xX67xXdxXe3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX55xX67xXdxXe3xX12xX0xX55xX67xXdxXe3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX17xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXf96xXdxX10xXexX18xX6xX15xef35xX0xX55xXbxX12