Đỉnh cao sợ vợ
Một nhóm đàn ông ngồi tán gẫu, có người hỏi: Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?
33ebx5d01x9bc2x62e5x6542x61c1x6836x9b7dx7ad4xX7x8da2x71b7x44fax6311x9f17x900bxX5x92f5xXax6abax4c21xa4e3xb3e9xX1xX3xX4xX6x74b9xX3xX7x48c7xX3x6c31xX1dxX0x9931xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7bccxX10xX6x4812xXaxX12x6115x51d1xXexX3xX15xX1x9f61x4bfcxX3x3479x3ccbxX15xX3x8bcdxX15xb44exX3xX15xX46x6ee9xXdxX3xXex9883xX15xX3xX46x7450x3743x4f13xX3xX4xX3dxX3xX15xX46x43e5x5cafxXdxX3xX1x52f9xXdx8101xX3xXcx4e61xX1axX15xX46xX3xX40xX4exX3exX3xXexX6xX3xX40xa6fdx4f0cxX3xX6xXdxX3xX5xX41xX3xX15xX46xX5bxX5cxXdxX3xX7xX1dxX3xX1fxX1dxX3xX15xX1x65caxXex73d9xX0xX22xXbxX12xX0xX6xX65xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX15xXexX10xX15xXex8e6axX34xX10xXexX6xXdxX5xX3x63dexX4x821dxXa7xX34xX10xXexX6xXdxX5xX3x5cb3xXdxX34xXexX1xXa7xX4xX1axX3exX3exX1axX15xX3x6a7axX5xX1axX4xXb1xXa7xX6xX34xX7xXa7xX4xX1axX15xX15xX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xXc7xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x6d29xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xXc7xX1axX65xX34xX10xX65xX9xXax5ec2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX46xX9xXaxXfcxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX34xX34xXdxX15xX46xX9xXax42e0xXaxX3xX6xX5xXdxX46xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX65xXaxX12xX0xXexXc7xX1axX34xX73xX12xX0xXexX65xX12xX0xXexX34xX12xX0xXdxX3exX46xX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXbaxXdxX34xXexX1xX62x7f1exXfcxXfcxXbx3fe5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xaed2xX73xaafaxX15xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX15fxX73x5635xX1axX6xX34xX10xX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX34xXdxX15xX1xX3xX4xX6xX1axX3xX7xX1axX3xX1fxX1axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX62xX22xX22xXdx3964xXc7xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX197xX1fxX15xX22xX15xX10xXbaxX7xX22xX2x69ccx8189x4cd9xX22xX2xXfcxX1adxX34xX11cxXfcxX14fxX11cxX14fxXfcxX14fxXexX1acxX1acx7788x71dbxX5xXfcxX197x83dcxXbxX46xXaxX3xX22xX12xX0xX22xXexX34xX12xX0xX22xXexX65xX12xX0xX22xXexXc7xX1axX34xX73xX12xX0xX22xXexX6xXc7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3577xX1axX34xX73xXaxX12xXebxX1xX5bxX6xX3xX6xXdxX3xX34xX4exX3exX3xX40xX4exXbxX3xXexX1x75e0xX3xX44xX15xX46xX3xX4x6a4fxX3xX5x83c4xX15xX3xXexX53x41b1xXdxX3xX15xX1xX89xXexX3xX40x80b9xX3xX15xX1x5cbexX15xX3xX15xX46xX6xX73xX62xX0xX22xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX1axX34xX73xXaxX12x4324xX3xb325x55caxX3xX7xX1dxX3xXexX1xX206xX3xXexX44xXdxX3xX40xX72xX73xX3xX7xX1dxX3xX15xX1xX89xXex5f1dxX0xX22xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX1axX34xX73xXaxX12xX37x6be3xXdxX3xX15xX46xX5bxX5cxXdxX3xX5xX89xX73xX3xX5xX41xX3exX3xX5x8c7bxX3xX3exX210xXdxX3xX1xX60xXdxX62xX0xX22xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX1axX34xX73xXaxX12xX23fxX3xXebxX20dxX3xX4xX3dxX3xX1fxX1dxX3xX40xX72xX53xX3xX3exX41xX3xX7xX1dxX8bxX0xX22xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX1axX34xX73xXaxX12xX23fxX3xXcxX44xXdxX3xX7xX1dxX3xX40x86ccxX15xX3xX15x7463xXdxX3xXb1xX1xX44xX15xX46xX3xX34xX4exX3exX3xX5xX89xX73xX3xX1fxX1dxX197xX0xX22xXbxX12xX0xX22xX6xX65xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4207xX1axX53xX65xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3x3d23x7cf6x3b95xX0xX22xXbxX12