Tính năng hay của app iPhone 11 sắp có mặt trên iPhone đời cũ hơn
Không chỉ iPhone 11, những mẫu iPhone cũ hơn cũng có thể sử dụng tính năng quay phim bằng nhiều camera cùng lúc.
7bdbx844bxeae1x808axed04xfb96xX2xb726x11945xc513xb1ddxX3x8dd0xXbxcddbx9069xb12exX1xX2x7cd0xX3xX6xXfx8c3exX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexebedxX0xX1xb79cxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexf3d2xee9fxX16xXfxX9xX2xXexX22xX2fxfb04xf49bxX1xX7xX38xc62cxX38xe3b1xX7xX1xX3xa1b6xX7xX8xf7c7xX3xX7xX3xX2exX2exX7xX16xa602xX1x12b19xX38xX2xX7xX25xX25xX7xXbxa1b8xX2exX7xX8x8ac3xX7xd54bxfec4xXfxX7xXfxX6x10addxX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7x12949x8779xX16xX7xX8xf0afxX7xX1xf5dcxX38xX0x12670xX1xX25xX22xX0xX78xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX4fxX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX5dxX3xX16xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exe150xX2xX3xX4xXexX22x9960xX1xa05bxX38xX3exX7xX8xX1xac2bxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25x9e72xX7xX38xX1xa56fxX38xX3exX7xX5dx9f16xaf67xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX8xX72xX7xX1xX75xX38xX7xX8xX72xX38xX3exX7xX8xX5bxX7xXfxX1xe409xX7xXbxdba2xX7xX4x118e3xX38xX3exX7xXfxX37xX38xX1xX7xX38xX3cxX38xX3exX7x1231exXc9xX3xX42xX7xX2exX1xX16xX5dxX7x95daxcfe4xX38xX3exX7xX38xX1xX16x9877xXc9xX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xX8x11027xX38xX3exX7xX9xc468xX8x9b82xX0xX78xX2exX22xX0xX4xX16x9908xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xX101xX4fxX4xX42xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex11dedxX4fxX4xX42xX7xX2exdb40xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX5dxX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xX14fxX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX42xX9xX2xXdxXexca1fxX16xX4xXfxX1xde59xX7x8555xX25xd7b2xX2ex10adbxb2bcxX7xX1xX2xX16xX3exX1xXfxX178xX7xf28dxX25xdf52xX2exX17exX17fxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX78xX16xX11bxX101xX3xX4fxX1xX3xXfxX16xX38xX1xX11bxX123xX38xX78xX38xX2xX173xXbxX78xX25xa32dxad31xd187xX78xX25xX18bx108a2xX4x12466xX1b5xX1b5xX1b5xX1afxX1b5xX1aexXfxX17cxX18bxX189xX1aexX9xX18bxX12xe3e0xX18bxX1adxX1b5xX25xX17axX18bxX1adxX1b5xX18bxX25xX1adxX11bxddbdxX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX2fxX37xX38xX1xX7xX38xX3cxX38xX3exX7xX1xX3xX42xX7xX8xX45xX3xX7xX3xX2exX2exX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xXbxX57xX2exX7xX8xX5bxX7xX5dxX5exXfxX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX6dxX6exX16xX7xX8xX72xX7xX1xX75xX38xXexX7xX78xX22xX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX14fxX3xX2exXfxX16xX4fxX38xXexX22x125e8xX2exX2exX9xX2xX7xXfxX6xd36cxX38xX1xX7xX4xX16x11a95xX38xX7xXfxX37xX38xX1xX7xX38xX3cxX38xX3exX7xXf7xXc9xX3xX42xX7xX2exX1xX16xX5dxX7xX8xX114xX38xX3exX7xX9xX119xX8xX7xX101xX102xX38xX3exX7xX189xX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xX4dxX6xX4fxX7xX101xX102xX38xX3exX7x977bxX38xX3exX7xX4xXe9xX38xX3exX7x1246exX16xX9xX5dxX16xX8xX7xX4dxX6xX4fxX11bxX7x106b9xX38xX1xX178xX7xX0xX2xX5dxX22xX2fxX1xX2xX7xdcf8xX2xX6xX3exX2xX0xX78xX2xX5dxX22xX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX149xX4fxX4xX42xXexX22xX2fxX6xX4fxX38xX3exX7xXbxd16bxX7xb5d2xX16xc3efxX38xX7xX6xX3xX7xX5dxX57xXfxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xXbfxX7xX238xX2exX2exX9xX2xX7xX6dx1168fxX7xX3exX16xdfa0xX16xX7xXfxX1xX16xX2d9xXc9xX7xX2exX1xX16xX63xX38xX7xX101xd174xX38xX7xX5dxX2f9xX16xX7xX8xX45xX3xX7xX28cxX38xX3exX7xX4xXe9xX38xX3exX7xXf7xXc9xX3xX42xX7xX2exX1xX16xX5dxX7xX295xX16xX9xX5dxX16xX8xX7xX4dxX6xX4fxX11bxX7x10ca1xab4cxXfxX7xXfxX6xX4fxX38xX3exX7xX38xX1xXc3xX38xX3exX7xXfxX37xX38xX1xX7xX38xX3cxX38xX3exX7xX5dxX2f9xX16xX7xX8xX45xX3xX7xX28cxX38xX3exX7xX4xXe9xX38xX3exX7xX9xe665xX7xX2d7x129e5xXfxX7xX1xc36axX2exX7xX38xX1xX16xX109xXc9xX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xXfxX6xX63xX38xX7xX5dx10e2exX42xX7xX8xX114xX38xX3exX7xX9xX119xX8xX7xX6dxXe3xX7xXf7xXc9xX3xX42xX7xX2exX1xX16xX5dxX7xb1d0xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xXfxX6x9a51xX2f9xX8xX7xX123xX35fxX7xXbxX3xXc9xXbfxX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xX3exX5bxX8xX7xX6xX334xX38xX3exX7xX123xX35fxX7xX3exX5bxX8xX7xXbxX16xX63xXc9xX7xX6xX334xX38xX3exX11bxX11bxX11bx9e1axX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX149xX4fxX4xX42xXexX22xad03xX1xX39fxX7xX123x8ef4xX42xXbfxX7xX295xX16xX9xX5dxX16xX8xX7xX4dxX6xX4fxX7xX8xX5bxX7xXfxX1xXe3xX7xXfxX3eaxX38xX7xX4xXe9xX38xX3exX7xXfxX4fxX35fxX38xX7xX101xX334xX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xX4dxX6xX4fxX7xX6dxXe3xX7xXfx109a3xX4fxX7xX38xX1xXc3xX38xX3exX7xXfxX1xX39fxX2f9xX8xX7xX2exX1xX16xX5dxX7xXbxedacxX38xX3exX7xX6dxX334xX38xX3exXbfxX7xX8xX1xXc9xX42xX63xX38xX7xX38xX3exX1xX16xX2d9xX2exX7xX123xX2f9xX16xX7xX38xX1xX16xX109xXc9xX7xX3exX5bxX8xX7xXf7xXc9xX3xX42xX7xX2d7xX1xX37cxX8xX7xX38xX1xX3xXc9xX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX149xX4fxX4xX42xXexX22xX333xX334xXfxX7xXfxX16xX38xX7xX123xXc9xX16xX7xX9xX35fxX7xX2d7xX1xXaexX38xX3exX7xX8xX1xXb4xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xXbfxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xX4dxX6xX4fxX7xX5dxX35fxX7xXfxX37xX38xX1xX7xX38xX3cxX38xX3exX7xX2d7xX362xXfxX7xX1xX366xX2exX7xX38xX1xX16xX109xXc9xX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xX8xX45xX3xX7xX295xX16xX9xX5dxX16xX8xX7xX4dxX6xX4fxX7xXbx7f38xX7xX17exXc9x11625xXfxX7xX1xX16xX2d9xX38xX7xXfxX6xX63xX38xX7xX38xX1xXc3xX38xX3exX7xXfxX1xX16xX362xXfxX7xX101x10024xX7xX8xX72xX7xX3ex7ef3xX5dxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xd194x10175xXbfxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX520xX521xX7xX333xX3xX17exXbfxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX520x8c0dxX7xX123xX35fxX7xX16xX4dxX3xX4xX7xX4dxX6xX4fxX7xX1b5xX18bxX25xX1b3xX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX149xX4fxX4xX42xXexX22xbe5cxX37cxX38xX3exX7xXfxX16xX362xX8xXbfxX7xX4xX114xX7xX8xX5bxX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xX2d7xeeeaxX2exXbfxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX520xX7xX2d7xX1xXaexX38xX3exX7xX38xX102xX5dxX7xXfxX6xX4fxX38xX3exX7xX38xX1xX5bxX5dxX7xXbx10b18xX7xX1xXc3xXc9xX7xX295xX16xX9xX5dxX16xX8xX7xX4dxX6xX4fxXbfxX7xX1xX3xX42xX7xX37xXfxX7xX38xX1xX4f6xXfxX7xX38xX1xX35fxX7xX2exX1xX37cxXfxX7xXfxX6xX16xXe3xX38xX7xX28cxX38xX3exX7xX4xXe9xX38xX3exX7xX38xX35fxX42xX7xX8xX1xX39fxX3xX7xX8xX5bxX7xX101xX309xX38xX7xX1x11641xX7xXfxX6xX366xX7xX8xX1xX4fxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX520xX7xXfxX6xX59fxX7xX123xX109xX7xXfxX6xX39fxX2f9xX8xX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX149xX4fxX4xX42xXexX22xX149xX334xX7xX238xX4dx838exX7xX8xX1xX4fxX7xX2exX1xX57cxX2exX7xX28cxX38xX3exX7xX4xXe9xX38xX3exX7xX2d7xX362xXfxX7xX1xX366xX2exX7xX38xX1xX16xX109xXc9xX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xX8xX114xX38xX3exX7xX9xX119xX8xX7xX6dxX39fxX366xX8xX7xX238xX2exX2exX9xX2xX7xX3exX16xX2f9xX16xX7xXfxX1xX16xX2d9xXc9xX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xaaeexX521xX7xX25xX1aexX11bxX7xX2fxXc9xX42xX7xX38xX1xX16xX63xX38xX7xX2d7xX1xXaexX38xX3exX7xX8xX1xXb4xX7xX2exX1x92b3xX38xX7xX5dxX109xX5dxXbfxX7xX2exX1xX68bxX38xX7xX8xX28cxX38xX3exX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xXbfxX7xX16xX4dxX3xX4xX7xX8xX72xX38xX3exX7xX8xX68bxX38xX7xX6dxX39fxX366xX8xX7xX8xX3eaxX2exX7xX38xX1xX3eaxXfxX7xX6dxXe3xX7xX1xX5e6xX7xXfxX6xX366xX7xXfxX37xX38xX1xX7xX38xX3cxX38xX3exX7xX5dxX2f9xX16xX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX149xX4fxX4xX42xXexX22xX2fxX1xX2xX4fxX7xX0xX2xX5dxX22xX1adxXfxX4fxX17cxX5dxX3xX8xX0xX78xX2xX5dxX22xXbfxX7xX2exX1xX16xX63xX38xX7xX101xX309xX38xX7xX5dxX2f9xX16xX7xX1xX5e6xX7xXfxX6xX366xX7xXf7xXc9xX3xX42xX7xX2exX1xX16xX5dxX7xX38xX1xX16xX109xXc9xX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xX8xX114xX38xX3exX7xX9xX119xX8xX7xX8xX45xX3xX7xX295xX16xX9xX5dxX16xX8xX7xX4dxX6xX4fxX7xXbxX4f2xX7xX2exX1xX37cxXfxX7xX1xX35fxX38xX1xX7xX8xX1xX4fxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX520xX521xXbfxX7xX520xX53bxXbfxX7xX16xX4dxX3xX4xX7xX4dxX6xX4fxX7xX1b5xX18bxX25xX1b3xX7xX123xX35fxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xXfxX6xX4fxX38xX3exX7xX123xX35fxX16xX7xXfxX1xX37cxX38xX3exX7xXfxX2f9xX16xX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX149xX4fxX4xX42xXexX22xX2fxXc9xX42xX7xX38xX1xX16xX63xX38xXbfxX7xX6dxX2f5xX7xX9xX35fxX7xX6dxX6exX16xX7xX8xX72xX7xXfxX1xX240xX7xX123xXc8xX38xX7xX8xX5bxX7xX3exX16xX2f9xX16xX7xX1xX42fxX38xX11bxX7xX14fxXe9xX7xXfxX1xXe3xXbfxX7xX8xX1xXb4xX7xX8xX5bxX7xX123xX35fxX16xX7xX8xX1xX362xX7xX6dxX334xX7xX2d7xX362xXfxX7xX1xX366xX2exX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xX6dxX39fxX366xX8xX7xX1xX5e6xX7xXfxX6xX366xX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX520xX521xX7xX123xX35fxX7xX520xX53bxX11bxX7xX14fxX1xX4f6xXfxX7xX9xX39fxX366xX38xX3exX7xX123xX16xX4xX2xX4fxX7xX8xX72xX38xX3exX7xX8xX5bxX7xXfxX1xXe3xX7xX101xX510xX7xX3exX16xX309xX5dxX7xXfxX114xX42xX7xX123xX35fxX4fxX7xX1xX16xX2d9xXc9xX7xX28cxX38xX3exXbfxX7xXfxX1xX16xX362xXfxX7xX9xX3eaxX2exX7xXfxX6xX4fxX38xX3exX7xX28cxX38xX3exX7xX4xXe9xX38xX3exX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX149xX4fxX4xX42xX7xX2exX14fxX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX5dxX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xX14fxX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX42xX9xX2xXdxXexX173xX16xX4xXfxX1xX178xX7xX17axX25xX17cxX2exX17exX17fxX7xX1xX2xX16xX3exX1xXfxX178xX7xX1aexX1aexX1b5xX2exX17exX17fxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX78xX16xX11bxX101xX3xX4fxX1xX3xXfxX16xX38xX1xX11bxX123xX38xX78xX38xX2xX173xXbxX78xX25xX1adxX1aexX1afxX78xX25xX18bxX1b3xX4xX1b5xX1b5xX1b5xX1b5xX1afxX18bxX1adxXfxX1adxX18bxX18bxX18bxX9xX1adxX12xX1c4xX18bxX1adxX25xX25xX17axX18bxX1adxX1b5xX18bxX25xX1adxX11bxX1d1xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX2fxX37xX38xX1xX7xX38xX3cxX38xX3exX7xX1xX3xX42xX7xX8xX45xX3xX7xX3xX2exX2exX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xXbxX57xX2exX7xX8xX5bxX7xX5dxX5exXfxX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX6dxX6exX16xX7xX8xX72xX7xX1xX75xX38xXexX7xX78xX22xX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX149xX4fxX4xX42xXexX22xX563x107acxX42xX7xX9xX35fxX7xX38xX1xXc3xX38xX3exX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xX8xX5bxX7xXfxX1xXe3xX7xX2d7xX362xXfxX7xX1xX366xX2exX7xX8xX114xX38xX3exX7xX9xX119xX8xX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX520xX521xXbfxX7xX520xX53bxX11bxX7xX521xX444xX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xXfxX444xX16xX7xX6dxX3xX7xX6dxX39fxX366xX8xX7xX1xX5e6xX7xXfxX6xX366xX7xXf7xXc9xX3xX42xX7xX8xX114xX38xX3exX7xX9xX119xX8xX7xX9xX35fxX7xX1b5xXbfxX7xXfxX6xX4fxX38xX3exX7xX2d7xX1xX16xX7xX123xX2f9xX16xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xX4dxX6xX4fxX7xX9xX63xX38xX7xX6dxX362xX38xX7xX189xX11bxX7xX2a1xX38xX1xX178xX7xX0xX2xX5dxX22xX238xX2exX2exX9xX2xX0xX78xX2xX5dxX22xX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX149xX4fxX4xX42xXexX22xf2a4xX38xX3exX7xX4xXe9xX38xX3exX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xX5dxX5exX8xX7xX6dxX510xX38xX1xX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xX8xX72xX38xX3exX7xXfxX3eaxX38xX7xX4xXe9xX38xX3exX7xX238xX4dxX620xX7xX5dxX2f9xX16xX7xX6dxXe3xX7xX8xXc9xX38xX3exX7xX8xX4f6xX2exX7xXfxX1xXaexX38xX3exX7xXfxX16xX38xX7xXfxea16xX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xX3exX5bxX8xX7xX6xX334xX38xX3exX11bxX7xXa6xX16xX2d9xX38xX7xX8xX5bxX7xX295xX16xX9xX5dxX16xX8xX7xX4dxX6xX4fxX7xX9xX35fxX7xX28cxX38xX3exX7xX4xXe9xX38xX3exX7xX101xX63xX38xX7xXfxX1xX28cxX7xX1aexX7xX4xXc9xX42xX7xX38xX1xX4f6xXfxX7xX1xX5e6xX7xXfxX6xX366xX7xXf7xXc9xX3xX42xX7xX2exX1xX16xX5dxX7xX8xX114xX38xX3exX7xX9xX119xX8xX7xX101xX102xX38xX3exX7xX38xX1xX16xX109xXc9xX7xX8xX3xX5dxX2xX6xX3xX7xX38xX1xX6exX7xX238xX4dxX620xX7xX5dxX2f9xX16xX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX4xX16xX123xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX4fxX38xX3exX22xX2fxX16xX38xX7xX9xX16xX63xX38xX7xXf7xXc9xX3xX38xX178xX0xX78xXbxXfxX6xX4fxX38xX3exX22xX0xXc9xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xXc9xX5dxX101xX12xX3xX38xX4xX12xXbxX3xX2exX4fxXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXex10dd3xX16xX37cxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xX59fxX7xX8xX37cxX8xX7xXfxX1xX510xX7xXfxX6xX39fxX6exX38xX3exX7xX3exX68bxX38xX7xX2aexX16xX2d9xXfxX7xX3e5xX3xX5dxXexX7xX1xX6xX2xee7exXdxXexX78xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX101xX16xX12xXbxX4fxX78xX3exX16xX3xX12xX16xX2exX1xX4fxX38xX2xX12xX25xX25xX12xX4fxX12xX8xX3xX8xX12xXfxX1xX16xX12xXfxX6xXc9xX4fxX38xX3exX12xX3exX3xX38xX12xX123xX16xX2xXfxX12xX38xX3xX5dxX78xX25xX1afxX1adxX18bxX17axX1adxX11bxX1xXfxX5dxXexX22xX0xX16xX5dxX3exX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX5dxX2xX4xX16xX3xX78xX25xX1b5xX18bxX78xX38xX2xX173xXbxX78xX25xX1adxX1aexX17axX78xX25xX18bxX1b3xX4xX17cxX1b5xX1aexX18bxX18bxX189xX17cxXfxX189xX1adxX1adxX1b3xX9xX1aexX12xX16xX2exX1xX4fxX38xX2xX12xX25xX25xX12xX25xX12xX2exX6xX101xX2exX12xXbxX3xX1xX11bxX2exX38xX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX2fxX37xX38xX1xX7xX38xX3cxX38xX3exX7xX1xX3xX42xX7xX8xX45xX3xX7xX3xX2exX2exX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xXbxX57xX2exX7xX8xX5bxX7xX5dxX5exXfxX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX6dxX6exX16xX7xX8xX72xX7xX1xX75xX38xXexX7xX78xX22xX0xX78xX3xX22xX0xX4xX16xX123xX22xX0xXbxXfxX6xX4fxX38xX3exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXb70xX16xX37cxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xX59fxX7xX8xX37cxX8xX7xXfxX1xX510xX7xXfxX6xX39fxX6exX38xX3exX7xX3exX68bxX38xX7xX2aexX16xX2d9xXfxX7xX3e5xX3xX5dxXexX7xX1xX6xX2xXba0xXdxXexX78xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX101xX16xX12xXbxX4fxX78xX3exX16xX3xX12xX16xX2exX1xX4fxX38xX2xX12xX25xX25xX12xX4fxX12xX8xX3xX8xX12xXfxX1xX16xX12xXfxX6xXc9xX4fxX38xX3exX12xX3exX3xX38xX12xX123xX16xX2xXfxX12xX38xX3xX5dxX78xX25xX1afxX1adxX18bxX17axX1adxX11bxX1xXfxX5dxXexX22xXb70xX16xX37cxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xX59fxX7xX8xX37cxX8xX7xXfxX1xX510xX7xXfxX6xX39fxX6exX38xX3exX7xX3exX68bxX38xX7xX2aexX16xX2d9xXfxX7xX3e5xX3xX5dxX0xX78xX3xX22xX0xX78xXbxXfxX6xX4fxX38xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX149xX3xX7xX5dxXc8xXc9xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xX6dxX39fxX366xX8xX7xX101xX37cxX38xX7xX59fxX7xX238xX2exX2exX9xX2xX7xX521xXfxX4fxX6xX2xX7xX521xX16xX38xX3exX3xX2exX4fxX6xX2xXbfxX7xXa6xX4fxX38xX3exX7xXacxX4fxX38xX3exXbfxX7xX2fxX6xXc9xX38xX3exX7x109acxXc9xX444xX8xX7xXfxXa8bxX7xX1b5xX18bxX78xX1adxX7xX123xX2f9xX16xX7xX3exX16xX37cxX7xXfxX1xX4f6xX2exX7xX1xX75xX38xX7xX4xX2d5xX7xX2d7xX16xX362xX38xX7xX8xX45xX3xX7xX1xX35fxX38xX3exX7xX8xX1xX37xX38xX1xX7xX1xX2f5xX38xX3exX7xX59fxX7xX2aexX16xX2d9xXfxX7xX38xX3xX5dxX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX78xX4xX16xX123xX22xX0xX78xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX14fxX5bxX7xXfxX1xXe3xX7xX6dx7f25xX16xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX8xX72xX7x11c97xX9xX63xX38xX7xX6dxX6exX16xe864xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xXbfxX7xX25xX25xX7xX4dxX6xX4fxXbfxX7xX25xX25xX7xX4dxX6xX4fxX7xX333xX3xX17exX7xXfxX42fxX16xX7xX2aexX16xX2d9xXfxX7xX3e5xX3xX5dxXexX7xX1xX6xX2xXba0xXdxXexX78xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX101xX16xX12xXbxX4fxX78xX8xX4fxX12xXfxX1xX2xX12xX4xX4fxX16xX12xX16xX2exX1xX4fxX38xX2xX12xX8xXc9xX12xX9xX2xX38xX12xX4xX4fxX16xX12xX16xX2exX1xX4fxX38xX2xX12xX25xX25xX12xX25xX25xX12xX2exX6xX4fxX12xX25xX25xX12xX2exX6xX4fxX12xX5dxX3xX17exX12xXfxX3xX16xX12xX123xX16xX2xXfxX12xX38xX3xX5dxX78xX25xX1afxX1b3xX1adxX1b3xX1aexX11bxX1xXfxX5dxXexX22xX0xX16xX5dxX3exX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX5dxX2xX4xX16xX3xX78xX25xX1b5xX18bxX78xX38xX2xX173xXbxX78xX25xX1adxX1aexX17axX78xX25xX18bxX17cxX4xX189xX18bxX1adxX17cxX18bxX18bxX1b3xXfxX25xX17axX17cxX25xX9xX1aexX12xX3xX2exX2exX9xX2xX12xX1xXfxX1c4xX2xX11bxX2exX38xX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX2fxX37xX38xX1xX7xX38xX3cxX38xX3exX7xX1xX3xX42xX7xX8xX45xX3xX7xX3xX2exX2exX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xXbxX57xX2exX7xX8xX5bxX7xX5dxX5exXfxX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX6dxX6exX16xX7xX8xX72xX7xX1xX75xX38xXexX7xX78xX22xX0xX78xX3xX22xX0xX4xX16xX123xX22xX0xXbxXfxX6xX4fxX38xX3exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX14fxX5bxX7xXfxX1xXe3xX7xX6dxXe07xX16xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX8xX72xX7xXe14xX9xX63xX38xX7xX6dxX6exX16xXe1cxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xXbfxX7xX25xX25xX7xX4dxX6xX4fxXbfxX7xX25xX25xX7xX4dxX6xX4fxX7xX333xX3xX17exX7xXfxX42fxX16xX7xX2aexX16xX2d9xXfxX7xX3e5xX3xX5dxXexX7xX1xX6xX2xXba0xXdxXexX78xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX101xX16xX12xXbxX4fxX78xX8xX4fxX12xXfxX1xX2xX12xX4xX4fxX16xX12xX16xX2exX1xX4fxX38xX2xX12xX8xXc9xX12xX9xX2xX38xX12xX4xX4fxX16xX12xX16xX2exX1xX4fxX38xX2xX12xX25xX25xX12xX25xX25xX12xX2exX6xX4fxX12xX25xX25xX12xX2exX6xX4fxX12xX5dxX3xX17exX12xXfxX3xX16xX12xX123xX16xX2xXfxX12xX38xX3xX5dxX78xX25xX1afxX1b3xX1adxX1b3xX1aexX11bxX1xXfxX5dxXexX22xX14fxX5bxX7xXfxX1xXe3xX7xX6dxXe07xX16xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX8xX72xX7xXe14xX9xX63xX38xX7xX6dxX6exX16xXe1cxX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xXbfxX7xX25xX25xX7xX4dxX6xX4fxXbfxX7xX25xX25xX7xX4dxX6xX4fxX7xX333xX3xX17exX7xXfxX42fxX16xX7xX2aexX16xX2d9xXfxX7xX3e5xX3xX5dxX0xX78xX3xX22xX0xX78xXbxXfxX6xX4fxX38xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX238xX2exX2exX9xX2xX7xX1xX16xX2d9xX38xX7xXfxX6xX16xXe3xX38xX7xX2d7xX1xX3xX16xX7xX8xX1xX39fxX75xX38xX3exX7xXfxX6xX240xX38xX1xX7xX8xX1xX4fxX7xX6dxXe07xX16xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX8xX72xX7xX9xX63xX38xX7xX8xX37cxX8xX7xX4xffd3xX38xX3exX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX1b5xX18bxX25xX1adxX7xX5dxX2f9xX16xX7xX38xX1xX39fxX38xX3exX7xX8xX1xX37xX38xX1xX7xXbxX37cxX8xX1xX7xX38xX35fxX42xX7xX9xX42fxX16xX7xX2d7xX1xXaexX38xX3exX7xX1xX5e6xX7xXfxX6xX366xX7xXfxX1xX510xX7xXfxX6xX39fxX6exX38xX3exX7xX2aexX16xX2d9xXfxX7xX3e5xX3xX5dxX11bxX7xX2fxXc9xX42xX7xX38xX1xX16xX63xX38xXbfxX7xX38xX362xXc9xX7xXf7xXc9xX3xX38xX7xXfxX976xX5dxX7xX101xX42fxX38xX7xX123xXc8xX38xX7xX8xX5bxX7xXfxX1xXe3xX7xXfxX1xX2d5xX8xX7xX1xX16xX2d9xX38xX7xX123xX16xX2d9xX8xX7xX6dxXe07xX16xX7xX5dxX37cxX42xX7xX5dxX2f9xX16xX7xX4xX246xX7xX4xX35fxX38xX3exX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX78xX4xX16xX123xX22xX0xX78xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX189xXbxXbfxX7xX16xX4dxX3xX4xX7xX6dxX6exX16xX7xX6dxX68bxXc9xX7xX6dxX39fxX366xX8xX7xX238xX2exX2exX9xX2xX7xX8xX3eaxX2exX7xX38xX1xX3eaxXfxX7xX2exX1xX68bxX38xX7xX5dxX109xX5dxXexX7xX1xX6xX2xXba0xXdxXexX78xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX101xX16xX12xXbxX4fxX78xX16xX2exX1xX4fxX38xX2xX12xX189xXbxX12xX16xX2exX3xX4xX12xX4xX4fxX16xX12xX4xX3xXc9xX12xX4xXc9xX4fxX8xX12xX3xX2exX2exX9xX2xX12xX8xX3xX2exX12xX38xX1xX3xXfxX12xX2exX1xX3xX38xX12xX5dxX2xX5dxX78xX25xX1afxX17axX1aexX1afxX17cxX11bxX1xXfxX5dxXexX22xX0xX16xX5dxX3exX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX5dxX2xX4xX16xX3xX78xX25xX1b5xX18bxX78xX38xX2xX173xXbxX78xX25xX1adxX1b5xX1adxX78xX25xX18bxX17axX4xX1b5xX25xX17axX189xX25xX189xX17cxXfxX1b5xX1afxX17axX1adxX9xX25xX11bxX2exX38xX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX2fxX37xX38xX1xX7xX38xX3cxX38xX3exX7xX1xX3xX42xX7xX8xX45xX3xX7xX3xX2exX2exX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX25xX25xX7xXbxX57xX2exX7xX8xX5bxX7xX5dxX5exXfxX7xXfxX6xX63xX38xX7xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX6dxX6exX16xX7xX8xX72xX7xX1xX75xX38xXexX7xX78xX22xX0xX78xX3xX22xX0xX4xX16xX123xX22xX0xXbxXfxX6xX4fxX38xX3exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX189xXbxXbfxX7xX16xX4dxX3xX4xX7xX6dxX6exX16xX7xX6dxX68bxXc9xX7xX6dxX39fxX366xX8xX7xX238xX2exX2exX9xX2xX7xX8xX3eaxX2exX7xX38xX1xX3eaxXfxX7xX2exX1xX68bxX38xX7xX5dxX109xX5dxXexX7xX1xX6xX2xXba0xXdxXexX78xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX101xX16xX12xXbxX4fxX78xX16xX2exX1xX4fxX38xX2xX12xX189xXbxX12xX16xX2exX3xX4xX12xX4xX4fxX16xX12xX4xX3xXc9xX12xX4xXc9xX4fxX8xX12xX3xX2exX2exX9xX2xX12xX8xX3xX2exX12xX38xX1xX3xXfxX12xX2exX1xX3xX38xX12xX5dxX2xX5dxX78xX25xX1afxX17axX1aexX1afxX17cxX11bxX1xXfxX5dxXexX22xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX189xXbxXbfxX7xX16xX4dxX3xX4xX7xX6dxX6exX16xX7xX6dxX68bxXc9xX7xX6dxX39fxX366xX8xX7xX238xX2exX2exX9xX2xX7xX8xX3eaxX2exX7xX38xX1xX3eaxXfxX7xX2exX1xX68bxX38xX7xX5dxX109xX5dxX0xX78xX3xX22xX0xX78xXbxXfxX6xX4fxX38xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX16xX4dxX1xX4fxX38xX2xX7xX17cxXbfxX7xX189xXbxX7xX1xX3xX42xX7xX16xX4dxX3xX4xX7xX1b5xXbfxX1aexXbfxX189xX7xX101xX4f6xXfxX7xX38xX3exX6exX7xX8xX5bxX7xX101xX309xX38xX7xX8xX3eaxX2exX7xX38xX1xX3eaxXfxX7xX2exX1xX68bxX38xX7xX5dxX109xX5dxX7xXbxX3xXc9xX7xX2d7xX1xX16xX7xX6dxX2f5xX7xX101xX510xX7xX238xX2exX2exX9xX2xX7xX2d7xX1xX3xX16xX7xXfxXe6xX7xX123xX35fxX7xX4xXa8bxX38xX3exX7xX38xX976xX38xX3exX7xX8xX4f6xX2exX7xX16xX66exX521xX7xXfxXa8bxX7xX38xX1xX16xX109xXc9xX7xX38xX3cxX5dxX11bxX0xX78xX2exX22xX0xX78xX4xX16xX123xX22xX0xX78xX9xX16xX22xX0xX78xXc9xX9xX22xX0xX4xX16xX123xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX78xX4xX16xX123xX22xX0xX78xX4xX16xX123xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX521xX4fxXc9xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX4fxX7x10794xX16xX38xX3exX0xX78xX2exX22xX0xX78xX4xX16xX123xX22xX0xX78xXbxX2xX8xXfxX16xX4fxX38xX22