Thạch Mỹ huy động 2.700 ngày công xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, xã Thạch Mỹ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã huy động được gần 2.700 lượt người ra quân xây dựng NTM...
af2ax137bbxb852xf6efx13f31xeee6xf36fxec43xd56exX7x12fabx14b92xf913xe567x11669x115baxX5xded8xXaxb0f5xXcxX1xf015xX4xX1xX3x1166ex13780xX3xX1x11d7bx11898xX3xbfcbx10421x101b6x106acxX3xc1d6xfb65xbb1fx14514xX28xX3xX22xX23xd865xX1exX3xX4x14288xX22xX23xX3xb28axf877xX1exX3xaff3x1066dxX22xX23xX3xX22xX31xX22xX23xX3xXexX1xX31xX22xX3xbee0xb779xXdxX0x12bd2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee50xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX1x14f31xXdxX3xX23xXdxX6xX22xX3xd67exX1dxX6xf70dxX3xX35x10109xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xbc66xdc77xX21xX4xX3xX5bxX2dxX6exX3xX5bxX2dxX3xXcxbe73xX22xX1xe80bxX3xX20xX71xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX20xd631xf52fxX4xX3xX23x12ef7xX22xX3xX25xX26xX27xX28xX28xX3xX5xX9bxX9cxXexX3xX22xX23xX9bxX63xXdxX3xd353xX6xX3xX6bxX1dxX36xX22xX3xX35xX36xX1exX3xX39xX3axX22xX23xX3x1377dxXcxX19xX26xX26xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1532cx10419xX39xX1exX3xXbxf7daxX10xX22xXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX35xXexeab1xX6xX5xXdxX23xX22x12090xX3xX4xX10xX22xXexX10xXb4x12a17xXaxX12xX0xXdxX48xX23xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf9xX4cxX4cxXdxX26xb458xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX22xX1xX26xd1cfxX22xX4cxX22xX10x108f0xX7xX4cxX2x135c5xX2xe40dxX4cxX27xb072xX39xX2xX2xX2xfc8exX27xc1abxX28xXex138b2xX28xX139xX25xX5xX28xX26x12675xXbxX23xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX126xXdxX39xXexX1xXf9xX12fxX2xX139xXbxX35xX101xX1xX10xXdxX23xX1xXexXf9xX134xX2xX28xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX4xX1xX3xX48xX1exX3xX1xX1dxX1exX3xX39xXdbxX22xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX28xX3xX22xX23xX6xX1exX3xX4xXdbxX22xX23xX3xX35xX6xX1exX3xX39xX1dxX22xX23xX3xX22xXdbxX22xX23xX3xXexX1xXdbxX22xX3xX48xXdbxXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe0xX10xX22xXexX10xXb4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxXdbxX22xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX35xXexXf3xX6xX5xXdxX23xX22xXf9xX3xX4xX10xX22xXexX10xXb4xX101xXaxX12xXc5xX23xX9bxX63xXdxX3xX39xX36xX22xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXb4xX6xX3xX6bxX1dxX36xX22xX3xX4xe034xXdxX3xXexX15xXdbxX3xX121xX9bxX63xX22xX3xXexX15xXbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXdbxX39xX1exX3xXbxXe0xX10xX22xXexX10xXb4xXaxX12xX0xXdxX48xX23xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf9xX4cxX4cxXdxX26xX117xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX22xX1xX26xX121xX22xX4cxX22xX10xX126xX7xX4cxX2xX12axX2xX12cxX4cxX27xX12fxX39xX2xX2xX2xX134xX27xX136xX28xXexX25xX136xX2xX12cxX5xX2xX26xX140xXbxX23xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX126xXdxX39xXexX1xXf9xX12fxX2xX139xXbxX35xX101xX1xX10xXdxX23xX1xXexXf9xX134xX2xX28xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX4xX1xX3xX48xX1exX3xX1xX1dxX1exX3xX39xXdbxX22xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX28xX3xX22xX23xX6xX1exX3xX4xXdbxX22xX23xX3xX35xX6xX1exX3xX39xX1dxX22xX23xX3xX22xXdbxX22xX23xX3xXexX1xXdbxX22xX3xX48xXdbxXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe0xX10xX22xXexX10xXb4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxXdbxX22xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX35xXexXf3xX6xX5xXdxX23xX22xXf9xX3xX4xX10xX22xXexX10xXb4xX101xXaxX12xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXbxX1xX9bxf9dfxX22xX23xX3xXexXdx144dbxX22xX3xXexX1xX6xX48xX3xX23xXdxX6xX3xX20xX2dxXdbxX3xX48xX9bxX326xX22xX23xX6exX3xX23xXdxX207xXdxX3xXbxX1xc6dbxX22xX23xX3xX48x13911xXexX3xX117x1426axX22xX23xX26xX26xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXdbxX39xX1exX3xXbxXe0xX10xX22xXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX35xXexXf3xX6xX5xXdxX23xX22xXf9xX3xX4xX10xX22xXexX10xXb4xX101xXaxX12xX0xXdxX48xX23xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf9xX4cxX4cxXdxX26xX117xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX22xX1xX26xX121xX22xX4cxX22xX10xX126xX7xX4cxX2xX12axX2xX12cxX4cxX27xX12fxX39xX2xX2xX2xX134xX27xX136xX28xXexX12cxX28xX25xX12fxX5xX25xX26xX140xXbxX23xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX126xXdxX39xXexX1xXf9xX12fxX2xX139xXbxX35xX101xX1xX10xXdxX23xX1xXexXf9xX134xX2xX28xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX4xX1xX3xX48xX1exX3xX1xX1dxX1exX3xX39xXdbxX22xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX28xX3xX22xX23xX6xX1exX3xX4xXdbxX22xX23xX3xX35xX6xX1exX3xX39xX1dxX22xX23xX3xX22xXdbxX22xX23xX3xXexX1xXdbxX22xX3xX48xXdbxXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe0xX10xX22xXexX10xXb4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxXdbxX22xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX35xXexXf3xX6xX5xXdxX23xX22xXf9xX3xX4xX10xX22xXexX10xXb4xX101xXaxX12xd3a5xXdxX207xXdxX3xXex12534xX6xX3xX1xX2dxX22xX1xX3xX5xX6xX22xX23xX3xX23xXdxX6xXdbxX3xXexX1xX31xX22xX23xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXdbxX39xX1exX3xXbxXe0xX10xX22xXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX35xXexXf3xX6xX5xXdxX23xX22xXf9xX3xX4xX10xX22xXexX10xXb4xX101xXaxX12xX0xXdxX48xX23xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf9xX4cxX4cxXdxX26xX117xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX22xX1xX26xX121xX22xX4cxX22xX10xX126xX7xX4cxX2xX12axX2xX12cxX4cxX27xX12fxX39xX2xX2xX2xX134xX27xX136xX28xXexX134xX139xX12fxX134xX5xX136xX26xX140xXbxX23xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX126xXdxX39xXexX1xXf9xX12fxX2xX139xXbxX35xX101xX1xX10xXdxX23xX1xXexXf9xX134xX2xX28xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX4xX1xX3xX48xX1exX3xX1xX1dxX1exX3xX39xXdbxX22xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX28xX3xX22xX23xX6xX1exX3xX4xXdbxX22xX23xX3xX35xX6xX1exX3xX39xX1dxX22xX23xX3xX22xXdbxX22xX23xX3xXexX1xXdbxX22xX3xX48xXdbxXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe0xX10xX22xXexX10xXb4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxXdbxX22xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX35xXexXf3xX6xX5xXdxX23xX22xXf9xX3xX4xX10xX22xXexX10xXb4xX101xXaxX12xXexXb4x1355axX22xX23xX3xX1xX2dxX22xX23xX3xXb4xX6xXdbxX3xX35xX6xX22xX1xX6exX3xX35xX36xX1exX3xX117xX5b8xX22xX3xXexXb4xX5b8xX22xX23xX3xX4xX36xX1exX3xX35xX6xX22xX1xX26xX26xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXdbxX39xX1exXaxX12x1067fxe110xXexX3xX6bxX1dxX207xX6exX3xX7xX6xX1dxX3xX1xX326xX22xX3xX48xX21xXexX3xXexX1x13a66xX22xX23xX3xXb4xX6xX3xX6bxX1dxX36xX22xX6exX3xXexXdbxX2dxX22xX3xX35xX71xX3xX20xX71xX3xXexXb4xX5b8xX22xX23xX3xX48xX49xXdxX3xX25xX26xX139xX28xX28xX48xX3xX1xX2dxX22xX23xX3xXb4xX2dxXdbxX3xX35xX6xX22xX1xX101xX3xX35xX36xX1exX3xX48xX49xXdxX3xX2xX26xX28xX28xX28xX3xX117xX5b8xX22xX3xXexXb4xX5b8xX22xX23xX3xX35xX36xX1exX3xX35xX6xX22xX1xX101xX3xX4xX207xXdxX3xXexX15xXdbxX3xX136xX12fxX3xX121xX9bxX63xX22xX3xXexX15xXbxX101xX3xX35xX36xX1exX3xX39xX3axX22xX23xX3xX2xX25xX3xX121xX9bxX63xX22xX3xX48xdff9xX1dxX3xX121xX2dxX3xX139xX28xX28xX48xX3xXb4xX71xX22xX1xX3xXexX1xXdbxX610xXexX3xX22xX9bxX49xX4xX101xX3xX23xXdxX207xXdxX3xXexX47fxX6xX3xX134xedb7xX48xX3xX1xX2dxX22xX1xX3xX5xX6xX22xX23xX3xX23xXdxX6xXdbxX3xXexX1xX31xX22xX23xX101xX3xX5xX2dxX48xX3xX25xX28xX28xX48xX3xX20xX9bxX63xX22xX23xX3xXexXb4x12008xX4xX3xXexX1xX31xX22xX101xX3xX23xXdxX207xXdxX3xXbxX1xX34axX22xX23xX3xXexX1dxX1exX5faxX22xX3xX48xX9bxX326xX22xX23xX3xf6ccxX15xXdxX3xf688x10c06xX22xX26xX26xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxXdbxX39xX1exXaxX12xXcxXb4xXdbxX22xX23xX3xX20xX9cxXexX3xX4xX6xXdbxX3xX20xXdxc938xX48xX3xX22xX2dxX1exX6exX3xX2xX139xX3xX1xX21xX3xX1xXdxX5faxX22xX3xXexXb4xX706xX22xX3xX25xX28xX28xX48xX25xX3xX20xeebbxXexX3xX121xX2dxX3xX22xX1xXdx146cfxX1dxX3xX4xX31xX22xX23xX3xXexXb4xc26exX22xX1xX6exX3xX4xX36xX1exX3xX35xX6xX22xX1xX3xX4xX610xX4xX3xX5xXdbxX15xXdxX26xX26xX26xX3xX701xX207xX22xX23xX3xX117xX21xX6exX3xX4xX1xb8ecxX22xX1xX3xX6bxX1dxX1exX758xX22xX3xX121xX2dxX3xX22xX23xX9bxX63xXdxX3xX39xX36xX22xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX20xX6xX22xX23xX3xX22x114cexX3xX5xX3axX4xX6exX3xXbxX1xX74fxX22xX3xX20xX74fxX1dxX3xX121xX758xX3xX20xX787xX4xX1xX3xXc5xXcxX19xX3xXexXb4xXdbxX22xX23xX3xX22x12768xX48xX3xX25xX28xX2xX12axX26xX0xX4cxXbxX12xX0xX39xXdxX121xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xXb4xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX12xX0xX7xXexXb4xXdbxX22xX23xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX706xX22xX3xX6bxX1dxX6xX22xXf9xX0xX4cxX7xXexXb4xXdbxX22xX23xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf3xXdbxX22xX5xX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexXb4xXdbxX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5f9xX1xX31xX22xX23xX3xX22xX23xX1x14f90xX3xX5xf830xX6exX3xXe0xX31xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX5bxX2dxX3xX23xXdx1102exXbxX3xX39xX36xX22xX3xX35xX36xX1exX3xX39xX3axX22xX23xX3xX22xX31xX22xX23xX3xXexX1xX31xX22xX3xX48xX49xXdxXaxX3xX1xXb4xX10x13084xX9xXaxX4cxX5xX1dxX4xXf3xX5xX1dxXdbxX22xX23xXf3xX121xX1dxXf3xXexXb4xX6xX22xX23xX4cxX6b7xX1xXdbxX22xX23xXf3xX22xX23xX1xXdxXf3xX5xX10xXf3xX4xXdbxX22xX23xXf3xX6xX22xXf3xXexX1xX6xX4xX1xXf3xX1xX6xXf3xX23xXdxX1dxXbxXf3xX39xX6xX22xXf3xX35xX6xX1exXf3xX39xX1dxX22xX23xXf3xX22xXdbxX22xX23xXf3xXexX1xXdbxX22xXf3xX48xXdbxXdxX4cxX2xX139xX136xX12fxX28xX27xX26xX1xXexX48xXaxX12xX5f9xX1xX31xX22xX23xX3xX22xX23xX1xX847xX3xX5xX84axX6exX3xXe0xX31xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX5bxX2dxX3xX23xXdxX860xXbxX3xX39xX36xX22xX3xX35xX36xX1exX3xX39xX3axX22xX23xX3xX22xX31xX22xX23xX3xXexX1xX31xX22xX3xX48xX49xXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXb4xXdbxX22xX23xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexXb4xXdbxX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX479xXa0xX22xX3xX25xX26xX27xX28xX28xX3xX5xX9bxX9cxXexX3xX20xXdbxX2dxX22xX3xX121xXdxX706xX22xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxX706xX22xX3xX5bxX2dxX3xXcxX89xX22xX1xX3xXb4xX6xX3xX6bxX1dxX36xX22xX3xX121xX32cxX3xX7xXdxX22xX1xX3xX117xX71xXdxX3xX117xXdxX730xX22xXaxX3xX1xXb4xX10xX882xX9xXaxX4cxX39xXdbxX6xX22xXf3xXexX1xX10xX4cxX23xX6xX22xXf3xX25xXf3xX27xX28xX28xXf3xX5xX1dxXdbxXexXf3xX39xXdbxX6xX22xXf3xX121xXdxX10xX22xXf3xXexX1xX6xX22xX1xXf3xX22xXdxX10xX22xXf3xX1xX6xXf3xXexXdxX22xX1xXf3xXb4xX6xXf3xX6bxX1dxX6xX22xXf3xX121xX10xXf3xX7xXdxX22xX1xXf3xX117xX6xXdxXf3xX117xXdxX10xX22xX4cxX2xX139xX136xX2xX12cxX28xX26xX1xXexX48xXaxX12xX479xXa0xX22xX3xX25xX26xX27xX28xX28xX3xX5xX9bxX9cxXexX3xX20xXdbxX2dxX22xX3xX121xXdxX706xX22xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxX706xX22xX3xX5bxX2dxX3xXcxX89xX22xX1xX3xXb4xX6xX3xX6bxX1dxX36xX22xX3xX121xX32cxX3xX7xXdxX22xX1xX3xX117xX71xXdxX3xX117xXdxX730xX22xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXb4xXdbxX22xX23xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX1dxX5xX12xX0xX39xXdxX121xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb4xXaxX12xX0xX4cxX39xXdxX121xX12xX0xX4cxX39xXdxX121xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b9axX1dxXexX1xXdbxXb4xXaxX12xXcxXb4xcdfdxX22xX23xX3xXcxX1dxX32cxX0xX4cxXbxX12
Trọng Tuệ