Những vũ khí Trung Quốc lần đầu công khai tại duyệt binh 70 năm
Tên lửa DF-41, DF-100, JL-2, tàu ngầm không người lái và đầu đạn siêu vượt thanh DF-17 là những vũ khí mới lần đầu được công khai trước công chúng tại duyệt binh 70 năm Quốc khánh.
c74axfe8dxddcexf348xfb9dx124e0x13982x1187axd7bcxX7x14dc5x14303x15c68xefb9xf18dx113bfxX5xe26fxXax12b9cxe2d2xX1xed48x10126x152dexX3xe0f9xdb10xX3xeeb0xX1x16c6dxX3xXcx119b5xedb3xX16xX17xX3xd74bxX22x16d29xX4xX3xX5xfe41xX16xX3x15955xX2cxX22xX3xX4x10ec2xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXex15059xXdxX3x1491exX22xdc73x14a2bxXexX3x12e58xXdxX16xX1xX3xfaeex147eexX3xX16x14269x15300xX0xfc11xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a07xX10xX6xX41xXaxX12xXcx14034xX16xX3xX5x15491xX6xX3xef98x12f79xec26x164bdxX2x1531bxX3xX70xX71xX72xX2xX4dxX4dxX75xX3x10718xd86bxX72x15cd1xX75xX3xXexffeaxX22xX3xX16xX17xX2cxX51xX3xX1cxX1xX34xX16xX17xX3xX16xX17x11a6axe957xXdxX3xX5x13acexXdxX3xX19xX86xX3xX2fxX2cxX22xX3xX2fxX3exX16xX3xX7xXdxX69xX22xX3xX19xX96x14a92xXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX70xX71xX72xX2xX4cxX3xX5xX86xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX51x1598axXdxX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX21xX96xXd0xX4xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX4xX1x14d07xX16xX17xX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX1cxX1xX9bxX16xX1xff7fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx134c2xX10xX16xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX51xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX4xX10xX72x1104dxX47x120eexX10xX4xXexX3xX41xX17xX51xX10xX41xXdxX6xX3xX19xXdxX41xX10xX143xX3xX51xXbxX73xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXax15b82xXdxX41xXexX1x1234cxX3x100c0xX2xX82xXbx164c1x11c88xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX169xX3x16342xX73xX73xXbxX16fxX170xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX6xXbxXbxX7xX53xX143xXbxX10xX16xX53xX51xX10xX41xXdxX6xX53xXexX1xX22xX51xX47xcc47xXbxX9xX16xX10xX164xX7xX53xX2xda9exX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2x14776xX17axX17axX2xX73xXexX4cxX82xX82xX4cxX5x168e9xX72xX1b0xX4dxX16bx1322exX47xX1c0xX73xX4cxX4xX1c0xX6xX16bxX73xX16bxX1a6xX1b0xX1a6xX82xX17axX4dxX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX41xX6xXexX6xX72xXexX43xXbxX10xX9xXaxX19xXdxX41xX10xX143xX53xX51xXbxX73xXaxX3xX41xX6xXexX6xX72xX10xX16xX4xX143xX41xX10xX9xXaxX1b0xX1cxX16bx1587exca2axX1c0xX4xX16fxX2xX7fxX53xd3d7xX62xX80xX6xX17axX7fxX1fex150f8xX71xX41xX1x1186axX19xX20cx156bexXcxX26xX21xd0f8xX82x15757xX17xX26xXcxX145xf55bxX41xX47xX145x11dc5xXdxXexX80xX1bbxX164xX1xX17xX16xX51xX26xX13xX1b0xX222xX213xX43xX21exX16fxX17xXdxX7xX21exX1c0x1639dxX1a6xX239xX43x14cf1xX70xX143xXbxX71x11c2exX47xX4dxX12bxX213xXbxX143xX5xX4cxX71xX70x10019xX22xX62xXdxX53xX4dxX242xX10x15cf0xX17axX210xX53xX2xX16xX20cxX71xX53xX24dxX6xX213xX217xX82xX219xX255xX1fexX73xX71xX7fx12263xX164xX7xX7fxX12bxXbxX4cxX219xX82xX16bxX242xX80xX41xX5xX145xX47xX41xX24dxX222xX255xX145xX13xX219xX20cxX1fexX1fdxXbxX71xX1bbxX4cxX145xf80dxX4dxX10xX5xX255xX210xX1fexX21xX1b0xX16bxX47xX288xX1xX1bbxX12bxX17axX80xX17xX145xXcxX222xX1fexX12bxX1c0xX242xX47xX51xXbxX288xX53xX12bxX13xX242xX217xX17axX70xXaxX3xX41xX6xXexX6xX72xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX143xX41xX43xXaxX12xX0xX7xXexX21xX143xX16xX17xX12xX288xXdxX41xX10xX143xX169xX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX1cxX1xX143xX10xX3xX5xX143xX3exXexX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX51xXd0xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxcbe1xX22xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXexX28xXdxX3xXex13760xX16xX3xXexX21xX143xX16xX17xX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX1cx104ffxX3xX16xXdxX44xX51xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xX3xX269xX22xX28xX4xX3xX1cxX1xX9bxX16xX1xX11bxX3xe637xX340xX43xX3xX5xX86xX3xX2fx16702xX16xX17xX3xXexX1xX9bxXdxX3xX1cxX1xX143xX10xX3xX7x12d50xX4xX3xX51xX3exX16xX1xX3xX269xX22xX340xX16xX3xX7xfa7cxX3xXexX21xX143xX16xX17xX3xX47xX28xXdxX3xX4x1266cxX16xX1xX3xXexX1xX96xf4f9xX16xX17xX3xX4xX1xXdx161cbxX16xX3xX19xXd0xXdxX3xX20cx14c30xX11bxX0xX53xX7xXexX21xX143xX16xX17xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX143xX41xX43xXaxX12xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX1cxX1xX143xX10xX3xX5xX143xX3exXexX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX51xXd0xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX331xX22xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXexX28xXdxX3xXexX340xX16xX3xXexX21xX143xX16xX17xX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX1cxX355xX3xX16xXdxX44xX51xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xX3xX269xX22xX28xX4xX3xX1cxX1xX9bxX16xX1xX11bxX3xX36fxX340xX43xX3xX5xX86xX3xX2fxX377xX16xX17xX3xXexX1xX9bxXdxX3xX1cxX1xX143xX10xX3xX7xX386xX4xX3xX51xX3exX16xX1xX3xX269xX22xX340xX16xX3xX7xX394xX3xXexX21xX143xX16xX17xX3xX47xX28xXdxX3xX4xX3a1xX16xX1xX3xXexX1xX96xX3a8xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX3afxX16xX3xX19xXd0xXdxX3xX20cxX3b7xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX1bbxX73xX1b0xX82xX5xX2xX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xXcxX69xX16xX3xX5xX6dxX6xX3xX2fxX3exX16xX3xX2fxX3exX143xX3xX5xXdxX69xX16xX3xX5x1158exX4xX3xX2fx1657cxX6xX3x14038xX255xX12bxX219xX20cx1353dxX3xX70xX71xX72xX73xX2xX3xX5xX86xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX17xXdxXd0xXdxX3xX269xX22xX6xX16xX3xX7xX9bxXexX3xX4xX1xX97xX3xX2fxXb0xXdxX3xX16xX1xf62dxXexX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX1cxX355xX3xX16xXdxX44xX51xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX1cxX1xX9bxX16xX1xX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX11bxX3xX36fxX340xX43xX3xX5xX86xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xXexXdxX69xX16xX3xX255xX12bxX219xX20cxX3xX1xXdxX44xX16xX3xX2fxX3exXdxX3xX16xX1xX5dexXexX3xX4x11bb4xX6xX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX21xX96xXd0xX4xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX4xX1xXf7xX16xX17xX75xX3xX7xX6xX22xX3xX17xX2cxX16xX3xX82xX4dxX3xX16xX50xX51xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX21xXdxe56exX16xX3xX47xX1exX3xX51x12516xXexX11bxX3xea3bxX16xX1xX169xX3xX12bxX12bxXcxX288xX53xX12bxX13xX13xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX1b0xX4cxX1bbxX82xX5xX82xX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xX70xX71xX72xX73xX2xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX17xXdxXd0xXdxX3xXbxX1xX340xX16xX3xXexX1exX4xX1xX3xX269xX22xX340xX16xX3xX7xX394xX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX2fxX9bxX16xX1xX3xX17xXdxX9bxX3xX5xX86xX3xX255xX12bxX219xX20cxX3xX51xX3exX16xX1xX3xX16xX1xX5dexXexX3xXexX1xX3afxX3xX17xXdxXd0xXdxX11bxX3xX13x106bbxX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX17xXdxXd0xXdxX3xXexX1xXdxX44xX22xX3xX4xX7e9xX3xXexX2cxX51xX3xX47x1391axX16xX3xX1cxX1xX143xX3a1xX16xX17xX3xX2xX1b0xX11bxX4dxX4dxX4dxX3xX1cxX51xX75xX3xX16fxX6xX3xX16xX1xX5dexXexX3xXexX21xX143xX16xX17xX3xX4xX9bxX4xX3xX255xX12bxX219xX20cxX3xXexX21xX69xX16xX3xXexX1xX3afxX3xX17xXdxXd0xXdxX11bxX3xX70xX71xX72xX73xX2xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX5xX803xXbxX3xXexX21xX69xX16xX3xX16fxX10xX3xXbxX1xX7e9xX16xX17xX3xX4xX1xX22xX43xX69xX16xX3xX41xX5a3xX16xX17xX75xX3xXexX96xX3a8xX16xX17xX3xXexX394xX3xX255xX12bxX219xX20cxX3xX21exX222xX72xX82xX73xX3xX210xX6xX21xX7xX3xX4xX63exX6xX3xX13xX17xX6xX11bxX3xX68fxX16xX1xX169xX3xX12bxX12bxXcxX288xX53xX12bxX13xX13xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX82xX1bbxX1b0xX1b0xX5xX17axX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xXcxX69xX16xX3xX5xX6dxX6xX3xX2fxX3exX16xX3xX2fxX3exX143xX3xXbxX1xX7e9xX16xX17xX3xXexea80xX3xXexX86xX22xX3xX16xX17xX2cxX51xX3xX5aaxX222xX80xX219xX20cxX5afxX3xX7fxX80xX72xX82xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX16xe90bxX51xX3xXexX21xX143xX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX11bxX3xX36fxX340xX43xX3xX5xX86xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX1xX63exX3xX5xX394xX4xX3xXexX21xX69xX16xX3xXexX86xX22xX3xX16xX17xX2cxX51xX3xX1xX3exXexX3xX16xX1xX340xX16xX3xX4xX1xXdxX3afxX16xX3xX5xX96xXb0xX4xX3xXcxX43xXbxX10xX72xX4dxX1a6xX73xX3xX5xXd0xXbxX3xX7fxXdxX16xX11bxX3xX7fxX80xX72xX82xX3xX4xX7e9xX3xXexX2cxX51xX3xX47xX803xX16xX3xX1cxX1xX143xX3a1xX16xX17xX3xX4cxX11bxX82xX4dxX4dxX3xX1cxX51xX11bxX3xX68fxX16xX1xX169xX3xXcxX164xXdxXexXexX10xX21xX53xX70xX6xX1c0xX10xX16xX17xX3xX12bxX6xX143xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX2xX17axX73xX4cxX5xX73xX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xX7fxX80xX72xX82xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX17xXdxXd0xXdxX3xXbxX1xX340xX16xX3xXexX1exX4xX1xX3xX269xX22xX340xX16xX3xX7xX394xX3xXbxX1xX96xX3a8xX16xX17xX3xXcxX340xX43xX3xX2fxX9bxX16xX1xX3xX17xXdxX9bxX3xX5xX86xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXexX2cxX51xX3xX1cxX1xX22xX3xX19xX394xX4xX75xX3xX4xX1xX386xX3xX4xX1xX96xX6xX3xXbxX1xX3a1xXdxX3xXexX143xX86xX16xX3xX4xX2cxX22xX11bxX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX2fxX6xX16xX17xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX21xXdxX684xX16xX3xX222xX80xX219xX20cxX3xX7fxX80xX72xX17axX3xX4xX7e9xX3xXexX2cxX51xX3xX47xX803xX16xX3xX16fxX6xX3xX1xX3a8xX16xX3xX2fxX684xX3xX1cxX1xX803xX4xX3xXbxX1xX5a3xX4xX3xX1xX3exX16xX3xX4xX1xX3afxX3xX16xX86xX43xX11bxX3xX68fxX16xX1xX169xX3xX12bxX12bxXcxX288xX53xX12bxX13xX13xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX164xXdxX41xXexX1xX169xX3xX2xX2xX73xX4dxXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX169xX3xX16bxX73xX2xXbxX16fxX170xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX2xX16bxX16bxX1b0xX5xX1b0xX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xX24dxX1xX96xX3a8xX16xX17xX3xXexXdxX44xX16xX3xX47xX6xX43xX3xX7xXdxX69xX22xX3xX19xX96xXb0xXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX70xX71xX72xX2xX4cxX3xX75xX3xX51xX377xXexX3xXexX21xX143xX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX1xXdxX3afxX16xX3xX5xX96xXb0xX4xX3xX4xX63exX6xX3xX219xX803xX4xX3xX239xXdxX16xX1xX3xX16xX1xX9c5xX51xX3xX19xX96xXb0xXexX3xX269xX22xX6xX3xX1xX44xX3xXexX1xX28xX16xX17xX3xX2fxX9bxX16xX1xX3xX4xX1x10d85xX16xX3xX4xX63exX6xX3xX2fxX28xXdxX3xXbxX1xX96xX3a8xX16xX17xX11bxX3xX13xX7e9xX3xX4xX7e9xX3xXexX1xX684xX3xX47xX6xX43xX3xX19xXd0xXdxX3xXexX28xX4xX3xX2fxX377xX3xX17xX5dexXbxX3xX1b0xX3xX5xX2cxX16xX3xX19xX68bxX16xX3xXexX28xX4xX3xX340xX51xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX19xX86xX3xX4xX7e9xX3xX1cxX1xX3a1xX3xX16xX50xX16xX17xX3xX4xX3a8xX3xX2fxX377xX16xX17xX3xX2fxX684xX3xXexX21xX9bxX16xX1xX3xX47xX5a7xX3xX2fxX9bxX16xX1xX3xX4xX1xXdc6xX16xX11bxX3xX68fxX16xX1xX169xX3xX222xX12bxX20cxX24dxX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX41xXexX1xX22xX51xX47xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX164xXdxX41xXexX1xX169xX3xX2xX4dxX82xX73xXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX169xX3xX16bxX1bbxX17axXbxX16fxX170xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX1b0xX1bbxX17axX16bxX5xX16bxX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX143xX3xX70xX394xX3xX9bxX16xX3xXbxX1x14b62xX16xX17xX3xXexX1xX63exX3xXexX69xX16xX3xX5xX6dxX6xX75xX3xX70xX71xX72xX2xX4cxX3xX4xX7e9xX3xXexX1xX684xX3xX51xX6xX16xX17xX3xX2fxX2cxX22xX3xX2fxX3exX16xX3xXexX1xX34xX16xX17xX3xXexX1xX96xX97xX16xX17xX3xX1xX143xXdc6xX4xX3xX1xX3exXexX3xX16xX1xX340xX16xX11bxX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX2fxd1b1xX3xXexX1xX6dxX3xX16xX17xX1xXdxX44xX51xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX44xX3xXbxX1xX96xX3a8xX16xX17xX3xXexXdxX44xX16xX3xX47xX6xX43xX3xX7xXdxX69xX22xX3xX19xX96xXb0xXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX9a8xX3xX16xX50xX51xX3xX82xX4dxX2xX73xX75xX3xX41xX394xX3xX1cxXdxX3afxX16xX3xXexX21xXdxX684xX16xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX1xX143xX3exXexX3xX2fxX377xX16xX17xX3xXexX9a8xX3xX16xX50xX51xX3xX82xX4dxX82xX4dxX11bxX3xX68fxX16xX1xX169xX3xXcxX164xXdxXexXexX10xX21xX53xX70xX6xX1c0xX10xX16xX17xX3xX12bxX6xX143xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX2xX2xX2xX1b0xX5xX4cxX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xX20cxX9bxX43xX3xX47xX6xX43xX3xXexX21xXdxX16xX1xX3xX7xX9bxXexX3xX1cxX1xX34xX16xX17xX3xX16xX17xX96xX97xXdxX3xX5xX9bxXdxX3xX70xX21exX72xX1bbxX11bxX3xX13xX7e9xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xXexX1xXdxX3afxXexX3xX1cxX3afxX3xX2fxX684xX3xXexXdxX3afxXbxX3xX4xX68bxX16xX3xX16xX1xX7e9xX51xX3xXexX9bxX4xX3xX4xX1xXdxX3afxX16xX3xXexX86xX22xX3xX7xX340xX16xX3xX47xX6xX43xX3xX2fxX28xXdxX3xXbxX1xX96xX3a8xX16xX17xX3xX19xX86xX3xX17xX6dxXdxX3xXexX1xX34xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX51xX5a3xX4xX3xXexXdxX69xX22xX3xXexX21x15e41xX3xX5xX3exXdxX3xX4xX9bxX4xX3xX47xX44xX3xXbxX1xX7e9xX16xX17xX3xXexX69xX16xX3xX5xX6dxX6xX11bxX3xXcxX1xX10xX143xX3xX12bxX1xXdxX16xX6xX3xX70xX6xXdxX5xX43xX75xX3xX70xX21exX72xX1bbxX3xX4xX7e9xX3xXexX1xX684xX3xX47xX6xX43xX3xX19xXd0xXdxX3xXexX28xX4xX3xX2fxX377xX3xX17xX2cxX16xX3xX20cxX6xX4xX1xX3xX1b0xX75xX3xX17xX2cxX16xX3xX4xX1xX3exX51xX3xX16xX17xX96x150f5xX16xX17xX3xXexX28xX4xX3xX2fxX377xX3xX4xX63exX6xX3xXbxX1xX96xX3a8xX16xX17xX3xXexXdxX44xX16xX3xX47xX6xX43xX3xX7xXdxX69xX22xX3xX19xX96xXb0xXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX11bxX3xX68fxX16xX1xX169xX3xX12bxX12bxXcxX288xX53xX12bxX13xX13xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX1b0xX4dxX2xX5xX1bbxX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xX70xX21exX72xX1bbxX3xX4xX7e9xX3xXexX1xXdxX3afxXexX3xX1cxX3afxX3xX1cxX1xX1exX3xX2fxX377xX16xX17xX3xX1x1290axX4xX3xXexX96xX3a8xX16xX17xX3xXexX394xX3xX41xX394xX3xX9bxX16xX3xX51xX9bxX43xX3xX47xX6xX43xX3xXexX21xXdxX16xX1xX3xX7xX9bxXexX3xX7xXdxX69xX22xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX1cxX1xX34xX16xX17xX3xX16xX17xX96xX97xXdxX3xX5xX9bxXdxX3xX70xX72xX82xX2xX3xX4xX63exX6xX3xX20cxX3b7xX3xX11bxX3xX70xX72xX82xX2xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX17xXdxXd0xXdxX3xXexX1xXdxX44xX22xX3xX19xX86xX143xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX50xX51xX3xX2xX1a6xX16bxX4dxX11bxX3xX12bxX1xX96xX3a8xX16xX17xX3xXexX21x10347xX16xX1xX3xX47xX5a7xX3xX1xX63exX43xX3xX47x12386xX3xX19xX86xX143xX3xX16xX50xX51xX3xX2xX1a6xX4cxX2xX3xX7xX6xX22xX3xX1cxX1xXdxX3xX73xX3xX51xX9bxX43xX3xX47xX6xX43xX3xX47xX5a7xX3xX51xX5dexXexX3xXexX21xX143xX16xX17xX3xX4xX9bxX4xX3xX16xX1xXdxX44xX51xX3xX19xX5a3xX3xX11daxX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX11bxX3xX68fxX16xX1xX169xX3xXcxX164xXdxXexXexX10xX21xX53xX70xX6xX1c0xX10xX16xX17xX3xX12bxX6xX143xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX4cxX82xX1a6xX82xX5xX1a6xX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xXcxX86xX22xX3xX16xX17xX2cxX51xX3xX1cxX1xX34xX16xX17xX3xX16xX17xX96xX97xXdxX3xX5xX9bxXdxX3xX4xX1xX96xX6xX3xX21x135b9xX3xX2fxX5a7xX16xX1xX3xX41xX6xX16xX1xX11bxX3xX36fxX340xX43xX3xX4xX7e9xX3xXexX1xX684xX3xX5xX86xX3xX51xX377xXexX3xXexX21xX143xX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX86xX22xX3xX16xX17xX2cxX51xX3xX1cxX1xX34xX16xX17xX3xX16xX17xX96xX97xXdxX3xX5xX9bxXdxX3xX2fxX2cxX22xX3xXexXdxX69xX16xX3xX4xX63exX6xX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX11bxX3x11b8fxX5xX143xX47xX6xX5xX3xXcxXdxX51xX10xX7xX3xXexX9a8xX16xX17xX3xX2fxX50xX16xX17xX3xX47xX86xXdxX3xX19xXdxX3afxXexX3xX51xX34xX3xXexX3a1xX3xX16xX7e9xX3xX5xX86xX3xX51xX377xXexX3xXbxX1xX96xX3a8xX16xX17xX3xXexXdxX44xX16xX3xXexX394xX3xX2fxX377xX16xX17xX3xX41xX96xXd0xXdxX3xX16xX96xXd0xX4xX3xX19xX86xX3xX16xX1xXdxX44xX51xX3xX19xX5a3xX3xX4xX63exX6xX3xX16xX7e9xX3xX19xe55dxX16xX3xX4xX1xX96xX6xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX47xXdxX3afxXexX11bxX3xX68fxX16xX1xX169xX3xXcxX164xXdxXexXexX10xX21xX53xX70xX6xX1c0xX10xX16xX17xX3xX12bxX6xX143xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX16bxX1bbxX82xX5xX2xX4dxX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xX20cxX9bxX43xX3xX47xX6xX43xX3xXexX86xX16xX17xX3xX1xX140bxX16xX1xX3xX1cxX1xX34xX16xX17xX3xX16xX17xX96xX97xXdxX3xX5xX9bxXdxX3xX15edxX7fxX72xX2xX11bxX3xXcxX1xX10xX143xX3xX51xX377xXexX3xX7xX28xX3xX16xX17xX22x12559xX16xX3xXexXdxX16xX75xX3xX16xX7e9xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xXexX1xXdxX3afxXexX3xX1cxX3afxX3xX2fxX684xX3xX1xX143xX3exXexX3xX2fxX377xX16xX17xX3xXexX21xX69xX16xX3xXexX86xX22xX3xX7xX340xX16xX3xX47xX6xX43xX3xXexX96xX3a8xX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX63exX6xX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX11bxX3xX15edxX7fxX72xX2xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX4xX1xX143xX3xX5xX86xX3xX4xX7e9xX3xX82xX3xX1cxX1xX143xX6xX16xX17xX3xX47xX143xX51xX3xX11daxX3xXexX21xX143xX16xX17xX3xXexX1xX340xX16xX11bxX3xX68fxX16xX1xX169xX3xXcxX164xXdxXexXexX10xX21xX53xX70xX6xX1c0xX10xX16xX17xX3xX12bxX6xX143xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX1a6xX4dxX1a6xX4dxX5xX2xX2xX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xXcxX69xX16xX3xX5xX6dxX6xX3xX70xX71xX72xX2xX4dxX4dxX11bxX3xX80xX143xX3exXdxX3xXexX69xX16xX3xX5xX6dxX6xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX16xX86xX43xX3xXexX1xX22xX3xX1xXf7xXexX3xX7xX394xX3xX269xX22xX6xX16xX3xXexX340xX51xX3xX4xX63exX6xX3xX17xXdxXd0xXdxX3xXbxX1xX340xX16xX3xXexX1exX4xX1xX3xX269xX22xX340xX16xX3xX7xX394xX11bxX3xX13xX17xX96xX97xXdxX3xXexX6xX3xX19xX164fxX16xX3xX4xX1xX96xX6xX3xXexX1xX684xX3xX16fxX9bxX4xX3xX2fxX5a7xX16xX1xX3xX16xX7e9xX3xXexX1xX22xX377xX4xX3xX5xX143xX3exXdxX3xXexX69xX16xX3xX5xX6dxX6xX3xX1xX86xX16xX1xX3xXexX21xX140bxX16xX1xX3xX1xX6xX43xX3xXexX69xX16xX3xX5xX6dxX6xX3xX2fxX3exX16xX3xX2fxX3exX143xX11bxX3xX68fxX16xX1xX169xX3xXcxX164xXdxXexXexX10xX21xX53xX70xX6xX1c0xX10xX16xX17xX3xX12bxX6xX143xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX21xX17xXdxX16xX169xX3xX82xXbxX16fxX3xX6xX22xXexX143xX170xXaxX12xX0xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX47xX6xX143xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX19xX16xX53xX16xX10xX164xX7xX53xX2xX1a6xX17axX1a6xX53xX2xX4dxX16bxX41xX82xX2xX1b0xX17axX16bxX1b0xX73xXexX82xX82xX1a6xX17axX5xX2xX82xX11bxX145xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX5xX2cxX16xX3xX2fxX2cxX22xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX3exXdxX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX3xX4cxX4dxX3xX16xX50xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX143xX16xXaxX12xXcxX21xX96xXd0xX4xX3xX4xX22xX377xX4xX3xX41xX22xX43xX44xXexX3xX47xXdxX16xX1xX75xX3xX5xX394xX4xX3xX5xX96xXb0xX16xX17xX3xXexX69xX16xX3xX5xX6dxX6xX3xX4xX1xXdxX3afxX16xX3xX5xX96xXb0xX4xX3xXcxX21xX22xX16xX17xX3xX26xX22xX28xX4xX3xX2fxXfd4xX3xX4xX34xX16xX17xX3xX47xX28xX3xX1xX140bxX16xX1xX3xX3a1xX16xX1xX3xXexX1xX6dxX3xX16xX17xX1xXdxX44xX51xX3xX5xX143xX3exXdxX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX51xXd0xXdxX3xXexX96xX3a8xX16xX17xX3xXexX394xX3xX70xX71xX72xX2xX4dxX4dxX11bxX3xX20cxX377xXexX3xX7xX28xX3xX4xX1xX22xX43xX69xX16xX3xX17xXdxX6xX3xX269xX22xX340xX16xX3xX7xX394xX3xX4xX1xX143xX3xX21xX9c5xX16xX17xX3xX70xX71xX72xX2xX4dxX4dxX3xX51xX6xX16xX17xX3xXexX69xX16xX3xX5xX6dxX6xX3xX4xX1xX28xX16xX17xX3xX1xX3exX51xX3xX7xXdxX69xX22xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX62xX70xX72xX2xX3xXexX9a8xX16xX17xX3xX2fxX96xXb0xX4xX3xXexXdxX3afxXexX3xX5xX377xX3xXexX3exXdxX3xXexX21xXdxX684xX16xX3xX5xXfd4xX51xX3xX1xX86xX16xX17xX3xX1cxX1xX34xX16xX17xX3xX269xX22xX28xX4xX3xXexX3afxX3xX12bxX1xX22xX3xX62xX3a1xXdxX3xX82xX4dxX2xX1bbxX11bxX3xX68fxX16xX1xX169xX3xXcxX164xXdxXexXexX10xX21xX53xX70xX6xX1c0xX10xX16xX17xX3xX12bxX6xX143xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX41xX12xX0xX53xXexX21xX12xX0xX53xXexX47xX143xX41xX43xX12xX0xX53xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX222xX143xX22xX21xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX143xX3xX1fdxXdxX16xX17xX11bxX19xX16xX0xX53xXbxX12