Mời thầu Quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Nhe (Vĩnh Lộc, Can Lộc)
Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Can Lộc, UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh mời thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Nhe.
e3bex17768x183cax113bbx169a0x195dfx175eax16f60x11de6xX7x1bd0cx10ed9x19e61x1c357x1c4f8x14c0dxX5x172acxXax17b08xe463x172bexXdxX3xXexX1x1317exfadbxX3xf11exX1ax16a5dx1400fxX3xX5x107c6x17cf8xX3x146e3xXdxX1fxX1xX3x1074fx169cexX6xX1fxX1xX23xX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX1x10069xX4xX3xX4xX1x19240xX3x10631xX1xX10xX3xe7b2x1b4a1x19b5exX1fxX1xX3x15a18x11feexX4xX23xX3x19775xX6xX1fxX3xX49xX4axX4x12462xX0xX7xXexf4e0xX2bxX1fx18763xX12xX0x12956xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14e1axX10xX6xX2axXaxX12x17139xX6xX1fxX3xX4xX1xX1ax1803cx14028xX1fxX3xf642x1056dxXdxX3x17fdax15c90xX3xX1x15da0xX1fxX1xX3x1bef8xX1axX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX1axX84xfbc7xX1fxX3xX4exX6xX1fxX3xX49xX4axX4xX23xX3x1193exX7dxX3fx14edexX3xX1xX1axX84xXa3xX1fxX3xX4exX6xX1fxX3xX49xX4axX4xX23xX3xXex1ab0cxX1fxX1xX3xX77x1447axX3xXcxX45xX1fxX1xX3xX8cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX94xX1axX1exX1fxX3xX5xX22xX23xX3xX25xXdxX1fxX1xX3xX2axX2bxX6xX1fxX1xX23xX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxX3xX3fxX1xX10x1441bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX2xXffxX3xX7dxf24fxX1fxX3xX8cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1ax13f5fxX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX7dxX6xX1fxX3xX4xX1xX1axX84xX85xX1fxX3xX88xX89xXdxX3xX8cxX8dxX3xX1xX90xX1fxX1xX3xX94xX1axX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX1axX84xXa3xX1fxX3xX4exX6xX1fxX3xX49xX4axX4xX23xX3xXafxX7dxX3fxXb2xX3xX1xX1axX84xXa3xX1fxX3xX4exX6xX1fxX3xX49xX4axX4xX23xX3xXexXc4xX1fxX1xX3xX77xXc9xX3xXcxX45xX1fxX1xXffxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12x1980dxXffxX3xXcxX121xX1fxX3xX5cx13b34xXdxX3xXexX1xX19xX1axX12cxX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX1cxX1axX1exX1fxX3xX5xX22xX23xX3xX25xXdxX1fxX1xX3xX2axX2bxX6xX1fxX1xX23xX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxX3xX3fxX1xX10xX23xX3x1a5bax142a3xX3xX44xX45xX1fxX1xX3xX49xX4axX4xX23xX3xX1xX1axX84xXa3xX1fxX3xX4exX6xX1fxX3xX49xX4axX4xX23xX3xXexXc4xX1fxX1xX3xX77xXc9xX3xXcxX45xX1fxX1xXffxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xe7faxXffxX3x11f6exXdxX38xX3xX5cxX1c3xXdxX3xXexX1xX19xX1axX12cxX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX2xXffxfedfx161aexX288xXffxX288xX288xX288xXffxX288xX288xX288xX3xX43xX13xX4axXexX3xXex1b3e2xX23xX3xX1fx10faaxX8cxX3xXexX59xX29dxX8cxX3xXexX59xXdxXa3xX1axX3xX88x1b2c6xX1fxX5cxX3xX4xX1x12668xX1fxX55xXffxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12x1391axXffxX3x18d32x1c650xXdxX3xXex13726xX3dxX1fxX5cxX3xXexX1xX6xX8cxX3xX5cxXdxX6xX3xX88x187d6xX1axX3xXexX1xX19xX1axX12cxX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xXb2xX2bxX6xX1fxX1xX3xX1fxX5cxX1xXdxXa3xXbxX3xX1xX2bx162bbxX4xX3xX77xX3dxXbxX3xXexX38xX4xX3xX211xX212xX3xX88xX2dbxX3dxX4xX3xXexX1xXc9xX1fxX1xX3xX5x10396xXbxX3xXexX1xX10xX2bxX3xX94xX1axX84xX3xX88x19426xX1fxX1xX3xX4x1a060xX6xX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX1axX339xXexX23xX3xX4xX1c3xX3xX88xX29dxX1fxX5cxX3xX25xX22xX3xX1fxX5cxXc9xX1fxX1xX3xX1fxX5cxX1xf1a5xX3xX25xXdxX1fxX1xX3xX2axX2bxX6xX1fxX1xX23xX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxXffxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX287xXffxX3x1896fxX1x1a884xX3xX8cxX1axX6xX3xX1xX2acxX3xX7x153f1xX3xX8cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX12cxX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX1bbxXffxX288xX288xX288xXffxX288xX288xX288xX3xX88xX2acxX1fxX5cxX3xfdbdxX4axX3xX43xX1xX6xXdxX3xXexX59xXdxXa3xX1axX3xX88xX2acxX1fxX5cxX3xX4xX1xX2b2xX1fxX55xXffxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12x12afdxXffxX3xX25axXdxX38xX3xXexX59xX346xX3xX3edxX1exX2bxX3xX88xX1exX8cxX3xX2ax11311xX3xXexX1xX19xX1axX12cxX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX2d3xX287xXffxX288xX288xX288xXffxX288xX288xX288xX3xX88xX2acxX1fxX5cxX3xX43xX3edxX2d7xX1fxX3xX8cxX2dbxX3b5xXdxX3xX5xX29dxX8cxX3xXexX59xXdxXa3xX1axX3xX88xX2acxX1fxX5cxX3xX4xX1xX2b2xX1fxX55xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xe518xXffxX3xXcxX1xX14xXdxX3xX5cxXdxX6xX1fxX3xX3edxX38xX1fxX3xX1xX2acxX3xX7xX3b5xX3xX8cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX12cxX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xXcx129c6xX3xX1fxX5cxXc9xX84xX3xX257xX5fxX4a7xX5fxX1bbxX288xX2xX4a7xX3xX88x14744xX1fxX3xXexX59xX2dbx11f50xX4xX3x1880dxX1xX288xX288xf70fxX3xX1fxX5cxXc9xX84xX3xX1bbxX257xX5fxX4a7xX5fxX1bbxX288xX2xX4a7xXffxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX500xXffxX3xXcxX1xX14xXdxX3xX1x15226xX1fxX3xX1fxX4axXbxX3xX1xX2acxX3xX7xX3b5xX12cxX3xX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xXcxX59xX2dbxX4fdxX4xX3xX500xX1xX288xX288xX504xX3xX1fxX5cxXc9xX84xX3xX1bbxX257xX5fxX4a7xX5fxX1bbxX288xX2xX4a7xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xf96axXffxX3xXcxX1xX14xXdxX3xX5cxXdxX6xX1fxX3xX8cx19938xX3xXexX1xX19xX1axX12cxX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX500xX1xX2xX287xX504xX3xX1fxX5cxXc9xX84xX3xX1bbxX257xX5fxX4a7xX5fxX1bbxX288xX2xX4a7xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX2xX288xXffxX3xX2d6xX346xX6xX3xX88xXdxX85xX8cxX3xX8cxX5acxX3xXexX1xX19xX1axX12cxX3xX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xXcxX53bxXdxX3xXbxX1x1bd03xX1fxX5cxX3xX1x14aecxXbxX3xXexX19xX1fxX5cxX3xX2xX3xXexX59x19753xX3xX7xX5acxX3xXafxX7dxX3fxXb2xX3xX1xX1axX84xXa3xX1fxX3xX4exX6xX1fxX3xX49xX4axX4xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX2xX2xXffxX3xX3fxX3b5xXdxX3xX8cxX1axX6xX23xX3xXexX90xX8cxX3xX1xXdxX85xX1axX3xX1xX2acxX3xX7xX3b5xX3xX8cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX12cxX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX3a9xX1xX63cxX1fxX5cxX3x1c16fxXdxX1fxX1xX3xXexX4f7xX3x18d20xXc9xX3xX77xX53bxX3xXexX19xX1fxX5cxX3xX1xX1axX84xXa3xX1fxX3xX4exX6xX1fxX3xX49xX4axX4x1690fxX3xX88xX346xX6xX3xX4xX1xXc4xX12cxX3x16fdcxX84xX3xX3edxX6xX1fxX3xX1fxX1x1a677xX1fxX3xX2axX6fexX1fxX3xX1xX1axX84xXa3xX1fxX3xX4exX6xX1fxX3xX49xX4axX4xX23xX3xXexXc4xX1fxX1xX3xX77xXc9xX3xXcxX45xX1fxX1xX6eaxX3xX2d6xXcxX12cxX3xX288xX59exX288xX2d3xXffxX59exX423xX500xXffxX287xX287xX59exX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX2xX1bbxXffxX3xX3fxX3b5xXdxX3xX1fxX4axXbxX3xX1xX2acxX3xX7xX3b5xX3xX2axX437xX3xXexX1xX19xX1axX12cxX0xX5fxX7xXexX59xX2bxX1fxX5cxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX3a9xX1xX63cxX1fxX5cxX3xX6caxXdxX1fxX1xX3xXexX4f7xX3xX6d2xXc9xX3xX77xX53bxX3xXexX19xX1fxX5cxX3xX1xX1axX84xXa3xX1fxX3xX4exX6xX1fxX3xX49xX4axX4xX6eaxX3xX88xX346xX6xX3xX4xX1xXc4xX12cxX3xXcxX1xX346xX3xXexX59xX2eaxX1fxX3xX3fxX5cxX1x199c5xX1fxX23xX3xX1xX1axX84xXa3xX1fxX3xX4exX6xX1fxX3xX49xX4axX4xX23xX3xXexXc4xX1fxX1xX3xX77xXc9xX3xXcxX45xX1fxX1xXffxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2bxX2axX84xXaxX12xX0xXdxX8cxX5cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX8cxX2bxXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX94xX1axX6xX1fxX3xX5xX84xX3xX25xXdxX1fxX1xX3xX2axX2bxX6xX1fxX1xX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX4xX3xX4xX1xX2bxX3xX1fxX1xX10xX3xX6d2xXdxX1fxX1xX3xX5xX2bxX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX5xX2bxX4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axXexX1xX1axX8cxX3edxX3xX2axX1xXdxX2axX10xXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX5fxX5fxXdxXffxX3edxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXffxX6d2xX1fxX5fxX1fxX10x18d31xX7xX5fxX2xX4a7xX1bbxX423xX5fxX4a7xX423xX2axX1bbxX288xX500xXexX4a7xX287xX288xX257xX5xX288xXffx1b952xXbxX5cxXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX875xXdxX2axXexX1xX12cxX287xX287xX288xXbxX211xX6eaxX1xX10xXdxX5cxX1xXexX12cxX257xX423xX423xXbxX211xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12