Hàng loạt smartphone giảm giá mạnh đầu tháng 4
Nhiều model được ra mắt trong năm 2018 đã giảm giá mạnh trong đầu tháng 4, để dọn đường cho những smartphone mới lên kệ.
c816x157e1x16e23x14bcax138a6xee9fx106c0xf1a0x120e1xX7xcc57x159c9x19451x19f40x13ef5x19859xX5x17224xXax1028exd66cxe310x19e59x17d31xX3xX5x15e1ax16c3cxXexX3xX7x131ecxX6x14100xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdx11df0xX1exX3xX16xXdx16492xX3xX1exX1axX15xX1xX3x15ab8x107dex1894bxX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3x16ef0xX0x136b3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xfaacxXaxX12x18e29xX1xXdx18272xX38xX3xX1exX19xX54xX10xX5xX3xX36x14f4bx15264xX4xX3xX20xX6xX3xX1ex16644xXexX3xXexX20xX19xX15xX16xX3xX15x13484xX1exX3x11191x152d0xX2x150d6xX3xX36x12757xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xXexX20xX19xX15xX16xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40x180faxX3xX36x14537xX3xX54x19e9axX15xX3xX36xX64x13b47xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX1x15775xX15xX16xX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX1ex17882xXdxX3xX5x187bexX15xX3x14e06x16157x132aexX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xdb8bxX5xX10xX3xX7xXex1753bxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX20xX16xXdxX15x14ed6xX3xX79xXbx120e6xX3xX6xX38xXexX19xe972xXaxX12xX0xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe7xX42xX42xXdxXcexXd6xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcex10bcfxX15xX42xX15xX10x16024xX7xX42xX2x149d0xX2xf97axX42xX2xX12bxX40xX54x1078axX79xX79xX79xX131xX12bxX7axXexX12bxX12bxX2xX79xX5xX2xXcex1651cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd061xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12x1b044xX6xX5xX6xXebxXdcxX3xX57xX19xXexX10xX129xX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX3xX4xX1x180baxX15xX1xX3xX1xX7fxX15xX16xX3xXd6xX2axX15xX3xX2xX79xX7cxX3xX1aax11cacxX3xX16xXdxX2axX1exX3xX131xXa0xX131xX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36x10406xX15xX16xX3xX4xfc3bxX15xX3xX2xe76cxXa0xX131xX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36xX1e6xX15xX16xXcexX3xX199xX1xX64x1b5a2xX15xX16xX3xXexX20x185bexX15xX1xX3xX2fxXbxX3xX54xf70bxX15xX16xX3xXexX1axXdxX3xX1ex12129xXexX3xX7x11f1fxX3xX36xX1axXdxX3xX5x11d67xX3xX15xX1xe6e5xXcexX3xf855xXdxXa3xX1exX3xX15x11d21xXdxX3xXd6x14521xXexX3xXexX20xXc9xX15xX3xX1exX19xX54xX10xX5xX3xX15xX14xXdcxX3xX36x18c7axX15xX3xXex1253fxX3xXd6xf33axXexX3xfb9cxX3x1a441xX10xX15xX3xX1x15c62xX3xXexX20xX65xX3xX1d4xX5xX38xX10xXexX19xX19xXexX1xX3xX15xX16xX64xXabxXdxX3xX54x10349xX15xX16xX3xX4xe626xX3xXexX1xXa3xX3xX36xXdxX5axX38xX3xXccxX1xXdxXa3xX15xX3xXccxX1xXdxX3xX4xX1xX210xXbxX3xX2axX15xX1xX3xX1xX19x14d33xX4xX3xX4xX1xX38xXdcxXa3xX15xX3xX7xX5xXdxX54xX10xX3xXexX1xX38xXdcxX248xXexX3xXexX20xX208xX15xX1xXcexX3xX1d4xXc9xX15xX3xX4xX1axX15xX1xX3xX36xX275xXa0xX3xX1exX2fxXdcxX3xX7x1313fxX3xX1xXb5xX38xX3xX1exX14xX15xX3xX1xX208xX15xX1xX3xX5xXc5xX15xX3x18a0dxXa0xX40xX3xXdxX15xX4xX1xX3xX79x153ecxXa0xX3xX4xX1xXdxXbxX3x19e30xXebxXdcxX15xX19xX7xX3xX129xX7cxX2xX7axXa0xX3x11dbdx10392x17a14xX3xX2d8xX3xX1aaxX1d4xX3xX120xX14xX3xX120xXdxXc9xX15xX3xXbxXdxX15xX3xX54xX38xX15xX16xX3xX5xX64xX65xX15xX16xX3xX40xXcexX7axX7axX7axX3xX1exX2f8xX1xXcexX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xX42xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xX42xXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX20xX16xXdxX15xXe7xX3xX79xXbxXebxX3xX6xX38xXexX19xXf1xXaxX12xX0xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe7xX42xX42xXdxXcexXd6xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexX120xX15xX42xX15xX10xX125xX7xX42xX2xX129xX2xX12bxX42xX2xX12bxX40xX54xX131xX79xX79xX79xX131xX12bxX7axXexX7cxX7cxX131xX2d8xX5xX79xXcexX140xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xXdxX254xX1xX19xX15xX10xX3x19c41xX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX3xX4xX1xX1c2xX15xX1xX3xX1xX7fxX15xX16xX3xX4xf8aexX15xX16xX3xX36xX64xX65xX4xX3xX4xX2fxX4xX3xX15xX1xX14xX3xXd6xX2fxX15xX3xX5x16b55xX3xX36xXdxX5axX38xX3xX4xX1x1a098xX15xX1xX3xX16xXdxX2fxX3xXd6xX2fxX15xXcexX3xX13xXdxXcdxX15xX3xXexX1axXdxXa0xX3xX1exX2fxXdcxX3xX36xX6xX15xX16xX3xX4xX275xX3xX1ex189a1xX4xX3xX16xXdxX2fxX3xX79xX7axXa0xX1efxX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36xX1e6xX15xX16xXa0xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX79xX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36xX1e6xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xXbxX1xXdxXc9xX15xX3xXd6xX2axX15xX3xXd6xX219xX3xX15xX1xXc5xX3xXexX20xX19xX15xX16xX3xX2d8xX40xX3xX1aaxX1d4xXcexX3xX2f9xX19xX54xX10xX5xX3xX15xX14xXdcxX3xX7xX2c5xX3xX1xXb5xX38xX3xX1exX14xX15xX3xX1xX208xX15xX1xX3x1821exe680xX2eax17708xX3xX131xXa0xX7cxX3xXdxX15xX4xX1xXa0xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX2f8xXbxXbxX5xX10xX3xX2f8xX2xX2xX3xX1d4xXdxX19xX15xXdxX4xXa0xX3xXexX1c2xX15xX1xX3xX15xX76xX15xX16xX3x15cf0xX6xX4xX10xcf66xX4e0xX3xX120xX14xX3xX4xX1xX1axXdcxX3xXexX20xXc9xX15xX3xX15xX5axX15xX3xXdxX4ddxX252xXcexX3xX199xX6xX1exX10xX20xX6xX3xXccx182b8xXbxX3xX4x17086xX6xX3xX1exX2fxXdcxX3xX36xX5axX38xX3xX4xX275xX3xX36xX219xX3xXbxX1x12c5bxX15xX3xX16xXdxX2axXdxX3xX2xX79xX3xX2f9xX254xXa0xX3xXccxX1xX2axX3xX15xX76xX15xX16xX3xX4xX1xX210xXbxX3xX2axX15xX1xX3xXexX21dxXexXcexX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xX42xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xX42xXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX20xX16xXdxX15xXe7xX3xX79xXbxXebxX3xX6xX38xXexX19xXf1xXaxX12xX0xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe7xX42xX42xXdxXcexXd6xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexX120xX15xX42xX15xX10xX125xX7xX42xX2xX129xX2xX12bxX42xX2xX12bxX40xX54xX131xX79xX79xX79xX131xX12bxX7axXexX1efxX40xX5xX12bxXcexX140xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX252xX6xX38xX3xXccxX1xXdxX3xX16xXdxXc5xXdxX3xXexX1xXdxXcdxX38xX3xX1ex18862xX38xX3xX254xX12bxX7axX3xX120xX14xX3xX254xX12bxX7axX3xX254xX20xX19xXa0xX3xX13xX38xX6xX125xX10xXdxX3xX36xX7fxX3xX36xXdxX5axX38xX3xX4xX1xX453xX15xX1xX3xX16xXdxX2fxX3xXd6xX2fxX15xX3xX4xX536xX6xX3xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX2f9xX6xXexX10xX3xX79xX7axX3xX254xX20xX19xX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX3xX4xX1xX1c2xX15xX1xX3xX1xX7fxX15xX16xXcexX3xXcxX1xX10xX19xX3xX36xX275xX3xX1exX2fxXdcxX3xX36xX6xX15xX16xX3xX36xX64xX65xX4xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX12bxX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36xX1e6xX15xX16xX3xX4xX1ebxX15xX3xX2xX129xX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36xX1e6xX15xX16xXcexX3xX199xX1xX64xX202xX15xX16xX3xXexX20xX208xX15xX1xX3xX2fxXbxX3xX54xX210xX15xX16xX3xXccxX1xXdxX3xXccxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX1exX38xX6xX3xX19xX15xX5xXdxX15xX10xX3xXexX20xXc9xX15xX3xXexX20xX6xX15xX16xX3xX125xX10xXd6xX3xX4xX536xX6xX3xX1exX219xXexX3xX7xX21dxX3xX1xXcdxX3xXexX1xX21dxX15xX16xX3xX5xXc5xX15xXcexX3xX2f9xX6xXexX10xX3xX79xX7axX3xX254xX20xX19xX3xX4xX1xX19xX3xXccxX1xX2axX3xX15xX76xX15xX16xX3xX4xX1xX210xXbxX3xX2axX15xX1xX3xXexX21dxXexX3xX120xXc5xXdxX3xX1xXcdxX3xXexX1xX21dxX15xX16xX3xX12bxX3xX4xX6xX1exX10xX20xX6xX3xXbxX1xX1c2xX6xX3xX7xX6xX38xXa0xX3xX1xX65xXbxX3xXexX2fxX4xX3xX120xXc5xXdxX3xX4dexX10xXdxX4xX6xX3xXd6xX6xX19xX3xX16xX1e6xX1exX3xX40xX7axX3xX2f9xX254xXa0xX3xX79xX7axX3xX2f9xX254xX3xX120xX14xX3xX7cxX3xX2f9xX254xXcexX3xX2f9xX19xX54xX10xX5xX3xX15xX14xXdcxX3xX4xX275xX3xX1exX14xX15xX3xX1xX208xX15xX1xX3xX2d8xXa0xX40xX3xXdxX15xX4xX1xXa0xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX2e2xXdxX20xXdxX15xX3xX129xX7cxX7axXa0xX3xX2f7xX2f8xX2f9xX3xX2d8xX3xX1aaxX1d4xX3xX120xX14xX3xXd6xX219xX3xX15xX1xXc5xX3xXexX20xX19xX15xX16xX3xX2xX79xX7cxX3xX1aaxX1d4xXcexX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xX42xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xX42xXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX20xX16xXdxX15xXe7xX3xX79xXbxXebxX3xX6xX38xXexX19xXf1xXaxX12xX0xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe7xX42xX42xXdxXcexXd6xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexX120xX15xX42xX15xX10xX125xX7xX42xX2xX129xX2xX12bxX42xX2xX12bxX40xX54xX131xX79xX79xX79xX131xX12bxX7axXexX2d8xX40xX7axX12bxX5xX40xXcexX140xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX41dxXdxX6xX19xX1exXdxX3xX2f9xXdxX3xX7cxX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX3xX4xX1xX1c2xX15xX1xX3xX1xX7fxX15xX16xX3xX36xX6xX15xX16xX3xX36xX64xX65xX4xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX2xX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36xX1e6xX15xX16xXa0xX3xX4xX1ebxX15xX3xX2xX79xX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36xX1e6xX15xX16xXcexX3xX2f9xX2fxXdcxX3xX36xX64xX65xX4xX3xXexX20xX6xX15xX16xX3xXd6xc9c4xX3xX120xXdxX3xXebx1809cxX3xX5xX224xX3x16e0cxX38xX6xX5xX4xX19xX1exX1exX3xX252xX15xX6xXbxX54xX20xX6xX16xX19xX15xX3xX7cxX40xX131xXa0xX3xX2f7xX2f8xX2f9xX3xX2d8xX3xX1aaxX1d4xXa0xX3xXbxXdxX15xX3xX12bxXcexX40xX7axX7axX3xX1exX2f8xX1xX3xX4xX275xX3xX1xX259xX3xXexX20xX65xX3xX4xfa3bxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXcdxX3xX7xX1axX4xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXcexX3xX2f9xX19xX54xX10xX5xX3xX15xX14xXdcxX3xX7xX2c5xX3xX1xXb5xX38xX3xX4xX6xX1exX10xX20xX6xX3xXccxX532xXbxX3xXd6xX6xX19xX3xX16xX1e6xX1exX3xX1exX219xXexX3xX4xX6xX1exX10xX20xX6xX3xX4xX1xX1c2xX15xX1xX3xX2xX79xX3xX2f9xX254xX3xXccxX1x104ddxX38xX3xcd81xX42xX2xXcexX7cxX3xX120xX14xX3xX1exX219xXexX3xX4xX6xX1exX10xX20xX6xX3xXbxX1xX210xX3xX2xX79xX3xX2f9xX254xXa0xX3xXccxX1xXa0fxX38xX3xX36xX219xX3xXa12xX42xX79xXcexX40xX3xX4xX1xX19xX3xXbxX1xX532xXbxX3xf7bfxX19xX19xX1exX3xd594xX38xX6xX15xX16xX3xX1xXa6xX4xX3xX4xX270xX15xX16xX3xXccxX1xX2axX3xX15xX76xX15xX16xX3xX4xX1xX21dxX15xX16xX3xX20xX38xX15xX16xX3xX4ddxX511xX252xX3xX40xX3xXexX20xX210xX4xXcexX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xX42xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xX42xXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX20xX16xXdxX15xXe7xX3xX79xXbxXebxX3xX6xX38xXexX19xXf1xXaxX12xX0xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe7xX42xX42xXdxXcexXd6xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexX120xX15xX42xX15xX10xX125xX7xX42xX2xX129xX2xX12bxX42xX2xX12bxX40xX54xX131xX79xX79xX79xX131xX12bxX7axXexX131xX7axX129xX7axX5xX131xXcexX140xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX57xX19xXccxXdxX6xX3xX131xXcexX2xX3xX254xX5xX38xX7xX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX3xX4xX1xX1c2xX15xX1xX3xX1xX7fxX15xX16xX3xX36xX64xX65xX4xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX7cxX7axX7axXcexX7axX7axX7axX3xX36xX1e6xX15xX16xX3xX4xX1ebxX15xX3xX12bxXa0xX131xX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36xX1e6xX15xX16xXcexX3xX2f9xX19xX54xX10xX5xX3xX15xX14xXdcxX3xX4xX275xX3xX1exX14xX15xX3xX1xX208xX15xX1xX3xX511xX254xX252xX3xX4dexX199xX4e0xX3xX131xXa0xX7cxX3xXdxX15xX4xX1xX3xX13xX4e0xXa0xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX2f9xX10xX54xXdxX6xXcxX10xXccxX3xX13xX10xX5xXdxX19xX3xX254xX2d8xX7axXa0xX3xX2f7xX2f8xX2f9xX3xX12bxX3xX1aaxX1d4xX3xX120xX14xX3xXd6xX219xX3xX15xX1xXc5xX3xXexX20xX19xX15xX16xX3xX12bxX79xX3xX1aaxX1d4xXa0xX3xX4xX275xX3xXexX1xXa3xX3xX1exX2c5xX3xX20xX219xX15xX16xX3xXexX1xX44axX3xX15xX1xXc5xX3xX15xX16xX19xX14xXdxXcexX3xX57xX16xX19xX14xXdxX3xX20xX6xXa0xX3xX1exX19xX54xX10xX5xX3xX15xX14xXdcxX3xX15x13d1dxX1exX3xXexX20xX19xX15xX16xX3xX54x17898xX3xX2fxX15xX3xX2f8xX15xX54xX20xX19xXdxX54xX3xX4ddxX15xX10xX3xX15xXc9xX15xX3xXbxX1xX37xX15xX3xX1exX5axX1exX3xX36xX64xX65xX4xX3xXexX21dxXdxX3xX64xX38xX3xXexX21dxXexX3xX120xX14xX3xXexX1xX64xXabxX15xX16xX3xXebxX38xXdcxXc9xX15xX3xX4xX235xXbxX3xX15xX1xX235xXexX3xX4xX2fxX4xX3xXbxX1xXdxXc9xX15xX3xXd6xX2axX15xX3xX1exXc5xXdxX3xXexX24cxX3xX1aaxX19xX19xX16xX5xX10xXcexX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xX42xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xX42xXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX20xX16xXdxX15xXe7xX3xX79xXbxXebxX3xX6xX38xXexX19xXf1xXaxX12xX0xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe7xX42xX42xXdxXcexXd6xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexX120xX15xX42xX15xX10xX125xX7xX42xX2xX129xX2xX12bxX42xX2xX12bxX40xX54xX131xX79xX79xX79xX131xX12bxX7axXexX129xX2d8xX2xX2xX5xX2d8xXcexX140xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX252xX6xX38xX3xXccxX1xXdxX3xX4ddxXbxXbxX19xX3xX50dxX2xX2xX3xX120xX14xX3xX50dxX2xX2xX3xX254xX20xX19xX3xX36xX64xX65xX4xX3xX16xXdxXc5xXdxX3xXexX1xXdxXcdxX38xX3xXexX1axXdxX3x10eb2xXdxXcdxXexX3xX57xX6xX1exXa0xX3xX1xX7fxX15xX16xX3xX36xX7fxX3xX36xXdxX5axX38xX3xX4xX1xX453xX15xX1xX3xX16xXdxX2fxX3xX4xX536xX6xX3xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX50dxX129xX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX3xXcexX3xX2f9xX19xX54xX10xX5xX3xX15xX14xXdcxX3xX36xX64xX65xX4xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX2d8xX7axX7axXcexX7axX7axX7axX3xX36xX1e6xX15xX16xXa0xX3xX4xX1ebxX15xX3xX2d8xXa0xX40xX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36xX1e6xX15xX16xXcexX3xX2f9xX2fxXdcxX3xX4xX275xX3xX1exX14xX15xX3xX1xX208xX15xX1xX3xX2d8xXa0xX12bxX3xXdxX15xX4xX1xX3xX50dxX38xX5xX5xX3xX13xX4e0x17af3xXa0xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX13xX10xX5xXdxX19xX3xX254xX2d8xX7axX3xXccxX248xXexX3xX1xX65xXbxX3xX2f7xX2f8xX2f9xX3xX40xX3xX1aaxX1d4xX3xX120xX14xX3xXd6xX219xX3xX15xX1xXc5xX3xXexX20xX19xX15xX16xX3xX2d8xX40xX3xX1aaxX1d4xXcexX3xX2f9xX19xX54xX10xX5xX3xX15xX14xXdcxX3xX4xX275xX3xX120xXdxXc9xX15xX3xXbxXdxX15xX3xX12bxXcexX131xX7axX7axX3xX1exX2f8xX1xX3xX1xX259xX3xXexX20xX65xX3xX4xX9bexX15xX16xX3xX15xX16xX1xXcdxX3xX7xX1axX4xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXddfxX4ddxX4ddxX199xXcexX3xXcxX20xXc9xX15xX3xX50dxX129xXa0xX3xX4ddxXbxXbxX19xX3xXexX20xX6xX15xX16xX3xXd6xX977xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX6xX1exX10xX20xX6xX3xX7xX10xX5xXa12xXdxX10xX3xX79xX131xX3xX2f9xX254xXa0xX3xXccxX1xXa0fxX38xX3xX36xX219xX3xXa12xX42xX79xXcexX7axXa0xX3xX120xXc5xXdxX3xX15xX1xXdxX5axX38xX3xXexX1c2xX15xX1xX3xX15xX76xX15xX16xX3xX15xX1xX64xX3xX4xX1xX210xXbxX3xX2axX15xX1xX3xXebxX275xX6xX3xXbxX1xX9bexX15xX16xXa0xX3xXexXc5fxX3xX36xX219xX15xX16xX3xX5x13206xXdcxX3xX15xX532xXexXa0xX3xX15xX1xX235xX15xX3xX54xXdxXcdxX15xX3xXccxX1xX38xX9bexX15xX3xX1exX295xXexX3xX1xX6xXdcxX3xX4xX9bexX15xX16xX3xX15xX16xX1xXcdxX3xX252xX10xX5xXa12xXdxX10xX3xX2f8xX511xX3xX1d4xX10xX6xX38xXexXdcxXcexX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xX42xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xX42xXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX20xX16xXdxX15xXe7xX3xX79xXbxXebxX3xX6xX38xXexX19xXf1xXaxX12xX0xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe7xX42xX42xXdxXcexXd6xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexX120xX15xX42xX15xX10xX125xX7xX42xX2xX129xX2xX12bxX42xX2xX12bxX40xX54xX131xX79xX79xX79xX131xX12bxX7axXexX1efxX7axX7axX2d8xX5xX1efxXcexX140xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX1aaxX6xX5xX6xXebxXdcxX3xX2f8xX131xX7axX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX3xX4xX1xX1c2xX15xX1xX3xX1xX7fxX15xX16xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX2d8xX7axX7axXcexX7axX7axX7axX3xX36xX1e6xX15xX16xX3xX4xX1ebxX15xX3xX2d8xXa0xX40xX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36xX1e6xX15xX16xXcexX3xX2f9xX19xX54xX10xX5xX3xX15xX14xXdcxX3xX4xX275xX3xXexX1xXdxX248xXexX3xXccxX248xX3xXexX1xXabxXdxX3xXexX20xX6xX15xX16xX3xX120xXc5xXdxX3xX1exX14xX15xX3xX1xX208xX15xX1xX3xXccxX1xX38xXdcxX248xXexX3xX36xX453xX15xX1xX3xX1xX208xX15xX1xX3xX16xXdxXa6xXexX3xX15xX64xXc5xX4xX3xX36xX64xX65xX4xX3xX252xX6xX1exX7xX38xX15xX16xX3xX16xXa6xXdxX3xX5xX14xX3xX511xX15xXa12xXdxX15xXdxXexXdcxX3x1b052xXa0xX3xXccxX1c2xX4xX1xX3xXexX1xX64xXc5xX4xX3xX2d8xXa0xX40xX3xXdxX15xX4xX1xXa0xX3xX36xX219xX3xXbxX1xX549xX15xX3xX16xXdxX2axXdxX3xX50dxX38xX5xX5xX3xX13xX4e0xXe70xX3xX4xX270xX15xX16xX3xXexXf5fxX1exX3xX15xX5axX15xX3xX252xX38xXbxX10xX20xX3xX2f8xX2f9xX4ddxX4dexX2eaxX4e0xXcexX3xX2f9xX2fxXdcxX3xX36xX64xX65xX4xX3xXexX20xX6xX15xX16xX3xXd6xX977xX3xX4xX2axX1exX3xXd6xXdxX248xX15xX3xX120xX549xX15xX3xXexX6xXdcxX3xX54xX64xXc5xXdxX3xX1exX14xX15xX3xX1xX208xX15xX1xXcexX3xX2f9xX295xXexX3xX7xX6xX38xX3xX4xX536xX6xX3xX1aaxX6xX5xX6xXebxXdcxX3xX2f8xX131xX7axX3xX15xX231xXdxX3xXd6xX235xXexX3xX120xXc5xXdxX3xX4xX210xX1exX3xX12bxX3xXd6xX6xX19xX3xX16xX1e6xX1exX3xX1exX219xXexX3xX4xX6xX1exX10xX20xX6xX3xX4xX1xX1c2xX15xX1xX3xX79xX131xX3xX2f9xX254xXa0xX3xXccxX1xXa0fxX38xX3xX36xX219xX3xXa12xX42xX2xXcexX1efxXa0xX3xX1exX219xXexX3xX4xX6xX1exX10xX20xX6xX3xX16xX275xX4xX3xX7xXdxXc9xX38xX3xX20xX219xX15xX16xX3xX7cxX3xX2f9xX254xX3xX120xX14xX3xX1exX219xXexX3xX4xX6xX1exX10xX20xX6xX3xXebxX275xX6xX3xXbxX1xX9bexX15xX16xX3xX131xX3xX2f9xX254xXcexX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX20xX12xX0xX42xXexXd6xX19xX54xXdcxX12xX0xX42xXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX10xX15xXexX10xX20xXaxX12xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX10xX15xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXexX1xX38xX1exXd6xX3xX54xX1xXdxX54xX10xX3xXdxX199xX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX125xXdxX54xXexX1xXe7xX3xX2d8xX2xX131xXbxXebxXf1xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXe7xX3xX40xX2xX7axXbxXebxXf1xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe7xX42xX42xXdxXcexXd6xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexX120xX15xX42xX15xX10xX125xX7xX42xX2xX129xX2xX12bxX42xX2xX12bxX40xX54xX131xX79xX79xX7axX79xX12bxX7axXexX131xX7axX7cxX131xX5xX7cxca45xX4xX129xX54xX10xX2xXd6xX54xX54xXa12xX12bxX129xX4xX2xX6xX4xX79xX40xX12bxX7cxX54xXcexX140xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX120xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX20xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXc9xX15xX3xXa4dxX38xX6xX15xXe7xX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX0xX38xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX130fxXexX1xX38xX1exXd6xX130fxX6xX15xX54xX130fxX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX1xXdxX5axX38xX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX12bxXaxX3xX1xX20xX10xXa12xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX130fxXd6xXdxX130fxX7xX19xX42xX15xX1xXdxX10xX38xX130fxX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX130fxX16xXdxX6xX1exX130fxX16xXdxX6xX130fxX1exX6xX15xX1xX130fxX54xX6xX38xX130fxXexX1xX6xX15xX16xX130fxX12bxX42xX2xX2d8xX129xX79xX131xX2xXcexX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX42xX1exX10xX54xXdxX6xX42xX2xX79xX7axX42xX15xX10xX125xX7xX42xX2xX129xX7axX7cxX42xX2xX7axX7cxX54xX7axX79xX79xX2xX7axX7axX7axXexX2d8xX79xX129xX131xX5xX2xXcexX140xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX120xX12xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX1xXdxX5axX38xX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX12bxXaxX3xX1xX20xX10xXa12xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX130fxXd6xXdxX130fxX7xX19xX42xX15xX1xXdxX10xX38xX130fxX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX130fxX16xXdxX6xX1exX130fxX16xXdxX6xX130fxX1exX6xX15xX1xX130fxX54xX6xX38xX130fxXexX1xX6xX15xX16xX130fxX12bxX42xX2xX2d8xX129xX79xX131xX2xXcexX1xXexX1exXaxX12xX57xX1xXdxX5axX38xX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX12bxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX1aaxX6xX5xX6xXebxXdcxX3xX252xX129xXe70xXa0xX3xXdxX254xX1xX19xX15xX10xX3xX41dxX252xX3xX1xX6xXdcxX3xX13xX19xX15xX19xX20xX3xX254xX5xX6xXdcx18de1xX3xX36xX64xX65xX4xX3xX36xXdxX5axX38xX3xX4xX1xX453xX15xX1xX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX120xX14xX19xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX12bxXcexX3xX2f9xX219xXexX3xX7xX21dxX3xX1exX19xX54xX10xX5xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX2d8xX3xXexX20xXdxXcdxX38xX3xX36xX1e6xX15xX16xXcexX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX120xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dexX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX7xX6xX38xX3xXcxX248xXexXaxX3xX1xX20xX10xXa12xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX130fxXd6xXdxX130fxX7xX19xX42xX5xX19xX6xXexX130fxX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX130fxX16xXdxX6xX1exX130fxX16xXdxX6xX130fxX1exX6xX15xX1xX130fxX7xX6xX38xX130fxXexX10xXexX42xX2xX2d8xX7cxX12bxX7axX7cxXcexX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX42xX1exX10xX54xXdxX6xX42xX2xX79xX7axX42xX15xX10xX125xX7xX42xX2xX129xX7axX131xX42xX2xX12bxX40xX54xX7axX79xX79xX79xX129xX2xX2xXexX7cxX12bxX1efxX2xX5xX79xX130fxX10xX2d8xX129xX54xXa12xX1efxX10xX131xX2d8xX131xX6xX40xX7cxX4xXa12xX6xX54xX131xXd6xX131xXcexX140xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX120xX12xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dexX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX7xX6xX38xX3xXcxX248xXexXaxX3xX1xX20xX10xXa12xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX130fxXd6xXdxX130fxX7xX19xX42xX5xX19xX6xXexX130fxX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX130fxX16xXdxX6xX1exX130fxX16xXdxX6xX130fxX1exX6xX15xX1xX130fxX7xX6xX38xX130fxXexX10xXexX42xX2xX2d8xX7cxX12bxX7axX7cxXcexX1xXexX1exXaxX12xX4dexX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX7xX6xX38xX3xXcxX248xXexX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX252xX6xX38xX3xXcxX248xXexXa0xX3xX4xX2fxX4xX3xX15xX1xX14xX3xXd6xX2fxX15xX3xX5xX44axX3xX36xX7fxX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX219xXexX3xX7xX21dxX3xX1exX66dxX38xX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xXcexX3xXddfxX14xXdxX3xX1exX19xX54xX10xX5xX3xX4xX1xX453xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xXexX20xX19xX15xX16xX3xXexX1xXabxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX16xX6cxX15xXcexX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX120xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dexX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xX15xX76xX1exX3xX79xX7axX2xX129xXaxX3xX1xX20xX10xXa12xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX130fxXd6xXdxX130fxX7xX19xX42xX5xX19xX6xXexX130fxX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX130fxX16xXdxX6xX1exX130fxX16xXdxX6xX130fxX1exX6xX15xX1xX130fxX54xX6xX38xX130fxX15xX6xX1exX130fxX79xX7axX2xX129xX42xX2xX2d8xX2d8xX131xX2xX7cxXcexX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX42xX1exX10xX54xXdxX6xX42xX2xX79xX7axX42xX15xX10xX125xX7xX42xX2xX129xX7axX7axX42xX2xX7axX7cxX54xX12bxX79xX79xX12bxX2xX2xX131xXexX131xX2xX2xX40xX5xX129xX130fxXa12xXdxX15xX54xX130fxXebxX130fxXa48xXdxX15xX16xXcexX140xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX15xX16xX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX120xX12xX0xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dexX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xX15xX76xX1exX3xX79xX7axX2xX129xXaxX3xX1xX20xX10xXa12xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX130fxXd6xXdxX130fxX7xX19xX42xX5xX19xX6xXexX130fxX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX130fxX16xXdxX6xX1exX130fxX16xXdxX6xX130fxX1exX6xX15xX1xX130fxX54xX6xX38xX130fxX15xX6xX1exX130fxX79xX7axX2xX129xX42xX2xX2d8xX2d8xX131xX2xX7cxXcexX1xXexX1exXaxX12xX4dexX19xX1axXexX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX1axX15xX1xX3xX36xX37xX38xX3xX15xX76xX1exX3xX79xX7axX2xX129xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX20xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX22bxX37xX38xX3xX15xX76xX1exX3xX79xX7axX2xX129xXa0xX3xX4xX2fxX4xX3xX15xX1xX14xX3xXd6xX2fxX15xX3xX5xX44axX3xXd6xX6cxXexX3xX36xX37xX38xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xX1exX219xXexX3xX7xX21dxX3xX1exX66dxX38xX3xX7xX1exX6xX20xXexXbxX1xX19xX15xX10xXcexX3xXddfxX14xXdxX3xX1exX19xX54xX10xX5xX3xX4xX1xX453xX3xX16xXdxX2axX1exX3xX16xXdxX2fxX3xXexX20xX19xX15xX16xX3xXexX1xXabxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX16xX6cxX15xXcexX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX120xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX38xX5xX12xX0xX54xXdxX120xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX42xX54xXdxX120xX12xX0xX42xX54xXdxX120xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX252xX19xX38xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3x1b75exXdxX15xX16xX0xX42xXbxX12