HLV Park Hang-seo muốn kéo dài mạch thành tích ấn tượng của ĐT Việt Nam
(Baohatinh.vn) - Trả lời truyền thông Hàn Quốc tại sân bay Incheon hôm 18/2 trước khi lên đường trở lại Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ cố gắng tiếp tục duy trì hành trình ấn tượng của mình với đội tuyển Việt Nam bằng vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng tới.
7e86xbcc1xf858x94bdx12a30x7ee7xa258xced7x12769xX7xc8e6xb48fx10159x8cd3x1255ax12acdxX5xfdd8xXaxX3xX7xXex10f61xX5xX10xX9xXaxXexX10xd9c9xXexc100xX6xX5xXdxf98dx8db3xafd9xX3xbd29x11d25xX7xXexXdxe6cdxX15xefa4xXax11c56x1009fxf2f5xe62axX3xfd05xX6x11e78xb758xX3xX30xX6xX23xX22xX1exX7xX10x8397xX3xdc11xX27x13255xX23xX3xX37x84a2xX40xX3xd927xca50xXdxX3xX42x1369fxX4xX1xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXexbcdfxX4xX1xX3x801dxX23xX3xXex9130xbb3fxX23xX22xX3xX4xa841xX6xX3x12d2exXcxX3xX32xXdxc54cxXexX3xa482xX6xX42xX0xbce2xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX4bxXaxX2fxXcxX36x13addxX3xX5x10d76xXdxX3xXexX36xX27xX15x143a0xX23xX3xXexX1x12412xX23xX22xX3xX30xX4cxX23xX3x11c84xX27xX44xX4xX3xXexX50xXdxX3xX7x1344cxX23xX3xa6dcxX6xX15xX3xad62xX23xX4xX1xX10xX40xX23xX3xX1xX9exX42xX3xX2xf11bxX78x10b57xX3xXexX36xX63xe7d5xX4xX3xX37xX1xXdxX3xX5x90a6xX23xX3x9321xX63xX92xX23xX22xX3xXexX36xbe61xX3xX5xX50xXdxX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42x1043exX3xX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX30xX6xX23xX22xX1exX7xX10xX40xX3xX4xX1xX40xX3xXb3xXdx12994xXexX3xX9exX23xX22xX3xX7x12963xX3xX4xX44xX3xX22x10004xX23xX22xX3xXexXdxX106xXbxX3xXexcda9xX4xX3xX4bxX27xX15xX3xXexX36xf69exX3xX1xX4cxX23xX1xX3xXexX36xX127xX23xX1xX3xX5fxX23xX3xXexX63xX64xX23xX22xX3xX4xX69xX6xX3xX42xX127xX23xX1xX3xaedbxXcbxXdxX3xXd6xa608xXdxX3xXexX27xX15xdb62xX23xX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xXb3x9f68xX23xX22xX3xX146x13a5exX23xX22xX3xX5xX40xX50xXdxX3xbf3fxXc6x12cc9xX3xX4xX1xXb0xX27xX3xdd75xX3xXc6xecdfxXc6xX178xX3xX7xX10exX3xX4bxXdxef33xX23xX3xX36xX6xX3xX146xX4cxX40xX3xXexX1x10deaxX23xX22xX3xXexXcbxXdx12101xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx878exX40xX4bxX15xX3xXbx11252xX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX36xX2dxXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1aaxX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax99a9xXdxX4bxXexX1xX24xX3xdad4xX2xeb88xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xa581xX178xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX194xXb3xX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX194xX146xX23xX78xX23xX10xX1eaxX7xX78xX2xcdf5xX178xc554xX78xX2xXc6xX200xX4bxXc6xX178xX229xX200xXc6xX16exX22bxXexX1f1xX16exX2xX16exX5xX178xX1exXc6xX194xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX30xX6xX23xX22xX1exX7xX10xX40xX3xX42xX27xX44xX23xX3xX37xX48xX40xX3xX4bxX4cxXdxX3xX42xX50xX4xX1xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXexX5bxX4xX1xX3xX5fxX23xX3xXexX63xX64xX23xX22xX3xX4xX69xX6xX3xX6cxXcxX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX30xX6xX23xX22xX1exX7xX10xX40xX3xXexX36xX8fxX3xX5xX92xXdxX3xXexX36xX27xX15xX99xX23xX3xXexX1xX9exX23xX22xX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xX3xXexX50xXdxX3xX7xXb0xX23xX3xXb3xX6xX15xX3x14227xX27xX44xX4xX3xXexX106xX3xXb7xX23xX4xX1xX10xX40xX23xX3xXdexX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXbxX1xX44xX3xXb7xX23xX4xX1xX10xX40xX23xXecxX3xXbxX1xX5bxX6xX3xXcxXb0xX15xX3xXexX1xX69xX3xXd6xX9exX3x133f4xX10xX40xX27xX5xX3xX1xX9exX42xX3xX2xXc4xX78xXc6xX194xX3xX0xX10xX42xX2fxf3f8x10bbdxX23xX1xX24xX3xd164xX40xX23xX1xX6xXbxe3c3xX0xX78xX10xX42xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX40xX4bxX15xXaxX2fxX30xX9exX42xX3xX308xX27xX6xXecxX3xX9exX23xX22xX3xX34xX6xX36xX37xX3xXd6x10ff2xX3xX5xXd3xX23xX3xX42xX18dxX15xX3xXb3xX6xX15xX3xXexX36xXdexX3xX5xX50xXdxX3xX146xXcbxXdxX3xX4xX9exX23xX22xX3xX146xXdxX71xX4xX3xXexX50xXdxX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xX7xX6xX27xX3xX37xc581xX3xX23xX22xX1xdd2exX3xX16exX3xXexX27xcd02xX23xX3xXdexX3xX308xX27xXd3xX3xX23xX1xX4cxX194xX3xX74xX1xX4cxX3xX4xX3ccxX42xX3xX308xX27xXb0xX23xX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xX3xX1xXdxX71xX23xX3xXd6xX6xX23xX22xX3xX4bx114cfxX23xX3xX4bxX114xXexX3xXd6xX14bxXdxX3xX16cxXc6xX16exX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xX146xX4cxX3xXd6xX14bxXdxX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xX308xX27xX44xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX194xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX40xX4bxX15xXaxX2fxX74xX1xXdxX71xX42xX3xX146xX11exX3xXd6xX3ccxX27xX3xXexXdxXd3xX23xX3xX42xX4cxX3xX9exX23xX22xX3xXexX1xX3ccxX15xX3xX1f1xX178xX3xXexX27x13e17xXdxX3xXbxX1xX8fxXdxX3xXd6xX44xXdxX3xX42xae1bxXexX3xX7xX6xX27xX3xX37xX1xXdxX3xXexX36xXdexX3xX5xX50xXdxX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xXd6xa059xX3xX5xX4cxX3xX4bxX3fbxX23xX3xX4bxX114xXexX3xXd6xX14bxXdxX3xX16cxXc6xX16exX3xX146xX63xX64xXexX3xX308xX27xX6xX3xX146xX163xX23xX22xX3xXb3xX8fxX23xX22xX3xX16cxXc6xX16exX3xX4xX1xXb0xX27xX3xX175xX3xXc6xX178xXc6xX178xX194xX3xX32xX163xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX37xX106xXexX3xX16cxXc6xX16exX3xX4xX1xXb0xX27xX3xX175xX3xXc6xX178xXc6xX178xX3xXd6xX63xX64xX4xX3xXexX46axX3xX4xX1x104c7xX4xX3xXexX50xXdxX3xXcxX1xX18dxXdxX3xX31xX6xX23xX3xX5xX4cxX3xX22xXdxX8fxXdxX3xXd6xX5fxX27xX3xX7xX10exX3xX1cxX18dxX4xX3xXd6xcc94xX23xX1xX3xX36xX6xX3xX16exX3xXd6xX14bxXdxX3xX4xX494xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXexX5bxX4xX1xX3xX4xX6xX40xX3xX23xX1xX5fxXexX3xX4bxb1b8xX3x9908xX5xX15xX42xXbxXdxX4xX3xXcxX40xX37xX15xX40xX3xXc6xX178xXc6xX178xXecxX3xX7xX27xX5fxXexX3xX4xX163xX23xX3xX5xX50xXdxX3xX7xX10exX3xXexX1xX27xX14bxX4xX3xX146xX99xX3xX74xX1x1257exXexX3xX1a4xX8fxX23xX194xX3xXcxX36xX40xX23xX22xX3xXexX36xX63xX92xX23xX22xX3xX1xX64xXbxX3xX16cxXc6xX16exX3xX74xX1xX570xXexX3xX1a4xX8fxX23xX3xX5xc387xXexX3xX146xX4cxX40xX3xXd6xX106xX23xX3xX146xX163xX23xX22xX3xXb3xX18dxX23xX3xX37xX106xXexX3xXexX1xX127xX3xX200xX3xXd6xX14bxXdxX3xX146xX4cxX40xX3xXexXcbxXdxX3xX146xX163xX23xX22xX3xXd6xX5fxX27xX3xX23xX4cxX15xX3xXd6xX99xX27xX3xX4xX494xX3xX146xX48xX194xX3xXcxX50xXdxX3xX146xX163xX23xX22xX3xX5xX40xX50xXdxX3xX16cxXc6xX16exX3xX4xX1xXb0xX27xX3xX175xX3xXc6xX178xXc6xX178xXecxX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xX23xX15exX42xX3xXdexX3xXb3xX8fxX23xX22xX3x1096dxX3xX4xa3b9xX23xX22xX3xX146xXcbxXdxX3xX1a4xX36xX27xX23xX10xXdxXecxX3xc40exX23xX3xX6cxX14bxX3xX146xX4cxX3xXcxX1xX18dxXdxX3xX31xX6xX23xX194xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX40xX4bxX15xXaxX2fx10696xX6cxX151xX3xX4xX1xX27xa9a6xX23xX3xXb3xX51axX3xX4xX1xX40xX3xX146xX163xX23xX22xX3xX5xX40xX50xXdxX3xX7xX10exX3xX37xX1xXdexXdxX3xXexX36xX6xX23xX1xX3xX146xX4cxX40xX3xX23xX22xX4cxX15xX3xXc6xXc6xX78xX16exX3xXexXcbxXdxXecxX3xX4xX1xe4e7xX23xX22xX3xXexX9exXdxX3xX7xX10exX3xXb3xX114xXexX3xXd6xX3ccxX27xX3xXexX570xXbxX3xX5xX27xX15xX71xX23xX3xXex14204xX3xX23xX22xX4cxX15xX3xX1f1xX78xX16ex140c3xXecxX3xX9exX23xX22xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX23xX494xXdxX3xX146xXcbxXdxX3xX4xX18dxX4xX3xXbxX1xX494xX23xX22xX3xX146xXdxXd3xX23xX3xXexX50xXdxX3xX7xXb0xX23xX3xXb3xX6xX15xX3xX308xX27xX44xX4xX3xXexX106xX3xXb7xX23xX4xX1xX10xX40xX23xX194xX3xX646xX60cxX1xX9exX23xX22xX3xX4xX494xX3xXd6xX44xXdxX3xXexX1xX69xX3xX23xX4cxX40xX3xX5xX4cxX3xX4bxX181xX3xX4bxX4cxX23xX22xX6acxXecxX3xX30xX31xX32xX3xX23xX4cxX15xX3xX23xX1xX5fxX23xX3xX42xX50xX23xX1xX194xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX40xX4bxX15xXaxX2fxX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xXd6xX38bxX3xXd6xX50xXexX3xX23xX1xXdxX99xX27xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXexX5bxX4xX1xX3xX4xX6xX40xX3xXexX50xXdxX3xX4xX18dxX4xX3xX22xXdxX8fxXdxX3xXd6xX5fxX27xX3xXb3xX494xX23xX22xX3xXd6xX18dxX3xX308xX27xX44xX4xX3xXexX106xX3xX37xX151xX3xXexX6a2xX3xX7xX6xX27xX3xX37xX1xXdxX3xX9exX23xX22xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX22xXdx88a4xX3xX4xX1xX4f6xX4xX3xX646xXexX1xX27xX15xX99xX23xX3xXexX36xX63xXdexX23xX22xX6acxX3xXd6xX14bxXdxX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xX16cxXc6xX16exX3xX146xX4cxX3xXd6xX14bxXdxX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xX308xX27xX44xX4xX3xX22xXdxX6xX194xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX40xX4bxX15xXaxX2fxX646xX74xX1xX795xX23xX22xX3xX4xX1xX684xX3xX36xb3a4xX23xX22xX3xX146xX4cxX23xX22xX6acxX3xXexX36xXdexX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xX23xX1xX4cxX3xX146xX9exX3xXd6xX51axX4xX1xX3xb40ex122d0xX812xX3xX33dxX27x14340xX27xX37xXdxX3xX1aaxX27xXbxX3xXc6xX178xX2xXc4xXecxX3xX18dxX3xX308xX27xXb0xX23xX3xX22xXdxX8fxXdxX3xX16cxXc6xX16exX3xX4xX1xXb0xX27xX3xX175xX3xX146xX4cxX3xX5xX597xXexX3xX146xX4cxX40xX3xXexX40xXbxX3xX200xX3xXd6xX14bxXdxX3xXb3xX494xX23xX22xX3xX42xX50xX23xX1xX3xX23xX1xX5fxXexX3xXexX50xXdxX3xX6cxX50xXdxX3xX1xX14bxXdxX3xXexX1xX151xX3xXexX1xX6xX40xX3xX4xX1xXb0xX27xX3xX175xX3xX351xX811xX33dxXb7xX811x8f4fxX35dxX3xXc6xX178xX2xXc4xX194xX3xa5c5xXcbxXdxX3xXd6xXb0xX15xX3xX23xX1xX5fxXexXecxX3xXd6xX14bxXdxX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xXd6xX38bxX3xX5xX597xXexX3xX146xX4cxX40xX3xXexX4f6xX3xX37xX106xXexX3xX811xX7xXdxX6xX23xX3xX1aaxX27xXbxXecxX3xX23xX22xX6xX23xX22xX3xX146xXcbxXdxX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXexX5bxX4xX1xX3xX42xX4cxX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xX3xXd6xX38bxX3xX5xX4cxX42xX3xXd6xX63xX64xX4xX3xXdexX3xX22xXdxX8fxXdxX3xXd6xX5fxX27xX3xXexX36xXd3xX23xX3xXd6xX5fxXexX3xX16cxX811xd2bexX194xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX40xX4bxX15xXaxX2fxX88bxX477xX4xX3xX4bxX60fxX3xXd6xX50xXexX3xXd6xX63xX64xX4xX3xX23xX1xXdxX99xX27xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXexX5bxX4xX1xX3xX5fxX23xX3xXexX63xX64xX23xX22xXecxX3xX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX30xX6xX23xX22xX1exX7xX10xX40xX3xX4xX1xX40xX3xXb3xXdxX106xXexX3xX9exX23xX22xX3xX4xX8fxX42xX3xXexX1xX5fxX15xX3xX42xX71xXexX3xX42x97afxXdxX3xX37xX1xXdxX3xXbxX1xX8fxXdxX3xX4bxX3fbxX23xX3xX4bxX114xXexX3xXd6xX7f1xX23xX22xX3xXexX1xX92xXdxX3xX4xX8fxX3xXd6xX14bxXdxX3xX16cxXc6xX16exX3xX146xX4cxX3xXd6xX14bxXdxX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xX308xX27xX44xX4xX3xX22xXdxX6xX194xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX40xX4bxX15xXaxX2fxX1aaxX53fxX27xX3xXexX36xX64xX3xX5xc519xX3xX4xX69xX6xX3xX30xX31xX32xX3xaf14xX27xX27xX7xX3xX30xXdxX4bxX4bxXdxX23xX37xX3xXdexX3xXd6xX14bxXdxX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xX3xXexX50xXdxX3x136aexX40xX36xX5xX4bxX3xX1aaxX27xXbxX3xXc6xX178xX178xXc6xX3xXb3xX4cxX15xX3xXexX97bxX3xX1xX15xX3xX146xX597xX23xX22xX3xX4xX494xX3xXexX1xX151xX3xX4xX1xX3c6xX3xXexX570xXbxX3xXexX36xX27xX23xX22xX3xX146xX4cxX40xX3xX42xX14bxXexX3xXd6xX14bxXdxX3xXexX36xX40xX23xX22xX3xX23xa368xX42xX3xX23xX6xX15xX194xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX40xX4bxX15xXaxX2fxX646xXcxX9exXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX4xX1xX597xX23xX3xX146xX4cxX3xXexX570xXbxX3xXexX36xX27xX23xX22xX3xX146xX4cxX40xX3xX146xXdxX71xX4xX3xX1xX27xX5fxX23xX3xX5xX27xX15xX71xX23xX3xX42xX14bxXexX3xXd6xX14bxXdxX3xXexX36xX40xX23xX22xX3xX23xXa4exX42xX3xX23xX6xX15xX6acxXecxX3xX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX30xX6xX23xX22xX1exX7xX10xX40xX3xX23xX494xXdxX194xX3xX646xX74xX106xX27xX3xXexX9exXdxX3xX4xX1xX3c6xX3xX4bxX3fbxX23xX3xX4bxX114xXexX3xXd6xX14bxXdxX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xX308xX27xX44xX4xX3xX22xXdxX6xXecxX3xXexX9exXdxX3xX7xX10exX3xXexX570xXbxX3xXexX36xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX64dxX23xX3xXb3xX51axX3xX4xX1xX40xX3xX146xX163xX23xX22xX3xX5xX40xX50xXdxX3xXa08xX40xX36xX5xX4bxX3xX1aaxX27xXbxX3xXc6xX178xXc6xXc6xX194xX3xX1aaxX163xX23xX3xX23xX106xX27xX3xX4bxX3fbxX23xX3xX4bxX114xXexX3xXd6xX14bxXdxX3xX16cxXc6xX16exXecxX3xXexX9exXdxX3xX7xX10exX3xXexX570xXbxX3xXexX36xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX40xX3xX6cxX50xXdxX3xX1xX14bxXdxX3xXexX1xX151xX3xXexX1xX6xX40xX3xX6cxX9exX23xX22xX3xX74xX6xX42xX3xX175xX3xXc6xX178xXc6xX2xX3xX351xX33dxX90cxX811xX3xX9e2xX6xX42xX10xX7xX35dxX6acxX194xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX40xX4bxX15xXaxX2fxX32xXcbxXdxX3xXexX63xX3xX4xX18dxX4xX1xX3xX5xX4cxX3xX23xX1xX4cxX3xX146xX9exX3xXd6xX51axX4xX1xX3xX9e2xXdxX8fxXdxX3xXb3xX494xX23xX22xX3xXd6xX18dxX3xX6cxX9exX23xX22xX3xX74xX6xX42xX3xX175xX3xX351xX811xX812xX812xX3xX33dxX27xX817xX27xX37xXdxX3xX1aaxX27xXbxX35dxX3xXc6xX178xX2xXc4xXecxX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xXd6xX38bxX3xX4xX494xX3xX37xX106xX3xX1xX40xX50xX4xX1xX3xXexX46axX3xX4xX1xX4f6xX4xX3xXd6xX18dxX3xX22xXdxX6xX40xX3xX1xX795xX27xX3xX146xXcbxXdxX3xXd6xX14bxXdxX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xX3xX1exX3xXd6xX14bxXdxX3xXd6xX38bxX3xX5xXd3xX23xX3xX23xX22xX9exXdxX3xX146xX9exX3xXd6xX51axX4xX1xX3xX9e2xXdxX8fxXdxX3xXb3xX494xX23xX22xX3xXd6xX18dxX3xX6cxX9exX23xX22xX3xX175xX3xX351xX90cxX811xX812xX812xX3xX1aaxX1xX6xX42xXbxXdxX40xX23xX7xX1xXdxXbxX35dxX3xXc6xX178xX2xX22bxX3xX146xX4cxX40xX3xXexX1xX18dxX23xX22xX3xXexXcbxXdxX194xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXd3xX23xXecxX3xX4bxX40xX3xX5xX51axX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xXd6xX5fxX27xX3xX4xX69xX6xX3xX16cxXc6xX16exX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xXecxX3xXexX36xX570xX23xX3xXd6xX5fxX27xX3xX23xX4cxX15xX3xXd6xX38bxX3xXb3xX51axX3xX1xX40xX38bxX23xX3xX146xX9exX3xXexX1xX92xXdxX3xX1xX50xX23xX194xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX40xX4bxX15xXaxX2fxX646xXcxX1xX570xXexX3xXd6xX18dxX23xX22xX3xXexXdxX106xX4xX3xX37xX1xXdxX3xX4xX1xX684xX23xX22xX3xXexX9exXdxX3xX42xX5fxXexX3xX4xc3baxX3xX1xX14bxXdxX3xXd6xX44xXdxX3xX42xX477xXexX3xX146xXcbxXdxX3xX4xX18dxX4xX3xXd6xX14bxXdxX3xX23xX1xX63xX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xX194xX3xX33dxX10exX3xXexX1xX53fxX4xX3xX7xX53fxX3xX1xX795xX27xX3xX5bxX4xX1xX3xX4xX1xX40xX3xXd6xX14bxXdxX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xX23xX106xX27xX3xXexX36xX570xX23xX3xXd6xX5fxX27xX3xXd6xX494xX3xX4xX494xX3xXexX1xX151xX3xXd6xX63xX64xX4xX3xXexX46axX3xX4xX1xX4f6xX4xX3xXexX36xX40xX23xX22xX3xXexX63xXd07xX23xX22xX3xX5xX6xXdxX6acxXecxX3xX9exX23xX22xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX4xX1xX40xX3xX1xX6xX15xX194xX0xX78xXbxX2fxX0xX4bxXdxX146xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX36xX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX2fxX0xX7xXexX36xX40xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXd3xX23xX3xX308xX27xX6xX23xX24xX0xX78xX7xXexX36xX40xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX42xXb3xX1exX6xX23xX4bxX1exX7xX6xXbxX40xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX37xX1xXdxX106xX23xX3xX23xX22xX63xX92xXdxX3xX4bxXb0xX23xX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xX4xX494xX3xX4xX8fxX42xX3xXexX127xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX99xX27xX3xX1xXd07xX23xX3xX146xX99xX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xXaxX3xX1xX36xX10xX2bxX9xXaxX78xXb3xX40xX23xX22xX1exX4bxX6xX78xX1xX5xX146xX1exXbxX6xX36xX37xX1exX37xX1xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX27xX40xXdxX1exX4bxX6xX23xX1exX146xXdxX10xXexX1exX23xX6xX42xX1exX4xX40xX1exX4xX6xX42xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX27xX1exX1xX40xX23xX1exX146xX10xX1exX1xX6xX23xX1exX308xX27xX40xX4xX78xX2xX1f1xXc4xX1f3xXc6xXc6xX194xX1xXexX42xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX78xX42xX10xX4bxXdxX6xX78xX2xXc6xX178xX78xX23xX10xX1eaxX7xX78xX2xX229xX178xX1f1xX78xX2xXc6xX200xX4bxX1f3xX2xX178xX2xX229xX178xXc6xXexX1f1xX178xX1f3xX229xX5xX178xX1exXc6xX194xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX30xX6xX23xX22xX1exX7xX10xX40xX3xX42xX27xX44xX23xX3xX37xX48xX40xX3xX4bxX4cxXdxX3xX42xX50xX4xX1xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXexX5bxX4xX1xX3xX5fxX23xX3xXexX63xX64xX23xX22xX3xX4xX69xX6xX3xX6cxXcxX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX4bxXdxX146xX2fxX0xX7xXexX36xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX37xX1xXdxX106xX23xX3xX23xX22xX63xX92xXdxX3xX4bxXb0xX23xX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xX4xX494xX3xX4xX8fxX42xX3xXexX127xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX99xX27xX3xX1xXd07xX23xX3xX146xX99xX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xXaxX3xX1xX36xX10xX2bxX9xXaxX78xXb3xX40xX23xX22xX1exX4bxX6xX78xX1xX5xX146xX1exXbxX6xX36xX37xX1exX37xX1xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX27xX40xXdxX1exX4bxX6xX23xX1exX146xXdxX10xXexX1exX23xX6xX42xX1exX4xX40xX1exX4xX6xX42xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX27xX1exX1xX40xX23xX1exX146xX10xX1exX1xX6xX23xX1exX308xX27xX40xX4xX78xX2xX1f1xXc4xX1f3xXc6xXc6xX194xX1xXexX42xXaxX2fxX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX37xX1xXdxX106xX23xX3xX23xX22xX63xX92xXdxX3xX4bxXb0xX23xX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xX4xX494xX3xX4xX8fxX42xX3xXexX127xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX99xX27xX3xX1xXd07xX23xX3xX146xX99xX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX36xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX2fxX352xX23xX1xX3xX1xX63xXdexX23xX22xX3xX4xX69xX6xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX30xX6xX23xX22xX1exX7xX10xX40xX3xXexX50xXdxX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xX5xX4cxX3xX4xX494xX3xXexX1xX570xXexX3xX146xX4cxX3xX23xX494xX3xX37xX1xX9exX23xX22xX3xXb3xX51axX3xXexX1xX46axXdxX3xXbxX1xX7f1xX23xX22xX194xX3xX88bxX14bxXexX3xX4xX27xX14bxX4xX3xX37xX1xX8fxX40xX3xX7xX18dxXexX3xX4bxX40xX3xXb3xX18dxX40xX3xX60cxX40xX36xX10xX6xX3xXcxXdxX42xX10xX7xX3xX146xX4cxX3xX30xX6xX23xX37xX40xX40xX37xX3xXb7xX5xXb3xX40xX3xXexX1xX53fxX4xX3xX1xXdxX71xX23xX3xX22xX3ccxX23xX3xXd6xXb0xX15xX3xX146xXcbxXdxX3xXexX36xXd3xX23xX3xX2xX194xX178xX178xX178xX3xX23xX22xX63xX92xXdxX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX3xXd6xX38bxX3xX1cxX18dxX4xX3xX23xX1xX570xX23xX3xXd6xXdxX99xX27xX3xX23xX4cxX15xX194xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX4bxXdxX146xX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60cxX40xX36xX10xX6xX3xXcxXdxX42xX10xX7xX24xX3xX1aaxX9exX23xX22xX3xX34xX1xX63xX64xX23xX22xX3xXd6xX63xX64xX4xX3xX37xX3c1xX3xX146xX597xX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX23xX22xX9exXdxX3xX7xX6xX40xX3xX6cxX9exX23xX22xX3xX74xX6xX42xX3xX175xX3xX42xXcbxXdxX3xXexX50xXdxX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xXaxX3xX1xX36xX10xX2bxX9xXaxX78xXb3xX40xX23xX22xX1exX4bxX6xX78xX37xX40xX36xX10xX6xX1exXexXdxX42xX10xX7xX1exX4xX40xX23xX22xX1exXbxX1xX27xX40xX23xX22xX1exX4bxX27xX40xX4xX1exX37xX15xX1exX146xX40xX23xX22xX1exX5xX6xX1exX23xX22xX40xXdxX1exX7xX6xX40xX1exX4bxX40xX23xX22xX1exX23xX6xX42xX1exX6xX1exX42xX40xXdxX1exXexX6xXdxX1exX1xX6xX23xX1exX308xX27xX40xX4xX78xX2xX1f1xXc4xX16exXc6xX200xX194xX1xXexX42xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX78xX42xX10xX4bxXdxX6xX78xX2xXc6xX178xX78xX23xX10xX1eaxX7xX78xX2xX229xX178xX1f1xX78xX2xXc6xX200xX4bxX2xX2xX178xX178xX2xXc6xXc4xXexX200xX16exX229xXc4xXc6xX5xX178xX194xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX30xX6xX23xX22xX1exX7xX10xX40xX3xX42xX27xX44xX23xX3xX37xX48xX40xX3xX4bxX4cxXdxX3xX42xX50xX4xX1xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXexX5bxX4xX1xX3xX5fxX23xX3xXexX63xX64xX23xX22xX3xX4xX69xX6xX3xX6cxXcxX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX4bxXdxX146xX2fxX0xX7xXexX36xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60cxX40xX36xX10xX6xX3xXcxXdxX42xX10xX7xX24xX3xX1aaxX9exX23xX22xX3xX34xX1xX63xX64xX23xX22xX3xXd6xX63xX64xX4xX3xX37xX3c1xX3xX146xX597xX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX23xX22xX9exXdxX3xX7xX6xX40xX3xX6cxX9exX23xX22xX3xX74xX6xX42xX3xX175xX3xX42xXcbxXdxX3xXexX50xXdxX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xXaxX3xX1xX36xX10xX2bxX9xXaxX78xXb3xX40xX23xX22xX1exX4bxX6xX78xX37xX40xX36xX10xX6xX1exXexXdxX42xX10xX7xX1exX4xX40xX23xX22xX1exXbxX1xX27xX40xX23xX22xX1exX4bxX27xX40xX4xX1exX37xX15xX1exX146xX40xX23xX22xX1exX5xX6xX1exX23xX22xX40xXdxX1exX7xX6xX40xX1exX4bxX40xX23xX22xX1exX23xX6xX42xX1exX6xX1exX42xX40xXdxX1exXexX6xXdxX1exX1xX6xX23xX1exX308xX27xX40xX4xX78xX2xX1f1xXc4xX16exXc6xX200xX194xX1xXexX42xXaxX2fxX60cxX40xX36xX10xX6xX3xXcxXdxX42xX10xX7xX24xX3xX1aaxX9exX23xX22xX3xX34xX1xX63xX64xX23xX22xX3xXd6xX63xX64xX4xX3xX37xX3c1xX3xX146xX597xX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX23xX22xX9exXdxX3xX7xX6xX40xX3xX6cxX9exX23xX22xX3xX74xX6xX42xX3xX175xX3xX42xXcbxXdxX3xXexX50xXdxX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX36xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX2fxXb7xX23xX4xX1xX10xX40xX23xX3xXexX1xX63xX92xX23xX22xX3xXd6xX63xX64xX4xX3xX1cxX10xX42xX3xX5xX4cxX3xX4x84c8xX6xX3xX23xX22x1126axX3xX146xX4cxX40xX3xX30xX4cxX23xX3xXa6xX27xX44xX4xX3xX146xX4cxX3xXexX1xX9exX23xX22xX3xX308xX27xX6xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXbxX1xX46axX3xX4xX8fxX23xX22xX3xX23xX15exX42xX3xXdexX3xXbxX1xX5bxX6xX3xXcxXb0xX15xX3xXexX1xX69xX3xXd6xX9exX3xX33dxX10xX40xX27xX5xX3xX23xX4cxX15xXecxX3xXb3xX494xX23xX22xX3xXd6xX18dxX3xXd6xX38bxX3xXd6xX63xX64xX4xX3xX4bxX27xX3xX23xX1xX570xXbxX3xX146xX4cxX40xX3xX1cxX4f6xX3xX7xXdexX3xX37xXdxX42xX3xX4xX1xXdxX3xXb3xXdexXdxX3xX4xX18dxX4xX3xXexX1xX69xX15xX3xXexX1xX69xX3xX23xX22xX63xX92xXdxX3xX811xX23xX1xX3xX146xX4cxX40xX3xX23xXa4exX42xX3xX2xXc4xXc4xXc6xX194xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX4bxXdxX146xX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33dxX53fxX3xX37xX1xX18dxX4xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX22xXdxX795xX6xX3xXcxX106xXexX3xX1cxX63xX6xX3xX146xX4cxX3xX23xX6xX15xX3xX4xX69xX6xX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xXexX1xX69xX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xXaxX3xX1xX36xX10xX2bxX9xXaxX78xX6xX23xX1xX1exX146xX27xXdxX78xX7xX27xX1exX37xX1xX6xX4xX1exX23xX1xX6xX27xX1exX22xXdxX27xX6xX1exXexX10xXexX1exX1cxX27xX6xX1exX146xX6xX1exX23xX6xX15xX1exX4xX27xX6xX1exXexX27xX15xX10xX23xX1exXexX1xX27xX1exX146xXdxX10xXexX1exX23xX6xX42xX78xX2xX1f1xXc4xX178xX1f1xX200xX194xX1xXexX42xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX78xX42xX10xX4bxXdxX6xX78xX2xXc6xX178xX78xX23xX10xX1eaxX7xX78xX2xX229xX178xX200xX78xX2xX178xX1f1xX4bxX178xX2xX2xX200xX1f1xX200xXc4xXexX16exX200xX16exX178xX5xX22bxX194xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX3xX34xX6xX36xX37xX3xX30xX6xX23xX22xX1exX7xX10xX40xX3xX42xX27xX44xX23xX3xX37xX48xX40xX3xX4bxX4cxXdxX3xX42xX50xX4xX1xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXexX5bxX4xX1xX3xX5fxX23xX3xXexX63xX64xX23xX22xX3xX4xX69xX6xX3xX6cxXcxX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX4bxXdxX146xX2fxX0xX7xXexX36xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33dxX53fxX3xX37xX1xX18dxX4xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX22xXdxX795xX6xX3xXcxX106xXexX3xX1cxX63xX6xX3xX146xX4cxX3xX23xX6xX15xX3xX4xX69xX6xX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xXexX1xX69xX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xXaxX3xX1xX36xX10xX2bxX9xXaxX78xX6xX23xX1xX1exX146xX27xXdxX78xX7xX27xX1exX37xX1xX6xX4xX1exX23xX1xX6xX27xX1exX22xXdxX27xX6xX1exXexX10xXexX1exX1cxX27xX6xX1exX146xX6xX1exX23xX6xX15xX1exX4xX27xX6xX1exXexX27xX15xX10xX23xX1exXexX1xX27xX1exX146xXdxX10xXexX1exX23xX6xX42xX78xX2xX1f1xXc4xX178xX1f1xX200xX194xX1xXexX42xXaxX2fxX33dxX53fxX3xX37xX1xX18dxX4xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX22xXdxX795xX6xX3xXcxX106xXexX3xX1cxX63xX6xX3xX146xX4cxX3xX23xX6xX15xX3xX4xX69xX6xX3xXexX27xX15xX151xX23xX3xXexX1xX69xX3xX32xXdxX71xXexX3xX74xX6xX42xX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX36xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX2fxX1aaxX9exX23xX22xX3xX34xX1xX63xX64xX23xX22xX3xXd6xX38bxX3xXaxX22xX18dxX15xXaxX3xX37xX1xX18dxX4xX3xX1cxX63xX6xX3xXexX36xX40xX23xX22xX3xX37xX1xXdxX3xX4xX18dxX4xX3xX4xX3ccxX27xX3xXexX1xX69xX3xX4xX163xX23xX3xX5xX50xXdxX3xX4x14084xX23xX22xX3xX4xX1xa84exX23xX22xX3xX4xX1xX51axX27xX3xX37xX48xX42xX3xX4xX50xX23xX1xX3xX23xX22xX63xX92xXdxX3xXd6xX7f1xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX71xXbxX194xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX4bxXdxX146xX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX78xX27xX5xX2fxX0xX4bxXdxX146xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX36xXaxX2fxX0xX78xX4bxXdxX146xX2fxX0xX78xX4bxXdxX146xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX811xX27xXexX1xX40xX36xXaxX2fxX34xX1xX63xXd07xX23xX22xX3xX6cxX477xX23xX22xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33dxX40xX27xX36xX4xX10xXaxX2fxX351xXcxX1xX10xX40xX3xX357xX40xX23xX1xX6xXbxX35dxX0xX78xXbxX2f
Phương Đặng