Facebook phát hành tính năng “trợ giúp cộng đồng” phòng chống Covid-19
Mạng xã hội đã công bố tính năng "trợ giúp cộng đồng," nơi mọi người có thể tình nguyện quyên góp đồ tạp hóa, nhờ ai đó làm một việc vặt hoặc ủng hộ tiền cho những người gây quỹ phòng chống dịch bệnh.
db6ax10480xef91x14696x113b0x10cc1x10940x10fb5x142fcx12253xX8x13521x11936xX7xf5e0x1378axX2xX5xX6x13a74xeaa3xec79x14341x11c38xXexX16xXbx11239xX0xX15x10a64xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14x10a90xX2xXexX6xX12xXbxX1axde21xX7xX5xX12x111f9xX16xX16x1299cxX4xX14xX15x14002xXexX4xX15xe44ax15b68xX15xX4xXexf14dxX3exX15xX4xX3ex103b8xX3ex15bcdxX4xe5b5xXexXdxf046xX4xX49xX2x10a9bxX14xX4xX5xf950xX3exX49xX4xdbf8x11668xX3exX49xee6bxX4xX14xX15xebddxX3exX49xX4xX5xX15x101b4xX3exX49xX4x114a8xX16xX3xX2xX1xX13xX1dx1217axX0x140b0xX15xX1dxX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14x1234bxX12xX7xX1xXbxX1ax10894x133faxX3exX49xX4xe764x12838xX4xX15xX56xX2xX4xX5axX90xX4xX5x1334cxX3exX49xX4xX32xX68xX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xX4bxXexXdxX4exX4xX49xX2xX52xX14xX4xX5xX56xX3exX49xX4xX5axX5bxX3exX49xf692xX5exX4xX3ex15b2bxX2xX4xf37bx11362xX2xX4xX3exX49xeb64x1042exX2xX4xX5x146e0xX4xXexX15xfd49xX4xXex11d5fxX3exX15xX4xX3exX49xdec2xf68bxfecbxX3exX4x123dcxXddxXdex15a4cxX3exX4xX49xXd0xX14xX4xX5axX5bxX4xXexX8bxX14xX4xX15xXd0xX7xXbexX4xX3exX15xXccxX4xX7xX2xX4xX5axXd0xX4xX6xX3dxXc5xX4xXc5xX56xXexX4xX3xX2xXdfxX5xX4xX3x13f7dxXexX4xX15xX16xX110xX5xX4x146f5xX3exX49xX4xX15xX56xX4xXexX2x12a9dxX3exX4xX5xX15xX16xX4xX3exX15x14c04xX3exX49xX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX49x14e7cxXdexX4xXe2xXddxe6b3xX4xX14xX15xX62xX3exX49xX4xX5xX15xX68xX3exX49xX4xX1x112a6xX5xX15xX4xX32xXdfxX3exX15xe0e3xX0xX75xX14xX1axX0xX75xX1xX2xX3xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX7xXdxXexX2xX5xX6xX12xX13xX14xX15xX16xXexX16xX4xX14xX6cxX12xX3exXexX12xXdxXbxX1axX0xX2xXc5xX49xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX6cxX12xX3exXexX12xXdxXbxX4xX8xXexXdexX6xX12xXaxXbx10432xX2xX1xXexX15x12880xX4x1195axX1dx1269dxX14xX8fx1440exX4xX15xX12xX2xX49xX15xXexX1a0xX4xea5fx12908xX1a4xX14xX8fxX1a7xXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX75xX75xX2xX151xX32xX7xX16xX15xX7xXexX2xX3exX15xX151xX3xX3exX75xX3exX12xX19bxX8xX75xf458x10641xX1dxX1b1xX75xX1dxX1d5x11f07xX1xX1b1xX1dxX1b2xX1b1xX1d4xX1d4xX1b2xXexX1a4x1114bxX1d4xX1d5xX6xX1b2xX13xX1d4xX1d5xX1d5xX1b1xX1b1xX1dxX1dxX1d4xX1b1xX1a4xX1d5xX1a2xX1d4xX1d5xX1d4xX1d5xX1d5xX1b1xX1b1xX1dxX151x12b5bxX14xX49xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xX14xX15xX39xXexX4xX15xX3dxX3exX15xX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xX4bxXexXdxX4exX4xX49xX2xX52xX14xX4xX5xX56xX3exX49xX4xX5axX5bxX3exX49xX5exX4xX14xX15xX62xX3exX49xX4xX5xX15xX68xX3exX49xX4xX6cxX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xXbxX4xX75xX1axX0xX75xX1xX2xX3xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX7xXdxXexX2xX5xX6xX12xX13xX14xX15xX16xXexX16xXbxX1axX0xX75xX1xX2xX3xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14xX6cxX7xX14xXexX2xX16xX3exXbxX1axdc1fxX2xX7xX16xX4xX1xX2xXdfxX3exX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xXexXdxX4exX4xX49xX2xX52xX14xX4xX5xX56xX3exX49xX4xX5axX5bxX3exX49xX4xXc5x12b43xX2xX4xX5xX118xX7xX4xX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX151xX0xX75xX14xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14xdcf6xX16xX1xXdexXbxX1axX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xXc5xX2b8xX2xX4xXexXddxX3exX49xX4xXdxX7xX4xXc5xX56xXexX4xX5xX9axX3exX49xX4xX5x111cexX4xXc5xX2b8xX2xX4xX5xX15xX16xX4xX14xX15x13d44xX14xX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX1x110a0xX3exX49xX4xX5xXddxX3exX49xX4xX5x10d49xX14xX4xX15xX16xX110xX5xX4xXdexXe5xXddxX4xX5x11f10xXddxX4xXexXdxX4exX4xX49xX2xX52xX14xX4xXex138d2xX4xX15xX3dxX3exX49xX4xX8fxXd0xXc5xX4xX5xX118xX7xX4xX15xXc6xX4xXexXdxX16xX3exX49xX4xX5axX8bxX2xX4xX1xX149xX5xX15xX4xX6cxed6cxe4a2x15279x11067xX13xX1dxX73xX151xX0xX75xX14xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14xX2d7xX16xX1xXdexXbxX1ax12475xX49xX3dxXdexX4xX1b1xX1dxX75xX1b1xXbexX4xXc5xX8bxX3exX49xX4xX8fxX90xX4xX15xX56xX2xX4xX5axX90xX4xX5xX9axX3exX49xX4xX32xX68xX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xX4bxX27xXdxX4exX4xX49xX2xX52xX14xX4xX5xX56xX3exX49xX4xX5axX5bxX3exX49xXbexX5exX4xX3exXc2xX2xX4xXc5xXc6xX2xX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX5xXd0xX4xXexX15xXd4xX4xXexXd7xX3exX15xX4xX3exX49xXddxXdexXdfxX3exX4xXe2xXddxXdexXe5xX3exX4xX49xXd0xX14xX4xX5axX5bxX4xXexX8bxX14xX4xX15xXd0xX7xXbexX4xX3exX15xXccxX4xX7xX2xX4xX5axXd0xX4xX6xX3dxXc5xX4xXc5xX56xXexX4xX3xX2xXdfxX5xX4xX3xX110xXexX4xX15xX16xX110xX5xX4xX118xX3exX49xX4xX15xX56xX4xXexX2xX121xX3exX4xX5xX15xX16xX4xX3exX15xX12axX3exX49xX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX49xX135xXdexX4xXe2xXddxX13axX4xX14xX15xX62xX3exX49xX4xX5xX15xX68xX3exX49xX4xX1xX149xX5xX15xX4xX32xXdfxX3exX15xX151xX0xX75xX14xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14xX2d7xX16xX1xXdexXbxX1axX375xX49xXcbxXccxX2xX4xX1xX312xX3exX49xX4x15bffxX4xX8axX13axX4xX8x110a5xX4xX5xXd0xX4xXexX15xXd4xX4xX8fxX12xXc5xX4xX5xX39xX5xX4xX32xX3dxX2xX4xX5axX47xX3exX49xX4xXexXdxX16xX3exX49xX4xX32xX39xX3exX4xX35xX42xX3exX15xX4xX1dbxX1d5xX35xXc5xX4xXexX336xX4xX3xX149xX4xXexXdxX42xX4xX5xX118xX7xX4xX15xXc6xX4xX15xX16xX110xX5xX4xX49xX329xX3exX4xX15xXc2xX3exX151xX4xX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xX5xX15xX16xX4xX32xX2x12e4bxXexX4xX15xXc6xX4xX3exX15x1043dxX3exX4xXexX15xX31cxXdexX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX1xX312xX3exX49xX4xX5xXddxX3exX49xX4xX5xX31cxX14xX4xX15xX16xX110xX5xX4xXdexXe5xXddxX4xX5xX329xXddxX4xXexXdxX4exX4xX49xX2xX52xX14xX4xX3xX3dxX4xXc5xXddxX68xX3exX4xX8fxX135xXdexX4xX1x14454xX3exX49xX4xXc5xX56xXexX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xX5axXd4xX4xX6xX3dxXc5xX4xX5xX15xX16xX4xXe2xXddxX39xX4xXexXdxXd7xX3exX15xX4xX3exX3dxXdexX4xX1x13be9xX4xX1xX3dxX3exX49xX4xX15xXc2xX3exX151xX0xX75xX14xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14xX2d7xX16xX1xXdexXbxX1axf3a0xX135xXdexX4xX6xX3dxX4xXc5xX56xXexX4xX35xX15xX39xX2xX4xX3exX2xXdfxXc5xX4xXexXcbxXc2xX3exX49xX4xXexX511xX4xX5axX90xX4xX5xXd0xX4xXexXdxXe5xX3exX4xX375xX12xX8fxXexX1xX16xX16xXdxXbexX4xXc5xX56xXexX4xXc5xX8bxX3exX49xX4xX8fxX90xX4xX15xX56xX2xX4xX468xX4xX8axX13axX4xX1xX3dxX3exX15xX4xX5xX15xX16xX4xX5xX56xX3exX49xX4xX5axX5bxX3exX49xX4xX5axX149xX7xX4xX14xX15xXcbxXc2xX3exX49xX4xX3xX3dxX4xX35xX15xXddxX4xX3xX511xX5xX4xX6xX135xX3exX4xX5xX4d2xX3exX151xX4xX375xX49xXcbxXccxX2xX4xX1xX312xX3exX49xX4xX375xX12xX8fxXexX1xX16xX16xXdxX4xX5axX7xX3exX49xX4xX8xec18xX4xX1xX2fcxX3exX49xX4xX3exX121xX3exX4xXex12726xX3exX49xX4xX3exX3dxXdexX4xX5axXd4xX4xX5xX15xX2xX7xX4xX8x13a20xX4xX5xX39xX5xX4xX5xX4d2xX14xX4xX3exX15xX4d2xXexX4xX3xX121xX4xX3xX2xXdxXddxX8xX4xe986x1304exf3d8xX626xX13xX6cxX16xX359xX13xX1d4xX4xXexX8bxX2xX4xX5axX149xX7xX4xX14xX15xXcbxXc2xX3exX49xXbexX4xX6xX31cxXdexX4xX3xX4d2xXexX4xXexXcbxX4xXdexX4xXexX4caxX4xX5xX15xX16xX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX35xX15xX39xX5xX4xX3xX3dxX4xX49xX2xX7xX16xX4xX1xX149xX5xX15xX4xX15xX3dxX3exX49xX4xX15xXd0xX7xX4xXexX15xX2xX4caxXexX4xXdexX4caxXddxX4xX3exX15xXcbxX4xX49xX2xX31cxXdexX4xX3xXdfxX4xX8xX2xX3exX15xX4xX3xX3dxX4xX3exXcbxX2b8xX5xX4xXdxX5f1xX7xX4xXexX7xXdexX151xX0xX75xX14xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14xX2d7xX16xX1xXdexXbxX1axX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xX5axXcbxX4exX5xX4xX5xX15xX16xX4xX6xX3dxX4xX5axX90xX4xX4bxXc5xXcbxX4exX3exX5exX4xX5xX39xX5xX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xXexX336xX4xX5xX39xX5xX4xX5axX68xX2xX4xXexX15xX118xX4xX3exX15xXcbxX4xX375xX12xX8fxXexX1xX16xX16xXdxXbexX4xX32xX7xX16xX4xX49xX5bxXc5xX4xX5xX39xX5xX4xX32xX3dxX2xX4xX5axX47xX3exX49xX4xX32xX2xX4caxX3exX4xXc5xX31cxXexX4xX3xX3dxX4xXc5xX56xXexX4xX5xX9axX3exX49xX4xX5xX2fcxX4xX15x12ed9xX3exX4xX15xX62xX151xX0xX75xX14xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14xX2d7xX16xX1xXdexXbxX1axX2d7xX3dxX4xX2exX2xX1xX201xX2xX4xX626xX2xXc5xX16xXbexX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX5ax12f88xX3exX49xX4xX5axX329xXddxX4xXc5xX5fdxX3exX49xX4xX75fxX3exX49xX4xX1xX2fcxX3exX49xX4xX5xX118xX7xX4xX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xXbexX4xX5xX15xX16xX4xX32xX2xX4caxXexX4xX5xXc2xX4xX8xX468xX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX1xX312xX3exX49xX4xX15xXc2xX3exX4xX1d4xX4xXexe8a0xX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xXexXdxXe5xX3exX4xXexX16xX3dxX3exX4xXexX15xX4caxX4xX49xX2xX2b8xX2xX4xX5xX118xX7xX4xXc5xX8bxX3exX49xX4xX8fxX90xX4xX15xX56xX2xX4xX3exX3dxXdexX4xX8xX46exX4xXc5xX7xX3exX49xX4xX6xX8bxX2xX4xX6xX4exX2xX4xXexX15xX4caxX4xX5xX15xX16xX4xX15xXc6xX4xX15xXc2xX3exX4xX5xX39xX5xX4xX1xX149xX5xX15xX4xX3xX2fcxX4xX5xX56xX3exX49xX4xX5axX5bxX3exX49xX4xX35xX15xX39xX5xX151xX0xX75xX14xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14xX2d7xX16xX1xXdexXbxX1axX4bx15aa4xX15xX5fdxX4xX3exX47xX3exX49xX4xX32xX8bxX3exX4xX5xXd0xX4xXexX15xXd4xX4xXexXd7xXc5xX4xXexX15xX31cxXdexX4xX3exX15xX12axX3exX49xX4xX49xXd7xX4xX32xX8bxX3exX4xX5xX329xX3exX4xXexXdxX16xX3exX49xX4xX5xX56xX3exX49xX4xX5axX5bxX3exX49xX4xX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xX6xX3dxX4xXdxX31cxXexX4xX5xX7xX16xX4xX32xX468xX2xX4xX3xXd7xX4xX5xXd0xX4xXdxX31cxXexX4xX3exX15xX2xX121xXddxX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX15xX2xXdfxX3exX4xX5axX7xX3exX49xX4xX468xX4xXexXdxXe5xX3exX4xX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX151xX4xX8axX2fcxX5xX4xXexX2xXe5xXddxX4xX5xX118xX7xX4xX5xX15xX52xX3exX49xX4xXexX9axX2xX4xXexX15xX511xX5xX4xX8xX511xX4xX6xX3dxX4xXexX68xX2xX4xX5axX7xX4xX15xXd0xX7xX4xX8xX68xX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xXexXd7xXc5xX4xXexX15xX31cxXdexX4xX8xX511xX4xX49xX2xX52xX14xX4xX5ax14145xX4xXc5xX3dxX4xX15xXc6xX4xX5xX329xX3exXbexX5exX4xX32xX3dxX4xX626xX2xXc5xX16xX4xX3exXd0xX2xX4xX3xX2b8xX2xX4xX6cxX375xX375xX4xX2d7xXddxX8xX2xX3exX12xX8xX8xX151xX0xX75xX14xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14xX2d7xX16xX1xXdexXbxX1axX27xX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xX3exX3dxXdexX4xX8xX46exX4xX5axXcbxX4exX5xX4xXexXddxX3exX49xX4xXdxX7xX4xX468xX4xX8axX13axXbexX4xX627xX3exX15xXbexX4x10192xX15xX39xX14xXbexX4xX627xXddxX8xXexXdxX7xX6xX2xX7xX4xX3xX3dxX4xX6cxX7xX3exX7xX1xX7xX4xXexXdxX16xX3exX49xX4xX3exX15xX12axX3exX49xX4xX3exX49xX3dxXdexX4xXexX2b8xX2xX4xX3xX3dxX4xX1xX511xX4xX35xX2xX4caxX3exX4xX8xX46exX4xX5xXd0xX4xXc5xX110xXexX4xX468xX4xX3exX15xX2xX121xXddxX4xXe2xXddxX68xX5xX4xX49xX2xX7xX4xX35xX15xX39xX5xX4xXexXdxX16xX3exX49xX4xX3xX3dxX2xX4xXexXddxX329xX3exX4xXexX2b8xX2xX151xX0xX75xX14xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14xX2d7xX16xX1xXdexXbxX1axX55dxXd4xX4xX3exX135xX3exX49xX4xX5xX7xX16xX4xX3exX15xX4d2xX3exX4xXexX15xX75fxX5xX4xX3xX121xX4xX5xX9axX3exX49xX4xX5xX2fcxX4xXc5xX2b8xX2xXbexX4xX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xX5xXd0xX4xX35xX4caxX4xX15xX16xX8bxX5xX15xX4xX5xX15xX8bxXdexX4xXc5xX56xXexX4xX5xX15xX2xX4caxX3exX4xX1xX149xX5xX15xX4xXe2xXddxX5fdxX3exX49xX4xX5xX39xX16xX4xXexXdxX511xX5xX4xXexXddxXdexX4caxX3exX4xX3xX3dxX4xXexXdxXe5xX3exX4xXexXdxXddxXdexX121xX3exX4xX15xXd7xX3exX15xX151xX4xX2d7xXe5xX3exX4xX5xX8bxX3exX15xX4xX5axXd0xXbexX4xXc5xX8bxX3exX49xX4xX8fxX90xX4xX15xX56xX2xX4xX3exX3dxXdexX4xX5xX62xX3exX4xX14xX15xX39xXexX4xX5xX39xX5xX4xXexX15xX9axX3exX49xX4xX32xX39xX16xX4xX468xX4xX5axX329xXddxX4xX375xX12xX19bxX8xX4xX2exX12xX12xX1xX4xX5axXd4xX4xX15xXcbxX2b8xX3exX49xX4xXc5xXc6xX2xX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX5axX4caxX3exX4xX27xXdxXddxX3exX49xX4xXexX135xXc5xX4xXexX15xX9axX3exX49xX4xXexX2xX3exX4xX6cxX358xX359xX35axX35bxX13xX1dxX73xXbexX4xX5axXcbxX4exX5xX4xXdxX7xX4xXc5xdecexXexX4xX3xX3dxX16xX4xX5axX329xXddxX4xXexX15xX39xX3exX49xX4xX3exX3dxXdexX4xX3xX2b8xX2xX4xX5xX39xX5xX4xX5xX4d2xX14xX4xX3exX15xX4d2xXexX4xX3xX3dxX4xX15xXcbxX2b8xX3exX49xX4xX1x11bcfxX3exX4xX5xX15xX42xX3exX15xX4xXexX15xX68xX3exX49xXbexX4xXc5xX2b8xX2xX4xX3exX15xX31cxXexX4xXexX336xX4xX5xX39xX5xX4xXexe930xX4xX5xX15xX75fxX5xX4xXdexX4xXexX4caxX4xXe2xXddxX68xX5xX4xX49xX2xX7xX4xX3xX3dxX4xXexX16xX3dxX3exX4xX5xX329xXddxX151xX0xX75xX14xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxX12xX6xX7xXexX12xX1xXbxX1axX0xX8xXexXdxX16xX3exX49xX1axX27xX2xX3exX4xX6xX2xXe5xX3exX4xXe2xXddxX7xX3exX1a0xX0xX75xX8xXexXdxX16xX3exX49xX1axX0xXddxX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX2xXexX6xX12xX13xXexX15xXddxXc5xX32xX13xX7xX3exX1xX13xX8xX7xX14xX16xXbxX1axX0xX6xX2xX1axX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX55dxX47xX3exX49xX4xXexX2xX3exX4xX8fxXddxXdexXe5xX3exX4xXexX8bxX5xX4xX3xX121xX4xX35xX15xXddxX4xX5xX39xX5xX15xX4xX6xXdexX4xX14xX15xX62xX3exX49xX4xX5xX15xX68xX3exX49xX4xX1xX149xX5xX15xX4xX6cxX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xX4xX468xX4xX84xX3dxX4xX27x11736xX3exX15xXbxX4xX15xXdxX12x10b5dxXaxXbxX75xX7xX3exX13xX3exX2xX3exX15xX13xXexXdxX7xXexX13xXexXddxX75xX1xX7xX3exX49xX13xXexX2xX3exX13xX8fxXddxXdexX12xX3exX13xXexX7xX5xX13xX3xX12xX13xX35xX15xXddxX13xX5xX7xX5xX15xX13xX6xXdexX13xX14xX15xX16xX3exX49xX13xX5xX15xX16xX3exX49xX13xX1xX2xX5xX15xX13xX5xX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xX13xX16xX13xX15xX7xX13xXexX2xX3exX15xX75xX1dxX1dbxX73xX1d5xX1e6xX1a2xX151xX15xXexXc5xXbxX1axX0xX2xXc5xX49xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX75xXc5xX12xX1xX2xX7xX75xX1dxX1d4xX1d5xX75xX3exX12xX19bxX8xX75xX1d4xX1d5xX1dxX1dxX75xX1dxX1b2xX73xX1xX1a2xX1dxX1a2xX1d5xX1b2xX1b2xX1dxXexX1d4xX1a2xX1d4xX1e6xX1dxX6xX1d5xX151xX201xX14xX49xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xX14xX15xX39xXexX4xX15xX3dxX3exX15xX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xX4bxXexXdxX4exX4xX49xX2xX52xX14xX4xX5xX56xX3exX49xX4xX5axX5bxX3exX49xX5exX4xX14xX15xX62xX3exX49xX4xX5xX15xX68xX3exX49xX4xX6cxX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xXbxX4xX75xX1axX0xX75xX7xX1axX0xX1xX2xX3xX1axX0xX8xXexXdxX16xX3exX49xX1axX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX55dxX47xX3exX49xX4xXexX2xX3exX4xX8fxXddxXdexXe5xX3exX4xXexX8bxX5xX4xX3xX121xX4xX35xX15xXddxX4xX5xX39xX5xX15xX4xX6xXdexX4xX14xX15xX62xX3exX49xX4xX5xX15xX68xX3exX49xX4xX1xX149xX5xX15xX4xX6cxX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xX4xX468xX4xX84xX3dxX4xX27xXbf4xX3exX15xXbxX4xX15xXdxX12xXbfcxXaxXbxX75xX7xX3exX13xX3exX2xX3exX15xX13xXexXdxX7xXexX13xXexXddxX75xX1xX7xX3exX49xX13xXexX2xX3exX13xX8fxXddxXdexX12xX3exX13xXexX7xX5xX13xX3xX12xX13xX35xX15xXddxX13xX5xX7xX5xX15xX13xX6xXdexX13xX14xX15xX16xX3exX49xX13xX5xX15xX16xX3exX49xX13xX1xX2xX5xX15xX13xX5xX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xX13xX16xX13xX15xX7xX13xXexX2xX3exX15xX75xX1dxX1dbxX73xX1d5xX1e6xX1a2xX151xX15xXexXc5xXbxX1axX55dxX47xX3exX49xX4xXexX2xX3exX4xX8fxXddxXdexXe5xX3exX4xXexX8bxX5xX4xX3xX121xX4xX35xX15xXddxX4xX5xX39xX5xX15xX4xX6xXdexX4xX14xX15xX62xX3exX49xX4xX5xX15xX68xX3exX49xX4xX1xX149xX5xX15xX4xX6cxX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xX4xX468xX4xX84xX3dxX4xX27xXbf4xX3exX15xX0xX75xX7xX1axX0xX75xX8xXexXdxX16xX3exX49xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX15xX12xX7xX1xXbxX1axX6cxX9axX3exX49xX4xX7xX3exX4xX15xXddxXdexXdfxX3exX4xX84xXcbxXc2xX3exX49xX4xX823xX15xXe5xX4xfc4exX84xX3dxX4xX27xXbf4xX3exX15xf094xX4xX3xX336xX7xX4xXexXdxX2xXdfxXddxX4xXexX4d2xX14xX4xX95bxX151xX84xX151xX84xX4xXe2exX626xX375xX4xX1dxX73xX73xX1a2xXe36xXbexX4xXexXdxX52xX4xXexX8bxX2xX4xX35xX15xX68xX2xX4xX1dxX1d4xXbexX4xXexX15xX149xX4xXexXdxX31cxX3exX4xX84xXcbxXc2xX3exX49xX4xX823xX15xXe5xX4xXe2exX84xXcbxXc2xX3exX49xX4xX823xX15xXe5xXe36xX4xX13xX4xX5xX15xX118xX4xXexX3dxX2xX4xX35xX15xX16xX5fdxX3exX4xX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xX95bxX151xX84xX151xX84xX4xX5axXd4xX4xX6xX3dxXc5xX4xX3xX2xXdfxX5xX4xX3xX121xX4xX15xX3dxX3exX15xX4xX3xX2xX4xX5axX47xX3exX49xX4xXexX2xX3exX4xX8xX7xX2xX4xX8xX511xX4xXexX15xX4d2xXexX4xX3xX121xX4xX35xX15xXddxX4xX5xX39xX5xX15xX4xX6xXdexX4xXexX4d2xX14xX4xXexXdxXddxX3exX49xX4xX14xX15xX62xX3exX49xX4xX5xX15xX68xX3exX49xX4xX6cxX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xX4xXexXdxXe5xX3exX4xX5axX2xX7xX4xX32xX3dxX3exX4xX15xXddxXdexXdfxX3exX151xX0xX75xX14xX1axX0xX75xX1xX2xX3xX1axX0xX75xX6xX2xX1axX0xX6xX2xX1axX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX6cxX39xX5xX4xX5axX8bxX2xX4xX49xX2xX7xX4xX5xX9axX3exX49xX4xX3exX49xX15xXdfxX4xXexXddxXdexXe5xX3exX4xX5xX15xX2xX4caxX3exX4xX3xX2b8xX2xX4xXexX2xX3exX4xX49xX2xX5fdxX4xX6cxX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xXbxX4xX15xXdxX12xXbfcxXaxXbxX75xXexX15xX2xX12xXexX13xX32xX2xX13xX8xX16xX75xX5xX7xX5xX13xX1xX7xX2xX13xX49xX2xX7xX13xX5xX16xX3exX49xX13xX3exX49xX15xX12xX13xXexXddxXdexX12xX3exX13xX5xX15xX2xX12xX3exX13xX3xX16xX2xX13xXexX2xX3exX13xX49xX2xX7xX13xX5xX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xX75xX1dxX1dbxX1dbxX1dbxX1dbxX1b1xX151xX15xXexXc5xXbxX1axX0xX2xXc5xX49xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX75xXc5xX12xX1xX2xX7xX75xX1dxX1d4xX1d5xX75xX3exX12xX19bxX8xX75xX1d4xX1d5xX1dxX1dxX75xX1dxX1d5xX1dbxX1xX1b1xX1dxX1d5xX1d5xX1d5xX1d5xX1d5xXexX1e6xX1a2xX1dbxX1a4xX6xX1b1xX13xX1a2xX1a2xX1a2xX1a2xX1a2xX1a2xX1a2xX1a2xX1a2xX1a2xX1a2xX1a2xX151xX201xX14xX49xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xX14xX15xX39xXexX4xX15xX3dxX3exX15xX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xX4bxXexXdxX4exX4xX49xX2xX52xX14xX4xX5xX56xX3exX49xX4xX5axX5bxX3exX49xX5exX4xX14xX15xX62xX3exX49xX4xX5xX15xX68xX3exX49xX4xX6cxX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xXbxX4xX75xX1axX0xX75xX7xX1axX0xX1xX2xX3xX1axX0xX8xXexXdxX16xX3exX49xX1axX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX6cxX39xX5xX4xX5axX8bxX2xX4xX49xX2xX7xX4xX5xX9axX3exX49xX4xX3exX49xX15xXdfxX4xXexXddxXdexXe5xX3exX4xX5xX15xX2xX4caxX3exX4xX3xX2b8xX2xX4xXexX2xX3exX4xX49xX2xX5fdxX4xX6cxX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xXbxX4xX15xXdxX12xXbfcxXaxXbxX75xXexX15xX2xX12xXexX13xX32xX2xX13xX8xX16xX75xX5xX7xX5xX13xX1xX7xX2xX13xX49xX2xX7xX13xX5xX16xX3exX49xX13xX3exX49xX15xX12xX13xXexXddxXdexX12xX3exX13xX5xX15xX2xX12xX3exX13xX3xX16xX2xX13xXexX2xX3exX13xX49xX2xX7xX13xX5xX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xX75xX1dxX1dbxX1dbxX1dbxX1dbxX1b1xX151xX15xXexXc5xXbxX1axX6cxX39xX5xX4xX5axX8bxX2xX4xX49xX2xX7xX4xX5xX9axX3exX49xX4xX3exX49xX15xXdfxX4xXexXddxXdexXe5xX3exX4xX5xX15xX2xX4caxX3exX4xX3xX2b8xX2xX4xXexX2xX3exX4xX49xX2xX5fdxX4xX6cxX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xX0xX75xX7xX1axX0xX75xX8xXexXdxX16xX3exX49xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX15xX12xX7xX1xXbxX1axX375xX15xX12axX3exX49xX4xX5xX39xX2xX4xXexXe5xX3exX4xXexX15xX7xXc5xX4xX49xX2xX7xX4xX5xXddxX56xX5xX4xX5xX15xX2xX4caxX3exX4xX3xX2b8xX2xX4xXexX2xX3exX4xX49xX2xX5fdxX4xX49xX5bxXc5xX4xX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xXbexX4xX290xX16xX16xX49xX6xX12xXbexX4xX8axX2xX5xXdxX16xX8xX16xXbfcxXexXbexX4xX628xX12xX1xX1xX2xXexX4xX3xX3dxX4xX27xX19bxX2xXexXexX12xXdxX0xX75xX14xX1axX0xX75xX1xX2xX3xX1axX0xX75xX6xX2xX1axX0xX6xX2xX1axX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xXe2xXddxXdexX4caxXexX4xX5ax1079axXdexX4xX6xX312xX2xX4xXexX2xX3exX4xX49xX2xX5fdxX4xX3xX121xX4xX3xX2xXdxXddxX8xX4xX5xX16xXdxX16xX3exX7xX4xX32x10027xX3exX49xX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xXc5xX2b8xX2xXbxX4xX15xXdxX12xXbfcxXaxXbxX75xXexX15xX2xX12xXexX13xX32xX2xX13xX8xX16xX75xXbfcxX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX13xXe2xXddxXdexX12xXexX13xX1xX7xXdexX13xX6xXddxX2xX13xXexX2xX3exX13xX49xX2xX7xX13xX3xX12xX13xX3xX2xXdxXddxX8xX13xX5xX16xXdxX16xX3exX7xX13xX32xX7xX3exX49xX13xXexX2xX3exX15xX13xX3exX7xX3exX49xX13xXc5xX16xX2xX75xX1dxX1dbxX1e6xX1a4xX1a2xX1dxX151xX15xXexXc5xXbxX1axX0xX2xXc5xX49xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX75xXc5xX12xX1xX2xX7xX75xX1dxX1d4xX1d5xX75xX3exX12xX19bxX8xX75xX1d4xX1d5xX1d5xX1e6xX75xX1dxX1d5xX1a4xX1xX1a4xX1dxX1a2xX1b2xX1a4xX1d4xX1a4xXexX1e6xX1b2xX1a4xX1b2xX1a4xX6xX1d5xX151xX201xX14xX49xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xX14xX15xX39xXexX4xX15xX3dxX3exX15xX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xX4bxXexXdxX4exX4xX49xX2xX52xX14xX4xX5xX56xX3exX49xX4xX5axX5bxX3exX49xX5exX4xX14xX15xX62xX3exX49xX4xX5xX15xX68xX3exX49xX4xX6cxX16xX3xX2xX1xX13xX1dxX73xXbxX4xX75xX1axX0xX75xX7xX1axX0xX1xX2xX3xX1axX0xX8xXexXdxX16xX3exX49xX1axX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xXe2xXddxXdexX4caxXexX4xX5axX11daxXdexX4xX6xX312xX2xX4xXexX2xX3exX4xX49xX2xX5fdxX4xX3xX121xX4xX3xX2xXdxXddxX8xX4xX5xX16xXdxX16xX3exX7xX4xX32xX11faxX3exX49xX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xXc5xX2b8xX2xXbxX4xX15xXdxX12xXbfcxXaxXbxX75xXexX15xX2xX12xXexX13xX32xX2xX13xX8xX16xX75xXbfcxX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX13xXe2xXddxXdexX12xXexX13xX1xX7xXdexX13xX6xXddxX2xX13xXexX2xX3exX13xX49xX2xX7xX13xX3xX12xX13xX3xX2xXdxXddxX8xX13xX5xX16xXdxX16xX3exX7xX13xX32xX7xX3exX49xX13xXexX2xX3exX15xX13xX3exX7xX3exX49xX13xXc5xX16xX2xX75xX1dxX1dbxX1e6xX1a4xX1a2xX1dxX151xX15xXexXc5xXbxX1axX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xXe2xXddxXdexX4caxXexX4xX5axX11daxXdexX4xX6xX312xX2xX4xXexX2xX3exX4xX49xX2xX5fdxX4xX3xX121xX4xX3xX2xXdxXddxX8xX4xX5xX16xXdxX16xX3exX7xX4xX32xX11faxX3exX49xX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX4xXc5xX2b8xX2xX0xX75xX7xX1axX0xX75xX8xXexXdxX16xX3exX49xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX15xX12xX7xX1xXbxX1axX8axX2b8xX2xX4xX5axX135xXdexXbexX4xX2exX7xX5xX12xX32xX16xX16xX35xX4xX3xX336xX7xX4xX5axXcbxX7xX4xXdxX7xX4xXexX15xX9axX3exX49xX4xX32xX39xX16xX4xX5axX4caxX3exX4xX3exX15xX12axX3exX49xX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX1xX312xX3exX49xX4xX468xX4xX359xX2xXdfxXexX4xX375xX7xXc5xX4xX3xX121xX4xX3xX2xXdfxX5xX4xXdxX7xX4xXc5xXad8xXexX4xXexX42xX3exX15xX4xX3exX47xX3exX49xX1a0xX4xX15xXcbxX2b8xX3exX49xX4xX3exX49xXcbxXccxX2xX4xX5axXc6xX5xX4xXexXdxXddxXdexX4xX5xX4d2xX14xX4xX6cxXb29xX3exX49xX4xXexX15xX9axX3exX49xX4xXexX2xX3exX4xX5xX15xXddxXdexXe5xX3exX4xX32xX2xXdfxXexX4xX3xX121xX4xX3xX2xXdxXddxX8xX4xX5xX16xXdxX16xX3exX7xX4xX5xX118xX7xX4xX2d7xX56xX4x13c35xX4xXexX4caxX4xXexXdxX511xX5xX4xXexX2xX4caxX14xX4xX3exX49xX7xXdexX4xXexX8bxX2xX4xX375xX12xX19bxX8xX4xX2exX12xX12xX1xX151xX0xX75xX14xX1axX0xX75xX1xX2xX3xX1axX0xX75xX6xX2xX1axX0xX75xXddxX6xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXdxXbxX1axX0xX75xX1xX2xX3xX1axX0xX75xX1xX2xX3xX1axX0xX14xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX14xX626xX16xXddxXdxX5xX12xXbxX1axX27xX15xX12xX16xX4xX359xX2xX12xXexX3exX7xXc5x14c1fxX0xX75xX14xX1a