Bắt 2 tàu giã cào tận diệt nguồn lợi thủy sản
(Baohatinh.vn) - Hải đội 2 phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa tổ chức tuần tra, truy bắt 2 tàu đang khai thác thủy sản kiểu tận diệt ở vùng bờ biển xã Thạch Hải (Thạch Hà).
cb94x140c9x1182dxd644x133daxf685xd140x11be5x12918xX7xf442xf7dcxd5cfx127e9x13539xd20axX5xdc0fxXaxec5dx149a8x1343exXexX3x12966xX3xXex14497xe614xX3xe89dxXdx128afxX3xX4xX1axdd0fxX3xXexdaebx1162axX3x14378xXdxe278xXexX3xX27xX1dxX1bx11c2fxX27xX3xX5x13c9exXdxX3xXexX1xd480x1102dxX3xX7xf928xX27xX3x10700xX3x13782xX1axX3xXcx11489xX27xX1xX0xf3c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX6xX29xXaxX12xX43xX3exXdxX3xf820x13840xXdxX3xX17xX3xXbxX1xe8a5xXdxX3xX1xX35xXbxX3x1449fx15060xXdxX3x127c5xX31xX27xX3xX13xXdxfe83xX27xX3xXbxX1xd36bxX27xX1dxX3x14300xe1ccxX6xX3x1412axf562xXexX3x117cfxX3xX13xX65xX3xX64xX65xXdxX3xX13xXdxX7dxX27xX3xXbxX1xX82xX27xX1dxX3xX43xX1axX3xXcxX47xX27xX1xX3xX73x113d1xX6xX3xXex14ed9xX3xX4xX1x12bb4xX4xX3xXexX1bx13ca5xX27xX3xXexf4b4xX6xe98dxX3xXexXbcxX1bxX3bxX3x11762xX14xXexX3xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX64xX6xX27xX1dxX3xdd62xX1xX6xXdxX3xXexX1xf173xX4xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX7xX3exX27xX3xXd4xXdx12a36xX1bxX3xXexX26xX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX41xX3xX73xe37axX27xX1dxX3xXc5x121c4xX3xXc5xXdxXe9xX27xX3xd1b7xX1fxX3xXcxX1xf876xX4xX1xX3xX43xX3exXdxX3xfe85xXcxX1xX109xX4xX1xX3xX43xX1ax119c3xd58bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX23xX29xX3bxXaxX12xX0xXdxe5bbxX1dxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxedd4xX4bxX4bxXdxX11bxXc5xX6xX23xX1xX6xXexXdxX27xX1xX11bxX73xX27xX4bxX27xX10x11f77xX7xX4bxX2x10e47xX2xX157xX4bx12ddfxfe35xX29x110b5xX17xX2xe859xX15exX2xX15bxXexX2x14586xX157xX15bxX5xX161xX11bx11cd6xXbxX1dxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX29xXexX1xX13fxX15cxX161xX161xXbxX104x114cbxX1xX10xXdxX1dxX1xXexX13fxX15exX161xX161xXbxX104xX184xX29xXdxX7xXbxX5xX6xX3bxX13fxXc5xX5xX23xX4xXd4xX184xX133xX6xXbcxX1dxXdxX27xX8exX5xX10x14cafxXexX13fxX6xX1bxXexX23xX184xX133xX6xXbcxX1dxXdxX27xX8exXbcxXdxX1dxX1xXexX13fxX6xX1bxXexX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXc5xX6xXexX3xX17xX3xXexX6xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX6xX23xX3xXexX6xX27xX3xX29xXdxX10xXexX3xX27xX1dxX1bxX23xX27xX3xX5xX23xXdxX3xXexX1xX1bxX3bxX3xX7xX6xX27xX3xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX27xX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX23xX29xX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX8exX6xX5xXdxX1dxX27xX13fxX3xX4xX10xX27xXexX10xXbcxX184xXaxX12xX0xXdxX133xX1dxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX4bxX4bxXdxX11bxXc5xX6xX23xX1xX6xXexXdxX27xX1xX11bxX73xX27xX4bxX27xX10xX153xX7xX4bxX2xX157xX2xX157xX4bxX15bxX15cxX29xX15exX17xX2xX161xX15exX2xX15bxXexX17xX161xX167xd24dxX5xX2xX11bxX16dxXbxX1dxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX29xXexX1xX13fxX15cxX161xX161xXbxX104xX184xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX13fxX15exX161xX161xXbxX104xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXc5xX6xXexX3xX17xX3xXexX6xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX6xX23xX3xXexX6xX27xX3xX29xXdxX10xXexX3xX27xX1dxX1bxX23xX27xX3xX5xX23xXdxX3xXexX1xX1bxX3bxX3xX7xX6xX27xX3xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX27xX1xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX29xXexX1xX1bxX133xXc5xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX23xX27xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX8exX6xX5xXdxX1dxX27xX13fxX3xX16dxX1bxX7xXexXdxX1a9xX3bxX184xXaxX12xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX29xX1fxX3xX4xX1axX23xX3xX1dxX31xX133xX3xX15cxX3xXexX1xX1bxX3bx1280cxX27xX3xX73xXdxX7dxX27xX3xX4xXf8xX27xX1dxX3xXexX6xX27xX1dxX3xX73xX26xXexX3xXc5xdaadxX3xX5xfc1dxX4xX3xX5xf62fxX35xX27xX1dxX3xX4xX1xXb3xX4xX3xX27x10784xX27xX1dxX3xX43xX1axX3xXcxX47xX27xX1xX3xXc5xX14xXexX3xX1dxXdx1290cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX23xX29xX3bxXaxX12xXcxXbcxX351xX74xX4xX3xX64xX8bxXbexX3xX73xX1axX23xX3xX5xea22xX4xX3xX2xX15bxX1xX3xX4xX1xXdxX333xX1bxX3xX27xX1dxX1axX3bxX3xX167xX161xX4bxX15exXbexX3xXexX109xXdxX3xXd4xX1xX1bxX3xX73xX34dxX4xX3xX4xXdbxX4xX1xX3xXc5xXfdxX3xXc5xXdxXe9xX27xX3xX104xX1fxX3xXcxX1xX109xX4xX1xX3xX43xX3exXdxX3xX2xXbexe1b0xX3xX1xX3exXdxX3xX5x15039xX3xX104xX1bx107b1xXexX3xX1xXdxX2bxX27xX3xXexX1axX1bxX3xX64xXdbxX27xX1xX3xX4xXdbxX3xX7xX6cxX3xX1xXdxX2bxX1bxX3xe27dxea0exX3xX26dxX161xX15bxX3d3xX2xX3xXcxX8axX3xX29xX23xX3xce22x14785xX3xX409xX35cxX27xX3x10fcbxXb8xX27xX3xX111xX7xXdxX27xX1xX3xX27xX35cxX133xX3xX2xX26dxX157xX15cxX11axX3xX5xX1axX133xX3xXexX1xX1bxX3bxX333xX27xX3xXexXbcxX351xX41xX27xX1dxX3xX73xX1axX3xXexX1axX1bxX3xX4xXdbxX3xX4xX8bxX3xX7xX6cxX3xX1xXdxX2bxX1bxX3xX3faxX3fbxX3xX26dxX161xX15bxX3d3xX161xX3xXcxX8axX3xX29xX23xX3xXcxXbcxXb8xX27xX3xX409xX35cxX27xX3xfc09xX10xX27xX3xX111xX7xXdxX27xX1xX3xX27xX35cxX133xX3xX2xX26dxX26dxX15exX11axX3xX5xX1axX133xX3xXexX1xX1bxX3bxX333xX27xX3xXexXbcxX351xX41xX27xX1dxX3xX111xX64xX333xX1bxX3xXexXbcxX393xX3xXexX109xXdxX3xX104xX1fxX3xX410xXdxd1d9xX27xX3xX3faxX1dxdb61xX4xXbexX3xX1xX1bxX3bxX2bxX27xX3xX410xXdxX49bxX27xX3xX86xX1xf623xX1bxXbexX3xXex12a3cxX27xX1xX3xX3faxX1dxX1xX2bxX3xX3fbxX27xX11axX3xX4xXf8xX27xX1dxX3xX15cxX3xXexX1xX1bxX3bxX333xX27xX3xX73xXdxX7dxX27xX3xXd4xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdbxX4xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX7xX3exX27xX3xXc5xfd4fxX27xX1dxX3xX5xX351xX74xXdxX3xXd4x13174xX23xX3xX111xX4xX82xX27xX3xX1dxX4a0xXdxX3xX5xX1axX3xX1dxXdxX1fxX3xX4xX1axX23xX11axX11bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX23xX29xX3bxXaxX12xX8axX6xX1bxX3xXd4xX1xXdxX3xX27xX14xX133xX3xXbcx13dc6xX3xX7xX34dxX3xX73xXdxX2bxX4xXbexX3xX5xX34dxX4xX3xX5xX351xX35xX27xX1dxX3xX4xX1xXb3xX4xX3xX27xX35cxX27xX1dxX3xX64xX1fxX3xXexXbcxX1bxX3bxX3xX64xX1bxXafxXdxXbexX3xXc5xX14xXexX3xX1dxXdxX36exX3xX17xX3xXexX1axX1bxX3xXexXbcxX7dxX27xX11bxX3xX86xX3exX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1bxX3bxX333xX27xX3xXexXbcxX351xX41xX27xX1dxX3xX64xX333xX1bxX3xXexX1xXabxX6xX3xX27xX1xX26xX27xX3xX1xX1axX27xX1xX3xX73xXdxX3xX73xXdxX3xXbxX1xX109xX133xX3xX4xX3axX6xX3xX133xe5aexX27xX1xX3xXd4xX1xXdxX3xXd4xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdbxX4xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX7xX3exX27xX3xXd4xX1x133f1xX27xX1dxX3xX64xX393xX27xX1dxX3xX27x14b4exXdxX3xdcfaxX1bxX3bxX3xX64xX34axX27xX1xX3xXexX1xX10xX23xX3xX463xX1xX23xX3exX27xX3xX167xX3xX77xXdxX333xX1bxX3xX2xX3d3xX3xX3faxX1dxX1xX34axX3xX64xX34axX27xX1xX3xX2xX161xX167xX4bxX17xX161xX2xX167xX4bxX3faxX77xX8exX86x11153xX3xX73xX333xX3xX5d1xX1bxX3exX27xX3xX5xX3daxX3xX1xX23xX109xXexX3xX64xX65xX27xX1dxX3xXd4xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdbxX4xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX7xX3exX27xX11bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX23xX29xX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX8exX6xX5xXdxX1dxX27xX13fxX3xX4xX10xX27xXexX10xXbcxX184xXaxX12xX0xXdxX133xX1dxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX4bxX4bxXdxX11bxXc5xX6xX23xX1xX6xXexXdxX27xX1xX11bxX73xX27xX4bxX27xX10xX153xX7xX4bxX2xX157xX2xX157xX4bxX15bxX15cxX29xX15exX17xX2xX161xX15exX2xX15bxXexX26dxX3d3xX2xX5xX17xX11bxX16dxXbxX1dxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX29xXexX1xX13fxX15cxX161xX161xXbxX104xX184xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX13fxX15exX161xX161xXbxX104xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXc5xX6xXexX3xX17xX3xXexX6xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX6xX23xX3xXexX6xX27xX3xX29xXdxX10xXexX3xX27xX1dxX1bxX23xX27xX3xX5xX23xXdxX3xXexX1xX1bxX3bxX3xX7xX6xX27xX3xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX27xX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX23xX27xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX8exX6xX5xXdxX1dxX27xX13fxX3xX4xX10xX27xXexX10xXbcxX184xXaxX12x132b6xX3dexX3bxX3xX5xXfdxXdxX3xXd4xX1xX6xXdxX3xX17xX3xX4xX1xX3axX3xXexX1axX1bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX23xX29xX3bxXaxX12xX77xX31xX27xX3xX13xXdxX7dxX27xX3xXbxX1xX82xX27xX1dxX3xX86xX87xX6xX3xX7xX8bxXexXbexX3xX43xX3exXdxX3xX64xX65xXdxX3xX17xX3xX13xX77xX13xX606xX3xX43xX1axX3xXcxX47xX27xX1xX3xX64xX1fxX3xXexX1xX1bxX3xX1dxXdxX36exX3xXexX23xX1axX27xX3xXc5xX65xX3xXexX6xX27xX1dxX3xX73xX26xXexXbexX3xX104xX87xX3xX5xX3daxX3xX1xX1axX27xX1xX3xX4xX1x12c82xX27xX1xX3xX17xX3xX4xX1xX3axX3xXbxX1xX351xX5cexX27xX1dxX3xXexXdxX2bxX27xX3xXexXbcxX7dxX27xX3xXexX1xX10xX23xX3xX5d1xX1bxX3bxX3xX64xX34axX27xX1xX3xX4xX3axX6xX3xXbxX1xXdbxXbxX3xX5xX1bxX26xXexX11bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX23xX29xX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX8exX6xX5xXdxX1dxX27xX13fxX3xX4xX10xX27xXexX10xXbcxX184xXaxX12xX0xXdxX133xX1dxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX4bxX4bxXdxX11bxXc5xX6xX23xX1xX6xXexXdxX27xX1xX11bxX73xX27xX4bxX27xX10xX153xX7xX4bxX2xX157xX2xX157xX4bxX15bxX15cxX29xX15exX17xX2xX161xX15exX2xX15bxXexX3d3xX2xX161xX167xX5xX167xX11bxX16dxXbxX1dxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX29xXexX1xX13fxX15cxX161xX161xXbxX104xX184xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX13fxX15exX161xX161xXbxX104xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXc5xX6xXexX3xX17xX3xXexX6xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX6xX23xX3xXexX6xX27xX3xX29xXdxX10xXexX3xX27xX1dxX1bxX23xX27xX3xX5xX23xXdxX3xXexX1xX1bxX3bxX3xX7xX6xX27xX3xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX27xX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX23xX27xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX8exX6xX5xXdxX1dxX27xX13fxX3xX4xX10xX27xXexX10xXbcxX184xXaxX12xXcxX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX3xX4xX1axX23xX3xX4xX8bxX3xXexX1xXe9xX3xXexX26xX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX133xX4a0xXdxX3xX5xX23xX109xXdxX3xX1xX3exXdxX3xX7xX3exX27xX3xXexXabxX3xXexX23xX3xX64xdc58xX27xX3xX27xX1x14d5fxX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xXc5xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX104xX6xX27xX1xX27xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX1dxX9xXaxX161xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX27xX1dxX9xXaxX3d3xXaxX12xX0xXexXc5xX23xX29xX3bxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX23xX29xX3bxXaxX12xX0xX10xX133xX12xXcxX1xXfdxXdxX3xX1dxXdxX6xX27xX3xX5d1xX1bxX6xXbexX3xX27xX1xXdxX333xX1bxX3xX27xX1dxX351xX3xX29xX4b1xX27xX3xX43xX1axX3xXcxX47xX27xX1xX3xXc5xX34axX3xXexX1xXdxX2bxXexX3xX1xX109xXdxX3xX73xX333xX3xX27xX1dxX351xX3xX5xX351xX74xXdxX3xX4xd2e4xX3xX29xX23xX3xX27xX1xX36exX27xX1dxX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX3xX4xX1axX23xX3xX4xX1bxX6cxX27xX3xX133xX3dexXexX3xX5xX351xX74xXdxX11bxX3xX606xX1xX351xX5cexX27xX1dxX3xXexX1xXb3xX4xX3xX1xX23xX109xXexX3xX64xX65xX27xX1dxX3xX4xX3axX6xX3xX4xXdbxX4xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX3xX4xX1axX23xX3xX5xX1axX3xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX4xX5c4xX27xX1dxX3xX7xX1bxX3dexXexX3xX5xX74xX27xX3xXexXbcxX7dxX27xX3xX15exX2xX161xX3xX86xX409xX3xX4xX1xX109xX3bxX3xX7xX23xX27xX1dxX3xX7xX23xX27xX1dxX3xX73xX1axX3xXd4xX4f4xX23xX3xXexX1xX10xX23xX3xX133xX65xXexX3xXexX3dexX133xX3xX5xX351xX74xXdxXbexX3xXbxX1xX7baxX6xX3xX64xXdbxX3bxX3xX4xX3axX6xX3xX5xX351xX74xXdxX3xX64xX351xX35xX4xX3xX1dxX14xX27xX3xX27xX1xXdxX333xX1bxX3xX4xX1xX5a7xX3xX27x13b01xX27xX1dxX3xX64xXe9xX3xX4xX8bxX3xXexX1xXe9xX3xX4xX1axX23xX3xX7xX4b1xX1bxX3xX64xX92cxX27xX3xXexX26xX27xX3xX64xXdbxX3bxX3xXc5xXdxXe9xX27xX11bxX3x137fdxX14xXexX3xX5xX351xX74xXdxX3xX1dxXdxX1fxX3xX4xX1axX23xX3xX27xX1xX931xX3xX27xX7dxX27xX3xXexX3dexXexX3xX4xX3exX3xX4xXdbxX4xX3xX5xX23xX109xXdxX3xX1xX3exXdxX3xX7xX3exX27xX3xXexXabxX3xXexX23xX3xX64xX92cxX27xX3xX27xX1xX931xX3xX64xX333xX1bxX3xXc5xX34axX3xXexX26xX27xX3xX29xXdxX2bxXexX11bxX3xX0xX4bxX10xX133xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX23xX29xX3bxXaxX12xX0xX10xX133xX12xXcxXbcxX351xX74xX4xX3xXexX1xX34dxX4xX3xXexXbcxX109xX27xX1dxX3xX27xX1axX3bxXbexX3xX5xX34dxX4xX3xX5xX351xX35xX27xX1dxX3xX13xXdxX7dxX27xX3xXbxX1xX82xX27xX1dxX3xX43xX1axX3xXcxX47xX27xX1xX3xX64xX1fxX3xXexXafxX3xX4xX1xXb3xX4xXbexX3xXexXbcxXdxXe9xX27xX3xXd4xX1xX6xXdxX3xX27xX1xXdxX333xX1bxX3xX64xX35xXexX3xXexXbcxX1bxX3bxX3xX5d1xX1bxX4f4xXexXbexX3xX27xX1dxX35cxX27xX3xX4xX1xXa93xX27xX11bxX3xX0xX4bxX10xX133xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX29xX12xX0xX4bxXexXbcxX12xX0xX4bxXexXc5xX23xX29xX3bxX12xX0xX4bxXexX6xXc5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fbxX1bxXexX1xX23xXbcxXaxX12xXcxX1xX6xX27xX1xX3xeb49xXdxX6xX27xX1dxX0xX4bxXbxX12
Thanh Giang