Taliban tấn công đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống Afghanistan
Hãng tin TOLO News ngày 30/3 đưa tin phiến quân Taliban đã tấn công đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum, khiến vệ sỹ của ông này bị thiệt mạng và hai vệ sỹ khác bị thương.
751exb873xc874xea38x768exabc9xaf7fxc5ffx837bxX7xc6a4xd8a7xde59x849ex10dd1xae59xX5xe516xXaxa5e4xXcxX6xX5xXdxaf0cxX6xfd3dxX3xXexc94axX19xX3xX4xc832xX19x93c1xX3xfee8xaabbx7942xX19xX3xe058xX10xX3xX1xa0dfxX3xXex9b79xX19xX22xX3x1103fxX1xd20bxX3xXcxbeecxX19xX22xX3xXexX1xX30xX19xX22xX3x106d7x8806xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX0xa1d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb58xX10xX6xfeb9xXaxX12xX5ex9e9axX19xX22xX3xXexXdxX19xX3xXcxa94bxadf5xX6exX3xc984xX10x8cf4xX7xX3xX19xX22xX26x111a6xX3x8d64xf9b9xX4fxX7cxX3xX24x958dxX6xX3xXexXdxX19xX3xXbxX1xXdxd878xX19xX3x9434xe5e8xea1axX19xX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xX24xX65xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX26xX19xX3xX29xX10xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX19xX22xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX39xX19xX22xX3xXexX1xX30xX19xX22xX3xXexX1x9ad0xX3xX19xX1xX1cxXexX3xX4x98a6xX6xX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xX43xX17xX61xX90xX5xX3xbeeaxX6xX7xX1xXdxX61xX3xe5b7xX25xX7xXexX90x7877x9c09xX3xa74exX1xXdxX8cxX19xX3xb2f6xbefbxX3xX7xc987xX3xX4xXd1xX6xX3xX20xX19xX22xX3xX19xX26xX7axX3xX17x10d91xX3xXexX1xXdxXfcxXexX3xXf2xcc4axX19xX22xX3xXfbxX26xX3xX1xX6xXdxX3xXfbxXfcxX3xX7xXffxX3xXf5xX1x8f6fxX4xX3xX17xX10exX3xXexX1xX82xcc30xX19xX22xc086xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc60cxX10xX19xXexX10x7d41xXaxX12xX0xXdxXf2xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXf2xX7xad59xXbxX1xX25xXexX25xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX74xXdxX61xXexX1xca7exX3xf062xX2xb12cxXbxX29xecbfxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX171xX3x7fbfxX7dx11108xXbxX29xX178xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX26xX19xX3xX29xX10xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX19xX22xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX39xX19xX22xX3xXexX1xX30xX19xX22xX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xX1x112daxX19xX1xX3xf129xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX4fxX4fxXdxX136xX17xX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xX136xXfbxX19xX4fxX19xX10xX74xX7xX4fxX2xX184xX2x94faxX4fxX2xX7dxX173xX61xX7dxX2xX2xX7dxX7cxX7dxX175xXexX182xX2xX175xX173xX173xX5xX7dxX136x7c51xXbxX22xb7a7xX14bxX9xX175xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX26xX19xX3xX29xX10xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX19xX22xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX39xX19xX22xX3xXexX1xX30xX19xX22xX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xXaxX3xX61xX6xXexX6xX15dxXbxX1xX25xXexX25xX15dxX25xX14bxXdxX22xXdxX19xX6xX5xX15dxX7xX14bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX171xX4fxX4fxX4xX61xX19xXdxXf2xX22xX136xXfbxXdxX10xXexX19xX6xXf2xXbxX5xX90xX7xX136xXfbxX19xX4fxXexX173xX1fcxX7dxX4fxX90xXbxX5xX25xX6xX61xX10xX61xX4fxXbxX4xX44xX25xX4fxX1fcxX7dxX2xX184x94e7xX7dxX7cxX2acxX7cxX2xX4fxX7cxX2xX7dxX7cxX2acxXexX6xX5xXdxX17xX6xX19xX136xX212xXbxX22xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX25xX19xXaxX12xX34xX1xX36xX3xXcxX39xX19xX22xX3xXexX1xX30xX19xX22xX3xXexX1xXc9xX3xX19xX1xX1cxXexX3xX4xXd1xX6xX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xX43xX17xX61xX90xX5xX3xXe6xX6xX7xX1xXdxX61xX3xXedxX25xX7xXexX90xXf2xX136xX3x10e78xX72xX22xX90x951axX19xX171xX3xXe6xX10xX90xXexX10xX14bxX7xba5cxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb984xX25xX61xX7axXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX20xX19xX22xX3xf9c8xX6xX19xXdxX7xX1xXf5xX6xX3xXcxX90xX14bxXf5xXdxX7xXexX6xX19xXdxXf3xX3xXcxX14bx10f35xX3xX5x10f26xX3xXexX1xX91xX19xX3xX4xabebxX19xX3xX4xXd1xX6xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX39xX19xX22xX3xXexX1xX30xX19xX22xX3xXedxX25xX7xXexX90xXf2xXf3xX3xX19xX1xX26xX3xX5xX65xX19xX1xX3xX24xX117xX25xX3xX19xX26xX7axX3xXf5xX1xX20xX19xX22xX3xX17xX10exX3xXexX1xX82xX133xX19xX22xX3xXex8db6xX4xX1xX3xX22xX1cexX136xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33bxX25xX61xX7axXaxX12x8095xX25xX26xX19xX3xX29xX10xX3xX4xXd1xX6xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX39xX19xX22xX3xXexX1xX30xX19xX22xX3xXedxX25xX7xXexX90xXf2xX3xX17xX10exX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xXf5xX1xXdxX3xX24xX6xX19xX22xX3xXexX14bx7f8exX19xX3xX24xX82xbcf4xX19xX22xX3xX61xXdxX3xX4xX1xX90xX7ax10c74xX19xX3xXexe85exX3xXexec4exX19xX1xX3xX33bxX6xX5xXf5xX1xX3xe682xX3xX3c8xX20xX19xX22xX3xX33bx10a35xX4xX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xX24xX8cxX19xX3xXexX418xX19xX1xX3x11238xX25xX74xb4ecxX212xX6xX19xX3xX7xX12axXexX3xX17xXdxX401xX19xX3xX22xXdx7c9axXdxX3xXfbxX455xXdxX3xXcxX90xX14bxXf5xXf2xX10xX19xXdxX7xXexX6xX19xX136xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33bxX25xX61xX7axXaxX12xXcxX14bxX82xX455xX4xX3xX24xX36xXf3xX3xX24xX25xX26xX19xX3xX29xX10xX3xX4xXd1xX6xX3xX19xX1xX26xX3xX5xX65xX19xX1xX3xX24xX117xX25xX3xX19xX26xX7axX3xX4xd5a0xX19xX22xX3xX24xX65xX3xXfbxX26xXdxX3xX5x7fe1xX19xX3xX17xX10exX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX136xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxXfbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX14bxX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX14bxX25xX19xX22xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX401xX19xX3xX8fxX90xX6xX19xX171xX0xX4fxX7xXexX14bxX25xX19xX22xX12xX0xX90xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15dxXexX1xX90xXf2xX17xX15dxX6xX19xX61xX15dxX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xXexX90xX7axX401xX19xX3xX17xX30xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX17xX1d2xX25xX3xXfbxXfcxX3xX17xX4b2xX90xX3xX4xce42xX3xe989xX90xX30xX4xX3xX1xX2dxXdxX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xXaxX3xX1xX14bxX10xX44xX9xXaxX4fxX61xXdxX10xXf2xX15dxX19xX25xX19xX22xX4fxXexX6xX5xXdxX17xX6xX19xX15dxXexX90xX7axX10xX19xX15dxX17xX25xX15dxXexX6xX19xX15dxX4xX25xX19xX22xX15dxX6xX19xX15dxX19xXdxX19xX1xX15dxX17xX6xX25xX15dxXfbxX10xX15dxX17xX6xX90xX15dxX4xX90xX15dxX8fxX90xX25xX4xX15dxX1xX25xXdxX15dxX6xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX4fxX2xX173xX1fcxX1fcxX2xX182xX136xX1xXexXf2xXaxX12xX0xXdxXf2xX22xX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX4fxXf2xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1fcxX7dxX4fxX19xX10xX74xX7xX4fxX2xb331xX182xX2xX4fxX2xX7dxX5ecxX61xX2xX2xX175xX7cxX184xX1fcxX175xXexX173xX2xX7dxX5ecxX5xX2xX7dxX15dxXexX6xX5xXdxX17xX6xX19xX15dxX7dxX5ecxX136xX212xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX26xX19xX3xX29xX10xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX19xX22xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX39xX19xX22xX3xXexX1xX30xX19xX22xX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXfbxX12xX0xX7xXexX14bxX25xX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xXexX90xX7axX401xX19xX3xX17xX30xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX17xX1d2xX25xX3xXfbxXfcxX3xX17xX4b2xX90xX3xX4xX557xX3xX559xX90xX30xX4xX3xX1xX2dxXdxX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xXaxX3xX1xX14bxX10xX44xX9xXaxX4fxX61xXdxX10xXf2xX15dxX19xX25xX19xX22xX4fxXexX6xX5xXdxX17xX6xX19xX15dxXexX90xX7axX10xX19xX15dxX17xX25xX15dxXexX6xX19xX15dxX4xX25xX19xX22xX15dxX6xX19xX15dxX19xXdxX19xX1xX15dxX17xX6xX25xX15dxXfbxX10xX15dxX17xX6xX90xX15dxX4xX90xX15dxX8fxX90xX25xX4xX15dxX1xX25xXdxX15dxX6xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX4fxX2xX173xX1fcxX1fcxX2xX182xX136xX1xXexXf2xXaxX12xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xXexX90xX7axX401xX19xX3xX17xX30xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX17xX1d2xX25xX3xXfbxXfcxX3xX17xX4b2xX90xX3xX4xX557xX3xX559xX90xX30xX4xX3xX1xX2dxXdxX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX14bxX25xX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX72xX22xX82xX406xXdxX3xXbxX1xX12axXexX3xX19xX22xX20xX19xX3xX4xXd1xX6xX3xXexX39xX3xX4xX1xXc9xX4xX3xX5exX320xXdxX3xX22xXdxX12axX25xX3xX4xb47axX4xX3xX24xX25xX6xX19xX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xf34bxX6xX17xXdxX1xX90xX5xX5xX6xX1xX3x8504xX90xX212xX6xX1xXdxX61xX3xX4xX1xX25xX3xX17xXdxX8cxXexX3xXbxX1xXdxX8cxX19xX3xX8fxX90xX91xX19xX3xX7x76e9xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX19xX1x10299xXf2xX3xX4xX1d2xX19xX3xXexX14bxX422xX3xX4xX90xX2dxX4xX3xX17xX4b2xX90xX3xX4xX557xX3xX61xX7a2xX3xXf5xXdxX8cxX19xX3xX61xXdxfbf5xX19xX3xX14bxX6xX3xXfbxX26xX25xX3xX19xX22xX26xX7axX3xX1fcxX7dxX4fxX2xX7dxX3xXfbxX30xX19xX3xX24xX65xX3xX17xX10exX3xXexX14bxX1cexX3xX1xX25xX65xX19xX3xXexX415xX3xX5xX91xX90xX136xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXfbxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX1xXdxX8cxX19xX3xX8fxX90xX91xX19xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX1xX2dxXdxX3xX24xX320xX19xX22xX3xX24xX10exX6xX3xXbxX1xX82xX133xX19xX22xX3xX422xX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xXaxX3xX1xX14bxX10xX44xX9xXaxX4fxX8fxX90xX25xX4xX15dxXexX10xX4fxXbxX1xXdxX10xX19xX15dxX8fxX90xX6xX19xX15dxXexX6xX19xX15dxX4xX25xX19xX22xX15dxX1xX25xXdxX15dxX61xX25xX19xX22xX15dxX61xXdxX6xX15dxXbxX1xX90xX25xX19xX22xX15dxX25xX15dxX6xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX4fxX2xX175xX173xX7dxX5ecxX1fcxX136xX1xXexXf2xXaxX12xX0xXdxXf2xX22xX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX4fxXf2xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1fcxX7dxX4fxX19xX10xX74xX7xX4fxX2xX5ecxX1fcxX7cxX4fxX2xX7cxX182xX61xX175xX2xX173xX7dxX7dxX7cxX175xXexX182xX2xX184xX182xX5xX2xX136xX212xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX26xX19xX3xX29xX10xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX19xX22xX3xX34xX1xX36xX3xXcxX39xX19xX22xX3xXexX1xX30xX19xX22xX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXfbxX12xX0xX7xXexX14bxX25xX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX1xXdxX8cxX19xX3xX8fxX90xX91xX19xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX1xX2dxXdxX3xX24xX320xX19xX22xX3xX24xX10exX6xX3xXbxX1xX82xX133xX19xX22xX3xX422xX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xXaxX3xX1xX14bxX10xX44xX9xXaxX4fxX8fxX90xX25xX4xX15dxXexX10xX4fxXbxX1xXdxX10xX19xX15dxX8fxX90xX6xX19xX15dxXexX6xX19xX15dxX4xX25xX19xX22xX15dxX1xX25xXdxX15dxX61xX25xX19xX22xX15dxX61xXdxX6xX15dxXbxX1xX90xX25xX19xX22xX15dxX25xX15dxX6xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX4fxX2xX175xX173xX7dxX5ecxX1fcxX136xX1xXexXf2xXaxX12xX34xX1xXdxX8cxX19xX3xX8fxX90xX91xX19xX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xX1xX2dxXdxX3xX24xX320xX19xX22xX3xX24xX10exX6xX3xXbxX1xX82xX133xX19xX22xX3xX422xX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX14bxX25xX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX72xX22xX26xX7axX3xX5ecxX4fxX173xXf3xX3xXf2xX2dxXexX3xX4xX1d2xX19xX1xX3xX7xX12axXexX3xX24xX65xX3xXexX1xXdxXfcxXexX3xXf2xX117xX19xX22xX3xXfbxX26xX3xX2xX3xX4xX1d2xX19xX1xX3xX7xX12axXexX3xXf5xX1xX12axX4xX3xX17xX10exX3xXexX1xX82xX133xX19xX22xX3xXexX14bxX25xX19xX22xX3xXf2xX2dxXexX3xXfbxf81exX3xXexX1cxX19xX3xX4xX20xX19xX22xX3xXfbxX26xX25xX3xXfbx9fe2xX19xX3xXbxX1xa299xX19xX22xX3xX1xX2dxXdxX3xX24xX320xX19xX22xX3xX24xX10exX6xX3xXbxX1xX82xX133xX19xX22xX3xX422xX3xXexX1xX26xX19xX1xX3xXbxX1xX30xX3xX442xX6xX5xX6xX5xX6xX17xX6xX61xXf3xX3xXf2xXdxca00xX19xX3xX3c8xX20xX19xX22xX3xX43xX44xX22xX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX136xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXfbxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX90xX5xX12xX0xX61xXdxXfbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14bxXaxX12xX0xX4fxX61xXdxXfbxX12xX0xX4fxX61xXdxXfbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb91xX25xX90xX14bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xXcxXdxX8cxX19xX3xXcxX14bxX90xX19xX22xX3xX31cxXcxXcxfae7xbacdxX72xX4fxXb4bxXdxX10xXexX19xX6xXf2xcb3bxX32bxX0xX4fxXbxX12