Sầm Ngọc Đức bị treo giò xuyên 2 mùa giải
Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có án phạt nặng với hậu vệ Sầm Ngọc Đức của CLB TP.HCM.
e1bax162b7x12b21x110fex14855x149f7x11091x127c4x12b9bxX7x14fc4xecd3x165abxebf2x1171ax10ebaxX5xe4aexXax12d34x15615x11ee5x11dc2xX3x16825xf474xe3d3xX4xX3x12026x13f74xX4xX3x138adx158d7xX3xXexf31cxX10x1013axX3xX18xXdxefdaxX3x1204dx12ca4xe9c2x12514x149e3xX3xecbbxX3xX15x15fe8xX6xX3xX18xXdx16a91xXdxX0xe9f6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx163a7xX10xX6x150c6xXaxX12x15dc0xX6xX30xX3x1134cx11383xX3xX5xX2dx10ef4xXexX3x15b77xXdxX2fxX30xX3x16584xX26x122c4xX30xX3xX20x14746xX30xX18xX3xX63x16686xX3x154fcxXdx10e40xXexX3xX17xX6xX15xX3x16b96xX70x14d7exX7bxf9e5xX3xf849x1525axX6xX3xX4xX69xX3xX6exX30xX3xXbxX1x11dd5xXexX3xX30x1316dxX30xX18xX3xX7fxf2fdxXdxX3xX1xX5bxX2dxX3xX7fxX72xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xX4x12d98xX6xX3x1568axX5exX52xX3xXcx12843x1493axX4cxXafx12805xXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX26xX4fxX2exXaxX12xXcxX24xX26xX30xX18xX3xXexX1x13b6cxX30xX18xX3xX20xX6exX26xX3xX4xXacxX6xX3xX52xX6xX30xX3xX56xX57xX3xX5xX2dxX5bxXexX3xX70xX7bxX7bxX3xXexX24x11d54xX6xX3xX32xf8f2xX3dx14e4bxX3xX30xX2fxX2dxX3xX24x1410bx117ddxX3xXaxXb4xX1xX8bxXexX3xf4b5x10971xX3xXexX24xXdxX72xX2dxX3xX63x1546axX30xX18xX3xX7fxX65xX3xX63x14e2cxX30xX1xX3xX4xX1x121bbxX3xXexX1xXdxX3xX63xe97dxX2dxX3x16805xX3xXexX24xX5bxX30xX3xXexX8bxXdxX3xX4xX6exX4xX3xX18xXdxX3axXdxX3xX20xX69xX30xX18xX3xX63xX6exX3xX4xX1xX2dxX2exX2fxX30xX3xX30xX18xX1xXdxX72xXbxX3x13146xX2dxe720xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX63xX159xXdxX3xX7fxX94xXdxX3xX4xX14xX2dxX3xXexX1xXacxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xX4xXacxX6xX3xXafxX5exX52xX3xXcxXb4xXb5xX3xX4cxXafxXb8xX3xX4fxX26xX3xX4xX69xX3xX1xX65xX30xX1xX3xX7fxXdxX3xX4xX159xX3xXexX11dxX30xX1xX3xX2cx11b37xX15xX3xXbxX1xX8bxX15xX3xXexX1xX1a4xX30xX3xXexX1x11100xX3xX4xX14xX2dxX3xXexX1xXacxX3xX17xX18xX2dxX2ex14adexX30xX3xXcxX1x139c2xX3xX4cxXf5xX30xX18xX3xX4xXacxX6xX3xXcxX1xX6xX30xX3xf9d6xX2dxX3axX30xX18xX3xX17xXdxX30xX1xX3xXexX8bxXdxX3xX7fxX2axX30xX18xX3xX32xf738xX3xX70x10241xX5exX10xX6xX18xX2dxX10xe1e6xX3xX30xX18xX65xX2exX3xX32xX32xX3dxXfbxX3dxX32xX1ebxX2xX12dxX3xXexX24xX2fxX30xX3xX7xX1a4xX30xX3xXcxX1xX159xX30xX18xX3xX17xX1xX12axXexXaxXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX26xX4fxX2exXaxX12xXb4xX1x1670exXexX3xX12dx163e8xX3xXexX24xX5bxX30xX3xXcxXb4xXb5xX4cxXafxXb8xX3xX7fxX7xX3xXcxX1xX6xX30xX3xX1d6xX2dxX3axX30xX18xX3xX17xXdxX30xX1xX3xX7fxX2axX30xX18xX3xX32xX1ebxX3xX70xX1eexX5exX10xX6xX18xX2dxX10xX3xX32xX1ebxX2xX12dxX1f5xX3xX1xX5bxX2dxX3xX7fxX72xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xX56xX1xXdxX1c6xX30xX3xX30xX18xXf5x16906xXdxX3xXexX6xX3xXbxX1xX3axXdxX3xX18xX1xX2fxX3xX24x14d1axX30xX3xX56xX1xXdxX3xX4xX69xX3xXbxX1xX6xX3xX63xX8bxXbxX3xXexX1x11c00xX30xX18xX3xX7fxX65xX26xX3xX30xX18xXf5xX28bxXdxX3xX4xX14xX2dxX3xXexX1xXacxX3xX17xX18xX2dxX2exX1c1xX30xX3xXcxX1xX1c6xX3xX4cxXf5xX30xX18xX3xX4xXacxX6xX3xXcxX1xX6xX30xX3xX1d6xX2dxX3axX30xX18xX3xX17xXdxX30xX1xXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX26xX4fxX2exX3xXbxXafxX10xX30xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX15xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXafxX10xX30xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxec79xXdxX4fxXexX1xX103xX3xXf9xX2xX10cxXbxX2cx164caxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX103xX3xX236xX2xX1ebxXbxX2cxX32exXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX103xX3dxX3dxXdxXb5xX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX30xX1xXb5xX7fxX30xX3dxX30xX10xX322xX7xX3dxX2xX12dxX10bxX1ebxX3dxX2xX1ebxX12dxX4fxX236xX2xXf9xX10cxX10bxX1ebxX32xXexX12dxX10cxX32xX32xX5xX10cxX1eexX56xX1xX26xX4xX1eexX1xX26xX6xX30xX18xX1eexX5xX26xX6xX30xX1eexX10cxX1eexX24xX1xXb5x141c6xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX3xXexX24xX10xX26xX3xX18xXdxX2axX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX3xX32xX3xX15xX35xX6xX3xX18xXdxX3axXdxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xfebexXdxX18xX2dxX24xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10xX2cxXbxX17xX26x15ec1xX4fxXdxXexXaxX12xX0xX3c9xXdxX18xX4xX6xXbxXexXdxX26xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX6xXbxXexXdxX26xX30xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xX30xX1xX5bxX30xX3xX6exX30xX3xXbxX1xX8bxXexX3xX30xX8fxX30xX18xXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX3c9xXdxX18xX4xX6xXbxXexXdxX26xX30xX12xX0xX3dxX3c9xXdxX18xX2dxX24xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX26xX4fxX2exXaxX12xXcxX11dxX30xX1xX3xX1xX2dxX159xX30xX18xX3xX4fxXdxX1c1xX30xX3xX24xX6xX3xX18xX14xX30xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX4fxX19xX4xX3xX7fxX65xX3xX63xXf5xX29bxX4xX3xXexX24xX29bxX3xX5x12e9fxX3xXexX24xX19xX30xX18xX3xXexX65xXdxX3xX157xX2dxX6xX30xX3xX7xX6exXexX3xX24xX12axXexX3xX24xX102xXb5xX3xXcxX24xX19xX30xX18xX3xXexX65xXdxX3xX4xX1x11454xX30xX1xX3xXcxX24xX14xX30xX3xX70x13a2cxX30xX3xX5exX5bxXbxX3xX4x14413xX30xX18xX3x145cfxX3xX15xf997xXexX3xX4xec17xX3xX5xX2exX3xX56xX1xXd7xX30xX18xX3xX2cxX6xX3xX157xX2dxX6xX30xX3xX7xX6exXexX3xXexX11dxX30xX1xX3xX1xX2dxX159xX30xX18xX3xX30xX65xX2exX3xX30xX2fxX30xX3xX56xX1xXd7xX30xX18xX3xX15xX4bbxXexX3xX4xX1xX232xXexX3xX5xXf5x145adxX30xX18xX3xX5xX4bfxX3xX63xX1b3xX3xX24xX232xXexX3xXexX1x12ac0xX3xX63x132eexX3xXexX24xX4bfxX4xX3xXexXdxX1c6xXbxX3xX7fxX94xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX26xX4fxX2exXaxX12x13e72xX12axXexX3xX15xX6xX2exX3xX5xX65xX3xXcxX1xX1c6xX3xX4cxXf5xX30xX18xX3xX4xXacxX6xX3xXcxX1xX6xX30xX3xX1d6xX2dxX3axX30xX18xX3xX17xXdxX30xX1xX3xX56xX1xXd7xX30xX18xX3xX18xX8fxXbxX3xX4xX1xX12axX30xX3xXexX1xXf5x14a2exX30xX18xX3xX30xX8fxX30xX18xXb5xX3x1554exX35xX3xX7fxX5bxX2exX1f5xX3xX56xX1xXdxX3xX2cxX10xX15xX3xX5xX8bxXdxX3xXbxX1xX6xX3xX63xX8bxXbxX3xX30xX18xXf5xX28bxXdxX3xX4xXacxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX1f5xX3xX30xX18xXf5xX28bxXdxX3xXexX6xX3xX56xX1xXd7xX30xX18xX3xX56xX1xX50dxXdxX3xX5xXdxX2fxX30xX3xXexXf5xX4b8xX30xX18xX3xXexX94xXdxX3xXbxX1xX6xX3xXaxX56xX2dxX30xX18xX3xX3c9xX2dxXaxX3xX56xXdxX30xX1xX3xX1xX26xX65xX30xX18xX3xX4xXacxX6xX3xXexX24xX2dxX30xX18xX3xX7fxX72xX3xX4cxX65xX3xX5exX6xX30xX3xX17xXdxX18xX10xX5xX3xX4fxX10xX3xf356xX26xX30xX18xX3xX7fxX65xX26xX3xX30xX18xXf5xX28bxXdxX3xXexXdx12685xX30xX3xX7fxX72xX3x1478cxX6xX20xXdxX3x120d8xX5xX26xX30xX7xX26xX3xX4xXacxX6xX3xXcxX1a4xX2exX3xX52xX6xX30xX3xX17xX1xX6xX3xX4b8xX3xX4xX1xX2dxX30xX18xX3xX56xX1c6xXexX3x153fexX26xX24xX5xX4fxX3xXafxX2dxXbxX3xX32xX1ebxX2xX1ebxXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX26xX4fxX2exXaxX12xX70xX94xXdxX3xX6exX30xX3xXbxX1xX8bxXexX3xXexX24xX10xX26xX3xX18xXdxX2axX3xX12dxX3xXexX24xX5bxX30xX1f5xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xX63xf611xX3xX56xX1x102a5xXbxX3xX5xX8bxXdxX3xX15xX35xX6xX3xX18xXdxX3axXdxX3xX32xX1ebxX2xX12dxX3xX20xX4b8xXdxX3xX70xX1eexX5exX10xX6xX18xX2dxX10xX3xX4xX1xX123xX3xX4xX2axX30xX3xXf9xX3xX7fxX2axX30xX18xX3xX63xX12axX2dxXb5xX3xXafxX4b4xX30xX18xX3xX20xX4b8xXdxX3xX7fxX5bxX2exX1f5xX3xX6exX30xX3xXbxX1xX8bxXexX3xX4xXacxX6xX3xX4xX14xX2dxX3xXexX1xXacxX3xX18xX159xX4xX3xX17xX18xX1xX72xX3xX62cxX30xX3xX4xX2axX30xX3xX4xX69xX3xX1xXdxX72xX2dxX3xX5xX4bfxX4xX3xX7xX6xX30xX18xX3xX32xX3xX7fxX2axX30xX18xX3xX63xX12axX2dxX3xX63xX14xX2dxX3xXexXdxX2fxX30xX3xX4xXacxX6xX3xX15xX35xX6xX3xX18xXdxX3axXdxX3xX30xX4acxX15xX3xX7xX6xX2dxXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX26xX4fxX2exXaxX12xX1cxX1a4xX2exX3xX5xX65xX3xX5xX14xX30xX3xXexX1xX1dxX3xX32xX3xXexX24xX26xX30xX18xX3xX15xX35xX6xX3xX18xXdxX3axXdxX3xX32xX1ebxX2xX12dxX1f5xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX3axXdxX3xX30xX1xX5bxX30xX3xX6exX30xX3xXbxX1xX8bxXexX3xXexX80xX3xX52xX6xX30xX3xX56xX57xX3xX5xX2dxX5bxXexX3xX70xX7bxX7bxXb5xX3xXcxX24xXf5xX94xX4xX3xX63xX69xX3xX4b8xX3xX7fxX2axX30xX18xX3xX2xX3dxX12dxX3xXafxX2dxXbxX3xX1d6xX2dxX159xX4xX3xX18xXdxX6xX1f5xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX8bxX15xX3xX5x12aaexXdxX3xX7fxX94xXdxX3xXb4xX1xX6xX30xX3xX70xX4acxX30xX3xX1cxX1dxX4xX3xX4xXacxX6xX3xX13xX5exX17xX62cxX3xX7fxX65xX3xX20xX21xX3xXbxX1xX8bxXexX3xX4xX12axX15xX3xXexX1xXdxX3xX63xX12axX2dxX3xX10bxX3xXexX24xX5bxX30xX3xX4xX35xX30xX18xX3xX7xX159xX3xXexXdxX621xX30xX3xX2xX10cxX3xXexX24xXdxX72xX2dxX3xX63xX115xX30xX18xXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX26xX4fxX2exXaxX12xXcxX1xX6exX30xX18xX3xXf9xX3xX30xX4acxX15xX3xX30xX18xX26xX6exXdxX3xX56xX1xXdxX3xX4xX2axX30xX3xX56xX1xX26xX6exX4xX3xX6exX26xX3xXafxX5exX52xX3xX4cxX65xX3xX17xX4bbxXdxX1f5xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xX30xX1xX5bxX30xX3xX6exX30xX3xXbxX1xX8bxXexX3xXexX24xX10xX26xX3xX18xXdxX2axX3xX12dxX3xXexX24xX5bxX30xX1f5xX3xX30xX4bbxXbxX3xXexXdxX621xX30xX3xX10bxX1ebxX3xXexX24xXdxX72xX2dxX3xX4xX35xX30xX18xX3xX7fxXdxX72xX4xX3xX4xX69xX3xXexX24xX6exX4xX1xX3xX30xX1xXdxX72xX15xX3xXexX1xX6xX30xX1xX3xXexX26xX6exX30xX3xXexX26xX65xX30xX3xX20xX4bbxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX4a2xX3xX4xX1xf976xX6xX3xXexX24xX21xX3xX4xX1xX12axX30xX3xXexX1xXf5xX579xX30xX18xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX14xX2dxX3xXexX1xXacxX3xX17xX18xX2dxX2exX1c1xX30xX3xX62cxX30xX1xX3xX4cxX35xX30xX18xX3xX4xXacxX6xX3xXafxX5exX52xX3xX20xX69xX30xX18xX3xX63xX6exX3xX4cxX3axXdxX3xXb4xX1xX2axX30xX18xX3xX7xX6xX2dxX3xXexX11dxX30xX1xX3xX1xX2dxX159xX30xX18xX3xX7fxX65xX26xX3xX20xX69xX30xX18xX3xX20x15065xX30xX18xX3xX4xX3axX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1a4xX30xXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xX4fxXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX24xX10xX5xX6xXexX10xX4fxXaxX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1eexXexX1xX2dxX15xX20xX1eexX6xX30xX4fxX1eexX7xX6xXbxX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX4bbxXdxX3xX1xX11dxX30xX1xX3x14e7axX5xX2exX15xXbxXdxX4xX3xX70xXdxX72xXexX3xX17xX6xX15xX3xX63xXdxX3xX62cxX7xXdxX6xX4fxX103xX3xX583xX1c1xX3xX7fxX65xX3xX56xX1xX69xX3xX4xX1xX26xX3xXexX1xX14xX2exX3xXb4xX6xX24xX56xXaxX3xX1xX24xX10xX3c9xX9xXaxX3dxX20xX26xX30xX18xX1eexX4fxX6xX3dxX4fxX26xXdxX1eexX1xXdxX30xX1xX1eexX26xX5xX2exX15xXbxXdxX4xX1eexX7fxXdxX10xXexX1eexX30xX6xX15xX1eexX4fxXdxX1eexX6xX7xXdxX6xX4fxX1eexX4fxX10xX1eexX7fxX6xX1eexX56xX1xX26xX1eexX4xX1xX26xX1eexXexX1xX6xX2exX1eexXbxX6xX24xX56xX3dxX2xX10cxX12dxX32xX10cxXf9xXb5xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX18xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3dxX15xX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX32xX1ebxX3dxX30xX10xX322xX7xX3dxX2xX12dxX32x108c8xX3dxX2xX10bxX236xX4fxX236xX1ebxX10cxX236xX32xX1ebxX1ebxXexX32xXfbxX32xX32xX5xX2xX1ebxXb5xX38dxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX3xXexX24xX10xX26xX3xX18xXdxX2axX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX3xX32xX3xX15xX35xX6xX3xX18xXdxX3axXdxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX7fxX12xX0xX7xXexX24xX26xX30xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX4bbxXdxX3xX1xX11dxX30xX1xX3xX9b8xX5xX2exX15xXbxXdxX4xX3xX70xXdxX72xXexX3xX17xX6xX15xX3xX63xXdxX3xX62cxX7xXdxX6xX4fxX103xX3xX583xX1c1xX3xX7fxX65xX3xX56xX1xX69xX3xX4xX1xX26xX3xXexX1xX14xX2exX3xXb4xX6xX24xX56xXaxX3xX1xX24xX10xX3c9xX9xXaxX3dxX20xX26xX30xX18xX1eexX4fxX6xX3dxX4fxX26xXdxX1eexX1xXdxX30xX1xX1eexX26xX5xX2exX15xXbxXdxX4xX1eexX7fxXdxX10xXexX1eexX30xX6xX15xX1eexX4fxXdxX1eexX6xX7xXdxX6xX4fxX1eexX4fxX10xX1eexX7fxX6xX1eexX56xX1xX26xX1eexX4xX1xX26xX1eexXexX1xX6xX2exX1eexXbxX6xX24xX56xX3dxX2xX10cxX12dxX32xX10cxXf9xXb5xX1xXexX15xXaxX12xX1cxX4bbxXdxX3xX1xX11dxX30xX1xX3xX9b8xX5xX2exX15xXbxXdxX4xX3xX70xXdxX72xXexX3xX17xX6xX15xX3xX63xXdxX3xX62cxX7xXdxX6xX4fxX103xX3xX583xX1c1xX3xX7fxX65xX3xX56xX1xX69xX3xX4xX1xX26xX3xXexX1xX14xX2exX3xXb4xX6xX24xX56xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX24xX26xX30xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xXafxX69xX3xXexX24xX26xX30xX18xX3xXexX6xX2exX3xX15xX4bbxXexX3xXexX1xX1c6xX3xX1xX72xX3xX4xX14xX2dxX3xXexX1xXacxX3xXexX65xXdxX3xX30xX4acxX30xX18xX3xX15xX94xXdxX3xX4xXacxX6xX3xX20xX69xX30xX18xX3xX63xX6exX3xX70xXdxX72xXexX3xX17xX6xX15xX1f5xX3xX63xX115xX30xX18xX3xXexX1xX28bxXdxX3xX30xX1xX5bxX30xX3xX63xXf5xX29bxX4xX3xX7xX4bfxX3xXacxX30xX18xX3xX1xX4bbxX3xX4xXacxX6xX3xX7xX159xX3xX63xXd7xX30xX18xX3xXexX80xX3xXexX24xX2dxX2exX621xX30xX3xXexX1xXd7xX30xX18xX3xX63xX1c6xX30xX3xX30xX18xXf5xX28bxXdxX3xX1xX1a4xX15xX3xX15xX4bbxX3xX5xX65xX3xX4xX579xX3xX7xX4b8xX3xX63xX1b3xX3xX4cxX5exX70xX3xXb4xX6xX24xX56xX3xX4cxX6xX30xX18xX3xX13xX10xX26xX3xXexX1xX65xX30xX1xX3xX4xXd7xX30xX18xXb5xX3xX17xX1xXf5xX30xX18xX3xX30xX69xXdxX3xX30xX1xXf5xX3xXexX1xX1c6xX3xX56xX1xXd7xX30xX18xX3xX4xX69xX3xX30xX18xX1xe9dfxX6xX3xX15xX19xXdxX3xXexX1xX1dxX3xX63xX621xX2dxX3xX15xX65xX2dxX3xX1xX115xX30xX18xX1f5xX3xXexX24xX6exXdxX3xX5xX8bxXdxX3xXexX1xX14xX2exX3xXb4xX6xX24xX56xX3xX4xX4b4xX30xX18xX3xXbxX1xX3axXdxX3xX63xX6xX2dxX3xX63xX14xX2dxX3xX56xX1xXd7xX30xX18xX3xX4a2xXexXb5xXb5xXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX7fxX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xX7bxX7bxX3xX4xXd7xX30xX18xX3xX20xX159xX3xX4fxX6xX30xX1xX3xX7xX6exX4xX1xX3xX1cxXcxX3xX9b8xX5xX2exX15xXbxXdxX4xX3xX70xXdxX72xXexX3xX17xX6xX15xX3xX4fxX4bfxX3xX62cxX13x15c71xX62cxX583xX3xX32xX1ebxX2xX12dxXaxX3xX1xX24xX10xX3c9xX9xXaxX3dxX20xX26xX30xX18xX1eexX4fxX6xX3dxX7fxX3c9xX3c9xX1eexX4xX26xX30xX18xX1eexX20xX26xX1eexX4fxX6xX30xX1xX1eexX7xX6xX4xX1xX1eexX4fxXexX1eexX26xX5xX2exX15xXbxXdxX4xX1eexX7fxXdxX10xXexX1eexX30xX6xX15xX1eexX4fxX2dxX1eexX6xX7xXdxX6xX4fxX1eexX32xX1ebxX2xX12dxX3dxX2xX10cxX12dxX2xXfbxX10bxXb5xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX18xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3dxX15xX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX32xX1ebxX3dxX30xX10xX322xX7xX3dxX2xX12dxX32xXa5fxX3dxX2xX10bxX236xX4fxX32xX2xX236xX236xX12dxX10cxX2xXexX2xXa5fxXf9xXfbxX5xXf9xXb5xX38dxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX3xXexX24xX10xX26xX3xX18xXdxX2axX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX3xX32xX3xX15xX35xX6xX3xX18xXdxX3axXdxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX7fxX12xX0xX7xXexX24xX26xX30xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xX7bxX7bxX3xX4xXd7xX30xX18xX3xX20xX159xX3xX4fxX6xX30xX1xX3xX7xX6exX4xX1xX3xX1cxXcxX3xX9b8xX5xX2exX15xXbxXdxX4xX3xX70xXdxX72xXexX3xX17xX6xX15xX3xX4fxX4bfxX3xX62cxX13xXd1dxX62cxX583xX3xX32xX1ebxX2xX12dxXaxX3xX1xX24xX10xX3c9xX9xXaxX3dxX20xX26xX30xX18xX1eexX4fxX6xX3dxX7fxX3c9xX3c9xX1eexX4xX26xX30xX18xX1eexX20xX26xX1eexX4fxX6xX30xX1xX1eexX7xX6xX4xX1xX1eexX4fxXexX1eexX26xX5xX2exX15xXbxXdxX4xX1eexX7fxXdxX10xXexX1eexX30xX6xX15xX1eexX4fxX2dxX1eexX6xX7xXdxX6xX4fxX1eexX32xX1ebxX2xX12dxX3dxX2xX10cxX12dxX2xXfbxX10bxXb5xX1xXexX15xXaxX12xX70xX7bxX7bxX3xX4xXd7xX30xX18xX3xX20xX159xX3xX4fxX6xX30xX1xX3xX7xX6exX4xX1xX3xX1cxXcxX3xX9b8xX5xX2exX15xXbxXdxX4xX3xX70xXdxX72xXexX3xX17xX6xX15xX3xX4fxX4bfxX3xX62cxX13xXd1dxX62cxX583xX3xX32xX1ebxX2xX12dxX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX24xX26xX30xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX5exX1cxX52xX1cxX3xX70xXdxX72xXexX3xX17xX6xX15xX3xX15xX94xXdxX3xX63xX1a4xX2exX3xX63xX69exX3xX18x107c4xXdxX3xX4fxX6xX30xX1xX3xX7xX6exX4xX1xX3xXexX24xXdxX72xX2dxX3xXexX5bxXbxX3xX10bxX1ebxX3xXexX2dxX2exX1b3xX30xX3xXexX1xXacxX3xX9b8xX5xX2exX15xXbxXdxX4xX3xX70xXdxX72xXexX3xX17xX6xX15xX3xX63xX1b3xX3xX4xX1xX2dxedfexX30xX3xX20xX21xX3xX4xX1xX26xX3xX62cxX13xXd1dxX62cxX583xX3xX32xX1ebxX2xX12dxX3xX7x15699xX3xX4fxXdxX1c1xX30xX3xX24xX6xX3xX7fxX65xX26xX3xX18xXdxX8f4xX6xX3xXexX1xX6exX30xX18xX3xX12dxX3xXexX94xXdxXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX7fxX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX3dxX2dxX5xX12xX0xX4fxXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX7fxX12xX0xX3dxX4fxXdxX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX2dxX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX70xXcxXafxX3xX17xX10xX322xX7xX0xX3dxXbxX12