VCCorp sắp ra mắt bản thử nghiệm mạng xã hội Lotus đầu tư 1.200 tỷ đồng
Sau hơn 1 năm nghiên cứu và phát triển, VCCorp vừa công bố việc đầu tư dự án mạng xã hội Lotus, dự án đã huy động được hơn 700 tỷ và dự kiến kêu gọi thêm 500 tỷ đồng giai đoạn đầu, ra mắt bản thử nghiệm vào ngày 16/9.
1ba3xab6ex4e39x9282x5f5cx8c33x422cx5a4dx452dx746exX8x1fe4xad56xf1e6xc5b1xb3b1xX8x1dd2xebe6xX2xX11xX6xXdxXbx561bxX0xc1b0x9f57xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxe7dexf2cdxX2xX11xX6xXdxXbxX17x623fx23eexX2cxb1a7x948dxX23xX4xX8xb9d1xX23xX4xX2fxX7xX4x8579xX33xX11xX4x2f18x717dxXcxX4xX11xX19xd429xX4xXcxd0bexX19xX2xb4e4xX39xX4xX39xbfc9xXcxX46xX4x7473x7ae4xX4xX19x74b6xX2xX4x3a0dxX2exX11xdcd8xX8xX4xae45x5b6bxX5bxX4xX11xa2d8xX4xX1ax863bx651exa65dxX68xX4xX11x10968xX4xX5ex5793xXcxX46xX0x8a40xX19xX1axX17xX0xX73xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x29f9xXdxX7xX1xXbxX17x4f29xX7xX5bxX4xX19x1092fxXcxX4xX1axX4xXcx8811xX39xX4xXcxX46xX19xX2xdb4bxXcxX4xX5xdd2exX5bxX4xX3x369dxX4xX23xX19xb81fxX11xX4xX11xX2fxX2x98c4xXcxd487xX4xX2bxX2cxX2cxX2exX2fxX23xX4xX3x78ccxX7xX4xX5x4dc8xXcxX46xX4xX3dx72acxX4xX3xX2xX49xX5xX4xX5exX5fxX5bxX4xX11xX63xX4xX1xcc25xX4xXacxXcxX4xX39xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX58xX2exX11xX5bxX8xXb4xX4xX1xXd6xX4xXacxXcxX4xX5exX52xX4xX19xX5bxc8c8xX4xX5exX55xXcxX46xX4xX5exX63xa5f1xX5xX4xX19xX93xXcxX4x3af9xX68xX68xX4xX11xX6cxX4xX3xXa8xX4xX1xXd6xX4xa193xX2xe007xXcxX4xX116xXa0xX5bxX4xX46xf227xX2xX4xX11xX19xXa0xX39xX4x5b17xX68xX68xX4xX11xX6cxX4xX5exX6fxXcxX46xX4xX46xX2xX7xX2xX4xX5exX2exX4dxXcxX4xX5exX5fxX5bxXb4xX4xX2fxX7xX4xX39xX33xX11xX4xX3dxX3exXcxX4xX11xX19xX43xX4xXcxX46xX19xX2xX49xX39xX4xX3xXa8xX2exX4xXcxX46xXa8xXf9xX4xX1axdd9axX73x9d5dxX66xX0xX73xX23xX17xX0xX11xX7xX3dxX6xXdxX4xX8xX11xXf9xX6xXdxXaxXbxX39xX7xX2fxX46xX2xXcxa263xX4xX67xX23xX51xX4xX7xX5bxX11xX2ex3cffxXbxX17xX0xX11xX3dxX2exX1xXf9xX17xX0xX11xX2fxX17xX0xX11xX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXbxX17xX0xX2xX39xX46xX4xX8xX11xXf9xX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19xX17fxX4xX163xX1axX128xX23xX51xX189xX4xX19xXdxX2xX46xX19xX11xX17fxX4x4d07xX109xX1c9xX23xX51xX189xXbxX4xX8xX2fxX5xXaxXbxX73xX73xX2xX66xX3dxX7xX2exX19xX7xX11xX2xXcxX19xX66xX3xXcxX73xXcxXdxXexX8xX73xX1axX165xX1c9xX1c9xX73xX1axX68xX163xX1xX67xX1axX128xX1axc27dxX1axX109xX11xX1c9xX163xX67xX109xX6xX1axX66xX23xXcxX46xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX2bxX2cxX2cxX2exX2fxX23xX4xX8xX33xX23xX4xX2fxX7xX4xX39xX33xX11xX4xX3dxX3exXcxX4xX11xX19xX43xX4xXcxX46xX19xX2xX49xX39xX4xX39xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX58xX2exX11xX5bxX8xX4xX5exX5fxX5bxX4xX11xX63xX4xX1axX66xX67xX68xX68xX4xX11xX6cxX4xX5exX6fxXcxX46xXbxX4xX73xX17xX0xX73xX23xX17xX0xX73xX11xX1xX17xX0xX73xX11xX2fxX17xX0xX11xX2fxX17xX0xX11xX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2cxX7xX23xX11xX2xX2exXcxXbxX17xcda1xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX58xX2exX11xX5bxX8xX4xX8xd0f6xX4xX2fxX7xX4xX39xX33xX11xX4xX3dxX3exXcxX4xX11xX19xX43xX4xXcxX46xX19xX2xX49xX39xX4xXcxX46xXa8xXf9xX4xX1axX163xX73xX165xX4xX11xcc0fxX2xX4xX10xX4x3843xXcxX19xX4xX5xX19x4a98xX23xX4xX39xXa8xXcxX4xX19xd94bxXcxX19xX0xX73xX23xX17xX0xX73xX11xX1xX17xX0xX73xX11xX2fxX17xX0xX73xX11xX3dxX2exX1xXf9xX17xX0xX73xX11xX7xX3dxX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x7039xX2exX1xXf9xXbxX17xe1b6xX46xXa8xXf9xX4xX19xXc2xX39xX4xXcxX7xXf9xX4xea99xX67xX68xX73xa463x5000xXb4xX4xX2bxX2cxX2cxX2exX2fxX23xX4xX5exX52xX4xX5xXc2xXcxX46xX4xX3dxXc7xX4xX3xX2xX49xX5xX4xX5exX5fxX5bxX4xX11xX63xX4xX1xXd6xX4xXacxXcxX4xX39xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX3xX2b9xX2xX4xX11xXa0xXcxX4xX46xX120xX2xX4xX58xX2exX11xX5bxX8xX66xX4x4be2x7fe8xXf9xX4xX6xXa8xX4xX1xXd6xX4xXacxXcxX4xX5exX63xX102xX5xX4xX11xX19xXa8xXcxX19xX4xX6x98aexX23xXb4xX4xX5exX5fxX5bxX4xX11xX63xX4xX3xXa8xX4xX11xX2fxX2xXb2xXcxX4xX116xX19xX7xX2xX4xX3dx84ccxX2xX4xX2bxX2cxX2cxX2exX2fxX23xXb4xX4xX3xX2b9xX2xX4xX8xXd6xX4xX11xX19xX7xX39xX4xX46xX2xX7xX4xX3xXc7xXcxX4xX5xc413xX7xX4xX5xXacxX5xX4xX1xX2exX7xXcxX19xX4xXcxX46xX19xX2xX49xX23xX4xX3xXa8xX4xX5xXacxX4xXcxX19xX357xXcxX4xX11xX2fxX2exXcxX46xX4xXcxX63xX2b9xX5xX66xX0xX73xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2f8xX2exX1xXf9xXbxX17xX24xX19xXdxX2exX4xX5ex39b3xXb4xX4xX58xX2exX11xX5bxX8xX4xX6xXa8xX4xX39xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX5exX2xX4xX11xX19xXdxX2exX4xX19xX63xX2b9xXcxX46xX4xX116xX19xXacxX5xX4xX3dxX2xX49xX11xXb4xX4xX6x8593xXf9xX4xXcxX55xX2xX4xX1xX5bxXcxX46xX4xX6xXa8xX39xX4xX11xX2fxX120xXcxX46xX4xX11xX357xX39xXb4xX4xX11xX4dxX2exX4xXcxXa0xXcxX4xX39xX55xX11xX4xXcxd5ffxXcxX4xX11xX3exXcxX46xX4xX19xafefxX4xX11xX2fxX102xX4xX5xX19xX2exX4xX5xXacxX5xX4xXcxX19xXa8xX4xX8xX3exXcxX4xX51xX5bxX420xX11xX4xXcxX55xX2xX4xX1xX5bxXcxX46xX4xX3xXa8xX4xX5xXacxX5xX4xX5xXacxX4xXcxX19xX357xXcxX4xX11xX19x3a72xX7xX4xX8xXa4xX5xX4xX8xXacxXcxX46xX4xX11xX4dxX2exX4xX5exXb2xX4xX5xX3eexX4xX5exX63xX102xX5xX4xX5xXacxX5xX4xXcxX55xX2xX4xX1xX5bxXcxX46xX4xX5xX19xX420xX11xX4xX6xX63xX102xXcxX46xX4xX19xX93xXcxX4xX23xX19xX2c4xX5xX4xX3xX2c4xX4xXcxX46xX63x8ed4xX2xX4xX8xX43xX4xX1xX2c4xXcxX46xX66xX0xX73xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2f8xX2exX1xXf9xXbxX17xX2fexX46xX63xX4c8xX2xX4xX1x56d6xXcxX46xX4xX11xX19xX7xX39xX4xX46xX2xX7xX4xX39xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX58xX2exX11xX5bxX8xX4xX8xX296xX4xX5exX63xX102xX5xX4xX11xX2xX118xX23xX4xX5xX36fxXcxX4xX3xX2b9xX2xX4xXcxX19xab02xXcxX46xX4xX11xX2fxX3exX2xX4xXcxX46xX19xX2xX49xX39xX4xX39xX2b9xX2xX4xX6xX4dxXb4xX4xX5exX63xX102xX5xX4xXcxX19xX36fxXcxX4xX11xX2exX116xXdxXcxX4xX116xX19xX2xX4xX8xX43xX4xX1xX2c4xXcxX46xXb4xX4xX11xX2xXa0xX5bxX4xX11xX2exX116xXdxXcxX4xX11xX19xXdxX2exX4xXcxX19xX525xXcxX46xX4xX5xXacxX5xX19xX4xX19xX525xX5bxX4xd447xX5xX19xX4xX3xXa8xX4xX6xX7xXcxX4xX11xX486xX7xX4xXcxX19xX525xXcxX46xX4xX46xX2xXacxX4xX11xX2fx1d51xX4xX11xXc7xX11xX4xX5ex2a4cxX23xX189xX4xX5x4c3bxXcxX46xX4xXcxX19xX63xX4xX11xX19xX7xX39xX4xX46xX2xX7xX4xX5xXacxX5xX4xX11xX19xX43xX4xX11xX19xXacxX5xX19xXb4xX4xXcxX19xX2xX49xX39xX4xX3xX2c4xXb4xX4xXcxX19xX36fxXcxX4x2921xX5bxXa8xX66xX0xX73xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2f8xX2exX1xXf9xXbxX17xX24xX19xXc2xXcxX46xX4xX3dxXacxX2exX4xX5xX3a9xX7xX4xX2bxX2cxX2cxX2exX2fxX23xX4xX5xX19xX2exX4xX3dxX2xX118xX11xXb4xX4xX39xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX5exX63xX102xX5xX4xX23xX19xXacxX11xX4xX11xX2fxX2xXb2xXcxX4xX3dxX389xX2xX4xX5exX55xX2xX4xXcxX46xX5a0xX4xX19xX93xXcxX4xX67xX68xX68xX4xX116xdf40xX4xX8xX63xX4xX5xX3a9xX7xX4xX5xXc2xXcxX46xX4xX11xXf9xX4xX11xX2fxX2exXcxX46xX4xX6xa352xXcxX19xX4xX3xXd6xX5xX4xXa4xXcxX46xX4xX1xX2c4xXcxX46xX4xX1xX2xX4xX5exX55xXcxX46xXb4xX4x571fx22f3xXb4xX4xX2f8xX2xX46xX4xca95xX7xX11xX7xXb4xX4xX2cxX6xX2exX5bxX1xX4xX5xX2exX39xX23xX5bxX11xX2xXcxX46xe16exX66xX3xXa8xX4xX5exX63xX102xX5xX4xX11xX19xX2xX118xX11xX4xX116xX118xX4xX3dxX389xX2xX4xXcxX19xX3eexX39xX4xX5xX19xX5bxXf9xXa0xXcxX4xX46xX2xX7xX4xX11xX2fxX3exX2xX4xXcxX46xX19xX2xX49xX39xX4xXcxX46xX63xX4c8xX2xX4xX1xX4efxXcxX46xX66xX0xX73xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2f8xX2exX1xXf9xXbxX17xX356xX118xXcxX4xX11xX19xX4c8xX2xX4xX5exX2xXb2xX39xX4xX19xX2xX49xXcxX4xX11xX4dxX2xXb4xX4xX1xXd6xX4xXacxXcxX4xX5exX52xX4xX19xX5bxXf9xX4xX5exX55xXcxX46xX4xX5exX63xX102xX5xX4xX19xX93xXcxX4xX109xX68xX68xX4xX11xX6cxX4xX11xXbexX4xX2bxX2cxX2cxX2exX2fxX23xX4xX3xXa8xX4xX39xX55xX11xX4xX8xXc7xX4xXcxX19xXa8xX4xX5exX5fxX5bxX4xX11xX63xX4xX11xX2fxX2exXcxX46xX4xXcxX63xX2b9xX5xXb4xX4xX3xXa8xX4xX23xX19xX579xX7xX4xX5xXc2xXcxX46xX4xX11xXf9xX4xX1xXd6xX4xX116xX2xX118xXcxX4xX11xX2xX118xX23xX4xX11xX2c4xX5xX4xX116xXa0xX5bxX4xX46xX120xX2xX4xX11xX19xXa0xX39xX4xX128xX68xX68xX4xX11xX6cxX4xX11xX2fxX2exXcxX46xX4xX46xX2xX7xX2xX4xX5exX2exX4dxXcxX4xX5exX5fxX5bxX4xX5exXb2xX4xX8x87a5xXcxX4xX8xXa8xXcxX46xX4xX6xXd6xX5xX4xX6xX63xX102xXcxX46xX4xX5xX19xX2exX4xX3xX2xX49xX5xX4xX23xX19xXacxX11xX4xX11xX2fxX2xXb2xXcxX4xX6xX357xX5bxX4xX1xXa8xX2xX66xX0xX73xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2f8xX2exX1xXf9xXbxX17xX672xXd6xX4xX116xX2xX118xXcxX4xXcxX46xXa8xXf9xX4xX1axX163xX73xX165xXb4xX4xX39xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX51xX2exX7xXf9xX4xX5cfxX5bxX7xXcxX19xX4xXcxX55xX2xX4xX1xX5bxXcxX46xX4xX58xX2exX11xX5bxX8xXb4xX4xX8xX296xX4xX5xX19xX579xXcxX19xX4xX11xX19xXa4xX5xX4xX2fxX7xX4xX39xX33xX11xX4xX3dxX3exXcxX4xX3dxXdxX11xX7xX66xX0xX73xX23xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX2fxXdxX6xX7xX11xXdxX1xXbxX17xX0xX8xX11xX2fxX2exXcxX46xX17xX24xX2xXcxX4xX6xX2xXa0xXcxX4xX5cfxX5bxX7xXcxX17fxX0xX73xX8xX11xX2fxX2exXcxX46xX17xX0xX5bxX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX11xX2xX11xX6xXdxX10xX11xX19xX5bxX39xX3dxX10xX7xXcxX1xX10xX8xX7xX23xX2exXbxX17xX0xX6xX2xX17xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXdxXaxXbxX24xX579xXcxX19xX4xXcxX99xXcxX46xX4xX5xX19xX7xX11xX4xX11xX2fxX2exXcxX46xX4xX2fexX19xX3eexX39xX4xb07dxX7xX5xXdxX3dxX2exX2exX116xX4xX8xX33xX23xX4xXcxX46xXbexXcxX46xX4xX19xX2exX4dxX11xX4xX5exX55xXcxX46xc58bxXbxX4xX19xX2fxXdx210exXaxXbxX73xX11xX19xX2xXdxX11xX10xX3dxX2xX10xX8xX2exX73xX11xX2xXcxX19xX10xXcxX7xXcxX46xX10xX5xX19xX7xX11xX10xX11xX2fxX2exXcxX46xX10xXcxX19xX2exX39xX10xX8cbxX7xX5xXdxX3dxX2exX2exX116xX10xX8xX7xX23xX10xXcxX46xX5bxXcxX46xX10xX19xX2exX7xX11xX10xX1xX2exXcxX46xX73xX1axX109xX109xX163xX163xX1f9xX66xX19xX11xX39xXbxX17xX0xX2xX39xX46xX4xX8xX2fxX5xXaxXbxX73xX39xXdxX1xX2xX7xX73xX1axX67xX68xX73xXcxXdxXexX8xX73xX1axX165xX1c9xX67xX73xX1axX68xX163xX1xX163xX1axX128xX1axX67xX1f9xX30fxX11xX163xX1axX30fxX128xX6xX68xX10xX11xX2xXcxX19xX10xXcxX7xXcxX46xX10xX5xX19xX7xX11xX10xXcxX19xX2exX39xX66xb8a9xX23xX46xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX2bxX2cxX2cxX2exX2fxX23xX4xX8xX33xX23xX4xX2fxX7xX4xX39xX33xX11xX4xX3dxX3exXcxX4xX11xX19xX43xX4xXcxX46xX19xX2xX49xX39xX4xX39xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX58xX2exX11xX5bxX8xX4xX5exX5fxX5bxX4xX11xX63xX4xX1axX66xX67xX68xX68xX4xX11xX6cxX4xX5exX6fxXcxX46xXbxX4xX73xX17xX0xX73xX7xX17xX0xX1xX2xX3xX17xX0xX8xX11xX2fxX2exXcxX46xX17xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXdxXaxXbxX24xX579xXcxX19xX4xXcxX99xXcxX46xX4xX5xX19xX7xX11xX4xX11xX2fxX2exXcxX46xX4xX2fexX19xX3eexX39xX4xX8a9xX7xX5xXdxX3dxX2exX2exX116xX4xX8xX33xX23xX4xXcxX46xXbexXcxX46xX4xX19xX2exX4dxX11xX4xX5exX55xXcxX46xX8c5xXbxX4xX19xX2fxXdxX8cbxXaxXbxX73xX11xX19xX2xXdxX11xX10xX3dxX2xX10xX8xX2exX73xX11xX2xXcxX19xX10xXcxX7xXcxX46xX10xX5xX19xX7xX11xX10xX11xX2fxX2exXcxX46xX10xXcxX19xX2exX39xX10xX8cbxX7xX5xXdxX3dxX2exX2exX116xX10xX8xX7xX23xX10xXcxX46xX5bxXcxX46xX10xX19xX2exX7xX11xX10xX1xX2exXcxX46xX73xX1axX109xX109xX163xX163xX1f9xX66xX19xX11xX39xXbxX17xX24xX579xXcxX19xX4xXcxX99xXcxX46xX4xX5xX19xX7xX11xX4xX11xX2fxX2exXcxX46xX4xX2fexX19xX3eexX39xX4xX8a9xX7xX5xXdxX3dxX2exX2exX116xX4xX8xX33xX23xX4xXcxX46xXbexXcxX46xX4xX19xX2exX4dxX11xX4xX5exX55xXcxX46xX8c5xX0xX73xX7xX17xX0xX73xX8xX11xX2fxX2exXcxX46xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX19xXdxX7xX1xXbxX17xX24xX19xXc2xXcxX46xX4xX3dxXacxX2exX4xX5xX3a9xX7xX4xX8a9xX7xX5xXdxX3dxX2exX2exX116xX4xX3xX2xX118xX11xX4xX2fx52cexX17fxX4x10b8exX24xX579xXcxX19xX4xXcxX99xXcxX46xX4xX5xX19xX7xX11xX4xX11xX2fxX2exXcxX46xX4xX2fexX19xX3eexX39xX4xX8a9xX7xX5xXdxX3dxX2exX2exX116xX4xX8xX33xX23xX4xXcxX46xXbexXcxX46xX4xX19xX2exX4dxX11xX4xX5exX55xXcxX46xX66xX4xX24xXbexX4xXcxX46xXa8xXf9xX4xX67xX67xX73xX30fxXb4xX4xX5xXacxX5xX4xX5exX2exX4dxXcxX4xX5xX19xX7xX11xX4xX11xX2fxX2exXcxX46xX4xX2fexX19xX3eexX39xX4xX8a9xX7xX5xXdxX3dxX2exX2exX116xX4xX8xX296xX4xX5xX19xX5bxXf9xXb2xXcxX4xX8xX7xXcxX46xX4xX11xX2fxX4dxXcxX46xX4xX11xX19xXacxX2xX4xX5xX19xf425xX4xX5exX120xX5xX66xX4xX2f8xX4dxXcxX4xX3xdbefxXcxX4xX51xXdxX39xX4xX5exX63xX102xX5xX4xX5xXacxX5xX4xX5exX2exX4dxXcxX4xX5xX19xX7xX11xX4xXcxXa8xXf9xX4xX3dxX420xX11xX4xX5xXa4xX4xX6x46c7xX5xX4xXcxXa8xX2exX4xX11xX2fxX2exXcxX46xX4xX283xXdxX8xX8xXdxXcxX46xXdxX2fx33b8xX66xX0xX73xX23xX17xX0xX73xX1xX2xX3xX17xX0xX73xX6xX2xX17xX0xX6xX2xX17xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXdxXaxXbxX283xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX116xX19xXc2xXcxX46xX4xX23xX19xX3exX2xX4xX6xXa8xX4xX3xX420xXcxX4xX5exX448xXb4xX4xX39xXa8xX4xX389xX4xX5xX19xX579xXcxX19xX4xX5xX19xXb8exXcxX46xX4xX11xX7xXbxX4xX19xX2fxXdxX8cbxXaxXbxX73xX39xXdxX10xX3dxXdxX73xX39xX7xXcxX46xX10xX51xX7xX10xX19xX2exX2xX10xX116xX19xX2exXcxX46xX10xX23xX19xX7xX2xX10xX6xX7xX10xX3xX7xXcxX10xX1xXdxX10xX39xX7xX10xX2exX10xX5xX19xX2xXcxX19xX10xX5xX19xX5bxXcxX46xX10xX11xX7xX73xX1axX109xX109xX128xX128xX163xX66xX19xX11xX39xXbxX17xX0xX2xX39xX46xX4xX8xX2fxX5xXaxXbxX73xX39xXdxX1xX2xX7xX73xX1axX67xX68xX73xXcxXdxXexX8xX73xX1axX165xX1c9xX67xX73xX1axX68xX128xX1xX1f9xX1axX67xX1c9xX109xX1f9xX109xX11xX1c9xX109xX1c9xX1f9xX165xX6xX68xX66xX964xX23xX46xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX2bxX2cxX2cxX2exX2fxX23xX4xX8xX33xX23xX4xX2fxX7xX4xX39xX33xX11xX4xX3dxX3exXcxX4xX11xX19xX43xX4xXcxX46xX19xX2xX49xX39xX4xX39xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX58xX2exX11xX5bxX8xX4xX5exX5fxX5bxX4xX11xX63xX4xX1axX66xX67xX68xX68xX4xX11xX6cxX4xX5exX6fxXcxX46xXbxX4xX73xX17xX0xX73xX7xX17xX0xX1xX2xX3xX17xX0xX8xX11xX2fxX2exXcxX46xX17xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXdxXaxXbxX283xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX116xX19xXc2xXcxX46xX4xX23xX19xX3exX2xX4xX6xXa8xX4xX3xX420xXcxX4xX5exX448xXb4xX4xX39xXa8xX4xX389xX4xX5xX19xX579xXcxX19xX4xX5xX19xXb8exXcxX46xX4xX11xX7xXbxX4xX19xX2fxXdxX8cbxXaxXbxX73xX39xXdxX10xX3dxXdxX73xX39xX7xXcxX46xX10xX51xX7xX10xX19xX2exX2xX10xX116xX19xX2exXcxX46xX10xX23xX19xX7xX2xX10xX6xX7xX10xX3xX7xXcxX10xX1xXdxX10xX39xX7xX10xX2exX10xX5xX19xX2xXcxX19xX10xX5xX19xX5bxXcxX46xX10xX11xX7xX73xX1axX109xX109xX128xX128xX163xX66xX19xX11xX39xXbxX17xX283xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xX116xX19xXc2xXcxX46xX4xX23xX19xX3exX2xX4xX6xXa8xX4xX3xX420xXcxX4xX5exX448xXb4xX4xX39xXa8xX4xX389xX4xX5xX19xX579xXcxX19xX4xX5xX19xXb8exXcxX46xX4xX11xX7xX0xX73xX7xX17xX0xX73xX8xX11xX2fxX2exXcxX46xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX19xXdxX7xX1xXbxX17xX2cxXacxX5xX4xXcxX46xX19xX2xXa0xXcxX4xX5xXa4xX5bxX4xX5bxXf9xX4xX11xX579xXcxX4xX389xX4xX66axXcxX19xX4xX46xX5fxXcxX4xX5exX357xXf9xX4xX5xX19xXb5cxX4xX2fxX7xX4xX2fx90aaxXcxX46xXb4xX4xX39xX4dxXcxX46xX4xX51xX52xX4xX19xX55xX2xX4xXcxX3eexX2xX4xX2fxX2xXa0xXcxX46xX4xX3xXa8xX4xX2xXcxX11xXdxX2fxXcxXdxX11xX4xXcxX3eexX2xX4xX5xX19xX5bxXcxX46xX4xX5exX7xXcxX46xX4xX46xX357xXf9xX4xX11x70aexXcxX4xX19xX4dxX2xX4xX11xX2b9xX2xX4xX8xXa4xX5xX4xX116xX19xX486xXdxX4xX5xX3a9xX7xX4xX11xX2fxbee2xXb4xX4xX51xX5bxX420xX11xX4xX23xX19xXacxX11xX4xX11xXbexX4xX5xX19xXa4xXcxX46xX4xX2fxXc7xX2xX4xX6xX2exX4dxXcxX4xX46xX2xX420xX5xX4xXcxX46xX3a9xX4xX19xX2exa0c0xX5xX4xX5xXacxX5xX4xX19xXa8xXcxX19xX4xX3xX2xX4xX3dxX33xX11xX4xXcxX4dxX11xX4xX11xX2fxXa0xXcxX4xX39xX4dxXcxX46xX66xX0xX73xX23xX17xX0xX73xX1xX2xX3xX17xX0xX73xX6xX2xX17xX0xX73xX5bxX6xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xX2fxXbxX17xX0xX73xX1xX2xX3xX17xX0xX73xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX8exX2exX5bxX2fxX5xXdxXbxX17xX24xX19xXdxX2exX4xX2xX5xX11xXcxXdxXexX8xX0xX73xX23xX17