Microsoft gia nhập sân chơi smartphone màn hình gập
Microsoft có kế hoạch ra mắt mẫu Surface màn hình gập đầu tiên vào năm 2020. Model này có thể chạy ứng dụng Android, tích hợp công nghệ 5G.
a451xd953xff31xab59xee21xf6e1x1301exd406x1059cxX7x12556x107daxe415xea19x13a00xbb9fxX5xdf83xXaxc0bcx13fb0xXdxX4x1092fx14ec9xX7xX17x1321cxXexX3x12bbfxXdxX6xX3xa942xX1xca88xXbxX3xX7xf45cxX21xX3xX4xX1x13631xXdxX3xX7xd8abxX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX30x11bcexX21xX3xX1xcd32xX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX0xcf84xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe873xX10xX6x125a1xXaxX12xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX4xb69bxX3xf62bxd224xX3xX1xX17x1297axX4xX1xX3xX16xX6xX3xX30x147bbxXexX3xX30x108d1xe71exX3x143baxX7bxX16xX1axX6xX4xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xb7bex10445xX7bxX3xXexXdxc25bxX21xX3x1162exX3bxX17xX3xX21xa65fxX30xX3xe6dbxf5a8xXa3xXa4x15039xX3xX13xX17xX59xX10xX5xX3xX21xX3bx1151fxX3xX4xX67xX3xXexX1x12d54xX3xX4xX1xX6exXb1xX3xabdbxX21xX1dxX3xX59xbc43xX21xX1dxX3xf230xX21xX59xX16xX17xXdxX59x13ad0xX3xXex106cbxX4xX1xX3xX1x12f54xXbxX3xX4x12e6exX21xX1dxX3xX21xX1dxX1xfa3exX3x14626xc685xXa7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12081xX17xX59xXb1xXaxX12x108d9xXdbxX21xX1dxX3xXexXb1xX3xX21xX1dxX1xXdxX98xX21xX3xX4xXbfxX7bxX3xXexX1x12565xX3xXexX16x10f63xb6a0xX21xX1dxX3xb3faxX56xX7dxX3xX13xX6xX16xX69xXdxXexX3xX21xX67xXdxX3xX9bx10706xXdxX3xd5acxX17xX16x13674xX10xX7xX3xX16xe729xX21xX1dxX3xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX92xX6xX21xX1dxX3xX4xX67xX3xX69xX6axX3xX1xX17xX6exX4xX1xX3xX1dxXdxX12axXdxX3xXexX1xXdxXe2xX7bxX3xX30xX7axX7bxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX9bxX3bxX17xX3xX92xX93xX7bxX3xX21xXa0xX30xX3xXa3xXa4xXa3xXa4xXa7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX59xXb1xX3xXbxXfcxX10xX21xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX30xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfcxX10xX21xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXb1xX5xX10xX9xXax13b90xXdxX59xXexX1x1262cxX3xeb90xX2xXe4xXbxf82cxfd09xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX1caxX3x11c43xX2xXa4xXbxX1d0xX1d1xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1caxX47xX47xXdxXa7xX130xX6xX17xX1xX6xXexXdxX21xX1xXa7xX9bxX21xX47xX21xX10xX1c5xX7xX47xX2xa8b2xXa3xXe4xX47xX2xXa4x115a8xX59xX2xX2xXa4xX1dbxXa3xf15dxb7dfxXexXa3xX204xXa4xXa3xX5xX211xb9dexX1axX17xX5xX59xX6xX130xX5xX10xX7xX7bxX16xX1axX6xX4xX10xX59xX10xX9bxXdxX4xXa7xea17xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX1xX23xXbxX3xX7xX27xX21xX3xX4xX1xX2cxXdxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX6xXbxXexXdxX17xX21xXaxX12xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX4xX67xX3xXexX1xXb8xX3xX16xX6xX3xX30xX76xXexX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xXexX16xX17xX21xX1dxX3xX21xXa0xX30xX3xXa3xXa4xX2xX204xXa7xX3xfabdxX21xX1xX1caxX3x12f9dxX1xX17xX21xX10xXc8xX16xX10xX21xX6xXa7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX59xXb1xXaxX12xccdfxX13xX17xX59xX10xX5xX3xX21xX3bxXb1xX3xX59xc342xX3xX69xXdxX6axX21xX3xX7x10099xX3xX1xe41bxX7bxX3xX1xX6xXdxX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX69xXd2xX4xX1xX3xXexX1xX115xX12axX4xX3xX204xX3xXdxX21xX4xX1xXcfxX3xX4xX67xX3xXexX1xXb8xX3xX1dxX23xXbxX3xX5xX6exXdxXcfxX3xXexaa67xX3xX5xXe2xX3xX1dbxX1caxX211x14976xXcfxX3xbfbfxX10xX1axX1axX3xb776xXdxX21xXcfxX3xX2cexX1xX67xX3xX1dxXdx14899xX30xX3xX92x134f9xX4xX3xX30xdbc1xX21xX1dxX3xX92xXdxXe2xX21xX3xXexf76dxX3xXexXdxX98xX7bxX3xX59xf47cxX21xX1dxX3xXexX6exXdxX3xX11axX56xX7dxX3xX13xX6xX16xX69xXdxXexX3xX21xX67xXdxX3xX9bxX12axXdxX3xX12dxX17xX16xX130xX10xX7xX3xXexX16xX17xX21xX1dxX3xX30x12c0cxXexX3xX10xX30xX6xXdxX5xXa7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX59xXb1xXaxX12xX13xX354xXb1xX3xX4xX67xX3xXexX1xXb8xX3xX4xX1xX6exXb1xX3xXexX16xX98xX21xX3xX1xXe2xX3xX92xXdx12973xX7bxX3xX1xX3bxX21xX1xX3xa9efxXdxX21xX59xX17xX1c5xX7xX3xX2xXa4xX3xXbxX1xXdxX98xX21xX3xX130xX35cxX21xX3xX30xX12axXdxXcfxX3xX69xX6axXexX3xX1xXd7xXbxX3xX9bxX12axXdxX3xX3d7xXfcx14751xX7dxX3xef43xX3d7xXdxX21xX59xX17xX1c5xX7xX3xXfcxX17xX16xX10xX3xX3ffxX7dx13d3exXcfxX3xX1dxXdxX6xX17xX3xX59xXdxXe2xX21xX3xX92xX115xXd7xX4xX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX69xX6axX3xXexX358xXdxX3xX115xX7bxX3xX4xX1xX17xX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxXa7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX59xXb1xXaxX12xX13xX7axX7bxX3xX7dxX7bxX16xX1axX6xX4xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX92xX93xX7bxX3xXexXdxX98xX21xX3xX4xX67xX3xXexX1xXb8xX3xX92xX115xXd7xX4xX3xXexX16xX6xX21xX1dxX3xX130xX111xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX11axX21xXexX10xX5xX3xX2xXa4xX3xX21xX30xXa7xX3xXf6xX98xX21xX3xX4xX6exX21xX1xX3xX92xX67xXcfxX3xX30xX17xX59xX10xX5xX3xX21xX3bxXb1xX3xX7xb6b2xX3xX4xX1xX6exXb1xX3xXbfxX21xX1dxX3xX59xXc4xX21xX1dxX3xXc8xX21xX59xX16xX17xXdxX59xXcfxX3xX1x10430xX3xXexX16xXd7xX3xX59xX111xX4xX1xX3xX9bxXc4xX3xXdxXfcxX5xX17xX7bxX59xXa7xX3xXcxXd2xX21xX1xX3xX21xXa0xX21xX1dxX3xX5xX7bxXdbxX21xX3xX69xX6axXexX3xX21xX358xXdxX3xX349xXcx14cb5xX3xX1xX17xb272xX4xX3xXe4xXe5xX3xX4x11cf3xX21xX1dxX3xX4xX67xX3xXexX1xXb8xX3xX7xX4c6xX3xX1d0xX7bx12e04xXexX3xX1xXdxXe2xX21xX3xXexX16xX98xX21xX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX130xX111xXa7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX59xXb1xXaxX12x139bfxX93xX7bxX3xX21xXa0xX30xX3xXa3xXa4xX2xX204xXcfxX3xX56xX7bxX6xX1c5xX10xXdxX3xX92x12fcfxX3xX1dxXdxX12axXdxX3xXexX1xXdxXe2xX7bxX3xX30xX7axX7bxX3xX13xX6xXexX10xX3x109afxXcfxX3xX7dxX6xX30xX7xX7bxX21xX1dxX3xX30xX6xX21xX1dxX3xX92xX6axX21xX3xXe5xX6xX5xX6xX1d0xXb1xX3xX12dxX17xX5xX59xX3xXa7xX3xX555xX27xXb1xX3xX5xX3bxX3xX1xX6xXdxX3xX30xX17xX59xX10xX5xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX92xX354xX21xX1dxX3xX4xX1xd770xX3x12274xXcfxX3xX92xX115xXd7xX4xX3xX69x10787xX3xX9bxec8dxX21xX1dxX3xX7xX4c6xX3xXexX1xX6xXb1xX3xX92xe14exXdxX3xX130xX397xX3xX30xX513xXexX3xXexX1xX111xX3xXexX16xX115xX116xX21xX1dxX3xX59xXdxX3xX92xX397xX21xX1dxXa7xX3xXcxX7bxXb1xX3xX21xX1xXdxX98xX21xXcfxX3xX21xX1xX305xX21xX1dxX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX130xX111xX3xX21xX3bxXb1xX3xX92xX6xX21xX1dxX3xX1dxX513xXbxX3xX21xX1xXdxX3cfxX7bxX3xX9bxX52axX21xX3xX92xX3cfxX3xX9bxX3cfxX3xX4xX35cxX3xXbxX1xX93xX21xX3xX4xXbfxX21xX1dxX3xX5xX7axX21xX3xXbxX1xX93xX21xX3xX30xX3cfxX30xXa7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX59xXb1xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX69xX6axX3xX1xX17xX6exX4xX1xXcfxX3xX7dxX6xX30xX7xX7bxX21xX1dxX3xX130xX354xX21xX3xX16xX6xX3xXe5xX6xX5xX6xX1d0xXb1xX3xX12dxX17xX5xX59xX3xX9bxX3bxX17xX3xX21xX1dxX3bxXb1xX3xXa3xX1ccxX47xX1dbxX3xX9bxX12axXdxX3xX30xXbfxX4xX3xX1dxXdxX354xX3xX2xXa7xX204xX20axXa4xX3xa7c2xX7dxe4aaxXa7xX3xXcxX7bxXb1xX3xX21xX1xXdxX98xX21xXcfxX3xX30xX397xXexX3xXexX7bxX93xX21xX3xXexX16xX115xX12axX4xX3xX69xX1xXdxX3xX5xX98xX21xX3xX69xXe2xXcfxX3xXe5xX6xX5xX6xX1d0xXb1xX3xX12dxX17xX5xX59xX3xX1dxX513xXbxX3xX21xX1xXdxX3cfxX7bxX3xX5xX4e0xXdxX3xX69xX1xX354xX4xX3xX21xX1xX6xX7bxXcfxX3xX130xX6xX17xX3xX1dxf791xX30xX3xX9bxX52axX21xX3xX92xX3cfxX3xX21xX366xX6xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX30xX52axXexX3xX69xX1xX35cxX3xX21xXa0xX21xX1dxX3xX1xXdxXb8xX21xX3xXexX1xX111xXcfxX3xX1d0xX7bxX52axXexX3xX1xXdxXe2xX21xX3xX92xXdxXb8xX30xX3xX5xX706xXdxX3xX21xX1dxX6xXb1xX3xXexX6exXdxX3xX69xX1xX7bxX3xX9bxX2faxX4xX3xX21xX6axXbxX3xX1dxX52axXbxX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xd087xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX130xX5xX10xX3xX7xXexXb1xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX16xX1dxXdxX21xX1caxX3xXa3xXbxX1d0xX3xX6xX7bxXexX17xX1d1xXaxX12xX0xXexX130xX17xX59xXb1xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX10xX21xXexX10xX16xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX10xX21xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX30xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXfcxX10xX21xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXb1xX5xX10xX9xXaxX1c5xXdxX59xXexX1xX1caxX3xX1ccxX2xXe4xXbxX1d0xX1d1xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX1caxX3xX211xX1dbxX1ccxXbxX1d0xX1d1xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1caxX47xX47xXdxXa7xX130xX6xX17xX1xX6xXexXdxX21xX1xXa7xX9bxX21xX47xX21xX10xX1c5xX7xX47xX2xX204xXa3xXe4xX47xX2xXa4xX20axX59xX2xX2xX1dbxXa4xX1ccxX2xX212xXexXa3xX1ccxX1ccxXa4xX5xX2xXa7xX230xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX1xX23xXbxX3xX7xX27xX21xX3xX4xX1xX2cxXdxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX6xXbxXexXdxX17xX21xXaxX12xXe5xX6xX5xX6xX1d0xXb1xX3xX12dxX17xX5xX59xX3xX9bxX3bxX3xX56xX7bxX6xX1c5xX10xXdxX3xX13xX6xXexX10xX3xX581xX3xX92xX3cfxX7bxX3xX1dxX513xXbxX3xX7xX2faxX3xX4xX358xX3xXexX16xX115xX12axX4xX3xX69xX1xXdxX3xX5xX98xX21xX3xX69xXe2xXa7xX3xX2c9xX21xX1xX1caxX3xX7dxX3xX6xX30xX7xX7bxX21xX1dxX3xXe5xX6xX5xX6xX1d0xXb1xX3xX349xX10xX6xX69xX7xXa7xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX16xX12xX0xX47xXexX130xX17xX59xXb1xX12xX0xX47xXexX6xX130xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX59xXb1xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXe5xX7xX30xX6xX16xX10xX21xX6xXcfxX3xX30xX397xXexX3xX5xX56bxX21xX1xX3xX92xX6exX17xX3xX4xf2d2xX6xX3xX7dxX6xX30xX7xX7bxX21xX1dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11cedxX3xXe5xX6xX5xX6xX1d0xXb1xX3xX12dxX17xX5xX59xX3xX7xX4c6xX3xX92xX115xXd7xX4xX3xX130xX354xX21xX3xX16xX6xX3xX9bxX3bxX17xX3xXexX1xX354xX21xX1dxX3xX212xXa7xX3xXfcxXdbxX21xX1dxX3xXexXb1xX3xX4xX51axX21xX1dxX3xX7xX4c6xX3xXexX5e3xX3xX4xX1xXbfxX4xX3xX30xX397xXexX3xX7xX2faxX3xX69xXdxXe2xX21xX3xX21xX1xX135xX30xX3xX1dxXdxX12axXdxX3xXexX1xXdxXe2xX7bxX3xX30xX17xX59xX10xX5xX3xX21xX3bxXb1xX3xXexX16xX115xX12axX4xX3xX69xX1xXdxX3xX30xX354xXb1xX3xX92xX115xXd7xX4xX3xX130xX354xX21xX3xX16xX6xXa7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX59xXb1xXaxX12xX555xX358xXdxX3xXexX1xX942xX3xX21xX513xX21xX1dxX3xX69xX5caxX3xX21xX1xX52axXexX3xX4xX942xX6xX3xXe5xX6xX5xX6xX1d0xXb1xX3xX12dxX17xX5xX59xX3xX5xX3bxX3xX4xX1xXdxX6axX4xX3xX56xX7bxX6xX1c5xX10xXdxX3xX13xX6xXexX10xX3xX581xX3xX4xX67xX3xX1dxXdxX354xX3xXa3xXa7xX1ccxXa4xXa4xX3xX6b1xX7dxX6b3xXcfxX3xX59xX2faxX3xX69xXdxX6axX21xX3xX5xX98xX21xX3xX69xXe2xX3xX9bxX3bxX17xX3xX1dxXdxX305xX6xX3xX21xXa0xX30xX3xX21xX6xXb1xXa7xX3xXcxX7bxXb1xX3xX21xX1xXdxX98xX21xXcfxX3xX21xX1dxX3bxXb1xX3xX130xX354xX21xX3xX16xX6xX3xX4xX942xX6xX3xX13xX6xXexX10xX3xX581xX3xX4xX51axX21xX1dxX3xX130xX111xX3xX5xX36exXdxX3xX92xX6axX21xX3xXexX1xX354xX21xX1dxX3xX204xXa7xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX16xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX21xX1dxX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX98xX21xX3x120e3xX7bxX6xX21xX1caxX0xX47xX7xXexX16xX17xX21xX1dxX12xX0xX7bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX21axXexX1xX7bxX30xX130xX21axX6xX21xX59xX21axX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe69fxX1dxX76xX30xX3xX130xX35cxX21xX3xX4xX17xX21xX4xX10xXbxXexX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX4xX942xX6xX3xX3ffxXbxXbxX17xX3xXexX7bxXb1xXe2xXexX3xX92x12c1axXbxXaxX3xX1xX16xX10xX1axX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexX21axX130xXdxX21axX7xX17xX47xX21xX1dxX6xX30xX21axX130xX6xX21xX21axX4xX17xX21xX4xX10xXbxXexX21axX30xX6xX21xX21axX1xXdxX21xX1xX21axX1dxX6xXbxX21axX4xX7bxX6xX21axX17xXbxXbxX17xX21axXexX7bxXb1xX10xXexX21axX59xX10xXbxX47xX2xX1ccxX204xXa3xX1ccxX20axXa7xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1dxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX47xX30xX10xX59xXdxX6xX47xX2xXa3xXa4xX47xX21xX10xX1c5xX7xX47xX2xX204xXa4xX204xX47xX2xXa4xX20axX59xX2xXa4xX204xX211xX2xXe4xX1dbxXexX1dbxX2xX204xX204xX5xX2xX21axXbxX1xX17xXexX17xX21axX2xX21axX2xXe4xXe4xX2xX1ccxXe4xXa3xX212xX211xXa4xX1ccxX212xXa7xX230xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX1xX23xXbxX3xX7xX27xX21xX3xX4xX1xX2cxXdxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX9bxX12xX0xX7xXexX16xX17xX21xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXafbxX1dxX76xX30xX3xX130xX35cxX21xX3xX4xX17xX21xX4xX10xXbxXexX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX4xX942xX6xX3xX3ffxXbxXbxX17xX3xXexX7bxXb1xXe2xXexX3xX92xXb29xXbxXaxX3xX1xX16xX10xX1axX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexX21axX130xXdxX21axX7xX17xX47xX21xX1dxX6xX30xX21axX130xX6xX21xX21axX4xX17xX21xX4xX10xXbxXexX21axX30xX6xX21xX21axX1xXdxX21xX1xX21axX1dxX6xXbxX21axX4xX7bxX6xX21axX17xXbxXbxX17xX21axXexX7bxXb1xX10xXexX21axX59xX10xXbxX47xX2xX1ccxX204xXa3xX1ccxX20axXa7xX1xXexX30xXaxX12xXafbxX1dxX76xX30xX3xX130xX35cxX21xX3xX4xX17xX21xX4xX10xXbxXexX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX4xX942xX6xX3xX3ffxXbxXbxX17xX3xXexX7bxXb1xXe2xXexX3xX92xXb29xXbxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX16xX17xX21xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX7dxX6xX7bxX3xX69xX1xXdxX3xX3ffxXbxXbxX17xX3xX1xf0c5xX3xX5xX397xX3xX9bxX3cfxX3xX30xX7axX7bxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX4xX942xX6xX3xX30xX3fxX21xX1xX3xXexX1xX3fxX3xX30xX12axXdxX3xX92xX27xXb1xX3xX30xX397xXexX3xX130xX35cxX21xX3xX4xX17xX21xX4xX10xXbxXexX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX69xX6axX3xX30xX12axXdxX3xX9bxX3cfxX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX4xX942xX6xX3xX3ffxXbxXbxX17xX3xX4xX51axX21xX1dxX3xX30xX12axXdxX3xX1d0xX7bxX52axXexX3xX1xXdxXe2xX21xX3xXexX16xX98xX21xX3xX11axX21xXexX10xX16xX21xX10xXexXa7xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX9bxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX2cexX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX21xXa0xX30xX3xXa3xXa4xXa3xXa4xX3xXexX16xXdbxX21xX1dxX3xX16xX6xX3xX7xX6xX17x111d3xXaxX3xX1xX16xX10xX1axX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexX21axX130xXdxX21axX7xX17xX47xXdxXbxX1xX17xX21xX10xX21axX30xX6xX21xX21axX1xXdxX21xX1xX21axX1dxX6xXbxX21axX21xX6xX30xX21axXa3xXa4xXa3xXa4xX21axXexX16xX17xX21xX1dxX21axX16xX6xX21axX7xX6xX17xX47xX2xX1ccxX20axX1ccxXa4xX2xXa7xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1dxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX47xX30xX10xX59xXdxX6xX47xX2xXa3xXa4xX47xX21xX10xX1c5xX7xX47xX2xX204xXa4xX1ccxX47xX2xXa4xX20axX59xXa4xX2xXa3xX211xXe4xX211xX2xXexX212xX1dbxX2xX211xX5xX211xXa7xX230xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX1xX23xXbxX3xX7xX27xX21xX3xX4xX1xX2cxXdxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX9bxX12xX0xX7xXexX16xX17xX21xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX2cexX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX21xXa0xX30xX3xXa3xXa4xXa3xXa4xX3xXexX16xXdbxX21xX1dxX3xX16xX6xX3xX7xX6xX17xXdd3xXaxX3xX1xX16xX10xX1axX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexX21axX130xXdxX21axX7xX17xX47xXdxXbxX1xX17xX21xX10xX21axX30xX6xX21xX21axX1xXdxX21xX1xX21axX1dxX6xXbxX21axX21xX6xX30xX21axXa3xXa4xXa3xXa4xX21axXexX16xX17xX21xX1dxX21axX16xX6xX21axX7xX6xX17xX47xX2xX1ccxX20axX1ccxXa4xX2xXa7xX1xXexX30xXaxX12xXdxX2cexX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX21xXa0xX30xX3xXa3xXa4xXa3xXa4xX3xXexX16xXdbxX21xX1dxX3xX16xX6xX3xX7xX6xX17xXdd3xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX16xX17xX21xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX13xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX4xX1xX76xX4xX3xX4xX1xX76xX21xX3xX7xX4c6xX3xX5xX3bxX3xX30xX397xXexX3xX1d0xX7bxX3xX1xX115xX12axX21xX1dxX3xX4xX942xX6xX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xXexX16xX17xX21xX1dxX3xXexX115xX2cxX21xX1dxX3xX5xX6xXdxXcfxX3xX9bxX3bxX3xXc8xXbxXbxX5xX10xX3xX4xX51axX21xX1dxX3xX69xX1xXdbxX21xX1dxX3xXexX1xXb8xX3xX92xXbfxX21xX1dxX3xX21xX1dxX17xX3bxXdxX3xX1d0xX7bxX3xX1xX115xX12axX21xX1dxX3xX21xX3bxXb1xXa7xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX9bxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXafbxX1xX305xX21xX1dxX3xX1d0xX7bxX3xX1xX115xX12axX21xX1dxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX21xX5e3xXdxX3xX130xX23xXexX3xXexX16xX17xX21xX1dxX3xXa3xXa4xX2xX204xXaxX3xX1xX16xX10xX1axX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexX21axX130xXdxX21axX7xX17xX47xX21xX1xX7bxX21xX1dxX21axX1d0xX7bxX21axX1xX7bxX17xX21xX1dxX21axX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX21axX21xX17xXdxX21axX130xX6xXexX21axXexX16xX17xX21xX1dxX21axXa3xXa4xX2xX204xX47xX2xX1ccxX212xX211xX2xX2xXa7xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1dxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX47xX30xX10xX59xXdxX6xX47xX2xXa3xXa4xX47xX21xX10xX1c5xX7xX47xX2xX204xXa4xXa3xX47xX2xX211xX1dbxX59xX1ccxX2xXa3xX2xX204xX2xX20axXexX2xX204xX1dbxXe4xX2xX5xXa4xXa7xX230xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX1xX23xXbxX3xX7xX27xX21xX3xX4xX1xX2cxXdxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX9bxX12xX0xX7xXexX16xX17xX21xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXafbxX1xX305xX21xX1dxX3xX1d0xX7bxX3xX1xX115xX12axX21xX1dxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX21xX5e3xXdxX3xX130xX23xXexX3xXexX16xX17xX21xX1dxX3xXa3xXa4xX2xX204xXaxX3xX1xX16xX10xX1axX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexX21axX130xXdxX21axX7xX17xX47xX21xX1xX7bxX21xX1dxX21axX1d0xX7bxX21axX1xX7bxX17xX21xX1dxX21axX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX21axX21xX17xXdxX21axX130xX6xXexX21axXexX16xX17xX21xX1dxX21axXa3xXa4xX2xX204xX47xX2xX1ccxX212xX211xX2xX2xXa7xX1xXexX30xXaxX12xXafbxX1xX305xX21xX1dxX3xX1d0xX7bxX3xX1xX115xX12axX21xX1dxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX21xX5e3xXdxX3xX130xX23xXexX3xXexX16xX17xX21xX1dxX3xXa3xXa4xX2xX204xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX16xX17xX21xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX13xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxX3xX5xX6exXdxX3xX92xX115xXd7xX4xXcfxX3xX1xX4e0xX3xXexX16xXd7xX3xX30xX6exX21xX1dxX3xXe4xXe5xX3xX1xX6xXb1xX3xX4xX6xX30xX10xX16xX6xX3xX21xX1xXdxX3cfxX7bxX3xX1xX2cxX21xX3xX1xX6xXdxX3xX358xX21xX1dxX3xX69xXd2xX21xX1xXa7xXa7xXa7xX3xX1xXbfxX6xX3xX1xXb29xX21xX3xX5xX3bxX3xXexXd2xX21xX1xX3xX21xXa0xX21xX1dxX3xXbxX1xX5e3xX3xX130xXdxX6axX21xX3xXexX16xX98xX21xX3xX21xX1xXdxX3cfxX7bxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX16xX6xX3xX30xX76xXexX3xX21xXa0xX30xX3xX21xX6xXb1xXa7xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX9bxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe4xX3xX4xXdbxX21xX1dxX3xX21xX1dxX1xXe2xX3xX30xX12axXdxX3xX7xX4c6xX3xX4xX67xX3xXexX16xX98xX21xX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xXa3xXa4xX2xX204xXaxX3xX1xX16xX10xX1axX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexX21axX130xXdxX21axX7xX17xX47xXe4xX21axX4xX17xX21xX1dxX21axX21xX1dxX1xX10xX21axX30xX17xXdxX21axX7xX10xX21axX4xX17xX21axXexX16xX10xX21xX21axX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX21axXa3xXa4xX2xX204xX47xX2xX1ccxXe4xXa3xX1dbxXa4xXa7xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1dxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX47xX30xX10xX59xXdxX6xX47xX2xXa3xXa4xX47xX21xX10xX1c5xX7xX47xX2xX20axX1dbxX204xX47xX2xX211xX1dbxX59xXe4xXa3xXa3xX1dbxXe4xXa3xX1dbxXexX204xXa3xX211xXe4xXe4xX5xXa4xXa7xX230xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX1xX23xXbxX3xX7xX27xX21xX3xX4xX1xX2cxXdxX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xX30xX3bxX21xX3xX1xX3fxX21xX1xX3xX1dxX23xXbxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX9bxX12xX0xX7xXexX16xX17xX21xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe4xX3xX4xXdbxX21xX1dxX3xX21xX1dxX1xXe2xX3xX30xX12axXdxX3xX7xX4c6xX3xX4xX67xX3xXexX16xX98xX21xX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xXa3xXa4xX2xX204xXaxX3xX1xX16xX10xX1axX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexX21axX130xXdxX21axX7xX17xX47xXe4xX21axX4xX17xX21xX1dxX21axX21xX1dxX1xX10xX21axX30xX17xXdxX21axX7xX10xX21axX4xX17xX21axXexX16xX10xX21xX21axX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX21axXa3xXa4xX2xX204xX47xX2xX1ccxXe4xXa3xX1dbxXa4xXa7xX1xXexX30xXaxX12xXe4xX3xX4xXdbxX21xX1dxX3xX21xX1dxX1xXe2xX3xX30xX12axXdxX3xX7xX4c6xX3xX4xX67xX3xXexX16xX98xX21xX3xX7xX30xX6xX16xXexXbxX1xX17xX21xX10xX3xXa3xXa4xX2xX204xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX16xX17xX21xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX13xX6exX21xX1dxX3xXe4xXe5xXcfxX3xX4xX35cxX30xX3xX130xXdxX6axX21xX3xX9bxX27xX21xX3xXexX6xXb1xX3xX7xXdxX98xX7bxX3xX27xX30xXcfxX3xXabexX7bxX6xXb1xX3xX9bxXdxX59xX10xX17xX3xX1d0xX67xX6xX3xXbxX1xXdbxX21xX1dxXa7xXa7xXa7xX3xX5xX3bxX3xX21xX1xX305xX21xX1dxX3xX4xX35cxXdxX3xXexXdxX6axX21xX3xX7xX4c6xX3xX1d0xX7bxX52axXexX3xX1xXdxXe2xX21xX3xXexX16xX98xX21xX3xX59xc5bcxX21xX1dxX3xX92xXdxXe2xX21xX3xXexX1xX17xX6exXdxX3xXexX1xXdbxX21xX1dxX3xX30xXdxX21xX1xX3xX92xX116xXdxX3xX30xX12axXdxXa7xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX9bxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX7bxX5xX12xX0xX59xXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX47xX59xXdxX9bxX12xX0xX47xX59xXdxX9bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX17xX7bxX16xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3x13950xXdxX21xX1dxX0xX47xXbxX12