Levante - SUV hạng sang mới của Maserati trình làng
Mẫu xe đa dụng hạng sang mới sẽ ra mắt Geneva Motor Show 2016, sử dụng động cơ xăng và dầu 3 lít V6 với 3 phiên bản công suất.
6b19xc3efx9f55x9cd2x12235x10168xX0xd829xf15exf000x11c3fxf472xc3bfx6d5exXcxcdc4xb594x792cxdbe7xX2x7e1bxXaxae88xXfxX4x7b7bxX15xX3xXbx114dfxX13xX15xX8xff20xX8x9293x8816xf564xX8xX6xa394xX1cx10ad2xX8xXcxXbxX1cxX29xX8x7df1x7b87xX2xX8xX9x6d71xXbxX8xd1b6xXbxXcxX15xc8b5xXbxX13xX2xX8xX13xX3cx8db8xX1cxX6xX8xXax7b6fxX1cxX29xX0x9929xX6xX7xX4xX0xX4cxX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x7a46xX15xXbxX1xXfxX4xX38x78c2xceb0xX8x9130xX15xX8xe781xXbxX8xX1x1033axX1cxX29xX8xX6xX27xX1cxX29xX8xXcxXbxX1cxX29xX8xX30xX31xX2xX8xXcxedecxX8xX3cxXbxX8xX30xac6axX13xX8x8769xX15xX1cxX15xX3xXbxX8xX38xe856xX13xX96xX3cxX8xX22xX6xX96x109c3xX8x11b7cx10d50xX7x758ex11403xX8xXcx768exX8xX1xX72xX1cxX29xX8xX6ex92b2xX1cxX29xX8xX9x11620xX8xX6bx11776xX1cxX29xX8xX3xX48xX8xX1xa151xX69xX8x6d5fxX8xXax8931xX13xX8xX24xXa3xX8xX3xX31xX2xX8xXc2xX8xX10xX6xX2x9132xX1cxX8x98b4x87d4xX1cxX8xX9xfc6exX1cxX29xX8xXcxX69x8bcfxX13xa052xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x8cbaxX96xX1xb53bxXfxX8xXcxX13xXf7xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xX20xXbxXaxX2xX29xX1cxf0e3xX8x8b4axX69xXcxX13xX2x12454xXf7x117a2xXfxX4xf093xXb7xX30xX8xXa0xXa1xX7xX7xXa4xX8xX38xXbxXcxX15xX3cxXbxX13xX2xX8xX6ex8170xX8xX29xX2xX31xX2xX8xX13xX6xX2x122f3xX69xX8xX30xX68xX69xX8xdfe1xX69xXd7xXbxX1cxX29xX8x9e5fxX96xX1cxX9xX15xX10xX13xX8xX3xX48xX8xXcxXbxX69xX8x8153xX8xX1cxXb7xX30xXa4xX8xX6xX12bxX1cxX29xX8xX6bxX15xX8x76b8xX13xXbxXaxXf7xX8xX9xX6xXc5xX1cxX6xX8xX13xX6x731dxX9xX8xX29xX2xX31xX2xX8xX13xX6xX2xX135xX69xX8xX10xX6xX2xXd4xX1cxX8xXd7xXd8xX1cxX8xXcxXd8xX1cxX8xX6bxX69xXe2xX13xX8xX30xXbxX1cxX29xX8xX13xXd4xX1cxX8xX18xX15xX3xXbxX1cxX13xX15xX8xXa0xXa1xX7x11321xXe4xX8xX38xX68xX69xX8xX22xX23xX24xX8xX6xX27xX1cxX29xX8xXcxXbxX1cxX29xX8xX30xX31xX2xX8xXcxX85xX8xX3cxXbxX8xX30xX8bxX13xX8xX13xX27xX2xX8xX13xX3cxX2x1015cxX1cxX8xXaxX12bxX30xX8xX8exX15xX1cxX15xX3xXbxX8xXa0xXa1xX7xXa3xX8xX3xX48xX8xXd7x732dxX1cxX8xX3cxXbxX8xX13xX27xX2xX8xX9xX6xdd6cxX69xX8x9914xX69xX8xX13xX3cxX96xX1cxX29xX8x1059dxX69xa89fxX8xX30xXafxX13xX8xX1cxX48xXf7xXe4xX0xX4cxX10xX4xX0xX13xXbxXd7xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1cxX29xXexXfxXa1xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1cxX29xXexXfxXc2xXfxX8xXd7xX96xX3cxX1xX15xX3cxXexXfxXa1xXfxX4xX0xX13xXd7xX96xX1xXf7xX4xX0xX13xX3cxX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf4xX96xX1xXf7xXfxX8xXcxX13xXf7xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xX20xXbxXaxX2xX29xX1cxX10bxX8xX10dxX69xXcxX13xX2xX112xXf7xX114xXfxX4xX0xX2xX30xX29xX8xXcxX3cxX9xXexXfxX4cxX4cxX2xXe4xXd7xXbxX96xX6xXbxX13xX2xX1cxX6xXe4xX3xX1cxX4cxX1cxX15xX9exXcxX4cxX7xXa3xXa1x11d22xX4cxX7xXa1xX152xX1xXa3xXa1xXa3xXa1xXc2xXa1xXa1xX13xX7xXa1xXc2xXc2xe4bcxX152xXaxXa1xXe4xX10dxX10xX29xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX96xX161xX30xXbxX29xX15xXfxX8xX9exX2xX1xX13xX6xXexXfxX152xXa1xXa1xX10xX6bxXfxX8xX9exX2xX1xX13xX6xXexXfxX152xXa1xXa1xX10xX6bxXfxX8xX4cxX4xX0xX4cxX10xX4xX0xX4cxX13xX1xX4xX0xX4cxX13xX3cxX4xX0xX13xX3cxX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX143xXbxX10xX13xX2xX96xX1cxXfxX4xX18xX15xX3xXbxX1cxX13xX15xX8xX20xX8xX22xX23xX24xX8xX6xX27xX1cxX29xX8xXcxXbxX1cxX29xX8xX30xX31xX2xX8xX9xX35xXbxX8xX38xXbxXcxX15xX3cxXbxX13xX2xX8xX13xX3cxX43xX1cxX6xX8xXaxX48xX1cxX29xXe4xX0xX4cxX10xX4xX0xX4cxX13xX1xX4xX0xX4cxX13xX3cxX4xX0xX4cxX13xXd7xX96xX1xXf7xX4xX0xX4cxX13xXbxXd7xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf4xX96xX1xXf7xXfxX8xXcxX13xXf7xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xX20xXbxXaxX2xX29xX1cxX10bxX8xX10dxX69xXcxX13xX2xX112xXf7xX114xXfxX4xX18xX15xX3xXbxX1cxX13xX15xX8xXa0xXa1xX7xX1a4xX8xX9x9961xX8xX13xX6xX2xab53xX13xX8x9f2exX3a5xX8xX29xX3a0xX9xX8xX9xX27xX1cxX6xXa4xX8xXaxe2c8xX31xX2xX8xX13xXd8xX1cxX8xX1cxX6xX2xX135xX13xX8xX6ex98b5xX9xX8xX13xX3cxX3b6xX1cxX29xX8xX9xX35xXbxX8xX38xXbxXcxX15xX3cxXbxX13xX2xX8xX9xaffaxX1cxX29xX8xXaxX96xX29xX96xX8xX9xX1f1xXf7xX8xX6exX2xX1cxX6xX8xXd7xXbxXe4xX8xX143xX72xX30xX8xX6ex95e6xX1cxX8xX10xX6xXbxX8xX30xXd8xX1cxX6xX8xX3xX69xe8aexX13xX8xX1cxX29xX3b6xf459xX9xX8xX3x119ccxX8xXcxXbxX69xX8xX3xX48xX8xX6exX3f7xX1cxX8xXcxX3b6xXb4xX1cxX29xX8xX30xX3dcxX8xX3a8xX2xX1cexX69xX8xX13xX3cx1088fxX1cxX8xX9x8dc3xX8xX6exX2xX1cexX1cxXe4xX8xXf4xXbxX8xXaxcba6xX8xX13xX6xXdcxX1cxX29xX8xX6xXb4xX2xX8xX13xX3cxX69xXf7xX40fxX1cxX8xX13xX6xX405xX1cxX29xX8xa40exX8xXa0xX8xXd7xXd4xX1cxX8xX6xXdcxX1cxX29xX8xX3xX42cxX30xX8xXd7xX1e5xX1cxX6xX8xX13xX3cxX3b6xX31xX9xXa4xX8xX1cxX8bxX10xX8xX9xXbxX20xX10xXdcxX8xX6xXbfxX30xX8xX6xX405xX8xX3xX31xX2xX8xX1cxX6xbddbxX1cxX29xX8xX6exX3b6xea69xX1cxX29xX8xX1x11144xX10xX8xX1cxX430xX2xX8xX3xX48xX8xXaxX96xX29xX96xX8xXfxX22xX15xXbxX13xX13xXbxXfxX8xX455xX8xX9xXafxX13xX8xX143xXe4xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf4xX96xX1xXf7xXfxX8xXcxX13xXf7xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xX20xXbxXaxX2xX29xX1cxX10bxX8xX10dxX69xXcxX13xX2xX112xXf7xX114xXfxX4xX38xXbxXcxX15xX3cxXbxX13xX2xX8xX9xX6xX3b6xXbxX8xX9xXdcxX1cxX29xX8xXd7xX405xX8xX13xX6xXdcxX1cxX29xX8xXcxX405xX8xX3a8x6b31xX8xX13xX6xX69xX494xX13xX8xX9xX35xXbxX8xX18xX15xX3xXbxX1cxX13xX15xX8xX1cxX6xX3b6xX1cxX29xX8xX6xX16fxXbxX8xX6xbb8cxX1cxX8xX6exX1f1xXf7xX8xXcxX85xX8xXaxX48xX8xX30xX68xX69xX8xX22xX23xX24xX8xX9xX3a0xX8xX6exXbfxXf7xX8xX6exX35xX8xX13xXc5xX1cxX6xX8xX1cxXb7xX1cxX29xX8xX6exX1cexX8xX9xX6xX27xXf7xX8xX30x9c5axX2xX8xX6ex9724xXbxX8xX6xX43xX1cxX6xXe4xX8xX18xX15xX3xXbxX1cxX13xX15xX8xX9xX42cxX1cxX8xX13xX3cxXbxX1cxX29xX8xXd7xX55bxX8xX1xX68xX1cxX8xX6exXafxX1cxX29xX8xX2b1xX8xXd7xX1e5xX1cxX6xX8xf6f4xX2b1xXa4xX8xX6xX135xX8xX13xX6xX405xX1cxX29xX8xX1cxX48xXf7xX8xX6exXbxX1cxX29xX8xXcxXa7xX8xX1xX72xX1cxX29xX8xX13xX3cxXd4xX1cxX8xX8exX6xX2xXd7xXaxX2xX8xX3xX48xX8xX589xX69xXbxX13xX13xX3cxX96xX10xX96xX3cxX13xX15xXe4xX8xX117xX29xX96xX48xX2xX8xX3cxXbxXa4xX8xX9xX42cxX1cxX8xXcxXa7xX8xX1xX72xX1cxX29xX8xX6xXafxX10xX8xXcxX405xX8xX13xe5ebxX8xX6exXafxX1cxX29xX8xX29fxX8xX9xXe2xX10xX8xX10xX6xX1e5xX13xX8xX13xX3cxX2xX1cexX1cxX8xX3cxX2xXd4xX1cxX29xXe4xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf4xX96xX1xXf7xXfxX8xXcxX13xXf7xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xX20xXbxXaxX2xX29xX1cxX10bxX8xX10dxX69xXcxX13xX2xX112xXf7xX114xXfxX4xX38xXbxXcxX15xX3cxXbxX13xX2xX8xX13xX3cxXbxX1cxX29xX8xXd7xX55bxX8xX9xX6xX96xX8xX18xX15xX3xXbxX1cxX13xX15xX8xXa0xXa1xX7xX1a4xX8xX6exXafxX1cxX29xX8xX9xXb4xX8xX6bxXb7xX1cxX29xX8xXc2xX8xXaxXc5xX13xX8xX24xXa3xX8xX3xX31xX2xX8xXa0xX8xX10xX6xX2xXd4xX1cxX8xXd7xXd8xX1cxX8xX9xXdcxX1cxX29xX8xXcxX69xXe2xX13xX8xXc2xX152xXa1xX8xX3xX48xX8xX2b1xXc2xXa1xX8xX30xX12bxX8xXaxX5e2xX9xXe4xX8xXf4xXd8xX1cxX8xXc2xX152xXa1xX8xX30xX12bxX8xXaxX5e2xX9xX8xX13xXb7xX1cxX29xX8xX13xX405xX9xX8xX13x1066exX8xXa1xX8xXaxXd4xX1cxX8xX7xXa1xXa1xX8xX3a8xX30xX4cxX6xX8xX13xX3cxX96xX1cxX29xX8xXa3xXa4xXc2xX8xX29xX2xX1f1xXf7xXa4xX8xX13xX405xX9xX8xX6exXafxX8xX13xX405xX2xX8xX6exXbxX8xXa0xX2b1xXc2xX8xX3a8xX30xX4cxX6xX8xX3xX48xX8xXd7xXd8xX1cxX8xX2b1xXc2xXa1xX8xX30xX12bxX8xXaxX5e2xX9xX8xX30xXe2xX13xX8xX152xXa4xXa0xX8xX29xX2xX1f1xXf7xX8xX6exX1cexX8xX13xXb7xX1cxX29xX8xX13xX405xX9xX8xXaxXd4xX1cxX8xX7xXa1xXa1xX8xX3a8xX30xX4cxX6xX8xX13xX6b1xX8xX3xX55bxX8xX13xX3cxXc5xX8xX6bxX69xXe2xX13xX8xX10xX6xX1e5xX13xXa4xX8xX13xX405xX9xX8xX6exXafxX8xX13xX405xX2xX8xX6exXbxX8xXa0xXa3xX2b1xX8xX3a8xX30xX4cxX6xXe4xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf4xX96xX1xXf7xXfxX8xXcxX13xXf7xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xX20xXbxXaxX2xX29xX1cxX10bxX8xX10dxX69xXcxX13xX2xX112xXf7xX114xXfxX4xXf4xXd4xX1cxX8xX9xX27xX1cxX6xX8xX6exXafxX1cxX29xX8xX9xXb4xX8xX6bxXb7xX1cxX29xXa4xX8xX18xX15xX3xXbxX1cxX13xX15xX8xXa0xXa1xX7xX1a4xX8xX9xX42cxX1cxX8xX9xX3a0xX8xXd7xXd8xX1cxX8xX30xX1e5xXf7xX8xX1xXbfxX69xX8xXc2xX8xXaxXc5xX13xX8xX24xXa3xX8xX9xXdcxX1cxX29xX8xXcxX69xXe2xX13xX8xXa0xX1a4xX152xX8xX30xX12bxX8xXaxX5e2xX9xXe4xX8xX22xX16fxX9xX8xX30xX27xX1cxX6xX8xX13xX6b1xX8xX6exXafxX1cxX29xX8xX9xXb4xX8xX1xX2xX15xXcxX15xXaxX8xX29xX2x6f04xX10xX8xX6bxX15xX8xX13xXb7xX1cxX29xX8xX13xX405xX9xX8xX13xX6b1xX8xXa1xX20xX7xXa1xXa1xX8xX3a8xX30xX4cxX6xX8xX13xX3cxX96xX1cxX29xX8xXa3xXa4x76f7xX8xX29xX2xX1f1xXf7xXa4xX8xX13xX3cxX3b6xX31xX9xX8xX3a8xX6xX2xX8xX6exX27xX13xX8xX13xX405xX9xX8xX6exXafxX8xX13xX405xX2xX8xX6exXbxX8xXa0xXc2xXa1xX8xX3a8xX30xX4cxX6xXe4xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf4xX96xX1xXf7xXfxX8xXcxX13xXf7xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xX20xXbxXaxX2xX29xX1cxX10bxX8xX10dxX69xXcxX13xX2xX112xXf7xX114xXfxX4xX11xX3cxX2xX1cexX1cxX8xXaxX12bxX30xX8xX8exX15xX1cxX15xX3xXbxX8xXa0xXa1xX7xXa3xX8xX1xX2x8576xX1cxX8xX3cxXbxX8xX13xX6b1xX8xX1cxX29xX48xXf7xX8xXc2xX20xX7xXc2xX4cxXc2xX8xX13xX27xX2xX8xX11xX6xX72xXf7xX8xX22x11018xXe4xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX22xX96xX69xX3cxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX96xX8xX24xX1cxeddexX6bxX10xX3cxX15xXcxXcxX0xX4cxX10xX4
congthanh