Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc
(Baohatinh.vn) - Sáng 28/6, đoàn đại biểu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Lê Minh Hưng dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng đi với đoàn.
bfbdxeda4x11732x11166x13145xd7e9x1322ax10fcbx128c4xX7x10ecaxec0dxe216xc2e0xe9fexf406xX5xd292xXaxed37xXcxX1x1440ex101cdx11b5exX3x1421cxX15xX4xX3x115c9xX17x12a02xX16xX3xX1xcb4cxX16xX17xX3xX16xX1xX23xX3xX16x10e54x1294exX4xX3x10712xXdxee67xXexX3xX1dxX6xd538xX3x11f4fxX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxe97axX16xX17xX3xXex1321cxXdxX3xX1dxX17xebb2xX3x14306xX6xX3x1026dx12d33xX16xX17xX3x13319xff46xX4xX0x11de6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7aaxX10xX6xX39xXaxX12xd3e9x125e2xX16xX17xX3x13205xe78fxX58xe61cx1369bxX3xX19xdca0xX23xX16xX3xX19xX45xXdxX3xX4cxXdx1015bx11e65xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX1dxX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX39xX79xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX54xcf1fxX3xcfa3xXdxX16xX1xX3xX67xX2cxX16xX17xX3xX39x139e7xX16xX3xX19x13679xX84xX3xX19xX4axX3xX19xd17exX16xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3x10277xX1xX84xX3xX39xXdxX3xXex117ccxX4xX1xX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4x145aaxX3x138e3xXe2xX3xXexX1xX2cxX3xXcxef38xX16xX1xX3x10d4exe8e1xX3xX67xX23xX3xXcx13ff1xX16xX1xX3xX54xXb0xX3xX4fxcee2xX16xX1xX3xX6dxX40xX16xX3xX4x12ca3xX16xX17xX3xX19xXdxX3xd87exX2dxXdxX3xX19xX79xX23xX16xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX79xX39xX104xX3xXbxf159xX10xX16xXexX10x1082axXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10x138faxXexd8a6xX6xX5xXdxX17xX16xc2b1xX3xX4xX10xX16xXexX10xX145x12e4dxXaxX12xX0xXdxX37xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX145xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxcc09xXdxX39xXexX1xX159xX3xX73xX72xecfaxXbxX151xX161xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX159xX3xda00xc499x123e3xXbxX151xX161xXaxX3xX7xX145xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX58xX58xXdxXf5xX4cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX122xX16xX58xX16xX10xX180xX7xX58xX2xc678xX72xX196xX58xX2xX197xX72xX39xX196xX2xX2xc43bxX1bfxX196xX1bfxXexX1bfxX196xX75xX73xX196xX5xX189xXf5xd27axXbxX17xf29dxX145xX9xX1caxX198xX1bfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX16xX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX79xX16xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX151xXexX153xX6xX5xXdxX17xX16xX159xX3xX1d7xX84xX7xXexXdx1243exX104xX161xXaxX12xX4fxX79xX23xX16xX3xX19xX4axX3xX19xXc8xX16xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX79xX6xX76xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX1xX23xX3xX4cxXdxX6xX3xXexX2cx1151bxX16xX17xX3xX16xXdxX32xX37xX3xX4xX6exX4xX3xX5xXdxX32xXexX3xX7xcacbxX3xXcxX1dxfcfex121ffxX3xXexX79xX23xX16xX3xc1faxX84xX15xX4xX76xX3xX16xX40xXdxX3xX17xX1xXdxX3xX39xX6xX16xX1xX3xX1xX40xX16xX3xX197xXf5xX189xX189xX189xX3xX5xXdxX32xXexX3xX7xX2a6xX3xXcxX1dxX2aaxX2abxX3xXexX145xX79xX16xX17xX3xX4x14333xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX122xX23xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xdd52xX1xX84xX3xX37xX55xX3xX2xX189xX3xX16x12333xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX11bxX16xX17xX3xX5xXdxX32xXexX3xX7xX2a6xX3xXcxX1dxX2aaxX2abxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX79xX39xX104xX3xXbxX140xX10xX16xXexX10xX145xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX151xXexX153xX6xX5xXdxX17xX16xX159xX3xX4xX10xX16xXexX10xX145xX161xXaxX12xX0xXdxX37xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX145xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX39xXexX1xX159xX3xX73xX72xX189xXbxX151xX161xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX159xX3xX196xX197xX198xXbxX151xX161xXaxX3xX7xX145xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX58xX58xXdxXf5xX4cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX122xX16xX58xX16xX10xX180xX7xX58xX2xX1bfxX72xX196xX58xX2xX197xX72xX39xX196xX2xX2xX1caxX75xX196xX196xXexX2xX196xX72xX73xX72xX5xX189xXf5xX1d7xXbxX17xX1daxX145xX9xX72xX2xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX16xX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX79xX16xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX151xXexX153xX6xX5xXdxX17xX16xX159xX3xX1d7xX84xX7xXexXdxX25fxX104xX161xXaxX12xXcxX145xX2cxX2dxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX4xX6exX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX11bxX16xX17xX76xX3xX5xXdxX32xXexX3xX7xX2a6xX76xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX1dxX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX54xXb0xX3xXb2xXdxX16xX1xX3xX67xX2cxX16xX17xX76xX3xXf7xXe2xX3xXcxX1xX2cxX3xXcxXffxX16xX1xX3xX103xX104xX3xX54xXb0xX3xX4fxX112xX16xX1xX3xX6dxX40xX16xX3xX4xX11bxX16xX17xX3xX19xX79xX23xX16xX3xX19xX45xXdxX3xX4cxXdxX83xX84xX3xX4cxX23xX104xX3xXex115a2xX3xX5xe6a0xX16xX17xX3xX4cxXdxXc8xXexX3xX40xX16xX3xX122xe57cxX3xX1xX45xX16xX76xX3xXexX2cxX293xX16xX17xX3xX16xX1xX2dxX3xX4xX505xX16xX17xX3xX5xX6xX79xX3xXexX79xX3xX5xX2dxX16xX3xX4xX103xX6xX3xX4xX6exX4xX3xXexX1xXc8xX3xX1xX32xX3xX4xX1xX6xX3xX6xX16xX1xX3xX19xX4axX3xX1xX104xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX122xX112xX3xX7xde21xX3xX16xX17xX1xXdxX32xXbxX3xX4xX6exX4xX1xX3xX37xX45xX16xX17xX3xX4xX103xX6xX3xX4fxX2e3xX16xX17xX76xX3xX122xX112xX3xX7xX54cxX3xX16xX17xX1xXdxX32xXbxX3xX17xXdxX2e3xXdxX3xXbxX1xc6f2xX16xX17xX3xX39xX1fxX16xX3xXexX55xX4xXf5xX3xX0xXdxX3xXdxX39xX9xXaxXdxX37xX17xX4xX6xXbxXexXdxX79xX16xX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX6xXbxXexXdxX79xX16xXaxX12xX0xX10xX37xX12xe4e0xXcxX145xX79xX16xX17xX3xX2e3xX16xX1xX159xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX1dxX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX54xXb0xX3xXb2xXdxX16xX1xX3xX67xX2cxX16xX17xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX122xX4f8xX16xX17xX3xX1xX79xX6xX3xXexX2cxX293xX16xX17xX3xX16xXdxX32xX37xX0xX58xX10xX37xX12xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX1xX23xX3xX4cxXdxX6xX3xXexX2cxX293xX16xX17xX3xX16xXdxX32xX37xX3xX4xX6exX4xX3xX5xXdxX32xXexX3xX7xX2a6xX3xXcxX1dxX2aaxX2abxX3xXexX79xX23xX16xX3xX2b2xX84xX15xX4x10009xX0xX58xXdxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX79xX39xX104xX3xXbxX140xX10xX16xXexX10xX145xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX151xXexX153xX6xX5xXdxX17xX16xX159xX3xX4xX10xX16xXexX10xX145xX161xXaxX12xX0xXdxX37xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX145xX3xX39xXexX1xX84xX37xX4cxXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX39xXexX1xX159xX3xX73xX72xX189xXbxX151xX161xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX159xX3xX196xX197xX198xXbxX151xX161xXaxX3xX7xX145xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX58xX58xXdxXf5xX4cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX122xX16xX58xX16xX10xX180xX7xX58xX2xX1bfxX72xX196xX58xX2xX197xX72xX39xX196xX2xX2xX197xX72xX189xX75xXexX196xX1caxX198xX196xX189xX5xX189xXf5xX1d7xXbxX17xX1daxX145xX9xX73xX75xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX16xX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX79xX16xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX151xXexX153xX6xX5xXdxX17xX16xX159xX3xX1d7xX84xX7xXexXdxX25fxX104xX161xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX1dxX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX54xXb0xX3xXb2xXdxX16xX1xX3xX67xX2cxX16xX17xX3xX4xX11bxX16xX17xX3xX4xX6exX4xX3xXexX1xX23xX16xX1xX3xX122xXdxXb0xX16xX3xXexX145xX79xX16xX17xX3xX19xX79xX23xX16xX3xX16xX17xX84xX104xX32xX16xX3xX1x1219axX6xX3xX7xde61xX3xX2fcxX1xX505xX16xX17xX3xX16xX17xd28exX16xX17xX3xX16x12142xX3xX5xX54cxX4xX76xX3xX151xX1fxX104xX3xX39xX54cxX16xX17xX3xX1xX32xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX122xX307xX16xX17xX3xX37xX45xX16xX1xX76xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX1xXdxXc8xX16xX3xX16xX1xXdx10edaxX84xX3xX1xX40xX16xX3xX4xX1xX79xX3xX2b2xX84xX6exX3xXexX145xX112xX16xX1xX3xX151xX1fxX104xX3xX39xX54cxX16xX17xX3xX122xX23xX3xXbxX1xX6exXexX3xXexX145xXdxX83xX16xX76xX3xX19xX2cxX6xX3xX19xc59cxXexX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX16xX17xX23xX104xX3xX4xX23xX16xX17xX3xX19xXdxX3xX5xXb0xX16xXf5xX3xX5b3xX0xX10xX37xX12xXcxX145xX79xX16xX17xX3xX2e3xX16xX1xX159xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX1dxX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX54xXb0xX3xXb2xXdxX16xX1xX3xX67xX2cxX16xX17xX3xX122xX23xX3xXf7xXe2xX3xXexX1xX2cxX3xXcxXffxX16xX1xX3xX103xX104xX3xX54xXb0xX3xX4fxX112xX16xX1xX3xX6dxX40xX16xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX76xX3xX1xX79xX6xX3xXexX2cxX293xX16xX17xX3xX16xXdxX32xX37xX3xX2xX189xX3xX16xX307xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX11bxX16xX17xX3xX5xXdxX32xXexX3xX7xX2a6xX3xXcxX1dxX2aaxX2abxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xX641xXf5xX0xX58xX10xX37xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX10xX16xXexX10xX145xXaxX12xX0xXdxX37xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX145xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX39xXexX1xX159xX3xX73xX72xX189xXbxX151xX161xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX159xX3xX196xX197xX198xXbxX151xX161xXaxX3xX7xX145xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXf5xX4cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX122xX16xX58xX16xX10xX180xX7xX58xX2xX1bfxX72xX196xX58xX2xX1caxX198xX39xX196xX72xX189xX2xX197xX197xX1caxXexX198xX1caxX2xX198xX1bfxX5xX189xXf5xX1d7xXbxX17xX1daxX145xX9xX1caxX73xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX16xX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX79xX16xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX151xXexX153xX6xX5xXdxX17xX16xX159xX3xX1d7xX84xX7xXexXdxX25fxX104xX161xXaxX12xX4fxX2cx112f2xX4xX3xX4cxXdxXc8xXexX76xX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xX3xX4xf8afxX16xX17xX3xX5xX23xX3xX16xX40xXdxX3xX4xX6exX4xX3xX16xX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xXexX1xX2cxX40xX16xX17xX3xX37xX45xXdxX3xX16xX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xXexX145xXb0xX16xX3xX19x12935xX6xX3xX4cxX23xX16xX3xXexXffxX16xX1xX3xX67xX23xX3xXcxX10axX16xX1xX3xX17xXdxX23xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX82exX84xX3xX7xX54cxX3xX2b2xX84xX6xX16xX3xXexX1fxX37xX76xX3xX1xX7f3xX3xXexX145xXa3cxX76xX3xX19xX50xX16xX17xX3xX1xX23xX16xX1xX3xX19xX83xX3xXexX7eexX3xX19xX57dxX3xXexXdxXc8xXbxX3xX16xX15xXdxX3xX1xX40xX16xX3xX16xX307xX6xX3xXexX145xX84xX104xX82exX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3x12087xX84xX15xX16xX17xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX16xX1xX2dxX3xX16xX17xX84xX50xX16x144eaxX3xX4xX103xX6xX3xX39xX1fxX16xX3xXexX55xX4xX3xXexX6xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xX39xXdxX122xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX145xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX12xX0xX84xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX153xXexX1xX84xX37xX4cxX153xX6xX16xX39xX153xX7xX6xXbxX79xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX140xX1xX6exX16xX1xX3xX30x1410cxX16xX3xXbxX1xX4f8xX16xX17xX3xXcxX145xX84xX16xX17xX3xX2cxX40xX16xX17xX3xX4fxX2e3xX16xX17xX3xX1dxX17xX84xX104xc45axX16xX3xX30xXb64xX16xX3xX1dxXb0xX16xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXaxX3xX1xX145xX10xX25fxX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX153xXexX145xXdxX58xX4xX1xX6xX16xX1xX153xX122xX6xX16xX153xXbxX1xX79xX16xX17xX153xXexX145xX84xX16xX17xX153xX84xX79xX16xX17xX153xX39xX6xX16xX17xX153xX16xX17xX84xX104xX10xX16xX153xX122xX6xX16xX153xX16xX10xX16xX153xX39xX6xX16xX17xX153xX1xX84xX79xX16xX17xX153xXexX6xXdxX153xX16xX17xX6xX153xX4cxX6xX153xX39xX79xX16xX17xX153xX5xX79xX4xX58xX2xX198xX197xX1caxX73xX196xXf5xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX17xX3xX7xX145xX4xX9xXaxX58xX37xX10xX39xXdxX6xX58xX2xX72xX189xX58xX16xX10xX180xX7xX58xX2xX1bfxX72xX197xX58xX2xX197xX197xX39xX2xX2xX2xX72xX197xX72xX198xXexX1caxX73xX197xX72xX72xX5xX189xXf5xX1d7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX16xX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX39xXdxX122xX12xX0xX7xXexX145xX79xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX140xX1xX6exX16xX1xX3xX30xXb64xX16xX3xXbxX1xX4f8xX16xX17xX3xXcxX145xX84xX16xX17xX3xX2cxX40xX16xX17xX3xX4fxX2e3xX16xX17xX3xX1dxX17xX84xX104xXb81xX16xX3xX30xXb64xX16xX3xX1dxXb0xX16xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXaxX3xX1xX145xX10xX25fxX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX153xXexX145xXdxX58xX4xX1xX6xX16xX1xX153xX122xX6xX16xX153xXbxX1xX79xX16xX17xX153xXexX145xX84xX16xX17xX153xX84xX79xX16xX17xX153xX39xX6xX16xX17xX153xX16xX17xX84xX104xX10xX16xX153xX122xX6xX16xX153xX16xX10xX16xX153xX39xX6xX16xX17xX153xX1xX84xX79xX16xX17xX153xXexX6xXdxX153xX16xX17xX6xX153xX4cxX6xX153xX39xX79xX16xX17xX153xX5xX79xX4xX58xX2xX198xX197xX1caxX73xX196xXf5xX1xXexX37xXaxX12xX140xX1xX6exX16xX1xX3xX30xXb64xX16xX3xXbxX1xX4f8xX16xX17xX3xXcxX145xX84xX16xX17xX3xX2cxX40xX16xX17xX3xX4fxX2e3xX16xX17xX3xX1dxX17xX84xX104xXb81xX16xX3xX30xXb64xX16xX3xX1dxXb0xX16xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX145xX79xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX145xX79xX16xX17xX3xX4xX1xX84xX104xXc8xX16xX3xXexX1xXb64xX37xX3xX122xX23xX3xX5xX23xX37xX3xX122xXdxX32xX4xX3xXexX45xXdxX3xX67xX23xX3xXcxX10axX16xX1xX76xX3xX7xX6exX16xX17xX3xX2xX198xX58xX75xX76xX3xXf7xXe2xX3xXexX1xX2cxX3xXcxX145xX84xX16xX17xX3xX2cxX40xX16xX17xX3xX4fxX2e3xX16xX17xX76xX3xX140xX1xX6exX16xX1xX3xX30xXb64xX16xX3xXbxX1xX4f8xX16xX17xX3xXcxX145xX84xX16xX17xX3xX2cxX40xX16xX17xX3xX4fxX2e3xX16xX17xX3xX1dxX17xX84xX104xXb81xX16xX3xX30xXb64xX16xX3xX1dxXb0xX16xX3xX19xX4axX3xX122xX82exX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xXdaxX1xX84xX3xX39xXdxX3xXexXe2xX4xX1xX3xX5xXa89xX4xX1xX3xX7xfcdbxX3xX4xX860xXbxX3xf238xX84xX15xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX19x127d9xX4xX3xX4cxXdxX32xXexX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXf5xX3xX140xX11bxX16xX17xX3xX19xXdxX3xX4xX57dxX3xXf7xXe2xX3xXexX1xX2cxX3xXcxXffxX16xX1xX3xX103xX104xX3xX54xXb0xX3xX4fxX112xX16xX1xX3xX6dxX40xX16xX3xX122xX23xX3xX140xX1xX103xX3xXexXa89xX4xX1xX3x13bcfxXf7xX1dxc03exX3xXexXffxX16xX1xX3xX4fxXe8fxX16xX17xX3xXe85xX84xX15xX4xX3xXdaxX1xX6exX16xX1xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX39xXdxX122xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4fxX79xX23xX16xX3xX4xX505xX16xX17xX3xXexX6exX4xX3xXf7xX6xX16xX3xXcxX84xX104xXb0xX16xX3xX17xXdxX6exX79xX3xXcxX145xX84xX16xX17xX3xX2cxX40xX16xX17xX3xX2fcxX1xX2e3xX79xX3xX7xX6exXexX3xXexX1xX54cxX4xX3xXexXc8xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX1xXdxX3xX2aaxX84xX1fxX16xXaxX3xX1xX145xX10xX25fxX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX153xXexX145xXdxX58xX39xX79xX6xX16xX153xX4xX79xX16xX17xX153xXexX6xX4xX153xX4cxX6xX16xX153xXexX84xX104xX10xX16xX153xX17xXdxX6xX79xX153xXexX145xX84xX16xX17xX153xX84xX79xX16xX17xX153xX2fcxX1xX6xX79xX153xX7xX6xXexX153xXexX1xX84xX4xX153xXexX10xX153xXexX6xXdxX153xX16xX17xX1xXdxX153xX151xX84xX6xX16xX58xX2xX198xX72xX197xX2xX196xXf5xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX17xX3xX7xX145xX4xX9xXaxX58xX37xX10xX39xXdxX6xX58xX2xX72xX189xX58xX16xX10xX180xX7xX58xX2xX1bfxX2xX73xX58xX1bfxX72xX39xX197xX2xX72xX1caxX72xX196xX2xXexX1caxX2xX73xX2xX5xX189xX153xXdxX37xX17xX153xX2xX2xX2xX1bfxXf5xX1d7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX16xX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX39xXdxX122xX12xX0xX7xXexX145xX79xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4fxX79xX23xX16xX3xX4xX505xX16xX17xX3xXexX6exX4xX3xXf7xX6xX16xX3xXcxX84xX104xXb0xX16xX3xX17xXdxX6exX79xX3xXcxX145xX84xX16xX17xX3xX2cxX40xX16xX17xX3xX2fcxX1xX2e3xX79xX3xX7xX6exXexX3xXexX1xX54cxX4xX3xXexXc8xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX1xXdxX3xX2aaxX84xX1fxX16xXaxX3xX1xX145xX10xX25fxX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX153xXexX145xXdxX58xX39xX79xX6xX16xX153xX4xX79xX16xX17xX153xXexX6xX4xX153xX4cxX6xX16xX153xXexX84xX104xX10xX16xX153xX17xXdxX6xX79xX153xXexX145xX84xX16xX17xX153xX84xX79xX16xX17xX153xX2fcxX1xX6xX79xX153xX7xX6xXexX153xXexX1xX84xX4xX153xXexX10xX153xXexX6xXdxX153xX16xX17xX1xXdxX153xX151xX84xX6xX16xX58xX2xX198xX72xX197xX2xX196xXf5xX1xXexX37xXaxX12xX4fxX79xX23xX16xX3xX4xX505xX16xX17xX3xXexX6exX4xX3xXf7xX6xX16xX3xXcxX84xX104xXb0xX16xX3xX17xXdxX6exX79xX3xXcxX145xX84xX16xX17xX3xX2cxX40xX16xX17xX3xX2fcxX1xX2e3xX79xX3xX7xX6exXexX3xXexX1xX54cxX4xX3xXexXc8xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX1xXdxX3xX2aaxX84xX1fxX16xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX145xX79xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX6dxX6exX16xX17xX3xX1bfxX58xX196xX76xX3xX4fxX79xX23xX16xX3xX4xX505xX16xX17xX3xXexX6exX4xX3xXf7xX6xX16xX3xXcxX84xX104xXb0xX16xX3xX17xXdxX6exX79xX3xXcxX145xX84xX16xX17xX3xX2cxX40xX16xX17xX3xXexXdxXc8xX16xX3xX1xX23xX16xX1xX3xX2fcxX1xX2e3xX79xX3xX7xX6exXexX3xXexX1xX54cxX4xX3xXexXc8xX3xXexX45xXdxX3xX151xX4axX3xXcxXdxX82exX16xX3xX4fxXdxX82exX16xX3xX1xX84xX104xX32xX16xX3xX1dxX17xX1xXdxX3xX2aaxX84xX1fxX16xX3xX5b3xX67xX23xX3xXcxX10axX16xX1xX641xX3xX122xX23xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX39xXdxX122xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeddxX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX2cxX293xX16xX17xX3xX16xX1xX2dxX76xX3xXexX145xXdxX3xX1fxX16xX3xX4xX6exX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX11bxX16xX17xX3xX5xXdxX32xXexX3xX7xX2a6xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXaxX3xX1xX145xX10xX25fxX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX153xXexX145xXdxX58xX39xX6xX16xX17xX153xX1xX84xX79xX16xX17xX153xXexX84xX79xX16xX17xX153xX16xX1xX79xX153xXexX145xXdxX153xX6xX16xX153xX4xX6xX4xX153xX6xX16xX1xX153xX1xX84xX16xX17xX153xX5xXdxX10xXexX153xX7xX104xX153xXexX6xXdxX153xX16xX17xX6xX153xX4cxX6xX153xX39xX79xX16xX17xX153xX5xX79xX4xX58xX2xX198xX2xX197xX2xX197xXf5xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX17xX3xX7xX145xX4xX9xXaxX58xX37xX10xX39xXdxX6xX58xX2xX72xX189xX58xX16xX10xX180xX7xX58xX2xX1bfxX2xX196xX58xX2xX72xX73xX39xX197xX2xX189xX196xX1caxX196xX1caxXexX196xX196xX197xX72xX5xX1bfxX153xX2xX72xX1bfxX39xX197xX2xX189xX2xX1caxX1caxX1bfxXexX197xX1bfxX1bfxX1caxX197xX5xX189xXf5xX1d7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX4xX3xX1dxX17xX1fxX16xX3xX1xX23xX16xX17xX3xX16xX1xX23xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX39xXdxX122xX12xX0xX7xXexX145xX79xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeddxX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX2cxX293xX16xX17xX3xX16xX1xX2dxX76xX3xXexX145xXdxX3xX1fxX16xX3xX4xX6exX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX11bxX16xX17xX3xX5xXdxX32xXexX3xX7xX2a6xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xXaxX3xX1xX145xX10xX25fxX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX153xXexX145xXdxX58xX39xX6xX16xX17xX153xX1xX84xX79xX16xX17xX153xXexX84xX79xX16xX17xX153xX16xX1xX79xX153xXexX145xXdxX153xX6xX16xX153xX4xX6xX4xX153xX6xX16xX1xX153xX1xX84xX16xX17xX153xX5xXdxX10xXexX153xX7xX104xX153xXexX6xXdxX153xX16xX17xX6xX153xX4cxX6xX153xX39xX79xX16xX17xX153xX5xX79xX4xX58xX2xX198xX2xX197xX2xX197xXf5xX1xXexX37xXaxX12xXeddxX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX3xXexX2cxX293xX16xX17xX3xX16xX1xX2dxX76xX3xXexX145xXdxX3xX1fxX16xX3xX4xX6exX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX11bxX16xX17xX3xX5xXdxX32xXexX3xX7xX2a6xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX145xX79xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX67xX2cxX2dxX16xX17xX3xXexX2dxXdxX3xX2fcxeeccxX3xX16xXdxX32xX37xX3xX197xX197xX3xX16xXb64xX37xX3xX16xX17xX23xX104xX3x14301xXdxX2e3xXdxX3xXbxX1xX57dxX16xX17xX3xX37xXdxX82exX16xX3xX1dxX6xX37xX3xX1caxX189xX58xX197xX3xX5b3xX2xX1bfxX198xX196xX3xX153xX3xX72xX189xX2xX1bfxX641xX76xX3xX75xX189xX3xX16xXb64xX37xX3xX16xX17xX23xX104xX3xX37xX293xX3xX19xX2cxc4d0xX16xX17xX3xXcxX145xX2cxX14e7xX16xX17xX3xX6dxX40xX16xX3xX153xX3xX16xX17xX23xX104xX3xXexX145xX84xX104xX82exX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXf7xX55xX3xX19xX55xXdxX3xXcxX145xX2cxX14e7xX16xX17xX3xX6dxX40xX16xX3xX2xX1bfxX58xX196xX3xX5b3xX2xX1bfxX196xX1bfxX153xX72xX189xX2xX1bfxX641xX76xX3xX7xX6exX16xX17xX3xX2xX73xX58xX197xX76xX3xX140xX1xX103xX3xXexXa89xX4xX1xX3xXcxX145xX84xX16xX17xX3xX2cxX40xX16xX17xX3xX67xX55xXdxX3xX140xX54cxX84xX3xXcxX1dxX2aaxX2abxX3xX30xXdxX32xXexX3xX1dxX6xX37xX3xX30xXa56xX3xXcxX145x131cfxX16xX17xX3xXdaxXdxX37xX3xX4xX11bxX16xX17xX3xX19xX79xX23xX16xX3xX4xX54cxX84xX3xXcxX1dxX2aaxX2abxX3xX19xX4axX3xX19xXc8xX16xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX2cxX40xX16xX17xX76xX3xX39xX1fxX16xX17xX3xX1xX79xX6xX3xXexX45xXdxX3xXdaxX1xX84xX3xX39xXdxX3xXexXe2xX4xX1xX3xX1dxX17xX4axX3xX4cxX6xX3xX4fxX50xX16xX17xX3xX54xX55xX4xX3xX5b3xX67xX23xX3xXcxX10axX16xX1xX641xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX39xXdxX122xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX84xX5xX12xX0xX39xXdxX122xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX145xXaxX12xX0xX58xX39xXdxX122xX12xX0xX58xX39xXdxX122xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd35bxX84xXexX1xX79xX145xXaxX12xXcxX1xX6exXdxX3x10d77xX6xX16xX1xX0xX58xXbxX12
Thái Oanh