Thành lập 19 Tòa án quân sự quân khu, Tòa án quân sự khu vực
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH14 thành lập Tòa án quân sự quân khu và tương đương; Tòa án quân sự khu vực; biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án quân sự các cấp.
87fdxaf58xd44dx90d7xbbf5x101b0xd070xe0a7x9ea6xX7xb8eaxe527xfba2x8fe1xabe7xb17fxX5xec24xXax9406xXcxX1xdb12xfeb3xX1xX3xX5xfd63xXbxX3xX2xf165xX3xXcx9906xX6xX3x8de7xX16xX3xb81bx9f1axa99dxX16xX3xX7xe217xX3xX27xX28xX29xX16xX3x9a21xX1xX28x10c48xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xfbacxX2dxX4xX0xaaffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb11xX10xX6x103d7xXaxX12xc148x94adxX3x8fc8xX6xX16xX3xXcxX1x9c98x9a4cxX16x10823xX3xX4cxa393xX3xc683xX28xe2f2xX4xX3xX1x105b5xXdxX3xX4cxc978xX6xX3xX68xX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3x10aeaxX71xX1xb1b1xX3xX27xX28xX66xef27xXexX3xX7xX78xX3xcfb7xc569xX2xX50xX8cxX76xbf37xb37axbfeaxXcx10524xX76xX5fxX2x10f68xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX27xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX15xX3xXexX6exfaebxX16xX71xX3x950bxX6exXd1xX16xX71x10f20xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xXdaxX3xX68xXdx9949xX16xX3xX4xX1xX94xX37xX3xX7xX78xX3xX5xX6exc68cxX16xX71xX3xXcxX1xf161x944bxX3xXbxX1xX24xX16xX3xX4xc0a6xX6xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX4xX24xX4xX3xX4xb87exXbx9670xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2x9fecxX62xX66xX3xXbxabe6xX10xX16xXexX10xedc4xXaxX12xX0xXdxX10axX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX146xX3xX62xXexX1xX28xX10axX68xX3xX62xX1xXdxX62xX10xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxb5a8xXdxX62xXexX1xf317xX3xX9bxX9axf954xXbxdaefxXdaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX177xX3xX9axa2b8x95e5xXbxX17dxXdaxXaxX3xX7xX146xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX50xX50xXdxX12bxX68xX6xX13cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX12bxX4cxX16xX50xX16xX10xX172xX7xX50xX2xX17bxXa8xca1dxX50xX2xX189xX18axX62xda00xX2xX9axX9axX18axX2xX1b9xXexX1b3xX1b9xX2xX17bxX5xX1b9xXa0xX1exX1b9xX4xX6xX68xX2xX2xX189x10adcxX10xX9axX18axX2xX9bxX189xX17bxXa8xX10xXa8xX9bxX12bxac16xXbxX71xa47exX146xX9xX1b9xX189xX9axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX2xX1exX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX27xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX37xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX1xX10xX13cxX3xXd5xe976xX37xX3xX65xX66xX3xX68xX6xX16xX3xXcxX1xX6exX6fxX16xX71xX3xX4cxX74xX3xX76xX28xX78xX4xX3xX1xX7cxXdxX3xX27xX28xX66xX94xXexX3xX16xX71xX1xX8fxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1exX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX27xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX15xX3xXexX6exXd1xX16xX71xX3xXd5xX6exXd1xX16xX71xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xf84bxX3xX4xX24xX4xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX27xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX15xX3xXexX6exXd1xX16xX71xX3xXd5xX6exXd1xX16xX71xX3xX1xXdxaa09xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX37xX3xX68xX6xX13cxX3xX71xb7bexX10axX177xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX2xXdaxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1b9xXdaxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1b3xXdaxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xXa8xXdaxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX9axXdaxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX9bxXdaxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1exXdaxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xXcxX1xX112xX3xXd5xe498xX3xX5fxX15xX3xX8cxX7cxXdxXdaxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX76xX28xX29xX16xX3xX4xX1xX112xX16xX71xX3xX5fxe11axXdxX3xX27xX28xX29xX16xX12bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX2xX189xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xX4xX24xX4xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xX12bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xX141xX74xX3xXexX1x8df0xX37xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX2xX37xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xX7xX24xXbxX3xX16xX1xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX2xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX2xX3xX4cxX15xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX1b9xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX2xX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1b9xX37xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xX7xX24xXbxX3xX16xX1xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX2xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1b9xX3xX4cxX15xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX1b9xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1b9xX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1b3xX37xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xX7xX24xXbxX3xX16xX1xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX2xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1b3xX3xX4cxX15xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX1b9xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1b3xX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xXa8xX37xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xX7xX24xXbxX3xX16xX1xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX2xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xXa8xX3xX4cxX15xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX1b9xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xXa8xX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX2xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX9axX37xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX2xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX9axX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX1b9xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX9axX37xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX1b9xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX9axX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX9bxX37xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xX7xX24xXbxX3xX16xX1xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX2xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX9bxX3xX4cxX15xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX1b9xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX9bxX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1exX37xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xX7xX24xXbxX3xX16xX1xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX2xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1exX3xX4cxX15xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX1b9xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX1exX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xXcxX1xX112xX3xXd5xX3bexX3xX5fxX15xX3xX8cxX7cxXdxX37xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xXcxX1xX112xX3xXd5xX3bexX3xX5fxX15xX3xX8cxX7cxXdxX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xXdaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX4xX1xX112xX16xX71xX3xX5fxX3e3xXdxX3xX76xX28xX29xX16xX37xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xX7xX24xXbxX3xX16xX1xX1axXbxX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX2xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX4xX1xX112xX16xX71xX3xX5fxX3e3xXdxX3xX76xX28xX29xX16xX3xX4cxX15xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX1b9xX3xX76xX28xX29xX16xX3xX4xX1xX112xX16xX71xX3xX5fxX3e3xXdxX3xX76xX28xX29xX16xX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xX12bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xad59xX1xd3cfxX10axX3xX4cxXdxX3xXexX1xX109xX10axX3xX27xX28xX66x9329xX16xX3xXexX1xX10xX13cxX3xX5xd021xX16xX1xX3xXexX1x9dd7xX3xX4xX112xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX27xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX15xX3xXexX6exXd1xX16xX71xX3xXd5xX6exXd1xX16xX71xXdaxX3xX4xX112xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xXd5xX6exX103xX4xX3xX17dxX24xX4xX3xXd5xX8fxX16xX1xX3xXexX146xXf6xX16xX3xX4xXd1xX3xX7xX2acxX3xXbxX1xXab4xX10axX3xX4cxXdxX3xXexX1xX109xX10axX3xX27xX28xX66xXac2xX16xX3xXexX1xX10xX13cxX3xX5xXacbxX16xX1xX3xXexX1xXad1xX3xX4xX112xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX27xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX15xX3xXexX6exXd1xX16xX71xX3xXd5xX6exXd1xX16xX71xXdaxX3xX4xX112xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX1xXdxX2dbxX16xX3xX1xX15xX16xX1xX12bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxXad1xX16xX71xX3xX68xXdxXf6xX16xX3xX4xX1xX94xX3xX4xX112xX6xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX4xX24xX4xX3xX4xX129xXbxX3xX5xX15xX3xX1b3xX2xX189xX3xe9b0xX68xX6xX3xXexX146xdeb0xX10axX3xX10axX6exX6fxXdx10857xX3xX16xX71xX6exX6fxXdxX37xX3xXexX146xX13cxX16xX71xX3xXd5xX248xX3xX4xX248xX3xX2xX1b3xX189xX3xXbfaxX10axX7cxXexX3xXexX146xXc00xX10axX3xX68xX6xX3xX10axX6exXd1xXdxXc07xX3xXcxX1xX109xX10axX3xXbxX1xX24xX16xX37xX3xX68xX6xX13cxX3xX71xX2e9xX10axX177xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xXcxX146xX28xX16xX71xX3xX6exXd1xX16xX71xX3xX5xX15xX3xX9axXa8xX3xX16xX71xX6exX6fxXdxX37xX3xXexX146xX13cxX16xX71xX3xXd5xX248xX3xX4xX248xX3xX2xX3xXcxX1xX109xX10axX3xXbxX1xX24xX16xX3xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX16xX1xX29xX16xX3xX62xX29xX16xX3xXexX78xXdxX3xX4xX6xX13cxX3xX4cxX15xX3xX2xX9axX3xXcxX1xX109xX10axX3xXbxX1xX24xX16xX3xX4xX6xX13cxX3xX4xX129xXbxX3xXexX1xX10xX13cxX3xX27xX28xX66xX3xXd5xX8fxX16xX1xX3xXexXab4xXdxX3xX34xX1xX13cxX3e3xX16xX3xX9axX3x9d16xXdxXac2xX28xX3xX2xX3xX8cxX71xX1xX8fxX3xX27xX28xX66xX94xXexX3xX7xX78xX3xX2xX1b9xX9bxX17bxX50xX8cxX76xXa0xXa1xXa2xXcxXa4xX76xX5fxX2xX1b3xX3xX16xX71xX15xX66xX3xX2xX50xX9bxX50xX1b9xX189xX2xX18axX3xX4xX112xX6xX3xX65xX66xX3xX68xX6xX16xX3xXcxX1xX6exX6fxX16xX71xX3xX4cxX74xX3xX76xX28xX78xX4xX3xX1xX7cxXdxX12bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX27xX28xX29xX16xX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX15xX3xXexX6exXd1xX16xX71xX3xXd5xX6exXd1xX16xX71xX3xX5xX15xX3xX2xX1b9xX18axX3xX16xX71xX6exX6fxXdxX37xX3xXexX146xX13cxX16xX71xX3xXd5xX248xX3xX4xX248xX3xX2xX1b9xX3xXcxX1xX109xX10axX3xXbxX1xX24xX16xX3xX4xX6xX13cxX3xX4xX129xXbxX3xXexX1xX10xX13cxX3xX27xX28xX66xX3xXd5xX8fxX16xX1xX3xXexXab4xXdxX3xX34xX1xX13cxX3e3xX16xX3xX18axX3xXcd0xXdxXac2xX28xX3xX2xX3xX8cxX71xX1xX8fxX3xX27xX28xX66xX94xXexX3xX7xX78xX3xX2xX1b9xX9bxX17bxX50xX8cxX76xXa0xXa1xXa2xXcxXa4xX76xX5fxX2xX1b3xX3xX16xX71xX15xX66xX3xX2xX50xX9bxX50xX1b9xX189xX2xX18axX3xX4xX112xX6xX3xX65xX66xX3xX68xX6xX16xX3xXcxX1xX6exX6fxX16xX71xX3xX4cxX74xX3xX76xX28xX78xX4xX3xX1xX7cxXdxX3xX4cxX15xX3xXa8xX1b9xX3xXcxX1xX109xX10axX3xXbxX1xX24xX16xX3xXexX146xX28xX16xX71xX3xX4xX129xXbxX12bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX13cxX62xX66xXaxX12xXcxX21xX6xX3xX24xX16xX3xX27xX28xX29xX16xX3xX7xX2dxX3xX34xX1xX28xX3xX4cxX2dxX4xX3xX4xX248xX3xX2xX1b3xX189xX3xX16xX71xX6exX6fxXdxX37xX3xXexX146xX13cxX16xX71xX3xXd5xX248xX3xX4xX248xX3xX1b9xX189xX3xXcxX1xX109xX10axX3xXbxX1xX24xX16xX3xXexX146xX28xX16xX71xX3xX4xX129xXbxX3xX4cxX15xX3xXa8xX189xX3xXcxX1xX109xX10axX3xXbxX1xX24xX16xX3xX7xXd1xX3xX4xX129xXbxX12bxX50xX12bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe068xX13cxX28xX146xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX13cxX3xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xX12bxX4cxX16xX0xX50xXbxX12