Triều Tiên tìm cách đánh lạc hướng tình báo
Triều Tiên đang liên tục di chuyển nhiều tên lửa nhằm gây nhầm lẫn cho giới tình báo trước vụ phóng tên lửa có thể sắp xảy ra.
49d8x5248xb8dex8599xe742x9310x7fdaxbb01x5bcdxX7x9bd8x5e66xc1cfxbc9cx5a3bx7f2bxX5x4e87xXaxb9eaxXcx8523xXdx6674x7d64xX3xXcxXdxd8daxc298xX3xXexa169xa348xX3xX4xdc2bxX4xX1xX3xf746xX23xX1cxX1xX3xX5xd7a0xX4xX3xX1x684exad9dxX1cxb1aexX3xXexX1fxX1cxX1xX3x63d7xX23xf916xX0xf46dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf4dxX10xX6xc993xXaxX12xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX27xX6xX1cxX34xX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xXexe6e0xX4xX3xX51xXdxX3xX4xX1xX17x6fb3xb206xX1cxX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xa99fxX6xX3xX1cxX1x9de1xX20xX3xX34xd5a9xX73xX3xX1cxX1x60b0xX20xX3xX5x6d13xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xX34xXdxX32xXdxX3xXexX1fxX1cxX1xX3xX3bxX23xX3dxX3xXexX14xX31xX32xX4xX3x6705xX6axX3xXbxX1x58c0xX1cxX34xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX82xX6xX3xX4xXb4xX3xXexX1xX74xX3xX7x6fb5xXbxX3xd8d8x9f71xX73xX3xX14xX6x697fxX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3x981cxXdxX51xXexX1xX9xXaxf263xad4fxXe5xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX34xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX1cxX34xX9xXaxX2xXaxX3xX3bxX3dxX14xX51xX10xX14xX9xXaxXe5xXaxX3xX6xX5xXdxX34xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX14xXaxX12xX0xXexX3bxX3dxX51xX73xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX20xX34xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXd1xX3bxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd1xXafxX1cxX3fxX1cxX10xXddxX7xX3fxX2x7b2exX2xc08axX3fxX2xXe5x5352xX51xX155xX2x9f84xX153xX153xXe5xXe5xXexXe4xd69fxa5afxX2xX15dxX5xXe5xXd1xabbaxXbxX34xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa93dxX6xXbxXexXdxX3dxX1cxXaxX12xda9ex7949xXexX3xXexe422xX20xX3xX23xXbxX3xXbxX1xc901xX4xX1xX3xX4x4d22xX3xX27xX196xX1cxX34xX3xXexX2dxXdxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxXd1xX3xd4b6xX1cxX1xac56xX3xf3e5xf26bx73ffxX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX14xX12xX0xX3fxXexX3bxX3dxX51xX73xX12xX0xX3fxXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebeaxX3dxX51xX73xXaxX12xf8c5xX3dxX1cxX1xX6xXbxX3xX51xX94xX1cxX3xX5x5576xXdxX3xXbxX1xX8bxX1cxX3xXexX1a2xX4xX1xX3xXexX1fxX1cxX1xX3xX3bxX23xX3dxX3xX1x6e58xX20xX3xX1cxX6xX73xX3xX4xX1xX3dxX3xX3bxXdxf7e2xXexX3xX1xX6xXdxX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX82xX6xX3xXexX90xX20xX3xXexX14xX17xX1cxX34xX3xX195xX17xX7xX17xX51xX6xX1cxX3xX27xX6xX1cxX34xX3xX27xX31x9167xX4xX3xX51xXdxX3xX4xX1xX17xX73xX74xX1cxX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xXexX6axX4x6c6fxX3xX14xX6xX3xXafxb462xX3xXafxX264xX3dxX3xX20xX196xXexX3x83cfxX1xX3dxX3xX4xX1x6578xX6xX3xd915xX3xX3bxX1fdxX3xX3bxXdxX74xX1cxX3xXbxX1xX1a2xX6xX3xX27xX214xX1cxX34xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxXd1xX3x8c59x4cf0xX1cxX34xX3xXexX1xX1fdxXdxX25exX3xX1a2xXexX3xX1cxX1xX19axXexX3xX165xX3xX3bx91ecxX3xXbxX1xXb4xX1cxX34xX3xX51xXdxX3xX27xX196xX1cxX34xX3xX3bxce21xX3xXbxX1xX23xXexX3xX1xXdxX2adxX1cxX3xX27xX1a7xXdxX3xX4xX1xe43exX3xX4xX1xX3dxX3xX1cxX1xX6xX17xXd1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX3dxX51xX73xXaxX12xXaxX18cxXb4xX3xX51xX19axX17xX3xX1xXdxX2adxX17xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xX19axX73xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX4xXb4xX3xXexX1xX74xX3xX7xX32xX20xX3xXbxX1xXb4xX1cxX34xX3xX4xX23xX4xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX82xX6xX3xX195xX17xX7xX17xX51xX6xX1cxX3xX3bxX19axXexX3xX4xX274xX3xX5x9265xX4xX3xX1cxX264xX3dxXaxX25exX3xX20xX196xXexX3xX1cxX34xX17xX298xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xXexX1fxX1cxX1xX3xX3bxX23xX3dxX3xX4xX1xX3dxX3xX3bxXdxX221xXexXd1xX3xXax7b00xX1xX31xX1cxX34xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX27xX6xX1cxX34xX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xXexX6axX4xX3xX51xXdxX3xX4xX1xX17xX73xX74xX1cxX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX82xX6xX3xX14xX6xX3xXafxX264xX3dxX3xX20xX196xXexX3xX26exX1xX3dxX3xX1xX264xX1cxX34xX25exX3xX27xXdxX16xX17xX3xX4xX90xX1cxX3xX34xXdxX23xX20xX3xX7xX23xXexX3xX4xX1xccc1xXexX3xX4xX1x4d35xXaxX25exX3xX1cxX34xX17xX298xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX1cxXb4xXdxXd1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX3dxX51xX73xXaxX12xX195xX196xXexX3xX1cxX34xX17xX298xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX26exX1xX23xX4xX3xX4xX1xX3dxX3xX14xX87xX1cxX34xX3xX1ebxX1fxX1cxX1xX3xX369xX1xX31x5975xX1cxX34xX3xX27xX6xX1cxX34xX3xX1xX73xX3xXafx81f6xX1cxX34xX3xXaxX34xX8bxX73xX3xX20xX2adxXexX3xX20x4c9fxXdxXaxX3xX4xX1xX3dxX3xX34xXdxX32xXdxX3xXexX1fxX1cxX1xX3xX3bxX23xX3dxX3xX4exX264xX1cxX3xd7a9xX17xbba9xX4xX3xXafxX264xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX25exX3xX1cxX1x736cxX1cxX34xX3xX1cxX34xX31xX1fdxXdxX3xX27xX6xX1cxX34xX3xXexX1xX10xX3dxX3xX51xa498xXdxX3xXexX14xX3dxX1cxX34xX3xXexX1fxX1cxX1xX3xXexX14xX2dxX1cxX34xX3xX3bxX23xX3dxX3xX27xX196xX1cxX34xX3xX4xX6xX3dxX3xX27xX196xX3xX26exX74xX3xXexb813xX3xX1xX214xX20xX3xf11bxX17xX6xXd1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX3dxX51xX73xXaxX12xX18cxX23xX4xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX82xX6xX3xXexX90xX20xX3xXexX14xX17xX1cxX34xX3xX51xX3dxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX1xX17xX73xX3xX27xX196xX1cxX34xX3xX27xX31xX249xX4xX3xX4xX1xX3dxX3xX5xX264xX3xX1cxX1xX45exX1cxX34xX3xX20xX94xX17xX3xX195xX17xX7xX17xX51xX6xX1cxX3xX4xX1xX31xX6xX3xX3bxX6xX3dxX3xX34xXdxX1fdxX3xX27xX31xX249xX4xX3xXexX1xX82xX3xX1cxX34xX1xXdxX2adxX20xX25exX3xXafxX32xXdxX3xXexX90xX20xX3xXbxX1xXb4xX1cxX34xX3xX31xX32xX4xX3xXexX1a2xX1cxX1xX3xX5xX1bxX1cxX3xXexX32xXdxX3xX155xXd1xXe5xXe5xXe5xX3xX26exX20xXd1xX3xXcxX90xX20xX3xXbxX1xXb4xX1cxX34xX3xX1cxX264xX73xX3xX3bxX6xX3dxX3xXbxX1xc5c4xX3xX3bxX19axXexX3xX4xX274xX3xX20xX6axX4xX3xXexXdxX1bxX17xX3xX1cxX264xX3dxX3xX277xX3xX4exX264xX1cxX3xX448xX17xX44axX4xX3xXafxX264xX3xX369xX1x5cf1xXexX3xX1ebxXccxX1cxX25exX3xXafxX264xX3xX4xXb4xX3xXexX1xX74xX3xX4xXccxX3xX4x9429xX1cxX3xX4xX274xX3xX195xa715xX3xX277xX3xX27xXccxX3dxX3xdbd0xX17xX6xX20xX3xXexX2dxXdxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX1ebxX1fxX1cxX1xX3x4f00xX31xc3d9xX1cxX34xXd1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX3dxX51xX73xXaxX12xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX27xe48cxX3xX4xX1xX274xX1cxX34xX3xX20xXdxX1cxX1xX3xX27xX31xX249xX4xX3xX7x9f68xX3xX26exX1xX214xX1cxX3xX26exX1xbce7xX3dxX3xX26exX1xXdxX3xXexX49bxX1cxX34xX3xX5xX264xX20xX3xXexX1xX19axXexX3xX3bxX2dxXdxX3xX1cxX2d0xX3xX5xX5f8xX4xX3xX34xXdxX23xX20xX3xX7xX23xXexX3xX4xX560xX6xX3xXexX1fxX1cxX1xX3xX3bxX23xX3dxX3xXexX14xX31xX32xX4xX3xX27xX8bxX73xXd1xX3xaaf5xX6axX3xXbxX1xXb4xX1cxX34xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX82xX6xX3xXexX90xX20xX3xXcbxX6xX3xX1xX298xXdxX3xXexX1xX23xX1cxX34xX3xX2xXe4xX3xX27xX5e5xX3xX27xX31xX249xX4xX3xX3bxX23xX3dxX3xX27xX196xX1cxX34xX3xXexX14xX31xX32xX4xX3xX14xX196xX1cxX34xX3xX14xX5e5xXdxX3xXafxX264xX3xX3bxX2bexX3xXafxX2adxX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX10xX3dxX3xX51xX473xXdxX3xX7xX23xXexX3xX7xX6xX3dxXd1xX3xX369xX1xX31xX1cxX34xX3xX4xX17xX44axXdxX3xX4xde24xX1cxX34xX25exX3xX20xX196xXexX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX82xX6xX3xX27xX31xX249xX4xX3xXbxX1xXb4xX1cxX34xX3xX27xXdxX3xX4xX1x7a28xX3xXafxX264xXdxX3xX34xXdxX1fdxX3xX7xX6xX17xX3xX26exX1xXdxX3xX20xX196xXexX3xX5xX3dxX2dxXexX3xX3bxX23xX3dxX3xX4exX264xX1cxX3xX448xX17xX44axX4xX3xXexX14xX1a2xX4xX1xX3xX51xX94xX1cxX3xX1xX1fxX1cxX1xX3xXccxX1cxX1xX3xXbxX1xX8bxX1cxX3xXexX1a2xX4xX1xX3xXafxX2adxX3xXexXdxX1cxX1xX3xX4xX560xX6xX3xX4xX23xX4xX3xX1cxX34xX17xX298xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX1xX1a2xX1cxX1xX3xXbxX1xX560xX25exX3xX1cxX34xX3dxX2dxXdxX3xX34xXdxX6xX3dxX25exX3xX4a1xX17xX8bxX1cxX3xX7xX5f8xX25exX3xX4xX1xX3dxX3xX14xX87xX1cxX34xX3xXafxX6axX3xXbxX1xXb4xX1cxX34xX3xX27xX6xX1cxX34xX3xX27xX44axXdxX3xX20xX3c3xXexX3xXafxX32xXdxX3xX26exX1xXccxX3xX1cxX59cxX1cxX34xX3xX3bxX2bexX3xXexX14xX1fxX3xX1xX3dxX5e5xX1cxX3xX5xX8bxX17xX3xX51xX264xXdxXd1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX3dxX51xX73xXaxX12xX4exX5e5xX1cxX34xX3xXexX1xX214xX1cxX34xX3xXexX19axX1cxX3xX1f1xX3dxX1cxX1xX6xXbxX3xXexX49bxX1cxX34xX3xX51xX94xX1cxX3xX5xX1fdxXdxX3xX4a1xX17xX6xX1cxX3xX4xX1xX274xX4xX3xX4a1xX17xX8bxX1cxX3xX7xX5f8xX3xX4xX1xX3dxX3xX14xX87xX1cxX34xX3xXexX3dxX264xX1cxX3xX3bxX196xX3xX3bxX6xX3xXexX90xX1cxX34xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX82xX6xX3xee23xX1cxX1xX6x4acdxX153xX3xX26exX1xXdxX3xX27xXb4xX3xX27xX5e5xX3xX3bxX2bexX3xXexX1xX23xX3dxX3xX26exX1xX42exXdxX3xX3bxX2adxX3xXbxX1xXb4xX1cxX34xX3xXafxX264xX3xX27xX31xX6xX3xXafxX16xX3xX4xX5c0xX3xX7xX277xX3xX5xXc8xXbxX3xX14xX23xXbxX3xX34xX90xX1cxX3xX27xXb4xX3xX27xX74xX3xX7xX82xX6xX3xX4xX1xX45exX6xXd1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX3dxX51xX73xXaxX12xXcxX14xX17xX73xX16xX1cxX3xXexX1xX214xX1cxX34xX3xX369xX1xX586xXexX3xX1ebxXccxX1cxX3xX1xX214xX20xX3xX1cxX6xX73xX3xX51xX94xX1cxX3xX5xX1fdxXdxX3xX4xX23xX4xX3xX4a1xX17xX6xX1cxX3xX4xX1xX274xX4xX3xX4a1xX17xX44axX4xX3xXbxX1xcdd0xX1cxX34xX3xX1cxX31xX32xX4xX3xX1cxX264xX73xX3xXcbxX23xX4xX3xX1cxX1xX586xX1cxX3xX14xX87xX1cxX34xX3xX1a2xXexX3xX1cxX1xX19axXexX3xX20xX196xXexX3xX34xXdxX264xX1cxX3xXbxX1xXb4xX1cxX34xX3xX51xXdxX3xX27xX196xX1cxX34xX3xX4xX560xX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX27xX5e5xX3xX27xX3c3xXexX3xX3bxX2adxX3xXbxX1xXb4xX1cxX34xX3xX277xX3xXafxX2bexX3xXexX14xX1a2xX3xX7xf375xX1cxX3xX7xX264xX1cxX34xXd1xX3xX18cxX23xX4xX3xX3bxX23xX3dxX3xX4xX23xX3dxX3xX4xbeacxX1cxX34xX3xX4xX1xX3dxX3xX14xX87xX1cxX34xX3xX1cxX1xX45exX1cxX34xX3xX27xX196xX1cxX34xX3xXexX1xX23xXdxX3xX1cxX264xX73xX3xX4xXb4xX3xXexX1xX74xX3xX5xX264xX3xX1cxX2d0xX3xX5xX5f8xX4xX3xX4xXb4xX3xX4xX1xX560xX3xX27xX1a2xX4xX1xX3xX4xX560xX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1xX87xX20xX3xX34xX8bxX73xX3xX14xX44axXdxX3xX5xX3dxX2dxX1cxX3xXafxX264xX3xX26exX1xX214xX1cxX34xX3xX1cxX1xX19axXexX3xXexX1xXdxX221xXexX3xX5xX264xX3xX20xX196xXexX3xX51xX19axX17xX3xX1xXdxX2adxX17xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xX19axX73xX3xXafxX6axX3xXbxX1xXb4xX1cxX34xX3xX7xXc8xXbxX3xX51xXdxe892xX1cxX3xX14xX6xXd1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX3dxX51xX73xXaxX12xX1c5xX1xX23xXexX3xX1cxX34xX214xX1cxX3xXafxXdxX1bxX1cxX3xX1ebxX196xX3xX448xX17xX44axX4xX3xXbxX1xX8a0xX1cxX34xX3xX369xX1xX586xXexX3xX1ebxXccxX1cxX3xXexX49bxX3xX4xX1xX44axXdxX3xX3bxX1fxX1cxX1xX3xX5xX17xX586xX1cxX3xXafxX16xX3xXexX1xX214xX1cxX34xX3xXexXdxX1cxX3xXexX14xX1bxX1cxX25exX3xXafxX1fxX3xX26exX1xX214xX1cxX34xX3xX20xX17xX44axX1cxX3xX5xX264xX20xX3xXccxX1cxX1xX3xX1xX31xX277xX1cxX34xX3xX27xX221xX1cxX3xXexX1a2xX1cxX1xX3xX3bxX1a2xX3xX20xX586xXexX3xXcbxX17xX1cxX34xX3xX4a1xX17xX6xX1cxX1xX3xX1cxX59cxX1cxX34xX3xX5xX5f8xX4xX3xXexX1xX17xX3xXexX1xX586xXbxX3xXexX1xX214xX1cxX34xX3xXexXdxX1cxX3xXexX1fxX1cxX1xX3xX3bxX23xX3dxXd1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX3dxX51xX73xXaxX12x675dxX1xXdxX3xX27xX31xX249xX4xX3xX1xX42exXdxX3xXafxX16xX3xX3bxX264xXdxX3xX3bxX23xX3dxX25exX3xX18cxX1xX23xX1cxX1xX3xXafxX59cxX1cxX3xXbxX1xX8a0xX1cxX34xX3xX369xX196xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX369xX1xX586xXexX3xX1ebxXccxX1cxX3xX1f1xX3dxX7xX1xXdxX1xXdxX51xX10xX3xcf72xX17xX34xX6xX25exX3xX4xX1xX6d4xX3xX4xX1xX3dxX3xX3bxXdxX221xXexX3xX4xX1xX1a2xX1cxX1xX3xXbxX1xX560xX3xX27xX6xX1cxX34xX3xX5xX264xX20xX3xX20xX420xXdxX3xX4xX23xX4xX1xX3xX27xX74xX3xXaxX3bxXccxX3dxX3xXafxX2adxX3xX4xX17xX196xX4xX3xX7xX44axX1cxX34xX3xXafxX264xX3xX7xX5f8xX3xX6xX1cxX3xXexX3dxX264xX1cxXaxX3xX4xX560xX6xX3xX1cxX1xX8bxX1cxX3xX51xX8bxX1cxXd1xX3xXaxX18cxX1xX33exX1cxX34xX3xXexX214xXdxX3xX1cxX1xX586xX1cxX3xXexX1xX274xX4xX3xX27xX31xX249xX4xX3xXexX19axXexX3xX4xXccxX3xX4xX23xX4xX3xX5xX3dxX2dxXdxX3xXexX1xX214xX1cxX34xX3xXexXdxX1cxXd1xX3xX18cxX1xX33exX1cxX34xX3xXexX214xXdxX3xX27xX6xX1cxX34xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x6b3axX3xXafxX32xXdxX3xX4exX264xX1cxX3xX448xX17xX44axX4xX3xXafxX264xX3xX195xX5a3xXaxX25exX3xXacfxX17xX34xX6xX3xX1cxXb4xXdxXd1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacfxX3dxX17xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xX642xX1cxf1dfxXcbxXbxX14xX10xX7xX7xXd1xX1cxX10xXexX0xX3fxXbxX12
sydong